FRANCHISING I SVERIGE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRANCHISING I SVERIGE 2013"

Transkript

1 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise c/o Svenska Franchiseföreningen Åvägen 24, Gårdshus Göteborg telefon

2 FRANCHISING* EN FÖRETAGSFORM I STÄNDIG TILLVÄXT Vi ser hur intresset för franchising som företagsform ständigt ökar både i Sverige och utomlands. Kanske är det den unika kombinationen av tryggheten i ett beprövat affärskoncept och drivkraften hos den fria företagaren, som är förklaringen? Studierna från Handelns Utredningsinstitut, HUI, visar att franchising fungerar som en näringslivets tillväxtmotor. Tillväxten inom franchising är betydligt snabbare, konkursfrekvensen avsevärt lägre och arbetsproduktiviteten hög. HUI Research har tidigare gjort fem rapporter på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen. Det samlade syftet med rapporterna har varit att belysa franchising som företagsform, samt att undersöka hur viktig franchising är för svensk ekonomi. Mot denna bakgrund presenterar HUI Research en barometer för svensk franchising som indikerar såväl historisk utveckling som framtidstro bland svenska franchiseföretag med avseende på omsättning och sysselsättning i det egna företaget och i branschen (dvs. svenska franchiseföretag) som helhet. * Franchising är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren. På så sätt bildas en länk i en kedja av företag med samma affärskoncept. Omsättning, miljarder SEK Antal Antalfranchisetagare franchisetagare 25 4, , 29, ,5 2, 1 18, 19 1, ,3 9, Antal anställda 12, 11, 1, 12, 12, 8, 5% 68, 6, 4, 3% 41,5 2. 2% 2, Omsättning/BNP Andel sysselsatta 3

3 EN ALLT STÖRRE DEL AV SVERIGES EKONOMI SVENSKA FRANCHISEFÖRETAG OMSÄTTER UPPSKATTNINGSVIS 215 MILJARDER KRONOR 213 Idag finns ca 7 företag i Sverige med Franchsing som företagsmodell, som tillsammans omsätter ca 215 miljarder (att jämföra med då det fanns ca 64 företag). För att mäta omsättningen för Sveriges Franchiseföretag ombads Franchiseföretagen bedöma hur omsättningen i det egna företaget hade utvecklats procentuellt under perioden januari till och med augusti 213, jämfört med samma period föregående år. Utifrån denna bedömning har föregående års omsättningssiffra räknats upp. Resultatet bör tolkas med försiktighet och med hänsyn tagen till att 213 års omsättningssiffra inte avser helåret 213. Presenterad omsättningsuppgift är en uppskattning och bör ses som ett riktvärde för vad samtliga svenska franchiseföretag tillsammans omsätter 213. POSITIV UTVECKLING OCH HÖG PRODUKTIVITET Franchiseföretagen står för uppskattningsvis 5, av Sveriges BNP och 2, den totala sysselsättningen. Senast HUI gjorde denna undersökning () var BNP 4,3% och sysselsättningen 2,, vilket visar att arbetsproduktiviteten inom franchising är hög och på tillväxt. En övervägande majoritet, omkring 6 procent, av svenska franchisegivare 2% 5. Omsättning/BNP menar att franchisetagarnas omsättning har ökat sedan årsskiftet, jämfört med föregående år. Diagrammet visar att franchisegivarna har en positiv syn på omsättningsutvecklingen de resterande månaderna av 213. Hur bedömer du att företagets svenska franchisetagares omsättning har utvecklats sedan årsskiftet (dvs. januari-april 213) jämfört med samma period föregående år? % 58% 25% 69% Minskat Varit oförändrad Ökat Hur tror du att företagets svenska franchisetagares omsättning kommer att utvecklas under resten av året (majdecember 213) jämfört med samma period föregående år? Minska Vara oförändrad Öka 4 5

4 SYSSELSÄTTER MÅNGA I OLIKA BRANSCHER ANTALEN ÖKAR Antalet svenska franchisetagare har uppvisat en uppåtgående trend sedan 22. Sedan 22 har antalet franchisetagare ökat med 222 procent och sedan har antalet franchisetagare ökat med 18 procent. Inom de svenska franchisesystemen finns idag omkring 29 franchisetagare. Dessa Franchisetagare sysselsätter i sin tur många, vilket visar att franchise är en företagsform som sysselsätter många i svensk ekonomi. 212 sysselsatte näringen omkring 11 personer, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med. Sedan 22 har antalet sysselsatta i svenska franchiseföretag ökat med 165 procent. INTE BARA DETALJHANDELN Största delen av Franchiseföretagen har traditionellt funnits inom detaljhandeln, men den delen har blivit mindre dominant och gruppen Övrigt är snart lika stor. Franchising är en förtagsform som lämpar sig för många branscher. Exempelvis konsult och mäklare är en grupp som fördubblats sedan. Andel nya franchisetagare % % 212 Restaurang Konsult och mäklare Antal anställda Bilar, tillbehör och reparation 12, 11, 1, 12, 12, Transporter IT Reklam 3% 8, 12% 68, 6, Konkursandel Träning och hälsa 7% Säkerhet Konkursandel % 1.5% 1. Annat.8%.5% 4, 41,5 2, 22 6 Detaljhandel 3 År 212 uppgick konkursandelen inom svensk franchising till,8%. Vi har tidigare konstaterat att en stor andel, drygt 3 procent, av franchisingföretagen är verksamma inom detaljhandeln. Det är därför relevant att jämföra konkurskvoten för svensk franchising med konkurskvoten inom detaljhandeln. Enligt Tillväxtanalys uppgick konkurskvoten inom detaljhandeln (exkl. handel med motorfordon) till 1,5 procent. Detta visar att Sveriges Franchiseföretag har en betydligt lägre konkursfrekvens LÄGRE KONKURSFREKVENS Konkursandelen är kvoten mellan antalet konkurser och den totala företagsstocken.. Franchise Detaljhandel utom med motorfordon 7

5 POSITIV UTVECKLING OCH FRAMTIDSTRO För första gången har Franchiseföretagens framtidstro om branschen mätts. Ett positivt barometervärde innebär att andelen optimistiska företag överväger andelen pessimistiska. Ett neutralt barometervärde innebär att andelen optimistiska företag är lika stor som andelen pessimistiska. Ett negativt barometervärde medför att andelen pessimistiska företag överväger andelen optimistiska. HIU:s mätning gav resultatet +5, vilket visar att framtidstron inom branschen är stark Vad gäller antalet anställda i framtiden bedömer mer än hälften att de kommer att vara samma antal anställda de närmaste 6 månaderna och 43% tror att de kommer öka antalet anställda inom samma tid företaget kommer att minska 53% företaget kommer att vara oförändrat 43% företaget kommer att öka Barometern har två extremvärden: +1 och -1 En barometer som landar på +1 beskriver ett läge där samtliga företag är optimistiska En barometer som landar på -1 ger uttryck för att samtliga företag är pessimistiska SUMMERING År 22 År 26 År 28 År År 212 Uppräkning 3 företag 4 företag 55 företag 636 företag 68 företag Omsättning 39 mdr 67 mdr 19 mdr 169 mdr 2 mdkr Franchisetagare Antal anställda

Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam.

Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam. Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen (SFF). Huvudsponsorer: FranchiseArkitekten, FranchiseGroup, LRF Konsult och Swedbank.. Sponsorer:

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise c/o Svenska Franchiseföreningen Mässans gata 18 402 24 Göteborg telefon 031-40

Läs mer

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Förord Allt fler är företagen som inser fördelarna med franchising. En företagsform som kombinerar småföretagande med stordrift

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Exportindustrin andas optimism

Exportindustrin andas optimism Exportindustrin andas optimism Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Företagen såväl stora som små och medelstora säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare.

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer