Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower."

Transkript

1 Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, Stockholm 21 Manpower Inc. All rights reserved.

2 Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Asien Europa och Sydafrika Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 21 Om Manpower 22 5

3 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer genomfördes för det fjärde kvartalet 21 genom att ställa följande fråga till ett representativt urval om 75 arbetsgivare i Sverige: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under de tre kommande månaderna fram till slutet av december 21 jämfört med innevarande kvartal? 4 De svenska arbetsgivarna rapporterar relativt blygsamma sysselsättningsplaner inför det fjärde kvartalet 21 åtta procent förväntar sig en ökad sysselsättning under det tredje kvartalet 21, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (88 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Detta ger en sysselsättningstrend för Sverige på +5 procent. I denna rapport använder vi genomgående begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: andelen arbetsgivare i procent som tror att den totala sysselsättningen i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus andelen arbetsgivare i procent som tror att den totala sysselsättningen kommer att minska. Sysselsättningsplanerna är något svagare jämfört med föregående kvartal och arbetsgivarna rapporterar en nedgång med fem procentenheter. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år är det däremot en ökning med två procentenheter. Även justerade data ger en sysselsättningstrend på +5 procent, en minskning med tre procentenheter på kvartalsbasis och en ökning med två procentenheter på årsbasis. I rapporten nedan kommer all data som redovisas att vara säsongsjusterad om inget annat meddelas. Ökning Minskning Ingen förändring Vet ej Ojusterad sysselsättningstrend Justerad sysselsättningstrend Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Regionala jämförelser Den tidigare regionen norra och mellersta Sverige har delats in i två regioner och därmed kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. Säsongsjusterade uppgifter finns därför endast för fyra av de sex regionerna. Arbetsgivarna i tre regioner rapporterar positiva sysselsättningsplaner inför årets sista kvartal och det är arbetsgivarna i västra Götalands och Hallands län som med sysselsättningstrenden +14 procent har de starkaste jobbplanerna. Stockholms och Uppsala läns arbetsgivare förväntar sig med +7 procent en positiv sysselsättning medan östra Götaland har en lägre prognos på +3 procent. Skånes län rapporterar -3 procent, en negativ sysselsättningstrend. På kvartalsbasis rapporterar arbetsgivarna sysselsättningsminskningar i tre av de fyra regionerna. Största minskningen står arbetsgivarna i Skåne för, där sysselsättningstrenden minskat med hela 15 procentenheter. I såväl Stockholms och Uppsala län som i östra Götaland förväntar sig arbetsgivarna en liten minskning med tre procentenheter. Mellansverige Norra Sverige Östra Götaland Skånes län Stockholms och Uppsala län Västra Götalands och Hallands län Sedan förra året har sysselsättningstrenden ökat markant i västra Götalands och Hallands län och ökningen är 11 procentenheter, medan den minskat med fem procentenheter i Stockholms och Uppsala län. Östra Götalands arbetsgivare rapporterar en ökning med två procentenheter medan Skånes sysselsättningstrend är relativt stabil på årsbasis. I två regioner är säsongsjusterade uppgifter inte möjliga. I norra Sverige har arbetsgivarna med sysselsättningstrenden +9 procent relativt optimistiska jobbplaner inför det fjärde kvartalet, medan de i Mellansverige förväntar sig ungefär samma nivå som föregående kvartal. Sysselsättningstrenden för norra Sverige har ökat med sju procentenheter sedan förra kvartalet. Utifrån ojusterad data noteras positiva sysselsättningsprognoser för fem av de sex regionerna inför det kommande kvartalet. Den starkaste rapporten kommer från arbetsgivarna i västra Götalands län samt norra Sverige. Jämfört med föregående kvartal minskar dock sysselsättningstrenden i fem regioner, främst i västra Götaland och Skåne. Årsjämförelse är endast möjlig för fyra regioner: två rapporterar en liten ökning medan Stockholms och Uppsala län minskar något Den tidigare regionen norra och mellersta Sverige har delats in i två regioner och därmed kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. 5

4 Mellansverige Norra Sverige Stockholms och Uppsala län Västra Götalands och Hallands län Arbetsgivarna rapporterar en stabil sysselsättningstrend på +3 procent, vilket är relativt oförändrat jämfört med föregående kvartal. Den tidigare regionen norra och mellersta Sverige har delats in i två regioner och därmed kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. Arbetsgivarna rapporterar relativt optimistiska jobbplaner för det kommande kvartalet och sysselsättningstrenden är +9 procent. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal. Den tidigare regionen norra och mellersta Sverige har delats in i två regioner och därmed kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. Arbetsgivarna förväntar sig en positiv sysselsättning under det fjärde kvartalet och sysselsättningstrenden är +7 procent. Det är en minskning både på kvartalsoch årsbasis med tre respektive fem procentenheter. Baserat på ojusterade data lämnar arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län en relativt positiv prognos inför det kommande kvartalet, men sysselsättningstrenden har trots detta minskat något både jämfört med föregående kvartal och med samma kvartal förra året. För andra kvartalet i rad rapporterar arbetsgivarna i västra Götalands län starka sysselsättningsplaner och sysselsättningstrenden inför fjärde kvartalet 21 är +14 procent. Det är de starkaste jobbplanerna som rapporterats sedan det sista kvartalet 23. Ökningen på årsbasis är hela 11 procentenheter. Utifrån ojusterade resultat rapporterar arbetsgivarna relativt optimistiska sysselsättningsplaner inför det kommande kvartalet. Sysselsättningstrenden är dock betydligt svagare både jämfört med föregående kvartal och samma kvartal för ett år sedan Östra Götaland Arbetsgivarna i östra Götaland rapporterar försiktigt positiva sysselsättningsplaner inför det fjärde kvartalet 21 och sysselsättningstrenden är +3 procent. Det är en minskning med tre procentenheter på kvartalsbasis och en ökning med två procentenheter jämfört med samma period förra året. Utifrån ojusterade data rapporteras försiktigt positiva sysselsättningsplaner under det kommande kvartalet. Trenden är något svagare jämfört med föregående kvartal, men något starkare jämfört med samma period föregående år. Skånes län Med sysselsättningstrenden -3 procent förväntar sig de skånska arbetsgivarna en relativt instabil arbetsmarknad under fjärde kvartalet 21. Anställnings planerna är betydligt svagare jämfört med förra kvartalet (ned 15 procentenheter) medan den är i stort sett oförändrad på årsbasis. Utifrån ojusterade data förväntar sig de skånska arbetsgivarna en rejäl nedgång i sysselsättningen under det kommande kvartalet. Sysselsättningsplanerna är betydligt svagare jämfört med förra kvartalet, men stabila på årsbasis

5 Branschjämförelser Arbetsgivarna i samtliga tio branscher lämnar positiva sysselsättningsplaner inför fjärde kvartalet 21. Hotell- och restaurangbranschen är mest optimistisk med en sysselsättningstrend på +13 procent tillsammans med finans- och fastighetssektorn med +12 procent. Byggarbetsgivarna förväntar sig med sysselsättningstrenden +8 procent, en positiv arbetsmarknad. Även el-, värme- och vattenförsörjning samt offentliga sektorn rapporterar optimistiska jobbplaner med en sysselsättningstrend på +5 procent vardera. Jämfört med föregående kvartal har sysselsättningsplanerna försvagats i sju av de tio branscherna. Den största minskningen står mineralbranschen för med 11 procentenheter och finans- och fastighetssektorn minskar med fem procentenheter. Endast en bransch tror på ökad sysselsättning. Det är jordbruk, skogsbruk och fiske som ökar med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal. På årsbasis har sysselsättningsplanerna istället ökat i sju av tio branscher. Den största ökningen står transport- och kommunikationsbranschen för med 14 procentenheter. I övrigt rapporteras ökningar från hotelloch restaurangbranschen (upp åtta procentenheter) och byggbranschen (upp sex procentenheter). Däremot minskar den offentliga sektorn något: ned tre procentenheter. Baserat på ojusterad data förväntar sig arbetsgivarna i åtta branscher en positiv sysselsättning under fjärde kvartalet 21. Starkast anställningsplaner har finansoch fastighetssektorn. Jämfört med föregående kvartal minskar nio av tio branscher och särskilt tydligt märks detta inom hotell- och restaurangbranschen. På årsbasis rapporterar dock arbetsgivarna i sju branscher starkare sysselsättningsplaner. Jordbruk, skogsbruk och fiske Med en sysselsättningstrend på +3 procent förväntar sig arbetsgivarna en relativt låg sysselsättning under det kommande kvartalet. Sysselsättningstrenden har ökat både på kvartals- och årsbasis med sju respektive fyra procentenheter. Baserat på ojusterad data rapporterar arbetsgivarna dämpade sysselsättningsplaner för det kommande kvartalet. Sysselsättningstrenden är något svagare jämfört med förra kvartalet, men starkare jämfört med samma kvartal för ett år sedan Byggverksamhet Arbetsgivarna i byggbranschen rapporterar relativt optimistiska jobbplaner inför det kommande kvartalet. Sysselsättningstrenden för fjärde kvartalet 21 är +8 procent. Jämfört med föregående kvartal har sysselsättningsplanerna minskat med fyra procentenheter och jämfört med samma period föregående år har de stärkts med sex procentenheter. De ojusterade resultaten visar att byggbranschen har relativt modesta jobbplaner under det kommande kvartalet. Sysselsättningstrenden är något svagare på kvartalsbasis, men starkare på årsbasis Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet 5 El-, värme- och vattenförsörjning 5 4 Finans-, uppdrags- och fastighetsverksamhet Tillverkning Utvinning av mineral -3 Offentlig sektor inkl. skola 5 och sjukvård 6 Hotell och restaurang 13 3 Transport och kommunikation 2 2 Parti- och detaljhandel El-, värme- och vattenförsörjning Arbetsgivarna är försiktigt optimistiska med sina jobbplaner inför det sista kvartalet 21 och rapporterar en sysselsättningstrend på +5 procent. Sysselsättningstrenden minskar med tre procentenheter jämfört med förra kvartalet och är fortsatt stabil jämfört med samma kvartal förra året. Ojusterad data visar att arbetsgivarna förväntar sig en relativt låg sysselsättningsaktivitet inför det fjärde kvartalet 21. Sysselsättningstrenden är svagare än förra kvartalet och i stort sett oförändrad jämfört med samma period föregående år. Finans, uppdrags och fastighetsverksamhet Finans- och fastighetsarbetsgivarna redovisar optimistiska jobbplaner inför det kommande kvartalet med en sysselsättningstrend på +12 procent. Jämfört med föregående kvartal är det en minskning med fem procentenheter medan det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med samma period föregående år. De ojusterade resultaten visar en positiv sysselsättnings trend under det kommande kvartalet. Sysselsättningstrenden är svagare på kvartalsbasis och något starkare på årsbasis

6 Tillverkning Utvinning av mineral Transport och kommunikation Parti- och detaljhandel Arbetsgivarna inom tillverkningsindustrin rapporterar försiktigt positiva jobbplaner med en sysselsättningstrend på +4 procent. Jämfört med föregående kvartal är jobbplanerna relativt stabila medan de ökat med tre procentenheter på årsbasis. Utifrån ojusterad data tror arbetsgivarna på en viss sysselsättningsminskning under det kommande kvartalet. Sysselsättningstrenden minskar jämfört med föregående kvartal, men ökar något på årsbasis. Arbetsgivarna i mineralbranschen rapporterar en dämpad sysselsättning under årets sista kvartal och sysselsättningstrenden är 1 procent. På kvartalsbasis minskar sysselsättningstrenden med hela 11 procentenheter, men den är relativt stabil på årsbasis. Baserat på ojusterad data rapporteras låg sysselsättning och sysselsättningstrenden minskar rejält jämfört med föregående kvartal, men ligger trots detta på ungefär samma nivå som förra året. Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen lämnar en relativt låg jobbprognos med en sysselsättningstrend på +2 procentenheter. Sysselsättningstrenden minskar med två procentenheter på kvartalsbasis, men ökar med 14 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Baserat på ojusterad data rapporterar arbetsgivarna en relativt låg sysselsättningstrend inför fjärde kvartalet 21. Prognosen är något svagare på kvartalsbasis, men mycket starkare på årsbasis. För andra kvartalet i rad rapporterar arbetsgivarna försiktiga jobbplaner. Sysselsättningstrenden är +2 procent, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Utifrån ojusterad data förväntar sig arbetsgivarna försiktiga sysselsättningsplaner inför det fjärde kvartalet 21. Sysselsättningstrenden har dock stärkts både på kvartals- och årsbasis Offentlig sektor inkl. skola och sjukvård Inför det kommande kvartalet rapporterar arbets givarna inom den offentliga sektorn relativt optimistiska sysselsättningsplaner (+5 procent). Sysselsättningstrenden är något svagare både på kvartals- och årsbasis och minskar med två respektive tre procentenheter. Utifrån ojusterad data är arbetsgivarna optimistiska avseende sysselsättningen, men jobbplanerna är trots detta något svagare både jämfört med föregående kvartal och samma period föregående år. Hotell och restaurang Med en sysselsättningstrend på +13 procent förväntar sig arbetsgivarna en positiv arbetsmarknad under fjärde kvartalet 21. Sysselsättningstrenden är oförändrad på kvartalsbasis och har gått upp med åtta procentenheter på årsbasis. Baserat på ojusterad data rapporterar arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen relativt dämpade sysselsättningsplaner under det fjärde kvartalet. Sysselsättningstrenden går ner rejält jämfört med föregående kvartal, men är samtidigt betydligt starkare jämfört med samma period föregående år

7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer globalt Över 62 arbetsgivare i 36 länder har intervjuats för att mäta förväntade sysselsättningstrender* mellan oktober och december 21. Alla medverkande har svarat på följande fråga: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras under de tre kommande månaderna fram till slutet av december 21 jämfört med innevarande kvartal? Arbetsgivarna i 28 av de 36 länderna i Manpowers undersökning lämnar positiva sysselsättningsprognoser inför det fjärde kvartalet 21. Kina, Taiwan, Indien och Brasilien rapporterar de mest optimistiska sysselsättningstrenderna för det fjärde kvartalet medan Grekland, Italien och Tjeckien lämnar de mest pessimistiska. Jämfört med föregående kvartal ökar sysselsättningen i 14 av de 36 länderna och jämfört med samma kvartal förra året har en ökning skett i 32 av de 36 länderna. Prognoserna i Asien och i Nord- och Sydamerika är fortsatt positiva. Sysselsättningstrenden har minskat något i USA och Indien jämfört med förra kvartalet, men samtidigt har jobbplanerna ökat något på årsbasis i samtliga 17 länder (i de två regionerna där årsmätning är möjlig). Arbetsgivarna i Kina och Taiwan lämnar sina starkaste prognoser sedan undersökningen startade i dessa länder. I EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) minskar sysselsättningstrenden i 11 av de 18 länderna jämfört med föregående kvartal. En årsjämförelse visar dock ökningar i 15 länder. Jobbplanerna är starkast i Schweiz, Norge och Polen och de schweiziska arbetsgivarna lämnar sin starkaste prognos sedan undersökningen startade där Q3 25. *Resultaten är baserade på säsongsjusterad data i de fall sådan finns. Nord- och Sydamerika Argentina Brasilien Kanada Colombia Costa Rica Guatemala Mexiko Panama Peru USA Asien Australien Kina Hongkong Indien Japan Nya Zeeland Singapore Taiwan Sysselsättningstrend Förändring mellan Förändring 3:e kvartalet 21 och mellan 4:e kvartalet 4:e kvartalet 29 3:e kvartalet 21 4:e kvartalet 21 4:e kvartalet och (5) 1 16 (11) 1 14 (15) 1-2 (4) 1 1 (1) (4) 1 18 (22) 1 23 (21) 1 5 (-1) 1 17 (17) (4) 1 17 (16) 1 16 (17) 1-1 (1) 1 12 (13) (11) 1 24 (25) 1 23 (29) 1-1 (4) 1 14 (18) 1-2 (-1) 1 1 (6) 1 4 (5) 1-6 (-1) 1 6 (6) 1 4:e kvartalet 29 9 (8) 1 11 (8) 1 4 (4) 1 34 (3) 1-4 (-2) 1 1 (2) 1 14 (15) 1 17 (17) 1 Sysselsättningstrend 3:e kvartalet (24) 1 27 (31) 1 16 (15) 1 42 (41) 1 3 (6) 1 15 (17) 1 23 (23) 1 39 (36) 1 4:e kvartalet 21 2 (19) 1 51 (47) 1 17 (17) 1 42 (38) 1 4 (6) 1 15 (16) 1 22 (23) 1 4 (4) 1 Förändring mellan 3:e kvartalet 21 och 4:e kvartalet 21-1 (-5) 1 24 (16) 1 1 (2) 1 (-3) 1 1 () 1 (-1) 1-1 () 1 1 (4) 1 Förändring mellan 4:e kvartalet 29 och (11) 1 4 (39) 1 13 (13) 1 8 (8) 1 8 (8) 1 14 (14) 1 8 (8) 1 23 (23) 1 Respondenter per region Nord- och Sydamerika 48 EMEA 26 Asien 26 Datainsamlingen avseende Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför det fjärde kvartalet 21 har skett genom att nära 62 HR-chefer och vd:ar inom både privat och offentlig sektor över hela världen intervjuats. 48 procent av respondenterna kommer från tio länder i Nord- och Sydamerika, 26 procent från 18 länder i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och 26 procent från åtta asiatiska länder. EMEA* Österrike Belgien Tjeckien Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Nederländerna Norge Polen Rumänien Sydafrika Spanien Sverige Schweiz Storbritannien Sysselsättningstrend Förändring mellan Förändring 3:e kvartalet 21 och mellan 4:e kvartalet 4:e kvartalet 29 3:e kvartalet 21 4:e kvartalet 21 4:e kvartalet och 21-3 (-3) 1 2 (2) (6) 1 4 (4) (5) 1 6 (6) (-1) 1 2 (2) (8) 1 4 (4) 1 2 (-1) 1-1 (-1) 1 4 (3) 1 1 (8) 1 1 () 1 7 (7) 1-3 (-3) 1-3 (-1) 1 1 (1) 1 8 (8) (-8) 1-3 (-6) 1-3 (-1) 1 (5) 1 7 (7) 1-5 (-5) 1-8 (-9) 1-8 (-9) 1 () 1-3 (-4) 1 2 (1) 1 3 (3) 1 2 (1) 1-1 (-2) 1 () 1 1 (3) 1 11 (6) 1 9 (11) 1-2 (5) 1 8 (8) (-8) 1-3 (-6) 1-4 (-1) 1-1 (5) 1 7 (7) 1 3 (3) 1 1 (8) 1 5 (5) 1-5 (-3) 1 2 (2) 1-3 (1) 1-3 (-1) 1 9 (15) 1 12 (16) 1 12 (14) 1 (-1) 1 2 (1) 1 2 (1) 1 () 1 2 (2) 1 **EMEA Europe, Europa Middle och Sydafrika. East and Africa. 1. Siffrorna Number inom parentheses parentes is anger the Net sysselsättningstrenden Employment Outlook when efter adjusted säsongsjusteringar. to remove the impact of seasonal variations in hiring activity. Please note that this data is not available for all countries as a minimum of 17 quarters worth of data is required

8 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Costa Rica Guatemala Nära 3 intervjuer har genomförts i Nord- och Sydamerika för att mäta sysselsättningstrenden för det fjärde kvartalet 21. Resultaten tyder på positiva sysselsättningsplaner i regionen under de kommande tre månaderna, men samtidigt förväntas sysselsättningstrenden gå ner i fyra av de tio länderna. I samtliga nio länder där årsjämförelser är möjliga förväntas dock ökningar på årsbasis. Arbetsgivarna i Brasilien, Peru och Costa Rica redovisar de starkaste sysselsättningstrenderna i regionen. Den svagaste prognosen kommer från arbetsgivarna i USA där prognosen minskar något jämfört med förra kvartalet, men ökar något på årsbasis. De mexikanska arbetsgivarna har rapporterat ökningar sju kvartal i rad och inför det fjärde kvartalet redovisas årets starkaste jobbplaner. Även de kanadensiska arbetsgivarna lämnar sin starkaste prognos för året, till stor del beroende på att tillverkningsindustrin är starkare än på tio år. Bakgrunden till optimismen i Brasilien är framför allt den starka sysselsättningstrenden inom finans- och fastighetsbranschen där över hälften av arbetsgivarna uppger att de behöver anställa under det kommande kvartalet Costa Rica joined the survey in Q3 26. Mexiko Guatemala joined the survey in Q2 28. Peru Peru joined the survey in Q2 26. Argentina Brasilien USA Panama Argentina joined the survey in Q1 27. Brazil joined the survey in Q4 29. Panama joined the survey in Q2 21. Kanada Colombia Colombia joined the survey in Q

9 Internationella jämförelser Asien Singapore Taiwan Cirka 16 intervjuer har genomförts i Asien för att mäta förväntad sysselsättningstrend mellan oktober och december 21. Anställningsplanerna är positiva i regionen inför de kommande tre månaderna och de starkaste rapporterna kommer från Kina och Taiwan. De båda länderna lämnar de mest optimistiska prognoserna sedan undersökningen startade där Q2 25. Bland övriga länder varierar resultaten och jämfört med förra kvartalet rapporterar arbetsgivarna i Australien en liten minskning liksom Indien och Nya Zeeland. Men samtliga länder i regionen indikerar ökad sysselsättning jämfört med samma kvartal förra året. Sysselsättningstrenden i Japan är fortsatt försiktigt optimistisk samtidigt som tillverkningsindustrin i landet ökar för sjätte kvartalet i rad. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Indien, till stor del beroende på kraftiga ökningar inom den offentliga sektorn Kina Taiwan joined the survey in Q2 25. Nya Zeeland Australien Hongkong China joined the survey in Q2 25. New Zealand joined the survey in Q Indien Japan India joined the survey in Q

10 Internationella jämförelser Europa och Sydafrika Cirka 16 intervjuer har genomförts med arbetsgivare i 18 EMEA-länder för att mäta sysselsättningsplanerna inför det fjärde kvartalet 21. Precis som inför det tredje kvartalet är prognoserna blandade. Arbetsgivare i 1 länder rapporterar positiva jobbplaner i olika utsträckning för det kommande kvartalet, men i 11 länder mattas sysselsättningen jämfört med förra kvartalet. En årsjämförelse visar dock att arbets givarna i 15 av de 18 länderna rapporterar starkare sysselsättningsplaner inför det kommande kvartalet jämfört med samma period förra året. Sysselsättningstrenden är starkast i Schweiz, Norge, Polen och Tyskland och svagast i Grekland, Italien och Tjeckien. Betydande ökningar har skett på många håll i regionen inom finans- och fastighetssektorn och på årsbasis har sysselsättningsprognosen stärkts i 15 av de 18 länderna främst i Schweiz, Tyskland och Norge. De schweiziska arbetsgivarna rapporterar sin mest optimistiska prognos sedan undersökningen startade där Q3 25. I Grekland däremot försvagas arbetsmarknaden ytterligare och de grekiska arbetsgivarna lämnar den svagaste prognosen sedan undersökningen inleddes där. Tyskland Ungern Grekland Greece joined the survey in Q2 28. Irland Österrike Belgien Hungary joined the survey in Q3 29. Italien Nederländerna Tjeckien Frankrike Norge Polen Net Employment Outlook Czech Republic joined the survey in Q2 28. Poland joined the survey in Q

11 Rumänien Spanien Storbritannien Romania joined the survey in Q Schweiz Sverige Sydafrika Switzerland joined the survey in Q3 25. South Africa joined the survey in Q Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) är en undersökning som mäter trenderna på arbetsmarknaden, det vill säga i vilken utsträck - ning antalet anställda inom olika branscher kommer att öka eller minska under det kommande kvartalet. Arbetsmarknadsbarometern har publicerats varje kvartal i över 45 år och är ett av världens högst ansedda analysverktyg. Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen i världen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys. Konsekvent: Under mer än 45 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i USA och Kanada. Nu ställs samma fråga i totalt 36 länder världen över. Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med över 62 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 36 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Metoden Manpower Arbetsmarknadsbarometer baseras på välbeprövade analysmetoder för marknadsundersökningar. Undersökningen i alla länder sköts av Manpowers interna undersökningsteam i samarbete med Infocorp Research LTD. Undersökningen är noggrant utformad för att vara representativ för respektive land och felmarginalen för alla nationella, regionala och globala data är mindre än +/ 3,9. I Sverige omfattar undersökningen 75 arbetsgivare. Detta innebär att felmarginalen är mindre än +/ 3,6. En fråga En och samma fråga ställs till samtliga arbetsgivare som deltar i enkäten: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under oktober t.o.m december 21 i jämförelse med det innevarande kvartalet? Sysselsättningstrend I arbetsmarknadsbarometern använder vi begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: andelen arbetsgivare i procent som tror att den totala andelen anställda i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att sysselsättningen kommer att minska. Justeringar för säsongsbaserade svängningar Det innebär att informationen presenteras utan de fluktuationer hos syssel sättningen som normalt inträffar vid samma tid varje år. Historik 1962 Första versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras i USA och Kanada Storbritannien lanserar Arbetsmarknadsbarometern under namnet The Quarterly Survey of Employment Prospects. Undersökningen är liksom den amerikanska förlagan utformad som en framtidsprognos och den första i sitt slag i Europa Andra versionen lanseras i USA och Kanada. Analysmetoden uppdateras enligt de senaste rönen inom området marknadsprognoser. 22 Manpower Quarterly Survey of Employment Prospects i Storbritannien uppdateras för att anpassas till nya och förbättrade analysmetoder. Arbetsmarknadsbarometern lanseras i Mexiko och på Irland. 23 Tredje versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras och finns nu i totalt 18 länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. 24 Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras på Nya Zeeland. 25 Kina, Indien, Schweiz och Taiwan ingår numera i undersökningen. 2 21

12 26 Peru ingår från och med kvartal 2 och Costa Rica ingår från och med kvartal 3. Följande 15 länder kommer från och med kvartal 3 att justeras för säsongsvariationer: Australien, Belgien, Frankrike, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Sydafrika ingår i undersökningen från och med kvartal Argentina ingår från och med kvartal 1 i undersökningen. Nya Zeelands resultat justeras för säsongsvariationer kvartal Grekland, Polen, Rumänien, Tjeckien och Guatemala ingår från och med andra kvartalet 28. Från och med kvartal 2 justeras Kina och Taiwan för säsongsvariationer och från och med kvartal 3 justeras Schweiz och Indien. Colombia ingår från och med kvartal Ungern ingår från och med tredje kvartalet i undersökningen. Brasilien ingår för första gången från och med kvartal Panama ingår från och med kvartal 2 i Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Om Manpower Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower är med sina 4 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom rekrytering, uthyrning, hälsa, jobbförmedling, outsourcing, konsulting och omställning. I Sverige finns Manpower på 7 orter och har ca 11 medarbetare. Mer information finns på 22

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 213 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q3 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q1 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q4 13 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23 Manpower Q4 14 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/14 Arbetsmarknads- barometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 15 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 15 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 1 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 2 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q2 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 2, Manpower Inc. All rights reserved. Q2/ Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 11 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q 23 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q/3 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 2 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 15 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 15 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Vagabonds Resebarometer 2010

Vagabonds Resebarometer 2010 Juni 2010 Vagabonds Resebarometer 2010 - Svenska folkets resvanor Vagabonds Resebarometer 2010 är en årlig reseundersökning som kartlägger svenska folkets resvanor. Det är en totalundersökning av våra

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Meddelandeguide och formulär för certifikat av medicinsk nödvändighet 3 februari 2015 ENDAST FÖR KUNDER UTANFÖR USA Innehåll 1. Översikt... 3 2. Begränsade produkter... 4 3.

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2014 Rapport 2014:7 Halvårsrapport januari - juni 2014 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer