Nyckeltal för E-handeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal för E-handeln"

Transkript

1 Nyckeltal för E-handeln

2 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter som redovisar nyckeltal för företag inom detaljhandeln, men många e-handelsföretag känner inte igen sig i de siffrorna och man har saknat nyckeltal som fokuserar just på E-handel. Denna rapport är därför efterfrågad och den blir ett användbart jämförelseverktyg för e-handelsföretag. Med denna rapport som bas kan man fatta bättre beslut och driva en mer framgångsrik verksamhet. Fakta om undersökningen Insamlingsmetod: Data för nyckeltalsundersökningen samlades in genom en enkätundersökning till bland annat medlemmar i Svensk Distanshandel. 274 företag svarade på enkäten. Av dessa bedömdes cirka 85 svar vara tillräckligt fullständiga för att kunna ingå i undersökningen. Uppgifter om bokslutsdata baserades på BAS-kontoplanen för handeln. Undersökningen är gjord av HUI Research.

3 Definitioner av nyckeltalen Nyckeltalen är inte viktat mot omsättning Försäljning och utveckling Försäljningsutvecklingen för e-handeln ligger på 15 procent vilket är i linje med andra undersökningar om e-handels försäljningstillväxt. Konsumenterna anser numera att e-handel är tryggt och bekvämt och företagen har löst de flesta logistiska faktorerna. Den tekniska utvecklingen har också underlättat för konsumenterna genom bland annat smartphones och läsplattor. Sammantaget är e-handeln inne i en ny tillväxtfas där både konsumenter och företag mognat. E-handelns låga bruttovinstmarginal kan förklaras av lägre lokal -och personalkostnader samt ett lågt serviceinnehåll. I butikshandeln ligger bruttovinstmarginalen på cirka 40 procent. Nyckeltalet bruttovinstmarginal visar marginalen efter varukostnaderna. Varukostnaden för e-handlare är hög i jämförelse med butikshandeln. Flertalet e-handlare konkurrerar med priser och eventuella vinster görs ofta genom volymer. Många e-handlare sitter därför på relativt stora volymer i lagret, vilket resulterar i en högre varukostnad. I denna bemärkelse liknar e-handel dagligvaruhandeln.

4 Personalkostnader samt kostnader för lokaler och marknadsföring Personalkostnaden är som förväntat lägre för e-handlare än butikshandeln då försäljning och kundsupport sker exempelvis via internet och telefon. Butiksförsäljarna har ersatts av webbutvecklare och kunden hämtar information om produkterna själv i företagets e-handelsbutik. E-handlarnas marknadsföringskostnad skiljer sig kraftigt mot butikshandeln. I butikshandeln är platsen en viktig marknadsföringsfaktor medan det på nätet inte råder samma villkor. E-handelsföretagare måste istället satsa på att synas i olika typer av medier vilket gör att marknadsföringskostnaden blir högre för E-handelsföretag. För flertalet e-handlare är lokal och lagerlokal samma plats. E-handlarna behöver inte ha lokaler på attraktiva platser såsom butikshandlare. Många e-handlare har istället sin verksamhet på mindre orter där kostanden för lokaler är lägre men där distributionsmöjligheterna fortfarande är goda. Avkastning och omsättning per anställd Rörelsemarginalen i e-handeln ligger i linje med butikshandeln. E-handlarna har enligt undersökningen lika mycket kvar av varje omsatt krona som butikshandeln för att betala skatt och eventuella finansiella kostnader. Nyckeltalet är ett viktigt effektivitetsmått och visar hur stor del av omsättningskronan som är kvar sedan kostnaderna för alla aktiviteter betalats. E-handelns avkastning på eget kapital ligger också i linje med butikshandeln. Trots en högre soliditet än butikshandeln är avkastningen någorlunda densamma. Detta nyckeltal, som tar hänsyn till både rörelse- och finansieringskostnader samt kapitalinsats, fungerar som ett slutbetyg för periodens verksamhet. E-handlarnas soliditet är förhållandevis hög jämfört med butikshandeln. Detta kan delvis förklaras av den låga graden av investeringar och svårigheter att låna pengar av finansiella institut. Mindre e-handlare som ännu inte tagit steget att exempelvis automatisera lagerhanteringen har förmodligen en högre soliditet. Soliditet visar alltså

5 hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Soliditeten visar också företagets förmåga att överleva på lång sikt. Omsättning per lageryta är som förväntat högre än butikshandelns nyckeltal. Omsättning per anställd är också högre än i butikshandeln då e-handlare har lägre personalkostnader. Lagerkostnader Genomsnittligt lager i procent av tillgångarna i e-handeln är lägre än i butikshandeln. Detta kan förklaras av att flertalet e-handlare har mindre lager och kortare lagringstid. Att tillverka eller köpa in till lagret riskerar att binda mycket pengar. Visserligen ger det möjlighet till snabba leveranser och god service till kunderna men man ska vara medveten om att det är en service som kan bli dyr. Lagrets omsättningshastighet är som förväntat högre för e-handeln än butikshandeln. En högre omsättningshastighet visar på en effektivare lagerhantering. Nyckeltalet anger hur många gånger under ett år som varulagret omsätts. Nyckeltalet varierar väldigt för olika företag och branscher, från en gång per år till flera gånger i veckan. Genomsnittlig lagringstid i e-handeln är 50 dagar. Lagringstiden skiljer sig åt mellan olika branscher inom e-handeln, där en viktig orsak till skillnaderna är de olika produktsortimenten. Lageravkastningen för e-handeln ligger i linje med butikshandeln. Att lageravkastningen inte är högre än i butikshandeln kan möjligtvis förklaras av e-handelns låga bruttovinst samt högre inköpspriser. Nyckeltalet talar om hur mycket bruttovinst företaget tjänar i förhållande till vad som binds i varulager. Fraktkostnad, konverteringsgrad och snittorder Fraktkostnaden är en av de större utgifterna för e-handlare då merparten av försäljningen distribueras per post. Fraktkostnaden står för 7,3 procent av omsättningen alternativt 66 kr per köp.

6 Konverteringsgraden, det vill säga antalet köpare i förhållande till hur många som besöker e-butiken, är 2,3 procent. Snittordern i e-handeln är 750 kr. Snittordern skiljer sig åt mellan olika branscher i e-handeln där en viktig orsak till skillnaderna är produktsortimentet. Returer och transaktionskostnad Transaktionskostnaden är den kostnad som e-handlarna betalar för banktjänster, betalväxlar, kortavgifter och fakturering. Denna kostnad står för 1,4 procent av omsättningen, alternativt 12 kr per köp. Andelen returer vid köp skiljer sig givetvis beroende på vilken verksamhet e-handlaren bedriver. Undersökningen visar att 11 procent av alla köp returneras tillbaka till e-handlaren. Det totala returvärdet i procent av omsättning uppgår till 0,9 procent. Detta nyckeltal är inte viktat mot omsättningen. Sammanfattning Undersökningen ger en ny bild av e-handeln. Nyckeltalen visar att e-handlare är lönsamma företag där man driver sin verksamhet genom att kapa kostnader för personal och lokal. Flertalet e-handlare återfinns i mindre kommuner och orter där logistiken är god och kostnaderna för lokaler lägre. E-handeln har också visat sig ligga nära livsmedelshandeln när det gäller bland annat bruttovinstmarginal och lagereffektivitet. E-handel är en sällanköpshandel som mer liknar dagligvaruhandel. Bruttovinstmarginalen på 30 procent är samma som i dagligvaruhandeln och skiljer sig från sällanköpshandeln där den är 40 procent. Detta är möjligt tack vare lägre personal- och lokalkostnader samt en högre omsättningshastighet. E-handeln bidrar på så sätt till att effektivisera distributionen. Lönsamheten liknar den övriga handeln då rörelsemarginal och avkastning på eget kapital är samma som i övrig handel. Den kostnadspost som framförallt skiljer e-handel är marknadsföringskostnaderna som är avsevärt högre än i övrig handel. En annan skiljepost är fraktkostnaderna som är större för e-handeln.

7 Lista över nyckeltalen *Omsättning per kvm säljyta: 26 tkr. Måttet finns ej i fysiska handeln Kontakt Svensk Distanshandel är branschorganisationen för e-handel i Sverige och har till uppgift att företräda branschen samt verka för att den är seriös och kundvänlig. Organisationen bevakar kontinuerligt den nationella och internationella utvecklingen av e-handeln. Svensk Distanshandel äger e-handelscertifieringen Trygg e-handel, som har till syfte att skapa ett förtroende hos konsumenterna vid köp på internet. Sedan 1 januari 2012 samverkar Svensk Distanshandel med Svensk Handel. Du når oss på tel Lär mer på

8

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

E-handeln i Europa 2014

E-handeln i Europa 2014 E-handeln i Europa 204 Innehåll Inledning Om Europa Allt mer gränslöst Varukategorier Betalning Leverans Handel från utlandet I fokus Detaljerade resultat PostNord 3 4 6 8 0 4 5 6 7 8 9 20 22 24 26 28

Läs mer

Guide för global e-handel

Guide för global e-handel Guide för global e-handel Utnyttja den globala marknadens potential E-handeln växer kraftigt i Sverige och har på bara några år etablerats som en omtyckt försäljningskanal. Försäljningsökningen väntas

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management Adlibris Grupp 1: Victoria Carlsson, Madeleine Eriksson, Magnus Grönhult, Cecilia Löfgren, Anna Reuterskiöld HT 2014 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Vägen till e-handel - En fallstudie

Vägen till e-handel - En fallstudie Vägen till e-handel - En fallstudie Författare: Mattias Bäcklund & Viktor Erlandsson Handledare: Anneli Linde Student Handelshögskolan Vårtermin 2013 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Först och främst vill

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer