Kommunernas konsumentverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas konsumentverksamhet"

Transkript

1 Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning

2 Innehåll Inledning Konsumentverksamhet i 254 kommuner Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal Kommuner som saknar konsumentverksamhet Totalt 195 årsarbetskrafter i landet år De flesta bor i en kommun med mer än en heltidstjänst Ökad andel konsumentverksamheter utan budget- och skuldrådgivning Något mindre tid används för förebyggande arbete Kommunstyrelsen var huvudman i de flesta kommuner år Totalt kontakter i den enskilda rådgivningen år Drygt personer omfattades av det förebyggande arbetet år Mer information Kommunernas konsumentverksamhet 2004/2005 En lägesbeskrivning PM 2005:4 ISBN x Konsumentverket 2005

3 Inledning Aktiva och medvetna konsumenter samt ett bra utbud från seriösa företag är två viktiga faktorer för att marknadsekonomin ska leda till ökad välfärd. Aktiva och medvetna konsumenter hushållar effektivt med pengar, tid och kunskap och gör väl övervägda val av varor och tjänster. Seriösa företag som har ett bra utbud av varor och tjänster med information som är relevant och lätt tillgänglig, ger skäliga villkor vid köp och reklamation samt bjuder ut varor och tjänster som är funktionella, tillgängliga och säkra skapar trygghet på marknaden. Kommunernas konsumentverksamhet har en stor betydelse för att den svenska konsumentpolitiken ska vara framgångsrik. Den kommunala konsumentverksamheten är det effektivaste sättet att på lokal nivå fånga upp brister på marknaden och stödja såväl konsumenter som seriösa näringsidkare. Kommunernas arbete med konsumentverksamhet är dock ett frivilligt åtagande och Konsumentverkets roll i förhållande till den kommunala konsumentverksamheten är att ge stöd till den verksamhet kommunerna vill bedriva samt att stimulera kommunerna att utveckla verksamheten enligt statsmakternas rekommendationer. Konsumentverket har inget mandat att begära uppgifter från kommunerna men arbetar i nära samarbete med konsumentvägledare och andra kommuntjänstemän för att följa utvecklingen av konsumentverksamheten i landets 290 kommuner. Konsumentverket konstaterar att det skett en viss minskning av konsumentverksamheten. Trots att det är två kommuner fler än förra året som har konsumentverksamhet, totalt 254 kommuner, är det färre antal årsarbetskrafter. En orsak är att samarbetsavtalen blivit fler och att årsarbetskrafterna inte ökar i relation till antalet kommuninvånare. Konsumentverket noterar också, med viss oro, att den avsatta tiden för förebyggande arbete har minskat. För att på sikt öka andelen aktiva och medvetna konsumenter och seriösa företag måste mer resurser avsättas för förebyggande arbete. Här avses t ex utbildnings- och informationsinsatser mot företagen, satsningar på barn och unga genom skolan, samarbete med andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och organisationslivet. Genom statistiksystemet Konstat finns nu, sedan två år tillbaka, ett gemensamt system som ger en bra bild över konsumenternas problem och det förebyggande arbete som bedrivs av konsumentvägledarna. Det är angeläget att denna problemuppfångning tas om hand såväl av den enskilda kommunen som av Konsumentverket för bedömning av vilka insatser av förebyggande karaktär som behöver göras för att t ex minska klagomålen inom hemelektronik, boende och bilar. En annan viktig uppgift framöver för konsumentvägledarna är att delta i informations- och rådgivningsarbete i samband med övergången från analoga till digitala TV-sändningar. Konsumentverket/KO PM 2005:4 3 (13)

4 Regeringen konstaterar i den konsumentpolitiska propositionen (2000/01:135) att den kommunala konsumentverksamheten är nödvändig och att det är viktigt att alla människor i Sverige har tillgång till lokal konsumentvägledning. Det är viktigt att den konsumentvägledning som tillhandahålls i kommunerna håller hög kvalitet, vilket även innefattar tillräcklig omfattning. Konsumenterna ska få den service de förväntar sig. (prop 2000/01:135, sid 21) Enligt riksdagens rekommendationer bör följande uppgifter ingå i den kommunala konsumentverksamheten: Enskild rådgivning Informera om rättsliga regler Medla i reklamationstvister Ge hushållsekonomiska råd Ge köpråd Förebyggande och uppsökande arbete Bevaka den lokala marknaden Informera näringslivet om lagar och regler Arbeta med varu- och serviceförsörjningsfrågor Samarbeta med skolan Samverka med andra offentliga verksamheter Stimulera och stödja lokala föreningar Enligt Konsumentverket har en kommun konsumentverksamhet när följande kriterier är uppfyllda: Kommunen har ett politiskt beslut om att bedriva konsumentverksamhet. Det finns en namngiven person som praktiskt arbetar med verksamheten. Uppgifterna i denna lägesrapport bygger främst på en enkät där konsumentvägledarna beskrivit kommunens konsumentverksamhet år Uppgifterna om antal kommuner som har verksamhet och vilka som har samarbetsavtal är, så långt som möjligt, uppdaterade till och med april år För mer information om årsarbetskrafter per kommun i relation till antal kommuninvånare hänvisas till Konsumentverkets webbplats: se Konsumentvägledare; Statistik & kartor. Där illustreras informationen med hjälp av kartor. För mer information om vilka klagomål och vilken information som konsumenterna har och vad konsumentvägledarna arbetar med hänvisas till respektive kommun. Konsumentverket/KO PM 2005:4 4 (13)

5 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner I april år 2005 hade 254 av landets 290 kommuner konsumentverksamhet. Det är två kommuner fler än vid samma tid förra året. Sedan mars år 2004 till och med april år 2005 har nio kommuner startat konsumentverksamhet, medan sju kommuner har beslutat att lägga ner sin verksamhet. Av de nio nya kommunerna med konsumentverksamhet har två startat egen verksamhet: Fagersta och Upplands Väsby. Fyra av kommunerna har slutit köpeavtal med en annan kommun: Eda köper av Arvika, Lekeberg köper av Karlskoga, Sorsele köper av Storuman och Tomelilla köper av Simrishamn. De resterande tre kommunerna: Lessebo, Osby och Älmhult har slutit ett samarbetsavtal inom södra Småland. De kommuner som har lagt ner verksamheten sedan mars 2004 är: Emmaboda, Hallsberg, Knivsta, Lidingö, Perstorp, Strängnäs och Vansbro. Figur 1. Utvecklingen av antal kommuner med konsumentverksamhet Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal Kommunerna samarbetar om konsumentverksamheten i allt högre grad. Samarbetsavtalen har tredubblats under 2000-talet, se tabell 1. Vanligast är att en större kommun säljer konsumentverksamhet till en mindre närliggande kommun, 14 kommuner säljer till mer än en kommun. Sedan mars år 2004 har åtta kommuner lagt ner den egna verksamheten för att istället köpa av närliggande kommun, medan två kommuner har sagt upp köpeavtalet och upprättat egen verksamhet. Tabell 1. Antal kommuner som köper och säljer konsumentverksamhet. År Antal kommuner som köper konsumentverksamhet Antal kommuner som säljer konsumentverksamhet Utöver köpe-/säljavtalen som redovisas i tabell 1 har även andra typer av samarbeten utvecklats. I Gävleborgs län samarbetar sex kommuner i en gemensam telefonrådgivning som konsumentvägledarna turas om att bemanna. Respektive kommun har även egen verksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 5 (13)

6 för mer kvalificerad rådgivning och förebyggande arbete. Kommunförbundet i Jämtlands län har en centralt placerad rådgivning för sex kommuner och ett 20-tal lokala rådgivare på respektive kommuns bibliotek och medborgarkontor. I Södra Småland samarbetar sju kommuner genom en gemensam telefonrådgivning. Samarbetet mellan kommunerna har bidragit till att fler konsumenter får tillgång till konsumentvägledning. Dessutom skapas det möjligheter till erfarenhetsutbyte och viss specialisering. Men det är viktigt att resurserna för konsumentverksamheten i den säljande kommunen ökar i relation till antalet kommuninvånare som tillkommer. 3. Kommuner som saknar konsumentverksamhet Totalt var det 36 kommuner i landet som i april år 2005 saknade konsumentverksamhet. De har tillsammans invånare, vilket motsvarar nio procent av landets befolkning. Det är stora regionala skillnader mellan länen (se tabell 2). I fem av landets 21 län har samtliga kommuner konsumentverksamhet: Gotland, Blekinge, Halland, Gävleborg och Västernorrland. I Stockholms län saknar hälften av kommunerna konsumentverksamhet och är därmed det län med flest kommuner utan sådan verksamhet. Var femte invånare i Stockholms län saknar tillgång till en konsumentvägledare. I Kronobergs län saknar nästan hälften av invånarna konsumentverksamhet sedan Växjö lade ner sin verksamhet i januari år De kommuner som saknar konsumentverksamhet (se figur 2) har i genomsnitt invånare, men skillnaden mellan kommunerna är stor. Den minsta kommunen utan konsumentverksamhet har invånare och den största invånare. Tabell 2. Antal kommuner utan verksamhet och andel av befolkningen per län. Län Antal kommuner Antal kommuner som saknar i länet konsumentverksamhet Andel av länets invånare som saknar konsumentverksamhet Kronoberg % Stockholm % Södermanland % Östergötland % Örebro % Kalmar % Jämtland % Skåne % Jönköping % Uppsala % Värmland % Dalarna % Norrbotten % Västra Götaland % Västmanland % Västerbotten % Konsumentverket/KO PM 2005:4 6 (13)

7 Figur 2. Kommuner som saknar konsumentverksamhet. Kommun Invånare Norrbottens län Pajala Västerbottens län Bjurholm Jämtlands län Berg Värmlands län Kil Dalarnas län Vansbro Örebro län Hallsberg Ljusnarsberg Nora Västmanlands län Skinnskatteberg Uppsala län Knivsta Stockholms län Danderyd Ekerö Lidingö Salem Sollentuna Solna Täby Upplands Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Södermanlands län Strängnäs Västra Götalands län Ale Lilla Edet Östergötlands län Finspång Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Jönköpings län Tranås Kalmar län Vimmerby Emmaboda Kronobergs län Växjö Skåne län Hörby Landskrona Perstorp Det finns fler kartor, uppdelade per län, som illustrerar konsumentverksamheten i landet på Konsumentverkets webbplats: se Konsumentvägledare, Statistik & kartor. Konsumentverket/KO PM 2005:4 7 (13)

8 4. Totalt 195 årsarbetskrafter i landet år 2004 År 2004 var det sammanlagt 195 årsarbetskrafter. Det motsvarar i genomsnitt en heltidsanställd konsumentvägledare per invånare i de kommuner som har konsumentverksamhet. År 2003 var det sammanlagt 230 årsarbetskrafter. Att antalet årsarbetskrafter har minskat beror på att 60 kommuner har minskat sin verksamhet motsvarande cirka 24 årsarbetskrafter. En del av dessa kommuner har samarbetsavtal där antalet tjänstetimmar inte har utökats vid avtalet. Samma vägledartjänst ger service åt fler invånare. Dessutom beror det minskade antalet årsarbetskrafter på att under år 2003 pågick fortfarande de utvecklingsprojekt som blev möjliga genom särskilda statliga medel i syfte att stärka den kommunala konsumentverksamheten. De avslutades under år I många konsumentverksamheter ingår även budget- och skuldrådgivningen (se sid 9). Totalt arbetade 50 årsarbetskrafter med budget- och skuldrådgivning inom kommunens konsumentverksamhet år Om man exkluderar det arbetet blir det totalt 145 årsarbetskrafter för konsumentverksamheten i landet år Det motsvarar i genomsnitt en heltidsanställd konsumentvägledare per invånare. Sammanlagt 50 kommuner har dock utökat sin konsumentverksamhet motsvarande cirka 13 årsarbetskrafter. 5. De flesta bor i en kommun med mer än en heltidstjänst Det är väldigt varierande hur mycket resurser som kommunerna avsätter för sin konsumentverksamhet. För att redovisningen av tjänsteresursernas fördelning i kommunerna ska bli rättvis räknas antalet tjänstetimmar ihop för de kommuner som delar på konsumentverksamheten. Tjänsteresurserna i den säljande kommunen är oftast tillgängliga även för den köpande kommunen. Tabell 3. Tjänsteresursernas fördelning i kommunerna under år Antal tjänstetimmar i veckan Antal kommuner Andel som bor i dessa kommuner Saknar verksamhet 38* 9 % tim/v 34 4 % tim/v % En heltid eller mer % * Uppgiften är från mars år Antal invånare i genomsnitt för en heltidsanställd konsumentvägledare Det är relativt få invånare, fyra procent, som bor i de kommuner vars konsumentverksamhet är mindre än 10 timmar i veckan. De flesta, 70 procent, bor i en kommun som har en heltidsanställd konsumentvägledare eller mer. Konsumentverket/KO PM 2005:4 8 (13)

9 6. Ökad andel konsumentverksamheter utan budget- och skuldrådgivning För att få en uppfattning om konsumentverksamheten i landet räcker det inte med att analysera antal tjänstetimmar i relation till antal kommuninvånare. Innehållet i konsumentverksamheten varierar också mellan kommunerna. I och med att skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 valde många kommuner att placera budget- och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten. Det har ofta inneburit att konsumentvägledningen har fått minskad andel av resurserna för det övriga konsumentarbetet. För att ge en tydligare bild över konsumentverksamhetens inriktning delas konsumentverksamheterna in i två grupper: De som har budget- och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten och de som inte har budget-och skuldrådgivningen inom verksamheten. Med budget- och skuldrådgivning menas i detta sammanhang: hushållsekonomiska översikter, förslag till betalningsplaner, förhandling med kreditgivare, förberedelser för eventuell skuldsanering. Tabell 4. Antal kommuner med respektive utan budget- och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten och andel av befolkningen som bor i dessa kommuner. Konsumentverksamhet med budget- och skuldrådgivning Konsumentverksamhet utan budget- och skuldrådgivning Antal Andel av Antal Andel av kommuner befolkningen kommuner befolkningen % % % % % % % % Stockholms stad redovisas nedan. Konsumentverksamheter utan budget- och skuldrådgivning ökar, vilket delvis beror på fler samarbetsavtal. I samarbetsavtalen är det vanligt att enbart konsumentvägledningen ingår och att budget- och skuldrådgivningen bedrivs i den egna kommunens regi. Stockholms stad ingår inte i tabell 4 eftersom konsumentverksamheten är olika i de 18 stadsdelarna. Men år 2005 är det enbart en stadsdel som har budget - och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten. Om Stockholms stad inkluderas blir det 149 kommuner i gruppen konsumentverksamhet utan budget- och skuldrådgivning och 66 procent av befolkningen som bor i dessa kommuner. Konsumentverket/KO PM 2005:4 9 (13)

10 7. Något mindre tid används för förebyggande arbete Konsumentvägledarna har lämnat uppgifter över hur de har fördelat sin arbetstid en genomsnittsvecka år 2004 mellan enskild rådgivning, budget- och skuldrådgivning, förebyggande arbete och internt arbete (administration, egen utbildning etc). Figur 4. Arbetstidens fördelning för konsumentverksamheter utan budget- och skuldrådgivning. 70% 60% 50% 40% 61% 66% År 2003 År % 20% 23% 19% 17% 15% 10% 0% Enskild rådgivning Förebyggande arbete Internt arbete De konsumentverksamheter som inte bedriver budget- och skuldrådgivning har under år 2004 arbetat mer med enskild rådgivning och mindre med förebyggande arbete än året innan. Minskningen i det förebyggande arbetet är till stor del en effekt av att de flesta av de särskilda utvecklingsprojekten med statligt stöd avslutades i slutet av år Figur 5. Arbetstidens fördelning för konsumentverksamheter med budget- och skuldrådgivning. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 39% 35% Enskild rådgivning 44% 41% Budet- och skuldrådgivning 10% 11% 11% 9% Förebyggande arbete Internt arbete År 2003 År 2004 Konsumentverksamheterna med budget- och skuldrådgivning arbetade i genomsnitt något mer med enskild rådgivning, 39 procent, än förra året och något mindre med budget- och skuldrådgivning, 41 procent. De ägnade i genomsnitt nio procent av arbetstiden åt förebyggande arbete. Konsumentverket/KO PM 2005:4 10 (13)

11 Figur 6. Det förebyggande arbetets förändring i genomsnitt de senaste åren. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16% 12% 8% 9% 6% Det förebyggande arbetet har totalt sett ökat under 2000-talet. En markant ökning skedde år Den positiva utvecklingen var en effekt av de statligt finansierade utvecklingsprojekten. Andelen av arbetstiden som ägnades åt det förebyggande arbetet varierade kraftigt mellan kommunerna. Så många som 90 kommuner angav att de överhuvudtaget inte arbetat förebyggande under år 2004, jämfört med 44 kommuner år En orsak till att det förebyggande arbetet prioriteras bort är att antalet tjänsteresurser minskat. En annan orsak är att många konsumentverksamheter inte har i uppdrag att arbeta förebyggande. Det gäller främst de som har köpeavtal, där det förebyggande arbetet ofta inte ingår i avtalet. Även en del kommuner som ger konsumentinformation på medborgar- och servicekontoren har valt att enbart ge rådgivning och inte arbeta förebyggande. 8. Kommunstyrelsen var huvudman i de flesta kommuner år 2004 Kommunstyrelsen var huvudman för konsumentverksamheten i 126 kommuner, det är 26 kommuner färre än förra året. Socialnämnden var huvudman i 49 kommuner och Kultur- och fritidsnämnden i 37 kommuner. Endast sex kommuner har en konsumentnämnd. Namn och ansvarsområden på nämnderna varierar allt mer mellan kommunerna, 34 kommuner har angivit Annan på frågan om vilken nämnd som är huvudman. 9. Totalt kontakter i den enskilda rådgivningen år 2004 Från januari år 2003 blev det möjligt för konsumentvägledarna att registrera sitt arbete i det elektroniska statistikprogrammet Konstat. Systemet har utvecklats i samarbete mellan Konsumentverket och konsumentvägledarna. Under år 2004 var det 165 kommuner som använde Konstat, antalet användare ökar stadigt och i mars år 2005 var det 222 kommuner som använde systemet. De 165 kommuner som använde Konstat år 2004 registrerade kontakter. Av dessa var knappt tio procent ( kontakter) så kallade förnyade kontakter, det vill säga samma konsument som hört av sig igen i samma ärende. Dessutom besvarades inte tre procent (6 000 kontakter) av kontakterna eftersom det var konsumenter som bodde i en annan kommun eller som bodde i en kommun som saknade egen konsumentverksamhet. Konsumentverket/KO PM 2005:4 11 (13)

12 Figur 6. Andel som är klagomål respektive information. Information 41% Av de totalt kontakterna var 59 procent ( kontakter) konsumenter som hade ett klagomål och som var missnöjda med en konkret vara eller tjänst. 41 procent ( kontakter) ville ha information av mer allmän karaktär. Figur 7. Fördelningen av klagomålen. Hemelektronik Boende Bil Kläder/Skor/Tvätt Försäkring Heminredning Vård/Hälsa/Mat Bank/finans/krav Resor Marknadsföring/reklam Hushållsutrustning Sport och fritid Offentliga tjänster Barnutrustning Övrigt Av de klagomålen som registrerades år 2004 dominerade missnöjet med varor och tjänster inom området Hemelektronik. Där ingår undergrupperna: Köp av produkterna, Internet och Telefoni, alla tre har ungefär lika många klagomål. Boende var nästa stora område. Där dominerade Reparation och underhåll av bostaden, tätt följt av Bygg/ köp/hyra bostad och Problem med el och uppvärmning. I området Bil ingår undergrupperna: Köp av bil, Reparation och Övrigt. Bilköpet är överlägset det största problemet inom området Bil. Figur 8. Fördelningen av informationsärendena. Ekonomi 13% Övrigt 12% Klagomål 59% Produkt/Tjänsteinfo 43% Juridik 32% Av de informationsärendena som registrerades år 2004 dominerade förköpsinformationen om produkter och tjänster. Konsumentverket/KO PM 2005:4 12 (13)

13 10. Drygt personer omfattades av det förebyggande arbetet år 2004 Figur 9. Fördelningen av samtliga personer i det förebyggande arbetet per målgrupp Näringsliv 13% Kommunförvaltning 10% Föreningsliv 20% Landsting och stat 6% Skola 51% Drygt personer omfattades av det förebyggande arbetet år Hälften var från skolan där de flesta var elever från grundskolan. Inom föreningslivet var det flest deltagare från pensionärsföreningarna, inom näringslivet var det flest från enstaka företag/butiker, inom kommunförvaltningen var det flest från socialförvaltningen och inom lansting och stat var det flest från barnavårdscentralerna. Figur 10. Fördelningen av samtliga personer i det förebyggande arbetet per aktivitet. Övrigt 8% Deltagit på möte 6% Materialservice 1% Enstaka kontakt 20% Studiebesök/ Lektion/Föreläsning 65% Av de drygt personerna deltog över hälften i ett studiebesök hos konsumentvägledaren eller var med på en lektion eller föreläsning. 20 procent ingick i aktiviteten Enstaka kontakt. Det betyder oftast att konsumentvägledaren har medlat i en tvist mellan konsument och näringsidkare. 11. Mer information För mer information om årsarbetskrafter per kommun i relation till antal kommuninvånare hänvisas till Konsumentverkets webbplats: se Konsumentvägledare; Statistik & kartor. Där illustreras informationen med hjälp av kartor för respektive län. För mer information om vilka klagomål och vilken information som konsumenterna har och vad konsumentvägledarna arbetar med hänvisas till respektive kommun. Konsumentverket/KO PM 2005:4 13 (13)

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23 Aneby E.ON 7 236 kr 7 172 kr 6 620 kr 616 kr 9% 770 kr 9% 64 kr 0,9% 80 kr 0,9% Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 6 512 kr 2 088 kr 32% 2 610 kr 32% 376 kr 4,6% 470 kr 4,6% Arvidsjaur Vattenfall 8

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Sveriges vatten ochavloppsavgifter

Sveriges vatten ochavloppsavgifter Sveriges vatten ochavloppsavgifter En jämförelse mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Förbundsutredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. TYPKUND 3 3. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KOMMUNERNA 4 4. De högsta

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 2016 Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 31 % ekologiskt under 2015! 2016-05-30 EkoMatCentrum Informationscentrum för Ekologiska Produkter har samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Koll på läkemedel Joakim Erdtman

Koll på läkemedel Joakim Erdtman Koll på läkemedel Joakim Erdtman Koll på läkemedels mål Halvera multimedicineringen i åldersgruppen 80+ fram till 2017. Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut 10 eller

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2002:13 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt

Läs mer

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Pressmeddelande 2016-02-15 Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Producenternas nationella insamlingssystem El-Kretsen har tillsammans med landets kommuner samlat in nästan 140 000 ton

Läs mer

Kommunernas IT-miljö, våren 2004. En undersökning från KommITs i samarbete med U-quest

Kommunernas IT-miljö, våren 2004. En undersökning från KommITs i samarbete med U-quest Kommunernas IT-miljö, våren 2004 En undersökning från KommITs i samarbete med U-quest Svarsfrekvens 2004-11-24 2 av kommunerna i Sverige Deltagande kommuner Alvesta Arvidsjaurs Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2006:11 Utkom från trycket den 9 maj

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 1 (7) Huvudmän som deltar i försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 2120001439 ALE KOMMUN 8024097555 AL-KOWNEYN UTBILDNING

Läs mer