Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?"

Transkript

1 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0

2 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter och organisationer genomsyras nu av Den Digitala Affärsomvandlingen. Först berörda var de företag som mest hanterade olika typer av information som bokförlag, tidningar och banker. I dag gäller sannolikt att alla kommer att bli påverkade. I sin marknadsföring, försäljning, produktion och logistik. Ingen kommer att gå oberörd igenom den digitala affärsomvandlingen men kraften i omvandlingen och när det äger rum kommer att variera. En del hoppas att det inte ska beröra deras marknadssegment, men de har sannolikt fel. Det är bara en tidsfråga. Två typer av utmanare Ett stort antal nya aktörer tar plats på marknaden. Sedan ett 10- tal år finns de Digitala bjässarna som Google, Amazon och Apple. De är oftast i dag amerikanska men kinesiska och vissa europeiska bolag börjar också dyka upp. De är helt digitala i sina angreppssätt och vill göra satsningar som innebär radikala tekniska förändringar. Ledning och personal har stark fokus och vana på att införa förändringar. De har gott om kapital för satsningar och för uppköp av andra bolag. I dag kryllar det av digitala startuppbolag som har en specifik, nischad affärsidé där de vill förändra. De skapas globala och är de framgångsrika bygger de (speciellt om de arbetar mot slutkunder) snabbt om en marknadsnärvaro. De här startuppbolagen lyckas inte alltid men ibland lyckas de komma åt en hyfsad marknadsandel genom innovativt tänkande. Exempel kan vara peer- to- peer lending eller helt nya taxitjänster. Det finns idag gott om kapital för lovande startuppbolag. Till detta ska läggas de mer traditionella konkurrenterna. Det är kanske dem man oftast har bäst kontroll på, men det kan vara klart förrädiskt därför att det kanske inte är där som den framtida innovationskaraften ligger. Enkäten Ett dussin frågor har ställts till bland annat deltagarna på Radars konferens Integrate to Innovate. Rent allmänt visar svaren på en stor spridning mellan de som har svarat. Det vill säga det finns mycket att lära för de svagare av de starkare. På ett par av frågorna är sannolikt svaren alltför positiva, man har helt enkelt inte tillräcklig kännedom om hur de nya konkurrenterna ser ut med risk för att de därigenom underskattas. Det finns utrymme för många initiativ för att få upp farten i den egna verksamheten vad gäller Den Digitala Affärsomvandlingen. Arbetar man som konsult eller förmedlar kunskap mellan olika aktörer på marknaden finns en stor potential att hjälpa till för att göra företag och organisationer mer framgångsrika. Kundfokus Att ha ett kundfokus i sin utveckling och att gå från en säljprocess till att mer understödja kundernas köpprocesser är två starka trender. Det här är områden där de som svarat ger ett hyfsat högt betyg. Det kan dock finnas en risk att man lurar sig själva. Jämfört med till exempel ett normalt startuppföretag som ständigt jobbar med sitt kunderbjudande är de etablerade företagens insatser ofta skrala. För egen del kan jag till exempel inte erinra mig ett enda exempel där jag som kund erbjudits att utveckla en produkt tillsammans med en etablerad leverantör.

3 Sida 3 av 13 Innovationsprocess Cirka 30 % av de som har svarat tycker att de har en väl fungerande innovationsprocess. Tidigare arbetade många med successiva, stegvisa förbättringar av sitt produkt- eller tjänsteerbjudande. Det gällde att ständigt utveckla sig lite bättre och snabbare än konkurrenterna. I dag jobbar såväl Google som startuppbolagen med mer disruptiva (radikala) produktförslag. Det innebär andra krav på hur utveckling ska bedrivas. Möjligheterna blir större samtidigt som risken ökar. Fler projekt kommer att misslyckas. Att då ha som ett viktigt mätetal hur stor andel av projekten som håller sina planer kan leda helt fel. Det är synnerligen angeläget att skapa nya former och/eller en ny portfölj för de här nya mer radikala satsningarna. Då 30 % av företagen säger sig vara nöjda med sin process innebär det att det finns ställen där du kan lära dig om du skulle behöva utvecklas. Affärsmodell och prissättning Det är hyfsat stor spridning i svaren på dessa båda frågor. Speciellt när det gäller prissättningen så finns det en ganska stor grupp som inte tycker att den hanteras professionellt i den egna organisationen. Tittar man in i de Digitala bjässarna och startupbolag tycker jag mig se en mycket större aktivitet och experimentlusta vad gäller såväl affärsmodell som prissättning. Speciella dataanalytiker jobbar med att se strukturer, beteenden och samband för att på så sätt experimentera fram bra lösningar inom båda dess områden. Vissa små men även större startuppbolag som arbetar inom konsumentmarknaden värderas inte efter intäkter utan efter hur stor kundbas de har och hur snabbt de har byggt upp den. En ny värderingsmodell har införts helt enkelt. Nyckeltal Den stora majoriteten saknar bra nyckeltal för den nya affärslogik som håller på att växa fram. Startuppbolagen har oftast någon form av mätetal så det är inte omöjligt att föra in detta. Oftast fungerar det ju så att det som mäts följs upp och man styr mot dessa parametrar. Ett alternativ, som på flera av frågorna, är att börja i liten skala och följa upp ett eller ett par nyckeltal för att börja lära sig hur man ska arbeta och vad man ska styra mot. Ett första test kunde vara att lägga in sin egen bedömning på de olika frågorna i enkäten och sedan arbeta med att få upp värdet/rangordningen där man känner att det är mest angeläget. Har man tagit till sig de nya möjligheterna och har man rätt kompetens Här visar enkäten på ett hyfsat positivt resultat. Möjligen är det inte representativt för alla svenska verksamheter och/eller så har man överskattat sina egna styrkor. För en utomstående betraktare verkar det som att många välutbildade, duktiga och riskbenägna söker sig till de Digitala bjässarna och startuppbolagen och det är där kunskapen om de nya möjligheterna finns. Det skapas också många nya roller och det är inte säkert att alla dessa finns i den mer etablerade delen av bolag och organisationer. Vi har tid och resurser Saknas i rätt stor omfattning. Partnerskap och offensiva budgetar borde kunna hjälpa till. Tveka inte att experimentera i större grad än som kanske var fallet för 10 år sedan.

4 Sida 4 av 13 Konkurrentbevakning och kontakt med startuppbolag Förvånansvärt svaga siffror i enkäten. Många följer inte sina traditionella konkurrenter och än mindre startuppbolagen. Det gör att man missar kunskap om allt från deras affärsupplägg till deras kompetens och kultur. I USA är det mycket vanligare att de etablerade bolagen rör sig ute bland startuppbolagen och kanske hittar affärsmöjligeter, samarbetsupplägg och uppköpskandidater. Inom läkemedelsindustrin görs i dag mycket produktutveckling utanför de etablerade bolagens organisationer. När man ser lovande kandidater så köps de ofta in till det stora läkemedelsbolaget. Kanske är en liknande utveckling på väg även när det gäller andra typer av branschsegment. Första steget är att hålla en kontakt med den nya världen och där finns det många möjligheter där endast fantasin sätter gränser. En summering Satsa till exempel på att genomlysa och åtgärda följande tre områden: Teknologi och kundbeteende Påverkan på etablerade affärsstrukturer Angreppsätt för att lyckas med digital innovation Slutligen är det som oftast viktigare att komma igång och lära sig än att ha ambitionen att snabbt bli bra på ett antal (för många) områden. Mycket i sammanställningen är hämtat från den enkät som har gjorts med deltagarna i i2i. De mer sammanfattande synpunkterna och litteraturreferenser hittas i: Birgitta Klasén/Fredrik Runnquist/Björn Erikson: Den Digitala Affärsomvandlingen (2014)

5 Sida 5 av 13 Appendix: Samtliga svar Enkäten har besvarats av 86 företag och organisationer från ett flertal branscher och med en jämn spridning i olika storleksklasser. Vi arbetar hela tiden aktivt med kundens perspektiv och deras köpprocess som utgångspunkt för transformations- och innovationsarbetet: Vi har en väl fungerande process för vår innovation/transformation:

6 Sida 6 av 13 Vi arbetar numera mer aktivt med att vidareutveckla vår affärsmodell då den digitala världen kräver det: Vi arbetar numera mer aktivt med att vidareutveckla vår prissättning för att möta konkurrenterna:

7 Sida 7 av 13 Vi har infört nya nyckeltal för att följa upp hur framgångsrik vår digitala affärsomvandling är (t.ex. andel kundinteraktioner i digitala kanaler kontra fysiska, andel helt digitala/digitaliserade processer, etc.): Alla nivåer inom verksamheten inklusive styrelse och ledning har tagit till sig de nya möjligheterna (och förstår riskerna med att stå utanför) som den digitala världen medför:

8 Sida 8 av 13 Vi har rätt kompetens inom affär och IT för att möte kraven nu och det kommande året: Vi har den tid och de resurser som behövs för att hänga med i den Digitala Affärsomvandlingen:

9 Sida 9 av 13 Vi är tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden för att få den nya kompetens såväl inom affär som IT som vi behöver framöver: Vi följer nära vad våra traditionella och nya konkurrenter gör inom digital affärsomvandling: Vi arbetar nära "start up"- bolag inom de segment där vi är verksamma:

10 Sida 10 av 13 Vi haren utpekad ansvarig person för: Digitalisering av försäljning och marknadsföring: Ja Nej Vi har en utpekad ansvarig person för: Digitalisering av supply chain: Ja Nej

11 Sida 11 av 13 Vi har en utpekad ansvarig person för: Ökad användning av digitala hjälpmedel i personalens arbetsprocesser: Ja Nej

12 Sida 12 av 13 Om Radar Ecosystem Specialists Radar Ecosystem Specialists är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för aktörer i IT- branschens ekosystem. Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT- verksamhet som IT- leverantör på den lokala marknaden. Med tusentals datapunkter i ekosystemet, samt närhet och kunskap om den lokala marknaden, levererar Radar ett värdeskapande som är ledande på såväl operativ som strategisk nivå. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att ständigt styra med aktuell information om nuläge, planer och prioriteringar. Kontakta oss för mer information!

13 Telefon: Adress: Döbelnsgatan 24, Stockholm Website: R.Rev. 1.0

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Talent management-barometern 2011»

Talent management-barometern 2011» Talent management-barometern 2011» foto peepo/istockphoto 20 personal&ledarskap #12 2011 Talent management eftersatt framtidsfråga Talent management är uttrycket på mångas läppar. Den som kan få alla HR-processer

Läs mer

Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas. Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013

Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas. Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013 Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013 Magnus Höij är chefredaktör på tidningen Internetworld och en flitigt anlitad föredragshållare och moderator

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Guide för global e-handel

Guide för global e-handel Guide för global e-handel Utnyttja den globala marknadens potential E-handeln växer kraftigt i Sverige och har på bara några år etablerats som en omtyckt försäljningskanal. Försäljningsökningen väntas

Läs mer

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap European Employee Index Sverige 2012 - Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap Ledare Sverige har klarat de senaste årens

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet Mobilitet Mobilitet EN HÅRD, LÖNSAM NÖT Du vet, dina leverantörer vet, dina kunder vet. Alla vet. Att de måste blir mer mobila. Men hur ska de göra? Och varför egentligen? Det är där du kan bidra och ta

Läs mer

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing MIIT WHITEPAPER Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ek Dr, Handelshögskolan i Stockholm Anders S Nilsson, Ek Lic, Handelshögskolan i Stockholm Jon Rognes, Ek Dr, Civ Ing, Handelshögskolan

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer