Den goda kundtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den goda kundtjänsten"

Transkript

1 Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning av huvudresultat. 5 Undersökningens resultat 7 På vilket sätt man föredrar att kontakta kundtjänst och kundsupport Hur lång tid man anser är acceptabelt att vänta i telefonen, i chatt, via sms, e-post samt webbenkät för att få tala med kundtjänst Vilka funktioner man uppskattar mest vid en kontakt med kundtjänst eller support via en mobil enhet Om man kan tänka dig att betala en extra avgift för att få en bättre service Vad man anser som viktigast när det gäller kundservice eller support Vilka beteenden man någon gång uttryckt i kontakt med en kundtjänst 2

3 Inledning Interactive Intelligence har låtit genomföra denna globala undersökning om kundtjänst. Huvudmålen med undersökningen var att undersöka konsumenters syn på vad som utgör en utmärkt kundtjänst I samband med att man har kontakt med den. Undersökningen syftade också till att ta reda på hur konsumenterna ser på den bakomliggande tekniken som stöttar en bra kundtjänst. Frågeområden som tas upp i undersökningen har fokus på de kanaler vi som kunder använder i kontakt med kundtjänsten. Hela undersökningen, med undantag för frågan om beteenden vid kontakt med kundtjänsten (figur 7), är genomförd av Actionable Research under våren-sommaren personer i åldrarna år har svarat på enkäten. Respondenterna är fördelade på flera länder - De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i respektive land i avseende på kön, ålder och geografi. Respondenterna valdes utifrån ett underlag av personer som haft en icke personrelaterad kontakt med kundtjänst det senaste året (exempelvis online eller via webbchatt). Geografisk fördelning Storbritannien Sydamerika Nordamerika 36% Tyskland Brasilien Australien 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 1: Geografisk fördelning av respondenter Underlaget till figur 7 om beteenden kommer från 1052 svenskar i åldrarna år. Undersökningen genomfördes under november 2013 och gjordes av Snabba Svar på uppdrag av Interactive Intelligence. 3

4 Demografi - Beteenden i kundtjänst % 35% % % Kvinna Man 50% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 2: Demografi svenska respondenter i Snabba Svar-undersökningen (figur 7) Om Interactive Intelligence Börsnoterade Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ) är en global leverantör av lösningar för affärskommunikation inom kontakt- och callcenters, unified communication och automatiserade affärsprocesser (BPA). Lösningarna är designade för att erbjuda förbättrad kundupplevelse och de kan levereras som molntjänster eller kundplacerade lösningar. Företaget grundades 1994, har över 5000 kunder världen över och blev nyligen utnämnd till 2013 EMEA Contact Centre Company of the Year av Frost & Sullivan Interactive Intelligence har över anställda och med huvudkontor i Indianapolis, USA. Företaget har representerats i sedan Interactive Intelligence Nordiske chef, Daniel Eisenberg, sammanfattar undersökningen: Att svenskar helst ringer kundtjänsten och kan vänta lite längre på svar förvånar kanske ingen, men att över hälften känt frustration och att fler än var tionde använt ironi eller krävt att få prata med handläggarens chef förvånar. Kundtjänsten ska ju hjälpa, inte stjälpa kundrelationer och om många kunder istället känner frustration innebär det en risk att kunderna istället lämnar, något som två tredjedelar i vår tidigare undersökning sagt att man gör när kundservicen inte fungerar. 4

5 Sammanfattning av huvudresultat Telefon, e-post och chatt de kanaler man föredrar att kontakta kundtjänsten via. Telefon kommer överlägset på första plats när det gäller sätt man föredrar att kontakta en kundtjänst på. 59 procent av alla respondenter satte telefon som nummer ett, följt av e-post och chatt. E-posten är mer populär bland svenskarna, där 23 procent satte den som nummer 1 jämfört med de totalt där 17 procent gjorde detsamma. Sociala medier och självbetjäning kommer sist. Svenskar vill bli uppringda av kundtjänsten. Funktioner som svenskar uppskattar mest via en mobil enhet är möjligheten att bli uppringd och självbetjäning. Minst viktigt är taligenkänning och prioritering. Svenskar uppskattar att inte behöva upprepa sitt ärende vid kontakt med kundtjänsten. Att det finns stöd för handläggare att kunna hålla koll på vad som sagts i tidigare samtal med kunden, tycker 9 av 10 svenskar är värdefullt eller extremt värdefullt. Olika självbetjäningstjänster anser svenskarna vara minst värdefullt. Kunder förväntar sig att bra service ska ingå. Att som kund betala extra för att få en bättre service är en tydlig majoritet emot. 81 procent av svenskarna uppger att man förväntar sig bra service som kund. 14 procent av svenskarna menar dock att för vissa leverantörer är man beredd att betala extra för en bättre service. Över hälften av svenskarna har varit frustrerade i kontakt med kundtjänsten. En majoritet av svenskarna, 73 procent, har någon gång varit i kontakt med kundtjänsten. Av dessa har över hälften, 52 procent, någon gång känt frustration vid kontakt med kundtjänsten. Drygt var tredje, 27 procent, har blivit bemötta nedlåtande och närmare var fjärde, 24 procent, har varit ironiska mot kundtjänsten. Att skälla ut och kräva att få prata med handläggarens chef är också vanligt, där fler än var tionde någon gång gjort det. Vad svenskar anser vara acceptabel väntetid i kundtjänst: Upp till tre minuters väntetid acceptabelt i telefon. Telefonen är den viktigaste kanalen in till kundtjänsten (se figur 7) och de flesta respondenter menar att en väntetid på upp till tre minuter är acceptabelt. Bland svenskarna uppger 36 procent att man tycker upp till fem minuter är acceptabelt att vänta innan svar. Upp till tre minuters väntan på svar via chatt acceptabelt. Svenskar är tolerantare än de internationella respondenterna när det gäller svar via chatt. Upp till tre minuter anser en tredjedel av svenskarna, 33 procent, är ok. Detsamma tycker bara 29 procent av de utländska, där 30 procent helst ser ett svar inom en minut. Det är ett tidsspann som 22 procent av svenskarna anser vara acceptabelt. Chatt är också den kanal där samtliga förväntar sig snabbast svar via av alla kanaler. 5

6 Upp till fem minuters väntan på svar via sms acceptabelt. SMS som kanal till kundtjänsten innebär att man både har lägre och högre förväntan på svarstid. Lägre då 6 procent av svenskarna tycker att upp till ett dygn är acceptabelt att vänta, samtidigt som närmare var tionde svensk, 9 procent, tycker att ett omedelbart svar är det acceptabla. Överlag indikerar svaren att sms har en högre acceptabel svarstid än telefon. Svar inom ett dygn acceptabelt vid kontakt via e-post. e-post är den kanal där en majoritet tycker att ett dygn är acceptabel svarstid, något högre bland svenskarna (42 procent) jämfört med alla svarande (35 procent). 3 av 10 svenskar tycker ett dygn är acceptabel svarstid på en webbenkät. Webbenkäter tycks ha liknande förväntad svarstid som e-post, där en majoritet av såväl svenskar (30 procent) och totalt (29 procent) anser att ett dygn är acceptabelt. Dock så är steget till 10 minuters förväntan inte så stort bland svenskarna. 6

7 Undersökningsresultat Telefon, e-post och chatt de kanaler man föredrar att kontakta kundtjänsten via Fråga: På vilket sätt föredrar du att kontakta kundtjänst och kundsupport? Telefon kommer överlägset på första plats när det gäller sätt man föredrar att kontakta en kundtjänst på. 59 procent av alla respondenter satte telefon som nummer ett, följt av e-post och chatt. E-posten är mer populär bland svenskarna, där 23 procent satte den som nummer 1 jämfört med de totalt där 17 procent gjorde detsamma. Sociala medier och självbetjäning kommer sist. Telefon, e-post och chatt de kanaler man föredrar att kontakta kundtjänsten via Sociala medier Självbetjäning med smartphone eller surfplatta. webbsida 1% 1% 3% 4% 5% 5% Via webb-chatt (live) e-post 9% 12% 23% 17% Via telefon (live) 59% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3: Andel som uppgav respektive alternativ på första plats 7

8 Svenskar vill bli uppringda av kundtjänsten Frågan: Vilken av följande funktioner uppskattar du mest vid en kontakt med kundtjänst eller support via en mobil enhet? Funktioner som svenskar uppskattar mest via en mobil enhet är möjligheten att bli uppringd och självbetjäning. Minst viktigt är taligenkänning och prioritering. Svenskar vill bli uppringda av kundtjänsten Möjligheten att bli uppringd när en handläggare blir ledig 1,30 1,80 Självbetjäning Automatiserade proaktiva påminnelser eller notifikationer Prioritering baserat på medlemskap, status och betydelse Taligenkänning 2,80 3,00 3,30 3,20 3,70 3,50 3,90 3,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Figur 4: Funktioner man uppskattar mest vid kontakt med kundtjänsten via en mobil enhet (1=mest, 5=minst) 8

9 Svenskar uppskattar att inte behöva upprepa sitt ärende vid kontakt med kundtjänsten Frågan: När det gäller kundservice eller support, hur viktigt är det för dig att... Att det finns stöd för handläggare att kunna hålla koll på vad som sagts i tidigare samtal med kunden, tycker 9 av 10 svenskar är värdefullt eller extremt värdefullt. Olika självbetjäningstjänster anser svenskarna vara minst värdefullt. Svenskar uppskattar att inte behöva upprepa sitt ärende vid kontakt med kundtjänsten Det erbjuds taligenkänning och tonval för självbetjäning Erbjudas självbetjäning via mobilapplikationer 22% 28% 52% 56% Kunna ge feedback på kontakten i efterhand Inte behöva upprepa information om du blivit förflyttad 57% 83% 90% 94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 5: Hur viktigt man anser att kundservice erbjuder vissa tjänster (andel som svarat Extremt värdefullt eller Värdefullt ) 9

10 Kunder förväntar sig att bra service ska ingå Frågan: Skulle du kunna tänka dig att betala en extra avgift för att få en bättre service? Att som kund betala extra för att få en bättre service är en tydlig majoritet emot. 81 procent av svenskarna uppger att man förväntar sig bra service som kund. 14 procent av svenskarna menar dock att för vissa leverantörer är man beredd att betala extra för en bättre service. Kunder förväntar sig att bra service ska ingå Ja, för vissa leverantörer 9% 14% Ja, om det är överkomligt 5% 14% Nej, jag förväntar mig god service som kund 77% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 6: Om man kan tänka sig att betala en extra avgift för bättre service 10

11 Över hälften av svenskarna har varit frustrerade i kontakt med kundtjänsten Frågan: Vilka av följande beteenden har du någon gång uttryckt i kontakt med en kundtjänst? En majoritet av svenskarna, 73 procent, har någon gång varit i kontakt med kundtjänsten. Av dessa har över hälften, 52 procent, någon gång känt frustration vid kontakt med kundtjänsten. Drygt var tredje, 27 procent, har blivit bemötta nedlåtande och närmare var fjärde, 24 procent, har varit ironiska mot kundtjänsten. Att skälla ut och kräva att få prata med handläggarens chef är också vanligt, där fler än var tionde någon gång gjort det. Över hälften av svenskarna har varit frustrerade i kontakt med kundtjänsten Känt frustration Varit irriterad på nedlåtande attityd Har aldrig kontaktat en kundtjänst Varit ironisk Krävt att få prata med deras chef Skällt ut Slängt på luren Anklagat för inkompetens Fnyst åt Svurit åt Skrikit åt/varit högljudd Annat, nämligen Hånat 27% 27% 27% 30% 23% 27% 18% 30% 24% 14% 19% 17% 15% 13% 15% 13% 6% 9% 7% 6% 8% 7% 5% 8% 6% 3% 6% 4% 5% 3% 4% 0% 2% 1% 52% 53% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kvinna Man Figur 7: Beteenden man uttryckt vid kontakt med kundtjänst (flervalsfråga) 11

12 Upp till tre minuters väntetid acceptabelt i telefon Frågan: Hur lång tid tycker du är acceptabelt att vänta i telefonen för att få tala med kundtjänst? Telefonen är den viktigaste kanalen in till kundtjänsten (se figur 7) och de flesta respondenter menar att en väntetid på upp till tre minuter är acceptabelt. Bland svenskarna uppger 36 procent att man tycker upp till fem minuter är acceptabelt att vänta innan svar. Upp till tre minuters väntetid acceptabelt i telefon 10 minuter eller mer 5 till 10 minuter 3 till 5 minuter 1 till 3 minuter Mindre än 1 minut Jag förväntar mig svar genast 3% 6% 8% 9% 13% 19% 26% 36% 39% 41% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 8a: Acceptabel väntetid i telefon hos kundtjänst 12

13 Upp till tre minuters väntan på svar via chatt acceptabelt Frågan: Hur lång svarstid tycker du är rimlig efter att du ställt en fråga via chatt Svenskar är tolerantare än de internationella respondenterna när det gäller svar via chatt. Upp till tre minuter anser en tredjedel av svenskarna, 33 procent, är ok. Detsamma tycker bara 29 procent av de utländska, där 30 procent helst ser ett svar inom en minut. Det är ett tidsspann som 22 procent av svenskarna anser vara acceptabelt. Chatt är också den kanal där samtliga förväntar sig snabbast svar via av alla kanaler. Upp till tre minuters väntan på svar via chatt acceptabelt 24 timmar 10 minuter eller mer 5 till 10 minuter 3 till 5 minuter 1 till 3 minuter Mindre än 1 minut Förväntar mig omedelbart svar 3% 2% 5% 3% 6% 4% 12% 14% 17% 20% 22% 29% 30% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 8b: Acceptabel svarstid via livechatt till kundtjänst 13

14 Upp till fem minuters väntan på svar via sms acceptabelt Frågan: Hur lång svarstid tycker du är rimlig efter att du ställt en fråga via sms SMS som kanal till kundtjänsten innebär att man både har lägre och högre förväntan på svarstid. Lägre då 6 procent av svenskarna tycker att upp till ett dygn är acceptabelt att vänta, samtidigt som närmare var tionde svensk, 9 procent, tycker att ett omedelbart svar är det acceptabla. Överlag indikerar svaren att sms har en högre acceptabel svarstid än telefon. Upp till fem minuters väntan på svar via sms acceptabelt 24 timmar 10 minuter eller mer 5 till 10 minuter 3 till 5 minuter 1 till 3 minuter Mindre än 1 minut Förväntar mig omedelbart svar 6% 5% 6% 9% 8% 12% 18% 20% 16% 20% 16% 15% 25% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Figur 8c: Acceptabel svarstid via sms till kundtjänst 14

15 Svar inom ett dygn acceptabelt vid kontakt via e-post Frågan: Hur lång svarstid tycker du är rimlig efter att du ställt en fråga via e-post e-post är den kanal där en majoritet tycker att ett dygn är acceptabel svarstid, något högre bland svenskarna (42 procent) jämfört med alla svarande (35 procent). Svar inom ett dygn acceptabelt vid kontakt via e-post 24 timmar 10 minuter eller mer 5 till 10 minuter 3 till 5 minuter 1 till 3 minuter Mindre än 1 minut Förväntar mig omedelbart svar 5% 1% 3% 2% 2% 8% 9% 13% 16% 12% 24% 28% 35% 42% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 8d: Acceptabel svarstid via e-post till kundtjänst 15

16 3 av 10 svenskar tycker ett dygn är acceptabel svarstid på en webbenkät Frågan: Hur lång svarstid tycker du är rimlig efter att du ställt en fråga via webbenkät Webbenkäter tycks ha liknande förväntad svarstid som e-post, där en majoritet av såväl svenskar (30 procent) och totalt (29 procent) anser att ett dygn är acceptabelt. Dock så är steget till 10 minuters förväntan inte så stort bland svenskarna. 3 av 10 svenskar tycker ett dygn är acceptabel svarstid på en webbenkät 24 timmar 10 minuter eller mer 5 till 10 minuter 3 till 5 minuter 1 till 3 minuter Mindre än 1 minut Förväntar mig omedelbart svar 3% 7% 7% 14% 12% 13% 12% 9% 10% 19% 26% 30% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 8e: Acceptabel svarstid via webbenkät till kundtjänst 16

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Det stör svenskarna mest vid kontakt med kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet Individundersökning TNS Gallup: Per Löfqvist, Dennis Stenberg & Maria Rönnberg Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Projektnummer: 17843 Datum: -12-04

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

MOBILEKONOMIN 2014 DEL 1

MOBILEKONOMIN 2014 DEL 1 MOBILEKONOMIN 2014 DEL 1 2 VÄLKOMMEN TILL MOBILEKONOMIN VÄLKOMMEN TILL MOBILEKONOMIN 3 I dag är det en självklarhet för skandinaver i alla åldrar att göra sökningar på internet när de planerar ett köp.

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster

Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster FORSKNINGSRAPPORT Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster Anne Engström Maria Ek Styvén Åsa Wallström Esmail Salehi-Sangari Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster Delrapport i projektet Kundfokus

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015

PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 300 VÅRDPROFFS OCH 1000 PATIENTERS SYN PÅ BOKNING, INTERAKTION OCH INSIKT Vården asfalterar kostigar när man installerar bokningssystem utan att tänka på hur patientens

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer