Our Mobile Planet: Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Our Mobile Planet: Sverige"

Transkript

1 Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012

2 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och de som äger en smartphone blir alltmer beroende av sin enhet. 71% använder Internet varje dag på sin smartphone och de flesta åker sällan hemifrån utan att ta den med sig. Slutsats: Företag vars främsta strategi är mobiltelefoni gynnas av möjligheten att engagera den nya, ständigt uppkopplade, kunden. Smartphones har påverkat kundbeteendet. Mobilsökning, video, appanvändning och sociala nätverk är områden som växer snabbt. De som äger en smartphone använder ofta flera av sina medier samtidigt 84% använder sin telefon samtidigt som de gör något annat, t.ex. ser på TV (59%). Slutsats: Att utöka annonseringsstrategier till att omfatta mobila enheter och utveckla integrerade kampanjer i flera medier är ett mer effektivt sätt att nå dagens kunder. Med smartphones kan användare navigera över hela världen. Att vara synlig på smartphones är avgörande för lokala företag. 89% av smartphone-användare söker efter lokal information på sin telefon och 84% utgår ifrån sökresultatet för att göra något, t.ex. köpa en produkt eller kontakta ett företag. Slutsats: När klickbara telefonnummer visas i lokala sökresultat och annonsören drar nytta av platsbaserade tjänster i mobilen blir det enkelt för kunder att kontakta företag direkt. Smartphones har förändrat kundernas sätt att handla. Smartphones är viktiga verktyg vid köp och 90% av användarna har samlat information om en produkt eller tjänst via sin enhet. Information som samlats in via smartphone påverkar köparens beslut och köp i alla kanaler. 27% av smartphone-ägare har någon gång köpt något via sin telefon. Slutsats: Att ha en mobiloptimerad webbplats är avgörande och företag behöver en strategi med flera kanaler för att engagera kunder i alla omvandlingsvägar. Smartphones hjälper annonsörer nå ut till kunder. 88% av smartphone-användarna uppmärksammar mobilannonser. Smartphones utgör även en avgörande del av traditionell annonsering då 59% har gjort en sökning på sin smartphone efter att ha läst en offlineannons. Slutsats: Att göra mobilannonser till en del av en integrerad marknadsföringsstrategi kan generera större konsumentengagemang. 2

3 Insikter om den mobila kunden Den här undersökningen har utformats för att ge insikt om hur konsumenter använder Internet på sina smartphones Detaljer: Fakta och siffror om anpassningen till och användningen av smartphones Internetanvändning i allmänhet, i söknätverket, av video, i sociala nätverk, av mobilannonsering och vid M-handel via smartphones Denna nationella rapport är del av en global studie av smartphone-användning som har genomförts i flera länder. Besök OurMobilePlanet.com om du vill få tillgång till fler verktyg och ytterligare information DAG Hur används smartphones i vardagslivet? Hur använder konsumenter sina smartphones för att göra flera saker samtidigt? Vilka aktiviteter utför konsumenter på sina smartphones? Vilken roll spelar smartphones i köp processen? Hur tar konsumenter del av annonser, offline och via mobila enheter? 3

4 Program Smartphones är oumbärliga i vardagslivet Smartphones har förändrat kundbeteendet Med smartphones kan användare navigera över hela världen Smartphones har förändrat kundernas sätt att handla Smartphones hjälper annonsörer nå ut till kunder 4

5 SMARTPHONES ÄR OUMBÄRLIGA I VARDAGSLIVET 5

6 Smartphones genomslag ökar 51% Första kvartalet % Första kvartalet 2011 Bas: Nationellt representativ befolkning 16+, n= Fråga 1: Vilka (om några) av följande enheter använder du för närvarande? 6

7 Smartphones utgör en central del i vår vardag 71% har använt sina smartphones varje dag under den senaste veckan Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 18: Hur många dagar under den gångna veckan har du varit online med...? 7

8 Din smartphone är alltid påslagen och du har den alltid med dig 68% går aldrig hemifrån utan sin enhet Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 52: I vilken utsträckning håller du med följande påståenden? De som svarat 4 eller 5 på en skala där 5 instämmer helt till 1 instämmer inte alls. "Jag går aldrig ut utan min smartphone" 8

9 Smartphones används överallt Plats för användning 97% Hemma 87% Ute 74% I butik Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 16: Var använder du din smartphone? Ange först på vilka platser som du har använt den även om det är sällan. 9

10 Användaren har möjlighet att vara uppkopplad hela tiden 75% använder Internet på sin smartphone minst en gång om dagen Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 9: Ange enligt följande skala ungefär hur ofta du använder Internet i allmänhet och specifika tjänster och webbplatstyper via sin smartphones webbläsare eller appar? Svaren återspeglar minst en gång om dagen. 10

11 Användningen av smartphones förväntas öka 27% tror att de kommer använda sin smartphone oftare för åtkomst till Internet i framtiden Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 21: Hur tror du att du under de kommande 12 månaderna kommer att använda Internet med din? 11

12 Smartphones har blivit så viktiga för konsumenter att 26% är hellre utan TV än sin smartphone Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 52: I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? De som svarat 4 eller 5 på en skala där 5 instämmer helt till 1 instämmer inte alls. Jag är hellre utan min TV än min smartphone. "Jag är hellre utan min TV/stationära dator än min smartphone"

13 SMARTPHONES HAR FÖRÄNDRAT KUNDBETEENDET 13

14 Smartphones är en stor åtkomstpunkt i söknätverket 48% söker via sina smartphones varje dag Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som söker via sökmotorer, Smartphone n= 959 Fråga 31: Hur ofta söker du (via Google, Yahoo!, Bing, etc.) på din...? 14

15 Smartphones håller oss à jour i vardagen 62% Produktinformation 38% Restauranger, pubar och barer 34% Resor 15% Jobberbjudanden 27% Information om lägenheter, bostäder Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 23: Vilka av följande aktiviteter använder du din smartphone till? Ange om du någonsin gör detta. 15

16 Smartphones är en portal för flera aktiviteter 87% Kommunikation 75% Håller dig informerad 91% Underhållning Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 23: Vilka av följande aktiviteter använder du din smartphone till? Ange om du någonsin gör detta. 16

17 Appanvändningen är allmänt utbredd installerade appar i genomsnitt appar som använts de senaste 30 dagarna betalda installerade appar i genomsnitt Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 24: Hur många appar har du för närvarande i din smartphone? Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som har minst en app i sin smartphone, n= 970 Fråga 25: Hur många av de befintliga apparna som du har installerat i din smartphone har du använt aktivt under den senaste månaden? Fråga 26: Hur många av de befintliga apparna som du har installerat i din smartphone har du köpt för ett visst belopp i en appbutik? 17

18 Smartphone-användare ser ofta videofilmer 79% tittar på video 14% använder video minst en gång per dag Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 35: Hur ofta ser du på video via webbplatser eller appar (t.ex. korta videoklipp, videor av TV-program, TV-filmer online osv.) på din...? 18

19 Smartphone-användare är ofta aktiva i sociala nätverk 82% besöker sociala nätverk 55% besöker minst en gång per dag Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 38: Hur ofta besöker du ett socialt nätverk (via webbplatser eller appar) via din...? 19

20 Smartphones används ofta tillsammans med andra medier Lyssnar på musik 50% Läser böcker 7% Tittar på film 33% 84 % Använder sin smartphone samtidigt som de Tittar på TV 59% Använder Internet 35% Spelar datorspel 11% Läser tidningar/ tidskrifter 21% Bas: Fråga 22: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som var online igår med sin smartphone, Smartphone n= 864 När du använder Internet på din smartphone, vad (om något) av följande gör du samtidigt? 20

21 MED SMARTPHONES KAN ANVÄNDARE NAVIGERA ÖVER HELA VÄRLDEN 21

22 89% av alla smartphoneanvändare har sökt efter lokal information 84% har utfört åtgärder till följd Bas: Fråga 33: Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Hur ofta söker du information om lokala företag eller tjänster på din smartphone? (Någonsin) De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som söker mindre än en gång i månaden efter information på sin smartphone, Smartphone n= 888 Fråga 34 Vilka av följande åtgärder har du utfört efter att ha sökt efter den här typen av information (företag eller tjänster där du befinner dig)? 22

23 Användare söker ofta efter lokal information på sin smartphone 43% 10% Söker efter lokal information minst en gång per vecka Söker efter lokal information varje dag Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 33: Hur ofta söker du information om lokala företag eller tjänster på din smartphone? (Någonsin) 23

24 De som söker efter lokal information agerar på den 54% kontaktade företaget 61% besökte företaget 14% berättat för andra om det 39% köpte något Bas: Fråga 34: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som söker mindre än en gång per månad efter information på sin smartphone, Smartphone n= 888 Vilka av följande åtgärder har du utfört efter att ha hittat den här typen av information (företag eller tjänster där du befinner dig)? 24

25 SMARTPHONES HAR FÖRÄNDRAT KUNDERNAS SÄTT ATT HANDLA 25

26 Med smartphones kan användare hämta information om produkter när som helst, var som helst Plats för sökning 61% Hemma 25% Ute 17% I butik Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 51a: Var befann du dig när du hämtade information om produkter eller tjänster med din smartphone? 26

27 90% har inhämtat information om en produkt eller tjänst på sin telefon Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 51a: Var befann du dig när du hämtade information om produkter eller tjänster med din smartphone? 27

28 Smartphones är vår främsta inköpshjälp Jag tar medvetet med mig min smartphone till butiker för att jämföra priser och läsa information om produkter. Jag har ändrat mig om att köpa en produkt eller tjänst i butik efter att ha gjort efterforskningar med min smartphone. Jag har ändrat mig om att köpa en produkt eller tjänst online efter att ha gjort efterforskningar med min smartphone. Attityd om mobilannonsering. Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 52: I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? Svara på en skala från 1 till 5. 1 betyder att du inte alls instämmer och 5 betyder att du instämmer helt. 28

29 Inhämtad information via smartphones leder till köp i flera olika kanaler Inhämtar information på sin smartphone 36% köpte sedan köpte sedan via datorn 27% köpte sedan offline Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 48: Nedan följer olika produkter och tjänster. Ange för varje produkt och tjänst vilket påstående som stämmer in på dig. 29

30 Smartphones är en ny inköpspunkt 27% av smartphone-användare har köpt en produkt eller tjänst på sin smartphone 59% av de som använder sin smartphone när de shoppar har gjort ett köp under den senaste månaden Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 44: Har du någonsin köpt en produkt eller tjänst på Internet via din smartphone? Med produkt och tjänst avser vi allt som du kan köpa utom appar. Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som har handlat via Internet på sin smartphone n= 271 Fråga 45: Har du köpt något med hjälp av din smartphone under den senaste månaden? 30

31 Smartphone-användare köper ofta 56% köper via en mobil enhet minst en gång per månad Bas: Fråga 47: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som har handlat via Internet på sin smartphone, Smartphone n= 271 Hur ofta köper du produkter och tjänster med din smartphone? 31

32 Den mobila handeln fortsätter att växa 24% kommer att göra fler köp via en mobil enhet i framtiden Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Fråga 51: Tror du att du kommer att köpa saker oftare på din smartphone under de kommande 12 månaderna? 32

33 Det finns fortfarande hinder för den mobila handeln Föredrar att använda en stationär/bärbar dator Känns inte säkert För komplicerat För komplicerat att betala För dyrt Saknade betalningsfunktioner (inget kreditkort) Kände inte till möjligheten Annat Bas: Fråga 46: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som INTE handlar via Internet på sin smartphone n= 729 Varför har du inte handlat med din smartphone? 33

34 Smartphones hjälper annonsörer att nå ut till sina kunder 34

35 Annonsexponering offline leder till mobilsökning Annonsplats 59% TV 51% Butik 49% har gjort en mobilsökning efter att ha sett en annons Tidningar 50% Affischer/anslagstavlor 36% Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som sällan uppmärksammar annonser, n= 883 Fråga 43a: Hur ofta använder du din smartphone för att söka efter att ha sett en annons i en tidning, på en affisch, på TV eller i en butik? 35

36 Den första sökresultatsidan med mobilen är viktigast 51% öppnar endast den första sökresultatsidan vid en sökning på sin smartphone Nästa Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som söker via sökmotorer, Smartphone n= 959 Fråga 32: Hur många sökresultatsidor öppnar du vid en sökning på din...? 36

37 88% av smartphone-användarna uppmärksammar mobilannonser Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, Smartphone n= Konfidentiell och upphovsrättsskyddad information från Google 37 Fråga 41: Hur ofta uppmärksammar du annonser när du använder webbläsaren eller en app i din smartphone? (Någonsin)

38 Mobilannonser gör intryck 44% I appar Var mobilannonser uppmärksammas 48% På webbplatser 30% När jag använder en sökmotor 17% När jag tittar på ett videoklipp Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet och som sällan uppmärksammar annonser n= 883 Fråga 42: Var har du uppmärksammat annonser när du använder din smartphone? 38

39 Bakgrund 39

40 Undersökningsmetodik Vi har samarbetat med Ipsos MediaCT och intervjuat sammanlagt vuxna (18 64 år) som är online i Sverige och har identifierat sig som användare av en smartphone för att få åtkomst till Internet Fördelningen överensstämmer med en nationellt representativ CATI-studie En smartphone definieras som "en mobiltelefon som erbjuder avancerade funktioner, oftast liknande en dator eller med möjlighet att hämta appar" De tillfrågade ombads svara på olika frågor om användningen av enheten, mobilsökning, video, socialt nätverk, webb- och shoppingvanor samt mobilannonser Intervjun genomfördes under första kvartalet

41 Demografi Kön Ålder Län Civilstånd Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, n= S2. Ange kön. / S1. Hur gammal är du? / D3. I vilket län bor du? D2. Vilket är ditt civilstånd? 41

42 Demografi Utbildning Jobbstatus Inkomst Bas: De som äger en smartphone privat och använder Internet i allmänhet, n= D4. Vilken är din högsta avslutade utbildning? D5. Vilket av följande påståenden beskriver bäst din jobbstatus? D8. Vilket av dessa intervall ligger närmast hushållets sammanlagda årsinkomst före avdrag för skatter och avgifter? 42

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2013 Version 1.0 2013 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln ÅRSRAPPORT Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research » E-handelns utveckling»förord Det svenska e-handelsåret 2012

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej 1 Internetanvändning intervjuer 2004-08-11 Färgkoder Grönt = Nya för i år om jag inte hittar dem i befintliga formuläret Svart = Till panelen och de nya finns redan i formuläret Grå = Endast till de nya

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer