Så handlar vi på nätet Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad"

Transkript

1 Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser Inledning E-handelsföretag på en global marknad procent av företagen har försäljning till utlandet Hårdare konkurrens om e-handelskonsumenterna Ökad internationell marknadsföring Näthandlande konsumenter Allt oftare och gärna billigt Säkra konsumenter som gärna betalar med kort Internet som informationskälla Näthandlande konsumenter möter företag på en global marknad Var tredje svensk har handlat från utlandet Prognos av svenskarnas utländska e-handelskonsumtion

3 Sammanfattning och slutsatser Allt sedan e-handelns början har försäljningskanalen växt för varje år som gått. Idag är e-handeln i högsta grad global och majoriteten av de svenska e- handelsföretagen har försäljning till utlandet. Samtidigt handlar svenska konsumenter allt mer från utländska webbutiker. Konsumenter ser möjligheter i att med nätets hjälp göra klipp och dra nytta av ett större utbud och företagen ser möjligheter i att nå marknader även utanför den egna regionen och det egna landet. I vår undersökning har 75 procent av företagen försäljning till utlandet jämfört med 60 procent ifjol. Av dessa företag uppger 45 procent att 1-5 procent av försäljningen går till utlandet. Av de som inte säljer till utlandet anges logistikproblem samt att det verkar vara krångligt, som de främsta anledningarna att avstå. Bland företagen har nästan 4 av 10 genomfört någon marknadsföring på marknader utanför den svenska i syfte att öka försäljningen. Detta är en fördubbling sedan första mätningen Bland de tillfrågade konsumenterna i undersökningen handlar hälften på internet minst en gång i veckan eller en gång i månaden. Yngre konsumenter handlar något oftare än äldre. De vanligaste varorna att handla via nätet är böcker, kläder/skor och elektronik. Böcker är dock mer vanligt i storstäder medan kläder/skor är mer populärt i medelstora städer. Priset är fortfarande en viktig anledning till att handla via nätet och 4 av 10 konsumenter ser priset som den viktigaste anledningen. Priset verkar också vara viktigare ju yngre konsumenten är. I takt med att näthandeln blir en vanligare försäljningskanal ökar också den upplevda säkerheten. Bland respondenterna i vår undersökning anger 9 av 10 att de anser det är säkert att handla på nätet. Kort är det vanligaste betalsättet men äldre betalar i större utsträckning med faktura. Män betalar i högre utsträckning med kort och medan kvinnor föredrar faktura. 9 av 10 konsumenter använder internet som informationskälla när man funderar på att handla en vara i en vanlig butik men bara drygt 3 av 10 för tvärtom och hämtar information i vanliga butiker innan man handlar på nätet. Fortfarande är det vanligast sätter att söka information på prisjämförelsesajter. Rapporten visar att en tredjedel av konsumenterna har handlat från utlandet under det senaste året. Svenskarnas e-handlande utanför Sveriges gränser uppgår 2011 till 1,5 miljarder. Det motsvarar 5,3 procent av den totala e- handeln och är en ökning från fjolåret med cirka 20 procent. Idag är internets betydelse för detaljhandeln mycket större än bara själva omsättningen av e-handel. Likt tidigare års undersökningar handlar det fortsatt 3

4 inte bara om att handeln bland svenska e-handelsföretag omsätter 25 miljarder utan om den gigantiska påverkan nätet har på den totala detaljhandelsomsättningen. Detta visar inte minst att 9 av 10 konsumenter skaffar sig information på internet innan ett köp. Den globala arenan på internet fortsätter på allvar att öppnas upp och bara under föregående år ökade konsumenternas utlandshandel via nätet med 20 procent. När denna handel nu tar mer fart kommer det sannolikt påverka den totala handeln. Vi får dock inte underskatta betydelsen av den svenska kronans värde gentemot andra valutor. En högt värderad krona ger svenska konsumenter mer i plånboken när de handlar på internationella sajter med en lägre värderad valuta. Detta påverkar självklart utvecklingen av de enskilda ländernas e- handel. Skall svensk e-handel kunna öka sin internationella andel krävs det däremot att fler företag börjar sälja till utlandet. För att detta skall ske finns det ett antal faktorer som behöver förändras. Lagar och regler behöver harmoniseras inom EU och det gäller också att logistik och leveranser hänger med i förändringen. 4

5 1. Inledning Idag utgör e-handeln 4,6 procent av den totala detaljhandeln. En andel som växer för varje år som går. Omsättningen på nätet var miljarder kronor och prognosen för 2011 är 27,7 miljarder kronor. Fortfarande ökar också försäljningen via nätet mer än den totala detaljhandeln. De bäst säljande varugrupperna på svenska nätsajter är idag hemelektronik, kläder och skor samt böcker och media. Går vi sedan utanför själva detaljhandeln är det resor som ligger i topp. Förklaringen till att e-handelns marknadsandel ändå är relativt låg beror mycket på att tunga branscher som dagligvaror, möbler och byggvaror fortfarande till viss del lyser med sin frånvaro på internet. När dessa branscher kommer igång på allvar kan vi räkna med att den totala omsättningen för nätförsäljningen ökar. På senare år har e-handeln blivit mer och mer global och det är idag vanligt att handla något, inte bara från det egna landet, utan även utanför de geografiska landsgränserna. Denna rapport har som syfte att närmare kartlägga dels svenska e- handelsföretags utveckling, dels svenska konsumenters shoppingvanor på nätet. Grundmaterialet till rapporten har tagits fram av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel. Materialet baseras dels på en webbenkätundersökning med svenska konsumenter, dels på en undersökning med närmare 200 e-handelsföretag. Respondenterna i konsumentundersökningen utgör ett representativt urval av Sveriges befolkning gällande ålder, kön och geografisk hemvist. Webbenkäten besvarades under september Företagsundersökningen genomfördes under juli/augusti samma år. Diagram 1.1 Detaljhandelns e-handel, omsättning i miljarder kronor (samt prognos för 2011) ,7 20,4 22,1 25,0 27, , ,9 7,8 9, (prognos) 5

6 2. E-handelsföretag på en global marknad procent av företagen har försäljning till utlandet E-handelsföretag agerar idag på en global marknad och bland företagen i vår undersökning har 75 procent försäljning till utlandet. Detta är en ökning från föregående år då 60 procent uppgav att de sålde varor till konsumenter utanför Sveriges gränser. Något som också visar att utlandsförsäljningen ökar är att andelen företag som inte har någon försäljning till utlandet har halverats sedan Däremot är det fortfarande få företag som har en större andel av försäljningen till utlandet. Nästan hälften av de tillfrågade företagen uppger att de har 1-5 procent av försäljningen till utlandet. Detta framkommer i diagram nedan. Diagram Hur stor andel av försäljningen går till utlandet? % 36% 4 41% 31% % 1 12% 18% 16% 14% 7% 8% 8% 4% 1-5 procent 6-20 procent Mer än 20 procent Vi har ingen försäljning till utlandet Vet ej Bland de företag som har utlandsförsäljning anger majoriteten att främsta anledningarna till att sälja till utlandet är att utländska kunder råkat hitta till webbsidan eller att företagen aktivt arbetar för att nå en större marknad. Detta anger 6 av 10 företag. Nästan 3 av 10 anger att man sett ett behov på den utländska marknaden som man vill fylla. Fortfarande är det våra goda grannar som till stor del utgör företagens utländska kunder. Detta framkommer i diagram på nästa sida där vi ser att majoriteten av kunderna kommer från Norden. 6

7 Diagram Varifrån kommer era utländska kunder? % 78% 77% % 26% 21% 21% 3 19% Finland Danmark Norge Tyskland Storbritannien Frankrike Spanien Italien Övriga länder i Europa Övriga länder i världen 2.2 Hårdare konkurrens om e-handelskonsumenterna Att företag inte säljer till utlandet kan ha många orsaker. Lagar och regler kan sätta käppar i hjulet och många företag har också fullt upp med den svenska marknaden och har inte tid eller resurser att börja etablera sig på en utländsk marknad. I vår undersökning uppger företagen logistikproblem som den främsta anledningen att avstå utlandsförsäljning. Många upplever också att det är krångligt att börja sälja till utlandet. Bland företagen känner man även av en ökad konkurrens om konsumenterna. För att hitta nya och behålla befintliga kunder behöver företagen alltså ytterliga vässa sina koncept. Det gäller att både erbjuda ett bra utbud stå på tå för ge konsumenterna bästa möjliga service. I diagram på nästa sida ser vi att 35 procent av företagen svarar att den största utmaningen framöver ligger i att nå kunderna när konkurrensen hårdnar. 7

8 Diagram Inom vilket område anser du att den största utmaningen finns för att svensk e-handel ska kunna öka framöver? % 1 11% 11% 2% 7% Nå kunder (konkurrensen hårdnar) Logistik och leveranser Betalning och säkerhet Service/kundtjänst Lagar/regler Teknik Vet ej Annat 2.3 Ökad internationell marknadsföring Vad som stadigt har ökat sedan den första mätningen för tre år sedan är företagens utländska marknadsföring. I årets undersökning är det 4 av 10 företag som genomfört någon marknadsföring på marknader utanför den svenska i syfte att öka försäljningen var motsvarande siffra 22 procent. Vi ser alltså nästan en dubblering sedan den första mätningen för tre år sedan. Diagram Genomför ni/har ni genomfört någon marknadsföring på marknader utanför den svenska i syfte av öka försäljningen på dessa marknader? 8 76% % 32% 22% 67% 6 58% % 1% 2% Ja Nej Vet ej 2% 8

9 3. Näthandlande konsumenter 3.1 Allt oftare och gärna billigt Idag har i stort sett alla konsumenter handlat via internet. I vår undersökning uppger 9 av 10 konsumenter att de någon gång använt internet för att genomföra ett köp. Undersökningen visar också att män och kvinnor är i stor sett lika positiva till att handla via nätet. Detta är en förändring sedan tidigare år då män i något högre utsträckning än kvinnor handlade via nätet. Diagram Har du vid något tillfälle/flera tillfällen handlat varor via internet? % 89% Ja Nej 5 9% 11% Totalt Kvinnor Män Jämfört med första mätningen 2008 handlar konsumenterna allt oftare via nätet. Hälften av konsumenterna näthandlar varje vecka eller någon gång i månaden samtidigt som andelen som handlar någon gång i halvåret har minskat. Generellt sett handlar yngre konsumenter oftare på nätet än äldre och åldersgruppen år är de som handlar oftast. Detta framkommer i diagram och på nästa sida. 9

10 Diagram Hur ofta handlar du på internet? % 4 44% 3 48% 44% 37% 34% % 14% 2% 4% 6% 6% Varje vecka Någon gång i månaden Någon gång i halvåret Någon gång om året eller mer sällan Diagram Hur ofta handlar du på internet? % år år år 39% 32% 37% 34% 31% 32% år 29% 22% 9% 7% 2% 6% 11% Varje vecka Någon gång i månaden Någon gång i halvåret Någon gång om året eller mer sällan 10

11 Böcker, kläder och skor samt elektronik är de vanligaste varorna att handla via nätet. Det skiljer däremot relativt mycket på vad kvinnor och män handlar. De kategorier där det är störst skillnad mellan könen är böcker, elektronik och kläder/skor. Värt att notera är dock att frågan i diagram nedan är ställd som vad respondenterna senaste handlade på nätet. Alltså inte de varor/produkter som man handlar oftast eller tidigare har handlat. Diagram Vilken typ av vara handlade du senast på nätet? Böcker 1 24% Elektronik 8% 32% Kläder/skor 28% Skivor/filmer 6% 9% 12% Sport/fritid 4% Möbler/heminredning 1% 6% Linser/glasögon 2% Smink/parfym Livsmedel/drycker Leksaker 1% 2% 1% 1% 1% Kvinnor Män Totalt Smycken/klockor 1% 1% Annat 1 17% 1 11

12 Även var i landet man bor verkar göra skillnad på vilka typer av varor man handlar. Böcker är till exempel något vanligare i storstäder medan kläder och skor är mer populärt i medelstora städer. Ytterligare en skillnad mellan städerna är anledningen till varför man handlar via nätet. För storstadsbor är t ex priset viktigare än övriga samtidigt som man inte ser utbudet som en lika viktig anledning som konsumenter i övriga landet. Detta framkommer i diagram nedan. För några år sedan var priset ofta den viktigaste faktorn till varför konsumenter valde just internet som försäljningskanal. Idag ser dock en växande andel konsumenter även andra fördelar som till exempel smidighet och möjligheten att nå ett större utbud. Priset är däremot fortfarande en viktig faktor, inte minst vid e-handel utanför landets gränser, och drygt 4 av 10 respondenter ser priset som den främsta anledningen till att handla via nätet. Möjligtvis kan denna förändring härledas till de senaste årens något tuffare konjunktur som gjort att många konsumenter funderat lite extra över priset. Vår undersökning visar också att priset är viktigare ju yngre konsumenterna är. I åldersgruppen år är det 53 procent som anger priset som den viktigaste anledningen att handla via nätet. Detta kan jämföras med åldersgruppen år där samma andel är 35 procent. Diagram Vilken är den främsta anledningen till att du handlar på internet? % 4 42% 39% 38% Totalt Större stad Småstad/Landsbygd Storstad Medelstor stad % 24% 21% 27% 18% 17% % % 11% 9% 9% 8% 6% Billigare priser Slipper gå runt i butiker Större utbud Skönt att få varan hem Annat 12

13 3.2 Säkra konsumenter som gärna betalar med kort En viktig del i att få näthandeln att öka är att konsumenterna skall känna sig säkra när de handlar och betalar via nätet. Vid föregående års undersökning uppgav 8 av 10 konsumenter att de såg nätet som en säker försäljningskanal. I diagram nedan ser vi att detta resultat håller i sig även i årets undersökning men med skillnaden att andelen konsumenter som känner sig helt säkra har ökat något. Detta är självklart något som påverkar utvecklingen av e-handeln i positiv riktning. Tidigare har många konsumenter haft tvivel gentemot internet som försäljningskanal just på grund av att det känns för osäkert. När detta hinder nu förefaller vara borta kan det troligtvis hjälpa till att öka försäljningen de kommande åren. Diagram Hur upplever du generellt att det är att handla varor på internet idag? % 6% 1% 2% Helt säkert Ganska säkert Ganska osäkert Väldigt osäkert Vet ej En framgångsfaktor för e-handelsföretag, och något som också kan öka på den upplevda säkerheten för konsumenterna är att kunna erbjuda kunden flera olika betalsätt. I vår undersökning ser vi att majoriteten av konsumenterna använder sig av kort när de betalar för sina nätköp. Kortbetalning kan därmed anses vara viktigt för den e-handlare som vill erbjuda något som passar så många konsumenter som möjligt. Gärna i kombination med direktbetalning via bank och faktura. I diagram på nästa sida ser vi också att kortbetalning är något mer populärt bland män än bland kvinnor och att en något högre andel kvinnor än män föredrar faktura/inbetalningskort som betalsätt. 13

14 Diagram Vilket betalsätt använder du oftast när du handlar varor via internet? % 4 47% Totalt 2010 Totalt 2011 Kvinnor Män 38% 19% 18% 17% 37% 28% 19% 4% 1% 1% 2% 1% 2% 4% Annat Förskottsbetalning Postförskott Faktura/inbetalningskort Direktbetalning via bank Kortbetalning I diagram på nedan ser vi att yngre i högre utsträckning än äldre föredrar kortbetalning. I åldersgruppen år är det hela 6 av 10 som föredrar kort som betalmedel. Detta kan jämföras med gruppen år där andelen endast är 4 av 10. Diagram Vilket betalsätt använder du oftast när du handlar varor via internet? % 49% 47% % 31% 3 18% 19% 16% 1 26% 7% 4% 4% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% Annat Förskottsbetalning Postförskott Faktura/inbetalningskort Direktbetalning via bank Kortbetalning 14

15 4. Internet som informationskälla Att använda sig av internet för att söka information innan köptillfället har de senaste åren blivit ett vanligt agerande bland konsumenter. I årets undersökning anger drygt 9 av 10 respondenter att de använder sig av internet som informationskälla när de funderar på att köpa en vara i en fysisk butik. Detta är något som inte ändrats nämnvärt sedan 2008 utan internet fortsätter vara en viktig kanal, inte bara för e-handelsföretag, utan även för fysiska butiker. Diagram Använder du internet som informationskälla när du funderar på att köpa en vara i en fysisk butik? % 59% 54% % 34% 31% 29% 7% 6% 6% 1% 1% Ofta Ibland Sällan Aldrig 2% Vi ser i undersökningen att konsumenterna inte i lika hög grad gör det omvända använder sig av vanliga butiker och butikspersonal för att förbereda ett köp på internet. Endast 5 procent av de tillfrågade konsumenterna gör detta och 63 procent gör det sällan eller aldrig. Detta framkommer i diagram på nästa sida. 15

16 Diagram Använder du fysiska butiker/butikspersonal som informationskälla när du funderar på att köpa något på internet? % 38% 34% 32% 37% 37% 36% 3 27% % 28% 1 7% Ofta Ibland Sällan Aldrig Prisjämförelsesajter fortsätter vara den vanligaste källan till information på nätet även om det är en något längre andel 2011 än tidigare år. Vad som minskat i betydelse är e-butikernas egna hemsidor, i alla fall för att söka information. Andelen konsumenter som använder sig av bloggar och andra sociala medier för att förbereda ett köp ligger på samma nivåer som förra året. Detta framkommer i diagram nedan. Diagram På vilken typ av internetsidor söker du information om olika produkter? % 69% 66% 6 69% 69% 66% 56% 57% 57% 54% 5 61% 59% 5 52% 58% 4 41% 38% % 1 12% 9% 7% 7% 4% Social medier Bloggar E-butiker Google Butikers hemsidor Produktens hemsida Prisjämförelsesajter 16

17 Vår undersökning visar också att yngre konsumenter i högre utsträckning än övriga använder sig av bloggar och andra sociala medier för att söka information om produkter innan ett köp. Detta framkommer i diagram 4.4 nedan. Diagram På vilken typ av internetsidor söker du information om olika produkter? 8 Totalt % 67% % 6 58% 57% % 57% 54% 5 58% % 4 44% 38% 3 24% 26% 22% 12% 14% 7% 7% 4% 4% Sociala medier Bloggar E-butiker Vanliga butikers hemsidor Google Produktens hemsida Prisjämförelsesiter 17

18 5. Näthandlande konsumenter möter företag på en global marknad 5.1 Var tredje svensk har handlat från utlandet Marknaden för e-handel är idag i högsta grad global. Svenska företag säljer till kunder i hela världen och svenska konsumenter handlar från utländska webbutiker. Idag har var tredje svensk handlat från utlandet, en andel som legat relativt stabil de senaste åren. Fortfarande är dock andelen av konsumenternas totala e-handelskonsumtion som sker från utlandet relativt liten. I undersökningen anger 50 procent av konsumenterna att den utländska konsumtionen står för mindre än 10 procent av deras totala e-handelsköp. Endast 13 procent anger att den utländska konsumtionen står för mer än 50 procent av totalen. I årets undersökning ser vi att andelen som inte vet om de handlat från ett utländskt företag eller ej har ökat något. Detta ligger väl i linje med det faktum att många e-handelsföretag idag agerar på en global marknad men jobbar aktivt med att verka lokalt i varje enskilt land. Det kan därför bli allt svårare att veta huruvida företaget kommer från landet man handlar från eller inte. Diagram Har du handlat från ett utländskt e-handelsföretag under det senaste året? 8 Totalt % 5 Totalt 2011 Kvinna Man 5 32% 32% 41% 2 8% 7% Ja Nej Vet ej 18

19 Vanligast området att handla från bland de utlandshandlande konsumenterna är Europa. Drygt 50 procent av konsumenterna har någon gång handlat därifrån. 41 procent har handlat från övriga världen och endast 6 procent från övriga Norden. Detta ser vi skiljer sig från hur de svenska företagen säljer till utlandet. Bland företagen är det istället Norden som toppar listan över var konsumenterna kom från. 5.2 Prognos av svenskarnas utländska e-handelskonsumtion Idag beräknas svenskarnas e-handlande utanför Sveriges gränser uppgå till 1,5 miljarder kronor vilket motsvarar 5,3 procent av den totala e-handeln. Detta är en ökning med 20 procent sedan Ökningen beror med största sannolikhet på en allmän ökning av e-handeln, en fortsatt mognad bland e-handelskonsumenterna samt en stark kronkurs vilket har gjort det fördelaktigt att handla från utlandet. Diagram Svenska konsumenters utländska e-handelskonsumtion, omsättning i miljoner kronor

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8 2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 5 1. Inledning 7 2. En växande marknad 8 3. Mathandeln på nätet en liten andel som ökar 9 3.1 Män mer positiva än kvinnor 9 3.2 Frakt får gärna ingå

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning Rapporten Mat på nätet tas fram av organisationen Svensk Distanshandel och syftet är att kartlägga utvecklingen av den svenska dagligvaruförsäljningen på nätet.

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln i 2009 3 Förord Posten har under en rad av år varit starkt delaktig i utvecklingen av den

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut e-barometern Q1 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut »FÖRORD Den nya e-barometern P osten

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

på julhandeln

på julhandeln PostNord tar tempen på julhandeln 2015 2015-11-27 E-handeln går mot kraftigt julrekord METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2002 respondenter genomförd den 23-25 november 2015 med ett riksrepresentativt

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

DIBS e-handelsindex. Summary

DIBS e-handelsindex. Summary DIBS e-handelsindex Summary Bakgrund DIBS Payment Services är Nordens ledande leverantör av betalningslösningar för Internet. DIBS hanterar dagligen fler än 6 500 säljföretags transaktioner till ett sammanlagt

Läs mer

i Sverige 2014 2014-12-23

i Sverige 2014 2014-12-23 Julhandeln på internet i Sverige 2014 2014-12-23 Var fjärde julklapp är e-handlad i år METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 1300 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

E-handeln i Europa 2015

E-handeln i Europa 2015 E-handeln i Europa 2015 Innehåll Förord: E-handelsmarknaden alltmer internationell...3 Översikt: Den europeiska e-handelsmarknaden...4 Utblick: Crossborder-handeln kommer bara att öka...6 Varukategorier:

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten - Distanshandeln i 2010 3 Nordisk distanshandel med fortsatt växtkraft För andra året i rad kan Posten presentera

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Nordborna planerar att e-handla julklappar för 19,9 miljarder kronor i år SAMMANFATTNING Den nordiska julhandeln är i full

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

I denna rapport ges en överblick av den svenska e-handeln. Vi kommer vid en senare tidpunkt att publicera siffror och slutsatser för hela Norden.

I denna rapport ges en överblick av den svenska e-handeln. Vi kommer vid en senare tidpunkt att publicera siffror och slutsatser för hela Norden. 2 Bakgrund DIBS Payment Services, Nordens största leverantör av betalningslösningar, lanserade i december 2007 den första samlade undersökningen av e-handel i Skandinavien; DIBS e-handelsindex. Nu publiceras

Läs mer

DIBS e-handelsindex december 2008

DIBS e-handelsindex december 2008 DIBS e-handelsindex december 2008 1 SVERIGE Den PRIS 990 SEK (exkl. moms) Bakgrund DIBS Payment Services, som är Nordens största leverantör av betallösningar för internet, genomför varje halvår en stor

Läs mer

Distanshandeln idag 2007. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2007. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - 1 Förord pressar priserna, ökar utbudet och stärker glesbygden. Så kan uppfattningen bland de svenskar som distanshandlar

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012 e-barometern Q2 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor är inne i en mycket expansiv

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

E-handeln i Europa 2014

E-handeln i Europa 2014 E-handeln i Europa 204 Innehåll Inledning Om Europa Allt mer gränslöst Varukategorier Betalning Leverans Handel från utlandet I fokus Detaljerade resultat PostNord 3 4 6 8 0 4 5 6 7 8 9 20 22 24 26 28

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2010 - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2010 3 Fördubblad omsättning på fem år Att handla varor på distans är en

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15 1 E-HANDEL I NORGE EXPORTRÅDET OSLO, HÖST 2010 2 AGENDA E-handel i Norge Varför rekommenderar vi att svenska e-handels företag ska etablera sig i Norge vid försäljning till norska privatpersoner? Etableringsalternativ

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat.

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat. e-barometern Q1 2013 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Tema: Leveransen Svensk e-handel ökar explosionsartat. Den snabba utvecklingen kräver allt effektivare leveranser. »FÖRORD Det

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x Sver ige 2010

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x Sver ige 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS e-handelsindex Sverige 21 2 Bakgrund DIBS Payment Services, Nordens största leverantör av betalningslösningar för Internet, presenterar en ny omfattande undersökning

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln visar starka tillväxttal kvartal efter kvartal, men vilka faktorer bidrar till ökningarna och vad kommer att hända härnäst? Ökad digitalisering, ökad andel tekniskt

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord Julen närmar sig och därmed årets mest intensiva månader för detaljhandeln. Som framgår av detta kvartals e-barometer tyder allting på att vi återigen går mot en jul med

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

E-handeln i Norden 2012

E-handeln i Norden 2012 E-handeln i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FÖRORD Allt fler nordbor e-handlar varor allt oftare Norden är en mycket spännande region för den som vill förstå de trender, krafter och kundbehov som driver

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Sverige

Sverige Julklappsinköp i Sverige 2015 2015-12-22 Kraftig ökning för julhandeln på internet + 25 procent METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2 009 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna 2013-01-15 Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna Jämfört med i december månad har handlarnas framtidstro minskat. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Julklappsinköp i Sverige

Julklappsinköp i Sverige Julklappsinköp i Sverige 2016 2016-12-22 Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online METOD PostNord har låtit Kantar SIFO fråga 1 993 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2016 Framtidsindikatorn fortsatt på låg nivå Framtidsindikatorn för juni månad ligger på -21, vilket

Läs mer

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet 2017-12-22 Rekordjul på nätet - Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online SAMMANFATTNING - Svenska folket har fram till den 20 december

Läs mer

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Juli 2014 Expert, Lidköping Foto: Björn Mattisson 2014-07-15 Fortsatt högtryck i handeln Handlarnas

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer