DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015"

Transkript

1 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

2 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets starkaste handelsstäder. Från 2010 till 2015 har detaljhandeln ökat med 15 %, vilket kan jämföras med rikssnittet på 12 % under samma period. Örebro har en stark position inom sällanköpshandeln och var tredje köpkrona kommer utifrån. Inom dagligvaruhandeln ligger Örebro strax under rikssnittet för städer av liknande storlek. Inom de närmaste åren kommer detta glapp troligen att raderas helt. De senaste fem åren har tillväxten legat på 20 % jämfört med rikssnittet på 12 %. Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, vilket kräver ett stort antal nya centrumnära bostäder i delvis nya bostadsområden. Detta skapar förutsättningar för nya dagligvaruetableringar och i årets kartläggning har vi därför valt att samla dessa enheter i en gemensam enhet som vi valt att benämna centrumnära dagligvaruhandel. Som en följd av detta har det minsta handelsområdet, Österplan utgått. Under året har alla de kartlagda handelsplatserna haft en positiv tillväxt utom Aspholmen som visar ett litet omsättningstapp. Största procentuella ökningen står Mariebergs handelsområde för med hela 8 % ökning inom sällanköpsvaruhandeln. Handelsområdet dominerar med 51 % av den totala sällanköpsvaruhandeln där hem- och fritidsbranschen står för den absolut största andelen. Örebro stadskärna visar en relativt stark ökning inom dagligvaruhandel. Även sällanköpsvaruhandeln visar positiva tillväxttal och citys starka marknadsandel inom framför allt konfektion kvarstår. Sammanfattningsvis kan man konstatera att stadskärnan som kommersiell plats fortsätter att stärkas och årets kartläggning visar att citys aktörer tillsammans omsätter ca 3,8 miljarder och sysselsätter totalt personer omräknat till årsheltider. Vi går mot en allt mer upplevelsebaserad shopping där citys totala kommersiella utbud kompletteras med många typer av upplevelser. Alltfler tjänster kombineras med traditionell shopping och olika mat- och fikaupplevelser ger mersmak. Stadskärnans fik och restauranger påvisar en tillväxt på 15 % vilket är betydligt starkare än rikssnittet på 9 %. Hotellen följer rikssnittets höga 10 %. Nya samarbeten och konstellationer uppstår som tillsammans stärker citys attraktivitet. I och med att allt fler verksamheter har också längre öppettider än traditionell detaljhandel, vilket bidrar till att göra staden mer trygg och levande även under kvällar och nätter. Majoriteteten av det kommersiella utbudet riktar sig fortfarande främst till dagskonsumtion, men staden lockar allt mer till besök även under kvällar och nätter där utbudet utvecklas för varje år. En liten ökning har skett sedan förra årets mätning, men vi har en bit kvar innan vi kan benämna Örebro som en 24-timmars stad. Restaurang & café är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även våra gymanläggningar erbjuder långa öppettider. Örebro i november 2016 Stina Storm, vd City Örebro 2

3 DEFINITIONER Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad samt hem- och fritidsvaror. Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer. Hem- & fritidsvaror: Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn & bygg och heminredning. I Hem- & fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson. Café och restaurang: SNI 561 retauranger. Hotell: SNI 551 hotell Frisörs- & skönhetsalonger, begravningsbyråer, kroppsvård: SNI Resebyråer och researrangörer; turistbyråer: SNI 79 Småverkstäder: SNI 95, Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, inklusive skomakerier, klackbarer, möbeltapetserare mm. Sporthallar & gym: SNI 93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar. Biograf, teater: SNI 5914, 9001 Övriga konsumenttjänstföretag: SNI 9609 Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. Yta: Uthyrningsbar yta (GLA). 3

4 NYCKELTAL 2015 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2015 Detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Försäljning, Mkr Förändring 14/15 Försäljning, Mkr Förändring 14/15 Försäljning, Mkr Förändring 14/15 City % % % Aspholmen * * * * % Boglundsängen * * * * % Marieberg % % % Örebro kommun % % % Riket % % % * Sekretess. 4

5 NYCKELTAL 2015 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2015 Detaljhandel Antal butiker Antal anställda Försäljning/anställd, Mkr City ,2 Aspholmen ,5 Boglundsängen ,5 Marieberg ,4 Örebro kommun ,4 Restaurang & café Försäljning, Mkr Förändring 14/15 Antal anställda Antal arbetsställen City % Örebro kommun % Riket % Hotell Försäljning, Mkr Förändring 14/15 Antal anställda Antal arbetsställen City % Örebro kommun % Riket %

6 INLEDNING Kartläggningen är genomförd under sommaren och hösten 2016 av WSP Analys & Strategi på uppdrag av City Örebro. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Stina Storm. Frågor om kartläggningen besvaras av: Stina Storm, vd City Örebro Tel: E-post: Henrik Vestin, senior analytiker WSP Tel: E-post: 6

7 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Detaljhandeln i hela Örebro kommun omsatte 11,6 miljarder kronor år Det motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med år Under de senaste fem åren har detaljhandeln i Örebro kommun ökat med 15 procent, vilket är en starkare utveckling än rikets utveckling på 12 procent under samma period. Omsättningen i dagligvaruhandeln var drygt 4,7 miljarder kronor år 2015, vilket var en ökning med 6 procent sedan 2014 och 20 procent sedan Sällanköpsvaruhandeln omsatte nära 7 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 5 procent sedan 2014 och 12 procent under de senaste fem åren Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Förs. Mkr Utv. 14/15 Utv. 10/15 Förs. Mkr Utv. 14/15 Utv. 10/15 Förs. Mkr Utv. 14/15 Utv. 10/15 Örebro kommun % 20 % % 12 % % 15 % Riket % 14 % % 10 % % 12 % 7

8 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Detaljhandeln i Örebro har haft en god utveckling under perioden , +15 procent. Örebro är en av de kommuner i kommungruppen Större städer som haft starkast detaljhandelsutveckling de senaste fem åren. 25% 20% 22% 20% 18%18% Utveckling total detaljhandel , större städer* 15% 15% 14%14%14% 14%14%13%13% 13% 11%11%11% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 5% 8% 6% 6% 5% 5% 2% 0% -1% -5% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 8

9 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Dagligvaruhandeln i Örebro ökade under perioden med 20 procent, vilket är starkare än utvecklingen i riket som helhet som var 14 procent. I kommungruppen Större städer placerar sig Örebro på tredje plats. Utveckling dagligvaruhandel , större städer* 25% 22% 21%20% 20% 19%19% 18%18%17%17% 15% 16% 15%15%14%13%13%13%12%12% 12%11%11%11%11% 10% 10% 9% 9% 9% 10% 8% 5% 0% 3% 1% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 9

10 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Sällanköpsvaruhandeln i Örebro ökade med 12 procent under perioden Utvecklingen i riket som helhet var 10 procent under samma period. 35% 30% 32% Utveckling sällanköpsvaruhandel , större städer* 25% 20% 18% 17%17%16% 15% 10% 14% 14%13% 13% 12% 11%10% 10% 9% 8% 7% 5% 0% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 1% 0% -5% -1% -2% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 10

11 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Försäljningsindex Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränser. Om index är 100 omsätter handeln lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 indikerar ett inflöde av kunder och index under 100 indikerar det motsatta. Försäljningsindex i Örebros dagligvaruhandel är 97, vilket är något lägre än genomsnittet i kommungruppen Större städer, 100. I sällanköpsvaruhandeln har Örebro kommun försäljningsindex 153, vilket är betydligt högre än genomsnittet för större städer, 119. Örebros totala försäljningsindex är 124 att jämföra med andra större städer som i genomsnitt har Försäljningsindex Örebro kommun Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel 11

12 DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Försäljningsindex Vid en jämförelse av försäljningsindex i Örebro och några andra större städer framgår att Örebro har ett lågt index i dagligvaruhandeln. Högst försäljningsindex i dagligvaruhandeln har Västerås, 108. I sällanköpsvaruhandeln har Örebro högst index, 153. Lägst index i sällanköpsvaruhandeln återfinns i Eskilstuna, Försäljningsindex Örebro och andra större städer 2015 (sorterade efter högtst index I total detaljhandel) Västerås Örebro Linköping Norrköping Eskilstuna Jmf. kommuner Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel 12

13 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Inledning I detta avsnitt kartläggs handeln i fyra handelsområden i Örebro kommun: City, Aspholmen, Boglundsängen och Marieberg. Nytt i årets kartläggning är en analys av citynära livsmedelshandel I kartläggningen redovisas uppgifter för försäljning, utveckling, antal anställda, antal butiker och försäljning per anställd, i respektive bransch. Vidare illustreras marknadsandelarna för respektive handelsområde i detaljhandeln, samt nedbrutet branschnivå. För Örebro City redovisas även uppgifter för café & restaurang, hotell samt övrig kommersiell service. Det görs även en analys av kvällsekonomin i Örebro city. Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher där det finns färre än tre aktörer verksamma redovisas inte. I dessa fall är alla uppgifter redovisade på en högre aggregerad nivå i avsnittet om Nyckeltal. 13

14 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city - handel Detaljhandeln i Örebro city omsatte drygt 2,3 miljarder kronor år 2015, vilket innebar en ökning med 3 procent sedan Dagligvaruhandeln omsatte 689 miljoner kronor, en ökning med 5 procent jämfört med Sällanköpsvaruhandeln omsatte drygt 1,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med Beklädnadshandeln och hem- och fritidsvaruhandeln omsatte 575 respektive miljoner kronor. Antalet anställa i Örebro city år 2015 uppgick till 275 i dagligvaruhandeln och 797 i sällanköpsvaruhandeln. Bransch Antal butiker Förs. 2015, Mkr Utv. 14/15 Antal anställda 2015 Förs./anställd, Mkr 2015 Yta, kvm 2015 Oms/Kvm Tkr 2015 Dagligvaror % 275 2, Sällanköpsvaror % 797 2, Beklädnad % 317 1, Hem & Fritid % 480 2, Totalt % ,

15 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city övrig kommersiell service I city fanns 145 restauranger och caféer år Försäljningen i dessa uppgick till 787 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med år Hotellnäringen omsatte 324 miljoner kronor, en ökning med 10 procent. Inom övrig kommersiell är återfinns majoriteten av omsättningen inom frisör, kroppsvård och sporthallar/gym. Utvecklingen var positiv i samtliga branscher inom övrig kommersiell service. Hotell, restaurang & café samt övrig kommersiell service i Örebro City sysselsatte tillsammans cirka personer år Det är fler än antalet sysselsatta inom detaljhandeln i city. Omsättningen per anställd är dock betydligt lägre än i handeln, vilket medför att den totala omsättningen också är lägre. Bransch Antal enheter Förs Mkr Utv. 14/15 Antal anställda 2015 Förs./anställd, Mkr 2015 Restaurang & café % 809 1,0 Hotell % 262 1,2 Frisörs- & skönhetsalonger, kroppsvård, begravningsbyråer Resebyråer och researrangörer; turistbyråer % 125 0, % 59 0,8 Småverkstäder (t.ex. skomakeri) % 10 1,0 Sporthallar & gym % 95 1,4 Kultur (biograf, teater, museum) 6 * * * * Övriga konsumenttjänstföretag % 65 0,9 15

16 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city - kvällsekonomin Kvällsekonomin syftar till att skapa och tillhandahålla ett brett, tillgängligt och flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning nyttjar stadskärnan kvällstid. Kvällsekonomin syftar även till att skapa trygga, levande och attraktiva stadskärnor med stadskvaliteter. Analysen av kvällsekonomin i Örebro city görs dels på branschnivå och dels fördelat på olika tidsintervall. För de olika tidsintervallen redovisas hur många verksamheter som har öppet under hela eller delar av tidsintervallet. Till exempel räknas en butik som stänger kl. 18 in i tidsintervallet Om verksamheten har öppet till kl. 21 räknas den in i både tidsintervallet och osv. Analysen visar att de flesta butiker inom handeln stänger klockan 18 på vardagar. Undantag är livsmedelsbutiker samt en del andra butiker, varav de flesta ligger i någon av galleriorna. Restaurang & café är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även gymen har långa öppettider. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om handeln är en stor bransch i city finns det många andra verksamheter i stadskärnan. Flera av dessa verksamheter har också längre öppettider än handeln, vilket bidrar till att göra staden levande även under kvällstid. Jämfört med 2014 har inga stora förändringar skett förutom att antalet restauranger har ökat, vilket i sin medfört att det finns några fler verksamheter som har öppet under kvällstid. Bransch Antal verksamheter *restaurangdelen har mer begränsade öppettider, ** sena öppettider avser fredag och lördag 16 Vardagar Lördag & söndag Förändring jämfört med föregående år Livsmedel Övriga dagligvaror, t.ex. blommor parfym & tobak Beklädnad Hem/fritid Hotell* Restaurang & café** Hud, skönhet, frisör, kroppsvård, gym Kulturinstitutioner Övrig kommersiell service Totalt antal verksamheter som har öppet

17 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Citynära livsmedelshandel I årets kartläggning mäts för första gången så kalla citynära livsmedelshandel. Antalet butiker år 2015 var 17 stycken, Försäljningen uppgick till närmare 1,2 miljarder kronor. Utvecklingen var mycket god, 20 procent, vilket i första hand förklaras av att ICA Maxi Universitetet öppnadei mars Antal butiker Förs. 2015, Mkr Utv. 14/15 Antal anställda 2015 Förs./anställd, Mkr % 395 3,0 17

18 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Aspholmen I området Aspholmen finns ett 30-tal butiker. Bland de större aktörerna återfinns bland annat Rusta, Stadium Outlet och Lager 157. Detaljhandeln i Aspholmen omsatte 635 miljoner kronor år Utvecklingen var minus 3 procent. Antalet anställda år 2015 var 191 personer. Bransch Antal butiker Förs. 2015, Mkr Utv. 14/15 Antal anställda 2015 Förs./anställd, Mkr 2015 Yta, kvm 2015 Oms/Kvm Tkr 2015 Dagligvaror 3 * * * * * * Sällanköpsvaror 29 * * * * * * Beklädnad 3 * * * * * * Hem & Fritid 26 * * * * * * Totalt % * Sekretess. 18

19 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Boglundsängen I handelsområdet Boglundsängen finns bland annat Maxi Ica, City Gross och Plantagen. År 2015 uppgick omsättningen i Boglundsängen till miljoner kronor, vilket var en ökning med4 procent jämfört med år Antalet anställda i Boglundsängen uppgick till 266 personer år Bransch Antal butiker Förs. 2015, Mkr Utv. 14/15 Antal anställda 2015 Förs./anställd, Mkr 2015 Yta, kvm 2015 Oms/Kvm Tkr 2015 Dagligvaror 7 * * * * * * Sällanköpsvaror 8 * * * * * * Beklädnad 1 * * * * * * Hem & Fritid 7 * * * * * * Totalt % 266 4, * Sekretess. 19

20 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marieberg Marieberg är Örebros största externa handelsområde och inhyser en mängd aktörer inom volymhandeln där IKEA är tongivande. I Marieberg finns även Marieberg Galleria med ett stort utbud inom främst beklädnadshandeln. Handeln i Marieberg omsatte drygt 4,2 miljarder kronor år 2015, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med år Omsättningen i dagligvaruhandeln var 731 miljoner kronor, +4 %. Omsättningen i sällanköpsvaruhandeln var 3,5 miljarder koronor, +8 %. Antalet butiker uppgick till 128 och antalet anställa till personer. Butiksytan var nästan kvadratmeter. Bransch Antal butiker Förs. 2015, Mkr Utv. 14/15 Antal anställda 2015 Förs./anställd, Mkr 2015 Yta, kvm 2015 Oms/Kvm Tkr 2015 Dagligvaror % 188 3, Sällanköpsvaror % , Beklädnad % 233 2, Hem & Fritid % 834 3, Totalt % ,

21 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar Marieberg har störst marknadsandel i total detaljhandel, 36 procent. Därefter följer Övriga kommunen och Örebro City med 29 respektive 20 procents marknadsandel år År 2009 invigdes nya Marieberg galleria, vilket innebar att Marieberg ökade sin marknadsandel. Efter det har handelsområdenas marknadsandelar varit förhållandevis oförändrade Marknadsandel total detaljhandel % 7% 8% 8% 5% 6% 6% 6% 6% 5% 90% 6% 8% 8% 8% 8% 10% 11% 10% 10% 80% 25% 22% 20% 23% 70% 24% 21% 21% 20% 20% 60% 50% 31% 33% 40% 30% 31% 29% 29% 28% 27% 28% 29% 20% 31% 29% 10% 33% 35% 33% 35% 35% 36% 36% 0% Marieberg Övrig kommun Örebro city Boglundsängen Aspholmen 21

22 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar I dagligvaruhandeln står Örebro City för 15 procent av den totala försäljningen, medan Marieberg och Övriga kommunen står för 16 respektive 70 procent. I sällanköpsvaruhandeln dominerar Marieberg med 51 procent av den totala försäljningen. Örebro City svarar för 23 procent och Övriga kommunen för 26 procent. Marknadsandel dagligvaruhandel % Örebro city 16% Marieberg 70% Övrig kommun (inkl. Aspholmen och Boglundsängen) Marknadsandel sällanköpsvaruhandel % 23% Örebro city Marieberg 51% Övrig kommun (inkl. Aspholmen och Boglundsängen) 22

23 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar När sällanköpsvaruhandelns delbranscher studeras framgår att Örebro City och Marieberg dominerar i beklädnadshandeln med en marknadsandel på 39 procent vardera. I hem- & fritidsvaruhandeln dominerar Marieberg kraftigt med en andel på 53 procent. Örebro City svarar för 26 procent av hem- & fritidsvaruhandeln i Örebro kommun. Marknadsandel beklädnadshandeln % 39% Örebro city Marieberg 39% Övrig kommun (inkl. Aspholmen & Boglundsängen) Marknadnadsandel hem- fritidvaruhandeln % 26% Örebro city Marieberg 53% Övrig kommun (inkl. Aspholmen & Boglundsängen) 23

24 HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar Örebro City har en andel på 24 procent av omsättningen i kommunens sällanköpsvaruhandel. Vid en jämförelse med andra större städer där motsvarande kartläggningar har genomförts framgår att Örebro City har en normal marknadsandel i sällanköpsvaruhandeln. De två kommuner som har högst marknadsandel i city har det gemensamt att de inte harnågotikea-varuhus. Eftersom Ikea är den omsättningsmässigt största butiken i en kommun och då Ikeas butiker inte ligger i citylägen blir citys marknadsandel lägre i kommuner som har Ikea jämfört med kommuner som inte har Ikea. Ikea öppnade i Umeå 2016, vilket innebär att citys marknadsandel kommer att minska. 35% 30% 31% 30% Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen 29% 25% 20% 24% 24% 22% 21% 19% 15% 10% 5% 0% Umeå Skövde Uppsala Gävle Örebro Linköping Västerås Sundsvall 24

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014 Handel och trängselskatt andra kvartalet 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg januari 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Handelsanalys Mjölby kommun

Handelsanalys Mjölby kommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT December 2009 Handelsanalys Mjölby kommun Bilaga: Konsumentundersökning Ulf Rämme Henrik Vestin 2. Konsumentundersökning Bakgrund I undersökningen ställdes frågor om konsumenternas

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

Finansiella nyckeltal 2012

Finansiella nyckeltal 2012 Finansiella nyckeltal 2012 nyckeltal för detaljhandeln svenskhandel.se AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet P3:2012, ISSN 1103-1905 Förord I din hand håller du den andra upplagan

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun

Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun Nätverksträff för företagare Gimo 3 februari 2016 @HUIResearch /HUIResearch Anna Mocsáry Analytiker/konsult anna.mocsary@hui.se +46 (0)8

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26, 81 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen Inledning Ett utvecklingsarbete med inriktning på att lyfta fram handeln som

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Handelsutredning Midgården, Ängelholm

Handelsutredning Midgården, Ängelholm 1 (14) Handelsutredning Midgården, Ängelholm Olle Anderberg Katarina Majer Olof Friberg Tyréns AB 2 (14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och förutsättningar... 3 3 Metod... 3 4 Läge, tillgänglighet

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2017 Framtidsindikatorn Augusti 96,0-0,2% månadsindex månadsutveckling 97,2 Försäljning 95,7 Antal

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior

Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior Cornerstones gallerior i Sverige, juli 2012 Örnsköldsvik (2) Härnösand Gävle Cornerstones handelsplatser i Sverige I början av 2010 förvärvade

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt

Shoppingturism i Sverige. Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt Shoppingturism i Sverige Dagens och morgondagens shoppingturist Shoppingturism samarbete för tillväxt 2016 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser

Läs mer

Handelsbarometern. Augusti Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Augusti Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2014 City Gross, Växjö Foto: Björn Mattisson 2014-08-15 Stark augustisiffra trots inbromsning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag November 2017 Framtidsindikatorn November 97,5-4,4 månadsindex månadsutveckling Svaga förväntningar i november

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2017 Framtidsindikatorn juni 100,2-3,1% månadsindex månadsutveckling 101,6 Försäljning 99,5 Antal anställda

Läs mer

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln 2013-04-15 Avvaktande framtidstro i detaljhandeln I april noteras att handlarnas framtidstro ligger kvar på ungefär samma nivå som i mars månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn, som är ett mått på

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2015 Fortsatt svag framtidstro Framtidsindikatorn fortsätter att ligga på en låg nivå men steg något

Läs mer

STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER

STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER 2017 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 2 Svinnets omfattning och utveckling... 4 3 Svinnets fördelning... 7 4

Läs mer

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Detaljhandeln i Helsingborg Nuläge och framtid Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Innehåll: Inledning 3 Marknadsunderlaget 4 Helsingborgs marknadsområde 5 Folkmängd och befolkningsutveckling 6 Socioekonomisk

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer