Sammanfattning och slutsatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning och slutsatser"

Transkript

1

2 Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning Rapporten Mat på nätet tas fram av organisationen Svensk Distanshandel och syftet är att kartlägga utvecklingen av den svenska dagligvaruförsäljningen på nätet. Rapporten baseras på en konsumentundersökning med konsumenter och en kvalitativ intervjuundersökning med 15 företag i branschen. De senaste åren har e-handeln sakta men säkert ökat för varje år. Trots detta har fortfarande en relativt liten andel av konsumenterna handlat dagligvaror via internet hade 8 procent mathandlat på nätet och nu 2012 har denna siffra ökat till 13 procent. Nästan 20 procent av konsumenterna tror dock att de kommer att handla mat på nätet under det kommande året. Idag finns det tre varianter av mathandel på nätet. Den fullsorterade dagligvarubutiken, färdiga middagslösningar med ingredienser och recept samt nischade butiker som är specialiserade på enstaka varor. Vanligast bland konsumenterna att handla är choklad, frukt och grönsaker samt torrvaror. Sett ur ett åldersperspektiv är de yngre konsumenterna fortfarande mer positiva till att handla mat på nätet jämfört med de äldre kundgrupperna. I åldersgruppen år är det hela 56 procent av konsumenterna som inte tycker att det finns några fördelar med att mathandla på nätet. Detta kan jämföras med gruppen år där andelen bara är 15 procent. Främsta anledningen till att inte handla mat via nätet är att konsumenterna vill se sin mat innan den inhandlas. Nästan 50 procent av respondenterna anger detta som orsak. De största fördelarna med att mathandla på nätet anses vara att få varorna direkt hem, att vinna tid samt att kunna beställa varorna vilken tid och dag man vill. 4 av 10 konsumenter i undersökningen tycker att fraktkostnaden för maten bör ingå i den totala prisbilden och nästan lika många tycker att frakten skall ingå om man handlar för en viss summa. I undersökningen anger också konsumenterna att de inte slänger mer mat när de handlar på nätet jämfört med i en fysisk butik. 80 procent anger också att de upplever att kvalitén på maten är lika bra eller bättre än om de hade valt den själv. Den totala försäljningen av mat på nätet beräknas 2011 ha omsatt 1,5-2 miljarder svenska kronor. Detta motsvarar ca 5-7 procent av e-handeln och knappt 1 procent av den totala dagligvaruhandeln. Det är en ökning med ca 40 procent sedan föregående års mätning då omsättningen uppskattades till 1-1,5 miljard kronor. Slutsatser Försäljningen av mat på nätet i Sverige är, trots att mycket hänt under de senaste åren, fortfarande i en utvecklingsfas. Endast en dryg tiondel av landets konsumenter har handlat mat via internet. Både kunder och företag är dock positiva inför framtiden vilket indikerar att branschen kommer att kunna utvecklas mycket de närmsta åren. Den yngre målgruppen är fortsatt mer positiv till e-handel av mat vilket antyder att andelen av befolkningen som kommer att använda kanalen för framtida matinköp kan 2

3 komma att öka. Framförallt också när många yngre konsumenter, som är vana att handla via internet, nu börjar bilda familj. För konsumenter i familjefasen är tid en ständig bristvara och de företag som kan hjälpa dessa kunder att köpa sig mer tid borde kunna vara framtida vinnare. Det finns dock anledning att tro att även den äldre målgruppen på sikt kommer att bana väg för en allt större mathandel via nätet. Detta mycket på grund av att kommuner och landsting börjar upptäcka prisvärdheten i att få mat hemlevererad till personer som har behov av att få hjälp med veckohandel. Bland annat inom hemtjänsten och på äldreboenden. Många äldre konsumenter är dock skeptiska till att handla mat via nätet varför det är en utmaning för företagen att möta kundgruppens förväntningar och övertyga dem om fördelarna med försäljningskanalen. Ytterligare en utmaning för de aktörer som säljer mat via nätet är att kommunicera löften om varor av hög kvalitet. Just oron för kvalitén på varorna och att inte kunna se varorna själva är en av de främsta orsakerna till att avstå att handla mat via nätet. Men de konsumenter som testar att handla på detta sätt upplever ofta att kvalitén är god och de blir sedan lojala nätkunder. I tidigare rapporter om mathandeln på nätet har det resonerats om både framtida internetuppkopplade kylskåp som kommunicerar direkt med matbutiken samt eventuella rot- och rutavdrag för mathandeln på nätet. Om detta kommer bli verklighet vet vi ännu inte men det gäller för den handlare som vill stå på tå för framtida konsumtionstrender att hålla koll. Kanske kommer kylskåpen i framtiden att kommunicera direkt med e- butiken och tjänsten att handla mat via nätet vara avdragsgill framöver? Klart är att utvecklingen hela tiden går framåt och när fler konsumenter anammar nätet som en naturlig försäljningskanal för olika former av matvaror kommer sannolikt e- handeln av mat uppgå till mer än den knappa procent av den totala dagligvaruhandeln som den utgör idag. 3

4 1. Inledning Alltsedan sedan försäljning via internet kom igång på allvar i början av förra decenniet har den totala e-handeln ökat för varje år som gått. Men idag använder konsumenter internet till långt mycket mer än bara att handla. Vi sköter bankaffärer, bokar resor, umgås med vänner och planerar vårt nästa inköp av en vara eller tjänst. Detta påverkar även detaljhandeln som hela tiden måste stå på tå för att möta konsumenters nya och förändrade konsumtionsbehov. Här fyller internet en stor funktion för handelsföretagen som alla dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, kan möta och kommunicera med kunderna via sin hemsida. Idag är de bäst säljande varugrupperna på svenska nätsajter böcker och tidningar, musik och film, kläder, hemelektronik och dataprylar. Går vi sedan utanför själva detaljhandeln är det resor som ligger i topp. Men trots att många varor och tjänster nu gör succé på nätet har försäljningen av matvaror inte kommit lika starkt. Många företag som gett sig in på marknaden har drabbats av logistik- och lönsamhetsproblematik, ofta på grund av att kunderna tidigare inte visat sig villiga att betala för tjänsten att få mat hemlevererad. Men här har en viss förändring börjat märkas. När konsumenterna i allt högre grad ser näthandel och tjänster kopplade till handeln som ett bra sätt att köpa sig tid är man också mer benägen att vilja betala för bland annat färdiga matkassar och andra matprodukter. T ex kan nämnas nischade varor som ekologiska grönsaker, kött, fisk och surdegsbröd som lyckats väl på nätet. Här har handeln varit alert och uppmärksam på konsumenters behov och ökade vilja för att betala för tjänster. Dagligvaruförsäljningen på nätet har alltså sakta men säkert börjat komma igång på allvar men kunskapen om utveckling är fortfarande liten. Mot bakgrund av detta har Svensk Distanshandel tagit fram denna rapport med syfte att närmare kartlägga svenska konsumenters shoppingvanor gällande mat på nätet. Grundmaterialet till rapporten har tagits fram av HUI Research på uppdrag av Svensk Distanshandel. Materialet baseras dels på en webbenkätundersökning med svenska konsumenter, dels på en kvalitativ undersökning där närmare 15 livsmedelsföretag med e-handel har intervjuats. Respondenterna i konsumentundersökningen utgör ett representativt urval av Sveriges befolkning gällande ålder, kön och geografisk hemvist. Webbenkäten besvarades under mars Representanter från livsmedelsföretagen har intervjuats under våren 2012 och är indelade i tre grupper: Fullsorterade dagligvarubutiker på nätet Företag som levererar matkassar med ingredienser och recept för veckans middagar Webbutiker specialiserade på en viss matkategori 4

5 2. En växande marknad De senaste åren har den svenska e-handelns omsättning ökat konstant och uppgår idag till nästan 28 miljarder kronor och ca 5 procent av den totala detaljhandeln. Fortfarande ökar också försäljningen via nätet mer än den totala detaljhandeln. 1 Fem procent av den totala detaljhandeln kan tyckas vara en låg nivå men inom vissa branscher utgör nätet en mycket högre andel. Här kan nämnas branscher som böcker, skivor, kläder och elektronik. När fler branscher nu också, sakta men säkert, börjar använda nätet som en naturlig försäljningskanal kommer den totala andelen troligtvis att öka. Förklaringen till att e-handelns marknadsandel ändå är relativt låg beror alltså mycket på att tunga branscher som dagligvaror, möbler och byggvaror fortfarande till viss del lyser med sin frånvaro på internet. När dagligvaruhandeln på nätet däremot kommer igång på allvar kan vi räkna med att den totala omsättningen via nätet ökar markant. Diagram 2.1 Detaljhandelns e-handel, omsättning i miljarder kronor 30 27, ,7 20,4 22,1 25, , ,9 6,8 9, Postens, HUI s och Svensk Distanshandels e-barometer Q

6 3. Mathandel på nätet en liten andel som ökar 3.1 Flera varianter av mathandel på nätet Även om den totala näthandeln hela tiden ökar är det fortfarande en liten del av konsumenterna som handlar sina matvaror via internet. I undersökningen uppger närmare 20 procent av respondenterna att de tror de kommer att handla mat via nätet under det kommande året. Detta kan jämföras med 13 procent som har handlat under det senaste året och 8 procent Mathandel på nätet brukar kategoriseras i tre olika varianter: Fullsorterade dagligvarubutiker på nätet, färdiga middagslösningar såsom matkassar med mat och recept samt webbutiker specialiserade på en viss matkategori. I diagram nedan framkommer det att färdiga middagslösningar och nischade varor de delar som ökat sedan tidigare års mätningar. Diagram Har du köpt livsmedel via internet det senaste året? , 5% 3, 3,9% 2,9% 2,5% 4,1% 4,7% 3,9% 3,9% 3, 1% 1, 0, 0% Ja, jag har gjort matinköp i en fullsorterad dagligvarubutik på nätet Ja, jag har köpt middagslösningar Ja, jag har gjort matinköp i webbutiker specialiserade på en viss matkategori Vet ej Bland konsumenterna har 1 av 10 någon gång handlat mat via nätet men sedan slutat. Vad som gör att de slutat framkommer däremot inte i undersökningen. Det kan möjligtvis härledas till att ett antal konsumenter testar mathandel via nätet men ser det lite som nyhetens behag och sedan slutar. 8 av 10 konsumenter i undersökningen anger dock att de tycker att kvalitén på maten som levereras är lika bra eller bättre än den de hade valt själv. Detta gör att konsumenterna troligtvis inte slutar på grund av dålig kvalité på produkterna. När det kommer till hur mycket pengar konsumenterna handlar mat för på nätet ser vi i diagram på nästa sida att det varierar. Ingen grupp utmärker sig dock åt något håll. Det är heller inte någon direkt skillnad i hur mycket kvinnor och män handlar. 6

7 Diagram Hur mycket uppskattar du att du har handlat mat på nätet för under det senaste året? 7% 6,5% % 4,8% 1% 3, 2,7% 3,0% 3, 2,1% 2,9% 2,5% 1,9% 1,1% 1,1% 0% Under 500 kronor kronor kronor kronor kronor Mer än kronor 3.2 Frakt får gärna ingå i totalpriset I undersökningen framkommer det att 4 av 10 konsumenter tycker att fraktkostnaden för maten bör ingå i den totala prisbilden. Lika många tycker att frakten skall ingå om man handlar för en viss summa. Inte en enda av de konsumenterna kunde tänka sig att betala mer än 150 kronor för frakt. Diagram Hur mycket kan du tänka dig att betala för att få dina varor levererade till dörren? Ingenting, det ska ingå i den totala prisbilden Det ska ingå om jag handlar för över en viss summa 39% 40% 3 37% Max 20 kronor kronor 11% 11% 9% kronor kronor 1% 1% 0% 20% 40% 50% 7

8 I denna fråga syns ingen större skillnad mellan kvinnor och män men däremot är ungdomar lite mer positivt inställda till frakt jämfört med äldre. Det är också fler äldre som tycker att frakten ska ingå i den totala prisbilden. Detta framkommer i diagram nedan. Diagram Hur mycket kan du tänka dig att betala för att få dina varor levererade till dörren? år år år år Ingenting, det ska ingå i den totala prisbilden 27% 3 37% 5 Det ska ingå om jag handlar för över en viss summa 4 41% Max 20 kronor 18% kronor kronor 9% 9% 5% 1 Mer än 100 kronor 0% 20% 40% 50% 60% 3.3 Positivt med tidsbesparing men negativt att inte själv se varorna innan köp Vad gäller de negativa aspekterna av att handla mat på nätet är den främsta anledningen att man vill se sin mat innan den inhandlas. Nästan 50 procent av respondenterna anger detta som orsak. Intressant är att andelen som anger att man fortsätter att handla mat i vanliga butiker av gammal vana har mer än halverats sedan Det är nu bara 10 procent som anger detta som orsak till att inte handla mat via nätet. Detta framkommer i diagram på nästa sida. I och med att kunderna fortsatt tycker att det är viktigt att se varorna innan inköp är det en fortsatt utmaning för de aktörer som säljer mat via nätet att kommunicera löften om varor av hög kvalitet. De konsumenter som testar att handla mat via nätet fortsätter ofta att göra så, vilket visar att oron för att man själv inte kan se varorna förmodligen är något överdriven. I undersökningen anger drygt 70 procent av de näthandlande konsumenterna att de upplever att kvalitén på varorna är lika bra som om de hade valt dem själva. 10 procent upplever att varorna har bättre kvalité och knappt 20 procent att de har sämre. Detta 8

9 tyder också på att de konsumenter som är osäkra vad gäller kvalitén förmodligen skulle ändra uppfattning om de skulle pröva internet som kanal för matinköp. Diagram Vad är det största hindret/nackdelen för att köpa mat via internet? Jag vill se min mat innan jag köper den 48% 60% 6 Kostnad för frakt Jag vill ha min mat direkt och inte vänta på leverans Jag tror inte att kvaliteten är lika bra som om jag köper maten i butik 29% 29% 29% 17% 18% % 2 Jag fortsätter att handla i vanliga butiker av gammal vana 1 2 Internetbutikerna har inte hemleverans på min hemort Varorna är dyrare än i livsmedelsbutiken Jag får bättre service i en fysisk butik Jag litar inte på e-handel Det är krångligt at beställa mat, hemsidorna är inte användarvänliga De leveranstider som erbjuds passar inte mig Det finns inga nackdelar Annat 1 20% 18% 21% 25% 17% 11% 17% 1 0% 20% 40% 60% 80% Tittar vi vidare på de största fördelarna med att handla mat via nätet anses det vara att få varorna direkt hem, att vinna tid och att kunna göra sin beställning vilken tid och dag man vill. Detta framkommer i diagram på nästa sida. 9

10 Här har det inte skett någon nämnvärd förändring sedan tidigare års undersökningar. Inte helt osannolikt är att barnfamiljer, som ständigt upplever brist på tid, är en stor målgrupp för framförallt de företag som erbjuder färdiga matkassar med ingredienser och recept. Diagram Vad ser du som den största fördelen med att handla mat via internet? Jag vinner tid Jag får varorna levererade hem och slipper släpa på tunga matkassar 38% 39% 40% 4 Jag slipper trånga och stökiga butiker % Jag kan göra min beställning när på dagen/i veckan jag vill 25% Jag gör färre impulsköp och det blir därför billigare % Jag kan få lösningen på hela veckans middagsproblem levererad hem 5% 1 Jag får ett större sortiment av varor att välja på Jag får ny inspiration i matlagningen eftersom jag får nya varor/recept 9% 9% 1 Det finns inga fördelar 21% 2 3 Annat 1% 0% 20% 40% 50% Sett ur ett åldersperspektiv är de yngre konsumenterna fortfarande mer positiva till att handla mat på nätet jämfört med äldre kundgrupper. I åldersgruppen år är det hela 56 procent som inte ser några fördelar med att handla mat på nätet. Detta kan jämföras med 15 procent i gruppen år, något som framkommer i diagram på nästa sida. 10

11 Det finns dock fortfarande anledning att tro att den äldre målgruppen på sikt kommer att bana väg för en allt större mathandel via nätet. Detta mycket på grund av att kommuner och landsting nu börjar upptäcka prisvärdheten i att få mat hemlevererad till personer som har behov av att få hjälp med veckohandel. Diagram Vad ser du som den största fördelen med att handla mat via internet? Skillnaden i olika åldersgrupper år år år år Jag vinner tid 17% 3 39% 3 Jag får varorna levererade hem och slipper släpa på tunga matkassar 19% 38% 3 Jag slipper trånga och stökiga butiker 11% 21% 3 3 Jag kan göra min beställning när på dagen/i veckan jag vill 19% 3 35% 3 Jag gör färre impulsköp och det blir därför billigare Jag kan få lösningen på hela veckans middagsproblem levererad hem Jag får ett större sortiment av varor att välja på Jag får ny inspiration i matlagningen eftersom jag får nya varor/recept 5% 5% 8% 5% 9% 8% 1 Det finns inga fördelar 20% 15% 25% 5 Annat 0% 1% 0% 20% 40% 60% 11

12 3.4 Choklad och torrvaror i topp, barnmat och allergivaror i bott De matvaror som är mest populära att handla på nätet är frukt och grönsaker och torrvaror. I bott ligger barnmat, allergifria produkter och olika former av måltidsersättningar. Detta framkommer i diagram nedan. Diagram Vilken typ av livsmedel har du handlat på nätet? Choklad eller annan konfektyr 2 3 Torrvaror 2 35% 37% Frukt och grönsaker 21% 3 40% Kött, fisk, ägg, charkuterier Konserver 20% 27% 2 19% 2 29% Hela middagslösningar Frysvaror 15% 15% 15% 2 19% Delikatesser 15% 1 21% Mejerivaror Måltidsersättning Alkoholfria drycker Annat Allergifria produkter % 11% 1 17% 7% 7% 9% Barnmat inklusive mat på burk 5% 0% 20% 40% 50% 12

13 Oberoende av vilken typ av varor förefaller inte konsumenterna få mer mat över när de handlar mat på nätet än när de handlar i en fysisk butik. Endast 14 procent av respondenterna uppger att de vid näthandel får mer mat över som de sedan måste slänga. Detta kan jämföras med 59 procent som inte upplever att de slänger mer mat när de handlar på nätet. Försäljning av nischade varor tenderar generellt att kunna sälja relativt bra på nätet varför det ligger nära till hands att tro att flera av dessa matvaror kommer att kunna öka framöver. En annan aspekt av att kunna erbjuda mer nischade varor är, som också påpekades i förra årets rapport, möjligheten för turister och svenska konsumenter bosatta utomlands att kunna handla svenska matvaror via nätet. Nischade varor som sill, rökt renkött och lingonsylt torde kunna skapa stort intresse bland utländska konsumenter. Här skulle säkerligen turismnäringen och de svenska e-handlarna kunna samarbeta mer för att öka intresset. 13

14 4. Företagen optimistiska inför framtiden Idag finns det tre varianter av livsmedelsföretag på nätet. Den fullsorterade dagligvarubutiken, färdiga middagslösningar med ingredienser och recept samt specialiserade butiker som säljer nischade varor. Mat på nätet är ett relativt nytt fenomen och fortfarande är det endast ett par aktörer, bland livsmedelshandlarna på nätet, som har funnits i mer än fem år. Många har startat upp verksamheten i full skala mot privatpersoner under de senaste 3-4 åren. Undantaget några få företag har de flesta företag ingen fysisk butik utan istället samarbeten med fysiska butiker där varorna plockas. I branschen som helhet finns det några få större aktörer men majoriteten är mycket små och många sköter det vid sidan av en annan verksamhet. Framförallt gäller detta aktörerna som säljer nischade matvaror på nätet. Bland dessa aktörer uppskattar man att det tar minst ett par år innan man går med vinst. Däremot är majoriteten av aktörerna positiva till utvecklingen och tror på en omsättningsökning de kommande åren. Diagram 4.1 Försäljningsutveckling bland livsmedelsföretagen på nätet Försäljningsutveckling 2011 Förväntad försäljningsutveckling % 80% 70% 60% 50% 40% 80% 81% 20% 20% 19% 0% Ökat Minskat Oförändrat Utmaningar med att effektivisera packning och logistik Största utmaningen för företagen upplevs fortfarande vara att få konsumenterna att förändra sitt beteendemönster och prova att handla via internet. Detta då många efter det första köpet fortsätter handla och blir lojala stamkunder. En utmaning för majoriteten av de tillfrågade företagen är också att hitta bra effektivitet i packningen och att synkronisera matkassarna för de olika varugrupperna som till exempel torrvaror och kylvaror. Orderplockningen är tidsödande och det är svårt att behålla fräschören hos vissa varor. 14

15 Det är också en ständig avvägning hur frikostiga företagen ska vara med möjlighet för kunden att välja dag och tid för leverans. Vissa företag levererar på flera olika tider och andra ställer varorna utanför kundernas dörrar. Här finns alla varianter. Majoriteten av de tillfrågade företagen erbjuder dock leverans vid flera tillfällen under en vecka. 4.2 Färdiga matkassar växer Idag är den kanske mest aktuella varianten av livsmedelshandel via internet den där aktörer erbjuder så kallade färdiga matkassar med ingredienser och recept för veckans middagar. Dessa företag är spridda över hela landet även om en något större andel finns i de större städerna. Här har andelen konsumenter som handlat ökat nästan dubblats och ökat från 2,5 till 4,7 procent mellan 2010 och Matkassarna plockas oftast ihop i vanliga matvarubutiker och leverans på fastställda dagar, vanligtvis i början av veckan. Långt ifrån alla av dessa aktörer går idag med vinst då det krävs god volym för att lyckas. Idag finns ett fåtal större företag och i övrigt många små nya aktörer som testar sig fram. Under det senaste året har det förutom de mer traditionella matkasseföretagen också växt fram ett antal företag som erbjuder nischade kassar med t ex vegetarisk mat, mer ekologisk framtoning eller mat för allergiker. En trend som också syns är att företagen i allt högre utsträckning börjar erbjuda enklare recept och mer barnvänliga middagar. 15

16 5. Omsättning och prognos för mat på nätet Marknaden för mat på nätet är fortfarande i sin linda. Sakta men säkert ökar dock andelen konsumenter som handlar dessa varor via nätet och i takt med detta ökar också antalet företag som erbjuder matförsäljning via nätet. Fortfarande rör det sig om en relativt begränsad marknad och omsättning. Baserat på konsument- och företagsundersökningen samt tidigare kunskap om dagligvaruförsäljningen via internet har en uppskattning av den totala marknaden gjorts. Den samlade dagligvaruförsäljningen via internet beräknas under 2011 ha omsatt 1,5-2 miljarder svenska kronor. Det innebär att dagligvaruförsäljningen via nätet har ökat med ca 40 procent sedan föregående års mätning då omsättningen uppskattades till 1-1,5 miljard kronor. Detta motsvarar ca 5-7 procent av e-handeln och knappt 1 procent av den totala dagligvaruhandeln. En andel som dock med största sannolikhet kommer att öka de kommande åren. Diagram 5.1 Omsättningen av dagligvaror på nätet, miljarder kronor ,5 0, , ,75 0,25 0 0,5 1 1,5 2 2,5 16

17 Mat på nätet Rapporten Mat på nätet har sedan 2009 årligen presenterats av Svensk Handel. Rapporten har till syfte att kartlägga utvecklingen av den svenska mathandeln på nätet togs rapporten över av Svensk Distanshandel då organisationen sedan 1 januari 2012 bedriver distans- och e-handelsfrågor för Svensk Handel. Svensk Distanshandel Svensk Distanshandel, SDh, är branschorganisationen för distans- och e-handel i Sverige. SDh har till uppgift att företräda branschen och verka för att den är seriös och kundvänlig. Organisationen bevakar kontinuerligt den nationella och internationella utvecklingen av e-handeln. SDh äger e-handelscertifieringen Trygg e-handel, som har till syfte att skapa ett förtroende hos konsumenterna vid köp på internet. 17

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8 2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 5 1. Inledning 7 2. En växande marknad 8 3. Mathandeln på nätet en liten andel som ökar 9 3.1 Män mer positiva än kvinnor 9 3.2 Frakt får gärna ingå

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012 e-barometern Q2 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor är inne i en mycket expansiv

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Kundpanelrapport. Mat i vardagen och under helgen

Kundpanelrapport. Mat i vardagen och under helgen Kundpanelrapport Mat i vardagen och under helgen Solna maj 2010 Mat i vardagen och under helgen Hur ser svenskarnas matvanor ut under helg respektive vardag? Det är den grundläggande frågeställningen i

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat.

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat. e-barometern Q1 2013 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Tema: Leveransen Svensk e-handel ökar explosionsartat. Den snabba utvecklingen kräver allt effektivare leveranser. »FÖRORD Det

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden

Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden 1 Räkna med landsbygden! Småföretagande bidrar idag i stor utsträckning till att öka sysselsättningen

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 Julhandeln 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 3.2 Julskyltningen börjar runt samma tid varje år... 9

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7 Julhandeln 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4 2.1 Julhandelns betydelse... 5 3. Julhandelsprognos... 7 4. Så blir julhandeln 2012... 9 4.1 Det försämrade

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord Julen närmar sig och därmed årets mest intensiva månader för detaljhandeln. Som framgår av detta kvartals e-barometer tyder allting på att vi återigen går mot en jul med

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten - Distanshandeln i 2010 3 Nordisk distanshandel med fortsatt växtkraft För andra året i rad kan Posten presentera

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

FRÅN TORGKASSE TILL NÄTKASSE: Varför svenska konsumenter handlar färdiga matkassar på Internet

FRÅN TORGKASSE TILL NÄTKASSE: Varför svenska konsumenter handlar färdiga matkassar på Internet FRÅN TORGKASSE TILL NÄTKASSE: Varför svenska konsumenter handlar färdiga matkassar på Internet Författare: Johan Berggren Henrik Nilsson Handledare: Susanne Åberg Företagsekonomiska institutionen Uppsala

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

ICA-kundernas matinköp januari

ICA-kundernas matinköp januari ICA-kundernas matinköp januari Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Årets godaste matgåvor. kylvaror!

Årets godaste matgåvor. kylvaror! K A R I N S M A T G Å V O R 2015 Årets godaste matgåvor Ej 1 Låt oss hjälpa er till en smakfull lösning! För 25:e året i rad har vi glädjen att presentera ett nytt fräscht sortiment av Matgåvor att glädja

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln visar starka tillväxttal kvartal efter kvartal, men vilka faktorer bidrar till ökningarna och vad kommer att hända härnäst? Ökad digitalisering, ökad andel tekniskt

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2010 - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2010 3 Fördubblad omsättning på fem år Att handla varor på distans är en

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Lokalproducerade matvaror

Lokalproducerade matvaror Lokalproducerade matvaror En konsumentundersökning 2011-03- 04 Slutsatser Fyra av Io köper lokalproducerat minst en gång i veckan. Av norrlänningarna är motsvarande andel över hälnen. Mindre miljöpåverkan

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kraftig inbromsning i handeln

Kraftig inbromsning i handeln 2012-12-17 Kraftig inbromsning i handeln Jämfört med i november månad har handlarnas framtidstro minskat kraftigt denna månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

April 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

April 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera April 2014 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Hushållens köpplaner 3. Tema: Hälsa och fritid 4. Om Köpsuget 5. Kontaktuppgifter Sammanfattning

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer