Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011"

Transkript

1 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

2 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu 134. En ökning från 133 föregående år och det är framförallt sällanköpshandeln som står för tillväxten inom Skövde Handel under Utvecklingen av Skövdesällanköpshandel gick emot strömmen i riket och ökade sin omsättning med 2% medan riket låg still. Långsiktigt arbete ger resultat I Skövde har flera faktorer de senaste åren påverkat stadens gynnsamma handelsutveckling vilket resulterat i en ledande position i regionen. Långsiktiga satsningar för att öka Skövdes dragningskraft tillsammans med insatser som stärkt varumärket Skövde har lett till framgång. Dels har driftiga handlare investerat i sina verksamheter och duktiga butiksledare har varje dag satsat på utveckling. Dels har goda framsteg givits utifrån ett arbete som Skövde kommun inledde i början av talet med nytänkande och kraftfulla insatser kring etablerings- och markplaneringsarbete, en bas som växlades upp under 2006 till ett bredare samarbete med näringslivet. Åren fortsatte utvecklingsarbetet kring en enad syn vad handeln tillför Skövde och hur målet ska uppnås i projektsamverkan mellan näringsliv och Skövde kommun. Från 2011 drivs verksamhetsområdet handeln i Skövde under ledning av Next Skövde Destinationsutveckling tillsammans med fastighetsägare, media, banker, handlare, näringsliv och kommun för att utveckla Skövde som handelsstad och marknadsföra handeln i hela Skövde. Bolagets helhetsgrepp kring Skövdes besökare med en positiv turistomsättning 2011 är också en påverkansfaktor till handelns utveckling. I samverkansarbetet inom handeln har Handelsstadens affärsidé och strategiska mål arbetats fram. Affärsidén kommunicerar att Handelsstaden Skövde ska erbjuda en attraktiv, lättillgänglig och livfull handelsstad med målet att stärka handelsomsättningen genom att utveckla och marknadsföra Skövde som handelsstad. En attraktiv handelsstad som är inspirerande och generös. Genom samverkan ska vi utveckla, stärka och skapa nytt Målen för Handelsstaden Skövdes långsiktiga utveckling är kopplade till affärsidén och svarar på vad arbetet med utvecklingen av Handelsstaden Skövdes ska uppnå och hur insatserna ska riktas för att det ska bli bättre och enklare för kunden att handla i Skövde. Målsättning att minska handelsutflödet ut ur Skaraborg mot 10 % Behålla ett handelsindex i Skövde på en hög, stabil nivå runt 130 Stärka Skövde som en attraktiv handelsstad för invånare, besökare, etablerare och investerare Fokusera insatser som attraherar att handelsstaden Skövde upplevs som inspirerande och generös Skapa bred samverkan med kunskaper för att utveckla och förstärka en fortsatt levande handelsstad Verka för Skövdes roll och positionering i marknadsområdet Samverka med närbelägna kommuner i Skaraborg för att minska utflödet av handel ut ur Skaraborg Öka projektfinansieringen från näringslivsaktörer Utveckla fler och nya Skövdegemensamma arrangemang med shoppingprofil i samarbete med handelns aktörer

3 Omsättning i miljoner kr Sida 2 (7) Skövde omsätter 4,2 miljarder med ett årligt inflöde på över 1 miljard kronor Handeln i Skövde omsatte miljoner kronor år Det är drygt 80 miljoner kronor mer än föregående år och motsvarar en ökning på totalt 2 % i detaljhandeln vilket är en starkare utveckling än riket som ökade med 1% Omsättningen i Skövde handel Fortsatt tillväxt 2011 på 2% vilket är en ökning totalt på 80 miljoner kr Total detaljhandel miljoner 2% Sällanköpshandel miljoner Dagligvaruhandel miljoner Inom handeln för sällanköpshandeln 1 har Skövde år 2011 en omsättning på miljoner kr vuxit med 2 % vilket är mer än rikets 0 %. I dagligvaruhandeln 2 har Skövde år 2011 en omsättning på miljoner kr och vuxit i takt med riket på 2 %. Skövde är en destination med en mängd arrangemang och möten under ett år. Dessa besök tillsammans med den traditionella turismen bidrar till Skövdes starka siffror. På nationell nivå beräknas 13 % av turistomsättningen hamna inom handeln. Inflödet i Skövde är över 1 miljard kronor dvs. pengar som kunder utanför Skövde kommun väljer att spendera i Skövde 3. Hur stor andel av dessa pengar som tidigare spenderats i de större handelsområdena utanför Skaraborg (Jönköping, Örebro, Trollhättan/Uddevalla) finns det inte tillgänglig statistik på.däremot kan härledning ges från den attitydsundersökning som genomfördes årskiftet 2010/2011 där skaraborgarna uppger att de reser oftare till Skövde för handla än de gjorde tidigare, före Skövdes expansion. Många upplever att de idag finner ett jämförbart utbud i Skövde mot närliggande städer utanför Skaraborg. 1 Sällan köpta varor som t ex vitvaror, TV apparater eller byggvaror dvs ej livsmedel. 2 Livsmedel som mat och alkoholhaltiga drycker. 3 Beräkningen görs genom att jämföra Skövdes egen köpkraft på miljoner kronor (befolkningsantal x genomsnittlig konsumtion per person år 2011) med Skövdes totala omsättning.

4 Sida 3 (7) Handeln i Skövde utvecklas bättre än i riket och andra större städer Den nationella trenden att handeln koncentreras till centralorter är mycket tydlig. Skövde är Skaraborgs centralort varför det är viktigt att jämföra Skövde med andra centralorter i Sverige. Därför sätts Skövdes utveckling i relation till både riket och till kommungruppen större städer som har ett invånarantal på ca (även om Skövde med sina ca invånare tillhör kommungruppen städer med fler än inv ) Sedan 2009 är det Uppsala och Västerås som toppar listan för städernas omsättning toppas omsättningsutvecklingen av Västerås 4 med 7 % vilket jämförs med föregående år med 7 % för Örebro och Falun. Flera av de större städerna visar svag omsättningsutveckling 2011 och har även har tappat marknadsandelar dvs handelsindex, se nedan. Städerna som toppar listan med högst handelsindex har varit desamma sedan 2009 förutom Sundsvall som under året tappat från plats 3 till 5. Ny i kategorin; större städer under 2011 är Uddevalla. Större städer (31 st) Antal invånare: Omsättning 2011, mkr Omsättningsökn % Handelsindex Utv index 10/11 Uppsala Västerås 7% Kalmar 154 Västerås 7 Västerås Helsingborg 4% Karlstad 143 Helsingborg 3 Örebro Halmstad 3% Uddevalla 136 Karlstad 2 Linköping 9968 Växjö 3% Skövde 134 Växjö 2 Helsingborg 9651 Borås 3% Sundsvall 133 Halmstad 2 Jönköping 9107 Skövde 2% Västerås 131 Borås 2 Norrköping 8387 Varberg 2% Örebro 124 Skellefteå 2 Sundsvall 7766 Karlstad 2% Gävle 123 Skövde 1 Umeå 7633 Skellefteå 2% Helsingborg 122 Östersund 1 Karlstad 7474 Örebro 2% Östersund 122 Linköping 1 Gävle 7144 Falun 1% Växjö 118 Varberg 1 Lund 6974 Östersund 1% Jönköping 117 Örebro 0 Borås 6689 Lund 1% Halmstad 114 Trollhättan 0 Halmstad 6407 Kristianstad 1% Linköping 112 Kristianstad 0 Växjö 6001 Linköping 1% Trollhättan 112 Nyköping 0 Kalmar 5899 Jönköping 1% Kristianstad 108 Luleå 0 Eskilstuna 5639 Sverige 1% Uppsala 108 Falun 0 Kristianstad 5247 Uppsala 1% Nyköping 108 Sverige 0 Luleå 4867 Karlskrona 1% Luleå 108 Karlskrona 0 Södertälje 4653 Kalmar 0% Umeå 108 Örnsköldsvik 0 Östersund 4384 Nyköping 0% Falun 107 Kalmar -1 Uddevalla 4304 Luleå 0% Borås 106 Jönköping -1 Skövde 4218 Örnsköldsvik 0% Norrköping 106 Uppsala -1 Skellefteå 4151 Trollhättan 0% Lund 103 Norrköping -1 Karlskrona 3825 Sundsvall 0% Sverige 100 Lund -1 Trollhättan 3760 Norrköping 0% Varberg 99 Södertälje -1 Falun 3650 Eskilstuna 0% Karlskrona 98 Hässleholm -1 Varberg 3515 Södertälje 0% Skellefteå 96 Sundsvall -2 Nyköping 3391 Hässleholm 0% Eskilstuna 95 Eskilstuna -2 Örnsköldsvik 3120 Umeå -1% Örnsköldsvik 94 Umeå -3 Hässleholm 2647 Uddevalla -2% Södertälje 88 Uddevalla -4 Gävle -3% Hässleholm 87 Gävle -6 4 Förklaringen till den unika och höga siffran i Västerås försklaras bl.a med expansion och flytt av IKEA.

5 Handelsindex Handelsindex (över 100=inflöde av handel) Sida 4 (7) Högt handelsindex 5 visar Skövdes attraktionskraft År 2011 fortsätter Skövdes handelsindex att stiga med en enhet till 134. Ett starkt index som få andra större städer når upp till (Kalmar, Karlstad och Uddevalla har högre handelsindex, se tabell på fg sida). Skövdes sällanköpshandel stod still föregående år efter en mycket kraftig ökning åren dessförinnan. Sällanköpshandeln i Skövde har återigen ökat med 3 enheter vilket ger ett index på 162. Dagligvaruhandeln har senaste åren ökat stadigt och ligger kvar på samma höga nivå med ett index på Skövdes handelsindex Sällanköp Total detaljhandel Dagligvaror Resultatet av investeringar och nyetableringar. Kombinationen av expansionen inom sällanköpshandeln på volymhandelsområdet Stallsiken tillsammans med en varierad dagligvaruhandel och uppdateringar i köpcentrumen Elins Esplanad och Commerce placerar Skövde på topplacering. Skövdes tre handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken stärker varandra med sina utbud av dagligvaru- och sällanköpshandel och bidrar till varandras attraktionskraft. En kraftfull marknadsföring med ett enhetligt budskap kommunicerar Skövdes utbud sedan 2009 och bidrar som dragningskraft. Bra utveckling jämfört med närliggande städer utanför Skaraborg Sedan 2006 har Skövde ökat sina marknadsandelar samtidigt som konkurrenterna utanför Skaraborg stagnerat eller backat under Handelsindexutveckling i Skövde jämfört med närliggande städer Uddevalla Skövde Jönköping Örebro Trollhättan Handelsindex är ett mått på marknadsandelar och visar på ett in alternativt utflöde i en kommun. Ett index på över 100 visar ett inflöde dvs att fler än kommunens invånare handlar i kommunen.

6 Miljoner kr % Sida 5 (7) Positiv utveckling för Skaraborg 2008 nåddes det viktiga målet för Skövdes handelsutveckling med att bryta trenden av handelsutflöde ut ur Skaraborg. Under 2011 lyckades vi gemensamt att minska flödet av handel ut från egna regionen ytterligare. D.v.s. under 2011 har skaraborgarna fortsatt att handla hemma i Skaraborg och utflödet har procentuellt sett minskat från 13,9 % till 13,2 %. 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16,3% Handelsutflöde ut ur Skaraborg minskar 14,3% 14,2% 13,9% 13,2% 2007* 2008* 2009* * Uppdaterade siffror från HUI databas villket inkluderar försäljning apotek och systembolag Skövdes satsningar på att utveckla handelsutbudet har resulterat i att mer handel stannar hemma i Skaraborg. Istället för att resa långt till större städer utanför Skaraborg kan skaraborgarna nu finna ett jämförbart utbud på hemmaplan. skaraborgarnas pengar skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i egna regionen. Under de senaste åren/året har flera kommuner i Skaraborg haft program för att satsa på att utveckla sin handel vilket rimligen torde ha påverkat invånarna att handla mer hemma. Flera större etableringar har skett runt om i Skaraborg och 10 av Skaraborgs kommuner fortsätter att öka i omsättning. Många fler kommuner i Skaraborg stärker också sina marknadsandelar (handelsindex) under 2011 vilket är glädjande och visar att fler handlar hemma. Även köpkraften 6 visar på en fortsatt positiv utveckling för Skövde och Skaraborg. Kombinationen av befolkningsutveckling och den genomomsnittliga konsumtionen skapar underlag för den totala köpraften. Köpkraften såväl i Skaraborg som i Skövde har en fortsatt positiv utveckling. Mellan 2010 och 2011 har den i Skaraborg ökat med cirka 57 miljoner kronor och för Skövde 32 miljoner Köpkrafts- och omsättningsutveckling i Skaraborg * 2008* 2009* Köpkraft Omsättning Skövdes handel omsätter miljoner kr vilket är över 30 % av Skaraborgs handel. Näst störst i Skaraborg är Linköping vars omsättning är drygt hälften av Skövdes. De flesta kommunerna i Skaraborg, 9 av 15, är emellertid små sett till reella tal och omsätter bara mellan 4-15% av Skövdes totala omsättning. 6 Köpkraften består av antalet invånare multiplicerat med den genomsnittliga årliga konsumtionen per person.

7 Antal sysselsatta Sida 6 (7) Handeln stor betydelse för Skövdes attraktion och tillväxt Lockar till miljontals besök i Skövde varje år. Ger ett inflöde till kommunen på över 1 miljard kronor. Under 2011 skapades 85 nya jobb i handeln jämfört med 2010 Ökar attraktiviteten för Skövde som bostadsort och stoltheten bland invånarna. Stärker Skövdes varumärke och är en levande del av Skövdes identitet. Är den näst största branschen inom näringslivet i Skövde, ett viktigt komplement till tillverkningsindustrin - den största branschen Antal sysselsatta inom Handeln i Skövde Sällanköpsvaror 751 Dagligvaror Detaljhandeln i Skövde och Sverige 2011 Total omsättning i riket: miljoner kr, Skövdes handelsomsättning: miljoner kronor 4,2 miljarder kr handelsomsättning i Skövde är drygt 80 miljoner kr mer än föregående år vilket motsvarar en omsättningsökning på 2 % En ökning på 2 % i Skövdes detaljhandel är en starkare utveckling än riket som ökade med 1 % Sällanköpshandelns omsättningsökning på 2 % jämfört med rikets utveckling på 0 % är en enastående utveckling I Skövde Det finns ca butiker i riket varav ca 300 i Skövde, Riket sysselsätter ca st i handeln varav i Skövde Genomsnittskonsumtionen år 2011 är ca kr/person Ett starkt handelsindex på 134 visar på Skövdes attraktionskraft utifrån handelsstadens utbud och läge

8 Sida 7 (7) Kommande utveckling av Handelsstaden Skövde Skövde kommuns destinationsbolag, Next Skövde har som uppgift att utveckla och marknadsföra Skövde som besöksmål. Bolaget driver sedan 2011 samverkansprojekt, marknadsföring och andra utvecklingsfrågor för Skövde som handelsstad vilket förutom handelsutveckling inbegriper ett fortsatt ökande antal evenemang och möten till Skövde vilka alla bidrar till handelns utveckling. Som i sin ger ökande köpkraftstillväxt vilket ger potentialer för och behov av mer handel Mark och etableringsfrågor kommer även fortsättningsvis hanteras av Skövde kommun, Näring- och Samhällsbyggnadsenheten. Genom samverkan fortsätter vi att utveckla handeln inom tre befintliga handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Sällanköpshandeln kommer fortsätta växa och utvecklas genom både en förfining av befintligt utbud samt omflyttningar och genom ytterligare nyetableringar, huvudsakligen på Stallsiken Östra. Skövde behöver allteftersom köpkraften ökar att fortsätta utveckla utbudet av dagligvarubutiker (utredning av HUI 2008/2009). I detaljplanen för Stallsiken Östra finns utrymme för sådan etablering. Stallsikens handelsområde utvecklas nu på östra sidan av riksväg 26. Ett markområde på kvm som möjliggör etablering för ca kvm sällanköpshandel, dagligvaror och drivmedel. Alldeles intill området växer Skövdes nya stadsdel Trädgårdsstaden fram. Resecentrum utreds för expansion främst för administration och även viss handel. Området kring Karstorprondellen är under utveckling och under 2013 kommer nya motorrelaterade verksamheter att etableras Verksamhetsområdet Hasslum västra (utmed riksväg 26) är ett område för småindustri och även för B2B verksamheter. Viss handel kan komma att etableras även där. Verksamhetsområdet Hasslum Norra (Norr om Karlsborgsbanan) har samma förutsättningar som Hasslum västra. Skövde augusti 2012 Victor Sunnliden Marknadsutvecklare Skövde Kommun Gunilla Hellsten Boman Affärsområdesansvarig Handel Next Skövde Destinationsutveckling AB

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Sveriges största köpcentrum. styrkor och svagheter. Rubrik 2 rader. Här har prisbetyget höjts mest

Sveriges största köpcentrum. styrkor och svagheter. Rubrik 2 rader. Här har prisbetyget höjts mest Nio av tio hyllar priserna på Ikea Här får priserna högst betyg. Andelen 1) som tycker att butikerna ger bra valuta för pengarna. Ikea 90% Willys 79% Clas Ohlson 79% Adlibris 78% Gekås i Ullared 77% Ahlbergs

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

Byggmaxpris. 99 95 /st. på kvalitetsvaror: Därför kan vi sätta. 179 00 /st. FOKUSERAT sortiment

Byggmaxpris. 99 95 /st. på kvalitetsvaror: Därför kan vi sätta. 179 00 /st. FOKUSERAT sortiment Årsredovisning 2014 Byggmax i Åkersberga Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamheten 10 Medarbetare

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsfört. med standardupplysningar enligt GRI 78 Byggmax GRI-profil 88 Definitioner 91 Distribution av årsredovisningen 91

Innehållsförteckning. Innehållsfört. med standardupplysningar enligt GRI 78 Byggmax GRI-profil 88 Definitioner 91 Distribution av årsredovisningen 91 Årsredovisning 2013 Byggmax i Nyköping Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 3 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Medarbetare 15

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer