Detaljhandeln i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014"

Transkript

1 Detaljhandeln i Eskilstuna HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry

2 Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga handeln liksom pågående handelsprojekt och etablering av ny handel, främst inom externa handelsområden. För att följa och möta utvecklingen i handeln bildades år en samverkansgrupp bestående av representanter från Eskilstuna Innerstad och Tuna Park. Under våren år 2014 anslöt representanter från Gamla staden, Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna. Senare under året tillkom även företrädare för Torshälla handel, Folkesta handel och Skiftinge. Årets kartläggning av handeln i Eskilstuna omfattar handelns storlek och utveckling, restaurangnäringen samt kommersiell service i vissa utvalda områden under perioden år Uppdraget har genomförts av HUI Research, projektledare Anna Mocsáry och Rickard Johansson, under september Uppdragsgivare är Eskilstuna Innerstad och kontaktperson Isabel Gölles, VD Eskilstuna Innerstad. Uppdraget innebär att handelsdata tas fram på, i förväg definierade, geografiska områden. I Eskilstuna har sex områden definierats som prioriterade utifrån ett handelsperspektiv. Dessa områden är: Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta och Skiftinge. Handelsdata redovisas över dagligvaror respektive sällanköpsvaror samt sällanköpsvaruhandelns underbranscher beklädnad och hem- och fritidsvaruhandel. Eskilstuna handel Den totala detaljhandeln i Eskilstuna kommun omsatte närmare 6 miljarder kronor år 2014, vilket innebär att Eskilstuna är den 26:e största handelskommunen av Sveriges 290 kommuner. Samverkansgruppen har med hjälp av HUI Research genomfört kartläggningar av Eskilstunas handelsområden, handelns storlek, tillväxt samt andra nyckeltal. Handelsgruppen kan via HUI presentera data och tidsserier över handelns storlek, utveckling, nyckeltal på områdesnivå år 2012, 2013 och Eskilstuna visar en positiv tillväxt med 11 procent under åren , vilket är i nivå med utvecklingen i riket som också var 11 procent. Utvecklingen i handeln år var 3 procent vilket är något högre än rikets utveckling på 2 procent. 2

3 Sammanfattning Eskilstuna har ett något lägre försäljningsindex i detaljhandeln och uppvisar lägre index i både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln jämfört med genomsnittet för kommungruppen större städer. Under den senaste 5-års perioden har försäljningsindex för dagligvaror varierat mellan och för sällanköpsvaruhandeln mellan Detta kan ställas i relation till jämförbara kommuner som har index i dagligvaruhandeln och i sällanköpsvaruhandeln under samma tidsperiod. Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln uppgick till 97 år 2014, vilket indikerar att det finns ett visst utflöde av köpkraft från kommunen. Det bekräftar också Eskilstunas läge i en i högsta grad konkurrensutsatt region med närhet till stora handelsstäder som Västerås och Örebro. Eskilstuna innerstad omsätter närmare 1,1 miljard kronor inom handeln och ytterligare cirka 350 miljoner kronor inom café- och restaurangnäringen samt kommersiella serviceverksamheter. Utvecklingen inom handeln i Innerstaden var -2 procent år Restaurangnäringen ökade däremot med 5 procent år Innerstadens marknadsandel uppgår idag till 18 procent av kommunens totala detaljhandel (27 procent av kommunens sällanköpsvaruhandel), vilket är en relativt normal nivå i förhållande till andra större städer. Tuna Park omsatte totalt över 1,2 miljarder kronor år 2014 med en utveckling på 4 procent jämfört med föregående år. Tillväxten sker huvudsakligen i sällanköpsvaruhandeln med tyngdpunkt inom hem- och fritidsvaruhandeln där flera av de senaste årens nyetableringar fick sin första helårsomsättning år Innerstaden och Tuna Park är helt dominerande vad gäller beklädnadshandeln i Eskilstuna kommun med 50 respektive 41 procents marknadsandel, det vill säga 91 procent av kommunens beklädnadshandel. Det ger även en antydan om var vidare satsningar och utveckling av denna handel lämpligtvis sker. Folkesta handel representerar främst branscher inom hem- och fritidsvaruhandeln samt dagligvarustormarknad medan Skiftinge idag är en stark dagligvarupunkt med Maxi ICA Stormarknad och tillhörande apotek men utan sällanköpsvaruhandel. Skiftinge är emellertid ett utvecklingsområde som står inför omfattande expansion de kommande åren. Gamla staden innehar främst viss dagligvaruhandel och ytterst lite sällanköpsvaruhandel. Områdets fokus ligger snarare på café- och restaurangverksamheter, kultur och andra servicenäringar. Detsamma gäller för Torshälla vars verksamheter främst finns inom dagligvaruhandel, café- och restaurangnäring och annan kommersiell service. Den inomkommunala handelsstrukturen och utvecklingen skiljer sig således åt mellan olika handelsområden och branscher. 3

4 Sammanfattning Årets handelskartläggning av Eskilstuna presenterades för samverkansgruppen samt andra representanter från kommunen och handeln onsdagen den 14 oktober, 2015 på Elite Stadshotell. Isabel Gölles, VD för Eskilstuna Innerstad, inledde mötet med en återblick av samverkansgruppens arbete hittills från starten för att därefter blicka framåt vad gäller utvecklingen av handeln i Eskilstuna kommun. Viktiga huvudfrågor framöver för att stärka handeln I Eskilstuna är förbättrat värdskap, förbättrad kundupplevelse, förbättrad tillgänglighet, fler etableringar, bättre samverkan och kännedom om stadens aktörer samt en målsättning att få Eskilstunaborna att konsumera mer på hemmaplan. Anna Mocsáry HUI Research AB Kontaktinformation Frågor om denna rapport och dess innehåll besvaras av: Eskilstuna Innerstad AB Isabel Gölles, centrumutvecklare/vd Tel: E-post: HUI Research AB Anna Mocsáry, analytiker/konsult Tel: E-post: Rickard Johansson, analytiker/konsult Tel: E-post: Stockholm 16 oktober,

5 INNEHÅLL Inledning 6 Definitioner....7 Nyckeltal Detaljhandeln i Eskilstuna 10 Handelsområden i Eskilstuna.14

6 INLEDNING På uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB har HUI Research gjort en kartläggning av Eskilstuna kommuns prioriterade handelsområden; Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta samt området Skiftinge. Kartläggningen syftar till att förse uppdragsgivaren med ett verktyg för att kunna fatta strategiska beslut angående utvecklingen av detaljhandeln i Eskilstuna. Undersökningens innehåll Detaljhandeln delas upp i dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. Sällanköpsvaruhandeln delas även in i branscherna Beklädnad och Hem & Fritid. För detaljhandeln redovisas omsättningsutveckling, antal anställda, antal butiker och omsättning per anställd. Kartläggningen av handeln baseras på momsstatistik från SCB samt data från HUI:s egna databaser avseende köpcentrum och övrig handelsdata. Redovisad omsättning inkluderar moms och avser endast butiker. Vidare görs en uppskattning av detaljhandelns ytor i handelsområdena Innerstaden och Tuna Park. Denna rapport omfattar en kartläggning av café- och restaurangnäringen i samtliga områden. Vidare ingår kommersiell service, som riktar sig till konsumenter, i Innerstaden, Gamla staden och Torshälla. Några exempel på kommersiell service är i det här avseendet frisörsalong, spa-, kropps- och skönhetsvård, tandläkare, fotograf, resebyrå, skomakare, skrädderi, kemtvätt med flera. En mer detaljerad beskrivning över den geografiska avgränsningen återfinns i redovisningen för respektive område. Nytt för i år är även att kommersiell service mäts i Innerstaden, Gamla staden och Torshälla. Rapporten innehåller statistik för perioden I vissa fall har revideringar av historisk data gjorts. Revideringarna beror på att köpcentrum och butiker ibland har reviderat sina historiska uppgifter över antal anställda, ytor och försäljning. Eftersom historisk data har förändrats kan det finnas skillnader mellan uppgifterna i denna rapport jämfört med tidigare utgivna rapporter. De läsare som är intresserade av historiska nivåer och utveckling hänvisas därför till denna senast uppdaterade rapport. Sekretess Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher där det finns färre än tre aktörer verksamma redovisas inte. I dessa fall är alla uppgifter redovisade på en högre aggregerad nivå. Sekretess anges med sekretessmarkering (*) för de uppgifter som behöver skyddas. Enskilda aktörer vars uppgifter är skyddade redovisas endast i de fall det har godkänts i förväg av respektive aktör. Nytt i årets undersökning I årets undersökning har Folkesta och Skiftinge tillkommit som nya mätområden. Dessa har brutits ur området Övriga kommunen. Det innebär att tidsserien för övriga kommunen bryts och att den nya tidsserien startar med år 2013 och 2014.

7 DEFINITIONER Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Total detaljhandel: Sammanfattande begrepp för dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnadsvaror och hem- och fritidsvaror. Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer. Hem- & fritidsvaror: Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn & bygg och heminredning. I hem- och fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson. Café och restaurang: SNI 4913-Restaurang. Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård: SNI Resebyråer och researrangörer; turistbyråer: SNI 79. Småverkstäder : SNI 95, Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, inkl. skomakerier, klackbarer, möbeltapetserare mm. Sporthallar & gym: SNI 93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar. Biograf, teater: SNI 5914, 9001 Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. Yta: Uthyrningsbar yta (GLA).

8 NYCKELTAL 2014 Dagligvaruhandel inkl. apotek och systembolag Försäljning, mkr Utveckling, % Innerstaden % -3 % Gamla staden % 1 % Tuna Park % 0 % Torshälla % -3 % Skiftinge * * 3 % Övrig kommun inkl. Folkesta * 1 % Eskilstuna kommun % 0 % Riket % 2 % Sällanköpsvaruhandel Försäljning, mkr Utveckling, % Innerstaden % - 1 % Gamla staden % -5 % Tuna Park % 6 % Torshälla % 14 % Skiftinge * * 2 % Övrig kommun inkl. Folkesta * 9 % Eskilstuna kommun % 5 % Riket % 2 %

9 NYCKELTAL 2014 Total detaljhandel Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal butiker Innerstaden % -2 % Gamla staden % 0 % Tuna Park % 4 % Torshälla % -1 % Skiftinge * * 3 % 80 4 Folkesta * * 0 % Övrig kommun * 6 % Eskilstuna kommun % 3 % Riket % 2 % Restaurang Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal rest Innerstaden % 6 % Gamla staden % 13 % Tuna Park % 3 % 57 8 Torshälla % * Skiftinge Folkesta Övrig kommun % 11 % Eskilstuna kommun % 9 % Riket % 5 %

10 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA Detaljhandeln i hela Eskilstuna kommun omsatte cirka 6 miljarder kronor år Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med år 2013, vilket är ungefär i nivå med riket i stort. Under de senaste fem åren har detaljhandeln i Eskilstuna kommun ökat med 11 procent, vilket även det är i linje med rikets utveckling på 11 procent under samma tidsperiod. Omsättningen i dagligvaruhandeln uppgick till drygt 3 miljarder kronor år 2014, vilket gav en oförändrad utveckling jämfört med år 2013, och 11 procent sedan år Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 2,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 5 procent sedan år 2013 och 10 procent sedan år Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln i Eskilstuna kommun har under perioden utvecklats i linje med genomsnittet för riket. Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Försäljning Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Försäljning Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Försäljning Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Eskilstuna kommun % 11 % % 10 % % 11 % Riket % 13 % % 9 % % 11 %

11 11% 11% 11% 10% 10% 10% Historisk utveckling Detaljhandeln i Eskilstuna har haft en god utveckling under perioden , +11 procent. Helsingborg, Uddevalla, Linköping samt Örebro är de kommuner, i kommungruppen större städer, som procentuellt sett har utvecklats bäst under de senaste fem åren. Utvecklingen i Helsingborg drivs främst av expansion och etablering i handelsområdet Väla. I Uddevalla är det framför allt etableringar på Torp som ligger bakom den starka utvecklingen. I Linköping är det särskilt Tornby handelsområde som har ökat. I Örebro står Mariebergs galleria, i externhandelsområdet Marieberg, för en stor del av utvecklingen. 25% Utveckling större städer % 18% 17% 17% 17% 15% 16% 15% 15% 14% 12% 10% 8% 8% 8% 8% 7% 5% 0%

12 Försäljningsindex Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränser. Om index är 100 omsätter handeln lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 indikerar ett inflöde och index under 100 indikerar ett utflöde. Försäljningsindex i Eskilstunas dagligvaruhandel är 93, vilket är lägre än genomsnittet i jämförbara kommuner (101). I sällanköpsvaruhandeln har Eskilstuna 97, vilket också är lägre än genomsnittet för större städer (119). Kommunens totala försäljningsindex är 95 vilket också är lägre än genomsnittet för andra större städer i Sverige (110). Försäljningsindex för Eskilstuna Total detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror

13 Vid en jämförelse av försäljningsindex i Eskilstuna och några andra större städer framgår det att Eskilstuna har ett genomgående lägre försäljningsindex än de övriga städerna både avseende dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. En anledning till att Eskilstuna har ett relativt lågt försäljningsindex vad gäller sällanköpsvaror är att kommunen ligger geografiskt nära framför allt Västerås och Örebro som båda har utvecklats och expanderat kraftigt under de senaste åren. Städernas upptagningsområden överlappar varandra och när avstånden minskar ökar konkurrensen. Många andra större städer i Sverige ligger avståndsmässigt längre ifrån varandra, vilket också leder till en mer lindrig konkurrenssituation. Högst försäljningsindex i dagligvaruhandeln har Västerås med 108. Örebro har med index 154 högst försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln år 2014 men näst lägst försäljningsindex för dagligvaror, Försäljningsindex för Eskilstuna och andra större städer Västerås Örebro Linköping Norrköping Eskilstuna Jmf. kommun Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel

14 HANDELSOMRÅDEN I ESKILSTUNA I detta avsnitt kartläggs handeln i Eskilstuna kommuns områden: Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta, Skiftinge och övriga kommunen. I kartläggningen redovisas uppgifter för försäljning, utveckling, antal anställda, antal butiker och försäljning per anställd, i respektive bransch. Vidare illustreras marknadsandelarna för respektive område i detaljhandeln, samt nedbrutet på dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln. Innerstaden avgränsas av: Hamngatan, Tullgatan, Västermarksgatan (järnvägen), Kyrkogatan och Eskilstunaån. Gamla staden avgränsas av: Klostergatan, Carlavägen (väg 53), Stenkvistavägen, Stålforsbron och Eskilstunaån. Tuna Park omfattar gallerian samt volymhandelsområdet. Torshälla avser tätorten och postnummerorten Torshälla. Det geografiska området har bland annat avgränsats med hjälp av nyckelkodsområden (NYKO-områden). Folkesta avgränsas av E4, Torshällavägen, järnvägen samt Hällbyvägen. Skiftinge avgränsas av E20, Mälarvägen, Karl Hovbergsgatan, Sundbystigen. Omfattar ej Skiftinge centrum. Övriga kommunen avser all detaljhandel, café- och restaurangverksamhet utanför Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Folkesta samt Skiftinge men inom Eskilstuna kommuns gränser. Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher och områden, inom vilka det är färre än tre aktörer verksamma, redovisas inte. I dessa fall redovisas samtliga uppgifter på en högre aggregerad nivå i avsnittet om nyckeltal.

15 Innerstaden Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % -3 % Sällanköpsvaror % -1 % - Beklädnad % 0 % - Hem & Fritid % -1 % Totalt % -2 % Detaljhandeln i Innerstaden omsatte drygt 1 miljard kronor år 2014 och uppvisade en negativ utveckling med -2 procent jämfört med år Dagligvaruhandeln omsatte 295 miljoner kronor vilket var en minskning med - 3 procent jämfört med föregående år. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 780 miljoner kronor, varav underbranschen beklädnad 300 miljoner kronor och hem och fritid cirka 480 miljoner kronor. Det är i huvudsak beklädnadshandeln som står för den negativa försäljningsutvecklingen mellan år 2013 och Antalet butiker var drygt 120 stycken, varav cirka 23 inom dagligvaruhandeln och närmare 100 inom sällanköpsvaruhandeln. Antalet anställda uppgick till närmare 540 personer år Antal butiker Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt Antal anställda Förs / anst, mkr 2014 Dagligvaror ,7 Sällanköpsvaror ,8 - Beklädnad ,7 - Hem & Fritid ,9 Totalt ,0 Förs / kvm, Butiksyta ca tkr 2014 Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt

16 Innerstaden I Innerstaden fanns det 67 caféer och restauranger år Försäljningen uppgick till 287 miljoner kronor och ökade med 6 procent jämfört med år Inom övrig kommersiell service återfinns närmare 50 butiker/verksamheter varav flertalet utgörs av frisörsalonger, kroppsvård och skönhetssalonger. Restaurangnäringen samt övrig kommersiell service sysselsatte cirka 500 personer i Innerstaden år Detta är färre än antalet sysselsatta inom detaljhandeln. Omsättningen per anställd är också betydligt lägre än i handeln, vilket medför att den totala omsättningen också är lägre än inom handeln. I diagrammet till höger illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Innerstaden. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./ anst, Mkr 2014 Restaurang & café % 372 0,8 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård Resebyråer och researrangörer Småverkstäder (t.ex. skomakeri) % 55 0, % 14 0,6 1 * * * * Gym och lekland % 52 0,6 Biograf, teater 1 * * * * % % Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café %

17 Gamla staden Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % 1 % Sällanköpsvaror % -6 % - Beklädnad % -20 % - Hem & Fritid % -1 % Totalt % 0 % Detaljhandeln i Gamla staden omsatte närmare 190 miljoner kronor år Utvecklingen innebar en oförändrad nivå. Sällanköpsvaruhandeln utvecklades negativt med -6 procent mellan år 2013 och 2014, dock från låga nivåer. Dagligvaruhandeln utvecklas positivt i Gamla staden och uppvisade en tillväxt på 1 procent mellan år 2013 och Antalet butiker var cirka 34 stycken, varav cirka 9 inom dagligvaruhandeln och närmare 25 inom sällanköpsvaruhandeln. Antalet anställda uppgick till knappt 70 personer år Antal butiker Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt Antal anställda Förs / anst, mkr 2014 Dagligvaror ,0 Sällanköpsvaror ,9 - Beklädnad ,7 - Hem & Fritid ,1 Totalt ,7 Butiksyta ca. Förs / kvm, tkr 2014 Dagligvaror * * * * Sällanköpsvaror * * * * - Beklädnad * * * * - Hem & Fritid * * * * Totalt * * * *

18 Gamla staden I Gamla staden fanns 11 restauranger och caféer år Försäljningen i dessa uppgick till 27 miljoner kronor. Försäljningen i restaurangerna ökade med 9 procent jämfört med år Inom övrig kommersiell service återfinns närmare 40 butiker/verksamheter varav flertalet utgörs av frisörsalonger, kroppsvård och skönhetssalonger. Restaurang & café samt övrig kommersiell service i Gamla staden sysselsatte cirka 80 personer år Detta är fler än antalet sysselsatta inom detaljhandeln i Gamla staden. Omsättningen per anställd är dock betydligt lägre än i handeln, vilket medför att den totala omsättningen också är lägre än inom handeln. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./ anst, Mkr 2014 Restaurang & café % 37 0,7 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård Resebyråer och researrangörer Småverkstäder (t.ex. skomakeri) % 38 0, * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater % I diagrammet till höger illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Gamla staden % Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café %

19 Torshälla Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % -3 % Sällanköpsvaror % 12 % - Beklädnad 0 0 * Hem & Fritid * 6 % * Totalt % -1% Detaljhandeln i Torshälla omsatte cirka 300 miljoner kronor år 2014, vilket motsvarar en minskning med 1 procent sedan år Dagligvaruhandeln omsatte cirka 235 miljoner kronor och minskade med 3 procent. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 37 miljoner kronor och ökade med 12 procent, dock från låga nivåer. Dagligvaruhandeln i Torshälla uppvisar en god utveckling mellan åren Det finns endast ett fåtal aktörer inom sällanköpsvaruhandeln, inom hem- och fritidsvaruhandel och inom övrig sällanköpsvaruhandel. Antalet anställda uppgick till 65 i dagligvaruhandeln och 18 i sällanköpsvaruhandeln år Totalt antal butiker var cirka 34 stycken. Antal butiker Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt Antal anställda Förs / anst, mkr 2014 Dagligvaror ,6 Sällanköpsvaror ,1 - Beklädnad 0 0 * * - Hem & Fritid * * Totalt ,5 Butiksyta ca. Förs / kvm, tkr 2014 Dagligvaror * * * * Sällanköpsvaror * * * * - Beklädnad * * * * - Hem & Fritid * * * * Totalt * * * *

20 Torshälla I Torshälla fanns 18 restauranger och caféer år Försäljningen i dessa uppgick till 32 miljoner kronor. Försäljningen i restaurangerna ökade med 42 procent jämfört med Inom övrig kommersiell service återfinns närmare 25 butiker/verksamheter varav flertalet utgörs av frisörsalonger, kroppsvård och skönhetssalonger. På grund av ett fåtal företag är det ej möjligt att redovisa försäljning samt antal anställda i vissa branscher. I diagrammet till höger illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Torshälla. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./ anst, Mkr 2014 Restaurang & café % 30 1,1 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård Resebyråer och researrangörer Småverkstäder (t.ex. skomakeri) % * * 1 * * * * 1 * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater % 32 10% Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café %

21 Tuna Park Detaljhandeln i handelsområdet Tuna Park omsatte knappt 1,2 miljarder kronor år 2014, vilket motsvarar en ökning med 4 procent sedan Dagligvaruhandeln omsatte cirka 410 miljoner kronor och var oförändrad jämfört med föregående år. Sällanköpsvaruhandeln omsatte närmare 820 miljoner kronor och ökade med 6 procent. Den kraftiga ökningen inom sällanköpsvaruhandeln beror på de senaste årens nyetableringar i volymhandelsområdet, däribland Media Markt. Antalet anställda uppgick till 150 i dagligvaruhandeln och 324 i sällanköpsvaruhandeln år Bransch Restaurang & café I Tuna Park fanns 8 restauranger och caféer år Försäljningen i dessa uppgick till 76 miljoner kronor. Försäljningen i restaurangerna ökade med 3 procent jämfört med år Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst, Mkr % 57 1,3 I nedanstående diagram illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i Tuna Park % 76 6% % Dagligvaror Sällanköpsvaror Restaurang/café

22 Tuna Park Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % 0 % Sällanköpsvaror % 6 % - Beklädnad % -3 % - Hem & Fritid % 10 % Totalt % 4 % Antal butiker Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt Antal anställda Förs / anst, mkr 2014 Dagligvaror ,8 Sällanköpsvaror ,5 - Beklädnad ,8 - Hem & Fritid ,1 Totalt ,6 Butiksyta ca. Förs / kvm, tkr 2014 Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt

23 Folkesta Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror - * * * * Sällanköpsvaror - * * * * - Beklädnad - * * * * - Hem & Fritid - * * * * Totalt * 0 % Detaljhandeln i Folkesta omsatte cirka 553 miljoner kronor år 2014, vilket innebär en oförändrad nivå sedan På grund av sekretess och ett fåtal aktörer redovisas ej omsättning på branschnivå. Antal butiker i den totala detaljhandeln uppgick år 2014 till 8 stycken. Antalet anställda uppgick till cirka 146 i den totala detaljhandeln år Antal butiker Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt Förs / Antal anställda anst, mkr Dagligvaror - * * * Sällanköpsvaror - * * * - Beklädnad - * * * - Hem & Fritid - * * * Totalt ,8 Folkesta hade inte några renodlade restauranger eller caféer år 2014.

24 Skiftinge Detaljhandeln i Skiftinge omsatte cirka 450 miljoner kronor år Detta var en ökning med 3 procent sedan år Dagligvaruhandeln omsatte cirka 390 miljoner kronor och ökade med 3 procent jämfört med föregående år. Sällanköpsvaruhandeln omsatte cirka 59 miljoner kronor och ökade med 2 procent. Antalet anställda uppgick till 46 i dagligvaruhandeln och 34 i sällanköpsvaruhandeln år Området hade inte några renodlade restauranger eller caféer år I dagsläget är det Maxi ICA Stormarknad med tillhörande Cura apotek som är representerade i området. Skiftinge är emellertid ett område som står inför utveckling och expansion av handeln under de kommande åren. I nedan diagram illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror och sällanköpsvaror i Skiftinge % Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % - Beklädnad Hem & Fritid % Totalt % Antal butiker Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & Fritid Totalt Antal anställda Förs / anst, mkr 2014 Dagligvaror ,5 Sällanköpsvaror ,7 - Beklädnad - * * * - Hem & Fritid - * * * Totalt , % Dagligvaror Sällanköpsvaror

25 I övriga Eskilstuna ingår all annan detaljhandel inom Eskilstuna kommun (samt Folkestas försäljning av sekretesskäl). Omsättningen uppgick till närmare 2,8 miljarder kronor, varav 1,6 miljarder kronor avser dagligvaror och cirka 1,2 miljarder kronor sällanköpsvaror. Dagligvaruhandeln uppvisar en ökning med 1 procent medan sällanköpsvaruhandeln visar en ökning om 9 procent. I övriga Eskilstuna fanns 72 restauranger och caféer år Försäljningen i dessa uppgick till 333 miljoner kronor. Försäljningen ökade med 11 procent jämfört med Restaurangnäringen i övriga Eskilstuna sysselsatte cirka 300 personer år I nedan diagram illustreras omsättning i miljoner kronor samt procentuell andel för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang i övriga kommunen % % % Övriga Eskilstuna Dagligvaror Försäljning (inkl. Folkesta) Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror * 1 % Sällanköpsvaror * 9 % - Beklädnad * 0 % - Hem & Fritid * 9 % Totalt * 4 % Antal butiker Dagligvaror * Sällanköpsvaror * Beklädnad * Hem & Fritid * Totalt * Antal anställda Förs / anst, mkr 2014 Dagligvaror * ,1 Sällanköpsvaror * ,4 - Beklädnad * ,8 - Hem & Fritid * ,5 Totalt * ,7 Bransch Sällanköpsvaror Restaurang/café Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Restaurang & café % 272 1,2

26 Marknadsandelar Handeln i hela Eskilstuna kommun omsatte drygt 6 miljarder kronor år De undersökta områdena Innerstaden, Gamla staden, Tuna Park, Torshälla, Skiftinge och Folkesta svarade för totalt 63 procent av detaljhandelns försäljning i Eskilstuna. Respektive områdes marknadsandel av total detaljhandel framgår i nedanstående diagram. Tuna Park stod för 21 procent av detaljhandeln medan Innerstaden utgjorde 18 procent. Gamla Staden och Torshälla stod för 3 respektive 5 procent, samtidigt som Skiftinge och Folkesta stod för 7 respektive 9 procent. Övriga kommunen svarade för cirka 37 procent av försäljningen i detaljhandeln. Flertalet större städer har störst marknadsandel utanför stadskärnan, i ett eller flera externhandelsområden. Handelsområdenas marknadsandelar av total detaljhandel % 37% 3% 21% 9% 7% 5% Innerstaden Gamla staden Tuna Park Torshälla Skiftinge Folkesta Övrig kommun

27 I dagligvaruhandeln stod Tuna Park för 14 procent av den totala försäljningen medan Innerstaden stod för 10 procent. Gamla staden står för 5 procent och Torshälla utgör 9 procent. Störst andel utgjorde övrig kommun med 63 procent. Skiftinge står för 13 procent. Anledningen till att övrig kommun har störst marknadsandel är att det finns ett stort antal dagligvarubutiker i stadsdelar, bostadsområden och orter inom hela Eskilstuna kommun. Dagligvaruhandelns geografiska struktur är inte unik i sig. På detta sätt ser det ut i de flesta större kommuner i landet. Den samlade sällanköpsvaruhandeln domineras av Innerstaden och Tuna Park som tillsammans har en marknadsandel om 55 procent. Övriga kommunen står för över 40 procent av den totala försäljningen. Gamla staden och Torshälla står för vardera 1 procent av sällanköpsvaruhandeln och Skiftinge för 2 procent. Handelsområdenas marknadsandelar av daglig- och sällanköpsvaruhandel 2014 Dagligvaruhandel 10% Sällanköpsvaruhandel Innerstaden 5% 27% Gamla staden 14% 41% Tuna Park 51% 1% Torshälla 8% Skiftinge 13% 2% 1% 28% Övrig kommun inkl Folkesta

28 När sällanköpsvaruhandeln delas in i underbranscherna Beklädnad och Hem & Fritid framgår en mer detaljerad bild över var detaljhandelns olika branscher finns representerade i kommunen. Beklädnadshandeln är i huvudsak koncentrerad till Innerstaden (50 procent) och Tuna Park (41 procent). Tillsammans står dessa två områden för 91 procent av beklädnadshandeln i Eskilstuna kommun. Övriga kommunen har en liten andel på 8 procent vilket endast motsvarar cirka 47 miljoner kronor. Gamla Staden står för 2 procent. Hem- och fritidsvaruhandeln är inte fullt lika koncentrerad som beklädnadshandeln. Innerstaden och Tuna Park har vardera en marknadsandel om 21 respektive 25 procent medan merparten av hem- och fritidsvaruhandeln sker i övriga kommunen. Handelsområdenas marknadsandelar i sällanköpsvaruhandeln 2014 Beklädnadshandel Hem- & Fritidsvaruhandel 8% 50% 51% 21% Innerstaden Gamla staden 1% Tuna Park Skiftinge 41% 25% Övrig kommun inkl Folkesta & Torshälla 2% 3%

29 Eskilstuna Innerstad har en marknadsandel på 27 procent av omsättningen i kommunens sällanköpsvaruhandel. Vid en jämförelse med andra större städer, i vilka HUI har genomfört motsvarande kartläggningar, framgår att situationen i Eskilstuna är lik den i flertalet av städerna. De tre kommuner som har högst marknadsandel i city har det gemensamt att de inte har något Ikeavaruhus. Ikea är den omsättningsmässigt största butiken i en kommun och eftersom varuhusen är lokaliserade utanför stadskärnorna blir citys marknadsandel därför lägre i de kommuner som har Ikea, jämfört med de kommuner som inte har Ikea. När Ikea öppnar i Umeå år 2016 kommer marknadsandelen i Umeå city sannolikt att minska till en nivå som ligger närmare nivåerna i de kommuner som har ett Ikeavaruhus. 50% 45% 47% Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen år % 35% 30% 25% 31% 30% 27% 27% 26% 25% 25% 20% 18% 18% 15% 10% 5% 0% Lidköping (2013) Umeå (2014) Skövde (2013) Eskilstuna (2014) Uppsala (2012) Gävle (2012) Linköping (2013) Örebro (2013) Västerås (2014) Sundsvall (2013)

30 Marknadsandelar detaljhandel samt restaurang/café Handelsområdenas marknadsandelar av total detaljhandel + restaurang/café % 38% 3% 19% 8% 7% 5% Innerstaden Gamla staden Tuna Park Torshälla Skiftinge Folkesta Övrig

31 HUI Research Postadress HUI Research AB Stockholm Besöksadress Regeringsgatan 60, Stockholm Tel: Fax: E-post: Kontaktperson: Anna Mocsáry E-post:

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

HUI Research DETALJHANDELN I SKÖVDE November Next Skövde Destinationsutveckling AB. Anna Mocsáry Rickard Johansson

HUI Research DETALJHANDELN I SKÖVDE November Next Skövde Destinationsutveckling AB. Anna Mocsáry Rickard Johansson DETALJHANDELN I SKÖVDE 2014 HUI Research Next Skövde Destinationsutveckling AB November 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson Sammanfattning Bakgrund Handeln i Skövde kommun har genomgått och genomgår alltjämt

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

DETALJHANDELN I SKÖVDE HUI Research. Next Skövde Destinationsutveckling AB. Oktober Rickard Johansson Sophie Nilsonne

DETALJHANDELN I SKÖVDE HUI Research. Next Skövde Destinationsutveckling AB. Oktober Rickard Johansson Sophie Nilsonne DETALJHANDELN I SKÖVDE 2015 HUI Research Next Skövde Destinationsutveckling AB Oktober 2016 Rickard Johansson Sophie Nilsonne FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Next Skövde genomfört en analys av handelns

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2015

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2015 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA Nyckeltal för Eskilstunas största handelsplatser September 2016 2010 David Naylor SAMMANFATTNING Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår en ständig utveckling, både vad

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser

Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser Förord 2 Årets kartläggning visar att 2016 var något av ett mellanår för Örebro utifrån ett handelsperspektiv, men

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Statistik om Västerås. Detaljhandeln i Västerås 2017 Sammanfattning. Inledning

Statistik om Västerås. Detaljhandeln i Västerås 2017 Sammanfattning. Inledning Detaljhandeln i Västerås 2017 Sammanfattning Handeln i Västerås omsatte år 2017 totalt 12,5 miljarder kronor, varav 56 procent var sällanköpsvaror och 44 procent dagligvaror. Den totala omsättningen inom

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014 Handel och trängselskatt andra kvartalet 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg januari 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Demo: Regionala turismeffekter 2013

Demo: Regionala turismeffekter 2013 Demo: Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Kund Nivå 1 och 2: Län och större kommuner Karta Kunds logotyp Sammanfattning Folkmängd Antal kommersiella gästnätter (HSVC) Antal icke kommersiella

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

Dagligvaruutredning- Umeå. Ersboda UMEÅ KOMMUN

Dagligvaruutredning- Umeå. Ersboda UMEÅ KOMMUN Dagligvaruutredning- Umeå Ersboda UMEÅ KOMMUN 24 MAJ 2019 Innehåll 1 Uppdrag 3 2 Umeås befolkningsutveckling 4 3 Dagligvaruhandelns utveckling 7 4 Dagligvaruhandeln i Umeå 8 4.1 Dagligvaruhandeln i närområdet

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Regionala turismeffekter

Regionala turismeffekter Regionala turismeffekter Karlstadsregionen HUI Research På uppdrag av Forshaga kommun Hammarö kommun Grums kommun Karlstads kommun Kils kommun April 2013 Sammanfattning Karlstads kommun Karlstadsregionen

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg 27 augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Om undersökningen I januari 2013 infördes

Läs mer

Strategi för detaljhandelns utveckling i Falköpings Kommun

Strategi för detaljhandelns utveckling i Falköpings Kommun Strategi för detaljhandelns utveckling i Falköpings Kommun Inledning Föreliggande dokument är ett förslag till en strategi för kommunens syn på detaljhandels utveckling i Falköpings kommun på kort och

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Cityklimatet i Västervik 2018

Cityklimatet i Västervik 2018 Cityklimatet i Västervik 2018 Varför bryr sig Fastighetsägarna om stadskärnan? Foto: Kalmar kommun Konstnär: Martin Bower Svar: Fastigheter är inte flyttbara (än)! 3 4 Stadens utveckling är avgörande för

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv 2012-04-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

PRESENTATION PRESENTATION. Handelsanalys: HUI HUI Research. 12 april Per Andersson Gustav Blomqvist Karin Olsson 2016 HUI RESEARCH

PRESENTATION PRESENTATION. Handelsanalys: HUI HUI Research. 12 april Per Andersson Gustav Blomqvist Karin Olsson 2016 HUI RESEARCH PRESENTATION PRESENTATION Handelsanalys: Framtidens Handelsanalys stadskärna Tibroi HUI HUI Research på uppdrag av på Tibro uppdrag kommun av Gällivare 14 december kommun 2016 12 april 2016 Per Andersson

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Näringslivsfakta 2015

Näringslivsfakta 2015 Näringslivsfakta 2015 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Innehåll Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning VD/ansvarig Månadsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2015 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Barkarby staden. Bilaga 1 till PM kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Beräkning av underlag och etappvis utbyggnad JÄRFÄLLA KOMMUN

Barkarby staden. Bilaga 1 till PM kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Beräkning av underlag och etappvis utbyggnad JÄRFÄLLA KOMMUN Barkarby staden Bilaga 1 till PM kommersiella lokaler i bottenvåningarna Beräkning av underlag och etappvis utbyggnad JÄRFÄLLA KOMMUN 2018-03-18 UPPDATERAD 2018-11-30 Innehåll 1 Marknadsområden för handel

Läs mer

PM- Företagande inom vård/omsorg

PM- Företagande inom vård/omsorg PM- Företagande inom vård/omsorg Inledning Vård och omsorg är än så länge en relativt liten bransch inom den privata sektorn i Sverige. Men tillväxten är stark och det mesta talar för branschen kommer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på VD HAR ORDET Förra året, bolagets första som verksamt fastighetsbolag, blev mycket framgångsrikt. Från den 31 maj, då aktien listades på AktieTorget, fram till årsskiften steg kursen med 217 procent, samtidigt

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016

Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016 Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Arbetsmarknadens utveckling 2003 2013,

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Finansiella nyckeltal 2012

Finansiella nyckeltal 2012 Finansiella nyckeltal 2012 nyckeltal för detaljhandeln svenskhandel.se AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet P3:2012, ISSN 1103-1905 Förord I din hand håller du den andra upplagan

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Servicehandelsindex Convenience-branschens utveckling fjärde kvartalet HUI Research På uppdrag av Convenience Stores Sweden Januari 2018

Servicehandelsindex Convenience-branschens utveckling fjärde kvartalet HUI Research På uppdrag av Convenience Stores Sweden Januari 2018 Servicehandelsindex Convenience-branschens utveckling fjärde kvartalet 2017 HUI Research På uppdrag av Convenience Stores Sweden Januari 2018 Omsättningsutvecklingen inom conveniencebranschen jämfört med

Läs mer

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN DELRAPPORT II AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KORT SAMMANFATTNING AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) har sedan

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

CITYKLIMATET I BORÅS 27 OKTOBER

CITYKLIMATET I BORÅS 27 OKTOBER CITYKLIMATET I BORÅS 27 OKTOBER 2017 VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur

Läs mer