Så handlar vi på nätet Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad"

Transkript

1 Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser Inledning E-handelsföretag på en global marknad procent av företagen har försäljning till utlandet Hårdare konkurrens om e-handelskonsumenterna Ökad internationell marknadsföring Näthandlande konsumenter Allt oftare och gärna billigt Säkra konsumenter som gärna betalar med kort Internet som informationskälla Näthandlande konsumenter möter företag på en global marknad Var tredje svensk har handlat från utlandet Prognos av svenskarnas utländska e-handelskonsumtion

3 Sammanfattning och slutsatser Allt sedan e-handelns början har försäljningskanalen växt för varje år som gått. Idag är e-handeln i högsta grad global och majoriteten av de svenska e- handelsföretagen har försäljning till utlandet. Samtidigt handlar svenska konsumenter allt mer från utländska webbutiker. Konsumenter ser möjligheter i att med nätets hjälp göra klipp och dra nytta av ett större utbud och företagen ser möjligheter i att nå marknader även utanför den egna regionen och det egna landet. I vår undersökning har 75 procent av företagen försäljning till utlandet jämfört med 60 procent ifjol. Av dessa företag uppger 45 procent att 1-5 procent av försäljningen går till utlandet. Av de som inte säljer till utlandet anges logistikproblem samt att det verkar vara krångligt, som de främsta anledningarna att avstå. Bland företagen har nästan 4 av 10 genomfört någon marknadsföring på marknader utanför den svenska i syfte att öka försäljningen. Detta är en fördubbling sedan första mätningen Bland de tillfrågade konsumenterna i undersökningen handlar hälften på internet minst en gång i veckan eller en gång i månaden. Yngre konsumenter handlar något oftare än äldre. De vanligaste varorna att handla via nätet är böcker, kläder/skor och elektronik. Böcker är dock mer vanligt i storstäder medan kläder/skor är mer populärt i medelstora städer. Priset är fortfarande en viktig anledning till att handla via nätet och 4 av 10 konsumenter ser priset som den viktigaste anledningen. Priset verkar också vara viktigare ju yngre konsumenten är. I takt med att näthandeln blir en vanligare försäljningskanal ökar också den upplevda säkerheten. Bland respondenterna i vår undersökning anger 9 av 10 att de anser det är säkert att handla på nätet. Kort är det vanligaste betalsättet men äldre betalar i större utsträckning med faktura. Män betalar i högre utsträckning med kort och medan kvinnor föredrar faktura. 9 av 10 konsumenter använder internet som informationskälla när man funderar på att handla en vara i en vanlig butik men bara drygt 3 av 10 för tvärtom och hämtar information i vanliga butiker innan man handlar på nätet. Fortfarande är det vanligast sätter att söka information på prisjämförelsesajter. Rapporten visar att en tredjedel av konsumenterna har handlat från utlandet under det senaste året. Svenskarnas e-handlande utanför Sveriges gränser uppgår 2011 till 1,5 miljarder. Det motsvarar 5,3 procent av den totala e- handeln och är en ökning från fjolåret med cirka 20 procent. Idag är internets betydelse för detaljhandeln mycket större än bara själva omsättningen av e-handel. Likt tidigare års undersökningar handlar det fortsatt 3

4 inte bara om att handeln bland svenska e-handelsföretag omsätter 25 miljarder utan om den gigantiska påverkan nätet har på den totala detaljhandelsomsättningen. Detta visar inte minst att 9 av 10 konsumenter skaffar sig information på internet innan ett köp. Den globala arenan på internet fortsätter på allvar att öppnas upp och bara under föregående år ökade konsumenternas utlandshandel via nätet med 20 procent. När denna handel nu tar mer fart kommer det sannolikt påverka den totala handeln. Vi får dock inte underskatta betydelsen av den svenska kronans värde gentemot andra valutor. En högt värderad krona ger svenska konsumenter mer i plånboken när de handlar på internationella sajter med en lägre värderad valuta. Detta påverkar självklart utvecklingen av de enskilda ländernas e- handel. Skall svensk e-handel kunna öka sin internationella andel krävs det däremot att fler företag börjar sälja till utlandet. För att detta skall ske finns det ett antal faktorer som behöver förändras. Lagar och regler behöver harmoniseras inom EU och det gäller också att logistik och leveranser hänger med i förändringen. 4

5 1. Inledning Idag utgör e-handeln 4,6 procent av den totala detaljhandeln. En andel som växer för varje år som går. Omsättningen på nätet var miljarder kronor och prognosen för 2011 är 27,7 miljarder kronor. Fortfarande ökar också försäljningen via nätet mer än den totala detaljhandeln. De bäst säljande varugrupperna på svenska nätsajter är idag hemelektronik, kläder och skor samt böcker och media. Går vi sedan utanför själva detaljhandeln är det resor som ligger i topp. Förklaringen till att e-handelns marknadsandel ändå är relativt låg beror mycket på att tunga branscher som dagligvaror, möbler och byggvaror fortfarande till viss del lyser med sin frånvaro på internet. När dessa branscher kommer igång på allvar kan vi räkna med att den totala omsättningen för nätförsäljningen ökar. På senare år har e-handeln blivit mer och mer global och det är idag vanligt att handla något, inte bara från det egna landet, utan även utanför de geografiska landsgränserna. Denna rapport har som syfte att närmare kartlägga dels svenska e- handelsföretags utveckling, dels svenska konsumenters shoppingvanor på nätet. Grundmaterialet till rapporten har tagits fram av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel. Materialet baseras dels på en webbenkätundersökning med svenska konsumenter, dels på en undersökning med närmare 200 e-handelsföretag. Respondenterna i konsumentundersökningen utgör ett representativt urval av Sveriges befolkning gällande ålder, kön och geografisk hemvist. Webbenkäten besvarades under september Företagsundersökningen genomfördes under juli/augusti samma år. Diagram 1.1 Detaljhandelns e-handel, omsättning i miljarder kronor (samt prognos för 2011) ,7 20,4 22,1 25,0 27, , ,9 7,8 9, (prognos) 5

6 2. E-handelsföretag på en global marknad procent av företagen har försäljning till utlandet E-handelsföretag agerar idag på en global marknad och bland företagen i vår undersökning har 75 procent försäljning till utlandet. Detta är en ökning från föregående år då 60 procent uppgav att de sålde varor till konsumenter utanför Sveriges gränser. Något som också visar att utlandsförsäljningen ökar är att andelen företag som inte har någon försäljning till utlandet har halverats sedan Däremot är det fortfarande få företag som har en större andel av försäljningen till utlandet. Nästan hälften av de tillfrågade företagen uppger att de har 1-5 procent av försäljningen till utlandet. Detta framkommer i diagram nedan. Diagram Hur stor andel av försäljningen går till utlandet? % 36% 4 41% 31% % 1 12% 18% 16% 14% 7% 8% 8% 4% 1-5 procent 6-20 procent Mer än 20 procent Vi har ingen försäljning till utlandet Vet ej Bland de företag som har utlandsförsäljning anger majoriteten att främsta anledningarna till att sälja till utlandet är att utländska kunder råkat hitta till webbsidan eller att företagen aktivt arbetar för att nå en större marknad. Detta anger 6 av 10 företag. Nästan 3 av 10 anger att man sett ett behov på den utländska marknaden som man vill fylla. Fortfarande är det våra goda grannar som till stor del utgör företagens utländska kunder. Detta framkommer i diagram på nästa sida där vi ser att majoriteten av kunderna kommer från Norden. 6

7 Diagram Varifrån kommer era utländska kunder? % 78% 77% % 26% 21% 21% 3 19% Finland Danmark Norge Tyskland Storbritannien Frankrike Spanien Italien Övriga länder i Europa Övriga länder i världen 2.2 Hårdare konkurrens om e-handelskonsumenterna Att företag inte säljer till utlandet kan ha många orsaker. Lagar och regler kan sätta käppar i hjulet och många företag har också fullt upp med den svenska marknaden och har inte tid eller resurser att börja etablera sig på en utländsk marknad. I vår undersökning uppger företagen logistikproblem som den främsta anledningen att avstå utlandsförsäljning. Många upplever också att det är krångligt att börja sälja till utlandet. Bland företagen känner man även av en ökad konkurrens om konsumenterna. För att hitta nya och behålla befintliga kunder behöver företagen alltså ytterliga vässa sina koncept. Det gäller att både erbjuda ett bra utbud stå på tå för ge konsumenterna bästa möjliga service. I diagram på nästa sida ser vi att 35 procent av företagen svarar att den största utmaningen framöver ligger i att nå kunderna när konkurrensen hårdnar. 7

8 Diagram Inom vilket område anser du att den största utmaningen finns för att svensk e-handel ska kunna öka framöver? % 1 11% 11% 2% 7% Nå kunder (konkurrensen hårdnar) Logistik och leveranser Betalning och säkerhet Service/kundtjänst Lagar/regler Teknik Vet ej Annat 2.3 Ökad internationell marknadsföring Vad som stadigt har ökat sedan den första mätningen för tre år sedan är företagens utländska marknadsföring. I årets undersökning är det 4 av 10 företag som genomfört någon marknadsföring på marknader utanför den svenska i syfte att öka försäljningen var motsvarande siffra 22 procent. Vi ser alltså nästan en dubblering sedan den första mätningen för tre år sedan. Diagram Genomför ni/har ni genomfört någon marknadsföring på marknader utanför den svenska i syfte av öka försäljningen på dessa marknader? 8 76% % 32% 22% 67% 6 58% % 1% 2% Ja Nej Vet ej 2% 8

9 3. Näthandlande konsumenter 3.1 Allt oftare och gärna billigt Idag har i stort sett alla konsumenter handlat via internet. I vår undersökning uppger 9 av 10 konsumenter att de någon gång använt internet för att genomföra ett köp. Undersökningen visar också att män och kvinnor är i stor sett lika positiva till att handla via nätet. Detta är en förändring sedan tidigare år då män i något högre utsträckning än kvinnor handlade via nätet. Diagram Har du vid något tillfälle/flera tillfällen handlat varor via internet? % 89% Ja Nej 5 9% 11% Totalt Kvinnor Män Jämfört med första mätningen 2008 handlar konsumenterna allt oftare via nätet. Hälften av konsumenterna näthandlar varje vecka eller någon gång i månaden samtidigt som andelen som handlar någon gång i halvåret har minskat. Generellt sett handlar yngre konsumenter oftare på nätet än äldre och åldersgruppen år är de som handlar oftast. Detta framkommer i diagram och på nästa sida. 9

10 Diagram Hur ofta handlar du på internet? % 4 44% 3 48% 44% 37% 34% % 14% 2% 4% 6% 6% Varje vecka Någon gång i månaden Någon gång i halvåret Någon gång om året eller mer sällan Diagram Hur ofta handlar du på internet? % år år år 39% 32% 37% 34% 31% 32% år 29% 22% 9% 7% 2% 6% 11% Varje vecka Någon gång i månaden Någon gång i halvåret Någon gång om året eller mer sällan 10

11 Böcker, kläder och skor samt elektronik är de vanligaste varorna att handla via nätet. Det skiljer däremot relativt mycket på vad kvinnor och män handlar. De kategorier där det är störst skillnad mellan könen är böcker, elektronik och kläder/skor. Värt att notera är dock att frågan i diagram nedan är ställd som vad respondenterna senaste handlade på nätet. Alltså inte de varor/produkter som man handlar oftast eller tidigare har handlat. Diagram Vilken typ av vara handlade du senast på nätet? Böcker 1 24% Elektronik 8% 32% Kläder/skor 28% Skivor/filmer 6% 9% 12% Sport/fritid 4% Möbler/heminredning 1% 6% Linser/glasögon 2% Smink/parfym Livsmedel/drycker Leksaker 1% 2% 1% 1% 1% Kvinnor Män Totalt Smycken/klockor 1% 1% Annat 1 17% 1 11

12 Även var i landet man bor verkar göra skillnad på vilka typer av varor man handlar. Böcker är till exempel något vanligare i storstäder medan kläder och skor är mer populärt i medelstora städer. Ytterligare en skillnad mellan städerna är anledningen till varför man handlar via nätet. För storstadsbor är t ex priset viktigare än övriga samtidigt som man inte ser utbudet som en lika viktig anledning som konsumenter i övriga landet. Detta framkommer i diagram nedan. För några år sedan var priset ofta den viktigaste faktorn till varför konsumenter valde just internet som försäljningskanal. Idag ser dock en växande andel konsumenter även andra fördelar som till exempel smidighet och möjligheten att nå ett större utbud. Priset är däremot fortfarande en viktig faktor, inte minst vid e-handel utanför landets gränser, och drygt 4 av 10 respondenter ser priset som den främsta anledningen till att handla via nätet. Möjligtvis kan denna förändring härledas till de senaste årens något tuffare konjunktur som gjort att många konsumenter funderat lite extra över priset. Vår undersökning visar också att priset är viktigare ju yngre konsumenterna är. I åldersgruppen år är det 53 procent som anger priset som den viktigaste anledningen att handla via nätet. Detta kan jämföras med åldersgruppen år där samma andel är 35 procent. Diagram Vilken är den främsta anledningen till att du handlar på internet? % 4 42% 39% 38% Totalt Större stad Småstad/Landsbygd Storstad Medelstor stad % 24% 21% 27% 18% 17% % % 11% 9% 9% 8% 6% Billigare priser Slipper gå runt i butiker Större utbud Skönt att få varan hem Annat 12

13 3.2 Säkra konsumenter som gärna betalar med kort En viktig del i att få näthandeln att öka är att konsumenterna skall känna sig säkra när de handlar och betalar via nätet. Vid föregående års undersökning uppgav 8 av 10 konsumenter att de såg nätet som en säker försäljningskanal. I diagram nedan ser vi att detta resultat håller i sig även i årets undersökning men med skillnaden att andelen konsumenter som känner sig helt säkra har ökat något. Detta är självklart något som påverkar utvecklingen av e-handeln i positiv riktning. Tidigare har många konsumenter haft tvivel gentemot internet som försäljningskanal just på grund av att det känns för osäkert. När detta hinder nu förefaller vara borta kan det troligtvis hjälpa till att öka försäljningen de kommande åren. Diagram Hur upplever du generellt att det är att handla varor på internet idag? % 6% 1% 2% Helt säkert Ganska säkert Ganska osäkert Väldigt osäkert Vet ej En framgångsfaktor för e-handelsföretag, och något som också kan öka på den upplevda säkerheten för konsumenterna är att kunna erbjuda kunden flera olika betalsätt. I vår undersökning ser vi att majoriteten av konsumenterna använder sig av kort när de betalar för sina nätköp. Kortbetalning kan därmed anses vara viktigt för den e-handlare som vill erbjuda något som passar så många konsumenter som möjligt. Gärna i kombination med direktbetalning via bank och faktura. I diagram på nästa sida ser vi också att kortbetalning är något mer populärt bland män än bland kvinnor och att en något högre andel kvinnor än män föredrar faktura/inbetalningskort som betalsätt. 13

14 Diagram Vilket betalsätt använder du oftast när du handlar varor via internet? % 4 47% Totalt 2010 Totalt 2011 Kvinnor Män 38% 19% 18% 17% 37% 28% 19% 4% 1% 1% 2% 1% 2% 4% Annat Förskottsbetalning Postförskott Faktura/inbetalningskort Direktbetalning via bank Kortbetalning I diagram på nedan ser vi att yngre i högre utsträckning än äldre föredrar kortbetalning. I åldersgruppen år är det hela 6 av 10 som föredrar kort som betalmedel. Detta kan jämföras med gruppen år där andelen endast är 4 av 10. Diagram Vilket betalsätt använder du oftast när du handlar varor via internet? % 49% 47% % 31% 3 18% 19% 16% 1 26% 7% 4% 4% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% Annat Förskottsbetalning Postförskott Faktura/inbetalningskort Direktbetalning via bank Kortbetalning 14

15 4. Internet som informationskälla Att använda sig av internet för att söka information innan köptillfället har de senaste åren blivit ett vanligt agerande bland konsumenter. I årets undersökning anger drygt 9 av 10 respondenter att de använder sig av internet som informationskälla när de funderar på att köpa en vara i en fysisk butik. Detta är något som inte ändrats nämnvärt sedan 2008 utan internet fortsätter vara en viktig kanal, inte bara för e-handelsföretag, utan även för fysiska butiker. Diagram Använder du internet som informationskälla när du funderar på att köpa en vara i en fysisk butik? % 59% 54% % 34% 31% 29% 7% 6% 6% 1% 1% Ofta Ibland Sällan Aldrig 2% Vi ser i undersökningen att konsumenterna inte i lika hög grad gör det omvända använder sig av vanliga butiker och butikspersonal för att förbereda ett köp på internet. Endast 5 procent av de tillfrågade konsumenterna gör detta och 63 procent gör det sällan eller aldrig. Detta framkommer i diagram på nästa sida. 15

16 Diagram Använder du fysiska butiker/butikspersonal som informationskälla när du funderar på att köpa något på internet? % 38% 34% 32% 37% 37% 36% 3 27% % 28% 1 7% Ofta Ibland Sällan Aldrig Prisjämförelsesajter fortsätter vara den vanligaste källan till information på nätet även om det är en något längre andel 2011 än tidigare år. Vad som minskat i betydelse är e-butikernas egna hemsidor, i alla fall för att söka information. Andelen konsumenter som använder sig av bloggar och andra sociala medier för att förbereda ett köp ligger på samma nivåer som förra året. Detta framkommer i diagram nedan. Diagram På vilken typ av internetsidor söker du information om olika produkter? % 69% 66% 6 69% 69% 66% 56% 57% 57% 54% 5 61% 59% 5 52% 58% 4 41% 38% % 1 12% 9% 7% 7% 4% Social medier Bloggar E-butiker Google Butikers hemsidor Produktens hemsida Prisjämförelsesajter 16

17 Vår undersökning visar också att yngre konsumenter i högre utsträckning än övriga använder sig av bloggar och andra sociala medier för att söka information om produkter innan ett köp. Detta framkommer i diagram 4.4 nedan. Diagram På vilken typ av internetsidor söker du information om olika produkter? 8 Totalt % 67% % 6 58% 57% % 57% 54% 5 58% % 4 44% 38% 3 24% 26% 22% 12% 14% 7% 7% 4% 4% Sociala medier Bloggar E-butiker Vanliga butikers hemsidor Google Produktens hemsida Prisjämförelsesiter 17

18 5. Näthandlande konsumenter möter företag på en global marknad 5.1 Var tredje svensk har handlat från utlandet Marknaden för e-handel är idag i högsta grad global. Svenska företag säljer till kunder i hela världen och svenska konsumenter handlar från utländska webbutiker. Idag har var tredje svensk handlat från utlandet, en andel som legat relativt stabil de senaste åren. Fortfarande är dock andelen av konsumenternas totala e-handelskonsumtion som sker från utlandet relativt liten. I undersökningen anger 50 procent av konsumenterna att den utländska konsumtionen står för mindre än 10 procent av deras totala e-handelsköp. Endast 13 procent anger att den utländska konsumtionen står för mer än 50 procent av totalen. I årets undersökning ser vi att andelen som inte vet om de handlat från ett utländskt företag eller ej har ökat något. Detta ligger väl i linje med det faktum att många e-handelsföretag idag agerar på en global marknad men jobbar aktivt med att verka lokalt i varje enskilt land. Det kan därför bli allt svårare att veta huruvida företaget kommer från landet man handlar från eller inte. Diagram Har du handlat från ett utländskt e-handelsföretag under det senaste året? 8 Totalt % 5 Totalt 2011 Kvinna Man 5 32% 32% 41% 2 8% 7% Ja Nej Vet ej 18

19 Vanligast området att handla från bland de utlandshandlande konsumenterna är Europa. Drygt 50 procent av konsumenterna har någon gång handlat därifrån. 41 procent har handlat från övriga världen och endast 6 procent från övriga Norden. Detta ser vi skiljer sig från hur de svenska företagen säljer till utlandet. Bland företagen är det istället Norden som toppar listan över var konsumenterna kom från. 5.2 Prognos av svenskarnas utländska e-handelskonsumtion Idag beräknas svenskarnas e-handlande utanför Sveriges gränser uppgå till 1,5 miljarder kronor vilket motsvarar 5,3 procent av den totala e-handeln. Detta är en ökning med 20 procent sedan Ökningen beror med största sannolikhet på en allmän ökning av e-handeln, en fortsatt mognad bland e-handelskonsumenterna samt en stark kronkurs vilket har gjort det fördelaktigt att handla från utlandet. Diagram Svenska konsumenters utländska e-handelskonsumtion, omsättning i miljoner kronor

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Bakgrund Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet 15 snabbväxande e-handlare En växande marknad E-handeln har en enorm potential trots att vi är inne i en lågkonjunktur. Det visar statistiken. Under 2008 ökade

Läs mer

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer