Q Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter"

Transkript

1 e-survey Q Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

2 FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och marknadsföring bland e-handlarna. Hela 48 % av butikerna i undersökningen arbetar redan aktivt med sociala medier, och 42 % planerar att börja. Att vi på kort tid vant oss vid att använda sociala medier och mobila applikationer som privatpersoner, ligger bakom en snabb anpassning till nya marknadsvillkor. Något som märks särskilt tydligt inom detaljhandeln på nätet. Den snabba förändringen innebär samtidigt en allt större efterfrågan på verktyg och tjänster som förenklar handlarnas närvaro inom sociala medier. En stor utmaning för de mindre e-handlarna är att nå igenom mediabruset på nätet så att konsumenterna hittar till deras butik. Sociala medier och mun-till-mun metoder är kostnadseffektiva kanaler, vilket säkert ligger bakom det stora intresset bland de mindre e-handlarna. Allt fler handlare arbetar med sociala medier som en del av sin marknadsföring och kundkommunikation. Hela 95 % av handlarna i urvalet anser att sociala medier har påverkan på försäljningen, och inom Hem & Inredning anser 83 % att skriverier i sociala medier har stor påverkan på försäljningen. Bland butiker inom Konfektion har nära hälften av butikerna (48 %) en egen blogg. E-handeln växer fortsatt i snabb takt jämfört med den fysiska handeln. Försäljningen i urvalet ökade med 20,4 % under tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande period Antalet transaktioner i urvalet ökade med 15,2% under perioden jämfört med samma period föregående år vilket tyder på att värdet av ett genomsnittsköp är något lägre än tredje kvartalet I jämförbara butiker ökade försäljningen med 6,9 % under det tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande period Bland de 20 största handlarna i urvalet var ökningen hela 31 %. I takt med att marknaden blir mer mogen så kan undersökningen således indikera att de mindre handlarna kommer svara för en mindre del av den totala ökningen i marknaden. Var nionde handlare (87 %) tror att försäljningen i deras butik kommer öka under det närmaste halvåret, något som tyder på att julhandeln på nätet kommer bli mycket stark 2009 förväntade sig 83 % en ökning i sin nätbutik. Optimismen hos e-handlarna är bred, vilket stöds av att 57 % av de butiker som deltog i undersökningen visar på en försäljningsökning jämfört med samma period föregående år. - Vi har under året sett ett flertal exempel på butiker som hittat intressanta metoder för att använda exempelvis Facebook som marknadsföringskanal. Men sökmotorsmarknadsföring är fortsatt den kanal handlare upplever ha störst betydelse för försäljningen. Vi ser nu även en snabbt växande efterfrågan på lösningar för marknadsföring och försäljning via mobilen, vilket sannolikt slår igenom på bred front under det närmaste året. Det är fortfarande en relativt stor investering för de mindre e- handlarna. Men i takt med att verktygen blir allt mer generella så kommer handel i mobilen snart att vara en naturlig del av detaljhandeln, säger Christian Zanders, VD på Jetshop. 1

3 INNEHÅLL Highlights... 2 E-handlarna fortsatt mycket optimistiska om försäljningen på nätet... 4 Hur marknadför sig e-handelsbutikerna?... 6 Kundinflytande och Sociala medier... 6 Om undersökningen Om JETSHOP HIGHLIGHTS I ett urval av 200 butiker med en omsättning över kr per år var tillväxten 20,4 % under tredje kvartalet 2010 jämfört med samma period föregående år. Urvalets försäljning uppgick under tredje kvartalet 2010 till 124 miljoner kronor jämfört med 103 miljoner kronor under motsvarande period Totalt har onlineköp har analyserats i undersökningen vilket är en ökning med 15,2 % i antal onlineköp jämfört med samma period föregående år då urvalet hade onlineköp. I urvalet uppvisade 57 % av företagen ökad försäljning jämfört med samma period föregående år. Vilket är en minskning jämfört med föregående år då hela 73 % av urvalet uppvisade ökad försäljning. 20 av de i urvalet som uppvisat högst omsättning för tredje kvartalet 2010 har tillväxten varit 31,5 % jämfört med samma period föregående år. Andelen företag som tror på en försäljningsökning under kommande period i sina e- butiker är 87 % vilket kan jämföras med 83 % vid föregående kvartal. Andelen företag som tror på en försäljningsökning i sina egna fysiska butiker är 49 %, vilket är signifikant lägre än motsvarande siffra för e-butiker, samt en tydlig minskning jämfört med samma period föregående år. Sökmotorsmarknadsföring är den marknadföringsåtgärd som e-butikerna anser har störst betydelse för deras försäljning, detta har 59 % av företagen angett. Näst viktigast är nöjda kunder som marknadföringsåtgärd med 53 %. 5 % av e-butikerna använder sig av kundrecensioner på sina produkter. Branschen Konfektion är den enda representanten där 13 % svarat att de använder kundrecensioner. 2

4 95 % av e-butikerna anser att sociala medier har inverkan på försäljningen, 48 % av butikerna anser att sociala medier har stor inverkan på försäljningen. Mest pessimistiska om hurvida sociala medier öppnar upp för nya affärer är Elektronikbranschen samt de butiker som funnits på nätet 2-3 år. 48 % av webbutikerna arbetar aktivit med hur de uppfattas i sociala medier och 42 % av webbutikerna planerar att börja arbete med detta. 56 % av e-butikerna har egen Facebook grupp eller sida. Den bransch där störst antal har angett att de inte har en egen grupp eller sida är Elektronik. Konfektionbranschen är mest måna om att bedriva egen blogg; 48 % har angett att de har en egen blogg idag och 26 % har angett att de kommer starta en blogg snart. 3

5 E-HANDLARNA FORTSATT MYCKET OPTIMISTISKA OM FÖRSÄLJNINGEN PÅ NÄTET Det är tydligt att företagen blir mer positiva till försäljningen i sin fysiska butik ju längre de haft en e-butik. Detta samband kan bero på att e-butik kompletterar den fysiska butiken och är en viktig marknadsföringsåtgärd. Denna statistik är motsatt till vad som visades i e-survey rapporten för ett år sen där de som haft e-butik längst var de som var mest pessimistiska över sin fysiska butiks framtid. Förväntningarna inför framtiden vad det gäller e-handelsbutiken är dock relativt lika oavsett hur länge respondenten haft sin e-handelsbutik. Totalt sett är 87 % av e-handelsföretagen optimistiska inför de kommande 6 månaderna. Enbart 4 % tror att försäljningen kommer att minska. 4

6 Alla branscher var överlag positiva inför framtiden med handeln på internet. De som tror på minskad försäljning de kommande 6 månaderna återfanns främst i Hem & Inrednings-branschen. Inom den fysiska detaljhandeln kan man se större variation i framtidstron. Elektronik och Hem & inredning är optimistiska medan 10 % i Fordonstillbehör tror på minskad försäljning de kommande 6 månaderna. Inom Sport & Fritid, Konfektion och Fordonstillbehör kan man se att ungefär hälften av företagen anser att försäljningen kommer att vara oförändrad de kommande 6 månaderna. 5

7 HUR MARKNADFÖR SIG E-HANDELSBUTIKERNA? De senaste e-survey rapporterna har visat att Nöjda kunder är det som marknadsför e- butikerna bäst. I denna rapport kan man se att företagen anser att Sökmotorsmarknadsföring är den marknadsföringsåtgärd som har störst betydelse för deras försäljning De marknadsföringsåtgärder som e-butikerna anser har minst betydelse för deras försäljning är Adresserad direktreklam samt annan Offline annonsering. KUNDINFLYTANDE OCH SOCIALA MEDIER 6

8 Enbart 5 % av e-handelsföretagen svarar att de använder sig av kundrecensioner på sina produkter. Tittar man närmre på branschindelningen kan man se att det enbart är inom Konfektion som man använder sig av kundrecensioner, där har 13 % svarat att de använder sig av kundrecensioner på sina produkter. De flesta företagen svarar att sociala medier har inverkan på deras försäljning. Enbart inom Sport & Fritid samt Fordonstillbehör anser man att sociala medier inte har någon inverkan på försäljningen. Totalt 95 % av webbutikerna anser att sociala medier har inverkan på försäljningen. 48 % anser dessutom att vad som sägs i sociala medier om företaget har stor inverkan på deras försäljning. 7

9 De flesta e-butikerna anser att sociala medier öppnar upp möjligheten för att göra flera affärer.de som anser att sociala medier inte kan påverka försäljningen återfinns främst inom Elektronik samt de som varit aktiva på nätet 2-3 år. På frågan om företaget arbetar aktivt med hur de uppfattas i sociala medier svarade 48 % att de arbetar aktivt. 42 % svarade att de inte arbetade med det nu men att de planerar att påbörja ett sådant arbete. 8

10 Bland webbutikerna är Konfektion den bransch där störst andel har egen Facebook grupp eller sida. De som inte är aktiva på Facebook nu planerar att starta en grupp eller sida inom kort. Den bransch där störst andel, 50 %, inte är aktiva på Facebook eller planerar att starta ett sådant arbete är Elektronik. 56 % av alla e-butiker har en egen grupp eller sida på Facebook. 25 % planerar att bli aktiva på Facebook inom kort. 9

11 På frågan om företaget har egen blogg så svarade 26 % att de har egen blogg. Mer än hälften av e-butikerna har ingen blogg och har inga planer på att starta någon. Den bransch där störst andel företag har egen blogg är Konfektion. Av de som tillhör Fordonstillbehörs-branschen är det ingen som har egen blogg. Ett tydligt samband kan utläsas vad gäller antalet år på nätet och bedrivandet av egen blogg; ju längre företagen funnits på nätet desto större andel har egen blogg. Enbart 11 % av de som startat sin verksamhet på nätet inom det senaste året har egen blogg medan 33 % av de som har haft sin webbutik i mer än 5 år har egen blogg. 10

12 OM UNDERSÖKNINGEN Enkäten är utskickad till Jetshops aktiva kunder varav 100 respondenter svarade inom svarstiden. Den kvantitativa undersökningen är utförd av Jetshop hos 200 utvalda svenska butiker av Jetshops totalt cirka butiker i Sverige och Norge. Urvalet är avgränsat till butiker som har en årsförsäljning överstigande kronor. Vidare har butikerna haft försäljning i minst tolv månader med samma butikssystem. Endast butiker med huvudsaklig försäljning till konsument ingår i urvalet. Avgränsningen är till för att ge en så precis bild av utvecklingen som möjligt inom handeln mellan företag och konsumenter. Syftet med undersökningen är att ge en kort nulägesbild på butiker som omsätter mellan 0,1 miljoner SEK - 25 miljoner SEK per år av sin onlineförsäljning. Medianomsättningen hos urvalet uppgår till cirka 1,2 MSEK på årsbasis. Den 20 största butikerna har en omsättning i genomsnitt på cirka 11,8 MSEK/år. De 20 minsta butikerna har en omsättning på i genomsnitt 0,45 MSEK/år. OM JETSHOP Jetshop AB är ett skandinaviskt företag som utvecklar och marknadsför e-handelssystem för små och medelstora företag. Jetshop designar och lanserar kundens butik på Internet. I Jetshops grundpaket ingår förutom de ledande tekniska tjänsterna för e-handel även webbdesign, affärsutveckling och rådgivning för att vidareutveckla affären på Internet. Jetshop grundades 2003 och har snabbt vuxit till den största leverantören av skräddarsydda butiker i Skandinavien. Cirka små och medelstora företag använder i dag Jetshop med en samlad årsomsättning på över 1 miljard SEK via Internet. I november 2009 utsågs Jetshop för tredje året i följd till ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag av Deloitte vid Sweden 2009 Technology Fast50. Mer information finner du på: 11

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Reklam i nya kläder. Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.)

Reklam i nya kläder. Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.) Reklam i nya kläder Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund (red.) Reklam i nya kläder Konsumentverket 2012 ISBN:978-91-7398-964-0 Art.nr: 50357 Redaktörer: Gunilla Jarlbro och Magnus Söderlund Layout: Spenat

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror

Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 0 6 Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror Mats Johnsson & Gunilla Jönson Titel : Framtida handel utveckling inom e-handel med dagligvaror Författare:

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer