Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower"

Transkript

1 Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower

2 Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Asien Europa Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 16 Om Manpower 17 4

3 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 26 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt urval om 767 arbetsgivare i Sverige: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under de tre kommande månaderna fram till slutet av september 26 jämfört med inne varande kvartal? Ökning Av de svenska arbetsgivare som intervjuades svarade 16 procent att de förväntar sig att öka antalet anställda under det tredje kvartalet procent förutser en oförändrad anställningsaktivitet medan fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan. I denna rapport använder vi genomgående begreppet sysselsättnings - trend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att den totala sysselsättningen i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att den totala sysselsättningen kommer att minska. De svenska arbetsgivarna förväntar sig en minskad sysselsättning jämfört med föregående kvartal (en minskning med fem procentenheter). en hamnar på respektabla +11 procent, vilket är densamma som för ett år sedan. När det nu för första gången är möjligt att justera resultaten utifrån säsongsvariationer minskar sysselsättningstrenden med de fem procentenheterna, och blir istället + 7 procent inför det kommande kvartalet. Det är samma nivå som uppmättes inför samma period för ett år sedan. Minskning Ingen förändring Vet ej Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Justering för säsongsvariationer Regionala jämförelser Inför det kommande kvartalet rapporteras positiva sysselsättningsplaner från fyra av de fem regionerna. Ojusterade data visar att de mest optimistiska sysselsättningsplanerna rapporteras från östra Götaland (+17 procent) medan en betydligt större andel pessimistiska arbetsgivare återfinns i Skånes län (-2 procent). Norra och mellersta Sverige En liten minskning avseende sysselsättningsplanerna rapporteras från arbetsgivarna i norra och mellersta Sverige. en har minskat med en procentenhet jämfört med föregående kvartal och ökat med två procentenheter jämfört med samma period för ett år sedan. en hamnar därmed på positiva +11 procent. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer är sysselsättningstrenden fortsatt +11 procent. 4 När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer är det arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län som är mest optimistiska med en sysselsättningstrend på + 13 procent. Arbetsgivarna i Skånes län är fortsatt de mest pessimistiska med -4 procent. Norra och mellersta Sverige Östra Götaland Skånes län -4-2 Stockholms län och Uppsala län Västra Götalands län Östra Götaland Arbetsgivarna i östra Götaland rapporterar med +17 procent den högsta sysselsättningstrenden av alla regioner inför det kommande kvartalet. Det är en ökning både jämfört med föregående kvartal (fem procentenheter) och jämfört med samma period förra året (tre procentenheter). När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +11 procent, vilket är en minskning med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal och en ökning med en procentenheter jämfört med samma period förra året

4 Skånes län De skånska arbetsgivarna förväntar sig en rejäl minsk ning jämfört med föregående kvartal, och sysselsättningstrenden har gått ner med hela 19 procentenheter till -2 procent. en är därmed 24 procentenheter lägre än motsvarande period förra året. När säsongsvariationerna har tagits bort är sysselsättningstrenden -4 procent, vilket betyder en minskning med 1 procentenheter jämfört med föregående kvartal och med 11 procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Stockholms- och Uppsala län Minskade sysselsättningsplaner förutses av arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län, och sysselsättningstrenden har gått ner med åtta procentenheter till fortsatt positiva +12 procent. en är därmed sju procentenheter högre än samma period förra året. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +13 procent, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med samma period förra året. Branschjämförelser Inför det tredje kvartalet 26 rapporterar arbetsgivarna i samtliga tio branscher positiva sysselsättningsplaner utifrån ojusterade data. För andra kvartalet i rad är arbets - givarna inom hotell- och restaurangbranschen med +21 procent de mest optimistiska avseende sysselsättningen. För tredje kvartalet i rad har arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske de mest pessimistiska förväntningarna på sysselsättningen (+ procent). När säsongs variationerna är avlägsnade är det nio branscher som rapporterar positiva sysselsättningsplaner; arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske är den bransch som rapporterar negativa planer med en sysselsättningstrend på -1 procent. Transport och kommunikation har de mest optimistiska planerna med en sysselsättningstrend på +16 procent. Som framgår nedan ökar sysselsättningstrenden endast i en av de tio undersökta branscherna medan övriga rapporterar en minskad sysselsättningstrend jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period 2 ökar sysselsättningstrenden i sex branscher och minskar i tre branscher, medan en bransch förblir oförändrad Västra Götalands län En marginell minskning med två procentenheter jämfört med föregående kvartal gör att förväntad syssel sättning hamnar på optimistiska +14 procent för Västra Götalands län. Av tabellen framgår att sysselsättningstrenden ökat något jämfört med samma period förra året (4 procentenheter). Efter att resultaten säsongsjusterats blir syssel sättningstrenden + procent, vilket är en liten minskning jämfört med föregående kvartal (tre procentenheter ned) och en liten ökning jämfört med samma period förra året (tre procentenheter upp) Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet El-, värme- och vattenförsörjning Finans, fastighet- och uppdragsverksamhet Tillverkning Utvinning av mineral Offentlig förvaltning inkl. skola och sjukvård Hotell och restaurang Transport, lager och kommunikation Parti- och detaljhandel Jordbruk, skogsbruk och fiske Arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske rapporterar en marginell minskning jämfört med föregående kvartal. en har minskat med nio procentenheter jämfört med samma period förra året. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer ligger sysselsättningstrenden på -1 procent, vilket innebär en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period förra året innebär de justerade resultaten dock en minskning med nio procentenheter Byggverksamhet Arbetsgivarna inom byggbranschen tror på ökad sysselsättning under tredje kvartalet 26. Med en ökning på tre procentenheter jämfört med föregående kvartal hamnar sysselsättningstrenden på optimistiska +16 procent. Efter justeringar för säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden för byggbranschen +6 procent, vilket är sju procentenheter lägre än förra kvartalet men tre procentenheter högre än samma kvartal förra året

5 El-, värme- och vattenförsörjning Finans, uppdrag- och fastighetsverksamhet Offentlig sektor inkl skola och sjukvård Hotell och restaurang En rejäl minskning (-14 procentenheter) av sysselsättningen inom el-, värme- och vattenförsörjning jämfört med föregående kvartal, vilket är den största nedgången av samtliga branscher. Jämfört med motsvarande period förra året har syssel sättningstrenden gått ner något och är nu försiktiga + procent. När resultaten justerats för säsongsvariationer hamnar sysselsättningstrenden på +7 procent, en ned gång med nio procentenheter jämfört med föregående kvartal men i nivå med motsvarande kvartal 2. När säsongsvariationerna är borttagna från resultaten går sysselsättningstrenden inom finans- och fastighetsbranschen ner med åtta procentenheter till +8 procent. Det är en liten ökning (en procentenhet) jämfört med tredje kvartalet förra året. Justerat är resultatet +7 procent. Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn rapporterar en liten minskning av sina sysselsättningsplaner inför det kommande kvartalet, och sysselsättningstrenden har gått ner med två procentenheter till +11 procent. Syssel - sättningstrenden har minskat med tre procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. När säsongsvariationerna är avlägsnade blir sysselsättningstrenden försiktiga + procent, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med förra kvartalet men en ökning med två procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. För andra kvartalet i rad rapporterar arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen de mest optimistiska sysselsättningsplanerna. en hamnar på stabila +21 procent (en minskning med fyra procent enheter). Arbetsgivarna är mer optimistiska än de var för ett år sedan, eftersom sysselsättningstrenden är två procentenheter högre än den som uppmättes då. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer hamnar sysselsättningstrenden på +13 procent. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal och med två procentenheter på årsbasis Tillverkning Utvinning av mineral Arbetsgivarna inom tillverkningsindustrin förväntar sig, med en sysselsättningstrend på +1 procent, minskade sysselsättningsnivåer under det tredje kvartalet 26. I tabellen framgår att sysselsättningstrenden minskat med hela 12 procentenheter jämfört med föregående kvartal och med tre procentenheter jämfört med samma kvartal 2. Efter att resultaten justerats utifrån säsongsvariationer ligger sysselsättningstrenden på +8 procent, vilket innebär en minskning med fem procent enheter jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period föregående år är resultaten de - samma oavsett om de justeras eller ej: en nedgång med tre procentenheter. Arbetsgivarna inom utvinning av mineral förväntar sig minskade sysselsättningsplaner jämfört med förra kvartalet, men är fortsatt optimistiska med +2 procent. en förblir stabil jämfört med för ett år sedan. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +8 procent, vilket innebär en oförändrad trend jämfört med för ett år sedan men en rejäl minskning med 18 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Transport och kommunikation en har minskat med fyra procent enheter till försiktigt optimistiska +9 procent. Jämfört med samma period föregående år har dock sysselsättningstrenden ökat med sex procentenheter. Efter säsongsjusteringar blir sysselsättningstrenden optimistiska +16 procent, vilket är en ökning med åtta procentenheter både jämfört med förra kvartalet och med samma kvartal för ett år sedan. Parti- och detaljhandel Arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln rapporterar en sysselsättningstrend på +8 procent, både avseende ojusterade och justerade data. Skillnaden avseende de ojusterade resultaten jämfört med föregående kvartal är nio procentenheter ned, men efter säsongsjusteringar är nedgången endast en procentenhet

6 Global arbetsmarknadsbarometer Över 49 arbetsgivare i 2 länder har intervjuats för att mäta förväntad sysselsättning mellan juli och september 26. Arbetsgivare i 23 av de 2 länder som undersökts rapport erar en positiv sysselsättningstrend inför det tredje kvartalet 26, men 14 av länderna rapporterar en minskad sysselsättningstrend jämfört med föregående kvartal. Arbetsgivarna i 11 av de 2 länderna rapporterar en ökad sysselsättning jämfört med samma period förra året. De mest optimistiska förväntningarna rapporteras från Indien, Hongkong, Japan, Costa Rica, Taiwan och USA, medan de mest pessimistiska arbetsgivarna återfinns i Tyskland, Italien, och Nederländerna. Noterbart är att arbetsgivarna i Indien, Hongkong, Irland, Belgien Nord- och Sydamerika Kanada Mexiko Peru Australien Kina Hongkong Indien Japan Nya Zeeland Singapore Taiwan 29 (19) 1 29 (21) 1 21 (2) (17) (2) (24) (22) 1 31 och Österrike lämnar sina starkaste rapporter hittills. Kina däremot rapporterar sin svagaste prognos sedan undersökningen startade där. Europeiska arbetsgivare i sex länder är mer optimistiska avseende sysselsättningen nu än för ett år sedan. Arbets g ivarna i Asien är dock mer pessimistiska än för tre månader sedan. Arbetsgivarna i Costa Rica, som deltar i undersökningen för första gången, rapporterar positiva sysselsättningsplaner och förväntningarna i Kanada, Mexiko och USA är fortsatt stabilt positiva. Kommentarerna är baserade på säsongsjusterade data i de fall sådana finns tillgängliga. 29 (19) 1 Costa Rica (18) 1-19 (19) (1) (27) (24) (11) 1 23 (-2) 1-2 (-1) 1 USA 2 (21) 1 24 (21) 1 2 (21) 1 1 () 1 () 1 Asien 3:e kvartalet 2 3:e kvartalet 2 2 (2) (19) (19) (9) :a kvartalet 26 2:a kvartalet 26 3:e kvartalet 26 3:e kvartalet 26 mellan andra och tredje kvartalet 26-1 mellan andra och tredje kvartalet 26 - (-2) 1-1 (2) () (-11) 1-8 mellan tredje kvartalet 2 och 26 () 1 1 (1) 1 mellan tredje kvartalet 2 och 26 - (-) (8) 1 9 () (2) 1-1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Över 22 intervjuer har genomförts i Kanada, Costa Rica, Mexiko, Peru och USA för att mäta förväntad sysselsättning mellan juli och september 26. Övergripande är sysselsättningstrenden för regionen stabil och positiv, så den nordamerikanska arbetsmarknaden tycks röra sig på ett likartat sätt. Detta kvartal deltar Costa Rica för första gången, och resultaten indikerar en positiv sysselsättning inför det kommande kvartalet. Kanada Mexiko Arbetsgivarna i USA förutspår samma solida sysselsättningsplaner som de senaste två åren, och sysselsättningen i Mexiko fortsätter att ligga på ungefär samma nivå som vid denna tidpunkt föregående år. Dock förväntas sysselsättningstempot i Peru att minska rejält under de kommande tre månaderna. Kommentarerna är baserade på säsongsjusterade data i de fall sådana finns tillgängliga. Costa Rica Peru Peru joined the survey in Q Europa Österrike Belgien Frankrike Tyskland Irland Italien Nederländerna Norge Spanien Sverige Schweiz Storbritannien 3:e kvartalet 2 (4) 1 8 (6) 1 4 (4) 1 4 (2) 1 2 (17) 1 3 (1) 1 3 (2) 1 17 (16) 1 1 (7) 1 11 (7) 1 12 (12) 1 2:a kvartalet 26 7 () 1 8 (8) 1 4 () 1 (4) 1 1 (1) 1-1 (-4) 1 7 (9) 1 16 (14) 1 17 (16) 1 16 (12) (11) 1 3:e kvartalet (12) 1 13 (12) 1 4 (4) 1 1 (-2) 1 22 (18) 1 2 () 1 4 (2) 1 16 (14) 1 16 (12) 1 11 (7) 1 13 (13) 1 mellan andra och tredje kvartalet 26 7 (7) 1 (4) 1 (-1) 1-4 (-6) 1 7 (3) 1 3 (4) 1-3 (-7) 1 () 1-1 (-4) 1 - (-) 1-4 (2) 1 mellan tredje kvartalet 2 och 26 9 (8) 1 (6) 1 () 1-3 (-4) 1 2 (1) 1-1 (-1) 1 1 () 1-1 (-2) 1 6 () 1 () 1 1 (1) 1 USA Siffrorna inom parentes anger sysselsättningstrenden när den justerats för säsongsvariationer. 1 11

7 Internationella jämförelser Asien Nära 16 intervjuer har genomförts i Asien för att mäta den förväntade sysselsättningen mellan juli och september 26. Den förväntade sysselsättningstrenden är positiv i samtliga undersökta länder i Asien. Indien lämnar den starkaste rapporten av alla undersökta länder, och rapporten är även den mest optimistiska sedan undersökningen startade i Indien. Även Japan och Hongkong rapporterar den högsta sysselsättningstrenden sedan undersökningen inleddes där tredje Australien kvartalet 23. Kina lämnar istället sin svagaste prognos sedan undersökningen startade i landet andra kvartalet 2. Noterbart är att arbetsgivarna i Singapore rapporterar en sysselsättningstrend som är betydligt mindre optimistisk än för tre månader sedan, och Nya Zeeland lämnar de svagaste sysselsättningsplanerna sedan starten. Kommentarerna är baserade på säsongsjusterade data i de fall sådana finns tillgängliga. Hongkong Kina Singapore Nya Zeeland Taiwan Indien Japan

8 Internationella jämförelser Europa Över 11 intervjuer har genomförts i 12 euro peiska länder för att mäta den förväntade sysselsättningen mellan juli och september 26. När resultaten justerats utifrån säsongsvariationer fortsätter de europeiska arbetsgivarna att ha positiva sysselsättningsplaner, och en majoritet bedömer att sysselsättningen kommer att öka jämfört med föregående kvartal; sex länder förutspår en ökning medan fem länder rapporterar en minskning. Jämfört med samma kvartal förra året har sysselsättningstrenden ökat i sex av de 12 länderna. De starkaste europeiska prognoserna har lämnats av arbetsgivarna i Irland, Norge samt Storbritannien. Den minst optimistiska, och enda negativa, prognosen rapporteras från Tyskland medan Italien rapporterar sysselsättningstrenden noll. De tyska arbetsgivarna fortsätter att pendla mellan positiva och negativa sysselsättningstrender, och tredje kvartalets negativa prognos är svagare än både den som lämnades förra kvartalet och samma kvartal förra året. Arbetsgivarna i Österrike, Belgien och Irland rapporterar sina starkaste prognoser sedan undersökningen startade i dessa länder. Irland Nederländerna Italien Norge Österrike Belgien Schweiz Spanien Frankrike Tyskland Switzerland joined the survey in Q3 2. Sverige Storbritannien

9 Om Manpowers Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) är en undersökning som mäter trenderna på arbetsmarknaden, det vill säga i vilken utsträck - ning antalet anställda inom olika branscher kommer att öka eller minska under det kommande kvartalet. Arbetsmarknadsbarometern har publicerats varje kvartal i över 4 år och är ett av världens högst ansedda analysverktyg. Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen i världen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys. Konsekvent: Under mer än 4 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i USA och Kanada. Nu ställs samma fråga i totalt 2 länder världen över. Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med 49 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 2 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Metoden Manpower Arbetsmarknadsbarometer baseras på välbeprövade analysmetoder för marknadsundersökningar. Undersökningsteamet för alla länder är sammansatt av Manpowers Market Intelligence Team; the Organisation Research and Analysis Division of Right Management Consultants. Undersökningen är noggrant utformad för att vara representativ för respektive land och felmarginalen för alla nationella, regionala och globala data är mindre än +/ 4,1. I Sverige genomförs undersökningen av Right Management, ett oberoende företag inom Manpower och omfattar 767 arbetsgivare. Detta innebär att felmarginalen är mindre än +/ 3,6. En fråga En och samma fråga ställs till samtliga arbetsgivare som deltar i enkäten: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under juli tom september 26 i jämförelse med det innevarande kvartalet? I arbetsmarknadsbarometern använder vi begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att sysselsättningen kommer att minska. Justeringar för säsongsbaserade svängningar I Australien, Belgien, Frankrike, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Österrike justeras resultatet med hänsyn till säsongsbaserade svängningar, vilket i ett längre tidsperspektiv ger en ännu tydligare bild. Det innebär att informationen presenteras utan de fluktuationer hos syssel sättningen som normalt inträffar vid samma tid varje år. Manpower planerar att införa dessa justeringar även i övriga länder i takt med att tillräckligt underlag samlats in. Historik 1962 Första versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras i USA och Kanada Storbritannien lanserar arbetsmarknadsbarometern under namnet The Quarterly Survey of Employment Prospects. Undersökningen är liksom den amerikanska förlagan utformad som en framtidsprognos och den första i sitt slag i Europa Andra versionen lanseras i USA och Kanada. Analysmetoden uppdateras enligt de senaste rönen inom området marknadsprognoser. 22 Manpower Quarterly Survey of Employment Prospects i Storbritannien uppdateras för att anpassas till nya och förbättrade analysmetoder. Arbetsmarknadsbarometern lanseras i Mexiko och Irland. 23 Tredje versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras och finns nu i totalt 18 länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. 24 Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras i Nya Zeeland. 2 Kina, Indien, Schweiz och Taiwan ingår numera i undersökningen. 26 Peru ingår från och med kvartal 2 och Costa Rica ingår från och med kvartal 3. Följande 1 länder kommer från och med kvartal 3 att justeras för säsongsvariationer: Australien, Belgien, Frankrike, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Tyskland, och Österrike. Om Manpower Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower är med sina 4 4 kontor i 72 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom bemanning, rekrytering, outsourcing och konsulting. I Sverige finns Manpower på ett 4-tal orter och har ca 1 medarbetare. Manpower Sverige omsatte 4,7 miljarder kr år 2. Elan IT och Right Management är företag som ingår i Manpower. Mer information finns på

10 Manpower Employment Outlook Survey Sverige 18

11 Manpower, Box 112, Stockholm 26, Manpower Inc. All rights reserved.

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q3 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 213 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q1 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 1 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 15 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 15 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q4 13 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 2 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23 Manpower Q4 14 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/14 Arbetsmarknads- barometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q2 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 2, Manpower Inc. All rights reserved. Q2/ Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 11 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q 23 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q/3 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 2 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan

Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan För mer information kontakta: Stefan Rizvi Monster Worldwide Sweden +46 8506 523 61 stefan.rizvi@monster.se Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan Sammanfattning september 20: Monster Employment

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-Jan

Läs mer

Oförändrat antal platsannonser på ett år

Oförändrat antal platsannonser på ett år För mer information, kontakta: Carl Silverstolpe, Managing Director Monster Scandinavia +46 703 42 0320 Carl.silverstolpe@monster.se Oförändrat antal platsannonser på ett år Sammanfattning juli 20: Monster

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2017-02-22 2017/002302 1 (11) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00159/ARM Enheten för svarstjänst Maja Todorovic, 010-730 96 27 maja.todorovic@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning

Läs mer

Platsannonserna nio procent färre än för ett år sedan

Platsannonserna nio procent färre än för ett år sedan För mer information, kontakta: Carl Silverstolpe, Managing Director Monster Scandinavia +46 703 42 0320 Carl.silverstolpe@monster.se Platsannonserna nio procent färre än för ett år sedan Sammanfattning

Läs mer