Kvartal Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige"

Transkript

1 Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige

2 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8 Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Asien Europa Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer 15 Om Manpower Manpower arbetar med människor som får företag att växa och med företag som får människor att växa. Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 72 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting samt in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte MSEK år 24. Manpower Sverige finns på ett 4-tal orter och har 9.5 medarbetare. Elan IT Resource och Right Management Group är bolag som ingår i Manpower.

3 Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 26 genomfördes genom att ställa följande fråga till ett representativt urval om 75 arbetsgivare i Sverige: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under de tre kommande månaderna fram till slutet av mars 26 jämfört med innevarande kvartal? Av de svenska arbetsgivare som intervjuades svarade åtta procent att de förväntar sig att öka antalet anställda under det första kvartalet % förutser en oförändrad anställningsaktivitet medan sex procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan. Sammantaget gör detta att sysselsättningstrenden hamnar på i stort sett oförändrade +2 %. Ökning Minskning Ingen förändring Vet ej Sysselsättningstrend % % % % % Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet Första kvartalet De svenska arbetsgivarna förväntar sig en något minskad sysselsättning både jämfört med föregående kvartal och samma kvartal förra året (en minskning med en respektive tre procentenheter). Det innebär att sysselsättningstrenden är den lägsta sedan Manpower Arbetsmarknadsbarometer startade i juni 23. I denna rapport använder vi genomgående begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda kommer att minska. Regionala jämförelser Norra och mellersta Sverige Östra Götaland Skånes län 1 Stockholms län och Uppsala län 4 Västra Götalands län Inför det första kvartalet rapporteras positiva sysselsättningsplaner från fyra regioner, medan östra Götaland som enda region rapporterar en negativ sysselsättningstrend. Som framgår av följande diagram minskar sysselsättningstrenden i två av de fem regionerna både jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal förra året. 3

4 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Norra och mellersta Sverige Stockholms län och Uppsala län En ökning avseende sysselsättningsplanerna rapporteras från arbetsgivarna i norra och mellersta Sverige. Sysselsättningstrenden har ökat med fem procentenheter jämfört med föregående kvartal och med fyra procentenheter jämfört med samma period för ett år sedan. Sysselsättningstrenden hamnar därmed på positiva + %, vilket är den starkaste noteringen på över ett år. Östra Götaland Minskade sysselsättningsplaner förutses av arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län, och sysselsättningstrenden har gått ner med åtta procentenheter till +4 %. Sysselsättningstrenden är därmed två procentenheter lägre än samma period förra året. Västra Götalands län Arbetsgivarna i östra Götaland rapporterar den största minskningen av alla regioner både jämfört med föregående kvartal ( procentenheter) och jämfört med samma period förra året ( 21 procentenheter). Sysselsättningstrenden på % är den svagaste sysselsättningstrend som uppmätts i östra Götaland sedan undersökningen startade i Sverige 23. En ökning med fem procentenheter jämfört med föregående kvartal gör att förväntad sysselsättning hamnar på försiktigt positiva +3 % för Västra Götalands län. Av tabellen framgår att sysselsättningstrenden ökat något jämfört med samma period förra året (1 procentenhet). Skånes län De skånska arbetsgivarna förväntar sig en liten ökning jämfört med föregående kvartal, och sysselsättningstrenden har gått upp med fyra procentenheter till +1 %. Sysselsättningstrenden är därmed en procentenhet högre än motsvarande period förra året. 4

5 Branschjämförelser Jordbruk, skogsbruk och fiske 7 Byggverksamhet 3 El-, värme- och vattenförsörjning Finans, fastighet- och uppdragsverksamhet Tillverkning Utvinning av mineral Offentlig förvaltning inkl. skola och sjukvård Hotell och restaurang Transport, lager och kommunikation Parti- och detaljhandel Inför det första kvartalet 26 rapporterar arbetsgivarna i fem av tio branscher positiva sysselsättningsplaner. Arbetsgivarna inom transport och kommunikation samt finans- och fastighetsverksamhet (båda +11 %) är mest optimistiska avseende sysselsättningen inför det första kvartalet 26. Arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske har de mest pessimistiska förväntningarna på sysselsättningen ( 7 %). Som framgår av tabellerna nedan ökar sysselsättningstrenden i tre av de tio undersökta branscherna medan sex branscher rapporterar en minskad sysselsättningstrend jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period 24 ökar sysselsättningstrenden i fyra branscher och den minskar i fem branscher, medan en bransch är oförändrad. Jordbruk, skogsbruk och fiske Byggverksamhet För tredje kvartalet i rad minskar arbetsgivarnas sysselsättningsplaner inom jordbruk, skogsbruk och fiske, och jämfört med samma period förra året har sysselsättningstrenden gått ner sex procentenheter. Sysselsättningstrenden har minskat med tio procentenheter jämfört med föregående kvartal och ligger nu på svaga 7 %, den svagaste för branschen sedan undersökningen startade i Sverige. Arbetsgivarna inom byggbranschen har reducerat sina sysselsättningsplaner inför det första kvartalet 26. Sysselsättningstrenden hamnar på 3 %, vilket är en minskning med hela 12 procentenheter jämfört med kvartalet före. Byggbranschen rapporterar därmed den största minskningen av alla undersökta branscher jämfört med föregående kvartal. Sysselsättningstrenden har gått ner även jämfört med samma period förra året ( 2 procentenheter). 5

6 Manpower Employment Outlook Survey Sverige El-, värme- och vattenförsörjning Finans, fastighet- och uppdragsverksamhet En fortsatt minskning av sysselsättningen inom el-, värme- och vattenförsörjning förväntas både jämfört med föregående kvartal ( 3 procentenheter) och jämfört med motsvarande period förra året ( 7 procentenheter). Sysselsättningstrenden hamnar på 1 %, vilket är det svagaste uppmätta resultatet för branchen sedan undersökningen startade i Sverige. Sysselsättningstrenden inom finans- och fastighetsbranschen har ökat med sex procentenheter till positiva +11 %. Detta gör finansoch fastighetsbranschen, tillsammans med transport och kommunikation, till de mest optimistiska branscherna inför första kvartalet 26. Sysselsättningstrenden har gått upp en procentenhet jämfört med samma kvartal förra året. Tillverkning Utvinning av mineral Arbetsgivarna inom tillverkningsindustrin förväntar sig, med en sysselsättningstrend på +5 %, minskade sysselsättningsnivåer under det första kvartalet 26. Av diagramet framgår att sysselsättningstrenden minskat med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal och med sex procentenheter jämfört med samma kvartal 25. I och med detta är den rapporterade sysselsättningstrenden den svagaste för tillverkningsindustrin sedan undersökningen startade i Sverige. Arbetsgivarna inom utvinning av mineral rapporterar i det närmaste oförändrade sysselsättningsplaner jämfört med förra kvartalet, och sysselsättningstrenden hamnar på 3 %. Sysselsättningstrenden har ökat markant jämfört med samma kvartal förra året (+16 procentenheter), vilket gör branschen till den som ökat mest av de undersökta branscherna. 6

7 Offentlig sektor, inkl skola och sjukvård Hotell och restaurang Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn rapporterar oförändrade sysselsättningsplaner jämfört med förra kvartalet, vilket gör att sysselsättningstrenden fortsatt är 3 %. Sysselsättningstrenden har minskat med sex procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Transport, lager och kommunikation En liten minskning av sysselsättningsplanerna förväntas bland arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen. Sysselsättningstrenden hamnar på +7 %, vilket är en minskning med sex procentenheter jämfört med föregående kvartal. Men trots detta är arbetsgivarna mer optimistiska än de var för ett år sedan, eftersom sysselsättningstrenden är fem procentenheter högre än den som uppmättes då. Parti- och detaljhandel För andra kvartalet i rad är det arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen som är de mest optimistiska inför det kommande kvartalet, denna gång tillsammans med finans- och fastighetsbranschen. Sysselsättningstrenden har minskat med fem procentenheter till stadiga +11 %. Jämfört med samma period föregående år har dock sysselsättningstrenden ökat rejält (+11 procentenheter). Anställningsplanerna för arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln har ökat rejält jämfört med föregående kvartal, och sysselsättningstrenden är nu +6 %. Ökningen om nio procentenheter tar parti- och detaljhandeln tillbaka till samma nivåer som de tre första kvartalen 25. Ingen skillnad kan noteras jämfört med samma kvartal förra året. 7

8 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Global arbetsmarknadsbarometer Över 45 arbetsgivare i 23 länder har intervjuats för att mäta förväntad anställningsaktivitet mellan januari och mars 26. Regionala och internationella jämförelser Arbetsgivare i 19 av 23 länder förväntar sig en positiv sysselsättningsaktivitet för det kommande kvartalet, men trots detta rapporterar 11 av de 23 länderna lägre nivåer jämfört med samma kvartal 25. Arbetsgivare i 14 länder, framförallt i Europa, förväntar sig svagare sysselsättningsnivåer jämfört med för tre månader sedan. Arbetsgivarna i Indien, Nya Zeeland, USA samt Australien rapporterar de mest optimistiska sysselsättningstrenderna, medan arbetsgivarna i Tyskland, Österrike och Italien är de mest pessimistiska. De österrikiska arbetsgivarna levererar sin första negativa sysselsättningstrend, och Italien rapporterar sin lägsta nivå sedan undersökningen startade där 23. Trots att de tyska arbetsgivarna förväntar sig en nedgång i sysselsättningen inför det första kvartalet 26 är sysselsättningstrenden något högre än den var för ett år sedan. Efter att de amerikanska och kanadensiska resultaten justeras för säsongsvariationer är arbetsgivarna fortsatt optimistiska. I Storbritannien visar säsongsjusterade data en ökning jämfört med föregående kvartal men jämfört med samma period förra året har sysselsättningstrenden gått ner. 8

9 * Siffrorna inom parentes anger sysselsättningstrenden när den justerats för säsongsvariationer för sysselsättningsaktiviteterna i Kanada, Storbritannien och USA. 9

10 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Internationella jämförelser Nord- och Sydamerika Över 21 intervjuer har genomförts i USA, Kanada och Mexiko för att mäta den förväntade sysselsättningstrenden mellan januari och mars 26. Arbetsgivarna i alla de tre länderna rapporterar positiva sysselsättningsplaner inför de första tre månaderna 26. Arbetsgivarna i USA, som rapporterar samma sysselsättningsnivå som föregående kvartal, är de mest optimistiska avseende sysselsättningen. De kanadensiska arbetsgivarna förväntar sig en mindre nedgång jämfört med förra året men sysselsättningstrenden är fortsatt stabil. De mexikanska arbetsgivarna förväntar sig en starkare inledning på det nya året, då man rapporterar en sysselsättningstrend på samma höga nivå som det högst rapporterade första kvartalet hittills. Kanada Mexiko * USA * * Sysselsättnigstrenden när den justerats för säsongsvariationer i Kanada och USA.

11 Internationella jämförelser Asien Nära 13 intervjuer har genomförts i Asien för att mäta den förväntade anställningstrenden mellan januari och mars 26. En fortsatt positiv anställningsaktivitet förutspås i de länder Manpower undersökt i Asien, och arbetsgivarna i Australien, Kina, Hongkong, Japan, Nya Zeeland och Taiwan rapporterar ökade sysselsättningsplaner jämfört med de sista månaderna 25. Indiska arbetsgivare rapporterar återigen den starkaste sysselsättningstrenden av samtliga undersökta länder världen över. Arbetsgivarna i Singapore är de minst optimistiska i Asien inför det kommande kvartalet, och sysselsättningstrenden har gått ner rejält. Noterbart är att Australien och Japan rapporterar sina starkaste första kvartal sedan undersökningen startade i regionen 23. Australien Hongkong Indien Japan 11

12 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kina Nya Zeeland Singapore Taiwan 12

13 Internationella jämförelser Europa Över 11 intervjuer har genomförts i 12 europeiska länder för att mäta den förväntade anställningstrenden för det första kvartalet 26. De europeiska arbetsgivarnas sysselsättningsplaner är, med undantag för Storbritannien, Norge och Irland, inte särskilt optimistiska. Jämfört med samma period föregående år har sysselsättningstrenden minskat i sju av de 12 undersökta länderna. Jämfört med föregående kvartal har sysselsättningstrenden minskat i hela tio länder. De mest optimistiska arbetsgivarna avseende sysselsättningsnivån återfinns i Storbritannien, Norge och Irland. De svagaste sysselsättningstrenderna rapporteras från de tyska, österrikiska och italienska arbetsgivarna. Men även om den tyska sysselsättningstrenden gick ner jämfört med föregående kvartal, har den ökat något jämfört med första kvartalet 25. Österriska och italienska arbetsgivare planerar större neddragningar än ökningar av sysselsättningen, och deras respektive sysselsättningstrend är de lägsta som uppmätts i dessa länder sedan undersökningen startade 23. Även de franska arbetsgivarna har blivit mer pessimistiska avseende sysselsättningen, och även där noteras bottennivåer. Andelen franska arbetsgivare som planerar neddragningar är lika stor som andelen som planerar att anställa. De brittiska resultaten är, baserade på säsongsjusterade data, något högre än för ett kvartal sedan men lägre än de var för ett år sedan. Österrike Belgien Frankrike Tyskland 13

14 Manpower Employment Outlook Survey Sverige Irland Italien Nederländerna Norge Schweiz Spanien Sverige Storbritannien * * Sysselsättnigstrenden när den justerats för säsongsvariationer i Storbritannien. 14

15 Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) är en undersökning som mäter trenderna på arbetsmarknaden, det vill säga i vilken utsträckning antalet anställda inom olika branscher kommer att öka eller minska under det kommande kvartalet. Arbetsmarknadsbarometern har publicerats varje kvartal i över 4 år och är ett av världens högst ansedda analysverktyg. Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen i världen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys. Konsekvent: Under mer än 4 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i USA och Kanada. Från och med kvartal tre 25 ställs samma fråga i totalt 23 länder världen över. Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med 45 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 23 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Metoden Manpower Arbetsmarknadsbarometer baseras på välbeprövade analysmetoder för marknadsundersökningar. Undersökningsteamet för alla länder är sammansatt av Manpowers Market Intelligence Team; the Organisation Research and Analysis Division of Right Management Consultants. Undersökningen är noggrant utformad för att vara representativ för respektive land och felmarginalen för alla nationella, regionala och globala data är mindre än +/ 4, %. I Sverige genomförs undersökningen av Right Management Consultants, ett oberoende företag inom Manpowergruppen och omfattar 75 arbetsgivare. Detta innebär att felmarginalen är mindre än +/ 3,6 %. En fråga En och samma fråga ställs till samtliga arbetsgivare som deltar i enkäten: Hur tror du att sysselsättningen totalt sett kommer att förändras i ditt företag under januari t o m mars 26 i jämförelse med det innevarande kvartalet? Sysselsättningstrend I arbetsmarknadsbarometern använder vi begreppet sysselsättningstrend som vi räknar fram på följande sätt: antalet arbetsgivare i procent som tror att det totala antalet anställda i deras företag kommer att öka under kvartalet, minus antalet arbetsgivare i procent som tror att sysselsättningen kommer att minska. Justeringar för säsongsbaserade svängningar I USA, Kanada och Storbritannien justeras resultatet med hänsyn till säsongsbaserade svängningar, vilket i ett längre tidsperspektiv ger en ännu tydligare bild. Det innebär att informationen presenteras utan de fluktuationer hos sysselsättningen som normalt inträffar vid samma tid varje år. Manpower planerar att införa dessa justeringar även i övriga länder i takt med att tillräckligt underlag samlats in. Historik 1962 Första versionen av Manpower Arbetsmarknads barometer lanseras i USA och Kanada Storbritannien lanserar arbetsmarknadsbarometern under namnet The Quarterly Survey of Employment Prospects. Undersökningen är liksom den amerikanska förlagan utformad som en framtidsprognos och den första i sitt slag i Europa Andra versionen lanseras i USA och Kanada. Analysmetoden uppdateras enligt de senaste rönen inom området marknadsprognoser. 22 Manpower Quarterly Survey of Employment Prospects i Storbritannien uppdateras för att anpassas till nya och förbättrade analysmetoder. Arbetsmarknadsbarometern lanseras i Mexiko och Irland. 23 Tredje versionen av Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras och finns nu i totalt 18 länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. 24 Manpower Arbetsmarknadsbarometer lanseras i Nya Zeeland. 25 Kina, Indien, Schweiz och Taiwan ingår numera i undersökningen.

16 26, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower, Box 1125, Stockholm

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern 2014 4 Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2014 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2014 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2010 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Utlandsägda företag 2005

Utlandsägda företag 2005 Utlandsägda företag 2005 Innehåll Sammanfattning... 2 Definition av utlandsägda företag... 3 Skillnader mellan olika statistikkällor... 4 Resultat från undersökningen... 5 Tabellförteckning... 13 Fakta

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer