Begagnatbarometern Kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begagnatbarometern Kvartal 4 2012"

Transkript

1 Begagnatbarometern Kvartal Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, , HUI Research: Jonas Arnberg, ,

2 Andrahandsknaden på nätet går fortsatt starkt Tillväxten på andrahandsknaden är fortsatt positiv men tillväxttakten påverkas något av en svag nyförsäljning i detaljhandeln. Den privata begagnathandeln ökade med 3 procent under fjärde kvartalet Detaljhandeln ökade under samma period med 2 procent. Begagnatknaden växte med 3 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året. Liksom tredje kvartalet stod kategorin Kläder och Skor för en stark utveckling under sista kvartalet 2012, med 14 procents ökning. Vintersportsutrustning ökade med hela 31 procent under fjärde kvartalet. Den tidiga och snörika vintern var en stark bidragande orsak till den starka tillväxten. Andrahandshandel via mobilen har växt sig stark under året och antalet besök på Blocket från mobila enheter var vid årsskiftet hela 38 procent. Begagnatknaden fortsatte att växa under sista kvartalet av 2012 trots en svagare detaljhandel. Vi har sett en explosion i det mobila användandet både för att lägga upp och söka efter begagnade prylar, vilket antagligen haft en positiv effekt på utvecklingen. Vi förväntar oss att användandet av mobila enheter kommer att fortsätta utvecklas under 2013, säger Martin Frey, VD Blocket. Svensk detaljhandel är inne i en svacka med svag efterfrågan från konsumenterna och låg tillväxt under 2012 samt Konsumenterna blir försiktiga i oroliga tider och andrahandsknaden blir ett sätt att kunna förnya sig ändå, säger Lena Larsson, VD HUI Research. Om Begagnatbarometern Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna privata andrahandsknaden. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket. I Begagnatbarometern ingår kategorier såsom kläder och skor, möbler och heminredning, hemelektronik, sport och fritid, båtar och övrigt, dock ej bilar och bostäder. Som jämförande mått används detaljhandelns försäljningsutveckling i volym som mäts via HUI och SCB:s detaljhandelsindex (DHI). I DHI ingår sällanköpsvaruhandel, dock ej mat. Detta mått är jämförbart med antal sålda produkter och därmed jämförbart med antal annonser. Begagnatbarometern tas fram i ett sabete mellan Blocket och HUI Research. Utvecklingen baseras på antalet annonser på Blocket och detaljhandelns försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år. 1

3 Detaljhandeln driver begagnatknaden Begagnatbarometern (online-driven privat andrahandsförsäljning) och detaljhandelsindex (nyförsäljning) uppvisade ett starkt samband under När man köper nytt hamnar använda prylar ofta på andrahandsknaden och utvecklingen är därför nästintill identisk. Begagnatknaden och detaljhandeln kompletterar därmed varandra väl. När det gick trögare för svensk ekonomi under hösten 2012 fick delar av detaljhandeln stå tillbaka något till följd av att konsumenterna blev mer försiktiga i sina inköp. Denna nedgång påverkade också begagnatknaden, vars tillväxt efter ett starkt tredje kvartal minskade något under fjärde kvartalet. Den försiktiga tillväxten under fjärde kvartalet förklaras också av vädret, då vintern kom betydligt tidigare i år. Andrahandsknaden är väderberoende när det är alltför varmt eller alltför kallt påverkas antalet annonser negativt. Om det är alltför kallt ger man sig inte ut i garaget och rensar och när det är soligt ute föredrar de flesta stranden framför förrådet. Diagrammet visar utveckling av antalet annonser i begagnathandeln samt försäljningsutveckling i detaljhandeln jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen för begagnathandeln och detaljhandeln 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Begagnatbarometern Detaljhandelsindex (exkl. mat) Begagnathandeln i diagrammet inkluderar de branscher som ingår i Detaljhandelsindex, exklusive mat. 2

4 Kläder och skor är fortsatt snabbväxarna på begagnatknaden Kläder och skor har utvecklats starkare på andrahandsknaden än i detaljhandeln även under fjärde kvartalet. Att kläder växer kraftigt beror sannolikt på en ökad begagnat-vana hos konsumenten där second hand-kläder vuxit som trend. Sport och fritid är vinnare både i begagnathandeln och i detaljhandeln. Hälsotrenden är fortsatt stark och det märks inte minst i ökningen av antalet anmälningar till konditionslopp. Byggvaror och verktyg går svagt både i begagnathandeln och i detaljhandeln. Den svaga konkturen har gjort ett tydligt avtryck i denna bransch. Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel kvartal fyra 2012 Begagnatknaden Detaljhandelsindex Utveckling Q Utveckling Q Kläder och skor 13,6% -2,0% Sport och fritid 5,3% 16,3% Möbler och heminredning 3,9% 2,2% Hemelektronik 1,5% 6,6% Övrigt* -0,7% Byggvaror och verktyg -5,6% -5,0% Båtar -11,9% 3,3% Totalt 2,9% 2,0% *I kategorin Övrigt ingår musikutrustning, barnprodukter, smycken, klockor och accessoarer. Redovisas ej i Detaljhandelsindex. 3

5 Svag nyförsäljning 2012 påverkade tillväxttakten för begagnat Utvecklingen på begagnatknaden under helåret 2012 visar på att kläder och skor gått starkt hela året. Helåret 2012 slutade på en ökning om 13,2 procent för kläder och skor på begagnatknaden, medan försäljningen av båtar på begagnatknaden minskade med 3,8 procent. Kapitaltunga branscher så som bygg- och båthandel gick svagt under året även i detaljhandeln medan sport- och fritidshandeln presterade bra. Sambandet mellan begagnat och nyförsäljning blir tydligt när vi studerar utvecklingstakten för helåret. Tillväxten i år har varit nästintill identisk, 3,1 respektive 3,3 procent. Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel helåret 2012 Begagnatknaden Detaljhandelsindex Helåret 2012 Helåret 2012 Kläder och skor 13,2% 0,5% Möbler och heminredning 4,4% 1,1% Sport och fritid 3,1% 10,8% Övrigt* 2,4% Byggvaror och verktyg 1,0% -3,2% Hemelektronik 0,0% 10,2% Båtar -3,8% 0,0% Totalt 3,1% 3,3% *I kategorin Övrigt ingår musikutrustning, barnprodukter, smycken, klockor och accessoarer. Redovisas ej i Detaljhandelsindex. 4

6 Möbler och heminredning Nyförsäljningen och andrahandsförsäljningen av möbler och heminredning är nära sammankopplade. Detta kan förklaras av att sortimentet till stor del utgörs av produkter som konsumenterna inte vill ha dubbla uppsättningar av hemma. Det finns även en stark trend för ett mer personligt inrett hem och unika prylar har ett högt värde på andrahandsknaden. Stark försäljningsutveckling i detaljhandeln följs av toppar i begagnathandeln. Begagnathandeln har dock utvecklats starkare med 3,9 procent under fjärde kvartalet medan detaljhandeln bara har ökat med 2,2 procent under samma period. I svagare tider kan det tänkas att konsumenterna är mer benägna att använda begagnatknaden när hemmet ska förnyas. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för möbler och heminredning på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för möbler och heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Begagnatförsäljning-Möbler och heminredning Nyförsäljning-Möbler och heminredning (Detaljhandelsindex) 5

7 Hemelektronik I detaljhandeln har prispress, konkurrens och låga ginaler gjort att branschen har det tufft. Hemelektronikbranschen har under de senaste fyra åren haft flera konkurser, Expert 2012, Onoff 2011 och PC City Ständigt lägre priser i elektronikhandeln höjer dock antalet varor som lämnar butikerna. Svenskarna lägger alltså mindre pengar på elektronik men får för detta fler antal elektronikvaror. Elektronikhandelns snabba tekniska utveckling medför att konsumenten återkommande vill förnya sig. Försäljningstoppar i begagnathandeln kan således ofta härledas till nya produktlanseringar i detaljhandeln. Exempelvis kan den starka utvecklingen i tember förklaras av Apples lansering av mobiltelefonen iphone 5 vilket resulterade att den äldre modellen lades upp till försäljning på andrahandsknaden. Under fjärde kvartalet sänkte lågkonkturen tillväxttakten i elektronikhandeln vilket också ledde till försvagad begagnatförsäljning av elektronikprodukter under samma period. Nyförsäljningen ökade med 6,6 procent under fjärde kvartalet medan begagnatknaden växte med 1,5 procent. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för hemelektronik på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för hemelektronik i begagnathandeln och detaljhandeln 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% % Begagnatförsäljning-Hemelektronik Nyförsäljning-Elektronikhandel (Detaljhandelsindex) 6

8 Kläder och skor Vanan hos konsumenterna att handla kläder och skor på andrahandsknaden har ökat kraftigt. Tydligast är detta när man jämför utvecklingen för barnkläder mot vuxenkläder och skor. Det finns en starkare tradition av att köpa och sälja barnkläder begagnat på nätet än vuxenkläder, vilket ger en lägre utvecklingstakt. Den starka tillväxttakten som syns i diagrammet nedan beror till stor del av utvecklingen inom vuxenkläder och skor. En ny acceptans av andrahandskläder och en ökad miljömedvetenhet har möjliggjort ökat tillväxt. Begagnathandeln har utvecklats starkt under fjärde kvartalet 13,6 procent jämfört med samma period under föregående år medan detaljhandeln har minskat med 2,0 procent under samma period. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för kläder och skor på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för kläder och skor i begagnathandeln och detaljhandeln 40% 30% 20% 10% 0% -10% % Begagnatförsäljning-Kläder och skor Nyförsäljning-Kläder och skor (Detaljhandelsindex) 7

9 Sport och fritid Sporthandeln är en bransch som gått starkt i år i flera kanaler, detaljhandel, online och på begagnatknaden. Hälsotrenden i Sverige fortsätter att vara stark, vilket märks inte minst i ökningen av antalet anmälningar till konditionslopp. En stark detaljhandel inom sport och fritid får även positiva effekter på andrahandsknaden. Begagnathandeln har ökat med 5,3 procent under fjärde kvartalet 2012, medan detaljhandeln sett en ännu starkare försäljningsutveckling om 16,3 procent. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för sport och fritid på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för sport och fritid i begagnathandeln och detaljhandeln 40% 30% 20% 10% 0% -10% % Begagnatförsäljning-Sport och fritid Nyförsäljning-Sport- och fritidshandel (Detaljhandelsindex) 8

10 Byggvaror och verktyg Den svaga konkturen har gjort ett tydligt avtryck i handeln med byggvaror och verktyg. Hushållen blir försiktigare i oroliga tider och väljer att sparar in på ombyggnationer och reeringar. Detta syns tydligt både i detaljhandeln och på begagnatknaden. Under fjärde kvartalet har andrahandsknaden minskat med 5,6 procent och nyförsäljningen har minskat med 5,0 procent. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för byggvaror och verktyg på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för byggvaror och verktyg i begagnathandeln och detaljhandeln 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% % Begagnatförsäljning-Byggvaror och verktyg Nyförsäljning-Järn, Bygg och VVS (Detaljhandelsindex) 9

11 Bilar Försäljningen av nya bilar var stark i bör av 2011, vilket gav avtryck i antalet bilannonser på begagnatknaden. Större delen av 2012 har bilknaden varit iskall både i nybilsförsäljning och på begagnatknaden. Utöver konkturläget har även kylan och snömängden påverkat hushållens möjlighet att sälja sina bilar på andrahandsknaden. Detta syns tydligt i försäljningen föregående år då vintern var betydligt mildare och andrahandsförsäljningen fortsatte längre in på året. Vintern i år började tidigare och var mer snörikt vilket gjort att hushållen avvaktar med att sälja sina bilar på andrahandsknaden. Diagrammet visar utveckling av antalet bilannonser på begagnatknaden samt utvecklingen av antalet nyregistrerade privatbilar jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen för bilar i begagnathandeln och detaljhandeln 30% 20% 10% 0% -10% % -30% -40% Begagnatförsäljning-Bilar Nyförsäljning-Bilar (privat) Källa: Blocket och Bil Sweden 10

12 Mobilen ökar i betydelse på begagnatknaden Andelen besök som kommer via mobila enheter ökar. Under ember månad var andelen besök från mobila enheter hela 38 procent. Trenden har under en längre tid visat på att mobilen blir allt mer populär. Allt fler konsumenter letar andrahandsprodukter via mobilen vilket gör begagnatknaden ständigt närvarande som ett alternativ till att köpa nytt. Med enheter såsom mobiler och surfplattor kan konsumenterna enkelt jämföra produkter i butikshandeln med begagnathandeln. Flitigaste användarna av mobila enheter på andrahandsknaden är män mellan år. Fördelning besök på Blocket 38% 62% Dator Mobila enheter Källa: Blocket 11

13 Flitigast begagnathandlare i norra Sverige Jämtlandsborna fortsätter att vara flitigast på begagnatknaden. Under fjärde kvartalet hade Jämtland flest antal annonser per invånare. Gotland blev omsprungna av Älvsborg och fick lägga sig i botten gällande antalet annonser per invånare. Skåne ligger också högt upp på topplistan, vilket kan förklaras av att de har en stark tradition av andrahandshandel sedan Blocket startade i Skåne i mitten av 1990-talet. Topplista antalet annonser per invånare kvartal fyra 2012 (placering under kvartal tre inom parentes) Starkast begagnatknad - Antal annonser 1 Jämtland (1) 13 Värmland (12) 2 Skåne (3) 14 Östergötland (17) 3 Norrbotten (2) 15 Skaraborg (16) 4 Stockholm (7) 16 Blekinge (11) 5 Örebro (5) 17 Västernorrland (14) 6 Dalarna (6) 18 Uppsala (18) 7 Västerbotten (4) 19 Halland (19) 8 Rikssnitt (8) 20 Kronoberg (22) 9 Göteborg (10) 21 Södermanland (20) 10 Jönköping (15) 22 Kal (21) 11 Västmanland (13) 23 Älvsborg (24) 12 Gävleborg (9) 24 Gotland (23) Källa: Blocket 12

14 Begagnatknadens annonsfördelning Möbler och heminredning var den enskilt största kategorin med 23 procent under Bilar och hemelektronik kommer därefter med 14 respektive 13 procent. Samtliga kategorier i begagnatknaden fördelades enligt földe (baserat på antalet annonser): Fördelning begagnathandel helåret % 2% 3% 15% 23% Möbler och heminredning Bil Hemelektronik Byggvaror och verktyg 6% 7% 14% Sport och fritid Barnartiklar och Leksaker Bildelar och Biltillbehör 6% 7% 13% Kläder och skor Djur Båt Övrigt Källa: Blocket 13

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Juni 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Räntans påverkan och semesterplaner 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln ÅRSRAPPORT Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research » E-handelns utveckling»förord Det svenska e-handelsåret 2012

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln visar starka tillväxttal kvartal efter kvartal, men vilka faktorer bidrar till ökningarna och vad kommer att hända härnäst? Ökad digitalisering, ökad andel tekniskt

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

2014 TEKNIKBAROMETERN

2014 TEKNIKBAROMETERN 20 TEKNIKBAROMETERN 14 I E ET AM B AR IS D ME Summering Innehåll Köpintresset för hemelektronik på nätet har ökat med 5 procent under årets två första månader jämfört med samma period föregående år. Bakom

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE.

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julprognos 2011 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julhandeln 2011 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

NR 1, 2014 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar

NR 1, 2014 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar NR 1, 14 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar VÅ R A P E N G A R 1. 2 0 1 4 PENGAMETERN 1.14 1.1 : K O N S U M T I O N S K A K A N F Ö R F Ö R S TA K VA R TA L E T 2 0 1 4 O C H H E L Å R

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Augusti 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Augusti 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Augusti 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Val av färdmedel vid shopping 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer