Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag"

Transkript

1 E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

2 Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande industri ligger efter när det gäller e-handel företag-till-företag (B2B). Trots att den ekonomiska potentialen är mycket stor totalt omkring dubbelt mot detaljhandeln och trots att erfarenheterna från USA visar på goda resultat, är det bara drygt en tredjedel av företagen som erbjuder sina B2B-kunder möjligheten att göra affärer över internet. I USA har e-handeln inom B2B vuxit kraftigt E-handeln mellan företag omsätter nu omkring dubbelt så mycket som inom detaljhandeln. Under 2013 väntas e-handel B2B omsätta rekordhöga 559 miljarder dollar. (Källa: Forrester Research: Key Trends In B2B ecommerce For 2013.) väntas fortsätta växa 2014 förväntar sig 40 % av amerikanska B2B-marknadsförare att de kommer att fokusera på e-handel som ett verktyg för marknadsföring och försäljning. (Källa: B2B Magazine: B2B e-commerce taking hold.) och bedöms som lönsam 44 % av amerikanska e-handelschefer inom B2B såg en ökning av det genomsnittliga ordervärdet när offline-kunder börjat handla online. 55 % av B2B e-handelschefer säger att den totala kostnaden för att få nya kunder minskar i samband med att de tillhandahåller en e-handelskanal. (Källa: Forrester Research: The Case for Channel-Shifting Customers Online.)

3 Inom svensk detaljhandel har e-handeln expanderat mycket under de senaste åren men... Under det andra kvartalet 2013 ökade detaljhandelns försäljning över internet med 19 procent. I Sverige väntas e-handeln i år omsätta ca 37 miljarder kronor. (Källa: PostNord, Svensk Distanshandel och HUI: e-barometern Q ) Om trenden från USA överförs till svenska förhållanden, skulle e-handel inom B2B i Sverige alltså vara värd närmare 75 miljarder kronor. Men utvecklingen går trögt och många av dagens organisationer är ännu inte mogna att ta steget fullt ut för en e-handelssatsning. inom B2B-sektorn är e-handeln inte alls lika stor som inom B2C Bland Sveriges största företag inom tillverkande industri, är det bara drygt vart tredje företag som alls bedriver någon form av e-handel i dag (EDI undantaget). Av dem som inte har e-handel, planerar knappt hälften att börja med det. (Källa: Episerver: Undersökning om e-handel inom svensk tillverkande industri, september 2013.)

4 Trender från USA: Traditionella, nischade konsumentsajter som amazon.com är på allvar även på väg in i B2B e- handeln. Från att ha sålt böcker och filmer på nätet, har amazon.com i dag dels utvidgat sin affär mot konsumenterna till att omfatta såväl bildelar som kläder, dels dragit igång amazon supply som riktar sig helt till företag och marknadsför allt från skruvar till pneumatiska cylindrar. (Källa: Forrester) Konsumentköpsajter och e-handelsajter för företag blir allt mer lika varandra. Köpupplevelsen skiljer sig inte längre åt dem emellan. Kunderna oavsett om det är konsumenter eller företagskunder förväntar sig enkel och snabb tillgång till önskade produkter och information, enkel navigation samt möjligheter att jämföra produkter och priser. (Källa: Forrester) Befintliga kunder som får tillgång till flera säljkanaler (e-handel som komplement till personlig försäljning, telefonförsäljning etc) blir betydligt mer lojala och spenderar mer pengar. (Källa: Forrester: Q1 2013, Global B2B ecommerce Portal Online Survey ) Svenska företag som använder e-handel gör det av strategiska skäl och för att ge bättre service De svenska företag inom tillverkande industri som säljer via nätet uppger att man gör det av strategiska skäl och för att ge kunderna bättre service. Många av dem uppger också att de ökat sin omsättning tack var e-handeln, att de har nått nya kundgrupper och att kundernas köpmönster har förändrats (beställningar kommer in efter kontorstid samt fler order per kund). De främsta skälen för dem som inte börjat med e-handel är att man inte ser konkurrensfördelar med en kompletterande försäljningskanal över internet och att tekniken upplevs för komplicerad. (Källa: Episerver: Undersökning om e-handel inom svensk tillverkande industri, september 2013)

5 Kundcase Ett av de svenska B2B-företag som lyckats väl med sin e-handelssatsning är Systemair, som tillverkar och säljer ventilationsprodukter världen över (www.systemair.com). Sedan Systemair började sälja sina produkter över nätet för drygt tre år sedan, har företaget dels kraftigt ökat försäljningen, dels fått betydligt nöjdare kunder. Efter att de integrerade e-handelssystemet med hemsidan, (tidigare var e-handeln endast knutet till affärssystemet) tog ökningen betydande fart. Målet för Systemair är att 15 % av omsättningen 2015 ska komma från e-handeln, vilket är mycket i en bransch som traditionellt beställer per telefon. (Källa: Thomas Hanhela, koncernkommunikation Systemair)

6 Sammanställning av Episervers undersökning av e-handel inom B2B Bland Sveriges största företag inom tillverkande industri, är det bara två av fem företag som arbetar med e-handel i dag. (Dvs möjligheten för besökarna att själva kunna beställa produkter, se leveransdatum och välja betalningssätt. EDI-lösningar är undantagna). De som säljer via nätet uppger att man gör det av strategiska skäl och för att ge kunderna bättre service. Många av dem uppger också att de ökat sin omsättning tack var e-handeln, att de har nått nya kundgrupper och att kundernas köpmönster har förändrats (beställningar kommer in efter kontorstid samt fler order per kund). De främsta skälen för dem som inte börjat med e-handel är att man inte ser konkurrensfördelar med en kompletterande försäljningskanal över internet och att tekniken upplevs för komplicerad. 41 % har en e-handelskanal för sina kunder 59 % har det inte Svar från de företag som arbetar med e-handel: De företag som arbetar med e-handel har gjort det olika länge. Endast en femtedel har mer än fem års erfarenhet. Lika många har hållit på mindre än ett år. 23 % har arbetat med e-handel mindre än ett år 14 % har arbetat med e-handel 1 2 år 36 % har arbetat med e-handel 2 5 år 23 % har arbetat med e-handel 5 år eller mer FÖRÄNDRINGAR TACK VARE E-HANDEL E-handel svarar fortfarande en ganska begränsad del av företagens totala försäljning. Av dem som arbetar med e-handel uppger två av fem att e-handeln står för mindre än 5 % av omsättningen. Nästan en tredjedel har ingen aning. Det finns också en tydlig trend när det gäller kundernas köpmönster. Över hälften säger att de nu får beställningar efter kontorstid, 14 % uppger att de får in fler ordrar per kund 41 % får mindre än 5 % av sin omsättning från e-handels-kanalen 9 % får 6 10 % av omsättningen via e-handel 9 % får % av omsättningen via e-handel 9 % får 6 10 % av omsättningen via e-handel 32 % vet inte 48 % vet inte om omsättningen ökat pga e-handel 38 % har sett en ökad omsättning 14 % har inte sett en ökad omsättning 48 % uppger att de har nått nya kundgrupper tack vare e-handel 29 % tror inte att de har nått nya kundgrupper 24 % vet inte 52 % uppger att kunderna nu lägger beställningar efter kontorstid 29 % tycker inte kundernas köpmönster har förändrats 14 % får in fler ordar per kund SKÄLEN TILL ATT ARBETA MED E-HANDEL Bättre service till kunderna är det absolut vanligaste skälet till att ha börjat med e-handel. Över häften ger detta svar. Drygt en fjärdedel uppger att det är ett strategiskt val. Få säger att man börjat med e-handel för att kapa kostnader. 55 % började med e-handel för att ge kunderna bättre service 27 % började med e-handel av strategiska skäl 14 % började med e-handel för att öka omsättningen 5 % började med e-handel för att kapa kostnader Okunskapen är dock stor om den ekonomiska effekten av att man börjat med e-handel. Nästan hälften vet inte om företagets omsättning har ökat tack vare e-handeln. Drygt en tredjedel säger att omsättningen har ökat. 14 % uppger att den inte har ökat. Lite mer optimistiska är de svarande när det gäller nya kundgrupper. Nästan häften säger att de har nått nya kundgrupper tack vare e-handeln. Drygt en fjärdedel tror inte att de gjort det.

7 TEKNIKEN BAKOM E-HANDELSLÖSNINGARNA Två tredjedelar har sin e-handelslösning integrerad med hemsidan. Ännu fler 85 % har den integrerad med företagets affärssystem. Men bara en fjärdedel har anpassat sin e-handelssajt för mobila kanaler (smartphone och eller surfplatta). 65 % har e-handelslösningen integrerad med hemsidan 30 % har inte integrerat handelslösningen med hemsidan 5 % vet inte 85 % har e-handelslösningen integrerad med företagets affärssystem 10 % har inte integrerat e-handelslösningen med hemsidan 5 % vet inte 65 % har inte anpassat e-handelssajten för mobila kanaler 25 % har anpassat den för mobila kanaler 10 % vet inte Svar från de företag som INTE arbetar med e-handel: VARFÖR INTE E-HANDEL? Skälen till att inte arbeta med e-handel varierar stort. Det vanligaste svaret, från en fjärdedel av dem sin inte har e-handel, är att de inte ser det som en konkurrensfördel. 12 % uppger att it-miljön inte gör det möjligt eller att de inte har budget för en sådan satsning. Några uppger att de undersöker möjligheten, andra att deras produkter inte går att sälja över nätet. Ytterligare någon att deras marknad inte är mogen. 24 % ser inte e-handel som en konkurrensfördel 8 % uppger att deras it-miljö hindrar dem att införa e-handel 4 % säger att de inte har budget 64 % anger andra skäl HUR SKER FÖRSÄLJNINGEN ISTÄLLET? Den vanligaste införsäljningsmetoden bland dem som inte arbetar med e-handel är personlig försäljning ute hos kund. Annars är det ganska jämnt fördelar på tryckta kataloger, pdf-kataloger på nätet, produktutbud på webbsidor och telefonförsäljning. Ordermottagningen sker vanligast via epost, personligt ute hos kund eller via telefon. 14 procent tar dock fortfarande emot order per fax (!) 39 % säljer personligt ute hos kund 14 % exponerar sina produkter på webbsidor 13 % arbetar med telefonförsäljning 11 % arbetar med tryckta kataloger 11 % har pdf-kataloger på nätet 4 % arbetar med e-postutskick 9 % anger andra metoder (t ex via återförsäljare, offentlig upphandling, genom dotterbolag) 28 % tar emot order via e-post 25 % hämtar hem sina order ute hos kund 24 % har ordermottagning via telefon 14 % får beställningar via fax 1 % har postorder 8 % anger andra kanaler FRAMTIDA PLANER Av dem som inte har e-handel planerar knappt hälften att börja med e-handel. En fjärdedel uppger att kunderna frågar dem om de kommer att börja med e-handel. 48 % planerar att börja med e-handel 40 % planerar inte att börja 12 % vet inte 24 % får frågor av sina kunder om e-handel 56 % får inte frågor från kunderna 20 % vet inte Om undersökningen Undersökningen riktade sig till företag inom svensk tillverkande industri med en omsättning över 100 miljoner kronor och över 100 anställda. Enkäten skickades ut till drygt personer. Tre fjärdelar av svaren kom från företag med en omsättning över 300 miljoner kronor. Omkring hälften hade över 300 anställda. Majoriteten av de som svarade arbetar inom verkstadsindustrin, i övrigt är det ganska blandat med en tonvikt mot byggbranschen, men även livsmedel, textil, råvaror, IT, återvinning etc. Nästan tre fjärdelar säljer uteslutande till företag (B2B).

8 EPiServer CMS används av fler än redaktörer dagligen i över 30 länder. EPiServer CMS är grunden för fler än webbplatser. Om OSS EPiServer kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag skapa unika kundupplevelser som genererar affärsresultat. EPiServers plattform kombinerar innehåll, e-handel och marknadsföring i flera kanaler för att stödja strategisk kommunikation på nätet, från avancerad optimering, skapandet och hantering av leads, till konvertering och försäljning. EPiServers plattform är navet i det ekosystem som behövs för framgångsrik digitala marknadsföring och ger marknadsförare och IT-personal möjlighet att skapa en överlägsen kundupplevelse på de över 20,000 webbplatser som globalt använder EPiServer. Byggd på. NET, och med ett etablerat partnernätverk på över 630 partners i mer än 30 länder, ger EPiServers plattform kunder möjligheten att leverera rätt innehåll till rätt person i rätt format vid en tidpunkt som passar dem. Detta medför att företag kan maximera resultatet och avkastningen på sina investeringar i digital marknadsföring. Företaget grundades 1994 och har kontor i Australien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sydafrika och USA. Företaget ägs av IK2007-fonden. IK Investment Partners ( IK ) är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital. Vi har varit med sedan 1994 så vi vet vad vi pratar om. 24/7 support. HUVUDKONTOR EUROPA EPiServer AB Regeringsgatan 67 SE Stockholm Sweden Phone: +46 (0) HUVUDKONTOR USA EPiServer Inc. 2 Mid America Plaza, Suite 600 Oakbrook Terrace, IL USA Phone:

Connecting e-commerce and Digital Marketing COMMERCE. Commerce beyond boundaries

Connecting e-commerce and Digital Marketing COMMERCE. Commerce beyond boundaries Connecting e-commerce and Digital Marketing COMMERCE Commerce beyond boundaries Connecting ecommerce and Digital Marketing Jag kan snabbt och enkelt lansera nya kampanjer när jag ser nya marknadsbehov

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

E-handeln i Norden 2012

E-handeln i Norden 2012 E-handeln i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FÖRORD Allt fler nordbor e-handlar varor allt oftare Norden är en mycket spännande region för den som vill förstå de trender, krafter och kundbehov som driver

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

E-handeln i Europa 2014

E-handeln i Europa 2014 E-handeln i Europa 204 Innehåll Inledning Om Europa Allt mer gränslöst Varukategorier Betalning Leverans Handel från utlandet I fokus Detaljerade resultat PostNord 3 4 6 8 0 4 5 6 7 8 9 20 22 24 26 28

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 2 vd har ordet Ett starkt 2014 lägger grunden för framtiden Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem som vice vd,

Läs mer