Kvartal 2 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartal 2 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9"

Transkript

1 Kvartal MÖBLER & HEMINREDNING 5 HEMELEKTRONIK 6 KLÄDER & SKOR 8 SPORT & FRITID 9 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11

2 Innehåll Sammanfattning Q Handeln per kategori Möbler & Heminredning +0,8 % Hemelektronik -3,4 % Kläder & Skor -2,4 % Sport & Fritid -7,5 % Byggvaror & Verktyg +1,0 % Båtar +0,7 % Landet runt Kontaktuppgifter Blocket: Annette Karlberg, presschef HUI Research: Filippa Frisk, analytiker Om Begagnatbarometern Begagnatbarometern tas fram av HUI Research i samarbete med Blocket. Syftet är att förstå svenska folkets begagnathandel trender, drivkrafter och förhållandet till att köpa nytt. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket. I Begagnatbarometern ingår kategorierna Möbler & Heminredning, Hemelektronik, Kläder & Skor, Sport & Fritid, Byggvaror & Verktyg samt Båtar. Som jämförande mått används detaljhandelns försäljningsutveckling i volym som mäts via HUI och SCB:s Detaljhandelsindex (DHI). I DHI ingår sällanköpsvaruhandel, dock ej mat. Detta mått är jämförbart med antal sålda produkter och därmed jämförbart med antal annonser. Sambandet mellan andrahandsförsäljning och nyförsäljning har visat sig vara starkast i branscherna Möbler & Heminredning, Sport & Fritid och Byggvaror & Verktyg. Resultatet pekar på att nyförsäljningen och andrahandsförsäljningen av kapitalintensiva produkter är väldigt nära sammankopplade medan sambandet för billigare produkter inte är lika tydligt. Sambandet mellan de kapitalintensiva produkterna i detaljhandeln och på begagnatmarknaden förklaras av att produkterna är av ett slag som konsumenterna inte vill eller har råd att ha dubbla uppsättningar av hemma. På så sätt driver detaljhandeln begagnatmarknaden. När man köper nytt hamnar använda prylar på andrahandsmarknaden.

3 SAMMANFATTNING Q Begagnathandeln mattades av under andra kvartalet Efter en stark inledning på året minskade den privata begagnathandeln med 2,0 procent under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Hittills i år, januari till juni, har begagnathandeln dock växt med 3,2 procent. Detaljhandeln (nyförsäljning) ökade med 5,9 procent under andra kvartalet Den vårspurt man vanligtvis kan se på begagnatmarknaden skedde 2013 under fjolårets andra kvartal, vilket gav upphov till starka jämförelsetal. I år inträffade istället vårrensningen under årets första kvartal varpå begagnathandeln av säsongsprylar, såsom kläder, sport- och fritidsvaror, mattades av under kvartal två. Byggvaror & Verktyg och Möbler & Heminredning är två branscher som just nu går starkt på begagnatmarknaden. Svenska folket visar ett ökat intresse för hemmaprojekt såsom renovering och ombyggnationer. Utvecklingen drivs av en stärkt ekonomi och ett ökat förtroende hos hushållen som i allt större utsträckning vågar öppna upp plånboken för mer kapitalstarka varugrupper. Hittills i år, januari till juni, har begagnade båtar haft en stark utveckling jämnfört med nyförsäljningen. Det beror till stor del på att hushållen fortfarande tvekar med vetskapen om att värdet av nya båtar minskar snabbt. I takt med att ekonomin och hushållens förtroende förstärks är det dock troligt att även nyförsäljningen kommer på fötter igen efter finanskrisens sviter. Begagnatmarknaden går i det hela bra. Sett över årets sex första månader hade alla branscher en positiv tillväxt. Hushållen vågar i allt större utsträckning spendera sina pengar, och då nyförsäljningen triggar andrahandsförsäljningen spås begagnathandeln därför fortsätta växa även under kommande halvåret. Under andra kvartalet visade den regionala begagnatstatistiken att våren även hade kommit till landets norra delar som dominerar topplistan över antalet annonser per invånare.

4 SAMMANFATTNING Q Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel kvartal 2, 2014 Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel hittills i år Så läser du graferna i rapporten Diagrammen redovisar utvecklingen av antalet annonser för begagnathandeln och utvecklingen i fasta priser (det vill säga då siffrorna är justerade för prisutveckling) för detaljhandeln. Utvecklingen mäter den procentuella förändringen av antalet annonser under en månad jämfört med samma månad föregående år. *Redovisas ej i nyförsäljningen. Källa: HUI Research, SCB och Blocket

5 HANDELN PER KATEGORI 5 Möbler & Heminredning: + 0,8 % Hushållens stärkta förtroende sätter hemmet i fokus Möbler & Heminredning är en av de tre branscher på begagnatmarknaden som uppvisade positiv utveckling under andra kvartalet. Dock var tillväxten förhållandevis svag, 0,8 procent, till skillnad från nyförsäljningen som steg med 10,0 procent. Sett till årets första sex månader har Möbler & Heminredning ökat med 3,8 procent i begagnathandeln. Att nyförsäljningen och begagnathandeln går i otakt kan bland annat förklaras av att den svenska bostadsmarknaden utvecklats bra, vilket talar för ett ökat behov av att köpa nya möbler och heminredningsprylar när man går till ett nytt boende. Hushållen har dessutom återfått sitt förtroende för ekonomin och satsar allt mer på hemmet, varför vi sannolikt kan förvänta oss en tillväxt för Möbler & Heminredning även på begagnatmarknaden framöver. I begagnathandeln hade underkategorierna Barnmöbler och Mattor starkast tillväxt, om än från låga nivåer, och ökade under andra kvartalet med hela 8,4 procent respektive 2,9 procent. Underkategorierna Bord & Stolar och Soffa/Fåtölj/Soffmöbler ökade med 1,5 procent respektive 1,2 procent. Svagast utveckling av alla underkategorier uppvisade TV- & Stereomöbler som minskade med 4,8 procent. Utvecklingen för Möbler & Heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Möbler & Heminredning på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket

6 HANDELN PER KATEGORI 6 Hemelektronik: - 3,4 % Otakt mellan begagnathandeln och nyförsäljningen Begagnathandeln med Hemelektronik fick ett bakslag efter en stark inledning på året. Under andra kvartalet backade antalet annonser för Hemelektronik på andrahandsmarknaden med 3,4 procent. Under samma period ökade nyförsäljningen med 17,7 procent. Starkast utveckling på begagnatmarknaden för Hemelektronik hade underkategorierna TV-spel och Surfplattor som båda ökade, med 10,3 procent respektive 9,7 procent under andra kvartalet. Det är tredje kvartalet i rad som intresset för TV-spel i begagnathandeln är starkt viket delvis förklaras av en period med flera nylanseringar och nyheter i sortimenten. Kategorin TV & Projektor ökade med 3,7 procent. Även i denna kategori har innovationstakten varit hög, vilket i sin tur har stimulerat behovet av att sälja av sina tidigare modeller. Svagast tillväxt hade underkategorierna MP3-spelare och Filmer & Musik som minskade med 48,3 procent respektive 17,4 procent. Båda kategorierna har en tydlig koppling till teknikutveckling. Numera använder många sin smartphone som musikspelare och alltfler konsumerar filmer och musik i digitala versioner. Att nyförsäljningen visar tvåsiffriga tillväxttal medan begagnathandeln backar beror dels på den prispress som karaktäriserar branschen, vilket innebär att konsumenter unnar sig köpa fler hemelektronikprylar än vad de egentligen kanske behöver och inte heller tror att de kan få igen den kostnaden genom att sälja av begagnat. Dessutom har branschen lyckats komma på fötterna, mycket tack vare en breddning i sortimenten, såsom ökade inslag av tjänster och service. Utvecklingen för Hemelektronik i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Hemelektronik på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket

7 HANDELN PER KATEGORI 7

8 HANDELN PER KATEGORI 8 Kläder & Skor: - 2,4 % Tidig vår mättade modehandeln Under årets andra kvartal uppvisar begagnatmarknaden för branschen Kläder & Skor för första gången en negativ utveckling. Antalet annonser för Kläder & Skor föll med 2,4 procent. Även i detaljhandeln minskade klädhandeln svagt med 0,2 procent. Den svala utvecklingen på både begagnatmarknaden och i detaljhandeln berodde i mångt och mycket på den tidiga våren som innebar att hushållen både hade uppdaterat och rensat ur sina garderober redan under första kvartalet. Den enda underkategorin som visade positiva tillväxttal var Väskor som ökade med 9,7 procent under andra kvartalet. Utvecklingen för underkategorin Barnkläder & Skor dök med 9,6 procent. Hittills i år, januari till juni, har dock begagnathandeln av Kläder & Skor ökat starkt med en tillväxt om 5,0 procent, medan motsvarande utveckling i detaljhandeln var 1,2 procent. Utvecklingen på andrahandsmarknaden för Kläder & Skor är således fortfarande starkare än nyförsäljningen vilket delvis kan förklaras av ett fortsatt stort intresse för second hand och miljö. Men också av en ökad medvetenhet hos konsumenterna om att de kan hitta i princip oanvänt mode på begagnatmarknaden till ett lägre pris än i detaljhandeln. Utvecklingen för Kläder & Skor i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Kläder & Skor på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket

9 HANDELN PER KATEGORI 9 Sport & Fritid: - 7,5 % Sport och fritid växlar ner Begagnathandeln av Sport & Fritid hade sin vårspurt redan under årets första kvartal varpå handeln sedan mattades av under kvartal två, då antalet annonser föll med 7,5 procent. Hittills i år, januari till juni, har dock branschen haft en positiv, om än svag, tillväxt om 0,9 procent. Nyförsäljningen ökade under andra kvartalet med 6,0 procent. Även underkategorierna kopplade till cykeln, som vanligtvis driver sportkategorin, växlade ner under andra kvartalet. Det kan delvis förklaras av att konsumenterna redan hunnit byta ut sina äldre cyklar under både den snöfria vintern och den tidiga våren. För första gången på länge uppvisade samtliga underkategorier kopplade till cykeln en negativ utveckling, förutom Racercyklar som hade starkast utveckling av alla underkategorier i Sport & Fritid med en tillväxt om 8,0 procent. Underkategorierna Camping & Friluftsliv, Dyk & Vattensport samt Fiske ökade under andra kvartalet med 2,8 procent, 1,0 procent respektive 0,6 procent. Att utvecklingen i detaljhandeln var starkare än begagnathandeln beror delvis på prispress, vilket bidrar till att konsumenter tenderar att köpa mer produkter än vad de kanske egentligen behöver. Dessutom är det konsumenters efterfrågan på mer moderiktiga sportkläder i detaljhandeln som driver nyförsäljningen. Utvecklingen för Sport & Fritid i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Sport & Fritid på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket

10 HANDELN PER KATEGORI 10 Byggvaror & Verktyg: + 1,0 % Bygg och renovering av hemmet är vinnaren Byggvaror & Verktyg gick starkast under andra kvartalets, i övrigt svala, begagnathandel, och ökade med 1,0 procent. Det är även den bransch som haft starkast utveckling hittills i år om 7,7 procent. Utvecklingen kan förklaras av hushållens ökade intresse för hemmaprojekt, såsom att renovera hemmet och bygga nytt, trots att behovet till delar blev tillfredställt redan under de milda vintermånaderna. Framförallt var det april månad som bidrog till att hålla tillväxten uppe under andra kvartalet. Även nyförsäljningen ökade med 0,6 procent. Underkategorin Trädgårdsmaskiner var hetast och ökade med 5,5 procent. Dessutom stod Trädgårdsmaskiner för hela 81,1 procent av den totala tillväxten i branschen Byggvaror & Verktyg. Den starka utvecklingen beror på att hushållen ofta prioriterar att piffa till sin utomhusmiljö när sommaren närmar sig. I år är speciellt intresset för teknikprylar kopplade till trädgården stort i handeln. Även underkategorin Kamin & Värme hade ett bra andra kvartal, där antalet annonser ökade med 4,7 procent, om än från låga nivåer. Bygghandeln, såväl nyförsäljning som begagnat, går mot ljusare tider i takt med att ekonomin förstärks. Hushållen vågar stå på egna ben och satsa på sitt hem, varför 2014 bedöms bli ett gynnsamt år. Utvecklingen för Byggvaror & Verktyg i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Byggvaror & Verktyg på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket

11 HANDELN PER KATEGORI 11 Båtar: + 0,7 % Ökat utbud av begagnade småbåtar Under andra kvartalet fortsatte begagnathandeln med båtar att öka, om än betydligt svagare än tidigare kvartal. Antalet båtannonser ökade med 0,7 procent. Samtidigt är Båtar den bransch som varit näst starkast sett till utvecklingen hittills i år, januari till juni. Det indikerar en comeback för båtmarknaden som under en längre tid haft stiltje efter finanskrisens sviter. Även nyförsäljningen av båtar har varit mager de senaste åren vilket beror på att hushållen undvikit inköp av kapitalstarka produkter när ekonomin varit svag. Dessutom minskar värdet på nya båtar snabbt, varför begagnatmarknaden för båtar varit ett mer lockande alternativ. Under andra kvartalet ökade ändå nyförsäljningen med 5,3 procent. Hushållen valde framförallt att byta ut sina mindre kapitaltunga båtprylar, såsom GPS:en, trailerna, kajaken och jollen. Starkast tillväxt hade underkategorin GPS & Navigering, med en tvåsiffrig tillväxt om 16,5 procent. Även Trailer hade en stark utveckling, 11,2 procent. Underkategorierna Kajak/Kanot och Jolle/Roddbåt växte med 5,6 procent respektive 2,7 procent, vilket bland annat återspeglar suget efter sommarens utomhusaktiviteter redan på vårkanten. Underkategorin Motorbåtar som gick på högvarv under första kvartalet hade ett betydligt svagare andra kvartal och minskade med 0,6 procent. Allra svagast utveckling hade Vattenskoter som minskade med 10,9 procent. Utvecklingen för Båtar i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Båtar på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket

12 LANDET RUNT 12 Begagnathandeln har högtryck i norr Under andra kvartalet nådde våren, och den ofta förknippade årliga vårrensningen, landets norra delar. Jämtland klättrade och ligger återigen högst upp på topplistan över antalet annonser per capita. Även Norrbotten, Dalarna och Västerbotten tog rejäla kliv upp på topplistan och hamnade på andra, femte respektive sjunde plats. I de södra länen var begagnathandeln stark redan under slutet av första kvartalet, då våren anlände tidigt i år. De större storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne fick lämna plats för uppstickarna från norr och föll till en tredje, åttonde respektive sjätte plats. Topplista Länens placering utifrån antal annonser per invånare kvartal 2, 2014 (placering under kvartal ett 2014 inom parentes) 7. Västerbotten (17) 1. Jämtland (7) 2. Norrbotten (14) 12. Västernorrland (20) Norrbotten Andra kvartalets snabbklättrare +12 placeringar 5. Dalarna (12) 4. Örebro (3) 9. Värmland (10) 13. Skaraborg (6) 23. Älvsborg (21) 8. Göteborg (4) 16. Halland (8) 20. Kronoberg (16) 11. Gävleborg (18) 17. Uppsala (13) 15. Västmanland (11) 3. Stockholm (1) 19. Södermanland (19) 14. Östergötland (9) 10. Jönköping (5) 22. Gotland (23) 21. Kalmar (22) Halland Andra kvartalets placeringstapp -8 placeringar 6. Skåne (2) 18. Blekinge (15) Källa: Blocket

13 BILAGA 13 Följande Blocket-kategorier ingår i Begagnatbarometern Listan nedan redogör vilka underkategorier hos Blocket som räknats in under respektive bransch. Urvalet har gjorts utifrån vad som är jämförbart med Detaljhandelsindex. Kläder och skor Väskor Barnkläder & Skor Kläder & Skor Möbler och heminredning Antikt & Konst Belysning Bord & Stolar Hemtextil & Prydnad Hyllor & Förvaring Mattor Soffa/Fåtölj/Soffmöbler Säng & Sovrum TV- & Stereomöbler Övrigt - Möbler & Heminredning Barnmöbler Båtar Gummi/Ribbåt Jolle/Roddbåt Kajak/Kanot Motorbåt Segelbåt Vattenskoter Övrigt - Båtar GPS & Navigering Motor & Propeller Trailer Övrigt - Båtdelar & Tillbehör Hemelektronik Bärbara datorer Datortillbehör & Program PC-spel & Onlinespel Stationära datorer TV-spel Övrigt - Datorer & TV-spel Filmer & Musik Foto & Videokameror MP3-spelare Stereo & Surround TV & Projektor Video & DVD-spelare Övrigt Ljud & Bild Diskmaskin Kyl & Frys Kökstillbehör & Porslin Spis & Micro Tvättmaskin & Torktumlare Övrigt - Husgeråd & Vitvaror Telefoner & Tillbehör Surfplattor Telefoner Tillbehör - Telefoner & Tillbehör Byggvaror och verktyg Badrum/WC/Bastu Byggmaterial Kamin & Värme Kök Trädgård & Uteplats Trädgårdsmaskiner Övrigt - Bygg & Trädgård Verktyg Övrigt Blåsinstrument Dragspel Gitarr, Bas, Förstärkare Piano & Klaviatur Studio & Scenutrustning Trummor & Slagverk Övrigt - Musikutrustning Barnvagnar & Tillbehör Bilbarnstolar Leksaker Övrigt - Barnartiklar & Leksaker Klockor Smycken Övrigt - Accessoarer & Klockor

14 Om Blocket Från lokal prylmarknad i Skåne 1996 till en exportsuccé i över 30 länder 2014 idag är Blocket, som ägs av mediekoncernen Schibsted, Sveriges största marknadsplats på nätet. Här finns dagligen cirka prylar, fordon, jobb och bostäder som annonseras ut och upptäcks av cirka 4 miljoner besökare varje vecka. Värdet av alla annonser 2013 var 414 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 11 procent av Sveriges BNP. Tack vare begagnathandeln på Blocket kan 1,6 miljoner ton växthusgaser undvikas varje år. Det motsvarar som om alla Sveriges vägar stod tomma i över en månad. Om HUI Research HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. Företaget grundades 1968 och ägs av branschorganisationen Svensk Handel.

Kvartal 1 MÖBLER & HEMINREDNING 9 LANDET RUNT 8 HEMELEKTRONIK 11 BYGGVAROR & VERKTYG 15 KLÄDER & SKOR 13 SPORT & FRITID 12

Kvartal 1 MÖBLER & HEMINREDNING 9 LANDET RUNT 8 HEMELEKTRONIK 11 BYGGVAROR & VERKTYG 15 KLÄDER & SKOR 13 SPORT & FRITID 12 Kvartal 1 2013 LANDET RUNT 8 MÖBLER & HEMINREDNING 9 HEMELEKTRONIK 11 SPORT & FRITID 12 KLÄDER & SKOR 13 BYGGVAROR & VERKTYG 15 Om Begagnatbarometern Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna

Läs mer

Kvartal 1 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9

Kvartal 1 MÖBLER & KLÄDER & SKOR 8 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 SPORT & FRITID 9 Kvartal 1 2014 MÖBLER & HEMINREDNING 5 HEMELEKTRONIK 6 KLÄDER & SKOR 8 SPORT & FRITID 9 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11 Innehåll Sammanfattning Q1 2014 Branschutveckling Handeln per kategori Möbler & Heminredning

Läs mer

Kvartal 2 TEMA: Träningstrender. begagnathandeln MÖBLER & HEMELEKTRONIK 12 BYGGVAROR & VERKTYG 15 KLÄDER & SKOR 13 SPORT & FRITID 14

Kvartal 2 TEMA: Träningstrender. begagnathandeln MÖBLER & HEMELEKTRONIK 12 BYGGVAROR & VERKTYG 15 KLÄDER & SKOR 13 SPORT & FRITID 14 Kvartal 2 2013 MÖBLER & LANDET RUNT 9 HEMINREDNING 10 HEMELEKTRONIK 12 KLÄDER & SKOR 13 SPORT & FRITID 14 BYGGVAROR & VERKTYG 15 TEMA: Träningstrender inom begagnathandeln Innehåll 1. Summering Q2 2013

Läs mer

Kvartal 4. möbler & heminredning 8. landet runt 7. Hemelektronik 10. byggvaror & verktyg 13. kläder & skor 11. sport & fritid 12

Kvartal 4. möbler & heminredning 8. landet runt 7. Hemelektronik 10. byggvaror & verktyg 13. kläder & skor 11. sport & fritid 12 Kvartal 4 2013 landet runt 7 möbler & heminredning 8 Hemelektronik 10 sport & fritid 12 kläder & skor 11 byggvaror & verktyg 13 Innehåll 1. Sammanfattning Q4 2013 3 2. Bakgrund 4 3. Branschutveckling 5

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Kvartal 3 T EMA: Var fjärde svensk lägger undan oanvänd elektronik i byrålådan. Hemelektronik 6. Möbler & hemrinredning 10. byggvaror & verktyg 15

Kvartal 3 T EMA: Var fjärde svensk lägger undan oanvänd elektronik i byrålådan. Hemelektronik 6. Möbler & hemrinredning 10. byggvaror & verktyg 15 Kvartal 3 2013 Hemelektronik 6 Möbler & hemrinredning 10 kläder & skor 13 sport & fritid 14 byggvaror & verktyg 15 T EMA: Var fjärde svensk lägger undan oanvänd elektronik i byrålådan Summering Q3 2013

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016

BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016 BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016 Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; TV-skärmens storlek är den viktigaste aspekten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2009-11-12 ÅRETS JULPROGNOS ÅRETS JULKLAPP JUL- RAPPORT 2009 1. Julhandeln 2009 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månads försäljningsutveckling i detaljhandeln. Eftersom

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 2006 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta februari 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykiskt långtidssjuka

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker

Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Mäns prioritering av fabriksny bil sjunker Konsumentklimatet juli 2011 1522031

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Importbarometern. Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer. Tema: EU 2014:1. svenskhandel.se

Importbarometern. Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer. Tema: EU 2014:1. svenskhandel.se Importbarometern Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer Tema: EU 2014:1 svenskhandel.se Innehåll Innehåll... 2 1. Om undersökningen... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Konjunktur...

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

TEKNIKBAROMETERN MED I SAMARBETE

TEKNIKBAROMETERN MED I SAMARBETE TEKNIKBAROMETERN IV 2014 MED I SAMARBETE Summering Innehåll Teknikbarometern 4 Julspecial...04 Vi befinner oss nu mitt i den viktigaste perioden på året för detaljhandeln: julklappssäsongen. Under denna

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Målgruppsanalys för medier i Uppsala 2002

Målgruppsanalys för medier i Uppsala 2002 Målgruppsanalys för medier i Uppsala 22 Befolkningsprofil Medieräckvidd Uppsalabornas inställning till olika reklamformer Orvesto Konsument 22: helår Basfakta Målgrupp 15-79 år: 148 personer Medier Upsala

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

TEKNIKBAROMETERN III I SAMARBETE MED

TEKNIKBAROMETERN III I SAMARBETE MED TEKNIKBAROMETERN III 2014 MED I SAMARBETE Summering Innehåll Köpintresset för elektronik på nätet minskade med 1 procent under augusti månad jämfört med samma period föregående år. Den varma sommaren bidrog

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009 Sveriges villaägare om grannar och grannskap Rapport september 2009 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning Innehåll Inledning... 3 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner... 5 2. Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal...

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

VÄXTTRENDER 2015 Växttrender 2015

VÄXTTRENDER 2015 Växttrender 2015 VÄXTTRENDER 2015 Innehåll VÄXTTRENDER 2015 TRENDSTUDIEN Skapa ett levande hem både inne och ute Unga män med gröna fingrar Ökat intresse för nordiska superbär KONSUMENTSTUDIEN inomhus Odlingstrender 2015

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys

Risk och sårbarhetsanalys Risk och sårbarhetsanalys En sammanställning av Civilförsvarsförbundets risk och sårbarhetsanalys För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Under normala förhållanden känner vi oss

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Ljusning i alla regioner

Ljusning i alla regioner REGIONALA UTSIKTER F E B R U A R I 2 0 1 4 Ljusning i alla regioner Universitetsorterna lokala sning tillväxtmotorer Inflyttningen till storstadsregionerna fortsätter men det sker även en lokal urbanisering

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2014 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014.

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 Något färre lediga platser Under augusti anmäldes närmare 1 100 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vart går skatteåterbäringen?

Vart går skatteåterbäringen? Vart går skatteåterbäringen? Juni 9 KARNA LARSSON-TOLL k.larsson-toll@research-int.com PROJEKTNUMMER 8 SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN TEL : +6 ()8 7 FAX : +6 ()8

Läs mer