Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad Marie Landegård, Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen ska utvecklas Indikator: Antal hotellövernattningar Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad Bankgiro:

2 sid 2 (6) Hotellövernattningar Antalet svenska gästnätter har ökat under året, och vi bibehåller våra placeringar från 2012 både för de svenska besökarna och för det totala antalet hotellnätter. Sett till antalet hotellnätter är Karlstad därmed fortsatt totalt sett den sjunde största destinationen i Sverige. För de svenska besökarna är vi nummer 13. Vad gäller de utländska besökarna har vi däremot tappat en placering när Lund, som ökade stort föregående år passerade oss. För de utländska besöken har vi också brutit den uppåtgående trenden och kan inte redovisa någon ökning 2013, utan bibehåller samma nivå som Dock har en omfördelning skett där besökare från Norden och Europa minskar samtidigt som utomeuropeiska besökare ökar. Vår största besöksgrupp från utlandet är inte överaskande norrmännen som, om vi räknar in även stugbyar, vandrarhem och camping, står för nästan hälften av alla utländska gästnätter. De norska övernattarna har minskat med 8 procent sedan 2012 samtidigt som vår andra största grupp, de kinesiska besökarna, ökat med drygt 30 procent till att nu utgöra nästan 15 procent av de utländska gästnätterna. TABELL 1 RANKING OCH FÖRÄNDRING SEDAN FÖREGÅENDE ÅR FÖR ANTAL HOTELNÄTTER 2013 MED UPPDELNING PÅ SVENSKA RESPEKTIVE UTLÄNDSKA BESÖKARE 2013 SVERIGE Förändr UTLANDET Förändr TOTALT Förändr 1 Stockholm % 1 Stockholm % 1 Stockholm % 2 Göteborg % 2 Göteborg % 2 Göteborg % 3 Malm ö % 3 Malm ö % 3 Malm ö % 4 Sigtuna % 4 Sigtuna % 4 Sigtuna % 5 Helsingborg % 5 Lund % 5 Helsingborg % 6 Jönköping % 6 Karlstad % 6 Jönköping % 7 Sundsvall % 7 Uppsala % 7 Karlstad % 8 Linköping % 8 Helsingborg % 8 Linköping % 9 Gotland % 9 Jönköping % 9 Uppsala % 10 Örebro % 10 Åre % 10 Sundsvall % 11 Umeå % 11 Linköping Örebro % 12 Uppsala % 12 Umeå % 13 Karlstad % 13 Gotland % 14 Uppsala % 14 Norrköping % 15 Halmstad % 15 Lund Åre % 16 Åre % Hela riket % Hela riket % Hela riket % Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) Att besöken från våra nordiska grannländer minskat är en trend som finns i hela Sverige. Till exempel tappar Skåne danska besökare. En starkare krona anses vara orsaken. Lägger vi stugbyar, vandrarhem och camping till hotellen får vi statistik för alla kommersiella gästnätter. Här ligger vi på samma nivå som förra året men det har skett en viss omfördelning mellan boendeslagen. Hotell, stugbyar och vandrarhem, som står för tre fjärdedelar av alla kommersiella gästnätter har ökat något medan camping, som utgör den resterande fjärdedelen istället minskat med motsvarande antal. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti genererades 34 procent av det totala antalet gästnätter.

3 sid 3 (6) I en jämförelse av utvecklingen för just hotellnätterna med de av våra jämförelsekommuner som finns med bland de tjugo turistiskt största destinationerna ser vi att Karlstad ökat varje år sedan DIAGRAM 1 ANTAL HOTELLNÄTTER I TUSENTAL I JÄMFÖRELSE MED DE JÄMFÖRELSEKOMMUNER SOM ÅTERFINNS BLAND DE TURISTISKT STÖRSTA KOMMUNERNA Antal hotellnätter i tusental Linköping Örebro Jönköping Sundsvall Karlstad Källa: SCB Målgruppsfördelningen för hotellen ser ut som följer: Affärsresenärer 55 % Fritidsresenärer för 25 % Grupper 17 % Konferensgäster 3 % Resesyfte Vad gäller syftet med resan har HUI research enligt egen uppgift tidigare överskattat släkt och vänner som reseanledning för fritidsresenärerna och man har därför justerat rejält sedan föregående års siffror. Shopping har med drygt 30 procent därmed blivit den främsta enskilda anledningen besöket i Karlstad för just fritidsresenärerna. Shopping är också det man spenderar mest pengar på när man är här. 30 procent av den så kallade turistkronan går till shopping. För övriga besöksgrupper är shopping ett viktigt komplement när man väl är här och det bör gå att se en ökning i omsättningen för handeln i samband med till exempel större arrangemang.

4 sid 4 (6) Turismomsättning Vi gör ingen siffermässig jämförelse för turismomsättningen respektive sysselsättningen inom besöksnäringen sedan Anledningen är att HUI ändrat insamlingsförfarandet. Även om man gjort en efterjustering av förra årets siffror, anser vi inte att siffrorna tillförlitliga nog för en direkt jämförelse. Det vi trots allt vågar säga är att turismomsättningen ökat, men med hur mycket vet vi inte exakt. Besökarna har generellt större utlägg TABELL 2 ÖVERSIKT AV NYCKELTAL FÖR BESÖKSNÄRINGEN FÖR 2013 (Siffrorna för Värmland inkluderar Degerfors och Karlskoga) Källa: HUI Reserach Att turismomsättningen ökat får effekt även på sysselsättningen som räknas fram som en kvot av omsättningen, där varje bransch har olika kvoter. Inom just besöksnäringen ger en höjning av omsättningen en större effekt på sysselsättningen än inom många andra branscher. Man räknar alltså med att en viss omsättningsökning genererar ett relativt sett större antal nya tjänster. Det är fortsatt så att de som övernattar kommersiellt har dubbelt så stora utlägg som de svenska dagbesökarna. Av de som övernattar kommersiellt spenderar hotellgästerna tre gånger så mycket som campinggästerna. Det är fortsatt också så att 90 procent av hotellens omsättning genereras utifrån besöksnäringen. Vad gäller restaurangerna är det ungefär hälften av omsättningen. Det är också inom dessa branscher många av arbetena skapas. Nästan en tredjedel av de årsarbetena besöksnäringen genererar finns här. Allra flest jobb, nästan hälften av årsarbetena, skapas inom kultur och tjänster - en bransch som inte står för mer än drygt 5 procent av den totala omsättningen. Vad gäller handel vet vi att den är reseanledning för en tredjedel av fritidsresenärerna och en tredjedel av den så kallade turistkronan går hit. Omvänt härrör knappt 10 procent av handelns omsättning från besöksnäringen och det beräknas att ungefär 6 procent av de årsarbeten besöksnäringen genererar finns inom handeln.

5 sid 5 (6) Försäljningsindex i tabellen ovan är den siffra som visar om vi lockar hit handelsomsättning utifrån eller om Karlstadsborna handlar i andra kommuner. Med ett index som ligger betydlig över 100 innebär det att här ligger vi bra till! Sammantaget innebär detta att turismomsättningen, sysselsättningen inom branschen och delvis även hotellen ökat samtidigt som antalet kommersiella gästnätter totalt sett ligger kvar på förra årets nivå. Anledningar till att vi trots allt ser en positiv utveckling kan, förutom att besökarna har större utlägg, vara dels att antalet kongresser på CCC ökat stort samtidigt som allt fler besöker konserter och evenemang. Handelsomsättning Utan att djupare ha analyserat de nya siffrorna för handelsomsättningen i Karlstad ser vi att den fina utveckling vi haft hittills sedan 2008 mattats av något Det är handeln i centrum som står för minskningen. DIAGRAM 2 OMSÄTTNINGSSIFFROR FÖR HANDELN I KARLSTAD ÖVER TID Miljoner kronor exkl moms Karlstad totalt Karlstad utanför centrum Karlstad centrum Källa: SCB Antalet enheter totalt sett ligger relativt stabilt över tid utom i centrum där det minskat de senaste två åren. Vad gäller antalet anställda i branschen ser vi att det tydligt följer omsättningen.

6 sid 6 (6) DIAGRAM 3 ANTAL ANSTÄLLDA INOM HANDELN I KARLSTAD ÖVER TID Antal anställda Antal anställda totalt Antal anställda utanför centrum Antal anställda centrum Källa: SCB Besöksnäringen och handeln nämns ofta som branscher där ungdomar och utrikes födda har möjlighet att få sina första jobb. Ökad omsättning inom besöksnäringen genererar fler arbetstillfällen relativt många andra branscher och för handeln ser vi att antalet anställda i stort följer förändringarna i omsättningen. Vad gäller utvecklingen inom besöksnäringens påverkan på handeln i Karlstad ska vi titta på om det är relevant och möjligt att lägga med den frågan i pågående handelsutredning.

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post:

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post: Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 7-644 32 27, E-post: oyvind.tholvsen@efk.se Frikyrkan flyttar En studie av frikyrkornas

Läs mer

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport

En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus, Nicolas Espinoza FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Jämtland Härjedalen. Fakta om turismen

Jämtland Härjedalen. Fakta om turismen Fakta om turismen Jämtland Härjedalen 212 1 Ingredienser 2 Vi uppfann turismen Fakta och definitioner 3 Turismen i Jämtland Härjedalen en basnäring 4 Ekonomisk betydelse i relation till boende Genomsnittligt

Läs mer