DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015"

Transkript

1 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

2 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar allt fler besökare utifrån. Trots att Örebro inte haft några stora etableringar under 2014 varken i externhandeln eller i stadskärnan så lyckas Örebro försvara sin marknadsposition och behåller i stort sett oförändrade marknadsandelar i jämförelse med städer av liknande storlek. För stadskärnan syns visserligen ett mindre tapp inom den sammanslagna sällanköps-handeln, men den långsiktiga trenden visar trots detta att stadskärnan mår relativt bra. Våra fik och restauranger fortsätter att öka sin omsättning och vi kan konstatera att det är lika många människor som arbetar inom sammanlagd kommersiell service som inom Vi går mot en allt mer upplevelsebaserad shopping där stadskärnans totala kommersiella utbud kompletteras med alla typer av upplevelser där alltfler tjänster kombineras med traditionell shopping och där olika mat- och fikaupplevelser ger mersmak. Örebro är dessutom den stad som uppvisar den kraftigaste befolkningsökningen efter Stockholm, Göteborg och Malmö. Marieberg handelsplats har den absolut största marknadsandelen inom hem- och fritid och stärker denna position ytterligare. Inom beklädnads handel behåller stadskärnan sin konkurrenskraft och har fortfarande den största marknadsandelen. För city kommer utökade öppettider vara en viktig lösning för att behålla sina marknadsandelar eftersom utrymmet för att ytterligare bygga stora kommersiella ytor är begränsat. Samtidigt gäller det att vara vaken för nya tekniska möjligheter som erbjuds för att behålla och attrahera nya kunder både i och utanför city. I år är det första gången som vi mäter även kvällsekonomin och vi kan konstatera att än så länge är det en bit kvar innan vi kan benämna Örebro som en 24-timmars stad. Majoriteteten av det kommersiella utbudet riktar sig fortfarande främst till dagskonsumtion, men staden lockar allt mer till besök även under kvällar och nätter där utbudet utvecklas för varje år. Kommande mätningar kommer att visa om utbudet lyckas attrahera en allt större målgrupp och hur Örebro står sig i jämförelse med andra liknande städer. Restaurang & café är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även våra gymanläggningar erbjuder långa öppettider. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om handeln är en stor bransch i city finns det många andra verksamheter i stadskärnan. Flera av dessa verksamheter har också längre öppettider än handeln, vilket bidrar till att göra staden mer trygg och levande även under kvällar och nätter. Örebro i november 2015 Stina Storm, vd City Örebro 2

3 DEFINITIONER Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivsoch speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad, samt hem- och fritidsvaror. Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer. Hem- & fritidsvaror: Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn & bygg och heminredning. I Hem- & fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson. Café och restaurang: SNI 4913 restaurang. Frisörs- & skönhetsalonger, begravningsbyråer, kroppsvård: SNI Resebyråer och researrangörer; turistbyråer: SNI 79 Småverkstäder : SNI 95, Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, inklusive skomakerier, klackbarer, möbeltapetserare mm. Sporthallar & gym: SNI 93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar. Biograf, teater: SNI 5914, 9001 Övriga konsumenttjänstföretag: SNI 9609 Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. Yta: Uthyrningsbar yta (GLA). 3

4 NYCKELTAL 2014 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2014 Detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Försäljning, Mkr Förändring 13/14 Försäljning, Mkr Förändring 13/14 Försäljning, Mkr Förändring 13/14 City % % % Aspholmen * * * * % Boglundsängen * * * * % Marieberg % % % Örebro kommun % % % Riket % % % * Sekretess. 4

5 NYCKELTAL 2014 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2014 Detaljhandel Antal butiker Antal anställda Försäljning/anställd, Mkr City ,1 Aspholmen ,3 Boglundsängen ,6 Marieberg ,2 Örebro kommun ,4 Restaurang & café Försäljning, Mkr Förändring 13/14 Antal anställda Antal arbetsställen City % Örebro kommun % Riket %

6 INLEDNING Kartläggningen är genomförd under sommaren och hösten 2014 av WSP Analys & Strategi på uppdrag av City Örebro. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Stina Storm. Frågor om kartläggningen besvaras av: Stina Storm, vd City Örebro Tel: E-post: Henrik Vestin, senior analytiker WSP Tel: E-post: 6

7 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Detaljhandeln i hela Örebro kommun omsatte drygt 11 miljarder kronor år Det motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med år Under de senaste fem åren har detaljhandeln i Örebro kommun ökat med 17 procent, vilket är en starkare utveckling än rikets utveckling på 11 procent under samma period. Omsättningen i dagligvaruhandeln var nära 4,5 miljarder kronor år 2014, vilket var en ökning med 1 procent sedan 2013 och 17 procent sedan Sällanköpsvaruhandeln omsatte nära 6,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 1 procent sedan 2013 och 16 procent under de senaste fem åren Örebro kommun Förs. Mkr Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Utv. 13/14 Utv. 09/14 Förs. Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Förs. Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/ % 17 % % 16 % % 17 % Riket % 13 % % 9 % % 11 % 7

8 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Detaljhandeln i Örebro har haft en god utveckling under perioden , +17 procent. Örebro är en av de kommuner i kommungruppen Större städer som haft starkast detaljhandelsutveckling de senaste fem åren. Utveckling total detaljhandel , större städer* 20% 15% 10% 5% 0% 18% 17% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 0% -5% -2% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 8

9 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Dagligvaruhandeln i Örebro ökade under perioden med 17 procent, vilket är något starkare än utvecklingen i riket som helhet som var 15 procent. I kommungruppen Större städer placerar sig Örebro på femte plats. Utveckling dagligvaruhandel , större städer* 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 22% 20% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 1% -2% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 9

10 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Sällanköpsvaruhandeln i Örebro ökade med 16 procent under perioden Örebro är därmed en av de kommuner i kommungruppen Större städer som haft starkast utveckling sedan år Utveckling sällanköpsvaruhandel , större städer* 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 28% 17% 16% 16% 16% 16% 14% 14% 13% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% -1% -1% -2% -3% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 10

11 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Försäljningsindex Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränser. Om index är 100 omsätter handeln lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 indikerar ett inflöde av kunder och index under 100 indikerar det motsatta. Försäljningsindex i Örebros dagligvaruhandel är 96, vilket är något lägre än genomsnittet i kommungruppen Större städer, 101. I sällanköpsvaruhandeln har Örebro kommun försäljningsindex 154, vilket är betydligt högre än genomsnittet för större städer, 119. Örebros totala försäljningsindex är 124 att jämföra med andra större städer som har i genomsnitt Försäljningsindex Örebro kommun Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel 11

12 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Försäljningsindex Vid en jämförelse av försäljningsindex i Örebro och några andra större städer framgår att Örebro har lägst index i dagligvaruhandeln. Högst försäljningsindex i dagligvaruhandeln har Västerås, 108. I sällanköpsvaruhandeln har Karlstad klart högst index, 187. Örebro har dock näst högst index i sällanköpsvaruhandeln, 154. Lägst index i sällanköpsvaruhandeln återfinns i Norrköping, Försäljningsindex Karlstad Västerås Örebro Genomsnitt Linköping Uppsala Norrköping Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel 12

13 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Inledning I detta avsnitt kartläggs handeln i fyra handelsområden i Örebro kommun: City, Aspholmen, Boglundsängen och Marieberg. I kartläggningen redovisas uppgifter för försäljning, utveckling, antal anställda, antal butiker och försäljning per anställd, i respektive bransch. Vidare illustreras marknadsandelarna för respektive handelsområde i detaljhandeln, samt nedbrutet branschnivå. För Örebro Ccty redovisas även uppgifter för café & restaurang samt övrig kommersiell service. Nytt i årets kartläggning är en analys av kvällsekonomin i Örebro city Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher där det finns färre än tre aktörer verksamma redovisas inte. I dessa fall är alla uppgifter redovisade på en högre aggregerad nivå i avsnittet om Nyckeltal. 13

14 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city - handel Detaljhandeln i Örebro city omsatte drygt 2,2 miljarder kronor år 2014, vilket innebar en minskning med 2 procent sedan Dagligvaruhandeln omsatte 656 miljoner kronor, oförändrat jämfört med Sällanköpsvaruhandeln omsatte 1,6 miljarder kronor, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med Beklädnadshandeln och hem- och fritidsvaruhandeln omsatte 573 respektive miljoner kronor. Antalet anställa i Örebro city år 2014 uppgick till 281 i dagligvaruhandeln och 804 i sällanköpsvaruhandeln. Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror % 281 2, Sällanköpsvaror % 804 2, Beklädnad % 322 1, Hem & Fritid % 482 2, Totalt % ,

15 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city övrig kommersiell service I city fanns 128 restauranger och caféer år Försäljningen i dessa uppgick till 676 miljoner kronor, en ökning med 4 procent jämfört med år Inom övrig kommersiell service återfinns cirka 100 butiker/verksamheter varav de flesta utgörs av frisör- och skönhetssalonger. Restaurang & café samt övrig kommersiell service i Örebro City sysselsatte cirka personer år Det är fler än antalet sysselsatta inom detaljhandeln i city. Omsättningen per anställd är dock betydligt lägre än i handeln, vilket medför att den totala omsättningen också är lägre. Bransch Antal enheter Förs Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Restaurang & café % 756 0,9 Frisörs- & skönhetsalonger, kroppsvård, begravningsbyråer Resebyråer och researrangörer; turistbyråer % 125 0, % 55 0,8 Småverkstäder (t.ex. skomakeri) % 1 2,0 Sporthallar & gym % 87 0,9 Kultur (biograf, teater, museum) 6 * * * * Övriga konsumenttjänstföretag % 66 0,9 15

16 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city - kvällsekonomin Nytt i årets kartläggning är en analys av kvällsekonomin i Örebro city. Kvällsekonomi syftar till att skapa och tillhandahålla ett brett, tillgängligt och flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning nyttjar stadskärnan kvällstid. Kvällsekonomin syftar även till att skapa trygga, levande och attraktiva stadskärnor med stadskvaliteter. Analysen av kvällsekonomin i Örebro city görs dels på branschnivå och dels fördelat på olika tidsintervall. För de olika tidsintervallen redovisas hur många verksamheter som har öppet under hela eller delar av tidsintervallet. Till exempel räknas en butik som stänger kl. 18 in i tidsintervallet Om verksamheten har öppet till kl. 21 räknas den in i både tidsintervallet och osv. Analysen visar att de flesta butiker inom handeln stänger klockan 18 på vardagar. Undantag är livsmedelsbutiker samt en del andra butiker, varav de flesta ligger i någon av galleriorna. Restaurang & café är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även gymen har långa öppettider. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om handeln är en stor bransch i city finns det många andra verksamheter i stadskärnan. Flera av dessa verksamheter har också längre öppettider än handeln, vilket bidrar till att göra staden levande även under kvällstid. Vardagar Lördag & söndag Bransch Antal verksamheter Livsmedel Övriga dagligvaror, t.ex. blommor parfym & tobak Beklädnad Hem/fritid Hotell* Restaurang & café** Hud, skönhet, frisör, kroppsvård, gym Kulturinstitutioner Övrig kommersiell service Totalt antal verksamheter som har öppet *restaurangdelen har mer begränsade öppettider, ** sena öppettider avser fredag och lördag 16

17 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Aspholmen I området Aspholmen finns ett 30-tal butiker. Bland de större aktörerna återfinns bland annat Rusta, Stadium Outlet och Lager 157. Detaljhandeln i Aspholmen omsatte 635 miljoner kronor år Utvecklingen var minus 3 procent. Antalet anställda år 2014 var 191 personer. Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror 2 * * * * * * Sällanköpsvaror 30 * * * * * * Beklädnad 3 * * * * * * Hem & Fritid 27 * * * * * * Totalt % 191 3, * Sekretess. 17

18 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Boglundsängen I handelsområdet Boglundsängen finns bland annat Maxi Ica, City Gross och Plantagen. År 2014 uppgick omsättningen i Boglundsängen till miljoner kronor, vilket var oförändrat procent jämfört med år Antalet anställda i Boglundsängen uppgick till 250 personer år Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror 7 * * * * * * Sällanköpsvaror 7 * * * * * * Beklädnad 1 * * * * * * Hem & Fritid 6 * * * * * * Totalt % 250 4, * Sekretess. 18

19 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marieberg Marieberg är Örebros största externa handelsområde och inhyser en mängd aktörer inom volymhandeln där IKEA är tongivande. I Marieberg finns även Marieberg Galleria med ett stort utbud inom främst beklädnadshandeln. Handeln i Marieberg omsatte drygt 3,9 miljarder kronor år 2014, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med år Omsättningen i dagligvaruhandeln var 700 miljoner kronor, +1 %. Omsättningen i sällanköpsvaruhandeln var knappt 3,3 miljarder koronor, +3 %. Antalet butiker uppgick till 135 och antalet anställa till Butiksytan var nästan kvadratmeter. Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror % 190 3, Sällanköpsvaror % , Beklädnad % 232 2, Hem & Fritid % 821 3, Totalt % ,

20 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar Marieberg har störst marknadsandel i total detaljhandel, 36 procent. Därefter följer Övriga kommunen och Örebro City med 28 respektive 20 procents marknadsandel år År 2009 invigdes nya Marieberg galleria, vilket innebar att Marieberg ökade sin marknadsandel. Efter det har handelsområdenas marknadsandelar varit förhållandevis oförändrade 100% 90% 80% 70% 7% 8% 8% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 8% 8% 8% 10% 11% 10% 25% Marknadsandelar total detaljhandel % 20% 23% 24% 21% 21% 20% 60% 50% 40% 31% 33% 31% 29% 29% 28% 27% 28% 30% 20% 10% 31% 29% 33% 35% 33% 35% 35% 36% 0% Marieberg Övrig kommun Örebro city Boglundsängen Aspholmen 20

21 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar I dagligvaruhandeln står Örebro City för 15 procent av den totala försäljningen, medan Marieberg och Övriga kommunen står för 16 respektive 69 procent. I sällanköpsvaruhandeln dominerar Marieberg med 49 procent av den totala försäljningen. Örebro City svarar för 24 procent och Övriga kommunen för 26 procent. Marknadsandelar i dagligvaruhandeln % Örebro city 16% Marieberg 69% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) Marknadsandelar i sällanköpsvaruhandeln % 24% Örebro city Marieberg 49% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) 21

22 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar När sällanköpsvaruhandelns delbranscher studeras framgår att Örebro City och Marieberg dominerar i beklädnadshandeln med en marknadsandel på 39 respektive 38 procent. I hem- & fritidsvaruhandeln dominerar Marieberg kraftigt med en andel på 52 procent. Örebro City svarar för 21 procent av hem- & fritidsvaruhandeln i Örebro kommun. Marknadsandelar i beklädnadshandeln % 39% Örebro city Marieberg 38% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) Marknadsandelar i hem- och fritidsvaruhandeln % 27% Örebro city Marieberg 52% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) 22

23 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar Örebro City har en andel på 24 procent av omsättningen i kommunens sällanköpsvaruhandel. Vid en jämförelse med andra större städer där motsvarande kartläggningar har genomförts framgår att Örebro City har en normal marknadsandel i sällanköpsvaruhandeln. De två kommuner som har högst marknadsandel i city har det gemensamt att de inte har något Ikeavaruhus. Eftersom Ikea är den omsättningsmässigt största butiken i en kommun och då Ikeas butiker inte ligger i citylägen blir citys marknadsandel lägre i kommuner som har Ikea jämfört med kommuner som inte har Ikea. När Ikea öppnar i Umeå 2016 kommer Umeå citys marknadsandel att minska till en nivå som ligger närmare övriga kommuner som har Ikea. 35% 30% 31% 30% Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen 29% 25% 20% 24% 24% 22% 21% 19% 15% 10% 5% 0% Umeå Skövde Uppsala Gävle Örebro Linköping Västerås Sundsvall 23

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014 Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 IDENTIFIERING DELBRANSCHER OCH NYCKELTAL Då det inte finns någon enhetlig modell i Sverige för vilka

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Finansiella nyckeltal 2012

Finansiella nyckeltal 2012 Finansiella nyckeltal 2012 nyckeltal för detaljhandeln svenskhandel.se AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet P3:2012, ISSN 1103-1905 Förord I din hand håller du den andra upplagan

Läs mer

PRESENTATION AV FORUM KÖPCENTER I HELSINGFORS

PRESENTATION AV FORUM KÖPCENTER I HELSINGFORS 2010-06-22 Av: Daniel Ventura PRESENTATION AV FORUM KÖPCENTER I HELSINGFORS FORUM kauppakeskus det berömda Glashörnet FORUM är av de mest välkända köpcentren i Helsingfors och är känd som en lättillgänglig,

Läs mer

Handelsutredning Örebro Del 1

Handelsutredning Örebro Del 1 Handelsutredning Örebro Del 1 Den 20 december 2007 Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och mål Konjunkturläget Örebro och Örebroregionen Utvecklingstrender inom handeln Översiktlig analys av Örebro

Läs mer

framgångssagan Nästa kapitel i

framgångssagan Nästa kapitel i Nästa kapitel i framgångssagan Allum i Partille är ett av Västsveriges största köpcentra. Sedan invigningen 2006 har vi vuxit stadigt och idag har vi ett hundratal butiker, närmare 900 anställda och 5,6

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

Regionala turismeffekter

Regionala turismeffekter Regionala turismeffekter Karlstadsregionen HUI Research På uppdrag av Forshaga kommun Hammarö kommun Grums kommun Karlstads kommun Kils kommun April 2013 Sammanfattning Karlstads kommun Karlstadsregionen

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

Demo: Regionala turismeffekter 2013

Demo: Regionala turismeffekter 2013 Demo: Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Kund Nivå 1 och 2: Län och större kommuner Karta Kunds logotyp Sammanfattning Folkmängd Antal kommersiella gästnätter (HSVC) Antal icke kommersiella

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Handelsplatsen i norr

Handelsplatsen i norr Handelsplatsen i norr En stad, två länder Bakgrundsfakta Haparanda kommun Invånare: 10 041 (varav 6 582 i tätorten) Antal företag: 940 Största arbetsgivare: Haparanda stad, IKEA + Tornion kaupunki Invånare:

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Besöksnäringen i Helsingborg 2015

Besöksnäringen i Helsingborg 2015 Besöksnäringen i Helsingborg 2015 3 Innehåll 10 snabba om besöksnäringen i Helsingborg 2015 3 Ett axplock från 2015 4 Stark ökning av turismen i Helsingborg 2015 5 Turistkronan 5 Hur mycket spenderar besökaren?

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning Goda affärer Butikslokaler för uthyrning 60 Antal anställda 1 040 Antal lokaler 6 000 Antal lägenheter 592 Mkr Omsättning 2013 Sollentunahem För ett attraktivt och välbesökt Sollentuna Sollentunahem är

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER BUTIKSTYP - Klassificering enligt HUI. Kod Butikstyp 110 STORMARKNAD - minst 2500 kvm säljyta, externt läge och varuhussortiment (minst 20 % av omsättningen utgörs

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Jungfruns Gata 419 - Brandbergen Centrum

Jungfruns Gata 419 - Brandbergen Centrum Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/269062 Jungfruns Gata 419 - Brandbergen Centrum Butik, 114 m 2, Stockholm, City Denna fräscha butikslokal om 114 kvm är belägen precis bredvid välbesökta ICA Kvantum

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013

KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 KONSTRUNDAN SKÅNE 2013 29 mars - 7 april Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB På uppdrag av: Event in Skåne AB Juni 2013 SAMMANFATTNING Totalt gjordes 455 000 besök av 60 000 besökare under

Läs mer

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Mölndals stad 2015 3 Utveckling

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2015 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Rapport februari 2015 Söderköpings kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för stadskärnans handel och service i Söderköpings kommun

Rapport februari 2015 Söderköpings kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för stadskärnans handel och service i Söderköpings kommun Rapport februari 2015 Söderköpings kommun Handelsutredning Förutsättningar för stadskärnans handel och service i Söderköpings kommun Förord Söderköpings kommun står de kommande åren inför en stor förändring.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Jungfruns Gata 419 - Brandbergen Centrum. Brandbergen Centrum, Brandbergen

Jungfruns Gata 419 - Brandbergen Centrum. Brandbergen Centrum, Brandbergen Jungfruns Gata 419 - Brandbergen Centrum 120 kvm Butik Brandbergen Centrum, Brandbergen Jungfruns Gata 419 Brandbergen Centrum Väldisponerad butikslokal med gott om skyltfönster vid södra entrén i Brandbergen

Läs mer

Spamarknaden. i Sverige. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden. i Sverige. En ekonomisk genomgång Spamarknaden 2010 i Sverige Under 2010 besökte cirka 1,1 miljoner gäster Sveriges 68 spahotell. Ungefär 16 procent av dem besökte spahotellet utan att övernatta. Man betalade nästan 500 miljoner kr för

Läs mer