Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower."

Transkript

1 Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, Stockholm 26, Manpower Inc. All rights reserved.

2 Innehåll Q4/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Asien Europa Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 17 Om Manpower 18 4

3 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 26 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt urval om 756 arbetsgivare i Sverige: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under de tre kommande månaderna fram till slutet av december 26 jämfört med innevarande kvartal? Av de svenska arbetsgivare som intervjuades svarade 14 procent att de förväntar sig en ökad sysselsättning under det tredje kvartalet procent förutser en oförändrad anställningsaktivitet medan sju procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan. I denna rapport använder vi genomgående begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att den totala sysselsättningen i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att den totala sysselsättningen kommer att minska. De svenska arbetsgivarna förväntar sig en något minskad sysselsättning jämfört med föregående kvartal (en minskning med fyra procentenheter). en hamnar på försiktigt positiva +7 procent, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med för ett år sedan. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer är resultatet mer optimistiskt med en sysselsättningstrend på +11 procent. Det är en ökning både jämfört med föregående kvartal (fyra procentenheter) och jämfört med samma kvartal för ett år sedan (fem procentenheter). Ökning Minskning Ingen förändring Vet ej Justering för säsongsvariationer % % % % % % Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Regionala jämförelser Inför det kommande kvartalet rapporteras positiva sysselsättningsplaner från samtliga fem regioner. Ojusterade data visar att de mest optimistiska sysselsättningsplanerna rapporteras från norra och mellersta Sverige (+14 procent) medan arbetsgivarna i Västra Götalands län lämnat den svagaste rapporten (+1 procent). Norra och mellersta Sverige En liten ökning avseende sysselsättningsplanerna rapporteras från arbetsgivarna i norra och mellersta Sverige. en har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal och med nio procentenheter jämfört med samma period för ett år sedan. en hamnar därmed på positiva +14 procent. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer är sysselsättningstrenden fortsatt +14 procent, och ökningarna jämfört med föregående kvartal och samma kvartal för ett år sedan är desamma som de ojusterade resultaten, det vill säga tre respektive nio procentenheter. 5 4 När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer är det arbetsgivarna i Skånes län som är mest optimistiska med en sysselsättningstrend på +18 procent. Två regioner, östra Götaland samt Stockholms och Uppsala län, lämnar med sysselsättningstrenden +5 procent de svagaste prognoserna inför det kommande kvartalet. Norra och mellersta Sverige Östra Götaland 3 5 Skånes län 9 18 Stockholms län och Uppsala län 5 7 Västra Götalands län Östra Götaland Arbetsgivarna i östra Götaland rapporterar en minskning med 14 procentenheter, vilket är den största minskningen av alla regioner inför det kommande kvartalet. en går därmed ner till försiktiga +3 procent dock en ökning med tre procentenheter jämfört med samma period för ett år sedan. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent, vilket är en minskning med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal men en ökning med fyra procentenheter jämfört med samma period förra året

4 Skånes län De skånska arbetsgivarna förväntar sig en sysselsättningsökning inför årets sista kvartal, och sysselsättningstrenden +9 procent är en ökning med 11 procentenheter från föregående kvartal. en är därmed 12 procentenheter högre än motsvarande period förra året. När säsongsvariationerna tagits bort ökar sysselsättningstrenden både jämfört med föregående kvartal (33 procentenheter) och jämfört med samma kvartal förra året (12 procentenheter). Den justerade sysselsättningstrenden blir därmed optimistiska +18 procent, vilket gör Skånes rapport till den starkaste i landet inför det fjärde kvartalet Stockholms- och Uppsala län Minskade sysselsättningsplaner förutses av arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län, och sysselsättningstrenden har gått ner med fem procentenheter till +7 procent. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent, vilket är en minskning med fem procentenheter jämfört med samma period förra året Branschjämförelser Inför det fjärde kvartalet 26 rapporterar arbetsgivarna i sju av de tio undersökta branscherna positiva sysselsättningsplaner utifrån ojusterade data. Arbetsgivarna inom detaljhandeln är med +18 procent de mest optimistiska avseende sysselsättningen. För fjärde kvartalet i rad har arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske de mest pessimistiska förväntningarna på sysselsättningen, och sysselsättningstrenden är låga -12 procent. Sex av tio branscher rapporterar minskade sysselsättningsplaner inför det kommande kvartalet. Jämfört med samma period förra året har Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet El-, värme- och vattenförsörjning Finans, fastighet- och uppdragsverksamhet Tillverkning -12 Utvinning av mineral Offentlig förvaltning inkl. skola och sjukvård Hotell och restaurang Transport, lager och kommunikation Parti- och detaljhandel sysselsättningstrenden minskat i tre branscher. När säsongsvariationerna är avlägsnade är det fortfarande arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske som rapporterar de svagaste sysselsättningsplanerna (-7 procent) medan detajhandeln är mest optimistiska med en sysselsättningstrend på +21 procent. Jämfört med föregående kvartal visar justerade data att tre branscher minskar, och jämfört med samma kvartal förra året uppvisar fyra av tio branscher en minskad justerad sysselsättningstrend Västra Götalands län En kraftig minskning med 13 procentenheter jämfört med föregående kvartal gör att förväntad sysselsättning hamnar på låga +1 procent för Västra Götalands län. Detta är den minst optimistiska rapporten av samtliga regioner inför det kommande kvartalet. Av tabellen framgår att sysselsättningstrenden ökat något jämfört med samma period förra året (tre procentenheter). Efter att resultaten säsongsjusterats blir sysselsättningstrenden dock starka +14 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal (nio procentenheter upp) och jämfört med samma period förra året (åtta procentenheter upp). Jordbruk, skogsbruk och fiske Arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske rapporterar den minst optimistiska sysselsättningstrenden inför det fjärde kvartalet (-12 procent). Den låga sysselsättningstrenden är branschens svagaste sedan undersökningen startade i Sverige för över tre år sedan. Rejäla minskningar kan noteras både jämfört med föregående kvartal (17 procentenheter ned) och med samma kvartal för ett år sedan (15 procentenheter ned). När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer ligger sysselsättningstrenden på -7 procent, vilket innebär en minskning med sex procentenheter jämfört med föregående kvartals justerade resultat. Byggverksamhet Arbetsgivarna inom byggbranschen har minskat sina sysselsättningsplaner inför det fjärde kvartalet 26. Med en minskning med fem procentenheter jämfört med föregående kvartal hamnar sysselsättningstrenden på stabila +11 procent. en har ökat med två procentenheter jämfört med samma period 25. Efter justeringar för säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden för byggbranschen + procent, vilket är fyra procentenheter lägre än förra kvartalet och två procentenheter högre än samma kvartal förra året

5 El-, värme- och vattenförsörjning Finans, uppdrag- och fastighetsverksamhet Offentlig sektor inkl. skola och sjukvård Hotell och restaurang En liten minskning (-3 procentenheter) av sysselsättningen inom el-, värme- och vattenförsörjning jämfört med föregående kvartal ger en försiktigt optimistisk sysselsättningstrend på +8 procent. Jämfört med motsvarande period förra året har sysselsättningstrenden gått upp med sex procentenheter. När resultaten justerats för säsongsvariationer hamnar sysselsättningstrenden på +11 procent, en uppgång med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal och med åtta procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 25. En liten ökning kan noteras både jämfört med föregående kvartal (två procentenheter) och samma kvartal för ett år sedan (fem procentenheter) när det gäller finans- och fastighetsarbetsgivarnas sysselsättningsplaner. en ligger på + procent inför det sista kvartalet 26. När säsongsvariationerna är borttagna från resultaten går sysselsättningstrenden inom finans- och fastighetsbranschen upp med tre procentenheter till +13 procent. Det är en ökning med sex procentenheter både jämfört med föregående kvartal och föregående års fjärde kvartal. Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn rapporterar en minskning av sina sysselsättningsplaner inför det kommande kvartalet, och sysselsättningstrenden har gått ner med sju procentenheter till +4 procent. en har minskat med sju procentenheter jämfört med samma kvartal förra året När säsongsvariationerna är avlägsnade blir sysselsättningstrenden försiktigt optimistiska + procent, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 11 procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. En nedgång med 14 procentenheter rapporteras från arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen, och sysselsättningstrenden är +7 procent. Arbetsgivarna är mer pessimistiska än de var för ett år sedan, eftersom sysselsättningstrenden är sex procentenheter lägre än den som uppmättes då. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer är sysselsättningstrenden +14 procent. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående kvartal men en minskning med fyra procentenheter på årsbasis Tillverkning Arbetsgivarna inom tillverkningsindustrin förväntar sig en positiv sysselsättningsaktivitet under det fjärde kvartalet och sysselsättningstrenden är +12 procent, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med förra kvartalet. Efter att resultaten justerats utifrån säsongsvariationer ligger sysselsättningstrenden på +14 procent, vilket är något starkare än föregående kvartal (fem procentenheter upp) men något svagare (en procentenhet ned) jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Utvinning av mineral Arbetsgivarna inom utvinning av mineral förväntar sig kraftigt minskade sysselsättningsplaner jämfört med förra kvartalet; nedgången är hela 23 procentenheter till -3 procent. Detta är den största minskningen av alla undersökta branscher inför det fjärde kvartalet. Dock innebär resultatet en ökning med en procentenhet jämfört med samma period 25. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden fortsatt -3 procent, vilket innebär en minskning med 12 procentenheter jämfört med föregående kvartal och med en procentenhet jämfört med fjärde kvartalet 25. Transport och kommunikation en har minskat med procentenheter till låga -1 procent för transport- och kommunikationsbranschen, vilket är den lägsta sysselsättningstrenden som uppmätts för branschen sedan undersökningen startade i Sverige 23. Jämfört med samma period föregående år har sysselsättningstrenden minskat med 17 procentenheter, den största minskningen av samtliga branscher på årsbasis. Efter säsongsjusteringar blir sysselsättningstrenden negativa -6 procent, vilket är en minskning med 22 procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 19 procentenheter jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Parti- och detaljhandel Arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln rapporterar en sysselsättningstrend på optimistiska +18 procent. Det är en ökning med procentenheter jämfört med det tredje kvartalet och med hela 21 procentenheter på årsbasis. Efter säsongsjusteringar är sysselsättningstrenden +21 procent, vilket innebär rejäla ökningar både jämfört med föregående kvartal (12 procentenheter upp) och med fjärde kvartalet 25 (18 procentenheter upp)

6 Indien Japan Nya Zeeland Singapore Taiwan Manpower Arbetsmarknadsbarometer internationellt Över 49 arbetsgivare i 26 länder har intervjuats för att mäta förväntad sysselsättning mellan oktober och december 26. Arbetsgivare i samtliga 26 länder som undersökts rapporterar en positiv sysselsättningstrend inför det fjärde kvartalet 26 och 18 av länderna rapporterar en ökad sysselsättningstrend jämfört med samma kvartal förra året. Jämfört med föregående kvartal förväntar sig arbetsgivarna i 15 länder en ökning av sysselsättningen. De mest optimistiska förväntningarna rapporteras från Peru, Indien, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika medan de mest pessimistiska arbetsgivarna återfinns i Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien. Noterbart är att arbetsgivarna i Costa Rica, Peru, Australien, Hongkong, Japan, Singapore, Österrike, Tyskland samt Italien rapporterar sina starkaste prognoser sedan undersökningen startade i respektive land. Arbetsgivarna i Nord- och Sydamerika rapporterar fortsatt stabila sysselsättningsplaner. De mest optimistiska sysselsättningsplanerna rapporteras från Asien, och ökningar väntas både jämfört med föregående kvartal och samma kvartal 25. I Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), rapporterar samtliga 13 länder en positiv sysselsättningstrend inför det kommande kvartalet, och Tyskland och Italien ökar rejält. Arbetsgivarna i Sydafrika medverkar i undersökningen för första gången och inleder med att rapportera den starkaste prognosen i regionen. EMEA* Österrike Belgien Frankrike Tyskland Irland Italien Nederländerna Norge Sydafrika Spanien Sverige Schweiz Storbritannien 4:e kvartalet 25 3:e kvartalet 26 4:e kvartalet Siffrorna inom parentes anger sysselsättningstrenden när den justerats för säsongsvariationer. mellan tredje och fjärde kvartalet 26 mellan fjärde kvartalet 25 och 26 Nord- och Sydamerika 4:e kvartalet 25 3:e kvartalet 26 4:e kvartalet 26 mellan tredje och fjärde kvartalet 26 mellan fjärde kvartalet 25 och 26 Respondenter per region Kanada Costa Rica Mexiko Peru USA Asien 4:e kvartalet 25 3:e kvartalet 26 4:e kvartalet 26 mellan tredje och fjärde kvartalet 26 mellan fjärde kvartalet 25 och 26 Nord- och Sydamerika 44% Asien 31% Australien Kina Hongkong Indien Japan EMEA 25% Nya Zeeland Singapore Taiwan EMEA* 4:e kvartalet 25 3:e kvartalet 26 4:e kvartalet 26 mellan tredje och fjärde kvartalet 26 mellan fjärde kvartalet 25 och 26 Österrike Belgien Frankrike Tyskland Irland Italien Nederländerna 11 Norge

7 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Över 21 intervjuer har genomförts i Kanada, Costa Rica, Mexiko, Peru och USA för att mäta förväntad sysselsättning mellan oktober och december 26. Övergripande är sysselsättningstrenden för regionen fortsatt stabilt positiv och samtliga fem länder rapporterar sunda sysselsättningsplaner inför årets tre sista månader. Kanada en för Peru har ökat kraftigt jämfört med föregående kvartal och är den mest optimistiska av samtliga undersökta länder världen över. en i USA, Mexico och Kanada är jämförbar med både förra kvartalet och samma period 25. Noterbart är att de kanadensiska arbetsgivarna har lämnat sin mest optimistiska rapport på sex år. Costa Rica Internationella jämförelser Asien Över 15 intervjuer har genomförts i Asien för att mäta den förväntade sysselsättningen mellan oktober och december 26. Arbetsgivarna i samtliga undersökta länder i Asien har fortsatt positiva sysselsättningsplaner. Indien, Singapore och Hongkong lämnar de starkaste rapporterna. Jämfört med samma kvartal för ett år sedan har sysselsättningstrenden ökat i sju av de åtta länderna undantaget är Taiwan som rapporterar sin svagaste prognos sedan undersökningen startade där i början av 25. Arbetsgivarna i Australien, Hongkong, Japan samt Singapore rapporterar däremot sina mest optimistiska sysselsättningstrender sedan 23 då Manpower Arbetsmarknadsbarometer startade i dessa länder. Noterbart är att Kina, Australien och Singapore förväntar sig kraftiga ökningar både jämfört med förra kvartalet och samma kvartal för ett år sedan. Australien Hongkong Mexiko Peru Indien Japan USA Kina Nya Zeeland 12 13

8 Singapore Taiwan Internationella jämförelser Europa, Mellanöstern & Afrika Över 12 intervjuer har genomförts i de 13 EMEAländerna för att mäta den förväntade sysselsättningen mellan oktober och december 26. EMEA-regionens arbetsgivare har varierande sysselsättningsplaner inför de kommande tre månaderna, men samtliga länder förväntar sig en positiv sysselsättning. Jämfört med fjärde kvartalet 25 har sysselsättningsplanerna ökat i nio länder och minskat endast i två Spanien och Frankrike. Jämfört med föregående kvartal har sysselsättningsplanerna ökat i sex länder och minskat i fem. De sydafrikanska arbetsgivarna, som ingår i undersökningen för första gången, rapporterar EMEAregionens starkaste prognos, följda av Irland, Norge och Österrike. Noterbart är att de tyska och italienska arbetsgivarna rapporterar ökningar avseende sysselsättningen, och därmed är sysselsättningstrenden i Tyskland och Italien samt även Österrike den högsta uppmätta sedan starten 23. Den svagaste sysselsättningstrenden i regionen, och även internationellt, rapporteras från Frankrike där arbetsgivarna förväntar sig en liten nedgång inför de kommande tre månaderna. Österrike Belgien Frankrike Tyskland Irland Italien 14 15

9 Nederländerna Norge Om Manpowers Arbetsmarknadsbarometer Schweiz Sverige Spanien Storbritannien Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) är en undersökning som mäter trenderna på arbetsmarknaden, det vill säga i vilken utsträckning antalet anställda inom olika branscher kommer att öka eller minska under det kommande kvartalet. Arbetsmarknadsbarometern har publicerats varje kvartal i över 4 år och är ett av världens högst ansedda analysverktyg. Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen i världen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys. Konsekvent: Under mer än 4 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i USA och Kanada. Nu ställs samma fråga i totalt 25 länder världen över. Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med 49 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 26 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Metoden Manpower Arbetsmarknadsbarometer baseras på välbeprövade analysmetoder för marknadsundersökningar. Undersökningsteamet för alla länder är sammansatt av Manpowers Market Intelligence Team; the Organisation Research and Analysis Division of Right Management Consultants. Undersökningen är noggrant utformad för att vara representativ för respektive land och felmarginalen för alla nationella, regionala och globala data är mindre än +/ 4,3 %. I arbetsmarknadsbarometern använder vi begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att sysselsättningen kommer att minska. Justeringar för säsongsbaserade svängningar I Australien, Belgien, Frankrike, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Österrike justeras resultatet med hänsyn till säsongsbaserade svängningar, vilket i ett längre tidsperspektiv ger en ännu tydligare bild. Det innebär att informationen presenteras utan de fluktuationer hos sysselsättningen som normalt inträffar vid samma tid varje år. Manpower planerar att införa dessa justeringar även i övriga länder i takt med att tillräckligt underlag samlats in. Historik 1962 Första versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras i USA och Kanada Storbritannien lanserar arbetsmarknadsbarometern under namnet The Quarterly Survey of Employment Prospects. Undersökningen är liksom den amerikanska förlagan utformad som en framtidsprognos och den första i sitt slag i Europa Andra versionen lanseras i USA och Kanada. Analysmetoden uppdateras enligt de senaste rönen inom området marknadsprognoser. 22 Manpower Quarterly Survey of Employment Prospects i Storbritannien uppdateras för att anpassas till nya och förbättrade analysmetoder. Arbetsmarknadsbarometern lanseras i Mexiko och Irland. Sydafrika I Sverige genomförs undersökningen av Right Management, ett oberoende företag inom Manpower och omfattar 756 arbetsgivare. Detta innebär att felmarginalen är mindre än +/ 3,6 %. En fråga En och samma fråga ställs till samtliga arbetsgivare som deltar i enkäten: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under oktober tom december 26 i jämförelse med det innevarande kvartalet? 23 Tredje versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras och finns nu i totalt 18 länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. 24 Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras i Nya Zeeland. 25 Kina, Indien, Schweiz och Taiwan ingår numera i undersökningen

10 Manpower Employment Outlook Survey Sverige 26 Peru ingår från och med kvartal 2 och Costa Rica ingår från och med kvartal 3. Följande 15 länder kommer från och med kvartal 3 att justeras för säsongsvariationer: Australien, Belgien, Frankrike, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Tyskland, och Österrike. Sydafrika ingår i undersökningen från och med kvartal 4. Om Manpower Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower är med sina 4 4 kontor i 72 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom bemanning, rekrytering, outsourcing och konsulting. I Sverige finns Manpower på ett 4-tal orter och har ca 12 medarbetare. Manpower Sverige omsatte 4,7 miljarder kr år 25. Elan IT och Right Management är företag som ingår i Manpower. Mer information finns på 18

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1

Läs mer

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q3 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 213 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 1 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q1 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 15 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 15 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q4 13 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 2 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23 Manpower Q4 14 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/14 Arbetsmarknads- barometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q2 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 2, Manpower Inc. All rights reserved. Q2/ Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 11 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q 23 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q/3 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 2 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv1 Juni 2015 Photo: Henrik Trygg Stockholm utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv3 December 2015 Photo: Henrik Trygg Fortsatt positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 15 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 15 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer