Svensk Handels. Julrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Handels. Julrapport"

Transkript

1 Svensk Handels Julrapport 2009

2

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING PROGNOS FÖR JULHANDELN JULHANDELN Julhandeln startar vid första advent Julhandeln i den rådande konjunkturen Julskyltning Öppettider i jul Dyrare klappar i klädhandeln, billigare i leksakshandeln Kraftig ökning av ekologiska varor i julhandeln E-handeln slår nytt rekord i årets julhandel Julrea... 28

4 1. Inledning Julhandeln är årets höjdpunkt för detaljhandeln. Benämningen julhandel kommer från det faktum att den främsta anledningen till att december är årets viktigaste månad är försäljningen före och i samband med julhelgen. Emellertid är även mellandagsrean och försäljningen i samband med nyår mycket viktig för detaljhandeln. Det är dessutom svårt att avgränsa vad som egentligen är julklappar och när i månaden vi börjar köpa dem, därför är hela decemberförsäljningen den naturliga avgränsningen. Med julhandel avses alltså hela försäljningen i december, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. December är den försäljningsmässigt viktigaste månaden för de flesta av detaljhandelns branscher. Månaden omsätter ungefär en tredjedel mer än en genomsnittlig månad. För vissa handlare, till exempel i leksakshandeln, är försäljningen i december avgörande för helårsresultatet. Förutom all mat som vi köper till adventsfikat, julbordet och nyårsmiddagen är december främst sällanköpsvaruhandelns månad. Det ligger många klappar från exempelvis klädhandeln, elektronikhandeln och sporthandeln under granen. I fjol var bedömningen att julhandeln skulle öka med 2,5 procent, trots det ekonomiska läget som snabbt försämrades under hösten. Antalet varsel ökade, konsumentförtroendet sjönk och Sverige var på väg in i en kris efter flera högkonjunkturår. Detaljhandeln trotsade lågkonjunkturen och ökade, men med måttliga 0,6 procent. En ökning som drevs av prisökningarna inom livsmedelshandeln. Alla julklappsrelaterade branscher minskade sin omsättning under december förutom sport- och fritidshandeln. För att kunna svara på alla frågor om julhandeln har Svensk Handel nu för tredje året i rad genomfört en omfattande enkätundersökning om julen bland våra medlemmar. Drygt handlare har besvarat enkäten. De har exempelvis fått svara på när de börjar julskylta, hur mycket kunderna handlar för, hur de har öppet på julafton, när startskottet går för rean samt hur man tror att julhandeln på internet kommer att utvecklas i år. Resultaten från undersökningen har sammanställts i föreliggande rapport. Inledningsvis diskuteras december månads betydelse för detaljhandelns olika branscher. Vidare prognostiseras julhandeln för 2009 i riket samt i de olika länen i Sverige. Prognosen baseras på den månadsvisa detaljhandelsstatistik som HUI tar fram tillsammans med SCB. Därefter presenteras resultatet av Svensk Handels medlemsundersökning om julen där det görs jämförelser med resultaten från tidigare år. 3

5 2. Prognos för julhandeln Julhandeln, det vill säga försäljningen under december månad, är den försäljningsmässigt viktigaste perioden för de flesta av detaljhandelns branscher. Diagram 2.1 visar branschernas decemberförsäljning som andel av årsförsäljningen. Maten är en viktig del av julfirandet och dagligvaruhandelns decemberförsäljning utgör knappt 10 procent av den totala årsförsäljningen. Skillnaderna mellan sällanköpsvaruhandelns branscher är stora. Julhandeln är den viktigaste perioden för de flesta handlare, men inte för alla. För leksakshandeln är försäljningen under december mycket viktig, månaden omsätter mer än tre gånger så mycket som en genomsnittlig månad. Bokhandeln, guldsmedshandeln och elektronikhandeln är andra typiska julklappsbranscher, det vill säga branscher där en stor andel av årsförsäljningen sker just i december månad. Diagram 2.1 Julhandelns andel av helårsförsäljningen 2008 i procent i några branscher Decemberförsäljningen som andel av årsförsäljningen Leksakshandeln Bok och pappershandeln Guldsmedshandeln Elektronikhandeln Klädhandeln Detaljhandeln Sport och fritidshandeln Dagligvaruhandeln Möbelhandeln Skohandeln Järn och bygghandeln Optikhandeln Färghandeln 11,2 10,2 10,1 9,8 9,0 8,7 7,5 7,2 6,6 15,6 15,4 14,0 24, Källa: SCB/HUI Lågkonjunkturen tog ett fast grepp om svensk ekonomi under slutet av Den svaga utvecklingen fortsatte även under första halvåret Efter sommaren har läget stabiliserats, vilket i kombination med kraftiga stimulansåtgärder och svaga jämförelsetal medför att detaljhandeln kommer att utvecklas relativt väl under

6 Prognosen är att total detaljhandel kommer att öka med 3,0 procent jämfört med december i fjol. Dagligvaruhandeln beräknas öka med 4,5 procent och sällanköpsvaruhandeln beräknas öka med 2,0 procent. Anledningen till att försäljningen kan öka är de stimulansåtgärder som riktats mot hushållen i form av skattesänkningar och en historiskt låg ränta. Detta skapar en kraftigt ökad köpkraft hos hushållen. Sverige är på väg ur krisen snarare än i den och indikatorer över företagens och hushållens syn på framtiden pekar nu uppåt. Dessutom gynnas årets decembertillväxt av en svag fjolårstillväxt. Tabell 2.1 Förändringstakten för julhandeln jämfört med föregående år samt prognos för 2009, löpande priser Dagligvaruhandel 2, 5,8% 0,4% 4,2% 2,4% 2,9% 1,4% 4, 6,8% 4,2% 3,5% 4,5% Sällanköpsvaruhandel 7,5% 11,9% 2,4% 2,4% 6, 4,4% 5,7% 8,6% 5,6% 3, -1,5% 2, Total detaljhandel 4,9% 9,1% 1,5% 3,2% 4,4% 3,8% 3,8% 6,7% 6,1% 3,5% 0,6% 3, Källa: HUI Om prognosen slår in kommer julhandeln år 2009 att omsätta 61,3 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor mer än i fjol. I december beräknas det då handlas för cirka 12,9 miljarder kronor mer än vad det handlas för i genomsnitt under årets övriga elva månader. Det innebär en merförsäljning per person på nästan kronor i december, vilket kan ses som en uppskattning av hur mycket vi handlar julmat och julklappar för. Tabell 2.2 Beräknad decemberförsäljning i detaljhandeln 2009, totalt och per person Total försäljning i december, miljarder kronor Försäljning per person Total detaljhandel 61, Dagligvaror 26, Sällanköpsvaror 34, Källa: HUI Tabell 2.3 visar HUI:s prognos för några av Sveriges län. Högst beräknas försäljningen bli i Stockholms län medan merförsäljningen per person är högst i Hallands län. Anledningen till att julhandeln och merförsäljningen är betydligt högre i vissa län jämfört med i andra är att det finns handel i länet som lockar kunder från andra län, exempelvis Gekås i Ullared i Hallands län. 5

7 Tabell 2.3 Julhandelsprognosen för detaljhandeln fördelad på län 1 Län Julhandel 2009, prognos, mkr Julhandel per person Julhandelns merförsäljning, mkr Merförsäljning per person Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket Källa: HUI 1 Siffrorna baseras på HUI:s prognos över total julhandel i riket. Fördelningen mellan länen baseras på siffror från boken Handeln i Sverige (HUI) som kartlägger detaljhandelns omsättning på läns- och kommunnivå. 6

8 3. Julhandeln I detta kapitel presenteras resultatet av Svensk Handels julhandelsundersökning. Undersökningen riktar sig till handlare som är medlemmar i Svensk Handel. Totalt besvarades enkäten av handlare från samtliga detaljhandelsbranscher, förutom Systembolaget och Apoteket. Data samlades in med hjälp av en e-postenkät under perioden 21 oktober till 3 november Julhandeln startar vid första advent Huvuddelen av julhandeln äger rum i december, men många konsumenter börjar göra sina julklappsinköp långt tidigare. Försäljningen av adventsljusstakar och julpynt startar ofta redan i oktober eller november. Majoriteten av handlarna, 68 procent, uppger att julhandeln i deras butik startar tidigast första advent medan 32 procent uppger att julhandeln startar tidigare än så. I år är det dessutom många svenskar som får sin lön på fredagen före första advent, vilket säkert påverkar julhandelsstarten i många branscher. Svensk Handel får ofta frågan om inte julhandeln startar tidigare och tidigare för varje år, men det finns ingenting som tyder på att det skulle vara så. Även i förra årets undersökning var det flest handlare som angav att julhandeln startar vid första advent. Några aktörer är visserligen tidigt ute, med start redan i oktober, men undersökningsresultatet visar att det bara är 6 procent av handlarna som startar julhandeln redan då. Diagram 3.1 Julhandeln startar första advent När startar julhandeln i din butik/dina butiker? 35% % 25% 22% 21% 2 14% 15% 11% 12% 12% 9% 11% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 3% 3% 1% Före 31 oktober Allhelgonahelgen 2 28 november Första advent Vecka 49 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52 Vet ej

9 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen Mitt i pågående lågkonjunktur har detaljhandeln hittills i år utvecklats oväntat starkt. Visserligen syns spår av den ekonomiska krisen i flertalet branscher som utvecklats negativt, men för detaljhandeln som helhet har försäljningen ökat med drygt 2,5 procent. Lågkonjunkturen märktes tydligt i detaljhandeln under våren, men sommaren blev mycket stark samtidigt som indikatorer nu börjar peka uppåt. Hösten förväntas även den utvecklas starkt, inte minst för att jämförelsetalen från krishösten i fjol är mycket svaga. I takt med att konjunkturen ljusnar och optimismen stiger bland hushållen börjar de våga konsumera igen. Krisen är dock inte över för den här gången, på sikt finns flera farhågor. Arbetslösheten fortsätter att öka samtidigt som räntan sannolikt börjar höjas under nästa år. Detta kan också få effekt på bostadsmarknaden och hushållens framtidstro. Ingen av dessa faktorer bedöms dock påverka konsumtionen på kort sikt och årets julhandel har goda förutsättningar att slå rekord igen. Att konjunkturläget börjar ljusna syns tydligt när man frågar handlarna om den rådande konjunkturens påverkan på julhandelsförsäljningen. I fjol bedömde hela 58 procent av handlarna att lågkonjunkturen skulle påverka dem negativt i julhandeln, i år är motsvarande siffra 33 procent. 4 av 10 tror inte att den rådande konjunkturen påverkar försäljningen. Diagram 3.2 Konjunkturens påverkan på julhandelsförsäljningen Hur tror du att den rådande konjunkturen kommer att påverka julhandelsförsäljningen i din butik/dina butiker? 58% % 3% Konjunkturen påverkar försäljningen positivt 33% Konjunkturen påverkar försäljningen negativt 41% 28% Konjunkturen påverkar inte försäljningen 11% 11% Vet ej Under första halvåret 2009 utvecklades sällanköpsvaruhandelns branscher svagt, i synnerhet de kapitaltunga branscherna som elektronik-, möbel- och järn- och bygghandeln. När utvecklingen nu ställs mot de svaga jämförelsetalen från förra hösten ökar försäljningen, vilket medför att 2009 inte kommer att bli ett lika svagt år som först befarats för dessa branscher. För flera branscher, som beklädnads- och sport- och fritidshandeln, har försäljningen ökat hittills i år jämfört med föregående år. 8

10 Handlarna har fått svara på frågan hur de tror att konjunkturen kommer att påverka konsumenternas köpbeteende. Samma fråga ställdes för ett år sedan när lågkonjunkturen och den ekonomiska krisen kom. Då trodde 3 av 10 handlare att konsumenterna skulle köpa färre julklappar. I år, när handlarna nyligen upplevt en jul i lågkonjunktur, har den andelen minskat till 2 av 10 handlare. Istället tror 24 procent att konsumenterna kommer att prioritera barnens julklappar, 21 procent tror också att konsumenterna kommer att köpa billigare julklappar. Det är 15 procent av handlarna som inte tror att konjunkturen påverkar konsumenternas köpbeteende, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Diagram 3.3 Barnens julklappar prioriteras i årets julhandel Hur tror du att den rådande konjunkturen kommer att påverka konsumenternas köpbeteende i julhandeln? De prioriterar barnens julklappar 22% 24% De köper billigare julklappar 24% 21% De köper färre julklappar 2 31% De prioriterar en traditionell jul med minst lika mycket julklappar som förra året Jag tror inte att konjunkturen påverkar konsumenternas köpbeteende 7% 16% 15% De avstår helt från julklappar 1% Vet ej 5% 3% 5% 15% 2 25% 3 35% Handlarna har fått svara på några frågor om vilka förändringar de planerar i sin verksamhet julen 2009 jämfört med julen De resultat som presenteras i tabellen nedan visar att majoriteten av handlarna inte planerar några större förändringar i sin verksamhet under den stundande julhandeln jämfört med Det är intressant att notera att andelen som planerar nedskärningar på personalsidan är något större än den som planerar ökningar. Däremot är andelarna som planerar att öka sin marknadsföring och sina varuinköp större än de som planerar att minska dem. Tabell 3.1 Förändringar i verksamheten jämfört med julen 2008 Öka Oförändrat Minska Vet ej Personal (heltid/deltid exkl. extrapersonal) 7% 82% 2% Marknadsföring 16% 75% 7% 2% Varuinköp 18% 64% 16% 2% Extrapersonal under julruschen 74% 12% 4% 9

11 3.3 Julskyltning Julhandeln är årets viktigaste handelsperiod för flera branscher inom handeln. Handeln påstås ofta försöka förlänga julhandelsperioden så mycket som möjligt och därför påbörja julskyltningen tidigare och tidigare varje år (exempelvis presenterar IKEA sitt julsortiment redan andra veckan i oktober). Handlarna har därför tillfrågats om när de på allvar börjar julskylta i sina butiker. Undersökningen visar att endast 3 procent av butikerna börjar julskylta före ingången av november månad. Ytterligare 15 procent börjar julskylta under de första tre veckorna i november. De allra flesta av handlarna, 77 procent, presenterar sin julskyltning under de två sista helgerna i november eller tiden där emellan. De städer som har en gemensam så kallad skyltsöndag brukar ha den under denna period, det vill säga första advent eller söndagen innan. Endast 5 procent av handlarna uppger att de börjar julskylta senare än första advent. Diagram 3.4 Få julskyltar före november När börjar ni att julskylta på allvar? 35% 3 28% 29% 25% 2 15% 15% 2 5% 3% 5% Före november Under 1 20 november Helgen innan första advent (22 november) Veckan före första advent (23 28 november) Första advent (29 november) Efter första advent 10

12 Enligt äldre tradition påbörjades julskyltningen på den så kallade skyltsöndagen. Innan dess skulle julskyltningen ha förberetts i hemlighet bakom papperstäckt skyltfönster. På själva skyltsöndagen avtäcktes skyltfönstren vid en given tidpunkt under högtidliga former. Butikerna skulle inte vara öppna då, utan det var ett slags avstamp för julen, ett tillfälle att träffas på sta n och fönstershoppa till julmusik med en kopp glögg och en pepparkaka i handen. Handlarna har fått svara på om de uppmärksammar skyltsöndagen i sin butik eller inte. Undersökningen visar att 41 procent av handlarna inte uppmärksammar skyltsöndagen utan juldekorerar sitt skyltfönster när det passar dem. Den största gruppen, 47 procent, uppmärksammar skyltsöndagen. Det är 28 procent som juldekorerar tidigare, men som skyltar om i samband med julskyltningen och 19 procent som gör på det traditionella sättet och presenterar sin julskyltning först på skyltsöndagen. Diagram 3.5 Nära hälften uppmärksammar skyltsöndagen Hur hanterar ni skyltsöndagen i era butiker? Vi uppmärksammar inte skyltsöndagen utan juldekorerar när det passar oss Vi juldekorerar före skyltsöndagen, men skyltar om i samband med skyltsöndagen Vi presenterar vår julskyltning först på skyltsöndagen Vi uppmärksammar inte skyltsöndagen men kommer överens med övriga butiker om lämplig tidpunkt Jag ansvarar för flera butiker och vi gör olika i de olika butikerna Annat 4% 3% 3% 19% 28% 41% Vet ej 2% 5% 15% 2 25% 3 35% 4 45% 11

13 Julskyltning upplevs ofta vara ett småstadsfenomen. När resultatet bryts ner på demografi visar det sig att så också är fallet. Ju mindre staden är, desto mer verkar det som om skyltsöndagstraditionen lever kvar. Bland de respondenter vars butiker återfinns i storstäder svarar 51 procent att de inte uppmärksammar skyltsöndagen utan juldekorerar när det passar dem. Bland de respondenter där butiken finns i småstäder är motsvarande andel 35 procent. I denna grupp svarar 53 procent att de antingen juldekorerar sitt skyltfönster först till skyltsöndagen, eller att de juldekorerar tidigare och sedan skyltar om. Motsvarande andel i storstadsgruppen är 35 procent. Bland dem som har lämnat kommentarer till frågan är det flera som påtalat att man i deras stad valt att lägga julskyltningen först andra advent för att locka konsumenter till staden. Diagram 3.6 Skyltsöndag störst i mindre städer Hur hanterar ni skyltsöndagen i era butiker? Vi uppmärksammar inte skyltsöndagen utan juldekorerar när det passar oss Vi juldekorerar före skyltsöndagen, men skyltar om i samband med skyltsöndagen Vi presenterar vår julskyltning först på skyltsöndagen Vi uppmärksammar inte skyltsöndagen men kommer överens med övriga butiker om lämplig tidpunkt Jag ansvarar för flera butiker och vi gör olika i de olika butikerna Annat Vet ej Småstad/landsbygd (< invånare) Medelstor stad/städer ( invånare) Större stad/städer ( invånare) Storstad (> invånare, dvs Stockholm, Göteborg och Malmö med kranskommuner) 12

14 I framför allt USA finns det en stark tradition att julpynta sitt hus, både invändigt och utvändigt, med allehanda juldekorationer. Även om vi julpyntar i Sverige upplever nog de flesta svenskar att vi trots allt är mer återhållsamma med olika typer av juldekorationer än våra grannar i väster. Svensk Handel får dock ofta frågan om man inte upplever att användandet av julpynt och julbelysning har ökat på senare tid. Handlarna har därför fått svara på hur de upplever att försäljningen av juldekorationer har utvecklats under de senaste fem åren. Undersökningen visar att 37 procent av de tillfrågade upplever att försäljningen har ökat. Samtidigt uppger 24 procent att de tycker att försäljningen av denna typ av varor har minskat och 20 procent uppger att försäljningen inte har förändrats. Nästan lika många, 18 procent, svarade vet ej på frågan. Diagram 3.7 Ingen markant ökning av juldekorationer Hur upplever du att försäljningen av juldekorationer har förändrats under de fem senaste åren? 25% 23% % 18% 15% 14% 7% 5% Ökat mycket Ökat lite Inte förändrats Minskat lite Minskat mycket Vet ej 13

15 3.4 Öppettider i jul I år infaller julafton på en torsdag, vilket innebär att helgen den december kommer att bli mycket viktig för detaljhandeln. Dagen före julafton, onsdagen den 23 december, har hela 32 procent av handlarna utökat sina öppettider med 1-3 timmar så att även de konsumenter som är ute i sista stund ska ha möjlighet att köpa sina julklappar. Däremot är det mycket få handlare som har nattöppet kvällen före julafton. Diagram 3.8 Utökade öppettider dagen före julafton Hur kommer ni att ha öppet den 23 december? % % 2 Vi har öppet som en vanlig onsdag Vi har utökat öppettiderna med 1 3 timmar Vi har nattöppet 2% 2% Jag ansvarar för fler butiker och det varierar mellan de olika butikerna Vet ej 14

16 På julafton, däremot, har 75 procent av butikerna i sällanköpsvaruhandeln stängt. Den absoluta majoriteten av dem som ändå väljer att ha öppet har kortare öppettider än en vanlig torsdag. I dagligvaruhandeln är det 72 procent som anger att de har öppet på julafton, men den stora majoriteten av dessa anger att de har kortare öppettider jämfört med en vanlig torsdag. Diagram 3.9 Kortare öppettider på julafton Kommer ni att ha öppet den 24 december? % 1% Ja, vi har öppet som en vanlig torsdag Ja, vi har öppet längre än en vanlig torsdag 71% 17% Ja, vi har öppet, men kortare än en vanlig torsdag 23% 75% Nej, vi har inte öppet 2% 3% 1% Jag ansvarar för flera butiker och det varierar mellan de olika butikerna Vet ej Dagligvaruhandeln Sällanköpsvaruhandeln 15

17 Juldagen har av tradition varit den dag under julhelgen då handeln haft som mest stängt. Samtidigt är juldagen nog ofta en lite oplanerad dag i många familjer, en dag då många antagligen skulle kunna tänka sig en promenad till stadskärnan som ett avbrott i julmat och familjeumgänge. Handlarna tillfrågades därför om de planerar att ha öppet i sina butiker. Resultatet visar att hela 94 procent av handlarna inom sällanköpsvaruhandeln planerar att ha helt stängt på juldagen. Även inom dagligvaruhandeln har majoriteten, 53 procent av de tillfrågade, helt stängt i sina butiker. Endast 1 av 10 dagligvaruhandlare kommer att ha öppet som en vanlig fredag och 34 procent av dagligvaruhandlarna har öppet, men kortare tid än en vanlig fredag. Diagram 3.10 Juldag är helgdag även i handeln Kommer ni att ha öppet den 25 december? 34% 2% 1% 2% Ja, vi har öppet som en vanlig fredag Ja, vi har öppet längre än en vanlig fredag Dagligvaruhandeln Ja, vi har öppet, men kortare än en vanligfredag Sällanköpsvaruhandeln 53% 94% Nej, vi har inte öppet 1% 1% 1% 1% Jag ansvarar för flera butiker och det varierar mellan de olika butikerna Vet ej 16

18 3.5 Dyrare klappar i klädhandeln, billigare i leksakshandeln Majoriteten av kunderna handlar för mellan 100 och 499 kronor vid varje julklappsinköp. I år anger en något större andel handlare än i fjol att snittköpen ligger mellan 500 och 999 kronor, men samtidigt har andelen handlare vars kunder handlar julklappar för över kronor minskat något jämfört med Andelen handlare som anger att snittköpet av julklappar ligger på 0-99 kronor per gång minskade med 6 procentenheter mellan år 2007 och I år minskar den andelen med ytterligare 1 procentenhet och är nu 3 procent. Diagram 3.11 Hur mycket handlar kunden julklappar för per gång, detaljhandeln totalt Hur mycket handlar kunden julklappar för i snitt per gång? Detaljhandeln totalt 6 54% 53% 53% % 27% 28% % 4% 11% 6% 6% 5% 6% 4% 0 99 kronor kronor kronor kronor kronor eller mer 17

19 I kläd- och skohandeln uppger 47 procent av handlarna att genomsnittskunden handlar julklappar för mellan 100 och 499 kronor per gång. Denna andel har minskat med 3 procentenheter jämfört med föregående år. Däremot har andelen handlare som uppger att genomsnittsköpet ligger på mellan 500 och 999 kronor ökat med 7 procentenheter i årets undersökning och uppgår nu till 44 procent. Diagram 3.12 Hur mycket handlar kunden julklappar för per gång, kläd- och skohandeln Hur mycket handlar kunden julklappar för i snitt per gång? Kläd och skohandeln % 5 47% 56% 44% 37% 37% 7% 5% 0 99 kronor kronor kronor kronor 3% 3% kronor eller mer

20 Trots att handlarna uppger att de tror att konsumenterna kommer att prioritera barnens julklappar till följd av lågkonjunkturen minskar snittköpen i leksakshandeln. Det är 81 procent av handlarna som uppger att snittköpet i deras butik ligger mellan 100 och 499 kronor. Det är endast 20 procent som anger att snittköpet ligger på över 500 kronor. Att lågkonjunkturen skulle få konsumenterna att prioritera barnen i årets julhandel verkar inte vara en tes som leksakshandlarna tror på. Diagram 3.13 Hur mycket handlar kunden julklappar för per gång, leksakshandeln Hur mycket handlar kunden julklappar för i snitt per gång? Leksakshandeln % 81% 68% 67% 12% 25% 13% 13% 7% 4% 3% 4% 0 99 kronor kronor kronor kronor kronor eller mer

21 Även i elektronikhandeln räknar handlarna med att snittköpen blir lägre än förra året, 28 procent av handlarna uppger att kunderna handlar för över kronor per gång, vilket kan jämföras med 36 procent i fjol. Elektronikhandeln är den bransch som har dyrast genomsnittsköp, men det är också en av de branscher som har det tuffast för närvarande. Trots att de säljer fler prylar än någonsin har de svårt att nå upp till samma omsättningstal som tidigare år på grund av sjunkande priser. Diagram 3.14 Hur mycket handlar kunden julklappar för per gång, elektronikhandeln Hur mycket handlar kunden julklappar för i snitt per gång? Elektronikhandeln 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% 1% 39% 33% 32% 31% 9% 45% 0 99 kronor kronor kronor kronor 7% 23% 23% 21% 2 16% kronor eller mer

22 3.6 Kraftig ökning av ekologiska varor i julhandeln Under senare år har försäljningen av ekologiska varor ökat så snabbt att utbudet inte alltid har hängt med. De senaste åren har till exempel de ekologiska julskinkorna tagit slut flera dagar före jul hos livsmedelskedjorna. Allt fler kedjor lanserar nu också egna kollektioner av ekologiska kläder, som exempel kan Lindex, KappAhl och Hennes & Mauritz nämnas. I livsmedelshandeln har i dag 98 procent av butikerna ett ekologiskt sortiment, men även i sällanköpsvaruhandeln är det en stor andel som säljer ekologiska varor. Andelen har ökat inom samtliga branscher jämfört med den undersökning som gjordes Högst är andelen i bok- och pappershandeln där 54 procent av butikerna har ett ekologiskt sortiment, och i husoch hemsektorn där andelen är 52 procent. Även inom elektronikhandeln har försäljningen av ekologiska varor tagit fart under året. Andelen elektronikhandlare som saluför ekologiska varor har ökat med hela 13 procentenheter jämfört med 2008 och är nu uppe i 46 procent. Diagram 3.15 Ekologiska varor ökar i sällanköpsvaruhandeln Andel butiker som säljer ekologiska/miljömärkta varor i sällanköpsvaruhandeln 54% 43% 46% 33% 52% 5 45% 45% 23% 17% 8% 9% 49% 47% Bok & papper Elektronik Hus & hem Kläder & skor Leksaker Smycken & optik Sport & fritid 21

23 Nära 4 av 10 handlare, 39 procent, tror att försäljningen av ekologiskt kommer att öka i årets julhandel jämfört med förra årets. Den andelen var lika stor Få handlare tror att försäljningen av ekologiska varor kommer att minska, endast 3 procent uppger att de tror det. Däremot är en relativt stor andel av handlarna osäkra på hur försäljningen av ekologiskt kommer att utvecklas, hela 18 procent har svarat vet ej på frågan. Diagram 3.16 Ekologiskt fortsätter att öka i julhandeln 5 Tror du att försäljningen av ekologiska/miljömärkta varor kommer att öka eller minska i årets julhandel jämfört med förra året? 4 39% 39% 39% 35% % 22% % 5% öka minska vara oförändrad vet ej 22

24 Handlarna fick även svara på hur de tror att den rådande konjunkturen kommer att påverka försäljningen av ekologiska varor i jul. Ekologiska varor är ofta lite dyrare, vilket torde kunna leda till att de konsumenter som behöver sänka kostnaderna för sina julklappar väljer bort ekologiska klappar till förmån för billigare alternativ. Undersökningen visar att handlarna inte tror att detta kommer att bli fallet. Visserligen uppger 14 procent att de tror att konjunkturläget kommer att ha en negativ inverkan på försäljningen av ekologiska varor, men samtidigt tror 10 procent att den kommer att ha en positiv inverkan på försäljningen. Nära hälften, 47 procent, tror inte att konjunkturen kommer att ha någon inverkan på den ekologiska försäljningen. Diagram 3.17 Osäkert hur lågkonjunkturen påverkar försäljningen av ekologiskt i årets julhandel 5 Hur tror du att den rådande konjunkturen kommer att påverka försäljningen av ekologiska/miljömärkta varor i årets julhandel? 47% 44% % 19% 5% 29% 22% Den kommer inte att påverka försäljningen av ekologiska varor Den får försäljningen av ekologiska varor att minska Den får försäljningen av ekologiska varor att öka Vet ej 23

25 Handlarna bedömer att påverkan från samhällsdebatten är det främsta skälet till att konsumenter väljer att handla ekologiskt. Denna andel har ökat med 3 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes 2008 och är nu 31 procent. När samma fråga ställdes 2008 uppgav nära 4 av 10 handlare, 38 procent, att det var på grund av miljöpåverkan som kunderna valde ekologiska varor. Den andelen har minskat med 9 procentenheter. I årets undersökning anger 29 procent av panelen att de tror att miljön är det främsta skälet att välja ekologiska varor. Diagram 3.18 Etiska skäl bakom försäljningen av ekologiskt Vad tror du är det viktigaste skälet till att kunden väljer att köpa ekologiska/miljömärkta varor? 4 38% 35% 3 25% 2 15% 5% 31% 28% 29% 27% 2 6% 7% 7% 7% Påverkan från Miljöpåverkan Ställningstagande Hälsoskäl Vet ej samhällsdebatten

26 3.7 E-handeln slår nytt rekord i årets julhandel Under 2009 har e-handelsförsäljningen ökat försiktigare än tidigare år, men trots det har den ökat med drygt 5 procent. HUI:s prognos för 2009 är att e-handeln ska omsätta 21,5 miljarder kronor och därmed utgöra drygt 4 procent av detaljhandeln. Hela 75 procent av de butiker som ingår i julundersökningen har en hemsida på Internet, men det är långt ifrån alla butiker som erbjuder kunderna möjlighet att handla från hemsidan. Det är vanligare att kedjeanslutna butiker finns representerade på en hemsida än ickekedjeanslutna butiker. Hela 84 procent av de kedjeanslutna butikerna har en hemsida, motsvarande andel för icke kedjeanslutna butiker är 64 procent. Diagram 3.19 Hemsidan en vanlig marknadsföringskanal Har din butik en hemsida? 9 84% % % 36% kedjeansluten inte kedjeansluten ja nej Långt ifrån alla handlare som har en hemsida har försäljning via den. Hemsidan kan ändå vara betydelsefull för försäljningen, eftersom kunderna ofta vill söka information om en vara de vill köpa innan de besöker butiken. Att söka information om en vara i butiken innan den beställs på nätet är inte alls lika vanligt. 25

27 Det är intressant att notera att det är vanligare att de icke kedjeanslutna butikerna har försäljning via sin hemsida än att de kedjeanslutna butikerna har det. Det är 25 procent av de icke kedjeanslutna butikerna som har försäljning via internet, medan motsvarande andel för kedjeanslutna butiker är 18 procent. Diagram 3.20 Fler fristående än kedjeanslutna butiker har försäljning via sin hemsida Kan kunden handla via er hemsida? % ja 25% 82% nej 75% kedjeansluten inte kedjeansluten 26

28 Nära 6 av 10 handlare, 57 procent, tror att e-handelsförsäljningen kommer att öka i årets julhandel i jämförelse med föregående års. Det är 6 procentenheter fler än i 2008 års undersökning, då 51 procent uppgav att de trodde att e-handeln skulle öka i årets julhandel. Få handlare, 2 procent, tror att julhandeln via internet kommer att minska. Motsvarande siffra förra året var 9 procent. Osäkerheten är dock relativt stor, 19 procent av handlarna uppger att de inte vet. Diagram 3.21 E-handeln slår rekord i årets julhandel Tror du att julhandeln via internet kommer att öka eller minska jämfört med förra året? % 51% % 19% 19% 21% % 9% Öka Minska Vara oförändrad Vet ej 27

29 3.8 Julrea I många familjer är det tradition att efter några dagars intensivt familjeumgänge spendera annandag jul i handeln och julrean. Det är dock inte i alla detaljhandelsbranscher som det förekommer julrea. Branscher där många rear efter jul är kläd- och skohandeln, elektronikhandeln och sport- och fritidshandeln. Hur omfattande rean blir beror på hur stora lager butikerna har efter höst- och julförsäljningen. Om december månad blir mild kan sportoch fritidshandeln tvingas rea ut lager med vintersportprylar trots att vintersportsäsongen inte börjat ännu. På samma sätt kan många konsumenter vid milt väder skjuta upp inköp av nya vinterjackor och skor tills vintern kommer på allvar, varpå kläd- och skohandeln blir sittande med stora lager. De handlare som har uppgett att de har julrea i sin butik har fått svara på vad det främsta skälet till det är. Nära hälften, 45 procent, av de tillfrågade har julrea för att sälja ut överblivet lager, men det finns också andra anledningar. Nära 2 av 10 handlare uppger att anledningen till att de har rea är att konsumenterna förväntar sig det och 14 procent uppger att den främsta anledningen är att konkurrenterna rear och att de då upplever att de också måste rea. Endast 13 procent uppger att det främsta skälet till julrea är att förlänga julförsäljningen. Diagram 3.22 Lagerrensning främsta anledningen till julrea 5 45% Vad är det främsta skälet till att ni har julrea i din butik/dina butiker? % 14% 13% För att sälja ut Konsumenterna överblivet lagerförväntar sig rea Våra konkurrenter rear och då måste vi också göra det Det är ett sätt att förlänga julförsäljningen 6% 2% Tradition Annat Vet ej 28

30 En stor andel företag i undersökningen uppger att de inte har någon julrea alls. Det gäller främst butiker inom dagligvaruhandeln samt butiker som inte har någon tydlig julklappsförsäljning, såsom hus- och hembranschen och optikhandeln. Inte heller leksakshandlarna, smyckehandlarna eller bokhandlarna har julrea i någon större omfattning. Bokhandlarnas rea äger istället traditionsenligt rum i slutet av februari. Av de företag som har julrea drar de flesta, drygt 6 av 10 handlare, igång på annandag jul eller i mellandagarna. Nästan en tiondel avvaktar till efter nyår och ytterligare 16 procent till efter trettonhelgen. Ett sätt att dra konsumenter från sina konkurrenter i julhandeln skulle kunna vara att börja julrean redan före jul om man som handlare ser att försäljningen gått sämre än förväntat. Det är dock relativt få handlare, drygt en av tio, som uppger att de planerar att påbörja rean redan innan jul eller på julafton. Diagram 3.23 Julrean startar på annandag jul 4 3 När startar julrean i din butik/dina butiker? 34% 31% 29% 27% 2 6% 7% 6% 4% 16% 15% 4% 1% Före den 24 december På julafton eller juldagen På annandag jul I mellandagarna Efter nyår Efter trettondagsafton Vet ej 29

31 Kläd- och skohandeln är den bransch i vilken störst andel av företagen anger att de har julrea. Det är också i den branschen som rean är mest utdragen. Några startar redan före jul, majoriteten drar i gång på annandagen eller i mellandagarna och hela 21 procent avvaktar till efter trettonhelgen. I förra årets undersökning uppgav 7 procent av handlarna inom kläd- och skohandeln att de planerade att påbörja sin rea redan innan jul, i årets undersökning är den andelen endast 1 procent. Däremot har andelen som planerar att starta sin rea på annandag jul ökat från 38 procent 2008 till 43 procent Diagram 3.24 Julrean i kläd- och skohandeln När startar julrean i din butik/dina butiker? Kläd och skohandeln % 38% % 22% 21% % 1% 2% 1% 9% 6% 2% 3% Före den 24 december På julafton eller juldagen På annandag jul I mellandagarna Efter nyår Efter trettondagsafton Vet ej 30

32 I sport- och fritidshandeln är julrean betydligt mer koncentrerad än i kläd- och skohandeln. Hela 74 procent startar rean på annandagen och ytterligare 13 procent i mellandagarna. Ingen startar före jul och endast 13 procent efter nyår. En förklaring till att samstämmigheten är så stor i branschen kan vara att en större andel av företagen här är kedjeanslutna och att reaperioderna därmed samordnas centralt. Diagram 3.25 Julrean i sport- och fritidshandeln 8 När startar julrean i din butik/dina butiker? Sport och fritidshandeln 74% % % % 9% 4% 5% 5% Före den 24 december På julafton eller juldagen På annandag jul I mellandagarna Efter nyår Efter trettondagsafton Vet ej

33 I elektronikhandeln startar julrean tidigt, 22 procent uppger att de drar i gång rean redan före annandag jul. Detta är en större andel än i de andra branscherna. Majoriteten av elektronikhandlarna startar rean under annandagen eller mellandagarna och relativt få, 14 procent, väntar till efter nyårshelgen. Diagram 3.26 Julrean i elektronikhandeln När startar julrean i din butik/dina butiker? Elektronikhandeln 45% 42% 4 35% 33% 29% 29% 3 25% 2 16% 15% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 5% 2% Före den 24 december På julafton eller juldagen På annandag jul I mellandagarna Efter nyår Efter trettondagsafton Vet ej

34

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 Julhandeln 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 3.2 Julskyltningen börjar runt samma tid varje år... 9

Läs mer

1. INLEDNING JULHANDELN OCH PROGNOS FÖR JULHANDELN Marknadsföring i samband med julhandeln... 10

1. INLEDNING JULHANDELN OCH PROGNOS FÖR JULHANDELN Marknadsföring i samband med julhandeln... 10 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELN OCH PROGNOS FÖR 2010... 4 2.1 Julhandeln... 4 2.2 HUI:s julhandelsprognos... 4 3. JULHANDELN... 6 3.1 Julhandeln i den rådande konjunkturen... 6 3.2

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP JUL- RAPPORT 2009 1. Julhandeln 2009 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månads försäljningsutveckling i detaljhandeln. Eftersom

Läs mer

Svensk Handels julrapport 2015

Svensk Handels julrapport 2015 Svensk Handels julrapport 2015 Sammanfattning Julen innebär en merförsäljning för handeln på 16 miljarder. Det innebär att svenskar köper julmat för 700 kr per person och julklappar för 1 000 kr per person.

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2008 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 6 Julhandeln startar första advent... 6 Lågkonjunkturen slår mot julhandeln... 6 Dyrare

Läs mer

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7 Julhandeln 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4 2.1 Julhandelns betydelse... 5 3. Julhandelsprognos... 7 4. Så blir julhandeln 2012... 9 4.1 Det försämrade

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Handelsbarometern. December 2014. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. December 2014. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2014 Leksaksborgen, Stockholm Foto: Björn Mattisson Julspecial Julhandeln viktig ingång

Läs mer

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE.

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julprognos 2011 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julhandeln 2011 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom

Läs mer

Julklappspengarna 2015

Julklappspengarna 2015 Julklappspengarna 2015 Ur rapporten: 2015 ökar vi återigen julklappsköpen. I snitt köper vi fem julklappar. De allra flesta planerar att köpa mellan tre och sex julklappar. En av tio köper dock minst tio

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Cirka hälften av konsumenterna tycker att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga vid köp av julmat och julklappar.

Cirka hälften av konsumenterna tycker att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga vid köp av julmat och julklappar. Sammanfattning Julen innebär en merförsäljning för handeln på 16,5 miljarder kronor. Svenskarna köper julmat för 700 kronor per person och julklappar för 1 000 kronor per person. Julhandeln bidrar till

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

Trogna bankkunder med bunden ränta

Trogna bankkunder med bunden ränta Trogna bankkunder med bunden ränta - bolånemarknadens förlorare SBAB:s uppdrag från ägaren, staten, är att bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Bolånerapporten belyser trender på bolånemarknaden

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Blekinge Län Oktober 2008

Blekinge Län Oktober 2008 Blekinge Län Oktober 2008 I nledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Konjunkturrapport Q3-2014

Konjunkturrapport Q3-2014 Konjunkturrapport Q3-2014 Fakta och prognos Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Period 28 augusti - 7 september 2014 1 5 november 2014 Sundsvall Jonas Frycklund Ekonom Anna Hedensjö Johansson

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Bolånekunder, plocka russinen ur kakan! De fyra storbankernas andel av bolånemarknaden till hushåll ligger kvar på 92 procent under första halvåret i år. Nio

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:23

Regeringens proposition 2004/05:23 Regeringens proposition 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag Prop. 2004/05:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2004 Thomas Östros Pär Nuder

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25 HUI:s JULPROGNOS & ÅRETS JULKLAPP 2010 Julhandeln 2010 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom december

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Kvartal 2 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9

Kvartal 2 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9 Kvartal 2 2014 MÖBLER & HEMINREDNING 5 HEMELEKTRONIK 6 KLÄDER & SKOR 8 SPORT & FRITID 9 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 Innehåll Sammanfattning Q2 2014 Handeln per kategori Möbler & Heminredning +0,8 %

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Black Friday - Köpfest för konsumenten, pina för handeln? Fakta och siffror om Black Friday

Black Friday - Köpfest för konsumenten, pina för handeln? Fakta och siffror om Black Friday Black Friday - Köpfest för konsumenten, pina för handeln? Fakta och siffror om Black Friday Black Friday Bakgrund I Sverige är Black Friday ett nytt fenomen och dess popularitet växer explosionsartat.

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Rovdjursturism möter framtiden Stefan Fölster Europa tragglar sig igenom skuldkrisen Tyskland tvingar fram reformer. ECB lånar ut mer.

Läs mer

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrunden till undersökningen...4 1.2 Undersökningens syfte och metod...5 2 BESKRIVNING

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Växjö kommun... 5 Ljungby kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

BLACK FRIDAY. Köpfest på frammarsch

BLACK FRIDAY. Köpfest på frammarsch BLACK FRIDAY Köpfest på frammarsch Black Friday Sammanfattning Black Friday är en relativt ny företeelse i Sverige som fortsätter att växa. Black Friday har slagit igenom mer bland yngre än bland äldre.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Julen Vårt julfirande här i Sverige är en blandning av kristen tro (t.ex. Jesus) och ännu äldre traditioner (t.ex. julklappar). Vi har dessutom lånat

Julen Vårt julfirande här i Sverige är en blandning av kristen tro (t.ex. Jesus) och ännu äldre traditioner (t.ex. julklappar). Vi har dessutom lånat Julen Vårt julfirande här i Sverige är en blandning av kristen tro (t.ex. Jesus) och ännu äldre traditioner (t.ex. julklappar). Vi har dessutom lånat traditioner från andra länder, bl a från Tyskland (t.ex.

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer