E-handeln miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE"

Transkript

1 E-handeln miljarder riskerar gå upp i rök

2 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat

3 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

4 Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars personer i varierande åldrar över hela Sverige har tillfrågats. Åldersfördelningen i undersökningen är följande: procent procent procent procent Könsfördelningen i undersökningen är följande: Kvinnor Män 49 procent 51 procent

5 Frågeställningar 1. Händer det att du använder Internet för att beställa varor och tjänster eller för att skaffa information om varor och tjänster? 2. Vad tycker du överlag om kundservicen på Internet? 3. Vad tycker du överlag om användarvänligheten och enkelheten på de webbsidor där du har beställt varor och tjänster eller skaffat information om varor och tjänster? 4. Vad anser du om väntetiden de gånger du har ringt till en kundtjänst när du har beställt något på Internet? 5. Har det hänt att du har tänkt beställa en produkt eller vara på Internet men att du har ändrat dig/avbrutit köpet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid?

6 Bakgrund E-handeln omsatte 27,7 miljarder kronor 2011 vilket innebar att tillväxten under året var 10,6 procent. Tillväxten var som starkast under årets fjärde kvartal med 13 procent vilket kan jämföras med att detaljhandeln i stort visade negativ tillväxt (-0,2 procent). E-handeln i Sverige har tredubblats sedan 2005 (9 miljarder) och tilltron bland marknadens aktörer är fortsatt stark genom att 69 procent av E-handelsföretagen tror att deras försäljning kommer att öka under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period E-handelsföretagen tror att den största utmaningen för att E-handeln ska kunna öka finns inom lager och logistik (31 procent) medan 11 procent svarar service/kundtjänst. På frågan om var man tror att försäljningen kommer att öka mest under 2012 svarar 17 procent livsmedel vilket därmed är den kategori som de tillfrågade har störst tilltron till. För konsumenterna tycks enkelheten vara det främsta motivet till att E-handla, E 55 procent pekar på att enkelheten är den enskilt viktigaste fördelen med att handla på internet. (e-barometern Q4, Handelns Utredningsinstitut) Denna studie har syftat till att ta reda på vad de svenska konsumenterna faktiskt anser om användarvänligheten och enkelheten på internet när de beställer varor och tjänster. Vidare är syftet att undersöka i vilken utsträckning konsumenterna har ringt till kundtjänst i samband med köp på internet och vad man anser om väntetiderna på kundtjänst. Avslutningsvis har det undersökts om konsumenterna har avbrutit ett köp för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid.

7 SAMMANFATTNING

8 Miljarder riskerar gå upp i rök Sex av tio har avbrutit ett köp på internet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid. Trots det anses användarvänligheten och enkelheten på webbsidorna överlag vara god. Kundservicen på internet uppfattas vara god, men trenden är nedåtgående. Fler ringer också till kundtjänst i samband med köp på internet samtidigt som missnöjet med långa väntet tetider är större än tidigare. - E-handelsförsäljningen har tredubblats sedan 2005 och uppgår till nästan 28 miljarder kronor, men stora belopp riskerar att gå upp i rök genom att många avbryter sina köp på internet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid. Konsumenterna anger enkelhet som främsta skäl till att E-handla men företagen lyckas inte tillgodose konsumenternas behov genom att så många avbryter köp pga. att det är för komplicerat, säger Johan Talenti, vd på Silentium. Åtta av tio anger att det händer att de använder internet för att beställa varor eller tjänster och drygt sju av tio köpte varor på nätet under det sista kvartalet Mycket tyder på att förväntansbilden hos konsumenterna är låg eftersom betygen inte är sämre än vad de faktiskt är, trots att så många avbryter köp för att det är för komplicerat eller tar för lång tid. Samtidigt får väntetiderna och servicen sämre betyg i år när betydligt fler har kontaktat en kundtjänst i samband med ett köp, fortsätter Johan Talenti. Kvinnorna anser i högre utsträckning än männen att servicen och användarvänligheten är tillfredsställande, samtidigt som fler kvinnor än män har avbrutit köp för att det har varit för krångligt. - Kvinnorna har egentligen större anledning att vara kritiska mot användarvänligheten, men det är tvärtom männen som är mest negativa, avslutar Johan Talenti.

9 Händer det att du använder Internet för att beställa varor och tjänster eller för att skaffa information om varor och tjänster? De flesta, 51 procent, använder internet till att både beställa varor och tjänster och skaffa information om varor och tjänster. 32 procent använder endast internet för att beställa varor och tjänster, medan 13 procent endast använder internet till att skaffa fa information om varor och tjänster. I jämförelse med 2011 har andelen som använder internet både till att beställa och att skaffa information minskat. Däremot är det fler än tidigare som antingen använder internet till att endast beställa varor eller tjänster eller som använder internet bara för att skaffa information om varor och tjänster. De äldre använder i högre utsträckning internet till att både beställa och skaffa information om varor och tjänster. T ex angav 54 procent av de tillfrågade i åldersintervallet år att de gjorde det medan motsvarande siffra för de tillfrågade i gruppen år var 43 procent. De yngre använder internet i betydligt större omfattning till att endast skaffa information om varor och tjänster, 22 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år vilket kan jämföras med 10 procent i åldersgruppen år. Enligt E-barometern är det vanligt att man använder sig av sökmotorer, tittar på priser jämförelsesajter och läser omdömen på internetsajter innan man köper en vara på internet.

10 Vad tycker du överlag om kundservicen på Internet? På en skala mellan ligger medelbetyget för kundservice på internet på 2,75. Det kan jämföras med 2, Andelen som tyckte att kundservicen var bra eller mycket bra har gått ned från 88 procent till 79 procent. Det är främst männen som är mindre nöjda i år jämfört med föregående år. Kvinnorna är mer positiva till kundservice på internet än vad männen är. 84 procent av kvinnorna tycker den är ganska eller mycket bra. Motsvarande siffra för männen är 76 procent. Det finns däremot ingen markant skillnad mellan de olika åldersgrupperna. Enligt e-barometern Q4 anses service och kundtjänst vara det fjärde viktigaste området för att svensk e-handel ska kunna öka framöver. 11 procent angav det som en kritisk framgångsfaktor. Andra viktiga framgångsfaktorer som nämns är logistik och leverans, ökad konkurrens samt betalning och säkerhet.

11 Vad tycker du överlag om användarvänligheten och enkelheten på de webbsidor där du har beställt varor och tjänster eller skaffat information om varor och tjänster? På en skala mellan ligger medelbetyget för användarvänligheten och enkelheten på internet på 2,97. Det kan jämföras med 3, procent, av de tillfrågade tycker att användarvänligheten och enkelheten är ganska eller mycket bra på webbsidorna. Detta kan ses i ljuset av att 59 procent av de tillfrågade anger att de har avbrutit ett köp på internet med anledning av att det har tagit för lång tid eller för att det har varit för komplicerat. Förväntansbilden på service tycks fortfarande vara låg på internet, även då servicen erbjuds via direktkanaler som exempelvis telefon där kraven på service annars är betydligt högre. År 2011 svarade 94 procent att de tyckte att användarvänligheten och enkelheten var ganska eller mycket bra på webbsidorna. Kvinnorna är positiva i större utsträckning än männen. 94 procent av kvinnorna anser att användarvänligheten och enkelheten är ganska eller mycket bra vilket kan jämföras med 82 procent av männen. Det är ingen större skillnad mellan de olika ålderskategorierna.

12 Vad anser du om väntetiden de gånger du har ringt till en kundtjänst när du har beställt något på Internet Fler använder sig nu av kundtjänst när de beställer något på nätet var det 41 procent som aldrig hade ringt kundtjänst när de beställt något från nätet är motsvarande siffra 34 procent. Dock har andelen som tycker att väntetiderna är mycket eller ganska dåliga ökat från 27 procent till 33 procent mellan 2011 till Således har missnöjet ökat när användandet har ökat De äldre är mer missnöjda med väntetiderna än vad de yngre. T ex anser endast 29 procent av ålderskategorin att väntetiderna är mycket eller ganska bra. Motsvarande siffra för åringar är 41 procent. Det är något fler kvinnor än män som har ringt till kundtjänst när de har beställt något på internet, 35 procent i jämförelse med 33 procent. Dock skiljer sig det knappt i åsikterna kring väntetiderna.

13 Har det hänt att du har tänkt beställa en produkt eller vara på Internet men att du har ändrat dig/avbrutit köpet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid? 59 procent har någon gång ändrat sig eller avbrutit ett köp på internet för att det varit för komplicerat eller tagit för lång tid. Det är en liten ökning från 2011 då motsvarande siffra var 56 procent. Kvinnor har i högre utsträckning än männen ändrat eller avbrutit ett köp. 64 procent i jämförelse med 54 procent för männen. Paradoxalt nog anser 87 procent att användarvänligheten och enkelheten är ganska eller mycket bra samtidigt som 59 procent svarar att de har avbrutit ett köp för att det har tagit för lång tid eller varit för komplicerat. De yngre har i något mindre omfattning ändrat eller avbrutit ett köp på internet. 46 procent har angett att det aldrig har hänt. Övriga ålderskategorier ligger runt 37 procent.

14 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

15 Händer det att du använder Internet för att beställa varor och tjänster eller för att skaffa information om varor och tjänster? % % % 24% % 7% 4% 2% Det händer att jag använder Internet för att beställa varor och tjänster Det händer att jag använder Internet för att skaffa information om varor och tjänster Det händer att jag använder Internet både för att beställa varor och tjänster och för att skaffa information om varor och tjänster Nej, det händer inte

16 Händer det att du använder Internet för att beställa varor och tjänster eller för att skaffa information om varor och tjänster? % 4 32% 32% % 12% Man Kvinna 4% 4% Det händer att jag använder Internet för att beställa varor och tjänster Det händer att jag använder Internet för att skaffa information om varor och tjänster Det händer att jag använder Internet både för att beställa varor och tjänster och för att skaffa information om varor och tjänster Nej, det händer inte

17 Händer det att du använder Internet för att beställa varor och tjänster eller för att skaffa information om varor och tjänster? 6 54% 52% 5 49% 43% 4 36% 34% 3 28% 26% år 22% år 2 12% 14% 6% 7% år år 2% 3% Det händer att jag använder Internet för att beställa varor och tjänster Det händer att jag använder Internet för att skaffa information om varor och tjänster Det händer att jag använder Internet både för att beställa varor och tjänster och för att skaffa information om varor och tjänster Nej, det händer inte

18 Händer det att du använder Internet för att beställa varor och tjänster eller för att skaffa information om varor och tjänster? % Det händer att jag använder Internet för att beställa varor och tjänster % Det händer att jag använder Internet för att skaffa information om varor och tjänster % 14% 26% 32% 12% 23% Det händer att jag använder Internet både för att beställa varor och tjänster och för att skaffa information om varor och tjänster Nej, det händer inte 4% 7% 2% 4% 7% 2% Man Kvinna

19 Vad tycker du överlag om kundservicen på Internet? % 71% , snitt 2, , snitt 2, % 13% 11% 7% 8% 1% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Vet ej

20 Vad tycker du överlag om kundservicen på Internet? % Man Kvinna % 8% 11% 16% 9% 8% 1% 1% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Vet ej

21 Vad tycker du överlag om kundservicen på Internet? % 6 69% år år år år % 13% 14% 11% 12% 13% 6% 8% 7% 8% 1% 2% 1% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Vet ej

22 Vad tycker du överlag om kundservicen på Internet? 8 74% % 68% Mycket dålig Ganska dålig 3 Ganska bra Mycket bra 22% Vet ej 2 1% 14% 16% 11% 12% 9% 9% 8% 8% 1% 6% Man Kvinna

23 Vad tycker du överlag om användarvänligheten och enkelheten på de webbsidor där du har beställt varor och tjänster eller skaffat information om varor och tjänster? % , snitt 2, , snitt 3, % 14% 7% 6% 4% 1% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Vet ej

24 Vad tycker du överlag om användarvänligheten och enkelheten på de webbsidor där du har beställt varor och tjänster eller skaffat information om varor och tjänster? % Man Kvinna % 22% 11% 2% 4% 3% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Vet ej

25 8 Vad tycker du överlag om användarvänligheten och enkelheten på de webbsidor där du har beställt varor och tjänster eller skaffat information om varor och tjänster? % 68% 71% 69% % år år år år 2 16% 17% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 1% 1% 2% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Vet ej 4%

26 Vad tycker du överlag om användarvänligheten och enkelheten på de webbsidor där du har beställt varor och tjänster eller skaffat information om varor och tjänster? % 79% % 6 5 Mycket dålig 4 Ganska dålig Ganska bra % 22% 18% Mycket bra Vet ej 2% 11% 8% 4% 3% 3% 1% Man Kvinna

27 Vad anser du om väntetiden de gånger du har ringt till en kundtjänst när du har beställt något på Internet? % 3 34% % 28% 26% % 6% 6% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Har aldrig ringt till kundtjänst när jag beställt något på Internet

28 Vad anser du om väntetiden de gånger du har ringt till en kundtjänst när du har beställt något på Internet? % % 28% 2 1 Man Kvinna 9% 8% 4% Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Har aldrig ringt till kundtjänst när jag beställt något på Internet

29 Vad anser du om väntetiden de gånger du har ringt till en kundtjänst när du har beställt något på Internet? 4 37% 3 33% 33% 34% 3 28% 28% 28% % 23% 24% 24% år år 1 9% 7% 7% 11% 6% 8% 2% år år Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra Har aldrig ringt till kundtjänst när jag beställt något på Internet

30 Vad anser du om väntetiden de gånger du har ringt till en kundtjänst när du har beställt något på Internet? % % 33% 22% 27% 37% 2 28% 3 21% 2 Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra Mycket bra 1 9% 9% 8% 4% 3% 6% Har aldrig ringt till kundtjänst när jag beställt något på Internet Man Kvinna

31 Har det hänt att du har tänkt beställa en produkt eller vara på Internet men att du har ändrat dig/avbrutit köpet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid? 6 54% 53% % % 3% 3% Ja, det händer ofta Ja, det händer ibland Nej, det har aldrig hänt Jag har aldrig beställt en vara på internet

32 Har det hänt att du har tänkt beställa en produkt eller vara på Internet men att du har ändrat dig/avbrutit köpet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid? % 5 49% 43% % Man Kvinna 2 3% 3% Ja, det händer ofta Ja, det händer ibland Nej, det har aldrig hänt Jag har aldrig beställt en vara på internet

33 Har det hänt att du har tänkt beställa en produkt eller vara på Internet men att du har ändrat dig/avbrutit köpet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid? 6 57% % 42% 4 38% 37% 37% år år år år 4% 4% 4% Ja, det händer ofta Ja, det händer ibland Nej, det har aldrig hänt Jag har aldrig beställt en vara på internet 2% 7%

34 Har det hänt att du har tänkt beställa en produkt eller vara på Internet men att du har ändrat dig/avbrutit köpet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid? % 57% % 49% 43% 46% 33% 3 Ja, det händer ofta 3 Ja, det händer ibland 2 Nej, det har aldrig hänt 3% 3% 2% 3% 4% 4% Jag har aldrig beställt en vara på internet Man Kvinna

35 Kontakt: Johan Talenti,

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hur sparsam är svensken? Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 18-24 augusti 2011.

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln ÅRSRAPPORT Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research » E-handelns utveckling»förord Det svenska e-handelsåret 2012

Läs mer

E-handeln i Norden 2012

E-handeln i Norden 2012 E-handeln i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FÖRORD Allt fler nordbor e-handlar varor allt oftare Norden är en mycket spännande region för den som vill förstå de trender, krafter och kundbehov som driver

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer