Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam."

Transkript

1 Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen (SFF). Huvudsponsorer: FranchiseArkitekten, FranchiseGroup, LRF Konsult och Swedbank.. Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam. 16

2 Franchising i Sverige 2008 huvudsponsorer sponsorer 17

3 Franchising* en tillväxtmotor! Vi ser hur intresset för franchising som företagsform ständigt ökar både i Sverige och utomlands. Kanske är det den unika kombinationen av tryggheten i ett beprövat affärskoncept och drivkraften hos den fria företagaren, som är förklaringen? En ny studie från Handelns Utredningsinstitut, HUI, visar att franchising fungerar som en näringslivets tillväxtmotor. Tillväxten inom franchising är betydligt snabbare, konkursfrekvensen avsevärt lägre och produktiviteten högre, än i övriga näringslivet. Det är tredje gången som HUI genomför en enkätstudie med svenska franchiseföretag. Syftet är att undersöka franchiseföretagens försäljningsutveckling och belysa företagsformens struktur och särart. För att lyfta fram franchisetagarens perspektiv har enkätundersökningen kompletterats med intervjuer med tre framgångsrika franchisetagare. franchising i sverige omsättning, Miljarder SEK antal franchisetagare antal anställda år år år * Franchising är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren. På så sätt bildas en länk i en kedja av företag med samma affärskoncept.

4 TILLVÄXTsiffror för sveriges franchiseföretag Det finns ingen entydig definition av franchising och det är därför oklart exakt hur många franchiseföretag som är verksamma i Sverige. HUI och Svenska Franchiseföreningen uppskattar att det under 2008 fanns totalt 550 franchisesystem. Undersökningen har besvarats av totalt 100 franchiseföretag och dessa står för en stor andel av franchisemarknaden. Studien ger en beskrivande bild av franchiseföretagen och deras utveckling samt en god uppskattning av omsättning, antal anställda och antal franchiseenheter. HÖG PRODUKTIVITET Franchiseföretagen står uppskattningsvis för 3,4 procent av Sveriges totala BNP och 2,5 procent av den totala sysselsättningen. Detta ger en indikation på att arbetsproduktiviteten inom franchiseföretagen är hög. andel av svensk ekonomi 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 3,4 % 2,5 % betydande tillväxtökning. Omsättningen har ökat med närmare 180 procent, medan antalet franchisetagare ökat med 100 procent. Antalet anställda inom franchiseföretagen har ökat med 146 procent. tillväxtindex stark OMSÄTTNINGSutveckling Franchiseföretagen redovisar en omsättningsutveckling på 8,0 procent år 2008 jämfört med föregående år. Denna utveckling kan jämföras med utvecklingen i totala näringslivet (BNP) som under 2008 ökade med 3,1 procent. 10 % 2002 omsättning, mkr omsättningsutveckling anställda franchisetagare 0,5 % 8 % 8,0 % andel av bnp andel av sysselsatta 6 % SNABB TILLVÄXT under 2000-talet Sedan HUI:s första undersökning 2002 har franchiseföretagens omsättning, antal anställda och antal franchisetagare haft en 4 % 2 % franchise 3,1 % bnp 3

5 franschiseföretagen går mot strömmen högre omsättningsuvteckling Franchiseföretagen har en högre omsättningsutveckling än övriga näringslivet. Ett exempel är detaljhandeln, där franchiseföretagen redovisar en påtagligt högre omsättningsutveckling jämfört med den totala detaljhandeln. Denna trend återfinns i HUI:s samtliga undersökningar. År 2008 ökade omsättningen för franchiseföretagen med 6,5 procent, medan motsvarande siffra för totala detaljhandeln var 3,4 procent. omsättningsutveckling 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 6,5 % 6,1 % 2002 inte bara för FÖR DETALJHANDELN branschrepresentation 7,4 % 13 % 9,8 % 3,4 % totala detaljhandeln franchiseföretag i detaljhandeln 6,5 % 45 procent av franchiseföretagen i undersökningen är verksamma inom detaljhandeln. Men även andra branscher lämpar sig för franchising. Café- och restaurangbranschen står för 13 procent och resterande företag fördelar sig i posten övrigt. Övriga branscher innefattar bland annat konsulter, mäklare, transportservice samt träning och hälsa. färre konkurser inom franchising Statistiken visar att andelen konkurser är lägre bland franchiseföretag jämfört med det totala näringslivet. Under 2008 gick 0,5 procent av franchiseföretagen i konkurs, medan motsvarande siffra för totala näringslivet var 0,7 procent. Om man jämför konkursstatistiken inom detaljhandeln ser man än tydligare att franchiseföretagen klarar sig bättre jämfört med övriga näringslivet. Andelen konkurser bland franchiseföretagen i detaljhandeln var 0,4 procent och för den totala detaljhandeln uppgick den siffran till 1,3 procent under Majoriteten av franchisegivarna tror dessutom inte att konkurserna kommer att påverkas under 2009 till följd av det ekonomiska läget. andel konkurser 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 0,9 % 42 % 45 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,1 % detaljhandel övriga (främst träning & hälsa, konsult & mäklare, it, transporter, bilar, tillbehör & reparation) DETALJHANDELN FRANCHISEFÖRETAG NÄRINGSLIVET restaurang & café TOTALA NÄRINGSLIVET (ITPS) 4

6 tar marknadsandelar Nyföretagandet är högre och konkurserna färre bland franchiseföretagen jämfört med det totala näringslivet; företagsformen tar marknadsandelar. År 2008 var nyföretagandet bland franchiseföretagen 9,8 procent (näringslivets siffror publiceras i maj 2009). andel nystartade företag 15 % framtidsoptimism bland franchiseföretagen På frågan om hur man tror att omsättningen bland franchisetagare kommer att utvecklas i förhållande till icke-franchiseföretag inom samma bransch under de kommande sex månaderna, är framtidsoptimismen bland franchiseföretagen hög. 98 procent tror på en högre ökning eller samma utvecklingstakt som branschen i övrigt. 10 % 10,2 % 7,5 % 7,7 % 12,9 % 9,8 % 2 % 5 % 27 % % nystartade företag (itps) nystartade franchisesystem fortsatt tillväxt under 2009 Undersökningen visar att franchiseföretagen trotsar lågkonjunkturen. 74 procent uppger att de kommer att öka antalet franchisetagare under planerar ert företag att minska eller öka antalet franchisetagare under det kommande året? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 74 % 19 % 4 % 3 % omsättningen bland mina franchisetagare kommer att öka mer än branschen omsättningen bland mina franchisetagare kommer att utvecklas i samma takt som branschen omsättningen bland mina franchisetagare kommer att öka mindre än branschen slutsatser Franchising är en företagsform som har framtiden för sig. Franchiseföretagen redovisar en hög omsättningsutveckling, en låg andel konkurser och ett förhållandevis högt nyföretagande samtidigt som tron på framtiden är stor. Franchising erbjuder företagen en snabbare och mer effektiv expansion och dagens konjunkturläge passar företagsformen, där ansvar och risk delas mellan tagare och givare. öka oför. minska vet ej 5

7 framgångsexempel: wayne s coffee franchising ger kortare startsträcka Amir är bara 22 år gammal men är redan en framgångsrik franchisetagare. Tillsammans med sin pappa driver han sedan ett år tillbaka Wayne s Coffee i köpcentrumet Stinsen i Sollentuna. Amir kontaktade Wayne s Coffee redan Eftersom Stinsens köpcentrum skulle byggas tänkte Amir och hans pappa att de skulle ta tillfället i akt att starta upp en verksamhet i samband med nybyggnationen. År 2006 fick de klartecken från Wayne s Coffee. Amir kommer från en familj där entreprenörskapet finns i blodet. Amirs pappa har haft en egen restaurang i tio år, där Amir har arbetat och utvecklat ett stort intresse för service och kundbemötande. Amir har också sett vad det innebär att äga sin egen verksamhet, hur utlämnad man kan vara. Som franchisetagare för Wayne s Coffee får man bra feedback och vi känner hela tiden stöd uppifrån. Det är en trygghet att ha en stor kedja och ett starkt varumärke i ryggen, säger Amir. Som franchisetagare är man bunden till ett visst koncept, men det är enligt Amir en bra förutsättning. Wayne s Coffee har funnits i över tio år och han säger att han inte tvivlar en sekund på att företaget kan sin sak och vet vad de gör. Amir och hans pappa upplever inte att det var särskilt svårt att komma igång med verksamheten, utan snarare var startsträckan kort. Wayne s Coffee är en organiserad kedja där det mesta är genomtänkt. Det finns exempelvis riktlinjer för vilka recept man ska använda och hur scheman ska läggas. Amir är en entreprenör som är noggrann ut i fingerspetsarna. Hans filosofi är att om man ändå lägger ner tid på någonting, då kan man lika gärna göra det bra. Eller varför inte göra sitt allra bästa. Amir och hans pappa har lagt ner många timmar under det första året och det har gett resultat. Amir berättar att det till en början var en utmaning att få allt att rulla runt och samtidigt hålla en hög servicenivå. Caféet måste vara fräscht och erbjuda ett varierat och tilltalande utbud, personalen ska vara trevliga och glada och kaffet måste vara gott. Det är enligt Amir en förutsättning. För honom är varje kopp cappuccino och caffè latte unik och han satsar alltid hundra procent. Kyldisken glänser och likaså kaffemaskinen. Bullar, kakor och mackor är upplagda på ett inbjudande sätt. Det Det är en trygghet att ha en stor kedja och ett starkt varumärke i ryggen. är tydligt att driva café är någonting som Amir och hans pappa kan. Amir berättar att det första året har gått riktigt bra, över förväntan. Nu när vi är etablerade vill jag kunna förbättra och utveckla. Samarbetet med familjen har också fungerat bra. Pappa står för erfarenheten och jag står för drivet, säger Amir och ler. 6

8 några korta FAKTA Som franchisetagare inom Wayne s Coffee får Amir tillgång till ett väletablerat varumärke och cafékoncept som gör det snabbare, lättare och säkrare att starta och driva ett eget café. Caféet har tio anställda, varav tre personer är fast anställda och resterande sju är extrapersonal. Startår: 2008 Omsättning: 4 miljoner kronor (mars-dec 2008) 7

9 några korta FAKTA Som franchisetagare inom Pressbyrån startar och driver man eget företag. Franchisekonceptet innebär att Linda och Jenny får tillgång till stordriftsfördelar, kunskap och trygghet i sitt företagande. Butiken har 30 anställda, varav 20 är fast anställda och resterande 10 är extrapersonal. Startår: 2006 Omsättning 2008: 90 miljoner kronor 8

10 framgångsexempel: Pressbyrån franchising ger styrka åt det lilla företaget Jenny och Linda Bergqvist driver tillsammans Pressbyrån belägen på Centralstationen i Stockholm. De har varit franchisetagare för butiken sedan 2006 och trivs med utmaningen att driva den största Pressbyrån i landet. Men systrarna Bergqvist är inga nybörjare i branschen. De har tidigare varit franchisetagare för flera 7-Elevenbutiker och de har också hunnit med att vara ägare till en egen restaurang innan de tog klivet in på Pressbyrån. Att gå in som franchisetagare i ett färdigt koncept innebär en kort startsträcka och Jenny och Linda berättar att de kunde ta ut en skälig lön redan första månaden. De har från dag ett haft en mentor som de alltid kan ringa vid problem. Som franchisetagare upplever systrarna att de aldrig är ensamma och de säger att man slipper dyra misslyckanden. Idag har Linda och Jenny hjälp från franchisegivaren med administrativa uppgifter, marknadsföring samt att ta fram nya produkter. Även när det gäller inköp ser de bara fördelar med att tillhöra en kedja. Som egen företagare är det svårt, nästintill omöjligt, att försöka få bra inköpspriser. Det går inte, säger Jenny. Hon fortsätter att berätta att de visserligen är styrda i sitt arbete, men att de ser det som något positivt. Enligt Jenny är det bra människor som arbetar på huvudkontoret och de arbetar med sådant som inte systrarna vill göra. Att vara franchisetagare för Pressbyrån innebär att man har ett fantastiskt starkt varumärke i ryggen. Idag kan vi fokusera på det som vi är bra på och som vi vill göra, nämligen att driva en butik, säger Linda. Linda fortsätter med att berätta att innan de klev in som franchisetagare fick de genomgå utbildningar för att lära sig hur företaget fungerar och hur man driver en butik. Under resans gång har vi fått stöd med diverse saker, vilket innebär att vi kunnat fokusera på driften av butiken och viktigast av allt, säger Linda, vi får Idag kan vi fokusera på det som vi är bra på, att driva en butik. erfarenhet som vi aldrig skulle kunna köpa oss till. Reitan servicehandel strävar hela tiden efter att bli bättre, vilket innebär att Jenny och Linda måste bli bättre. Att ha en hård och krävande franchisegivare fungerar som en sporre för oss att utvecklas, det är en utmaning som ger mervärde. Vi tycker franchising är en perfekt företagsform, berättar Jenny. Det är enligt systrarna skönt att budget och mål för verksamheten sätts tillsammans med franchisegivaren. När de ser att försäljningen ökar får de också en bekräftelse på att styrningen uppifrån fungerar. Vår plan är att vara franchisegivare så länge det är roligt och stimulerande. Så länge vi utvecklas vill vi vara kvar, avslutar Linda och Jenny nickar instämmande. 9

11 framgångsexempel: länsförsäkringar franchiseformen passar den stora organisationen Mikael Sundqvist, vd för Länsförsäkringar Bergslagen, berättar att Länsförsäkringar varit franchisegivare i drygt tio år. Länsförsäkringar har också en egen säljkår och Mikael menar att den egna säljkåren och franchisetagarna kompletterar varandra på ett bra sätt. Att ha två ben inom företaget som båda arbetar med försäkringar, den egna säljkåren och franchisetagarna, gör att företaget kan utvecklas bättre och växa snabbare, säger Mikael. Han menar att franchisekonceptet fyller en viktig funktion för Länsförsäkringar. Duktiga säljare är inte alltid lätta att hålla kvar inom organisationen. Enligt Mikael är franchise en möjlighet för säljarna att ta ett steg vidare i karriären samtidigt som kunskapen och säljkraften stannar kvar inom Länsförsäkringar. Den bild som Mikael beskriver överensstämmer väl med hur Erik Salen, franchisetagare inom Länsförsäkringar, ser på situationen. Erik började sin karriär på Länsförsäkringar redan 1991 och driver sedan 2003 företaget Försäkringspartner Bergslagen. Erik berättar att steget att bli franchisetagare var en sporre och ett steg vidare i karriären. Det gav mig motivation att fortsätta sälja försäkringar åt Länsförsäkringar och samtidigt kunna göra det inom ramen för ett eget företagande. Idag känner jag ett ännu större engagemang i mitt arbete och jag trivs med rollen att driva ett eget företag och ha anställda, berättar Erik med entusiasm i rösten. Som franchisetagare är startsträckan att få igång ett fungerande företag betydligt kortare jämfört med att starta ett eget företag. Länsförsäkringar erbjuder sina franchisetagare ett koncept som redan från början är distinkt och genomtänkt. Det är tydligt att Erik brinner för sitt arbete och han ser bara fördelar med företagsformen franchise. Det ger ett mervärde att vara franchisetagare. Parallellt med Vi representerar ett stort, stark varumärke samtidigt som vi får njutningen av att driva ett småföretag. att jag och de andra delägarna representerar ett stort, starkt företag får vi också njutningen av att driva ett småföretag med allt vad det innebär. Vi kan själva styra över våra öppettider, vår servicegrad och hur vi hanterar våra kunder. Vi är herre över våra egna frågor, samtidigt som vi har resurser i ryggen i form av Länsförsäkringar, fortsätter Erik. Erik berättar att de är långt ifrån nöjda. Han säger att de flesta som driver företag aldrig blir nöjda utan har en hunger att hela tiden göra fler och bättre affärer samt skapa nya kontakter. Vi vill utvecklas och med Länsförsäkringars stöd och med hårt arbete finns alla förutsättningar att lyckas, säger Erik avslutningsvis. 10

12 några korta FAKTA Som franchisetagare för Länsförsäkringar får Erik tillgång till ett färdigt affärskoncept i en resursstark och väletablerad organisation. Han arbetar i och utvecklar sitt eget bolag, samtidigt som han har tillgång till länsförsäkringsbolagets resurser. Företaget har fyra delägare och fyra anställda. Startår: 2003 Omsättning 2008: 11 miljoner kronor 11

13 HUVUDSPONSORER Vi satsar på Sveriges franchiseföretag - Är administration och bokföring en framgångsfaktor i er verksamhet? - Fattar ni beslut på känsla eller är det viktigare med analyser och jämförelsetal? Lämna över administrationen till oss på LRF Konsult så hjälper vi er att öka kvalitén i era beslutsunderlag, bli effektivare och få mer tid över till kundmötet! Vill du veta mer? Besök oss på eller ring Ett värdefullt franchise-konceptet Swedbank har 9,4 miljoner privatkunder och företagskunder. Franchise som företagsform blir allt vanligare. Vi kan erbjuda franchisgivare ett komplett paket av banktjänster till sina franchisetagare. Genom Swedbanks och sparbankernas stora nät av kontor kan ett sådant samlat bankerbjudande till franchisegivarens tagare bli en värdefull del i franchisegivarens konceptet oberoende var i landet franchisetagararen har sin verksamhet. FranchiseArkitekten bygger franchiseföretag sedan 20 år. FranchiseArkitekten är ett av Skandinaviens mest anlitade konsultföretag inom franchising. Vi har landets främsta franchisespecialister knutna till vår verksamhet. Lönsamhet genom franchising Franchise Group är Nordens största konsultföretag inom franchising. Vi hjälper våra kunder att växa och öka sin lönsamhet genom att utveckla, etablera och effektivisera franchisekedjor. Läs mer om oss på och Stolt huvudsponsor till Svenska Franchiseföreningens och HUIs undersökning om franchising i Sverige 2009.

14 REKRYTERING AV FRANCHISETAGARE Reitan Servicehandel Sverige AB är sedan 2004 franchisegivare inom koncepten Pressbyrån och 7-Eleven och har idag verksamhet genom cirka 400 butiker. Reitan Servicehandel har under de senaste tre åren haft en enorm framgång på den svenska marknaden med en jämförbar tillväxt på över 25 procent och mer än en fördubbling av sina franchisetagares resultat. Ett samarbetsavtal med Shell innebär dessutom att Reitan Servicehandel, fr.o.m. 2008, tar över driften på över 100 bensinstationer under varumärket 7-Eleven. Reitan Servicehandel Sverige AB ingår i norska Reitangruppen som bedriver verksamhet i hela Skandinavien med försäljning bland annat inom koncepten Rema 1000, Narvesen, Pressbyrån och 7-Eleven. Årlig omsättning för gruppen är över 40 miljarder NOK. Gör verklighet av drömmen Nu söker vi Sveriges bästa köpmän med fullt ansvar för egen butik. Att bli köpman hos Reitan Servicehandel innebär att vi blir nära samarbetspartner genom ett franchisekontrakt som bygger på ömsesidig lojalitet. Du driver din verksamhet som aktiebolag d.v.s. ägarmässigt fristående från Reitan Servicehandel Sverige AB. Detta innebär att du blir totalansvarig för driften av din butik, din personal och ditt företagsresultat. Du får tillgång till en nyckelfärdig konceptbutik, och till hjälp har du en modern organisation som hjälper dig med allt från marknadsföring och inköp till ekonomisk administration. För ytterligare information, eller för att skicka din intresseanmälan, gå in på vår hemsida Välkommen! Reitan Servicehandel Sverige AB är sedan 2004 franchisegivare inom koncepten Pressbyrån och 7-Eleven och har idag verksamhet genom cirka 400 butiker. Reitan Servicehandel har under de senaste tre åren haft en enorm framgång på den svenska marknaden med en jämförbar tillväxt på över 25 procent och mer än en fördubbling av sina franchisetagares resultat. Ett samarbetsavtal med Shell innebär dessutom att Reitan Servicehandel, fr.o.m. 2008, tar över driften på över 100 bensinstationer under varumärket 7-Eleven. Reitan Servicehandel Sverige AB ingår i norska Reitangruppen som bedriver verksamhet i hela Skandinavien med försäljning bland annat inom koncepten Rema 1000, Narvesen, Pressbyrån och 7-Eleven. Årlig omsättning för gruppen är över 40 miljarder NOK. Gör verklighet av drömmen Nu söker vi Sveriges bästa köpmän med fullt ansvar för egen butik. Att bli köpman hos Reitan Servicehandel innebär att vi blir nära samarbetspartner genom ett franchisekontrakt som bygger på ömsesidig lojalitet. Du driver din verksamhet som aktiebolag d.v.s. ägarmässigt fristående från Reitan Servicehandel Sverige AB. Detta innebär att du blir totalansvarig för driften av din butik, din personal och ditt företag resultat. Du får tillgång till en nyckelfärdig konceptbutik, och till hjälp har du en modern organisation som hjälper dig med allt från marknadsföring och inköp till ekonomisk administration. För ytterligare information, eller för att skicka din intresseanmälan, gå in på vår hemsida Välkommen!

15 NÄTBASERADE REKRYTERINGSTJÄNSTER Hem Månadens Franchisegäst Franchising FranchiseNet Franchisetagare Franchisegivare Kurser/Böcker/Mässor Företagsregister Nyhetsbrev Internat. Franchise Annonsera på FranchiseNet efter franchisetagare eller personal till din franchisekedja besökare ser din annons varje månad. Nyhet: Franchise Praktikan. Författarna Jonas Ideström & Anders Fernlund har mer än 20 års erfarenhet av att bygga franchisekedjor. ledande marknadsplats för franchising sedan Handboken Att bygga och driva en franchisekedja. Franchisegivare söker franchisetagare är en del av Franchise Group. Besök oss på webben eller ring Sveriges mest intressanta starta eget möjligheter

16 SVENSKA FRANCHISE- FÖRENINGEN sff Föreningens ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. SFF står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising. Dit kan man vända sig även om man inte är medlem i SFF. Vad innebär ett medlemskap? Medlemmar i SFF är företag, organisationer eller enskilda personer som är intresserade av att stödja föreningens ändamål. Medlemskapet kan vara fullvärdigt, stödjande eller sökande. Svenska Franchiseföreningen hjälper sina medlemmar genom att: Bevaka och informera om nyheter inom franchising, det må gälla lagstiftning, utbildningar, nya trender och tillvägagångssätt eller visioner. Informera om lagar, regler och principerna bakom; dock ej agera som juridiskt ombud. Verka för en sund utveckling av franchising, bland annat som remissinstans. Svenska Franchiseföreningen är en ideell organisation. Alla medlemmar får kontinuerligt information om franchising och kan fritt rådfråga föreningen. Detta gäller även medlemsföretagens franchisetagare som automatiskt blir medlemmar genom sina franchisegivare. Varje år håller SFF en gala i Stockholm där medlemsföretagen kan utse årets franchisetagare inom sitt system och belöna honom eller henne med en Franny-statyett. SFF utser vid detta tillfälle även Årets Franchisesystem. SFF anordnar dessutom Erfa-dagar, tvådagars konferenser där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra samt uppdatera sin kunskap angående det senaste inom franchising. Välkommen som medlem du också! Svenska Franchiseföreningen Mässans gata Göteborg telefon Anders svensson och camilla söderling, sff 15

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise c/o Svenska Franchiseföreningen Mässans gata 18 402 24 Göteborg telefon 031-40

Läs mer

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern 2014 4 Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Svensk Franchise 19% 7% 24% 24% 2% Servicehandel 19% dagligvaruhandel. Övrigt övrigt. reklam Reklam. Sällanköpsvaruhandel. hälsa. hälsa.

Svensk Franchise 19% 7% 24% 24% 2% Servicehandel 19% dagligvaruhandel. Övrigt övrigt. reklam Reklam. Sällanköpsvaruhandel. hälsa. hälsa. Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN 4% IT it konsult Konsult och och mäklare mäklare 9% 9% dagligvaruhandel Övrigt övrigt 19% annan Annan serviceverksamhet serviceverksamhet 7% 7% reklam Reklam

Läs mer

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Förord Allt fler är företagen som inser fördelarna med franchising. En företagsform som kombinerar småföretagande med stordrift

Läs mer

Du&Co franchisingspecial

Du&Co franchisingspecial Hyr Du&Co franchisingspecial Mäklarens klipp Egenföretagaren som blev franchisetagare SIDAN 9 10 kända kedjor Skor, snabbmat, barnkläder, dörrar, glass SIDAN 10 Snabbväxare Kahls Kaffe expanderar med franchising

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION STARS AND STRIPES TRADEMARK AB

FÖRETAGSPRESENTATION STARS AND STRIPES TRADEMARK AB FÖRETAGSPRESENTATION STARS AND STRIPES TRADEMARK AB Inledning BAKGRUND Sveriges nyaste sportbar bjuder på en fantastisk miljö, som är inrett i en varm och modern stil. Med flera TV-skärmar än någonsin

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Vi arbetar med synlighet! Värdegrund i Skyltställets säljprocess Vår idé är lika enkel som den är tydlig vi vill få dig a synas. Med våra innova va skylt-

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

FRANCHISEAVTAL STOCKHOLM. Advokat BEANIER ADVOKATBYRÅ AB

FRANCHISEAVTAL STOCKHOLM. Advokat BEANIER ADVOKATBYRÅ AB FRANCHISEAVTAL STOCKHOLM Föredragshållare: Mikael Beanier Advokat BEANIER ADVOKATBYRÅ AB 1 Innehåll 17.30 18.30 Inledande kring avtalsrätten 18.30-19.00 Paus 30 min. 19.00 20.15 Genomgång av innehåll 20.15

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen Marie Herke Marielle Olivers Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen Cost-benefit of franchising in the Swedish real estate industry Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 12 Handledare:

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Franchisings roll och betydelse i den svenska fastighetsmäklarbranschen

Franchisings roll och betydelse i den svenska fastighetsmäklarbranschen Cecilia Florin Josefine Hjort Franchisings roll och betydelse i den svenska fastighetsmäklarbranschen The role and importance of franchising in the Swedish real estate industry Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Provläsning Provläsning

Provläsning Provläsning FranchisePraktikan 1 Provläsning Provläsning Statyetten på omslaget är en Franny-statyett. Franny-statyetten används i Sverige av Svenska Franchiseföreningen (SFF) som pris till varje års bästa franchisekedja

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation EQP Business School, grundat 1991 (tidigare Euro Business School) är en av landets tyngre utbildningsföretag inom försäljning, kundservice

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Kraftig inbromsning i handeln

Kraftig inbromsning i handeln 2012-12-17 Kraftig inbromsning i handeln Jämfört med i november månad har handlarnas framtidstro minskat kraftigt denna månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005

R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005 R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005 Till Justitiedepartementet Ju2004/11800/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 december 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer