Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012"

Transkript

1 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova

2 Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när du väljer livsmedel? 5 När anser du att livsmedel är lokalproducerade? 8 Vad associerar du med lokalproducerade livsmedel? 11 Hur ofta köper du lokalproducerade livsmedel? 14 Vilka är de främsta skälen till att du köper lokalproducerade livsmedel? 16 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel brukar du köpa? 19 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel skulle du vilja hitta i din butik? 22 Vilket är det främsta skälet till att du inte köper lokalproducerade livsmedel? 25 Hur viktigt är det att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt 28 2

3 Sammanfattning av resultat De faktorer som upplevs spela störst roll när respondenterna handlar livsmedel är varans kvalitet och varans pris. Nästan dubbelt så många respondenter i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland anser att det är viktigt att varan är lokalproducerad jämfört med respondenter från Götaland och Svealand. Resultatet från årets undersökning visar med all tydlighet att ett lokalproducerat livsmedel, ur konsumentens synvinkel, är något som både har sitt ursprung inom länet och är förpackat där. Lokalt producerade livsmedel associeras med kortare transporter och därmed mindre påverkan på miljön. Dessutom associeras lokalproducerade livsmedel med ett levande lokalt näringsliv samt med ett engagemang för bygdens framtid. Hälften av respondenterna uppger att de köper lokalproducerade livsmedel minst en gång i veckan. I Norrbotten och Västernorrland köper hela % lokalproducerat minst en gång per vecka. De främsta skälen till att köpa lokalproducerade livsmedel är miljömässiga hänsyn samt att man värnar om lokal produktion, att man vill bidra till en levande landsbygd och till fler arbetstillfällen i regionen. Norrlänningar köper lokalproducerade mejeriprodukter i betydligt större utsträckning än boende i övriga Sverige. Detta gäller speciellt konsumenter i Norrbotten och Västerbotten. Kött, mejeriprodukter och grönsaker är de lokalproducerade livsmedel respondenterna helst skulle vilja hitta i sin butik. De främsta skälen till att konsumenterna inte köper lokalproducerade livsmedel är att de inte hittar några bra lokalproducerade alternativ (1) och att lokalproducerade livsmedel upplevs som dyrare (2) än andra alternativ. Hela 78% av respondenterna i undersökningen uppgav att det är viktigt eller mycket viktigt att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt. 3

4 Undersökningens syfte och genomförande Undersökningen genomfördes av HUI Research på uppdrag av Norrmejerier. Projektledare på HUI Research var Niklas Gustafsson. Yulia Rokotova har bearbetat det statistiska materialet. Ange källa Norrmejerier när ni refererar till undersökningen. Uppdragets syfte var att undersöka norrländska konsumenters inställning till lokalproducerade livsmedel. Dessutom ville vi jämföra norrlänningarna med övriga Sveriges befolkning avseende undersökta frågeställningar. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en webbenkät under maj 12. Totalt besvarades enkäten av personer i åldern år med följande geografiska fördelning: Norrbotten 2 intervjuer Västerbotten 4 intervjuer Västernorrland intervjuer Götaland 469 intervjuer Svealand 479 intervjuer 49,2% av respondenterna var kvinnor och 5,8% män. 4

5 Vad spelar störst roll när du väljer livsmedel? Resultatet visar att kvalitet och pris spelar absolut störst roll vid valet av livsmedel. Att varan är svensk upplevs också som viktigt hos en knapp tredjedel av respondenterna. Att livsmedel är lokalproducerade är betydligt viktigare för respondenter i norrlandslänen än för respondenter i Götaland och Svealand Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 5

6 Vad spelar störst roll när du väljer livsmedel? Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 6

7 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning I undersökningen från 11 fick respondenterna välja en faktor som var den viktigaste för dem vid valet av livsmedel. I årets undersökning fick de istället välja upp till tre faktorer. Denna förändring motiveras av att vi vet att det ofta är ett spektrum av faktorer som sammantaget spelar roll när konsumenter väljer livsmedel. Resultatet av årets undersökning visar att de tre faktorer som upplevs spela störst roll när respondenterna handlar livsmedel är: kvalitet (totalt 84%), pris (totalt 74%) och att varan är svensk (totalt 27%). Kvalitet och pris upplevs som absolut viktigast. Något som är värt att notera är att årets undersökning visar att nästan dubbelt så många respondenter i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland anger att det är viktigt att varan är lokalproducerad jämfört med respondenter från Götaland och Svealand. Att varan är miljö- eller rättvisemärkt spelar relativt sett mindre roll för respondenterna. 7

8 När anser du att livsmedel är lokalproducerade? Resultatet visar att en absolut majoritet av respondenterna anser att lokalproducerade livsmedel är sådana som både är producerade och förpackade i länet. Drygt 88% anser att varan måste komma från länet eller kommunen för att kunna betraktas som lokalproducerad. Drygt 8% anser att detta även gäller förpackning av varan. Vad gäller förpackning: Ca 8% när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen Vad gäller ursprung: Ca 88% när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Diagrammen ovan summerar inte alltid till 1 procent eftersom de innehåller decimalinformation.) 8

9 När anser du att livsmedel är lokalproducerade? Vad gäller förpackning: när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen 18 Vad gäller ursprung: när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen Götaland Svealand Norrland 23 (Diagrammen ovan summerar inte alltid till 1 procent eftersom de innehåller decimalinformation.) 9

10 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning Lokalproducerade livsmedel marknadsförs inom detaljhandeln på flera olika och ibland ganska kreativa sätt. Någon egentlig konsensus bland leverantörer och detaljister om vad lokalproducerat egentligen innebär tycks inte finnas. Beteckningar som lokalproducerat eller svenskt används relativt fritt av olika aktörer. Exempelvis marknadsförs kött ibland som svenskt kött trots att djuren bara är slaktade i Sverige (men är uppväxta i ett annat land). Detta kan, ur många konsumenters synvinkel, upplevas som förvirrande och vilseledande. I undersökningen från 11 var denna fråga formulerad som: När anser du att livsmedel är lokalproducerade? % av respondenterna från norrlandslänen svarade då: När råvaran kommer ifrån länet. För att få mer detaljerad information om vad konsumenten anser vara en lokalproducerad vara fick respondenterna i årets undersökning svara på två delfrågor, gällande ursprung och förpackning, om när de anser att livsmedel är lokalproducerade. Resultatet från årets undersökning visar med all tydlighet att ett lokalproducerat livsmedel, ur konsumentens synvinkel, är något som både har sitt ursprung inom länet och är förpackat där. Denna uppfattning är dessutom betydligt starkare i Norrbottens län än i södra Sverige. 1

11 Vad associerar du med lokalproducerade livsmedel? (Observera att respondenterna kunde välja flera olika svarsalternativ, vilket innebär att diagrammet summerar till mer än 1%.) Mindre miljöpåverkan, kortare transporter Ett levande lokalt näringsliv Engagemang för bygdens framtid God djurhållning Hög kvalitet God smak Hälsosam mat Högt pris Delikatesser Lågt pris Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland 11

12 Vad associerar du med lokalproducerade livsmedel? Mindre miljöpåverkan, kortare transporter Ett levande lokalt näringsliv Engagemang för bygdens framtid God djurhållning (Observera att respondenterna kunde välja flera olika svarsalternativ, vilket innebär att diagrammet summerar till mer än 1%.) 49 Hög kvalitet God smak Hälsosam mat Högt pris Delikatesser 15 3 Lågt pris Götaland Svealand Norrland 12

13 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning Människors associationer är intressanta att studera eftersom de knyter an till de värderingar som finns vad gäller lokalproducerade livsmedel. I denna fråga kunde respondenterna välja hur många svarsalternativ de ville. Resultatet visar att: Lokalt producerade livsmedel associeras med kortare transporter och mindre påverkan på miljön. Dessutom associeras lokalproducerat med ett levande lokalt näringsliv samt med ett engagemang för bygdens framtid. Dessa resultat ligger helt i linje med den studie som genomfördes 11. Värt att notera är också att drygt 5% av respondenterna dessutom associerar lokalproducerade livsmedel med god djurhållning och hög kvalitet. Associationen gällande hög kvalitet är störst i norrlandslänen och framför allt i Västerbotten. Ett resultat som sticker ut är att respondenterna i Svealand och Västernorrland associerar lokalproducerat med ett högt pris i högre utsträckning än respondenterna från andra delar av landet. Observera också att väldigt få respondenter (endast några enstaka) associerar lokalproducerat med ett lågt pris. 13

14 Hur ofta köper du lokalproducerade livsmedel? Sällan eller aldrig Någon gång i månaden Minst en gång i veckan Varje gång jag handlar Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland Summeras resultatet visar det sig att hälften av respondenterna uppger att de köper lokalproducerade livsmedel minst en gång i veckan. I Norrbotten och Västernorrland köper hela % lokalproducerat minst en gång per vecka. Detta är en markant ökning jämfört med studien som genomfördes 11 då det endast var 4% som uppgav detsamma. Boende i Svealand är de som handlar minst lokalproducerat. (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 14

15 Hur ofta köper du lokalproducerade livsmedel? Sällan eller aldrig Någon gång i månaden Minst en gång i veckan Varje gång jag handlar Götaland Svealand Norrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 15

16 Vilka är de främsta skälen till att du köper lokalproducerade livsmedel? Lokalproducerade livsmedel påverkar miljön mindre genom att transporterna är kortare Jag vill värna om en lokal livsmedelsproduktion Jag vill bidra till en levande landsbygd Jag vill bidra till fler arbetstillfällen i regionen Jag vill känna en närhet till råvarans ursprung Lokalproducerade livsmedel har bättre smak Lokalproducerade livsmedel håller högre kvalitet Jag vill värna om en positiv regional utveckling Lokalproducerade livsmedel är hälsosammare Jag köper aldrig lokalproducerade livsmedel Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 16

17 Vilka är de främsta skälen till att du köper lokalproducerade livsmedel? Lokalproducerade livsmedel påverkar miljön mindre genom att transporterna är kortare Jag vill värna om en lokal livsmedelsproduktion Jag vill bidra till en levande landsbygd Jag vill bidra till fler arbetstillfällen i regionen Jag vill känna en närhet till råvarans ursprung Lokalproducerade livsmedel har bättre smak Lokalproducerade livsmedel håller högre kvalitet Jag vill värna om en positiv regional utveckling Lokalproducerade livsmedel är hälsosammare Jag köper aldrig lokalproducerade livsmedel Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 17

18 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning I 12 års undersökning framkom följande: De främsta skälen till att köpa lokalproducerade livsmedel är miljömässiga hänsyn (totalt 58% uppgav detta) samt att man värnar om lokal produktion (totalt 42%), vill bidra till en levande landsbygd (totalt cirka 35%) och till fler arbetstillfällen i regionen (totalt cirka 3%). Att värna om den lokala livsmedelsproduktionen är viktigare för respondenterna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland än för respondenterna boende i Götaland och Svealand. Nästan 4% av respondenterna i Norrbotten svarar att de köper lokalproducerat för att bidra till fler arbetstillfällen i regionen ett resultat som sticker ut. Bara 2,2% uppgav att de aldrig handlar lokalproducerat. Ovanstående resultat ligger i linje med 11 års undersökning och här uppvisas endast små förändringar. En förändring syns dock när det gäller kopplingen mellan lokalproducerat och hälsa: I årets studie angav endast 4% (knappt) av respondenterna att de handlar lokalproducerade livsmedel för att detta är hälsosamt. Detta är en halvering (drygt) jämfört med föregående års resultat. 18

19 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel brukar du köpa? Norrlänningar köper lokalproducerade mejeriprodukter i betydligt större utsträckning än boende i övriga Sverige. Detta gäller speciellt konsumenter i Norrbotten och Västerbotten Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 19

20 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel brukar du köpa? Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.)

21 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning När det gäller frågan om vilka lokalproducerade livsmedel respondenterna brukar köpa har vi i 12 års undersökning delat upp kött, fisk och ägg i egna kategorier för att få en tydligare bild. I 11 års undersökning var dessa sammanslagna till en enda kategori. Resultaten från 12 års studie visar att: Norrlänningar köper lokalt producerade mejeriprodukter i betydligt större utsträckning än boende i övriga Sverige och det gäller speciellt konsumenter i Norrbotten och Västerbotten där 75% respektive 78% angivit att de gör det. Däremot köps det mindre lokalproducerad frukt och lokalproducerade grönsaker i Norrbotten och Västerbotten. Lokalproducerat kött samt bröd och spannmål konsumeras mest i Norrbotten. Hela % av norrbottningarna uppger att de brukar köpa lokalproducerat kött och 34% att de brukar köpa lokalproducerat bröd. Anmärkningsvärt är att: Om resultaten av 12 och 11 års undersökningar jämförs visar det sig att norrlänningarnas konsumtion av lokalt producerade mejeriprodukter har ökat med cirka 1% jämfört med året före (enligt vad respondenterna själva har uppgivit). 21

22 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel skulle du vilja hitta i din butik? Kött, mejeriprodukter och grönsaker är de livsmedel respondenterna helst skulle vilja hitta i sin butik Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 22

23 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel skulle du vilja hitta i din butik? Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 23

24 Resultaten av 12 års undersökning Resultaten av 12 års undersökning visar att: Cirka 65% av samtliga respondenter skulle vilja hitta lokalproducerat kött i sin butik. Denna siffra är något högre i norrlandslänen. Cirka 55% av samtliga respondenter skulle vilja hitta lokalproducerade grönsaker i sin butik. Denna siffra är något högre i Götaland och Svealand (cirka %) än i norrlandslänen (cirka 53%). Även mejeriprodukter efterfrågas i stor omfattning, speciellt i de undersökta norrlandslänen där totalt cirka 58% av respondenterna har svarat att de vill ha lokalproducerade mejeriprodukter i butiken. Efterfrågan på lokalproducerade mejeriprodukter är något mindre i resten av Sverige. Även bröd, frukt och fisk efterfrågas i relativt stor omfattning. I undersökningen från 11 fick respondenterna välja en faktor som var den viktigaste för dem vad gällde vilken typ av lokalproducerade livsmedel de skulle vilja hitta i sin butik. I årets undersökning fick de istället välja upp till tre faktorer. I 12 års undersökning har vi dessutom delat upp kött, fisk och ägg i egna kategorier för att få en tydligare bild av respondenternas preferenser. Det gör att resultaten inte är direkt jämförbara. 24

25 Vilket är det främsta skälet till att du inte köper lokalproducerade livsmedel? De främsta skälen till att inte köpa lokalproducerat är att konsumenterna inte hittar bra lokalproducerade alternativ eller att det upplevs vara för dyrt Finns inga bra lokalproducerade alternativ Dyrare Jag vet inte vad jag ska leta efter Ursprung är inte viktigt för mig 1 Sämre kvalitet Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 25

26 Vilket är det främsta skälet till att du inte köper lokalproducerade livsmedel? Finns inga bra lokalproducerade alternativ Dyrare Jag vet inte vad jag ska leta efter Ursprung är inte viktigt för mig 1 Sämre kvalitet Götaland Svealand Norrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 26

27 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning 12 års resultat visar att: Det främsta skälen till att konsumenterna inte köper lokalproducerade livsmedel är att de inte hittar några bra lokalproducerade alternativ (1) och att de upplevs som dyrare (2) än andra alternativ. Här syns en uppseendeväckande förändring sedan förra studien (11): 11 års studie visade att det främsta skälet till att inte köpa lokalproducerade livsmedel var att det var dyrare. Detta uppgavs av 52% av respondenterna i undersökningen 11. I 12 års undersökning var det endast cirka 39% som uppgav detsamma. 11 uppgav % av respondenterna att det främsta skälet till att de inte köper lokalproducerade livsmedel var att det inte finns några bra lokalproducerade alternativ. I 12 års undersökning uppgav hela 52% av respondenterna att detta var anledningen. Priset är alltså inte längre den främsta anledningen till att inte köpa lokalproducerade livsmedel. Det är istället den upplevda bristen på bra lokalproducerade alternativ. 27

28 Hur viktigt är det att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt? Hela 78% (cirka) av respondenterna i undersökningen uppgav att det är viktigt eller mycket viktigt att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt. Andelen som svarade att det är mycket viktigt var högre i norrlandslänen Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 28

29 Hur viktigt är det att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt? Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt Götaland Svealand Norrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 29

30 Kontakt på HUI Research Niklas Gustafsson

Lokalproducerade matvaror

Lokalproducerade matvaror Lokalproducerade matvaror En konsumentundersökning 2011-03- 04 Slutsatser Fyra av Io köper lokalproducerat minst en gång i veckan. Av norrlänningarna är motsvarande andel över hälnen. Mindre miljöpåverkan

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär

Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär RAPPORT 2014:2 Per E Ljung¹, Camilla Sandström², Göran Ericsson¹ & Emma Kvastegård¹ ¹ Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU ² Statsvetenskapliga

Läs mer

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa JANUARI 8 Psykisk hälsa I hälsosamtalet ställs frågor om självupplevda symptom inom psykisk hälsa. Den ena dimensionen är mer somatisk och omfattar symptomen huvudvärk, magont och värk i rygg, nacke och

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Var och hur köper svenskarna starköl?

Var och hur köper svenskarna starköl? Var och hur köper svenskarna starköl? HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier Elin Gabrielsson Slutsatser Gränshandeln med starköl utgör en betydande andel av den svenska starkölskonsumtionen Konsumtionen

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Systemet ska 1. låta konsumenterna göra medvetna klimatval, så att 2. de klimatanpassade företagens konkurrenskraft

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Animaliska livsmedel. Beställt av World Animal Protection Sverige, Djurskyddet Sverige m.fl

Animaliska livsmedel. Beställt av World Animal Protection Sverige, Djurskyddet Sverige m.fl Animaliska livsmedel Beställt av World Animal Protection Sverige, Djurskyddet Sverige m.fl Metod Intervjuperiod och datainsamlingsmetod: Undersökningen är genomförd under perioden 7-9 august 2015 via YouGov

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Med temabilaga Självscanning Svag inledning på året Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel Enligt Detaljhandelsindex var det en svag inled ning på året.

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Större samhörighet i det lokala än i det regionala

Större samhörighet i det lokala än i det regionala Större samhörighet i det lokala än i det regionala Samhörigheten är starkt lokalt orienterad! Trots globalisering och regionalisering känner de flesta i norra Sverige störst samhörighet med andra på samma

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010

Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 Undersökning - Klimatcertifiering av livsmedel Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill Juni 2010 1 Projektet Klimatcertifiering av Mat, KRAV, LRF & Svenskt Sigill - SE2010-0277

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Uppföljande undersökning om matavfall. Januari 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet? Uppföljande undersökning om matavfall Januari 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning ORKLA MATBAROMETER Orkla är en av de största aktörerna på den nordiska livsmedelsmarknaden och har därmed ett ansvar för att bidra till ökad folkhälsa,

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Matpriser och matkonsumtion i Sverige - några exempel ur kommande rapport

Matpriser och matkonsumtion i Sverige - några exempel ur kommande rapport 1(5) PM 2008-11-04 Utredningsenheten Helena Lööv Matpriser och matkonsumtion i Sverige - några exempel ur kommande rapport Sammanfattning/slutsatser Prisutvecklingen för de undersökta livsmedelsgrupperna

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016 Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning Malmö, mars 2016 Sammanfattning Resultaten på övergripande nivå visar att det finns ett stort intresse för svenska produkter samt att råvarors ursprung och

Läs mer

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005 25-9-23 Bilaga 1 Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 25 SKOP, Skandinavisk Opinion AB, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen Rapport Ekologiska och svenska livsmedel Livsmedelsföretagen 24-3-2 Om undersökningen Antal intervjuer 5 intervjuer Metod Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna om. service & pedagogik, samt miljöpåverkan

Underlag för dig som vill förbereda frågorna om. service & pedagogik, samt miljöpåverkan CHECKLISTA Nivå 2 Underlag för dig som vill förbereda frågorna om service & pedagogik, samt miljöpåverkan Denna checklista innehåller frågor som, beroende på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Friluftslivets ekonomiska värden

Friluftslivets ekonomiska värden Friluftslivets ekonomiska värden friluftslivet berör många aktörer Vi behöver fakta kring friluftslivets betydelse, inte minst i ekonomiska termer. Friluftslivets stora bredd är också dess akilleshäl.

Läs mer

Sammanfattande rapport: Utvärdering av jubileumsårets effekter. HUI Research på uppdrag av Hemslöjden Februari 2013 Karin Olsson

Sammanfattande rapport: Utvärdering av jubileumsårets effekter. HUI Research på uppdrag av Hemslöjden Februari 2013 Karin Olsson Sammanfattande rapport: Utvärdering av jubileumsårets effekter HUI Research på uppdrag av Hemslöjden Februari Karin Olsson Bakgrund och syfte Under 2012 firades Hemslöjdens 100 års jubileum. Detta gjordes

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2015 2015-01-16 Handlarnas framtidstro repar sig Handlarnas framtidstro steg i mars månad men Framtidsindikatorn,

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003 Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 23 SKOP,, har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan 9 och 24 maj 23. Svaren

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil

ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil ICA-kundernas syn på en klimaträtt livsstil Rapport ICAs kundpanel Juni 2016 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

Kommunikationsmaterial:

Kommunikationsmaterial: Kommunikationsmaterial: Ladda ner eller beställ på. Materialet finns att ladda ner som tryckbara pdf:er med skärmärken, jpgs (300 dpi) eller som vektoriserade eps-filer (skalbara storleksmässigt). Har

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012

SE Omnibuss Express. Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 SE2012-259 Omnibuss Express Så tycker konsumenterna Projektet Klimatcertifiering för mat Maj 2012 Stockholm, maj 2012 1 Projektet Klimatcertifiering för mat 2012 YouGov Innehållsförteckning 1. Information

Läs mer