Julprognos november 2011 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE."

Transkript

1 Julprognos november 2011 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

2 Julhandeln 2011 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom december är den utan tvekan viktigaste månaden för detaljhandeln finns det också ett intresse av att fundera kring just denna månads utsikter. Detta gör HUI varje år i sin julrapport. Benämningen julhandel kommer givetvis från det faktum att den främsta anledningen till att december är årets viktigaste månad är just försäljningen i samband med julhelgen. Emellertid är även mellandagsrean och försäljningen kring nyår mycket viktig för detaljhandeln. Eftersom det dessutom är svårt att avgränsa vad som egentligen är julklappar och när i månaden vi börjar köpa dem har hela decemberförsäljningen varit den naturliga avgränsningen. Med julhandel avses således hela försäljningen i december, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Vågar hushållen shoppa loss i jul? Förutsättningen för en fröjdefull julförsäljning är god om hushållens ekonomi granskas. Hushållen har mer pengar än tidigare att handla för och ökar under 2011 sin konsumtion med drygt 2 procent. Det ekonomiska klimatet inför julhandeln är emellertid allt annat än fröjdefullt. Skuldkrisen i Europa sprider oro till svenska konsumenter och handeln är dessutom hårt konkurrensutsatt från andra branscher. Inför årets julhandel ställs handeln inför två utmaningar. För det första har hushållen under hela året valt att spendera pengarna på annat än just detaljhandelsprodukter, exempelvis har bilförsäljningen och restaurangbesöken utvecklats starkt medan handeln utvecklats svagt. Dessa branschers kraftiga uppgång är bland annat ett spår av den svaga utveckling branscherna upplevde under finanskrisens första fas 2008 och Hushållens återhållsamhet under dessa år har skapat ett uppdämt behov av dessa varor och tjänster, ett behov som fått utlopp när ekonomin förbättrats under 2010 och Detaljhandelns tillväxt skuggas av utvecklingen i dessa branscher. Försäljningsutvecklingen är visserligen positiv men betydligt svagare än tidigare år och alltså svagare än andra poster som hushållen lägger pengar på. Frågan är om hushållen till jul ändå väljer att prioritera handeln igen? För det andra oroas hushållen av omvärldsekonomin. Den europeiska skuldkrisen för in Sverige i en ny lågkonjunktur strax efter det att ekonomin precis kommit ur den förra. Djupet av denna lågkonjunktur är avhängt 2

3 politiska beslut i syfte att få de sydeuropeiska ländernas ekonomi i balans. Avskrivningen av delar av Greklands lån i förra veckan samt förstärkningen av den europeiska räddningsfonden till miljarder euro är ett steg på vägen men fortfarande kvartstår en rad beslut för att säkra den europeiska utvecklingen. En ny finanskris och recession kan i dagsläget därför inte uteslutas och till dess att denna fara är undanröjd håller hushållen hårt i plånboken. Skuldkrisen i Europa kan ställa till det för detaljhandelns höjdpunkt, julen. Detaljhandelns försäljning, som redan utvecklats svagt, kan fortsätta att försvagas, något som skulle kunna leda till att julhandeln för första gången sedan 1995 inte slår rekord. Ett hopp skulle kunna finnas i att lågkonjunkturen för med sig att hushållens fokus vrids från exempelvis restaurangtjänster och bilköp, båda utgifter som hushållen sannolikt kan spara in på i sämre tider, till handeln där konsumenten kompenserar sig för de dystrare tiderna. Om HUI under tidigare år funderat kring hur mycket julhandelns försäljning ska öka så är frågan nu om försäljningen ska öka överhuvudtaget. Huvudfrågorna är om hushållen kommer att spendera pengar och om de kommer att göra det på detaljhandel. 3

4 Prognosen knappt rekord trots oroliga tider Prognosläget inför årets julhandel är svårt. Hushållen har pengar att handla för men politik och psykologi gör framtiden oviss. Ett scenario där den europeiska skuldkrisen fördjupas och svensk exportindustri börjar varsla skulle göra hushållens redan dystra framtidsutsikter betydligt kyligare och försäljningsökningen i jul skulle utebli. Ett ljusare scenario där avskrivningen av Greklands skulder och förstärkningen av eurozonens räddningsfond leder till ökad optimism och uteblivna varsel kan istället ingjuta förtroende i hushållen som har gott om pengar att konsumera för. HUI:s bedömning ligger någonstans mittemellan dessa två scenarior. Det vill säga svensk ekonomi är tills vidare på paus och företag och hushåll håller i pengarna i väntan på klartecken kring framtiden. Det medför att handeln kan räkna med en mycket marginell försäljningstillväxt den närmaste tiden, inklusive julhandeln. HUI räknar med att detaljhandeln i jul kommer att få ett större fokus av hushållen. Hittills i år har man valt bort handeln till förmån för konsumtion av andra varor och tjänster, såsom bilar och restaurangtjänster. Eftersom julen är helig för många svenskar med stort fokus på både klappar och mat är bedömningen att hushållen till jul kommer att prioritera om och vända blicken mot detaljhandeln igen. Denna omprioritering kommer dessutom förstärkas av lågkonjunkturen som för bort människors fokus på bilar och restaurangtjänster till mer återhållsam konsumtion i exempelvis detaljhandeln. HUI bedömer alltså att det blir rekord i år igen, om än svagt. 4

5 Tabell 1 Detaljhandelns omsättning i miljarder kronor för december , samt prognos för december 2011 (löpande priser inklusive moms) Omsättning i miljarder kronor Procentuell utveckling December ,6 3,3 % December ,7-7,7 % December ,4 2,1 % December ,2 5,0 % December ,1-3,0% December ,6 1,4 % December ,4 2,4 % December ,2 4,9 % December ,8 9,1 % December ,5 1,5 % December ,8 3,2 % December ,8 4,4 % December ,6 3,8 % December ,4 3,9 % December ,8 6,7 % December ,1 6,1 % December ,1 3,5 % December ,5 0,6 % December ,8 6,8 % December ,6 2,9 % December 2011* 65,2 1,0 % Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI Prognos och utfall Att göra prognoser är alltid förknippat med svårigheter. Att prognostisera på branschnivå är särskilt komplicerat, då olika branscher reagerar med varierande styrka på väntade eller oväntade händelser (exempelvis olika väderextremer) års julprognos hamnade i sin helhet mycket nära utfallet. Omsättningen inom detaljhandeln i december 2010 uppgick till miljoner kronor HUI:s prognos låg på miljoner kronor. 5

6 Drygt 65 miljarder Prognosen för julmånaden decembers försäljning är en omsättning på 65,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,0 procent jämfört med december För att få perspektiv på vilken storleksordning det rör sig om kan dessa 65 miljarder kronor slås ut på Sveriges drygt 9 miljoner invånare. Då decemberhandeln fördelas per person innebär det att svenska folket i genomsnitt köper detaljhandelsvaror för knappt kronor per person i december. Denna summa fördelar sig med knappt kronor på dagligvaruhandeln och resterande kronor på sällanköpsvaruhandeln. Tabell 2 Beräknad decemberförsäljning i detaljhandeln år 2011, totalt och per person (inklusive moms) Total försäljning i december (miljarder kronor) Försäljning per person Total detaljhandel 65, dagligvaror 27, sällanköpsvaror 38, Julens köplust bidrar till att december månad är handelns klart starkaste försäljningsmånad. Årets prognos innebär att det i själva verket shoppas för cirka 14,2 miljarder kronor mer i december än vad det shoppas för i genomsnitt under årets övriga elva månader. Detta skulle innebära en merförsäljning per person på kronor i december månad. 1 Branschprognoser Dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln har utvecklats likartat under året, vilket är ett svagt tecken. I goda tider utvecklas sällanköpsvaruhandeln bättre men nu är utvecklingen alltså jämndålig. Till årets julhandel är bedömningen dessutom att sällanköpsvaruhandelns tillväxt blir svagare än dagligvaruhandelns. Osäkerheten i ekonomin drabbar främst sällanköpsvaruhandeln vars branscher har en mindre behovsstyrd konsumtion jämfört med dagligvaruhandeln. För hushållen är det relativt enkelt att spara in på ett antal köp inom sällanköpsvaruhandeln, något som inte sänker levnadsstandarden nämnvärt eller gör julhelgen mindre fröjdefull, men för företagen får hushållens återhållsamhet snabbt konsekvenser i form av minskad försäljningsökning. Dagligvaruhandeln klarar kriser bättre men är å andra sida efter när konjunkturen vänder 1 Beräkning av mervärdet av decemberhandeln: Merförsäljningen baseras på HUI:s prognos för helårsförsäljningen 2011 på 1,5 procent. Genomsnittet för månaderna januari till november 2011 är miljoner kronor mindre än den prognostiserade decemberförsäljningen. 6

7 upp. I år väntas dagligvaruhandelns försäljning stiga med 1,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln hamnar på strax över oförändrat, +0,5 procent. Tabell 3 Detaljhandelns omsättningsutveckling i december månad samt prognos för år 2011, i löpande priser (procent) dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel * Dagligvaruhandel 0,4 4,2 2,4 2,9 1,4 4,0 6,8 4,2 3,5 4,2 3,0 1,5 Sällanköpsvaruhandel 2,4 2,4 6,0 4,4 5,7 8,6 5,6 3,0-1,5 8,7 3,0 0,5 Total detaljhandel 1,5 3,2 4,4 3,8 3,9 6,7 6,1 3,5 0,6 6,8 3,0 1,0 Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI. Mat, sport och leksaker årets vinnare Årets julhandel väntas öka mycket marginellt och någon särskild vinnare är svår att utse. Dagligvaruhandeln som är den minst konjunkturkänsliga branschen i detaljhandeln bedöms utvecklas relativt väl. Dagligvaruhandeln har utvecklats svagt sedan 2010 samtidigt som andra delar av ekonomin och detaljhandeln utvecklats betydligt starkare. När svensk ekonomi förs in i en ny lågkonjunktur är emellertid bedömningen att livsmedelshandelns tillväxttakt fortsätter i samma takt som tidigare. Det går alltså inte bättre för dagligvaruhandeln men i och med att en svag ökningstakt bibehålls är man åtminstone relativt bättre än många andra branscher. Det finns också potential för branschen som kan få ett lyft när hushållens fokus i lågkonjunktur vrids från exempelvis restaurangbesök till en mer återhållsam matkonsumtion, något livsmedelshandeln kommer att vinna på. Prognosen för dagligvaruhandelns julförsäljning skrivs till 1,5 procents tillväxt. Sporthandeln har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och tillväxten i år ligger även den i topp bland detaljhandelsbranscherna. Hälsotrenden är stark och tycks inte vika ner på grund av lågkonjunktur. Hushållen är beredda att spara på många andra delar av konsumtionen innan sporthandeln påverkas. Branschens utmaning de närmaste åren ligger inte i marknadens tillväxt, snarare i en kraftigt ökad konkurrens från nya aktörer, något som kommer att pressa branschens marginaler. Hur julhandeln utvecklas beror till stor del på vädret. Fjolårens vinterväder har gett branschen kraftiga ökningstal, i december 2009 med 21 procent och december 2010 med 12 procent. Att efter dessa år ens leverera positiv tillväxt skulle vara mycket starkt. Nyckel för att branschen ska leverera tillväxt i december ligger inte i konjunkturens utveckling utan om vi får snö eller ej till jul. Prognosen för sporthandelns försäljningsutveckling december 2011 skrivs till 1,5 procent. 7

8 Också leksakshandeln utvecklas relativt väl och bedömningen är att hushållen kommer att prioritera denna bransch. För branschen är julhandeln helt avgörande. Cirka 25 procent av årets försäljning sker i december, vilket egentligen betyder att ett par veckor kring jul avgör hela årets resultat. I år väntas tillväxten stanna på 2,0 procent. Kläd- och skohandeln Beklädnadsbranscherna har utvecklats svagt under 2011 och väntas bara knappt slå försäljningsrekord också i december. Samtliga beklädnadsbranscher har tvingats lära sig att leverera goda utvecklingstal under jular utan vinterväder, men får givetvis ett extra lyft om snö och kyla infinner sig. En snöfylld jul driver försäljningen av varma kläder och skor, både genom behovet kylan skapar hos konsumenten och i form av inspiration till vad hushållen ska köpa för klappar i år. Precis som för sporthandeln har de två senaste åren av snöfylld jul gett branscherna stark utveckling och utan snö och kyla i år blir det svårt att slå fjolårets försäljning. Prognosen skrivs till 1,0 procent för såväl klädhandeln som skohandeln. Bokhandeln Bokhandeln har utvecklats svagt under många år och så även i år. Svensken köper mer böcker än någonsin, men detta i allt högre grad via internetaktörer. Detta gör att den traditionella bokhandeln, som HUI mäter, tappar andelar. Svensken tycker om e-handelns stora utbud, de låga priserna och bekvämligheten som internetaktörerna erbjuder. I takt med att e-handeln vinner förtroende handlar också fler och fler konsumenter sina julklappar på nätet, förvissade om att dagens e-handel levererar varorna i god tid före jul. Årets julhandel med julafton på en lördag gör läget för e-handel perfekt med en hel arbetsvecka innan jul att leverera klappar på. Svensken bedöms således köpa fler böcker denna jul, men omsättningen för bokhandeln väntas minska med 3,0 procent. Möbel-, bygg- och elektronikhandeln Detaljhandelns mest kapitalintensiva branscher, möbel-, bygg- och elektronikhandeln, uppvisade en svag utveckling under 2008 och 2009, men återhämtades starkt under Under 2011 har byggvaruhandeln utvecklats relativt väl medan elektronikhandelns försäljning varit mycket svag. En osäker bostadsmarknad gör livet svårt för dessa branscher. När omsättningshastigheten är låg på bostäder minskar också antalet tillfällen då hushållen i samband med flytt renoverar köket, byter soffa och köper ny TV. Dessa branschers bästa julklapp 8

9 skulle vara att fler bostäder köptes och såldes, oavsett priset på dessa. För elektronikhandeln, där vi under året sett OnOff göra konkurs, är marginalerna fortsättningsvis hårt pressade. En svag utveckling under den viktiga julförsäljningen kan sannolikt ge fler aktörer problem. Nödvändigtvis inte i form av konkurs men sannolikt genom ett minskat antal butiker. Prognoserna skrivs till 2,0 procent för järn- och bygghandeln, 0,5 procent för möbelhandeln samt nolltillväxt för elektronikhandeln. Guldsmedshandeln Guldsmedshandelns tillväxt har varit svag hittills i år. Stigande världsmarknadspriser på guld gör att konsumenterna väljer bort denna bransch. Branschen har under flera år också tappat mot accessoarkedjor som exempelvis Glitter. Guldsmedshandelns omsättningsökning bedöms uppgå till 1,0 procent i årets julhandel. Tidigare decemberutveckling och prognosen för i år redovisas per bransch i tabell 4. Tabell 4 Detaljhandelns omsättningsutveckling i december månad samt prognos för år 2011, i löpande priser (procent) uppdelad på sällanköpsvaruhandelns branscher * Klädhandeln -3,5 2,2 3,6 2,2 6,9 5,3 8,2 1,6-2,5 7,7 4,6 1,0 Skohandeln -1,7 2,8-4,3-3,1-3,5 21,0 0,1-1,3-1,1 22,2 9,3 1,0 Möbelhandeln 6,6-1,8 0,3 12,8 9,5 7,5 13,2 1,0-11,6 4,3 1,4 0,5 Heminredningshandeln -4,2 0,2 1,2-7,8 5,1 8,7 4,8 4,1-5,1 4,1 0,3 0,5 Elektronikhandeln 5,4-2,7 11,0 12,5 5,7 11,1 9,4 2,3-4,2 12,1 4,2 0,0 Järn- och bygghandeln 12,5 6,9 12,0 9,9 20,3 18,5 9,4 5,4-12,7 13,2 2,5 2,0 Färghandeln 3,1-6,4 11,9 1,8-0,1-0,2 3,7 1,7-1,0 6,2 3,3 2,0 Bokhandeln 2,7-0,6-0,2 3,0-5,5 5,6-3,6-3,4-8,9 3,1-3,4-3,0 Optikhandeln -3,9 9,0 2,6 6,3 4,6 11,3 2,1 1,4-6,9 13,0 5,0 1,5 Guldsmedshandeln -5,2-0,3 3,9 8,0 3,5-1,8-6,4-1,1-12,2 11,4 1,5 1,0 Sport- och fritidshandeln 12,4 23,3 6,1-6,6-1,1 6,9-4,0 6,5 5,6 20,8 11,7 1,5 Leksakshandeln -0,3 7,0 2,3 3,6-11,8 4,5 1,2 12,8-3,4 6,5 4,6 2,0 Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI. 9

10 December är handlarnas favoritmånad December är årets försäljningsmässigt viktigaste månad för majoriteten av detaljhandelns branscher. Detta gäller i synnerhet för många av sällanköpsvaruhandelns branscher. För trots all julmust, skinka och sill som konsumeras är december främst sällanköpsvaruhandelns månad. Få julfirare förvånas över att man finner hårda paket från elektronikhandeln och bokhandeln eller mjuka paket från klädhandeln och sporthandeln under granen. Under 2010 hade sällanköpsvaruhandeln 11,1 procent av sin årsförsäljning i december medan motsvarande siffra för dagligvaruhandeln var 9,7 procent. För handeln totalt landade december-andelen på 10,5 procent. Decemberförsäljningen är viktigast för leksakshandeln, som hade mer än en fjärdedel av sin årsförsäljning i december Därefter följer guldsmedshandeln, bokhandeln och elektronikhandeln. För fem av branscherna, färghandeln, optikhandeln, skohandeln, möbelhandeln samt järn- och bygghandeln, var det däremot andra månader som hade högre försäljningsandelar. Dessa branscher är antingen av den karaktären att konsumtionsmönstret tenderar att vara mer säsongsbetonat eller slumpartat fördelat över året. 10

11 Tabell 5 Försäljningen i olika branscher år 2010 fördelat på årets månader, procent jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total detaljhandel 7,2 6,7 8,0 8,0 8,5 8,8 8,8 8,5 8,2 8,5 8,4 10,5 Dagligvaruhandel 7,6 7,3 8,4 8,1 8,4 8,9 9,2 8,5 7,8 8,2 8,0 9,7 Sällanköpsvaruhandel 6,8 6,3 7,7 7,9 8,6 8,7 8,4 8,5 8,6 8,8 8,7 11,1 Klädhandeln 6,3 5,6 7,4 7,9 8,5 8,7 8,4 8,6 9,1 9,7 8,5 11,4 Skohandeln 5,4 4,5 6,5 7,8 9,1 8,2 8,0 8,2 10,4 11,1 10,5 10,1 Möbelhandeln 7,7 6,6 8,2 7,8 8,1 7,5 8,6 8,8 8,6 9,5 9,5 9,1 Elektronikhandeln 7,3 6,5 7,3 6,8 7,0 7,9 8,0 8,5 8,8 8,7 8,7 14,6 Järn- och bygghandeln 5,8 5,7 6,7 8,4 9,9 9,8 9,8 8,9 8,9 9,1 8,9 8,2 Färghandeln 4,9 5,9 7,6 8,1 10,0 10,7 11,0 9,7 8,8 8,1 8,1 6,9 Bokhandeln 8,1 8,2 8,2 6,5 6,6 7,1 7,0 8,6 8,4 7,9 8,2 15,4 Optikhandeln 6,8 7,6 9,1 8,8 8,4 8,4 7,9 8,0 8,7 9,3 8,7 8,2 Guldsmedshandeln 6,0 6,1 6,9 7,2 9,5 10,5 8,0 8,0 7,0 6,9 7,7 16,2 Sport- och fritidshandeln Leksakshandeln 7,1 6,0 8,0 9,2 8,2 7,9 8,9 8,8 8,1 8,3 7,9 11,7 5,2 5,3 6,5 6,1 6,4 7,0 7,6 6,6 6,3 7,9 9,9 25,3 11

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25 HUI:s JULPROGNOS & ÅRETS JULKLAPP 2010 Julhandeln 2010 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom december

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP JUL- RAPPORT 2009 1. Julhandeln 2009 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månads försäljningsutveckling i detaljhandeln. Eftersom

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 Julhandeln 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 3.2 Julskyltningen börjar runt samma tid varje år... 9

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7 Julhandeln 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4 2.1 Julhandelns betydelse... 5 3. Julhandelsprognos... 7 4. Så blir julhandeln 2012... 9 4.1 Det försämrade

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Stilanalys - januari 2017

Stilanalys - januari 2017 Stilanalys - januari 2017 Rapporten i korthet Under perioden september-december 2016 landade det ackumulerade resultatet på -1,4 procent för kläder och -1,2 procent för skor mätt i löpande priser. Helåret

Läs mer

Cirka hälften av konsumenterna tycker att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga vid köp av julmat och julklappar.

Cirka hälften av konsumenterna tycker att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga vid köp av julmat och julklappar. Sammanfattning Julen innebär en merförsäljning för handeln på 16,5 miljarder kronor. Svenskarna köper julmat för 700 kronor per person och julklappar för 1 000 kronor per person. Julhandeln bidrar till

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2017 Framtidsindikatorn December 96,4 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i december -1,1 månadsutveckling

Läs mer

1. INLEDNING JULHANDELN OCH PROGNOS FÖR JULHANDELN Marknadsföring i samband med julhandeln... 10

1. INLEDNING JULHANDELN OCH PROGNOS FÖR JULHANDELN Marknadsföring i samband med julhandeln... 10 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELN OCH PROGNOS FÖR 2010... 4 2.1 Julhandeln... 4 2.2 HUI:s julhandelsprognos... 4 3. JULHANDELN... 6 3.1 Julhandeln i den rådande konjunkturen... 6 3.2

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2017 Framtidsindikatorn April 99,8 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i april -1,0% månadsutveckling

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2017 Framtidsindikatorn Maj 103,3 månadsindex Positivare tongångar i handeln +3,5% månadsutveckling 107,3

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag November 2017 Framtidsindikatorn November 97,5-4,4 månadsindex månadsutveckling Svaga förväntningar i november

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2017 Framtidsindikatorn juni 100,2-3,1% månadsindex månadsutveckling 101,6 Försäljning 99,5 Antal anställda

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2008 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 6 Julhandeln startar första advent... 6 Lågkonjunkturen slår mot julhandeln... 6 Dyrare

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2017 Framtidsindikatorn Augusti 96,0-0,2% månadsindex månadsutveckling 97,2 Försäljning 95,7 Antal

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Med temabilaga URSPRUNGSMÄRKNINGEN FRÅN SVERIGE Optimistisk dagligvaruhandel Dagligvaruhandelns försäljning under andra kvartalet 2016 uppgick till 82,1

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2014 Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson 2014-10-15 Färre anställda trots ökad

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Svensk Handels julrapport 2015

Svensk Handels julrapport 2015 Svensk Handels julrapport 2015 Sammanfattning Julen innebär en merförsäljning för handeln på 16 miljarder. Det innebär att svenskar köper julmat för 700 kr per person och julklappar för 1 000 kr per person.

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Med helårssiffror 2016 2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT 1#5 NULÄGE totalt försäljning ökade med 3,9 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2015, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 4,9 procent. Den goda

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2015 Svag framtidstro i handeln Försäljningsutvecklingen har varit stark sedan fjolårets julhandel och

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Nyckeln till detaljhandelns utveckling

Nyckeln till detaljhandelns utveckling Nyckeln till detaljhandelns utveckling HUI:s KONJUNKTUR- BEDÖMNING DECEMBER 2010 KONJUNKTURBEDÖMNING DECEMBER 2010 Jonas Arnberg Fredrik Kolterjahn Jessica Lindblom Bedömningen avslutad 15/12 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Nordborna planerar att e-handla julklappar för 19,9 miljarder kronor i år SAMMANFATTNING Den nordiska julhandeln är i full

Läs mer

November 2013. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

November 2013. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera November 2013 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Julhandel 5. Kontaktuppgifter Sammanfattning

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Juni 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Något större optimism Baltikum tufft ekonomiskt läge Detaljhandeln uppvisar positiv tillväxt under andra kvartalet

Läs mer

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014 Handel och trängselskatt andra kvartalet 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg januari 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Med temabilaga Återvinning I Sverige är vi flitiga vid pantstationerna Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel Svensk Dagligvaruhandel är delägare i bolaget

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna 2013-01-15 Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna Jämfört med i december månad har handlarnas framtidstro minskat. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2015 1#5

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2015 1#5 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT 1#5 NULÄGE totalt försäljning ökade med 2,5 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en försäljningstillväxt

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Med temabilaga Hälsa God tillväxt under första kvartalet 2016 Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en stark försäljningsökning. Tillväxten under det första

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

på julhandeln

på julhandeln PostNord tar tempen på julhandeln 2015 2015-11-27 E-handeln går mot kraftigt julrekord METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2002 respondenter genomförd den 23-25 november 2015 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2015 Framtidstron fortsätter att dala Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men

Läs mer

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Juni 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Räntans påverkan och semesterplaner 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2015 2015-01-16 Handlarnas framtidstro repar sig Handlarnas framtidstro steg i mars månad men Framtidsindikatorn,

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER

STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER STÖLDER OCH ANNAT SVINN I SVENSKA BUTIKER 2017 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 2 Svinnets omfattning och utveckling... 4 3 Svinnets fördelning... 7 4

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln 2013-04-15 Avvaktande framtidstro i detaljhandeln I april noteras att handlarnas framtidstro ligger kvar på ungefär samma nivå som i mars månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn, som är ett mått på

Läs mer

BLACK FRIDAY. Köpfest på frammarsch

BLACK FRIDAY. Köpfest på frammarsch BLACK FRIDAY Köpfest på frammarsch Black Friday Sammanfattning Black Friday är en relativt ny företeelse i Sverige som fortsätter att växa. Black Friday har slagit igenom mer bland yngre än bland äldre.

Läs mer

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern 2014 4 Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer

Kvartal 1 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9

Kvartal 1 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9 Kvartal 1 2014 MÖBLER & HEMINREDNING 5 HEMELEKTRONIK 6 KLÄDER & SKOR 8 SPORT & FRITID 9 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 Innehåll Sammanfattning Q1 2014 Branschutveckling Handeln per kategori Möbler & Heminredning

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2015 Fortsatt svag framtidstro Framtidsindikatorn fortsätter att ligga på en låg nivå men steg något

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer