Hammarshus. Konsekvensbedömning Precisering ang. Ikano i Älmhult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29"

Transkript

1 Hammarshus Konsekvensbedömning Precisering ang. Ikano i Älmhult

2

3 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Hammarshus köpcentrum Påverkan - dagligvaruhandel Påverkan Shopping påverkan - Volymhandel Påverkan av Ikanos etablering av volymhandel i Älmhult UPPDRAGET Metod Definitioner INLEDNING HANDELN I SÖDRA SVERIGE Dagligvaror Sällanköpsvaror Medelinkomster UPPTAGNINGSOMRÅDEN Dagligvaruhandel Shopping och volymhandel Arbetspendling BEFOLKNING OCH KONSUMTION Befolkning Konsumtion Konsumtionsutveckling per capita Bedömd efterfrågeutveckling inom dagligvaruhandeln Bedömd efterfrågeutveckling inom shopping Bedömd efterfrågeutveckling inom volymhandeln KONKURRENTER UPPDRAGSGRUPP... 24

4

5 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 1.1. Hammarshus köpcentrum Enligt uppgifter från kommunen planeras Hammarshus få en yta BTA på ca kvm för volymhandel, varav dagligvaror kan bli ca kvm. Ågrenkonsult, som bistår fastighetsägarna, har senare redovisat en volymhandelsyta på ca kvm, och har samtidigt sagt att det är osäkert i vilken takt dessa ytor kan öppnas. NIRAS räknar i det följande på kvm volymhandel och kvm dagligvaror (i volymdelen). Ågrenkonsult räknar med att volymhandelsdelen öppnar år 2014 och Ågrenkonsult uppger att shoppinggallerian planeras få en uthyrbar yta på kvm, varav dagligvaror ca kvm. NIRAS räknar därför med en shopping yta på kvm. Ågrenkonsult räknar med att shoppingdelen öppnar sent år 2014 eller Påverkan - dagligvaruhandel NIRAS antar att ca kvm är DV-handel. DV-handel har en omsättning på kr/kvm (eller mer). Vi räknar med att Hammarshus omsätter Mkr efter ett eller två år, NIRAS räknar med 350 Mkr. NIRAS bedömer att av det tas % från primärområdet, dvs. ca 300 Mkr. DV-efterfrågan i primärområdet (dvs. Kristianstads kommun) uppgick 2010 till ca Mkr. NIRAS bedömer att DV-efterfrågan år 2015 är ca Mkr. Den omsättning som skall tas i Kristianstad är således ca 11 % av efterfrågan Efterfrågan 2020 väntas bli ca Mkr. För dagligvaror gäller regeln lika slår mot lika vilket innebär att nya stora butiker tar största delen av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare försvara sig och ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser. Därmed blir det svårare för de små enheterna att på sikt kunna ta igen omsättningsminskningar. För mindre enheter krävs därmed andra åtgärder. Det kan t.ex. vara att profilera sig eller på annat sätt. NIRAS bedömer att närbutiker som redan idag till stor del är kompletteringsbutiker, t.ex. butiker i Degeberga, Fjälkinge och Arkelstorp, redan har utsatts för konkurrens från stormarknader och påverkas mindre än snittet på 11 %, uppskattningsvis ca 5 % eller mindre. För att bedöma vilka nedläggningsrisker detta kan innebära skulle NIRAS behöva se varje butiks ekonomi. Generellt kan dock sägas att en liten butik med ordnad ekonomi oftast klarar en omsättningsminskning på ca 5 % med vissa anpassningar. En förlust på 10 % kräver i regel neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. En viktig faktor som påverkar hur det går för dessa mindre butiker är befolkningsutvecklingen på deras närmarknad. 5 (24)

6 De större butikerna kan tappa i snitt ca 11 % trots normala försvarsåtgärder. Vi kan nog räkna med att de stora butikerna sätter in all kraft på att försvara sig. Detta kan som nämnts i sin tur leda till att det tar ett eller ett par år för de nya butikerna att nå ovan nämnda försäljning, och att trycket ökar på butiker i angränsade kommuner. Konkurrensen mellan de stora butikerna i Kristianstad kommer att bli hård men de kommer främst att konkurrera med varandra. ICA Maxi, Ica Kvantum i Åhus och ICA Kvantum i Kristianstad riskerar att tappa 5-10 % vardera. Willys kan klara sig med ett tapp på kring 5 % om inte någon av de nya butikerna får direkt lågprisprofil. Alla dessa butiker är tillräckligt stora butiker för att kunna försvara sig, dvs inom några år återta sin gamla omsättning. Ett tapp på 10 % motsvarar 4-5 års efterfrågetillväxt i dagligvaruhandeln. En tumregel är att kunder inte åker bil mer än 15 min eller som mest 20 min för att handla dagligvaror om inte resan samordnas med ett annat ärende. Stora dagligvaruenheter, i t.ex. Bromölla, Hässleholm, Broby och Osby kan tappa ca 5 % och i något enstaka fall något mer. Butikerna i Östra Göinge riskerar störst långsiktig påverkan, främst därför att befolkningsunderlaget minskar och arbetsutpendlingen är stor. De nya etableringarna är alltså inte huvudanledningen till detta. En annan slutsats är att det år 2015 inte kommer att finnas en marknad för två stora DV-butiker vid södra infarten (sammanlagt kvm har diskuterats där) och samtidigt en till två stora butiker i Hammarshus. Det sannolika är att butikerna etableras antingen vid södra infarten eller i Hammarshus. Det kan ju också bli en butik i vartdera läget PÅVERKAN SHOPPING Primärområdet Kommunstyrelsen i Kristianstad har antagit detaljplanen för Östra Centrum i Kristianstad. Produktionsstart har av Steen & Ström beräknats till hösten 2012 med en etappinvigning under Steen & Ströms galleria beräknas stå helt klar Shoppingdelen Hammarshus bedöms av Ågrenkonsult öppna år Shoppingefterfrågan i primärområdet år 2010 var ca Mkr. Gallerian i Hammarshus har sitt första hela försäljningsår Då bedömer NIRAS att shoppingefterfrågan detta år är ca Mkr i primärområdet dvs. en ökning med ca 300 Mkr från år I en god marknad skulle omsättningen på kvm shopping kunna bli 600 Mkr. Men i den mycket hårda konkurrens som kommer att råda med två täta etableringar av shopping i Kristianstad bedömer vi att Hammarshus kan nå ca 400 Mkr det första året. Av detta tas % i primärområdet, NIRAS bedömer ca Mkr. Det bedöms leda till % genomsnittlig omsättningsminskning för befintlig shoppinghandel år 2016 i primärområdet, dvs Kristianstads, Bromöllas och Sölvesborgs stadskärnor. 6 (24)

7 Generellt kan sägas ungefär som för DV-handeln, att en butik med ordnad ekonomi oftast klarar en omsättningsminskning på ca 5 % med vissa anpassningar. En förlust på % kräver i regel neddragning på personal mm, men flertalet butiker bedöms klara också en sådan omställning. Samtidigt bedömer vi att ett antal butiker kommer att få läggas ned i stadskärnan. NIRAS bedömningar är att handeln i Kristianstads centrum successivt kommer att koncentreras till den östra delen av centrum med Västra Storgatan som västra gräns. Exakt hur stark Västra Storgatan kan bli som framtida butiksstråk är svårt att säga, det beror på hur bra man försvarar sig och hur den framtida allmänna tillväxten i regionen blir. NIRAS bedömer att det krävs mycket aktiva och genomtänkta åtgärder från fastighetsägare, handel och kommun för att den västra delen av centrum inte skall bli alltför svagt i framtiden, dvs. för svagt för att locka till sig bra butiker och restauranger. Det kommer också att krävas insatser i den östra del för att stadskärnan skall stå fortsatt stark. Den regionala marknaden är begränsad och har en relativt begränsad tillväxt under kommande år. I en del marknader av liknande storlek, har stadskärnan drabbats mycket hårt av externa shoppingetableringar, t ex Borlänge, Trollhättan och Uddevalla. Visserligen har Kristianstad ett bättre utgångsläge än dem (bättre stadskärna) men utmaningen bör tas på största allvar. Troligen blir det allt mer så att västra delen av centrum kan hyra verksamheter med lägre hyresbetalningsförmåga med den östra delen med kloka satsningar kan bli den heta delen. Det är viktigt att dessa satsningar sker nu, och inte efter Hammarshus, i Jönköping t ex tappade stadskärnan ca 20 % av sin omsättning efter etableringen av det externa centret A6, och det tog flera år och stora investeringar innan stadskärnan återhämtade sig Sekundär- och tertiärområdet I sekundärområdet blir den genomsnittliga påverkan mindre än 10 %. I städer som Hässleholm och Karlshamn (som har en shoppinghandel av betydelse) kan en påverkan (på 5-10 %) trots allt bli märkbar. I tertiärområdet blir påverkan mindre, under 5 % i genomsnitt. 7 (24)

8 PÅVERKAN - VOLYMHANDEL Volymhandel väntas som nämnts få en yta på ca kvm. Med en normal omsättning på kr/kvm skulle detta ge en total omsättning på ca 700 Mkr. Samtidigt splittras volymhandeln i Kristianstad upp i två handelsplatser Härlöv och Hammarshus vilket kan minska styrkan i båda platserna. NIRAS bedömer att det blir svårt att komma över Mkr i Hammarshus det första året. NIRAS räknar med 400 Mkr. Volymhandelsefterfrågan i primärområdet år 2010 var ca Mkr. NIRAS bedömer att omsättningen till år 2015 ökar med knappt 200 Mkr till ca Mkr. Påverkan år 2015 skulle då kunna bli %. Detta är ett genomsnitt. Hur mycket olika etablerade volymbutiker påverkas, beror på vilka volymkoncept som etableras i Hammarshus. Den totala volymhandelsefterfrågan år 2020 väntas bli ca Mkr. NIRAS slutsats: Påverkan är svår att bedöma, inte minst p.g.a. att volymhandeln i Kristianstad splittras upp och det är svårt att förutse hur de två områdena Härlöv och Hammarshus kan komma att utvecklas. Möjligen har Härlöv bättre chanser att klara sig. Det är ett etablerat volymhandelsområde med flera starka s.k. dragare. Mycket beror på vilka nya butiker som Hammarshus kan locka till sig PÅVERKAN AV IKANOS ETABLERING AV VOLYMHANDEL I ÄLMHULT NIRAS har redan i sina ovanstående omsättningsbedömningar i Kristianstad, tagit hänsyn till Ikanos planerade etablering av ny handel i Älmhult, bl a ca 15 volymhandelsbutiker/outlets. De påverkar volymhandeln i Kristianstad med ett par procent, motsvarande ungefär ett års tillväxt. Shoppingen och dagligvaruhandeln i Kristianstad påverkas mindre än så. 8 (24)

9 2. UPPDRAGET NIRAS har fått i uppdrag av Kristianstads kommun att utreda konsekvenserna vid anläggning av ett stort köpcentrum vid Hammarshus på ca kvm BTA. Centret är tänkt att innehålla dagligvaror, shopping och volymhandel. NIRAS skall: 1. Beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen 2. Bedöma effekterna av ett sådant centrum på omgivande handel, bl a stadskärnan och Härlöv i Kristianstad Metod NIRAS har använt sig av offentlig statistik om bl a handelns omsättningsutveckling i regionen samt befolkningsprognoser från kommuner och Skåne Län. NIRAS har god kunskap om handeln i Kristianstad med omnejd Definitioner Detaljhandeln har i denna utredning indelats i två huvudkategorier: DV Dagligvaror som innefattar mat, blommor, kemtekniska artiklar m.m. Av dagligvaror är ungefär 70 % livsmedel enligt livsmedelsstadgan. SV Sällanköpsvaror är övriga egentliga detaljhandelsvaror, som indelats i två huvudgrupper: 1. Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.). Omfattar ca 40 % av SV. 2. Shopping (kläder, skor, ur, guld m.m.), omfattar ca 60 % av SV. Till egentlig detaljhandel räknas inte verksamheter som bilförsäljning och bensinstationer. All försäljning är per år inkl moms i 2010/11 års priser om inte annat anges. 9 (24)

10 3. INLEDNING Detaljhandelns försäljning motsvarar ca 1/6 av Sveriges totala BNP och utgör cirka 1/3 av den totala privata konsumtionen. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige uppgick till ca 570 miljarder kronor år År 2010 ökade detaljhandelns försäljning i riket med cirka 3 % i löpande priser. Handel som inte ligger inom gångavstånd från större bostadsområden brukar kallas externhandel. Den har expanderat kraftigt de senaste decennierna. Detaljhandeln i svenska stadskärnor och många stadsdelscentra har inte ökat lika snabbt som externhandeln. Detta beror främst på utrymmesbrist som motverkar möjligheten till större nyetableringar och ofta ett splittrat fastighetsägande som gör det svårare att ta ett samlat grepp. Trots detta har det genomförts ett antal renoveringar och omdaningar av citygallerior och stadsdelscentra de senaste åren. Förnyelse är nödvändig och en drivande faktor för både utbudet och omsättningsutvecklingen. I dagens hårda konkurrens är ett förnyelseintervall på ner mot fem år inte ovanligt. 1 Källa: HUI, Handeln i Sverige (24)

11 4. HANDELN I SÖDRA SVERIGE 4.1. Dagligvaror Dagligvaror (DV) är främst livsmedel, hygien, blommor, tobak och tidningar. Kristianstads kommun har idag (år 2010) varken ett inflöde eller utflöde av dagligvaror. Detta motsvarar ett s.k. index 2 på 100 för DV. I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom DV-handeln med de sex andra kommunerna Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund. 115 Utveckling av dagligvaruindex Halmstad Helsingborg Växjö Lund Kristianstad Jönköping Kalmar Figur 1. Dagligvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: Handeln i Sverige. 2 Index 100 innebär balans mellan in- och utflöde 11 (24)

12 Utveckling av dagligvaruomsättning Halmstad Helsingborg Växjö Lund Kristianstad Jönköping Kalmar Figur 2. Dagligvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige Sällanköpsvaror I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom SV-handeln med sex andra kommuner i södra Sverige. De andra kommunerna är Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund. 210 Utveckling av sällanköpsvaruindex Halmstad Helsingborg Växjö Lund Kristianstad Jönköping Kalmar Figur 3. Sällanköpvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: Handeln i Sverige. 12 (24)

13 Som synes i diagrammet föll Kristianstads sällanköpsvaruindex åren för att sedan återhämta sig något. Sedan år 2003 är SV-index för Kristianstad stabilt. Ett index på 100 innebär balans mellan omsättningen och försäljningsunderlaget i kommunen. I figur 4 visas försäljningsutvecklingen i löpande priser. Som synes ser vi två grupper av städer. Dels regionala centra med en befolkning över invånare, dels handelsstäder med en befolkning på inv. Lund utgör något av ett särfall, där har man bl.a. varit mycket restriktiv med extern handel. Utveckling av sällanköpsvaruomsättning Halmstad Helsingborg Växjö Lund Kristianstad Jönköping Kalmar Figur 4. Sällanköpvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. 13 (24)

14 4.3. Medelinkomster Vad gäller inkomstnivåer i Kristianstad kommuner ligger de under rikssnittet. I tabellen nedan presenteras kommunen i jämförelse med riket. Tabellen avser medelinkomst för boende i Sverige 31/12 respektive år, i åldrarna år. Sedan år 1991 har inte kommunen ökat sina inkomster lika mycket som riket, se nedan. Medelinkomster Kristianstad Riket Figur 5. Medelinkomster för Kristianstad och riket Källa: SCB. De senaste åren har skillnaden mellan rikssnittet och Kristianstads kommun ökat. 14 (24)

15 5. UPPTAGNINGSOMRÅDEN 5.1. Dagligvaruhandel NIRAS bedömer att Hammarshus dagligvaruhandel i första hand kan komma från Kristianstad, Sölvesborg, Bromölla och Östra Göinge och i andra hand från Hässleholm Karlshamn, Osby och Olofström. Nedan visas NIRAS bedömda marknadsområde (upptagningsområde) för DV-handel vid en etablering av ett nytt köpcentrum vid Hammarshus. Karta 1 Upptagningsområde dagligvaruhandel. NIRAS bedömer att det huvudsakliga marknadsområdet för DV är inom en restid med bil på minuter. Här hämtar en ny stor dagligvarubutik % av sin omsättning. 15 (24)

16 5.2. Shopping och volymhandel NIRAS bedömer att Hammarshus shopping och -volymhandelskunder huvudsakligen kan komma från Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Osby, Östra Göinge, Olofström, Bromölla, Sölvesborg och Karlshamn. Vi bedömer att ca 90 % av kunderna kommer från detta område. Nedan visas NIRAS bedömda marknadsområde (upptagningsområde) för SV-handel vid en etablering av ett nytt köpcentrum vid Hammarshus. Karta 2 Upptagningsområde shopping och volymhandel. NIRAS bedömer att det huvudsakliga marknadsområdet för SV är inom en restid med bil på 45 min. I väster skärs marknadsområdet av Malmö, Lund och Helsingborg. Då dessa är en stark marknad i sig, som skär av Kristiansstads marknadsområde. Marknadsområdet framgår av karta (24)

17 5.3. Arbetspendling Arbetspendling har betydelse för handeln, bl.a. genom att arbetande handlar en del av sina behov i anslutning till arbetsplatsen. Figur 6. In- och utpendling från Kristianstad år Källa: Kristianstads kommun. I tabellen ovan framgår att arbetspendlingen är störst mellan Hässleholm och Kristianstad. Den största nettoutpendlingen går till Malmö, och den största nettoinpendlingen kommer från Östra Göinge. 17 (24)

18 6. BEFOLKNING OCH KONSUMTION 6.1. Befolkning Kristianstads kommun räknar med att befolkningen växer med ca 0,68 % per år vilket är något mer än den prognostiserade befolkningstillväxten för hela Sverige. År 2025 beräknas kommunens befolkning uppgå till invånare. Figur 7. Befolkningsprognos för Kristianstads kommun. Källa: Kristianstads kommun. Befolkningsutvecklingen i Kristianstad kommun och grannkommunerna redovisas i tabellen nedan. Kommun Utfall 2010 Prognos 2015 Prognos 2020 Tillväxt Tillväxt per år (%) (%) Kristianstad ,5 % 0,65 % Hässleholm ,2 % 0,22 % Karlshamn ,9 % 0,09 % Simrishamn ,7 % - 0,07 % Sölvesborg ,4 % 0,14 % Älmhult ,3 % 0,13 % Hörby ,1 % 0,81 % Östra Göinge ,8 % - 0,08 % Olofström ,8 % - 0,78 % Osby ,2 % 0,12 % Tomelilla ,0 % 0,20 % Ronneby ,4 % - 0,14 % Bromölla ,8 % 0,08 % Totalt upptagningsområdet ,2 % 0,22 % Tabell 1. Befolkning och befolkningsprognoser t o m Källa: Region Skåne, SCB, NIRAS 18 (24)

19 Som synes i tabellen är det Hörby som har störst befolkningstillväxt procentuellt följt av Kristianstad. Kristianstad har dock störst tillväxt räknat i antal personer. Några av de närliggande kommunerna har negativ tillväxt. Kristianstads befolkningsökning har varit något högre än rikets men svagare än länets under åren Figur 8. Årlig befolkningsförändring i procent för Kristianstads kommun, Skåne län och hela Sverige Konsumtion KONSUMTIONSUTVECKLING PER CAPITA KPG 3 bedömer tillväxten till 1,6 % per capita och år för DV och NIRAS gör en något försiktigare bedömning på 1,5 % i sin analys p.g.a. det osäkra ekonomiska läget i Europa. För SV bedömer KPG tillväxten till 3,6 % per capita och år och NIRAS gör en försiktigare bedömning på 2 % i sin analys av samma orsak som för DV BEDÖMD EFTERFRÅGEUTVECKLING INOM DAGLIGVARUHANDELN NIRAS bedömer att % av DV-omsättningen till en ny stor butik i Hammarshus kommer från Kristianstads kommun. Vi räknar fortsättningsvis med 90 %. Total DV-konsumtion i kommunen år 2010 uppgick till Mkr enligt statistik från Handeln i Sverige. Med en befolkningsökning på ca 0,65 % per år i kommunen och en tillväxt på ca 1,5 % per capita och år får vi en total DV-tillväxt om drygt 2 % per år i Kristianstads kommun. Det betyder att vi 3 KPG står för konsumtionsprognosgruppen och består av ledande företag och konsluter inom handel. 19 (24)

20 bedömer en tillväxt på ca 548 Mkr i Kristianstads kommun från Nedan visas en tabell över primärområde, sekundärområde och tertiärområden för DV-handeln. Kommun Befolkn. utfall 2010 Befolkn. prognos 2015 Befolkn. prognos 2020 Efterfr. Mkr 2010 Efterfr. Mkr 2015 Efterfr. Mkr 2020 Kristianstad S:a Primärområde Hässleholm Bromölla Karlshamn Sölvesborg Östra Göinge Olofström Osby S:a Sekundärområde Ronneby Simrishamn Älmhult Hörby S:a Tertiärområde Totalt marknadsområdet Tabell 2. Efterfrågan och bedömd tillväxt i DV-handeln t o m år Källa: NIRAS, Region Skåne, SCB Kristianstad har enligt Handeln i Sverige ett DV- index på 100 år 2010, dvs. inflödet är lika stort som utflödet. 20 (24)

21 BEDÖMD EFTERFRÅGEUTVECKLING INOM SHOPPING Nedan visas en tabell över primärområde, sekundärområde och tertiärområden för shopping, 60 % av SV-handeln. Kommun Befolkn utfall 2010 Befolkn prognos 2015 Befolkn prognos 2020 Efterfr Mkr 2010 Efterfr Mkr 2015 Efterfr Mkr 2020 Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Bromölla S:a Primärområde Hörby Hässleholm Karlshamn Olofström Osby S:a Sekundärområde Ronneby Simrishamn Älmhult S:a Tertiärområde Totalt marknadsområdet Tabell 3. Efterfrågan och bedömd tillväxt för shopping i marknadsområdet t o m år Källa: NIRAS, Region Skåne, SCB Total shoppingkonsumtion i primärområdet år 2010 bedöms av NIRAS ha uppgått till Mkr och i sekundärområdet till Mkr. Tillväxten år i primär -och sekundärområdet bedöms bli ca 550 Mkr plus 471 Mkr, dvs. totalt drygt Mkr. Då har vi räknat med en befolkningsökning på ca 8,7 % per år i primärområdet och 3,8 % i sekundärområdet. Vi har vidare räknat med en tillväxt på 2 % per capita och år. 21 (24)

22 BEDÖMD EFTERFRÅGEUTVECKLING INOM VOLYMHANDELN Nedan visas en tabell över primärområde, sekundärområde och tertiärområde för volymhandel, 40 % av SV-handeln. Kommun Befolkn utfall 2010 Befolkn prognos 2015 Befolkn prognos 2020 Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Bromölla Efterfr Mkr 2010 Efterfr Mkr 2015 Efterfr Mkr 2020 S:a Primärområde Hörby Hässleholm Karlshamn Olofström Osby S:a Sekundärområde Ronneby Simrishamn Älmhult S:a Tertiärområde Totalt marknadsområdet Tabell 4. Efterfrågan och bedömd tillväxt för volymhandeln i marknadsområdet t o m år Källa: NIRAS, Region Skåne, SCB Total volymhandelsefterfrågan i primärområdet år 2010 bedöms av NIRAS ha uppgått till Mkr och i sekundärområdet till Mkr. Tillväxten i primär -och sekundärområdet år bedöms bli ca 367 Mkr plus 314 Mkr, dvs. totalt närmare 700 Mkr. Även här har vi räknat med en befolkningsökning på ca 8,7 % per år i primärområdet och 3,8 % i sekundärområdet. Vi har vidare räknat med en tillväxt på 2 % per capita och år. Kristianstads kommun hade ett SV- index på 116 år Det betyder att SV-försäljningen i kommunen ligger ca 16 % över kommuninvånarnas egen konsumtion. 22 (24)

23 7. KONKURRENTER NIRAS har nedan bedömt viktiga konkurrenter, samt hur svåra konkurrenter de är i de olika segmenten. Stad Dagligvaror Shopping Volymhandel Kristianstad centrum inkl Ica Maxi Stor Stor Liten Härlöv Stor Liten Stor Hässleholm Liten Medel Medel Bromölla/Sölvesborg Medel Liten Liten Helsingborg/Väla Ingen Medel Medel Malmö/Lund Ingen Medel Medel Växjö Ingen Liten/medel Liten/medel Karlshamn Liten Liten Liten Karlskrona Ingen Liten Liten Älmhult Ingen Ingen Medel (IKEA mm) Tabell 5. Viktiga konkurrenter, samt hur svåra konkurrenter de är i de olika segmenten. Källa: NIRAS 23 (24)

24 8. UPPDRAGSGRUPP Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar avseende rapporten och dess innehåll. NIRAS Sweden AB Property Consultants Development Box Stockholm Thomas Hellström (Projektansvarig) Maria Burman (Konsult) (24)

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008 Sammanfattning: förslag till detaljhandelspolicy Kommunala utgångspunkter både i kommun- Kommunen skall undanröja hinder för handelns utveckling centrum och mindre centrum. Kommunen skall skapa förutsättningar

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma www.nordplanab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning Goda affärer Butikslokaler för uthyrning 60 Antal anställda 1 040 Antal lokaler 6 000 Antal lägenheter 592 Mkr Omsättning 2013 Sollentunahem För ett attraktivt och välbesökt Sollentuna Sollentunahem är

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 4 1. Handelsbalansen beskriv nuläge.... 4 2. Handelsbalansen

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Handelsutredning Örebro Del 1

Handelsutredning Örebro Del 1 Handelsutredning Örebro Del 1 Den 20 december 2007 Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och mål Konjunkturläget Örebro och Örebroregionen Utvecklingstrender inom handeln Översiktlig analys av Örebro

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Handelsutredning för Karlshamns kommun

Handelsutredning för Karlshamns kommun 1( (39) Handelsutredning för Karlshamns kommun 2012-08-17 Slutrapport Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(39) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Nr 16 Juli 2003. Handel i kärnor

Nr 16 Juli 2003. Handel i kärnor Nr 16 Juli 2003 Handel i kärnor Handel i kärnor Förord Denna promemoria är ett underlag till rapporten Flera kärnor (Rapport 1:2003), som är utsänd på remiss till den 1 november 2003. Promemorian behandlar

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi. Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren

Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi. Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren Sverige en unik välståndsresa på 100 år Tillväxt och välfärd - det dubbla uppdraget

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

fjärrvärme & miljö 2015

fjärrvärme & miljö 2015 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Rör inte vår åkerjord

Rör inte vår åkerjord Rör inte vår åkerjord Om Skåne läns nollvision för bebyggelse på jordbruksmark 12 mars 2013 Elisabet Weber länsarkitekt Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv en del av Öresundsregionen

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Jan mars 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö utvecklas betydligt bättre än rikssnittet under första kvartalet... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Storbritannien

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMSJNO== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

En levande Fyrislundsgata. Rapport

En levande Fyrislundsgata. Rapport EnlevandeFyrislundsgata Rapport 20100622 INNEHÅLL 1.UPPDRAG...3 2.RESULTAT...3 2.1.Hurpåverkasverksamheternaavgatubreddochtrafikintensitet?...3 2.2.Årstacentrummedomgivningidag...4 2.3.FramtidaverksamheterochlokalytorutmedFyrislundsgatan...4

Läs mer

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 Handeln i Katrineholm Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 6 2. SAMMANFATTNING... 8 2.1. Katrineholms handel idag... 8 2.2. Väntad efterfrågetillväxt inom kommunen år 2013-2020...

Läs mer

Svensk Handel vilseleder om externhandeln

Svensk Handel vilseleder om externhandeln Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se Stockholm 2 november 2005 Svensk Handel vilseleder om externhandeln Svensk

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Människors tillgänglighet till aktiviteter exemplet Blekinge

Människors tillgänglighet till aktiviteter exemplet Blekinge Människors tillgänglighet till aktiviteter exemplet Blekinge Carolin Folkesson Institutionen för fysisk planering Högskolan i Karlskrona/Ronneby Sverige Abstract Detta paper beskriver hur tillgängligheten

Läs mer