DIGITAL MATHANDEL Rapport En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet"

Transkript

1 DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1

2 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital Mathandel (tidigare Mat på nätet). Rapporten syftar till att lyfta kunskapen om livsmedelsförsäljningen på nätet. Rapporten beskriver både konsumenters och aktörernas attityder, åsikter och utmaningar samt marknadens storlek och utveckling. Livsmedelsförsäljningen på nätet fortsätter att öka i rasande takt, branschen utvecklas och allt fler konsumenter handlar på nätet. Denna rapport har skrivits av HUI Research på uppdrag av Svensk Digital Handel. Rapporten bygger på en konsumentundersökning och företagsintervjuer. Konsumentundersökningen baseras på en webbenkät med respondenter mellan år. Webbenkäten besvarades under maj 2015.

3 E-handeln i Sverige omsatte totalt 42,9 miljarder kronor under 2014, vilket motsvarar en tillväxt om 16 procent. Därmed står e-handeln för 6,4 procent av den totala omsättningen inom svensk detaljhandel. De dominerande e-handelsbranscherna fortsätter att vara hemelektronik och kläd- och skohandeln. Starkast tillväxt ser vi däremot i de yngre e-handels branscherna såsom livsmedels,- leksaks- och bygghandeln. Livsmedelsbranschen på nätet fortsätter alltså att växa och ökade med 41 procent under Livsmedelsbranschen på nätet motsvarar drygt 1 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Andelen som handlar livsmedel på nätet ökar kontinuerligt och under det senaste året har var fjärde person handlat mat på nätet.

4 Mat på nätet omsatte cirka 3 miljarder kronor under 2014 Livsmedelsförsäljningen är en av de branscher som visar starkast tillväxt på nätet, men tillväxten sker från mycket låga nivåer ökade branschen med 41 procent och omsatte 3 miljarder kronor (inklusive moms) i Sverige. Av dessa 3 miljarder uppskattar HUI att lösplock står för 50 procent av omsättningen och matkassar eller specialvaruköp för 50 procent. Den totala livsmedelshandeln omsatte 275 miljarder kronor *, vilket gör att andelen som handlas på nätet motsvarar drygt 1 procent. I Storbritannien står försäljningen av livsmedel på nätet för cirka 5 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Det är den marknad som har kommit längst inom livsmedel på nätet. Den svenska marknaden växer dock i rasande tempo. * Avser endast försäljning av livsmedel. Ej alkoholhaltiga drycker. TILLVÄXT 41% 4 4

5 Prognosen är att livsmedelsförsäljningen på nätet kommer att öka med 40 procent under 2015, vilket innebär att branschen kommer att omsätta drygt 4 miljarder kronor. Andelen skulle därmed öka från 1 procent till 1,5 procent av den totala livsmedelsbranschen. Prognosen grundar sig dels på att en del av de personer som inte har möjlighet att handla mat på nätet idag skulle göra det om möjligheten fanns (läs mer om detta senare i rapporten) och dels på att befintliga kunder handlar mer eller oftare. I takt med att allt fler aktörer satsar på nätet eller utökar sina upptagningsområden kan således tillväxten öka ytterligare. Livsmedelsförsäljning på nätet *Prognos 2015 Omsättningsuppgifterna för har reviderats på grund av säkrare mätmetod. B5

6 Försäljningen tar fart nu! Att livsmedelsförsäljningen spås fortsätta växa i ungefär samma takt som de senaste åren beror på flera saker. Nedan listas några faktorer som driver på utvecklingen. Konsumentmognad En tröskel har varit och är fortfarande att få konsumenter till att prova på att handla livsmedel på nätet. Har man en gång provat är chansen stor att man fortsätter. En allt större andel konsumenter provar faktiskt på att handla mat på nätet, vilket gör att försäljningen kommer att fortsätta öka. Fler aktörer Fler aktörer som säljer livsmedel via nätet tillsammans med satsningar från branschen kommer att bidra till att marknaden växer. Dels genom ett ökat intresse bland konsumenter, och dels genom ett ökat utbud och större tillgänglighet i landet. Digitalisering En ökad digitalisering kommer också att göra att försäljningen på nätet förstärks. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och kommer sannolikt att accelerera framöver. Detta kommer att innebära att vi kommer att få se nya lösningar i detaljhandeln som driver på konsumtionen på nätet samt förenklar för konsumenter. Exempel på detta skulle kunna vara intelligenta kylskåp, möjlighet till kylförvaring i anslutning till bostäderna, utveckling av appar eller prediktiv analys (beställning innan kunderna själva vet om behovet). 6 6

7 Utmaningar för branschen Det finns en del områden som fortfarande ses som stora utmaningar i branschen: Varupresentation & kläm- och kännfaktorn Hur produkterna ska visualiseras och presenteras på hemsidorna för att locka konsumenterna är en viktig fråga. Dessutom ska konsumenterna känna trygghet i att livsmedlen håller hög kvalitet. Kläm och kännfaktorn är nätet största nackdel och det kan vara svårt att komma runt problemet. Ett sätt att komma över detta hinder är tydliga bilder med tillräckligt mycket information för att konsumenterna ska känna sig trygga. Leveranser & betalningsviljan för leverans Det är en stor efterfrågan av flexibla leveranser bland konsumenter. Att kunna välja när och hur de vill ha en vara levererad. Ofta är även priset för leveranserna ytterligare en faktor som påverkar konsumenters val. Detta sätter stora krav på aktörerna vad gäller både planering av leveranser, med exempelvis plockning, och själva logistiken och leveransen. Ändrat konsumentbeteende & att bryta vanor Många konsumenter går i gamla vanor och inkörda rutiner, men både denna rapport och tidigare rapporter tyder på att när konsumenter väl har handlat mat på nätet en gång är chansen stor att de fortsätter. Detta är dock en utmaning för aktörerna, att få fler konsumenter att prova samt att försöka vända ett invant beteende. B7

8 Var fjärde konsument har handlat livsmedel på nätet Trenden är att allt fler konsumenter handlar livsmedel via nätet. En fjärdedel av de tillfrågade respondenterna har under det senaste året handlat livsmedel via nätet, en ökning om tre procentenheter jämfört mot föregående år. Sedan 2010, första gången rapporten skrevs, har andelen ökat från 9 procent till 25 procent, det vill säga en ökning med nästan 300 procent. Av dem som inte har handlat mat på nätet anger drygt en av tio att de tror att de kommer att handla mat på nätet under det kommande året. Dessutom är det en stor andel som inte vet om de kommer att handla på nätet eller inte. Det finns således en potential för livsmedel på nätet framöver. Var fjärde person har handlat på nätet redan idag, men ytterligare en av tio kan alltså komma att börja handla mat på nätet under året. 8 8

9 Har du handlat livsmedel på nätet under det senaste året? 30% 25% 22% 25% 20% 17% 15% 10% 9% 10% 12% 5% 0% Bas: samtliga Tror du att du kommer att köpa någon form av mat via nätet under det kommande året? 12% 34% 54% Bas: har ej handlat mat på nätet B9

10 Vem handlar på nätet? Precis som i tidigare rapporter är det alltså främst den yngre generationen som ligger i täten vad gäller konsumtion på nätet. 42 procent av respondenterna mellan 18 och 25 år har handlat livsmedel på nätet. En ännu större andel, nära hälften (46 procent), av respondenterna mellan 26 och 35 år uppger att de handlat livsmedel på nätet under det senaste året. Bland de äldre är livsmedelköp på nätet betydligt mer ovanligt. Enbart 16 procent av respondenterna mellan 56 och 65 år samt 11 procent bland personer mellan 65 och 70 år uppger att de handlat livsmedel via nätet under det senaste året. Dock har även andelarna i de äldre åldersgrupperna ökat något sedan förra årets mätning. Hushåll med barn handlar i större utsträckning livsmedel på nätet än hushåll utan barn, 29 procent respektive 23 procent. Storstadsborna har också handlat i större utsträckning än småstadsbor

11 B11

12 Vunnen tid är en av fördelarna Likt tidigare års undersökningar är en av de största fördelarna med att handla mat på nätet att man vinner tid, enligt konsumenterna själva. För många är livsmedelsinköp ofta förknippade med tid för resa till butiken, strosa runt i butiken och sedan resan hem med varorna. Att kunna sitta kvar framför datorn, med en inköpslista i handen gör att många kan minska tiden de lägger på att handla. En annan stark fördel är att kunna få varorna hemlevererade. På så sätt slipper konsumen terna att bära på tunga matkassar från butikerna. De slipper också gå eller vistas i butikerna. Bland de yngre generationerna (upp till 45 år) är tiden den viktigaste fördelen, medan de äldre generationerna (över 45 år) anser att få varorna hemlevererade och att de på så sätt slipper bära tunga matkassar är den främsta fördelen. Även barnfamiljerna anser i högre utsträckning än de utan barn att tiden är den viktigaste aspekten. Jag vinner tid Jag får varorna hemlevererade och slipper bära matkassar Jag slipper gå till/vistas i fysiska butiker Jag kan göra min beställning när på dagen/i veckan jag vill Jag får ett större sortiment att välja från Jag gör färre impulsköp Jag får ny inspiration i matlagningen eftersom jag får nya varor/recept Jag löser problematiken med middag för hela veckan Vad anser du vara de största fördelarna med att handla mat på nätet? Bas: har handlat mat på nätet Annat nämligen: Det finns inga fördelar 12 12

13 Bekvämlighet är den främsta anledningen De främsta anledningarna till att handla på nätet generellt har varit utbud, bekvämlighet och pris. Även när det kommer till livsmedel är det dessa faktorer som uppges vara de främsta anledningarna till att konsumenterna handlar på nätet. 42 procent anger att det är av bekvämlighetsskäl som de handlar livsmedel på nätet. Därefter följer utbud. Bland andra anledningar nämner konsumenterna bland annat att det har varit billigare att handla livsmedlen på nätet och att de velat prova på att handla mat på nätet. Bland barnfamiljer är bekvämligheten en ännu större drivkraft till att handla mat på nätet. Att kunna handla när på dygnet de vill, från arbete, från soffan framför datorn eller via mobilen på väg någonstans. Vilken är den främsta anledningen till att du handlar mat på nätet? 6% 3% 8% 9% 42% 16% 16% Bas: har handlat mat på nätet B13

14 Fler som handlar från fullsorterade matbutiker Andelen som har handlat från fullsorterade matbutiker ökar. Hälften. 50 procent, av de som har handlat mat på nätet har handlat i en matbutik på nätet. Vid föregående års undersökning var motsvarande siffra 43 procent. Även andelen som har handlat från specialvarubutiker har ökat, från 32 procent 2014 till 40 procent Andelen som har handlat middagslösningar har dock minskat något mellan 2014 och De vanligaste produkterna att handla är torrvaror, ofta tyngre typer av livsmedel såsom pasta, gryner, mjöl och socker. Nära hälften av de som har handlat livsmedel har handlat dessa varor. Frukt och grönt samt choklad är också vanliga produkter att köpa på nätet. Från vilken typ/vilka typer av internetsajter har du handlat under det senaste året? Bas: har handlat mat på nätet 14 14

15 Vilken typ/vilka typer av livsmedel har du handlat på nätet? Torrvaror (pasta, gryner, frukostflingor etc) Frukt, grönsaker Choklad/konfektyr Mejerivaror Kött, fisk, ägg, charkuterier Hushållsvaror (hushållspapper, tvättmedel etc) Konserver Alkoholfria drycker Hela middagslösningar Frysvaror Delikatesser (fina oljor, exklusiva charkuterier etc) Specialkost (glutenfritt, låglaktos, etc) Alkoholhaltiga drycker (vin/öl/sprit) Måltisersättning för viktminskning eller viktökning Bas: har handlat mat på nätet Annat Barnmat B15

16 Upplevda nackdelar med livsmedelsköp på nätet Pris har varit en viktig drivkraft till näthandelns framfart generellt och fortfarande är det en av de anledningar som dyker upp oftast till varför man handlar på nätet. Vad gäller livsmedel på nätet är fraktkostnaden den största nackdelen, enligt respondenterna. Även priset på produkterna ses som en nackdel, då de anses vara dyrare än i butik. Att respondenterna inte kan se och känna på produkterna ses också som negativt. Att inte kunna se och känna på livsmedelsprodukterna var även en av de största nackdelarna bland de som inte har handlat mat på nätet. Efter runt 45 års ålder vänder åsikterna i viss mån. Fraktkostnaden framhålls fortfarande som en stor negativ faktor, men inte lika påtagligt som för de yngre generationerna. Istället lyfter de bland annat fram att inte kunna se maten och att de tycker att det är roligt att handla i butik som de största nackdelarna

17 Vad anser du vara de största nackdelarna med att handla mat på nätet? 8% 6% 4% 9% 9% 46% 10% 11% 13% 32% 13% 27% Bas: har handlat mat på nätet B17

18 Stor vilja att kunna prenumerera på basvaror Nära hälften av alla respondenter som köpt livsmedel på nätet under senaste året säger sig kunna tänka sig prenumerera på basvaror såsom exempelvis mjölk, bröd, diskmedel och toalettpapper. Andelen har ökat från förra mätningen 2014, från 44 procent till 47 procent. Andelen som kan tänka sig att prenumerera på basvaror ökar när man kikar på hushåll med barn. 56 procent av dessa kan tänka sig att prenumerera på basvaror. Andelen som kan tänka sig att prenumerera på basvaror sjunker med ökad ålder. Cirka 55 procent av respondenterna mellan 18 och 45 år uppger att de skulle kunna tänka sig prenumerera på basvaror. Bland respondenter mellan 46 och 55 år är siffran 46 procent och bland respondenter över 56 är det enbart 25 procent som säger sig kunna prenumerera på basvaror. Skulle du kunna tänka dig att prenumerera på basvaror? Bas: har handlat mat på nätet 18 18

19 B19

20 Hemleverans om kunderna själva får välja Hemleverans är vanligast vid köp av livsmedel på nätet, totalt sett fick 62 procent av respondenterna sitt senaste livsmedelsinköp direkt till dörren. Detta skiljer sig dock något från köp av sällanköpsvaror, där ungefär lika stor andel istället har fått sin senaste sällanköpsvara via click n collect procent av respondenterna uppger att de fick sina livsmedel levererade hem vid en tidpunkt som de själva kunnat välja, medan 28 procent fick dem vid en tidpunkt som aktören bestämt. Att varorna levereras direkt till dörren är också det klart högsta önskemålet av de olika leveransalternativen

21 Hur fick du ditt senaste livsmedelsinköp levererat? Hem till dörren, vid en tidpunkt jag själv fått bestämma Hem till dörren, vid en tidpunkt som aktören bestämt Hämtade leveransen i en butik som var förbestämd av aktören Hämtade leveransen i en butik jag själv fått välja Annat, nämligen: Hur skulle du vilja få dina livsmedel levererade? Leverans direkt till min dörr Leverans till valfritt upphämtningsställe Leverans till livsmedelsbutiken för upphämtning Leverans till en låst kylbox i/utanför min fastighet Genom så kallad drive-through vid livsmedelsbutiken Annat Leverans till min arbetsplats B21

22 Teknisk utveckling är välkommet Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Konsumenter vet ofta inte vad de vill ha förrän de får en produkt framför sig och skapar ett nytt behov. A lot of times, people don t know what they want until you show it to them - Steve Jobs Respondenterna fick, trots detta, några exempel på hur tekniken kan se ut gällande livsmedel framöver och fick välja det alternativ som de trodde att de skulle handla ifrån, givet att möjligheten fanns. Förutom att gå i fysiska butiker vill de bli inspirerade på nätet och själva kunna handla de varor de behöver. Dessutom verkar en del lockade av ett intelligent kylskåp som ska känna av när en vara är slut och lägger en beställning till butiken

23 Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst hur du tror att du skulle handla livsmedel eller övriga dagligvaror, givet att möjligheten fanns? Jag vill fortsätta gå i fysiska butiker Jag vill kunna bli inspirerad på nätet och köpa de varor jag behöver Jag vill att mitt kylskåp ska känna av när en produkt gått ut/tagit slut och lägger en automatisk beställning av de varor jag programmerat in Jag vill kunna skanna streckkoden på en produkt med min mobiltelefon när jag själv märker att något behöver fyllas på och att det automatiskt går en beställning till nätbutiken Jag vill kunna få basvaror (såsom mjöl, mjölk mm) hemleverererade men går gärna själv i butik för övriga varor Jag vill kunna läsa recept och direkt kunna beställa de ingredienser som ingår och få det hemlevererat Vet inte Annat, nämligen: B23

24 Var femte har handlat livsmedel med mobilen Konsumenterna handlar framförallt sina livsmedel på nätet via en dator, 81 procent har handlat livsmedel via datorn under det senaste året. Det beror sannolikt på att de får en bra överblick, kan se flera varor åt gången och bra storlek på skärmen etc. Tre av tio har däremot också handlat via mobila enheter och snävar man in det ytterligare har 17 procent handlat livsmedel via mobiltelefonen (via en app eller mobilsajt). Mobilen blir allt viktigare i köpprocessen överlag. I synnerhet i researchfasen, men den blir även allt viktigare som köpverktyg. Att kunna handla på språng, lägga till en vara som missats att handla eller bocka av inköpslistan i rörelse blir allt mer efterfrågat i vårt allt mer tidspressade samhälle, framförallt i storstäderna. Från vilka enheter har du handlat livsmedel på nätet under det senaste året? 17% från mobilen 29% från mobila enheter (surfplatta plus mobil) 24 Bas: har handlat mat på nätet 24

25 B25

26 Konsumenterna sparar tid när de handlar på nätet Majoriteten av respondenterna, 62 procent, anser att de sparar tid när de handlar på nätet. 70 procent anger att de genom nätet kan handla när och var de vill. Underlätta och förenkla för konsumenter är alltså en stor drivkraft till mat på nätet och många efterfrågar ökad flexibilitet. Respondenterna anser att utbudet inte är tillräckligt stort, utan att det finns en del kvar att göra på det området. Dessutom är det inte så som många tror enklare att hitta på nätet, många är vana vid hur sin butik ser ut i den fysiska handeln, men på nätet blir upplägget annorlunda. Sannolikt handlar mycket om vana. Där det finns en utvecklingspotential är framförallt gällande leveranserna enligt konsumenter. En del aktörer låter kunderna själva bestämma var och när de ska få leveransen, men fortfarande finns en del kvar att göra. Samma flexibilitet som erbjuds när de väl gör köpen bör erbjudas när respondenterna väl ska få varorna levererade. Hur väl instämmer du i följande påståenden? Tid 26 26

27 Kvalité och utbud Leveranserna Bas: har handlat mat på nätet B27

28 Många som e-handlar mat rekommenderar andra att handla Även detta år ställdes frågan om konsumenterna skulle rekommendera andra att handla mat på nätet. Nära 80 procent skulle rekommendera andra att handla mat på nätet. Detta är en ökning från i fjol då motsvarande siffra var 70 procent. Var femte person skulle dessutom rekommendera det i mycket hög utsträckning. Överlag är alltså många mat-på-nätet-anhängare mycket positiva till formatet och en del är sannolikt stora ambassadörer. 77% SKULLE REKOMMENDERA ANDRA I vilken utsträckning skulle du rekommendera andra att handla mat på nätet? 1 5= AMBASSADÖRER Bas: har handlat mat på nätet 28 28

29 Net Promoter Score Net Promoter Score (NPS) är en metod för att mäta kundlojalitet. Metoden grundar sig på frågan Hur troligt/ i vilken utsträckning skulle du rekommendera (vårt företag/bransch) till andra? Metoden utvecklades av Fred Reichheld, Bain & Co. och Satmetrix på talet då de också presenterade metoden i boken The Ultimate Question. Respondenterna får svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 inte alls sannolikt och 10 är högst sannolikt. Beroende på respondenternas svar delas de in i tre kategorier. 1-6 = Kritiker eller Detractors 7-8 = Passiva eller Passives 9-10 = Ambassadörer eller Promoters Sedan beräknas Net Promoter Score utifrån: andelen ambassadörer (%) minus andelen kritiker (%) Siffran som beräkningen ger är företagets/ branschens Net Promoter Score. Net Promoter Score är en enkel metod, vilket också kan vara en nackdel. Metoden ger en siffra över hur villig kunden är att rekommendera företaget. Däremot tar den inte hänsyn till exempelvis hur nöjd kunden är med olika produkter (i det här fallet olika företag) eller hur väl kunden känner till varumärket. Net Promoter Score (NPS) för livsmedelsbranschen på nätet hamnade på minus 14 under Detta är dock en kraftig förbättring jämfört med föregående år då NPS hamnade på minus % NPS 2015 Denna siffra är användbar för att se hur branschen utvecklas. Även om e-handelsförsäljningen visar höga tillväxttal så är den fortfarande relativt outvecklad. Livsmedelsbranschen på nätet har idag inte tillräckligt många ambassadörer som kan tala för branschen eller rekommendera kanalen vidare, men det går åt rätt håll. -21% NPS 2014 Några anledningar till den negativa siffran i Sverige är att det finns en hel del kvar att göra bland aktörerna, logistiken måste fungera och effektiviseras och det behövs skapas en starkare köpupplevelse. B29

30 Känn- och klämfaktorn är det största hindret Att inte kunna se och känna på varorna är, likt tidigare undersökningar, det främsta skälet till varför en stor andel av konsumenterna inte handlar mat på nätet. Här finns en stor utmaning för nätaktörerna idag, att kunna illustrera och ge tillräcklig information om produkterna, att konsumenterna känner sig trygga och bekväma med att handla livsmedel på nätet. Ett annat skäl som framförs av respondenterna till varför de inte handlar på nätet, utan istället går i fysiska butiker är på grund av vana. 27 procent av respondenterna uppger att de handlar i fysiska butiker av gammal vana och ytterligare 10 procent uppger att de bara inte har kommit till skott med att handla sina livsmedel på nätet. De yngre generationerna är mer otåliga än de äldre. De vill inte vänta på leveranserna utan få sina varor direkt. En annan skillnad är att de anser att varorna är dyrare än i fysiska butiker. Jag vill själv se varorna i butik Jag fortsätter att handla i fysiska butiker av gammal vana Det passar inte min livssituation/boendesituation Det finns inte leverans till min ort Jag tycker att livsmedlen är dyrare på nätet än i fysisk butik Jag har bara inte kommit till skott än Jag vill inte vänta på leveransen Varför handlar du inte livsmedel via nätet? Bas: har ej handlat mat på nätet Jag kan inte få varorna levererade vid den tid jag vill Annat Vet ej Jag litar inte på e-handel Jag tycker att det är för dålig kvalitet på livsmedlen 30 30

31 B31

32 Billigare leveranser skulle få fler att handla Pris är, som nämnts tidigare, en viktig faktor överlag vid köp på nätet. Drygt var fjärde person som inte redan idag handlar mat på nätet anger att billigare leveranser skulle få dem att handla mat på nätet. Därefter följer special- och rabatterbjudanden. Detta kan vara en strategi till att få konsumenter till att börja testa och bryta vanan att gå till en fysisk butik. Leveranspriser och dyrare livsmedelspriser på nätet är något som har diskuterats tidigare. Det finns redan de som idag anser att de kan betala extra för bekvämligheten, att få varorna hemlevererade, men det är tydligt att en stor andel fortfarande är tveksamma till att betala mer för att få varorna hemlevererade. Det är också en relativt stor andel som inte kan handla mat på nätet på grund av att det inte finns leverans till deras ort. Bland personer boende i småstäder anger hela 30 procent att de skulle kunna handla mat på nätet om det fanns leverans till orten. Vad skulle kunna få dig att börja handla mat på nätet? Bas: har ej handlat mat på nätet Billigare leveranser Special-/rabatterbjudanden Löfte om kommande rabatterbjudanden, inte enbart vid ett första köp Leverans till min ort Bättre leveransalternativ Större utbud av varor Recept och matlagningstips Annat, nämligen: Jag är inte intresserad av att köpa mat på nätet 32 32

33 B33

34 Kontakta oss gärna För mer information och frågor, vänligen kontakta: Jonas Ogvall, VD, Svensk Digital Handel, tel: , mobil: , Svensk Digital Handel Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och vår vision är att vartannat köp ska vara digitalt. Vi verkar för att framtids- säkra medlemmarnas digitala verksamhet och tillsammans göra det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel. CxO DINNER Svensk Digital Handel arrangerar D-Congress, CxO Dinner, D-Fokus Logistik, D-Fokus B2B m.m

35 Om undersökningen Konsumentundersökningen genomfördes mellan den 15 maj och 1 juni Undersökningen genomfördes via en webbenkät, där respondenter svarade på undersökningen. Av dessa uppgav 526 respondenter att de köpt livsmedel via nätet under det senaste året. 35 procent uppgav att de bodde i en storstad ( invånare, dvs. Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med kranskommuner) 51 procent av respondenterna var män, 49 procent kvinnor. B35

36

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8 2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 5 1. Inledning 7 2. En växande marknad 8 3. Mathandeln på nätet en liten andel som ökar 9 3.1 Män mer positiva än kvinnor 9 3.2 Frakt får gärna ingå

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2016. Livsmedelsförsäljningen på nätet och vad konsumenterna tycker om att handla maten digitalt.

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2016. Livsmedelsförsäljningen på nätet och vad konsumenterna tycker om att handla maten digitalt. DIGITAL MATHANDEL Rapport 2016 Livsmedelsförsäljningen på nätet och vad konsumenterna tycker om att handla maten digitalt. Fler konsumenter ser fördelar med att handla mat digitalt För sjunde året i rad

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning Rapporten Mat på nätet tas fram av organisationen Svensk Distanshandel och syftet är att kartlägga utvecklingen av den svenska dagligvaruförsäljningen på nätet.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport Livsmedelsförsäljningen på nätet och vad konsumenterna tycker om att handla maten digitalt.

DIGITAL MATHANDEL Rapport Livsmedelsförsäljningen på nätet och vad konsumenterna tycker om att handla maten digitalt. DIGITAL MATHANDEL Rapport 2016 Livsmedelsförsäljningen på nätet och vad konsumenterna tycker om att handla maten digitalt. Fler konsumenter ser fördelar med att handla mat digitalt För sjunde året i rad

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Det nya kommunikationslandskapet Var finns ni? Här finns konsumenten! Anders Goliger Welcom

Det nya kommunikationslandskapet Var finns ni? Här finns konsumenten! Anders Goliger Welcom Huvudsponsorer Det nya kommunikationslandskapet Var finns ni? Här finns konsumenten! Anders Goliger Welcom Det nya kommunikationslandskapet 1. Mitt flöde Är NYHETEN tillräckligt INTRESSANT så kommer den

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut e-barometern Q1 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut »FÖRORD Den nya e-barometern P osten

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q #5 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT 1#5 NULÄGE totalt försäljning ökade med 3,9 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2015, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 4,9 procent. Den goda

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Med temabilaga Självscanning Svag inledning på året Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel Enligt Detaljhandelsindex var det en svag inled ning på året.

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord Julen närmar sig och därmed årets mest intensiva månader för detaljhandeln. Som framgår av detta kvartals e-barometer tyder allting på att vi återigen går mot en jul med

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Med temabilaga Hälsa God tillväxt under första kvartalet 2016 Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en stark försäljningsökning. Tillväxten under det första

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

på julhandeln

på julhandeln PostNord tar tempen på julhandeln 2015 2015-11-27 E-handeln går mot kraftigt julrekord METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2002 respondenter genomförd den 23-25 november 2015 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln i 2009 3 Förord Posten har under en rad av år varit starkt delaktig i utvecklingen av den

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Med helårssiffror 2016 2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och

Läs mer

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017

Kundens kanal(k)val. HUI Research 2017 Kundens kanal(k)val HUI Research 2017 1 Kundens kanal(k)val hur kan handeln möta kunderna i butik och på nätet? Åsa Wallström & Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet Jenny Hellman, Visit Luleå AB

Läs mer

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat.

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat. e-barometern Q1 2013 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Tema: Leveransen Svensk e-handel ökar explosionsartat. Den snabba utvecklingen kräver allt effektivare leveranser. »FÖRORD Det

Läs mer

ICA-kundernas matinköp januari

ICA-kundernas matinköp januari ICA-kundernas matinköp januari Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012 e-barometern Q2 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor är inne i en mycket expansiv

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Med temabilaga Återvinning I Sverige är vi flitiga vid pantstationerna Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel Svensk Dagligvaruhandel är delägare i bolaget

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Sverige är viktigt för e-handelskunder i hela Norden

Sverige är viktigt för e-handelskunder i hela Norden E-handelsrapporten från Bring 2012 1 är viktigt för e-handelskunder i hela Norden Brings e-handelsrapport för 2012 slår fast att svenska nätbutiker är viktiga för e-handelskunder även i och. Av rapporten

Läs mer

Cirka hälften av konsumenterna tycker att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga vid köp av julmat och julklappar.

Cirka hälften av konsumenterna tycker att miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga vid köp av julmat och julklappar. Sammanfattning Julen innebär en merförsäljning för handeln på 16,5 miljarder kronor. Svenskarna köper julmat för 700 kronor per person och julklappar för 1 000 kronor per person. Julhandeln bidrar till

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2015 Fortsatt svag framtidstro Framtidsindikatorn fortsätter att ligga på en låg nivå men steg något

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2015 1#5

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2015 1#5 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT 1#5 NULÄGE totalt försäljning ökade med 2,5 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en försäljningstillväxt

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Distanshandeln idag 2007. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2007. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - 1 Förord pressar priserna, ökar utbudet och stärker glesbygden. Så kan uppfattningen bland de svenskar som distanshandlar

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten - Distanshandeln i 2010 3 Nordisk distanshandel med fortsatt växtkraft För andra året i rad kan Posten presentera

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

i Sverige 2014 2014-12-23

i Sverige 2014 2014-12-23 Julhandeln på internet i Sverige 2014 2014-12-23 Var fjärde julklapp är e-handlad i år METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 1300 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

STORKÖK PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a

STORKÖK PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a STORKÖK PRODUKTKATALOG Dr o g a Ko l i n sk a Välkommen till Plivit Trade Plivit Trade AB är Sveriges ledande grossist för livsmedelsprodukter från Sydeuropa! Vårt starka och kompletta utbud av fler än

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Med temabilaga URSPRUNGSMÄRKNINGEN FRÅN SVERIGE Optimistisk dagligvaruhandel Dagligvaruhandelns försäljning under andra kvartalet 2016 uppgick till 82,1

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Sverige

Sverige Julklappsinköp i Sverige 2015 2015-12-22 Kraftig ökning för julhandeln på internet + 25 procent METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2 009 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2015 Oförändrad försäljning Handlarna tror i genomsnitt på en oförändrad försäljning under kommande

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer