Kommuner och landsting utan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuner och landsting utan"

Transkript

1 Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och mål Metod och materialinsamling Redovisning av enkät Diskussion kring samordningsförbund Samverkan Kunskap och information Slutsatser och förslag till det fortsatta arbetet Bilaga 1. Utskick enkät, kommuner/ landsting som ej ingår i samordningsförbund... 1

3 1 Inledning Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen ingår i Nationella rådet för finansiell samordning (fortsättningsvis kallat Nationella rådet ). Till sin hjälp har Nationella rådet en arbetsgrupp som bereder ärenden och står för det operativa stödet till samordningsförbunden. Arbetsgruppen har 2013 genomfört en enkätundersökning till de kommuner och landsting som idag inte ingår i ett samordningsförbund. Resultatet av enkätundersökningen presenteras i denna rapport. 1.1 Syfte och mål Syftet med Nationella rådet för finansiell samordning är att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan genom samordningsförbund den förankring och legitimitet som är nödvändig för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Under 2013 tog Nationella rådet fram en nationell strategi för Enligt strategin ska Nationella rådet verka för: att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i samordningsförbund att insatser finansierade av samordningsförbund utvecklas och bedrivs med god kvalitet att företrädarna för FINSAMs huvudmän på nationell nivå har en samsyn i strategiska frågor för samordningsförbunden och ägarorganisationerna att samordningsförbunden har den kunskap som behövs för att kunna driva förbunden på ett effektivt och rättssäkert sätt att lyfta fram samordningsförbundens roll och betydelse för att bidra till genomförande av EU:s 2020 strategi i Sverige. Som ett led att verka för att alla kommuner och landsting i Sverige ingår i samordningsförbund har arbetsgruppen genomfört enkätundersökning till de kommuner som idag inte ingår i samordningsförbund. Det huvudsakliga syftet med enkäten är att identifiera det framtida intresset hos tillfrågade kommuner och landsting att ingå i samordningsförbund samt vilket stöd som de kan behöva för att starta ett förbund lokalt. 1.2 Metod och materialinsamling Enkäten gick ut till kommunernas infoadresser med uppmaningen att vidarebefordra enkäten till kommunens socialchef och till ett landstings hälso- och sjukvårdsdirektör. Enkäten skickades ursprungligen ut till 70 mottagare (se bilaga 1) under juni månad. Sammanlagt besvarade 61 mottagare enkäten i sin helhet, 3 2

4 mottagare öppnade enkäten men valde att inte avsluta den (ofullständig) samt var det 6 mottagare som valde att inte besvara enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på 87 procent på enkäten i sin helhet. Figur 1. Svarsfrekvens 4% 9% 87% Fullständig Ofullständig Not Started I tabell 1 nedan redogör vi för de kommuner som inte ingår i enkäten. Tabell 1. Enkätöversikt, kommuner som besvarat enkäten delvis eller inte alls Ofullständiga: Boden, Vindels, Öckerö Ej svarat: Lessebo, Malå, Storuman, Vilhelmina, Vännäs, Örkelljunga. Det finns en viss osäkerhet kring vilken kunskap de svarande har om finansiell samordning och kring de diskussioner som har skett i kommunen/landstinget i frågan. Detta blir tydligt då det har framkommit uppgifter parallellt med enkäten som visar att några kommuner hade påbörjat ett arbete för att starta upp ett samordningsförbund. Information som i vissa fall inte framkommit i enkätsvaren. I listan nedan redovisar vi de kommuner och landsting som ingår i enkäten men som har eller planerar att starta samordningsförbund. Mora, Orsa och Älvdalen bildar Norra Dalarnas samordningsförbund sedan den 1 juli Vellinge kommun startar ett samordningsförbund den 1 januari 2014 (förbundsordning finns hos parterna för beslut). 3

5 Österåker kommun har påbörjat ett arbete med att starta samordningsförbund förbund under maj 2014 (arbete med förbundsordning pågår). Eventuell start tillsammans med Täby och Vaxholm. Vännäs kommun kommer att ingå i Umeå Vännäs samordningsförbund från och med januari 2014 (förbundsordning klar för beslut hos parterna under december 2013). Säter kommun kommer eventuellt att ingå i Södra Dalarnas samordningsförbund till halvårsskiftet 2014 (uppgift i samband med äskande om medel från staten för 2014). Malå kommun kommer eventuellt att ansluta till Lycksele samordningsförbund 2014 (uppgift i samband med äskande om medel från staten för 2014). Norsjö kommun kommer eventuellt att ansluta till samordningsförbundet Skellefteå 2014 (uppgift i samband med äskande om medel från staten för 2014). 2. Redovisning av enkät I detta avsnitt redogör vi för enkätens resultat. I avsnittet går vi igenom om kommunen och landstinget har diskuterat att starta samordningsförbund, med vilka aktörer de fört diskussion samt vad diskussionen har resulterat i. Vidare redovisar vi hur respondenterna upplever att kommunens/landstingets samverkan fungerar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gällande personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser. Avslutningsvis går vi igenom respondenternas önskemål och behov att få mer information och kunskap om finansiell samordning och samordningsförbund. 2.1 Diskussion kring samordningsförbund I enkäten frågade vi respondenterna om kommunen/landstinget diskuterat att starta ett samordningsförbund, samt på vilken nivå diskussionerna hade förts. Figur 2. Har ni diskuterat att starta samordningsförbund? Ja på tjänstmannanivå 17% Ja på politisk nivå 6% Ja på båda 33% Nej 41% Vet ej 4% 4

6 56 procent av respondenterna har diskuterat att starta ett samordningsförbund (på tjänstemannanivå, politisk nivå eller med båda nivåerna). 45 procent av respondenterna har inte diskuterat frågan att starta samordningsförbund eller svarat vet ej. I tabellen nedan redogör vi för vilka kommuner och landsting som har diskuterat frågan, ej diskuterat eller svarat vet ej. Tabell 2. Vilka kommuner och landsting som diskuterat, ej diskuterat eller svarat ej. Diskuterat frågan: Ej diskuterat frågan: Svarat vet ej: Tjänstemannanivå: Gävle, Gävleborg, Klippan, Ovanåker, Sollentuna, Söderhamns, Täby, Upplands- Bro, Vallentuna. Politisk nivå: Perstorp, Sundbyberg, Älmhult. Båda nivåerna: Bollnäs, Ekerö, Hudiksvall, Lidingö stad, Ljungby, Ljusdal, Mora, Nordmaling, Norrtälje, Orsa, Säter, Upplands Väsby, Vellinge, Ydre, Ånge, Älvdalen, Ängelholm, Österåker. Arjeplog, Arvidsjaur, Bjurholm, Båstad, Dorotea, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Järfälla, Kalix, Norsjö, Nykvarn, Pajala, Robertfors, Ockelbo, Sandviken, Solna, Sorsele, Uppvidinge, Vaxholm, Överkalix, Övertorneå. Danderyd, Kiruna. Vidare frågade vi de kommuner och landsting som diskuterat frågan med vilka övriga aktörer de gjort detta med. Figur 3 nedan visar att de svarande i hög utsträckning diskuterat deltagande med övriga aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, annan kommun och/eller landstinget. 5

7 Figur 3. Har ni i kommunen/landstinget diskuterat deltagande i samordningsförbund med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, annan kommun eller landsting? Arbetsförmedlingen:Ja Arbetsförmedlingen:Nej Arbetsförmedlingen:Vet ej Försäkringskassan:Ja Försäkringskassan:Nej Försäkringskassan:Vet ej Kommun:Ja Kommun:Nej Kommun:Vet ej Landsting:Ja Landsting:Nej Landsting:Vet ej 4% 3% 0% 0% 18% 17% 14% 20% 79% 79% 86% 80% Vad har då diskussionerna resulterat i? Figur 4 nedan visar att majoriteten av de svarande (39 procent) inte tagit ställning gällande att ingå i ett samordningsförbund. 18 procent svarar att kommunen/landstinget tagit ställning för ett framtida deltagande och 11 procent svarar att de tagit ställning mot ett deltagande. 32 procent av respondenterna svarar annat (se nedan kring vilka kommuner och landsting och vad de angett för svar under annat). Figur 4. Vad har diskussionerna resulterat i? Andel (i procent) av de svarande. Kommunen/landstinget har tagit ställning för ett framtida deltagande 18% Kommunen/landstinget har tagit ställning mot deltagande 11% Ett ställningstagande har inte tagits (diskussioner pågår) 39% Annat, ange vad 32% I tabellen nedan presenterar vi vilka kommuner och landsting som svarat på de olika alternativen i figur 4. 6

8 Tabell 3. Vad har diskussionerna resulterat i? Redovisning av vilka kommuner och landsting som svarat vad. Tagit ställning för ett framtida deltagande: Tagit ställning mot deltagande: Ett ställningstagande har inte gjorts: Annat: Ljungby, Älvdalen, Mora, Vellinge; Ängelholm Ydre, Ekerö, Upplands Väsby Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Klippan, Perstorp; Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Ånge, Älmhult, Österåker Nordmaling, Orsa, Lidingö, Ljusdal, Säter, Norrtälje, Sollentuna, Ovanåker, Gävleborg Bland de kommuner som svarat att de tagit ett ställningstagande mot deltagande har Ekerö kommun svarat att: Det var Stockholms läns landsting som beslutade att de inte ville ingå samordningsförbund. Ydre kommun svarade: Ydre kommun ligger i en gränstrakt, tillhör Östergötland men gränsar även mot Jönköpings och Kalmar län. Ydre tillhör som enda östgötakommun Nässjö arbetsmarknadsområde. Ydre kommun erbjöds att delta i samordningsförbund med Linköping, Åtvidaberg och Kinda kommuner. De kollektiva transportmedlen fungerar inte tillräckligt väl för att de långa avstånden skulle kunna överbryggas. Ydre som egen enhet är för liten för att kunna organisera egna aktiviteter inom ramen för ett gemensamt samordningsförbund utan förutsättningen var att kunna göra det tillsammans med andra aktörer. Upplands Väsby kommun har inte uppgett någon anledning till varför de valt att ta ställning mot ett deltagande. 7

9 I tabell 4 nedan redogör vi för de kommuner och landsting som uppgett annat som svar. Tabell 4. Vad har diskussionerna kring finansiell samordning/samordningsförbund resulterat i? Svar från de kommuner och landsting som uppgett annat. Kommun/landsting: Nordmaling kommun Orsa kommun Lidingö stad Norrtälje kommun Sollentuna kommun Ovanåker kommun Ljusdals kommun Säters kommun Gävleborg landsting Svar, annat: Motion i fullmäktige. Socialnämnden föreslår avslag men kan komma att beslutas ändå. Vi anställer just nu en samordnare så arbetet drar igång nu. Avvaktar uppföljning landstinget. Kommunen tog beslut om deltagande men landstinget i Sthlm sa vid den tidpunkten nej. Eventuellt också beroende på att Norrtälje kommun har ett särskilt projekt landsting/kommun bl.a. inom äldreomsorgen. Vid möte som Försäkringskassan bjudit in till fick vi en första information. För att komma vidare i diskussionerna behövs ytterligare information. Landstinget har startat utredning kommunerna var ej med, denna rapport är nu på remissrunda i kommunerna. Ärendet är antaget i omsorgsnämnden men ska till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i september. I kommunen finns en fungerande beredningsgrupp för uppdraget och med berörda parter i samverkan. Remissrunda till länets kommuner om status för deltagande. 2.2 Samverkan Vi har i enkäten ställt ett antal frågor som behandlar hur kommunens/landstingets samverkan fungerar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gällande personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsin- 8

10 satser idag. Figur 5 och 6 visar hur de svarande uppfattar att samverkan fungerar med Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan. Figur 5. Hur fungerar kommunens/landstingets samverkan generellt sett med Arbetsförmedlingen gällande personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser idag? Bra 47% Varken bra eller dåligt 40% Dåligt 9% Vet ej 4% Figur 6. Hur fungerar kommunens/landstingets samverkan generellt sett med Försäkringskassan gällande personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser idag? Bra 28% Varken bra eller dåligt 54% Dåligt 10% Vet ej 8% 2.3 Kunskap och information En viktig del av enkäten är kartlägga om de svarande vill ha mer kunskap om finansiell samordning och i så fall hur de önskar att få den informationen. I figur 9

11 7 nedan framkommer det att 70 procent vill ha mer information om finansiell samordning. 15 kommuner har dock uppgivit att de inte önskar mer information. Figur 7. Vill ni ha mer kunskap om finansiell samordning och samordningsförbund? Ja 70% Nej 30% Figur 8. På vilket sätt vore det önskvärt att ni fick mera kunskap om finansiell samordning/samordningsförbund? Delta på en gemensam träff med flera kommuner/landsting 62% Få skriftligt material Själv ta del av information via internet om finansiell samordning Få ett personligt besök från nationella rådet för mer Besöka ett annat samordningsförbund för att öka 41% 32% 27% 38% Annat sätt, ange hur 14% I enkäten gavs det möjliget att kryssa i flera alternativ hur man önskade få mer information. Flertalet av det svarande har kryssat i flera alternativ (se figur 8). Majoriteten av de svarande att det arrangeras en gemensam träff med kommuner och landsting (62 %). Men det framkommer även önskemål om att få skriftligt material (41 %). I tabellen nedan framkommer det vilka de 36 kommuner är som önskar mer kunskap om finansiell samordning (samt Landstinget Gävleborg) och på vilket sätt de önskar få information. 10

12 Tabell 5. Kommuner och landsting som önskar få mer kunskap om samordningsförbund och hur de önskar att få information. Gemensam träff Skriftligt material Info via internet Personligt besök Besöka ett annat samordningsförbund Arvidsjaur Arjeplog Bollnäs Bjurholm Arvidsjaur Bjurholm Bollnäs Gävle Båstad Gävle Båstad Gällivare Jokkmokk Ljungby Haparanda Bollnäs Gävle Klippan Ljusdal Ljungby Danderyd Haparanda Ljungby Norrtälje Nordmaling Gävle Jokkmokk Orsa Perstorp Sandviken Gävleborg Järfälla Sorsele Robertsfors Sollentuna Ljungby Ljusdal Sundbyberg Tingsryd Sundbyberg Ljusdal Orsa Tingsryd Täby Tingsryd Nordmaling Sollentuna Täby Överkalix Täby Orsa Solna Ånge Övertorneå Perstorp Sundbyberg Älvdalen Sandviken Tingsryd Sollentuna Täby Sorsele Ängelholm Sundbyberg Tingsryd Täby Upplands- Bro Vaxholm Österåker Överkalix Övertorneå I tabell 5 blir det tydligt att en del har svarat att de vill ha information på flertalet sätt. Vi har i enkäten även ställt frågan om det finns något annat som kan vara viktigt för att möjliggöra för kommunen/landstinget att medverka i ett samordningsför- 11

13 bund. Det är endast ett fåtal som valt att svara på denna fråga. De som svarat uppger bland annat att de är osäkra på vilket resultat samordningen kan ge samt att samverkan redan fungerar bra. 3. Slutsatser och förslag till det fortsatta arbetet Lagen om finansiell samordning har funnits sedan 1 januari Av 21 landsting/regioner och 290 kommuner finns i dag 83 samordningsförbund där 225 kommuner ingår tillsammans med 20 landsting/regioner. Det är en spridning från norr till söder och samordningsförbund finns både i storstäder och på mindre orter. Det är främst i norra Sverige kommuner inte ingår i ett samordningsförbund. I Nationella rådet strategi ingår det att verka för att alla kommuner och landsting/regioner i Sveriges ingår i samordningsförbund. Att genomföra denna enkät var ett sätt att få mer kunskap om vilka kommuner och landsting som hade diskuterat att starta upp samordningsförbund samt på vilket sätt respondenterna önskade få mer information. Enkätsvaren innehåller viktigt information i det fortsatta arbetet att verka för att alla kommuner och landsting/regioner ingår i samordningsförbund. Vi vill dock understryka att det finns en viss osäkerhet kring vilken kunskap de svarande har om finansiell samordning och kring de diskussioner som har skett i kommunen/landstinget i frågan. Detta blir tydligt då det har framkommit uppgifter parallellt med enkäten som visar att några kommuner hade påbörjat ett arbete för att starta upp ett samordningsförbund. Information som inte framkommit i enkätsvaren. Eftersom det är frivilligt att ingå i ett samordningsförbund är det positivt att så många kommuner och landsting/regioner ingår i förbund och att det pågår diskussioner om att starta förbund. Enligt enkäten är det dock 22 kommuner som inte diskuterat frågan vilket visar att det behövs ytterligare insatser för att få fler kommuner att starta förbund. Då intresset för att få mer information om finansiell samordning är stort kommer Nationella rådets arbetsgrupp att bjuda in till två olika träffar i januari Alla kommuner och landsting som inte deltar i ett samordningsförbund samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att bjudas in till träffarna. På träffarna kommer det att ges information kring den finansiella samordningen samt ges möjlighet att diskutera med andra kommuner och landsting som inte är med i ett samordningsförbund. Kommuner och landsting som idag ingår i samordningsförbund kommer att berätta om sina erfarenheter, vilka verksamheter och strukturer som de finansierar och vilka resultat de uppnått. I samband med eller efter träffen kommer de kommuner och landsting som deltagit på träffen få frågan om de vill har information på ytterligare sätt. Kommuner och landsting som inte anmäler sig till träffen kommer att få kompletterande information på det sätt de har önskat. Genom att bidra med kunskap om den finansiella samordningen hoppas Nationella rådet att fler kommuner väljer att ingå i samordningsförbund under 2014 och Antingen i nystartade förbund eller genom att ansluta sig till ett redan existerande förbund. 12

14 Bilaga 1. Utskick enkät, kommuner/ landsting som ej ingår i samordningsförbund Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun Bjurholms kommun Bodens kommun Bollnäs kommun Båstads kommun Danderyds kommun Dorotea kommun Ekerö kommun Gällivare kommun Gävle kommun Gävleborg Haparanda stad Hofors kommun Hudiksvalls kommun Jokkmokks kommun Järfälla kommun Kalix kommun Kils kommun (felutskick Kils kommun ingår redan i ett samordningsförbund) Kiruna kommun Klippans kommun Lidingö stad Ljungby kommun Ljusdals kommun Mora kommun Nordanstigs kommun Nordmalings kommun Norrtälje kommun Norsjö kommun Nykvarns kommun Ockelbo kommun Orsa kommun Ovanåkers kommun Pajala kommun

15 Perstorps kommun Robertsfors kommun Sandvikens kommun Sigtuna kommun Sollentuna kommun Solna stad Sorsele kommun Stockholms stad Sundbybergs stad Säters kommun Söderhamns kommun Tingsryds kommun Täby kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Uppvidinge kommun Vallentuna kommun Vaxholms stad Vellinge kommun Vindelns kommun Ydre kommun Ånge kommun Åsele kommun Älmhults kommun Älvdalens kommun Ängelholms kommun Öckerö kommun Österåkers kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun 2

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23

www.villaagarna.se 1/5 2015-06-23 Aneby E.ON 7 236 kr 7 172 kr 6 620 kr 616 kr 9% 770 kr 9% 64 kr 0,9% 80 kr 0,9% Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 6 512 kr 2 088 kr 32% 2 610 kr 32% 376 kr 4,6% 470 kr 4,6% Arvidsjaur Vattenfall 8

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2006:11 Utkom från trycket den 9 maj

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning

Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Pressmeddelande 2016-02-15 Fler men lättare elprodukter samlas in för återvinning Producenternas nationella insamlingssystem El-Kretsen har tillsammans med landets kommuner samlat in nästan 140 000 ton

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag

Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag Register: Outhyrda bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag samt Outhyrda bostadslägenheter i privatägda bostadsföretag 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Outhyrda

Läs mer

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr:

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr: DELEGATIONEN FOR UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 I ARBETE beslut Delegi tionen för Unga till arbete 2015-09-03 A 2014 ÅNGEHOLMS KO!> MUNS17 06 2015-09- Enligt sändlista Dnr: 36/2015/364 C.OMMUN RELSEN

Läs mer

Sveriges vatten ochavloppsavgifter

Sveriges vatten ochavloppsavgifter Sveriges vatten ochavloppsavgifter En jämförelse mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Förbundsutredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. TYPKUND 3 3. OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KOMMUNERNA 4 4. De högsta

Läs mer

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2014-10- o 9 Svenskt Vattens statistik över V J~laxo.r.. 2.0.1.4....... Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A Hela riket Vid presentationer och publiceringar - ange alltid Källa:

Läs mer

Seniorbostäder, 55+, 65+bostäder. Kommunkartläggning 2008

Seniorbostäder, 55+, 65+bostäder. Kommunkartläggning 2008 Seniorbostäder, 55+, 65+bostäder Kommunkartläggning 2008 1 (11) Seniorbostäder, 55+, 65+bostäder kommunkartläggning 2008 Innehållsförteckning Seniorbostäder, 55+, 65+bostäder kommunkartläggning 2008...1

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig

Beräkningsbilaga. industri. Produktionskostnadsvärderad. Fastighetstaxering. När används produktionskostnadsmetoden. Byggnader med olämplig Beräkningsbilaga Fastighetstaxering Industri Produktionskostnadsvärderad industri Här följer en kort beskrivning av den värderingsmodell som används vid taxering av produktionskostnadsvärderad industri.

Läs mer

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner

Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner Dagens Samhälle rankar landets skolkommuner En fullständig förklaring till hur vi gjort rankningen finns i slutet på detta dokument, SKL, SCB, Arbetsförmedlingen / Bearbetat av Dagens Samhälle # Kommun

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 2016 Ekologiskt i offentliga storhushåll 2015 31 % ekologiskt under 2015! 2016-05-30 EkoMatCentrum Informationscentrum för Ekologiska Produkter har samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska

Läs mer

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1

Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 Jämförelse av kommunala verksamheter mellan kommuner med olika ekonomiskt resultat 1 1 Studiens frågeställning och genomförande 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Studiens frågeställning 2 1.3 Studiens nyckeltal 2 1.4

Läs mer

Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON

Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON Sveriges friluftskommun 2015 JOSEFINE NILSSON RAPPORT 6668 APRIL 2015 Författare Josefine Nilsson, CMA Research NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.04.2000 SG(2000) D/ 103189 Ärende: N 639/99 - Regionalstödskarta 2000 2006 (Sverige) Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av den 22 oktober 1999, registrerad

Läs mer

Län D nr Sökande landsting/kommun Medsökande Projektnamn Beviljat belopp i kr Summa per län

Län D nr Sökande landsting/kommun Medsökande Projektnamn Beviljat belopp i kr Summa per län Statsbidrag i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning (Dnr 9599/2011) Län D nr Sökande landsting/kommun

Läs mer

Oktober 2015. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Oktober 2015. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober 2015 Under 2015, t.o.m. september, har totalt 14 058 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Av dessa var 1 586 flickor vilket motsvarar cirka 11 procent. Den 1 oktober fanns det 14 394 asylsökande

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03

TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09. Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 TCO GRANSKAR: PAPPAINDEX 2008 #4/09 Pappaindex för 2008 med jämförande information från pappaindex 2007. 2009-04-03 Författare Lena Orpana Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost lena.orpana@tco.se

Läs mer