Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam."

Transkript

1 Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen (SFF). Huvudsponsorer: FranchiseArkitekten, FranchiseGroup, LRF Konsult och Swedbank.. Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam. 16

2 Franchising i Sverige 2008 huvudsponsorer sponsorer 17

3 Franchising* en tillväxtmotor! Vi ser hur intresset för franchising som företagsform ständigt ökar både i Sverige och utomlands. Kanske är det den unika kombinationen av tryggheten i ett beprövat affärskoncept och drivkraften hos den fria företagaren, som är förklaringen? En ny studie från Handelns Utredningsinstitut, HUI, visar att franchising fungerar som en näringslivets tillväxtmotor. Tillväxten inom franchising är betydligt snabbare, konkursfrekvensen avsevärt lägre och produktiviteten högre, än i övriga näringslivet. Det är tredje gången som HUI genomför en enkätstudie med svenska franchiseföretag. Syftet är att undersöka franchiseföretagens försäljningsutveckling och belysa företagsformens struktur och särart. För att lyfta fram franchisetagarens perspektiv har enkätundersökningen kompletterats med intervjuer med tre framgångsrika franchisetagare. franchising i sverige omsättning, Miljarder SEK antal franchisetagare antal anställda år år år * Franchising är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren. På så sätt bildas en länk i en kedja av företag med samma affärskoncept.

4 TILLVÄXTsiffror för sveriges franchiseföretag Det finns ingen entydig definition av franchising och det är därför oklart exakt hur många franchiseföretag som är verksamma i Sverige. HUI och Svenska Franchiseföreningen uppskattar att det under 2008 fanns totalt 550 franchisesystem. Undersökningen har besvarats av totalt 100 franchiseföretag och dessa står för en stor andel av franchisemarknaden. Studien ger en beskrivande bild av franchiseföretagen och deras utveckling samt en god uppskattning av omsättning, antal anställda och antal franchiseenheter. HÖG PRODUKTIVITET Franchiseföretagen står uppskattningsvis för 3,4 procent av Sveriges totala BNP och 2,5 procent av den totala sysselsättningen. Detta ger en indikation på att arbetsproduktiviteten inom franchiseföretagen är hög. andel av svensk ekonomi 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 3,4 % 2,5 % betydande tillväxtökning. Omsättningen har ökat med närmare 180 procent, medan antalet franchisetagare ökat med 100 procent. Antalet anställda inom franchiseföretagen har ökat med 146 procent. tillväxtindex stark OMSÄTTNINGSutveckling Franchiseföretagen redovisar en omsättningsutveckling på 8,0 procent år 2008 jämfört med föregående år. Denna utveckling kan jämföras med utvecklingen i totala näringslivet (BNP) som under 2008 ökade med 3,1 procent. 10 % 2002 omsättning, mkr omsättningsutveckling anställda franchisetagare 0,5 % 8 % 8,0 % andel av bnp andel av sysselsatta 6 % SNABB TILLVÄXT under 2000-talet Sedan HUI:s första undersökning 2002 har franchiseföretagens omsättning, antal anställda och antal franchisetagare haft en 4 % 2 % franchise 3,1 % bnp 3

5 franschiseföretagen går mot strömmen högre omsättningsuvteckling Franchiseföretagen har en högre omsättningsutveckling än övriga näringslivet. Ett exempel är detaljhandeln, där franchiseföretagen redovisar en påtagligt högre omsättningsutveckling jämfört med den totala detaljhandeln. Denna trend återfinns i HUI:s samtliga undersökningar. År 2008 ökade omsättningen för franchiseföretagen med 6,5 procent, medan motsvarande siffra för totala detaljhandeln var 3,4 procent. omsättningsutveckling 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 6,5 % 6,1 % 2002 inte bara för FÖR DETALJHANDELN branschrepresentation 7,4 % 13 % 9,8 % 3,4 % totala detaljhandeln franchiseföretag i detaljhandeln 6,5 % 45 procent av franchiseföretagen i undersökningen är verksamma inom detaljhandeln. Men även andra branscher lämpar sig för franchising. Café- och restaurangbranschen står för 13 procent och resterande företag fördelar sig i posten övrigt. Övriga branscher innefattar bland annat konsulter, mäklare, transportservice samt träning och hälsa. färre konkurser inom franchising Statistiken visar att andelen konkurser är lägre bland franchiseföretag jämfört med det totala näringslivet. Under 2008 gick 0,5 procent av franchiseföretagen i konkurs, medan motsvarande siffra för totala näringslivet var 0,7 procent. Om man jämför konkursstatistiken inom detaljhandeln ser man än tydligare att franchiseföretagen klarar sig bättre jämfört med övriga näringslivet. Andelen konkurser bland franchiseföretagen i detaljhandeln var 0,4 procent och för den totala detaljhandeln uppgick den siffran till 1,3 procent under Majoriteten av franchisegivarna tror dessutom inte att konkurserna kommer att påverkas under 2009 till följd av det ekonomiska läget. andel konkurser 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 0,9 % 42 % 45 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,1 % detaljhandel övriga (främst träning & hälsa, konsult & mäklare, it, transporter, bilar, tillbehör & reparation) DETALJHANDELN FRANCHISEFÖRETAG NÄRINGSLIVET restaurang & café TOTALA NÄRINGSLIVET (ITPS) 4

6 tar marknadsandelar Nyföretagandet är högre och konkurserna färre bland franchiseföretagen jämfört med det totala näringslivet; företagsformen tar marknadsandelar. År 2008 var nyföretagandet bland franchiseföretagen 9,8 procent (näringslivets siffror publiceras i maj 2009). andel nystartade företag 15 % framtidsoptimism bland franchiseföretagen På frågan om hur man tror att omsättningen bland franchisetagare kommer att utvecklas i förhållande till icke-franchiseföretag inom samma bransch under de kommande sex månaderna, är framtidsoptimismen bland franchiseföretagen hög. 98 procent tror på en högre ökning eller samma utvecklingstakt som branschen i övrigt. 10 % 10,2 % 7,5 % 7,7 % 12,9 % 9,8 % 2 % 5 % 27 % % nystartade företag (itps) nystartade franchisesystem fortsatt tillväxt under 2009 Undersökningen visar att franchiseföretagen trotsar lågkonjunkturen. 74 procent uppger att de kommer att öka antalet franchisetagare under planerar ert företag att minska eller öka antalet franchisetagare under det kommande året? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 74 % 19 % 4 % 3 % omsättningen bland mina franchisetagare kommer att öka mer än branschen omsättningen bland mina franchisetagare kommer att utvecklas i samma takt som branschen omsättningen bland mina franchisetagare kommer att öka mindre än branschen slutsatser Franchising är en företagsform som har framtiden för sig. Franchiseföretagen redovisar en hög omsättningsutveckling, en låg andel konkurser och ett förhållandevis högt nyföretagande samtidigt som tron på framtiden är stor. Franchising erbjuder företagen en snabbare och mer effektiv expansion och dagens konjunkturläge passar företagsformen, där ansvar och risk delas mellan tagare och givare. öka oför. minska vet ej 5

7 framgångsexempel: wayne s coffee franchising ger kortare startsträcka Amir är bara 22 år gammal men är redan en framgångsrik franchisetagare. Tillsammans med sin pappa driver han sedan ett år tillbaka Wayne s Coffee i köpcentrumet Stinsen i Sollentuna. Amir kontaktade Wayne s Coffee redan Eftersom Stinsens köpcentrum skulle byggas tänkte Amir och hans pappa att de skulle ta tillfället i akt att starta upp en verksamhet i samband med nybyggnationen. År 2006 fick de klartecken från Wayne s Coffee. Amir kommer från en familj där entreprenörskapet finns i blodet. Amirs pappa har haft en egen restaurang i tio år, där Amir har arbetat och utvecklat ett stort intresse för service och kundbemötande. Amir har också sett vad det innebär att äga sin egen verksamhet, hur utlämnad man kan vara. Som franchisetagare för Wayne s Coffee får man bra feedback och vi känner hela tiden stöd uppifrån. Det är en trygghet att ha en stor kedja och ett starkt varumärke i ryggen, säger Amir. Som franchisetagare är man bunden till ett visst koncept, men det är enligt Amir en bra förutsättning. Wayne s Coffee har funnits i över tio år och han säger att han inte tvivlar en sekund på att företaget kan sin sak och vet vad de gör. Amir och hans pappa upplever inte att det var särskilt svårt att komma igång med verksamheten, utan snarare var startsträckan kort. Wayne s Coffee är en organiserad kedja där det mesta är genomtänkt. Det finns exempelvis riktlinjer för vilka recept man ska använda och hur scheman ska läggas. Amir är en entreprenör som är noggrann ut i fingerspetsarna. Hans filosofi är att om man ändå lägger ner tid på någonting, då kan man lika gärna göra det bra. Eller varför inte göra sitt allra bästa. Amir och hans pappa har lagt ner många timmar under det första året och det har gett resultat. Amir berättar att det till en början var en utmaning att få allt att rulla runt och samtidigt hålla en hög servicenivå. Caféet måste vara fräscht och erbjuda ett varierat och tilltalande utbud, personalen ska vara trevliga och glada och kaffet måste vara gott. Det är enligt Amir en förutsättning. För honom är varje kopp cappuccino och caffè latte unik och han satsar alltid hundra procent. Kyldisken glänser och likaså kaffemaskinen. Bullar, kakor och mackor är upplagda på ett inbjudande sätt. Det Det är en trygghet att ha en stor kedja och ett starkt varumärke i ryggen. är tydligt att driva café är någonting som Amir och hans pappa kan. Amir berättar att det första året har gått riktigt bra, över förväntan. Nu när vi är etablerade vill jag kunna förbättra och utveckla. Samarbetet med familjen har också fungerat bra. Pappa står för erfarenheten och jag står för drivet, säger Amir och ler. 6

8 några korta FAKTA Som franchisetagare inom Wayne s Coffee får Amir tillgång till ett väletablerat varumärke och cafékoncept som gör det snabbare, lättare och säkrare att starta och driva ett eget café. Caféet har tio anställda, varav tre personer är fast anställda och resterande sju är extrapersonal. Startår: 2008 Omsättning: 4 miljoner kronor (mars-dec 2008) 7

9 några korta FAKTA Som franchisetagare inom Pressbyrån startar och driver man eget företag. Franchisekonceptet innebär att Linda och Jenny får tillgång till stordriftsfördelar, kunskap och trygghet i sitt företagande. Butiken har 30 anställda, varav 20 är fast anställda och resterande 10 är extrapersonal. Startår: 2006 Omsättning 2008: 90 miljoner kronor 8

10 framgångsexempel: Pressbyrån franchising ger styrka åt det lilla företaget Jenny och Linda Bergqvist driver tillsammans Pressbyrån belägen på Centralstationen i Stockholm. De har varit franchisetagare för butiken sedan 2006 och trivs med utmaningen att driva den största Pressbyrån i landet. Men systrarna Bergqvist är inga nybörjare i branschen. De har tidigare varit franchisetagare för flera 7-Elevenbutiker och de har också hunnit med att vara ägare till en egen restaurang innan de tog klivet in på Pressbyrån. Att gå in som franchisetagare i ett färdigt koncept innebär en kort startsträcka och Jenny och Linda berättar att de kunde ta ut en skälig lön redan första månaden. De har från dag ett haft en mentor som de alltid kan ringa vid problem. Som franchisetagare upplever systrarna att de aldrig är ensamma och de säger att man slipper dyra misslyckanden. Idag har Linda och Jenny hjälp från franchisegivaren med administrativa uppgifter, marknadsföring samt att ta fram nya produkter. Även när det gäller inköp ser de bara fördelar med att tillhöra en kedja. Som egen företagare är det svårt, nästintill omöjligt, att försöka få bra inköpspriser. Det går inte, säger Jenny. Hon fortsätter att berätta att de visserligen är styrda i sitt arbete, men att de ser det som något positivt. Enligt Jenny är det bra människor som arbetar på huvudkontoret och de arbetar med sådant som inte systrarna vill göra. Att vara franchisetagare för Pressbyrån innebär att man har ett fantastiskt starkt varumärke i ryggen. Idag kan vi fokusera på det som vi är bra på och som vi vill göra, nämligen att driva en butik, säger Linda. Linda fortsätter med att berätta att innan de klev in som franchisetagare fick de genomgå utbildningar för att lära sig hur företaget fungerar och hur man driver en butik. Under resans gång har vi fått stöd med diverse saker, vilket innebär att vi kunnat fokusera på driften av butiken och viktigast av allt, säger Linda, vi får Idag kan vi fokusera på det som vi är bra på, att driva en butik. erfarenhet som vi aldrig skulle kunna köpa oss till. Reitan servicehandel strävar hela tiden efter att bli bättre, vilket innebär att Jenny och Linda måste bli bättre. Att ha en hård och krävande franchisegivare fungerar som en sporre för oss att utvecklas, det är en utmaning som ger mervärde. Vi tycker franchising är en perfekt företagsform, berättar Jenny. Det är enligt systrarna skönt att budget och mål för verksamheten sätts tillsammans med franchisegivaren. När de ser att försäljningen ökar får de också en bekräftelse på att styrningen uppifrån fungerar. Vår plan är att vara franchisegivare så länge det är roligt och stimulerande. Så länge vi utvecklas vill vi vara kvar, avslutar Linda och Jenny nickar instämmande. 9

11 framgångsexempel: länsförsäkringar franchiseformen passar den stora organisationen Mikael Sundqvist, vd för Länsförsäkringar Bergslagen, berättar att Länsförsäkringar varit franchisegivare i drygt tio år. Länsförsäkringar har också en egen säljkår och Mikael menar att den egna säljkåren och franchisetagarna kompletterar varandra på ett bra sätt. Att ha två ben inom företaget som båda arbetar med försäkringar, den egna säljkåren och franchisetagarna, gör att företaget kan utvecklas bättre och växa snabbare, säger Mikael. Han menar att franchisekonceptet fyller en viktig funktion för Länsförsäkringar. Duktiga säljare är inte alltid lätta att hålla kvar inom organisationen. Enligt Mikael är franchise en möjlighet för säljarna att ta ett steg vidare i karriären samtidigt som kunskapen och säljkraften stannar kvar inom Länsförsäkringar. Den bild som Mikael beskriver överensstämmer väl med hur Erik Salen, franchisetagare inom Länsförsäkringar, ser på situationen. Erik började sin karriär på Länsförsäkringar redan 1991 och driver sedan 2003 företaget Försäkringspartner Bergslagen. Erik berättar att steget att bli franchisetagare var en sporre och ett steg vidare i karriären. Det gav mig motivation att fortsätta sälja försäkringar åt Länsförsäkringar och samtidigt kunna göra det inom ramen för ett eget företagande. Idag känner jag ett ännu större engagemang i mitt arbete och jag trivs med rollen att driva ett eget företag och ha anställda, berättar Erik med entusiasm i rösten. Som franchisetagare är startsträckan att få igång ett fungerande företag betydligt kortare jämfört med att starta ett eget företag. Länsförsäkringar erbjuder sina franchisetagare ett koncept som redan från början är distinkt och genomtänkt. Det är tydligt att Erik brinner för sitt arbete och han ser bara fördelar med företagsformen franchise. Det ger ett mervärde att vara franchisetagare. Parallellt med Vi representerar ett stort, stark varumärke samtidigt som vi får njutningen av att driva ett småföretag. att jag och de andra delägarna representerar ett stort, starkt företag får vi också njutningen av att driva ett småföretag med allt vad det innebär. Vi kan själva styra över våra öppettider, vår servicegrad och hur vi hanterar våra kunder. Vi är herre över våra egna frågor, samtidigt som vi har resurser i ryggen i form av Länsförsäkringar, fortsätter Erik. Erik berättar att de är långt ifrån nöjda. Han säger att de flesta som driver företag aldrig blir nöjda utan har en hunger att hela tiden göra fler och bättre affärer samt skapa nya kontakter. Vi vill utvecklas och med Länsförsäkringars stöd och med hårt arbete finns alla förutsättningar att lyckas, säger Erik avslutningsvis. 10

12 några korta FAKTA Som franchisetagare för Länsförsäkringar får Erik tillgång till ett färdigt affärskoncept i en resursstark och väletablerad organisation. Han arbetar i och utvecklar sitt eget bolag, samtidigt som han har tillgång till länsförsäkringsbolagets resurser. Företaget har fyra delägare och fyra anställda. Startår: 2003 Omsättning 2008: 11 miljoner kronor 11

13 HUVUDSPONSORER Vi satsar på Sveriges franchiseföretag - Är administration och bokföring en framgångsfaktor i er verksamhet? - Fattar ni beslut på känsla eller är det viktigare med analyser och jämförelsetal? Lämna över administrationen till oss på LRF Konsult så hjälper vi er att öka kvalitén i era beslutsunderlag, bli effektivare och få mer tid över till kundmötet! Vill du veta mer? Besök oss på eller ring Ett värdefullt franchise-konceptet Swedbank har 9,4 miljoner privatkunder och företagskunder. Franchise som företagsform blir allt vanligare. Vi kan erbjuda franchisgivare ett komplett paket av banktjänster till sina franchisetagare. Genom Swedbanks och sparbankernas stora nät av kontor kan ett sådant samlat bankerbjudande till franchisegivarens tagare bli en värdefull del i franchisegivarens konceptet oberoende var i landet franchisetagararen har sin verksamhet. FranchiseArkitekten bygger franchiseföretag sedan 20 år. FranchiseArkitekten är ett av Skandinaviens mest anlitade konsultföretag inom franchising. Vi har landets främsta franchisespecialister knutna till vår verksamhet. Lönsamhet genom franchising Franchise Group är Nordens största konsultföretag inom franchising. Vi hjälper våra kunder att växa och öka sin lönsamhet genom att utveckla, etablera och effektivisera franchisekedjor. Läs mer om oss på och Stolt huvudsponsor till Svenska Franchiseföreningens och HUIs undersökning om franchising i Sverige 2009.

14 REKRYTERING AV FRANCHISETAGARE Reitan Servicehandel Sverige AB är sedan 2004 franchisegivare inom koncepten Pressbyrån och 7-Eleven och har idag verksamhet genom cirka 400 butiker. Reitan Servicehandel har under de senaste tre åren haft en enorm framgång på den svenska marknaden med en jämförbar tillväxt på över 25 procent och mer än en fördubbling av sina franchisetagares resultat. Ett samarbetsavtal med Shell innebär dessutom att Reitan Servicehandel, fr.o.m. 2008, tar över driften på över 100 bensinstationer under varumärket 7-Eleven. Reitan Servicehandel Sverige AB ingår i norska Reitangruppen som bedriver verksamhet i hela Skandinavien med försäljning bland annat inom koncepten Rema 1000, Narvesen, Pressbyrån och 7-Eleven. Årlig omsättning för gruppen är över 40 miljarder NOK. Gör verklighet av drömmen Nu söker vi Sveriges bästa köpmän med fullt ansvar för egen butik. Att bli köpman hos Reitan Servicehandel innebär att vi blir nära samarbetspartner genom ett franchisekontrakt som bygger på ömsesidig lojalitet. Du driver din verksamhet som aktiebolag d.v.s. ägarmässigt fristående från Reitan Servicehandel Sverige AB. Detta innebär att du blir totalansvarig för driften av din butik, din personal och ditt företagsresultat. Du får tillgång till en nyckelfärdig konceptbutik, och till hjälp har du en modern organisation som hjälper dig med allt från marknadsföring och inköp till ekonomisk administration. För ytterligare information, eller för att skicka din intresseanmälan, gå in på vår hemsida Välkommen! Reitan Servicehandel Sverige AB är sedan 2004 franchisegivare inom koncepten Pressbyrån och 7-Eleven och har idag verksamhet genom cirka 400 butiker. Reitan Servicehandel har under de senaste tre åren haft en enorm framgång på den svenska marknaden med en jämförbar tillväxt på över 25 procent och mer än en fördubbling av sina franchisetagares resultat. Ett samarbetsavtal med Shell innebär dessutom att Reitan Servicehandel, fr.o.m. 2008, tar över driften på över 100 bensinstationer under varumärket 7-Eleven. Reitan Servicehandel Sverige AB ingår i norska Reitangruppen som bedriver verksamhet i hela Skandinavien med försäljning bland annat inom koncepten Rema 1000, Narvesen, Pressbyrån och 7-Eleven. Årlig omsättning för gruppen är över 40 miljarder NOK. Gör verklighet av drömmen Nu söker vi Sveriges bästa köpmän med fullt ansvar för egen butik. Att bli köpman hos Reitan Servicehandel innebär att vi blir nära samarbetspartner genom ett franchisekontrakt som bygger på ömsesidig lojalitet. Du driver din verksamhet som aktiebolag d.v.s. ägarmässigt fristående från Reitan Servicehandel Sverige AB. Detta innebär att du blir totalansvarig för driften av din butik, din personal och ditt företag resultat. Du får tillgång till en nyckelfärdig konceptbutik, och till hjälp har du en modern organisation som hjälper dig med allt från marknadsföring och inköp till ekonomisk administration. För ytterligare information, eller för att skicka din intresseanmälan, gå in på vår hemsida Välkommen!

15 NÄTBASERADE REKRYTERINGSTJÄNSTER Hem Månadens Franchisegäst Franchising FranchiseNet Franchisetagare Franchisegivare Kurser/Böcker/Mässor Företagsregister Nyhetsbrev Internat. Franchise Annonsera på FranchiseNet efter franchisetagare eller personal till din franchisekedja besökare ser din annons varje månad. Nyhet: Franchise Praktikan. Författarna Jonas Ideström & Anders Fernlund har mer än 20 års erfarenhet av att bygga franchisekedjor. ledande marknadsplats för franchising sedan Handboken Att bygga och driva en franchisekedja. Franchisegivare söker franchisetagare är en del av Franchise Group. Besök oss på webben eller ring Sveriges mest intressanta starta eget möjligheter

16 SVENSKA FRANCHISE- FÖRENINGEN sff Föreningens ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. SFF står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising. Dit kan man vända sig även om man inte är medlem i SFF. Vad innebär ett medlemskap? Medlemmar i SFF är företag, organisationer eller enskilda personer som är intresserade av att stödja föreningens ändamål. Medlemskapet kan vara fullvärdigt, stödjande eller sökande. Svenska Franchiseföreningen hjälper sina medlemmar genom att: Bevaka och informera om nyheter inom franchising, det må gälla lagstiftning, utbildningar, nya trender och tillvägagångssätt eller visioner. Informera om lagar, regler och principerna bakom; dock ej agera som juridiskt ombud. Verka för en sund utveckling av franchising, bland annat som remissinstans. Svenska Franchiseföreningen är en ideell organisation. Alla medlemmar får kontinuerligt information om franchising och kan fritt rådfråga föreningen. Detta gäller även medlemsföretagens franchisetagare som automatiskt blir medlemmar genom sina franchisegivare. Varje år håller SFF en gala i Stockholm där medlemsföretagen kan utse årets franchisetagare inom sitt system och belöna honom eller henne med en Franny-statyett. SFF utser vid detta tillfälle även Årets Franchisesystem. SFF anordnar dessutom Erfa-dagar, tvådagars konferenser där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra samt uppdatera sin kunskap angående det senaste inom franchising. Välkommen som medlem du också! Svenska Franchiseföreningen Mässans gata Göteborg telefon Anders svensson och camilla söderling, sff 15

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Förord Allt fler är företagen som inser fördelarna med franchising. En företagsform som kombinerar småföretagande med stordrift

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Du&Co franchisingspecial

Du&Co franchisingspecial Hyr Du&Co franchisingspecial Mäklarens klipp Egenföretagaren som blev franchisetagare SIDAN 9 10 kända kedjor Skor, snabbmat, barnkläder, dörrar, glass SIDAN 10 Snabbväxare Kahls Kaffe expanderar med franchising

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

LIVSKRAFTIGA FORETAG

LIVSKRAFTIGA FORETAG 1 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET 2 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att organisera direkthandel

Att organisera direkthandel Kapitel 5 Att organisera direkthandel Anders Berglund Kapitlet beskriver hur man organiserar en fungerande direkthandel. Det handlar om två grundformer traditionell företagsorganisation eller nätverk och

Läs mer