Kvartal Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige"

Transkript

1 Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige

2 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Asien Europa Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 15 Om Manpower Manpower arbetar med människor som får företag att växa och med företag som får människor att växa. Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 72 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting samt in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte MSEK år 24. Manpower Sverige finns på ett 4-tal orter och har 9.5 medarbetare. Elan IT Resource och Right Management Group är bolag som ingår i Manpower.

3 Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 26 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt urval om 75 arbetsgivare i Sverige: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under de tre kommande månaderna fram till slutet av mars 26 jämfört med innevarande kvartal? Av de svenska arbetsgivare som intervjuades svarade åtta procent att de förväntar sig att öka antalet anställda under det första kvartalet % förutser en oförändrad anställningsaktivitet medan sex procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan. Sammantaget gör detta att sysselsättningstrenden hamnar på i stort sett oförändrade +2 %. Ökning Minskning Ingen förändring Vet ej Sysselsättningstrend % % % % % Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet De svenska arbetsgivarna förväntar sig en något minskad sysselsättning både jämfört med föregående kvartal och samma kvartal förra året (en minskning med en respektive tre procentenheter). Det innebär att sysselsättningstrenden är den lägsta sedan Manpower Arbetsmarknadsbarometer startade i juni 23. I denna rapport använder vi genomgående begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda kommer att minska. Regionala jämförelser Norra och mellersta Sverige Östra Götaland Skånes län 1 Stockholms län och Uppsala län 4 Västra Götalands län Inför det första kvartalet rapporteras positiva sysselsättningsplaner från fyra regioner, medan östra Götaland som enda region rapporterar en negativ sysselsättningstrend. Som framgår av följande diagram minskar sysselsättningstrenden i två av de fem regionerna både jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal förra året. 3

4 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Norra och mellersta Sverige Stockholms län och Uppsala län En ökning avseende sysselsättningsplanerna rapporteras från arbetsgivarna i norra och mellersta Sverige. Sysselsättningstrenden har ökat med fem procentenheter jämfört med föregående kvartal och med fyra procentenheter jämfört med samma period för ett år sedan. Sysselsättningstrenden hamnar därmed på positiva + %, vilket är den starkaste noteringen på över ett år. Östra Götaland Minskade sysselsättningsplaner förutses av arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län, och sysselsättningstrenden har gått ner med åtta procentenheter till +4 %. Sysselsättningstrenden är därmed två procentenheter lägre än samma period förra året. Västra Götalands län Arbetsgivarna i östra Götaland rapporterar den största minskningen av alla regioner både jämfört med föregående kvartal ( procentenheter) och jämfört med samma period förra året ( 21 procentenheter). Sysselsättningstrenden på % är den svagaste sysselsättningstrend som uppmätts i östra Götaland sedan undersökningen startade i Sverige 23. En ökning med fem procentenheter jämfört med föregående kvartal gör att förväntad sysselsättning hamnar på försiktigt positiva +3 % för Västra Götalands län. Av tabellen framgår att sysselsättningstrenden ökat något jämfört med samma period förra året (1 procentenhet). Skånes län De skånska arbetsgivarna förväntar sig en liten ökning jämfört med föregående kvartal, och sysselsättningstrenden har gått upp med fyra procentenheter till +1 %. Sysselsättningstrenden är därmed en procentenhet högre än motsvarande period förra året. 4

5 Branschjämförelser Jordbruk, skogsbruk och fiske 7 Byggverksamhet 3 El-, värme- och vattenförsörjning Finans, fastighet- och uppdragsverksamhet Tillverkning Utvinning av mineral Offentlig förvaltning inkl. skola och sjukvård Hotell och restaurang Transport, lager och kommunikation Parti- och detaljhandel Inför det första kvartalet 26 rapporterar arbetsgivarna i fem av tio branscher positiva sysselsättningsplaner. Arbetsgivarna inom transport och kommunikation samt finans- och fastighetsverksamhet (båda +11 %) är mest optimistiska avseende sysselsättningen inför det första kvartalet 26. Arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske har de mest pessimistiska förväntningarna på sysselsättningen ( 7 %). Som framgår av tabellerna nedan ökar sysselsättningstrenden i tre av de tio undersökta branscherna medan sex branscher rapporterar en minskad sysselsättningstrend jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period 24 ökar sysselsättningstrenden i fyra branscher och den minskar i fem branscher, medan en bransch är oförändrad. Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet För tredje kvartalet i rad minskar arbetsgivarnas sysselsättningsplaner inom jordbruk, skogsbruk och fiske, och jämfört med samma period förra året har sysselsättningstrenden gått ner sex procentenheter. Sysselsättningstrenden har minskat med tio procentenheter jämfört med föregående kvartal och ligger nu på svaga 7 %, den svagaste för branschen sedan undersökningen startade i Sverige. Arbetsgivarna inom byggbranschen har reducerat sina sysselsättningsplaner inför det första kvartalet 26. Sysselsättningstrenden hamnar på 3 %, vilket är en minskning med hela 12 procentenheter jämfört med kvartalet före. Byggbranschen rapporterar därmed den största minskningen av alla undersökta branscher jämfört med föregående kvartal. Sysselsättningstrenden har gått ner även jämfört med samma period förra året ( 2 procentenheter). 5

6 Manpower Employment Outlook Survey Sverige El-, värme- och vattenförsörjning Finans, fastighet- och uppdragsverksamhet En fortsatt minskning av sysselsättningen inom el-, värme- och vattenförsörjning förväntas både jämfört med föregående kvartal ( 3 procentenheter) och jämfört med motsvarande period förra året ( 7 procentenheter). Sysselsättningstrenden hamnar på 1 %, vilket är det svagaste uppmätta resultatet för branchen sedan undersökningen startade i Sverige. Sysselsättningstrenden inom finans- och fastighetsbranschen har ökat med sex procentenheter till positiva +11 %. Detta gör finansoch fastighetsbranschen, tillsammans med transport och kommunikation, till de mest optimistiska branscherna inför första kvartalet 26. Sysselsättningstrenden har gått upp en procentenhet jämfört med samma kvartal förra året. Tillverkning Utvinning av mineral Arbetsgivarna inom tillverkningsindustrin förväntar sig, med en sysselsättningstrend på +5 %, minskade sysselsättningsnivåer under det första kvartalet 26. Av diagramet framgår att sysselsättningstrenden minskat med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal och med sex procentenheter jämfört med samma kvartal 25. I och med detta är den rapporterade sysselsättningstrenden den svagaste för tillverkningsindustrin sedan undersökningen startade i Sverige. Arbetsgivarna inom utvinning av mineral rapporterar i det närmaste oförändrade sysselsättningsplaner jämfört med förra kvartalet, och sysselsättningstrenden hamnar på 3 %. Sysselsättningstrenden har ökat markant jämfört med samma kvartal förra året (+16 procentenheter), vilket gör branschen till den som ökat mest av de undersökta branscherna. 6

7 Offentlig sektor, inkl skola och sjukvård Hotell och restaurang Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn rapporterar oförändrade sysselsättningsplaner jämfört med förra kvartalet, vilket gör att sysselsättningstrenden fortsatt är 3 %. Sysselsättningstrenden har minskat med sex procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Transport, lager och kommunikation En liten minskning av sysselsättningsplanerna förväntas bland arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen. Sysselsättningstrenden hamnar på +7 %, vilket är en minskning med sex procentenheter jämfört med föregående kvartal. Men trots detta är arbetsgivarna mer optimistiska än de var för ett år sedan, eftersom sysselsättningstrenden är fem procentenheter högre än den som uppmättes då. Parti- och detaljhandel För andra kvartalet i rad är det arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen som är de mest optimistiska inför det kommande kvartalet, denna gång tillsammans med finans- och fastighetsbranschen. Sysselsättningstrenden har minskat med fem procentenheter till stadiga +11 %. Jämfört med samma period föregående år har dock sysselsättningstrenden ökat rejält (+11 procentenheter). Anställningsplanerna för arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln har ökat rejält jämfört med föregående kvartal, och sysselsättningstrenden är nu +6 %. Ökningen om nio procentenheter tar parti- och detaljhandeln tillbaka till samma nivåer som de tre första kvartalen 25. Ingen skillnad kan noteras jämfört med samma kvartal förra året. 7

8 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Global arbetsmarknadsbarometer Över 45 arbetsgivare i 23 länder har intervjuats för att mäta förväntad anställningsaktivitet mellan januari och mars 26. Regionala och internationella jämförelser Arbetsgivare i 19 av 23 länder förväntar sig en positiv sysselsättningsaktivitet för det kommande kvartalet, men trots detta rapporterar 11 av de 23 länderna lägre nivåer jämfört med samma kvartal 25. Arbetsgivare i 14 länder, framförallt i Europa, förväntar sig svagare sysselsättningsnivåer jämfört med för tre månader sedan. Arbetsgivarna i Indien, Nya Zeeland, USA samt Australien rapporterar de mest optimistiska sysselsättningstrenderna, medan arbetsgivarna i Tyskland, Österrike och Italien är de mest pessimistiska. De österrikiska arbetsgivarna levererar sin första negativa sysselsättningstrend, och Italien rapporterar sin lägsta nivå sedan undersökningen startade där 23. Trots att de tyska arbetsgivarna förväntar sig en nedgång i sysselsättningen inför det första kvartalet 26 är sysselsättningstrenden något högre än den var för ett år sedan. Efter att de amerikanska och kanadensiska resultaten justeras för säsongsvariationer är arbetsgivarna fortsatt optimistiska. I Storbritannien visar säsongsjusterade data en ökning jämfört med föregående kvartal men jämfört med samma period förra året har sysselsättningstrenden gått ner. 8

9 * Siffrorna inom parentes anger sysselsättningstrenden när den justerats för säsongsvariationer för sysselsättningsaktiviteterna i Kanada, Storbritannien och USA. 9

10 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Över 21 intervjuer har genomförts i USA, Kanada och Mexiko för att mäta den förväntade sysselsättningstrenden mellan januari och mars 26. Arbetsgivarna i alla de tre länderna rapporterar positiva sysselsättningsplaner inför de första tre månaderna 26. Arbetsgivarna i USA, som rapporterar samma sysselsättningsnivå som föregående kvartal, är de mest optimistiska avseende sysselsättningen. De kanadensiska arbetsgivarna förväntar sig en mindre nedgång jämfört med förra året men sysselsättningstrenden är fortsatt stabil. De mexikanska arbetsgivarna förväntar sig en starkare inledning på det nya året, då man rapporterar en sysselsättningstrend på samma höga nivå som det högst rapporterade första kvartalet hittills. Kanada Mexiko * USA * * Sysselsättnigstrenden när den justerats för säsongsvariationer i Kanada och USA.

11 Internationella jämförelser Asien Nära 13 intervjuer har genomförts i Asien för att mäta den förväntade anställningstrenden mellan januari och mars 26. En fortsatt positiv anställningsaktivitet förutspås i de länder Manpower undersökt i Asien, och arbetsgivarna i Australien, Kina, Hongkong, Japan, Nya Zeeland och Taiwan rapporterar ökade sysselsättningsplaner jämfört med de sista månaderna 25. Indiska arbetsgivare rapporterar återigen den starkaste sysselsättningstrenden av samtliga undersökta länder världen över. Arbetsgivarna i Singapore är de minst optimistiska i Asien inför det kommande kvartalet, och sysselsättningstrenden har gått ner rejält. Noterbart är att Australien och Japan rapporterar sina starkaste första kvartal sedan undersökningen startade i regionen 23. Australien Hongkong Indien Japan 11

12 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kina Nya Zeeland Singapore Taiwan 12

13 Internationella jämförelser Europa Över 11 intervjuer har genomförts i 12 europeiska länder för att mäta den förväntade anställningstrenden för det första kvartalet 26. De europeiska arbetsgivarnas sysselsättningsplaner är, med undantag för Storbritannien, Norge och Irland, inte särskilt optimistiska. Jämfört med samma period föregående år har sysselsättningstrenden minskat i sju av de 12 undersökta länderna. Jämfört med föregående kvartal har sysselsättningstrenden minskat i hela tio länder. De mest optimistiska arbetsgivarna avseende sysselsättningsnivån återfinns i Storbritannien, Norge och Irland. De svagaste sysselsättningstrenderna rapporteras från de tyska, österrikiska och italienska arbetsgivarna. Men även om den tyska sysselsättningstrenden gick ner jämfört med föregående kvartal, har den ökat något jämfört med första kvartalet 25. Österriska och italienska arbetsgivare planerar större neddragningar än ökningar av sysselsättningen, och deras respektive sysselsättningstrend är de lägsta som uppmätts i dessa länder sedan undersökningen startade 23. Även de franska arbetsgivarna har blivit mer pessimistiska avseende sysselsättningen, och även där noteras bottennivåer. Andelen franska arbetsgivare som planerar neddragningar är lika stor som andelen som planerar att anställa. De brittiska resultaten är, baserade på säsongsjusterade data, något högre än för ett kvartal sedan men lägre än de var för ett år sedan. Österrike Belgien Frankrike Tyskland 13

14 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Irland Italien Nederländerna Norge Schweiz Spanien Sverige Storbritannien * * Sysselsättnigstrenden när den justerats för säsongsvariationer i Storbritannien. 14

15 Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) är en undersökning som mäter trenderna på arbetsmarknaden, det vill säga i vilken utsträckning antalet anställda inom olika branscher kommer att öka eller minska under det kommande kvartalet. Arbetsmarknadsbarometern har publicerats varje kvartal i över 4 år och är ett av världens högst ansedda analysverktyg. Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen i världen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys. Konsekvent: Under mer än 4 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i USA och Kanada. Från och med kvartal tre 25 ställs samma fråga i totalt 23 länder världen över. Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med 45 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 23 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Metoden Manpower Arbetsmarknadsbarometer baseras på välbeprövade analysmetoder för marknadsundersökningar. Undersökningsteamet för alla länder är sammansatt av Manpowers Market Intelligence Team; the Organisation Research and Analysis Division of Right Management Consultants. Undersökningen är noggrant utformad för att vara representativ för respektive land och felmarginalen för alla nationella, regionala och globala data är mindre än +/ 4, %. I Sverige genomförs undersökningen av Right Management Consultants, ett oberoende företag inom Manpowergruppen och omfattar 75 arbetsgivare. Detta innebär att felmarginalen är mindre än +/ 3,6 %. En fråga En och samma fråga ställs till samtliga arbetsgivare som deltar i enkäten: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under januari t o m mars 26 i jämförelse med det innevarande kvartalet? Sysselsättningstrend I arbetsmarknadsbarometern använder vi begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att sysselsättningen kommer att minska. Justeringar för säsongsbaserade svängningar I USA, Kanada och Storbritannien justeras resultatet med hänsyn till säsongsbaserade svängningar, vilket i ett längre tidsperspektiv ger en ännu tydligare bild. Det innebär att informationen presenteras utan de fluktuationer hos sysselsättningen som normalt inträffar vid samma tid varje år. Manpower planerar att införa dessa justeringar även i övriga länder i takt med att tillräckligt underlag samlats in. Historik 1962 Första versionen av Manpower Arbetsmarknads barometer lanseras i USA och Kanada Storbritannien lanserar arbetsmarknadsbarometern under namnet The Quarterly Survey of Employment Prospects. Undersökningen är liksom den amerikanska förlagan utformad som en framtidsprognos och den första i sitt slag i Europa Andra versionen lanseras i USA och Kanada. Analysmetoden uppdateras enligt de senaste rönen inom området marknadsprognoser. 22 Manpower Quarterly Survey of Employment Prospects i Storbritannien uppdateras för att anpassas till nya och förbättrade analysmetoder. Arbetsmarknadsbarometern lanseras i Mexiko och Irland. 23 Tredje versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras och finns nu i totalt 18 länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. 24 Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras i Nya Zeeland. 25 Kina, Indien, Schweiz och Taiwan ingår numera i undersökningen.

16 26, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower, Box 1125, Stockholm

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Innehåll Q3/6 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 28 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 1

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q3 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 213 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q1 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 3 15 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 15 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 1 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q4 13 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige 2 216 Sverige Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 216 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt

Läs mer

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23

Q4/14 Q Manpower. Arbetsmarknads- barometer Sverige. Innehåll. Sverige 4. Globalt 12. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 23 Manpower Q4 14 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/14 Arbetsmarknads- barometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q2 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 2, Manpower Inc. All rights reserved. Q2/ Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 11 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan

Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan För mer information kontakta: Stefan Rizvi Monster Worldwide Sweden +46 8506 523 61 stefan.rizvi@monster.se Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan Sammanfattning september 20: Monster Employment

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2017-02-22 2017/002302 1 (11) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00159/ARM Enheten för svarstjänst Maja Todorovic, 010-730 96 27 maja.todorovic@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q 23 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q/3 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 2 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Oförändrat antal platsannonser på ett år

Oförändrat antal platsannonser på ett år För mer information, kontakta: Carl Silverstolpe, Managing Director Monster Scandinavia +46 703 42 0320 Carl.silverstolpe@monster.se Oförändrat antal platsannonser på ett år Sammanfattning juli 20: Monster

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Facklig anslutning år 2015

Facklig anslutning år 2015 ARBETSMARKNAD Facklig anslutning år 2015 Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990 2015 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll Sammanfattning... 2 1 Facklig anslutning

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

2005:6. Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv ISSN

2005:6. Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv ISSN 005:6 Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv 1983 004 ISSN 1653-359 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den snabba ökningen av sjukfrånvaron i Sverige mellan 1998 och 003 väckte frågor om i

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer