Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13"

Transkript

1 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

2 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod var december Resultatet har vägts med avseende på kön och ålder för att på bästa sätt motsvara allmänheten. Där möjlighet finns jämförs resultaten med motsvarande kampanjuppföljning Jämförelserna ska tolkas med viss försiktighet, då den tidigare undersökningen byggde på självrekryterad webbpanel och frågorna till del är olika i mätningarna. Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg. 2

3 Slutsatser Fler som noterat en kampanj än som sett den specifika kampanjen När alla frågor om man uppfattat en kampanj om brandsäkerhet summeras så är det nästan hälften (46%) som uppger sig ha noterat en sådan. Andelen som noterat en kampanj om brandsäkerhet är avsevärt högre än den dryga tiondel (12%) som sett den specifika annonsen eller bannern eller den fjärdedel (25%) som spontant anger att man sett en kampanj i form av annons, artikel, bioreklam eller podradio. Skillnaden antyder att dels att det är svårt att med säkerhet avgöra om det är den aktuella kampanjen som uppfattats, dels att det pågår många informationsaktiviteter inom området. Annonsen har uppfattats av åtta procent, i nivå som tidigare När den specifika annonsen Skydda dig mot brand visas så är det 8 procent som anger att de sett den. Det är i nivå med de procent som angav att de sett annonsen i förra årets kampanj. Bannern har setts av 9 procent, medan 12 procent har sett antingen annonsen eller bannern. De två kanalerna kompletterar varandra på ett bra sätt. Det är under en procent som gått in på sajten eller som registrerat sitt telefonnummer för att få SMS-påminnelser. 3

4 Slutsatser Begränsade demografiska skillnader Kampanjen har uppfattats i störst utsträckning bland män och i den yngsta ålderskategorin följt av det äldsta, men skillnaderna är begränsade. Kanalmässigt finns emellertid tydliga skillnader mellan just de äldre och de yngre, där de äldre nästan uteslutande nås via annonser och artiklar i dagstidningar. Det är relativt väl fungerande kanaler även bland yngre, som dock också i viss utsträckning nås via banners och bioreklam. Poddradio har haft ett mycket begränsat genomslag i alla målgrupper. Bland äldre finns sannolikt en begreppsförvirring kring banners. Ytterst få uppger spontant att de sett en kampanj via banners, men när bannern visas så ökar andelen som noterat den klart mycket mer än bland övriga ålderskategorier. Det kan tyda på man antingen förväxlar den med annonsen eller på att man faktiskt uppfattat den på internet. Positiva omdömen, viktig information I stort sett samtliga som noterat en kampanj om att skydda sig mot brand är positiva till kampanjen. Av de som noterat en kampanj anser också åtta av tio att den är viktig och relevant. För en av tre har den bidragit med ny information. Kvinnor är något mer positiva än män, men inte heller här är de demografiska skillnaderna påtagliga. 4

5 Slutsatser Tydlig effekt, en av fem har agerat med anledning kampanj Av de som noterat en kampanj om att testa sin brandvarnare har nästen hälften också agerat i någon form som en konsekvens av kampanjen. Det måste betraktas som en hög effektnivå. Det innebär att en dryg femtedel (22 procent) av samtliga i målgruppen har vidtagit någon åtgärd. Särskilt stor effekt bland de som noterat den specifika kampanjen Svårigheten att isolera den aktuella kampanjen från andra informationsinsatser gör att det också är svårt att bedöma kampanjens effekt. Effekten i form av agerande är emellertid genomgående högre bland de som noterat den specifika kampanjen än bland de som noterat en kampanj. Bland de som noterat bannern eller annonsen så är det också två av tre som har agerat på något sätt och häften har testat brandvarnaren. Det måste betraktas som en mycket god effekt. 5

6 Slutsatser En av sju av samtliga har testat sin brandvarnare, fler än tidigare Totalt är det 14 procent av samtliga som nyligen testat sin brandvarnare som en konsekvens av kampanjer. Det kan jämföras med procent som testade brandvarnaren i samband med förra årets kampanj. Det är också 6 procent som bytt batteri (3 procent 2013) och 6 procent som pratat med någon om brandsäkerhet (6 procent 2013). Bra genomslag bland äldre och yngre, effekten minst i Stockholm De över sextiofem år har i störst utsträckning agerat som en konsekvens av en kampanj, men därefter är effekten störst bland de under 35 år. I likhet med andra mätningar är det svårare att nå effekt i Stockholm än i andra delar av landet. 6

7 Uppmärksamhet kring kampanjen februari

8 Uppmärksamhet En av fyra uppger spontant att de uppmärksammat kampanjen På frågan om man på något av ett antal uppräknade sätt sett eller hört en kampanj om att skydda sig mot brand svarar 25% ja. Efter kampanjen 2013 var frågan annorlunda formulerad, 32% hade då sett information om brandsäkerhet i hemmet. Den vanligaste kanalen för denna kampanj var annons i dagstidning (12%), följt av artikel i dagstidning (%), banner på Internet (5%) och Bioreklam (4%). Tre av fyra har inte uppmärksammat kampanjen, ytterligare % minns inte vad den handlade om. 15% minns att kampanjen uppmanade dem om att skaffa brandvarnare och inte glömma att släcka levande ljus. Fyra av tio minns att de uppmanats att testa brandvarnare Äldre och bostadsrättsägare minns i större utsträckning än andra att de sett en uppmaning om att regelbundet testa sin brandvarnare. Knappt en av tio har sett annons och banner Knappt en av tio har sett annonsen (8%) och ungefär lika många (9%) har sett bannern hade % sett annonsen. Yngre, boende i hyresrätt och storstadsbor har i något större utsträckning sett både annonsen och bannern. Få har gått in på sajten, ännu färre har registrerat sig Totalt sett har mindre än 1% gått in på sajten och mindre än 0,5% registrerat sig för SMS-påminnelser. 8

9 En av fyra minns spontant att de sett kampanjen, dagstidningar främsta kanalen % 50 Har du på något av följande sätt nyligen sett eller hört en kampanj som handlar om att skydda sig mot brand? 40 Kampanjen 2013 uppmärksammades av 32%. Frågan om var man sett kampanjen var då annorlunda formulerad Annons i dagstidning Artikel i dagstidning 5 4 Banner på Internet 2 Bioreklam Poddradio På något sätt Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 9

10 Små skillnader mellan män och kvinnor % 50 Har du på något av följande sätt nyligen sett eller hört en kampanj som handlar om att skydda sig mot brand? Samtliga Man Kvinna Annons i dagstidning Artikel i dagstidning Banner på Internet Bioreklam Poddradio På något sätt Bas: Samtliga, 1633 intervjuer

11 Tydliga åldersskillnader % 50 Har du på något av följande sätt nyligen sett eller hört en kampanj som handlar om att skydda sig mot brand? 40 Samtliga år år år 65- år Annons i dagstidning Artikel i dagstidning Banner på Internet Bioreklam Poddradio På något sätt Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 11

12 Testa brandvarnaren och släck ljusen Minns du vad uppmaningen i kampanjen var? ÖPPNA SVAR Blås ut ljusen och ha dem inte i närheten av brandfarligt material Släck ljus, byt batteri i brandvarnare Var försiktig med ljus i juletider Att inte glömma levande ljus Att ha en brandvarnare och att testa den regelbundet Minns uppmaningen 15% Sett kampanjen men minns ej uppmaningen % Har ej sett kampanjen 74% Ha brandvarnare och testa så den fungerar Glöm ej att släcka ljusen Blås ut ljusen 12

13 Äldre minns oftare att de har sett en kampanj om att testa sin brandvarnare I kampanjen var uppmaningen att man regelbundet ska testa sin brandvarnare, kan du minnas att du sett den uppmaningen? Samtliga Man Kvinna år år år Ja 65- år 50 Hyreslägenhet 38 Bostadsrätt 46 Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 13

14 Unga har oftare sett både banner och annons Har du sett följande annons? / Har du sett följande banner? Har sett annons Har sett banner Sett annons 2013 Samtliga Man Kvinna år år år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 14

15 Män och unga har oftare sett annons eller banner Sett annons och/eller banner Samtliga 12 Man 14 Kvinna år år år år 12 Hyreslägenhet 14 Bostadsrätt 12 Rad-/Kedjehus/Villa 11 Gård/Annat boende 8 Storstadsområden 14 Övriga stadsområden 12 Övriga landet % Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 15

16 Äldre har oftare uppmärksammat kampanjen Uppmärksammat kampanjen på något sätt Sett kampanj om att skydda sig mot brand, kampanj om att testa brandvarnare, annons eller banner Samtliga Man Kvinna år år år år 55 Hyreslägenhet 41 Bostadsrätt 49 Rad-/Kedjehus/Villa 47 Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden 50 Övriga landet % Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 16

17 Få har gått in på sajten och registrerat sig Har du gått in på kampanjsajten / Har du via sajten registrerat ditt telefonnummer för att få påminnelser via SMS om att testa din brandvarnare? Gått in på sajten Registerat sig för påminnelse Samtliga Man Kvinna år år år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Uppmärksammat kampanjen 0,8 0,3 0,6 0,5 0,9 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 Av dem som gick in på sajten kom knappt hälften dit genom att klicka på bannern, en av tre gick in genom en annan länk och drygt en av tio skrev in adressen själva. En av tre, 35%, av dem som gick in på sajten registrerade sig för att få påminnelser via SMS om att kontrollera sin brandvarnare. Dessa personer ansåg att det var lätt att registrera sig. Knappt hälften har fått en påminnelse och ingen saknar en förväntad påminnelse. De som inte registrerade sig uppger att de inte hade tid eller att de inte lämnar ut personlig information % Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 17

18 Omdöme om kampanjen februari

19 Omdöme om kampanjen Överlag positivt omdöme om kampanjen En övervägande majoritet, 94%, är mycket eller ganska positiva till kampanjen. Ytterst få, 3%, är negativa, främst för att de inte uppmärksammat kampanjen och därmed anser att den inte varit tillräckligt tydlig. Viktig och relevant information, en av tre har fått nya kunskaper Drygt åtta av tio, 82%, anser att informationen i kampanjen var viktig och relevant, vilket är fler än kampanjen 2013 (74%) då frågan dock ställdes till samtliga, det vill säga även till dem som inte sett kampanjen. Knappt en av tre, 32%, anser att informationen gav dem nya kunskaper om brandsäkerhet, vilket är i nivå med kampanjen 2013 (30%). Kvinnor är överlag mer positiva till kampanjen och personer år har i något större utsträckning än andra fått nya kunskaper. 19

20 Överlag ett positivt omdöme om kampanjen Vilket är ditt omdöme om kampanjen att skydda sig mot brand? De som är negativa till kampanjen anser att den inte varit tillräckligt tydlig för att uppmärksammas. Samtliga Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % 20% 40% 60% 80% 0% Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt Ej svar Bas: Uppmärksammat kampanjen på något sätt, 771 intervjuer 20

21 Informationen jämfört med 2013 Hur ställer du dig till följande påståenden om kampanjen om att skydda sig mot brand? Informationen var viktig och relevant 2013* Informationen gav mig nya kunskaper om brandsäkerhet 2013* % 20% 40% 60% 80% 0% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Ej svar/ Ingen uppfattning Bas: Uppmärksammat kampanjen på något sätt, 771 intervjuer *OBS 2013 tillfrågades samtliga (33 intervjuer) 21

22 Kvinnor anser oftare att de fick ny information Hur ställer du dig till följande påståenden om kampanjen om att skydda sig mot brand? Samtliga Sett specifik annons eller banner Man Kvinna år år år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % Instämmer helt/ i ganska stor utsträckning (4-5) Informationen var viktig och relevant Informationen gav mig nya kunskaper om brandsäkerhet Bas: Uppmärksammat kampanjen på något sätt, 771 intervjuer 22

23 Effekt av kampanjen februari

24 En av fem har agerat efter kampanjen En av fem har agerat som effekt av kampanjen Drygt en av fem, 22%, har gjort något efter att ha sett kampanjen. Efter kampanjen 2013 var motsvarande andel 19%. Den vanligaste åtgärden är att man testat sin brandvarnare genom att trycka på knappen (14%), följt av att man bytt batteri (6%) eller pratat med någon om brandsäkerhet (6%). Jämfört med 2013 har något fler testat och bytt batteri i sin brandvarnare. Äldre och bostadsrättinnehavare har oftare gjort något Personer över 65 år och boende i bostadsrätt har oftare än andra gjort något som effekt av kampanjen, främst testat brandvarnare och bytt batteri. Kvinnor har något oftare pratat med någon om brandsäkerhet medan män något oftare informerat sig om brandsäkerhet. Geografiskt sett har kampanjen haft störst effekt i Mellersta Norrland där 27% gjort något efter att ha sett kampanjen, följt av Småland och öarna (26%). Minst effekt har kampanjen haft i Stockholm där 19% gjort något. Knappt hälften har sett kampanjen och en av fem har agerat Sammanfattningsvis har knappt hälften (46%) uppmärksammat kampanjen och drygt en av fem (22%) har gjort något efter att ha sett den. 14% har testat sin brandvarnare och 6% har därefter bytt ut batteriet eller köpt en ny. 24

25 Viktigt med brandvarnare Utbredd insikt om att det är viktigt att ha brandvarnare Drygt åtta av tio, 83%, tror att det är mycket viktigt att ha en brandvarnare för att skydda bostaden mot brand. Ytterligare 11% tror att det är ganska viktigt. Kvinnor, äldre och boende på landet tror i större utsträckning att det är viktigt att ha brandvarnare. De som på något sätt uppmärksammat kampanjen 2014 skiljer sig inte nämnvärt från övriga. De som har sett kampanjen har oftare testat nyligen Knappt tre av tio, 28%, har kontrollerat sin brandvarnare den senaste månaden och ytterligare 17% har kontrollerat den för 1-3 månader sedan. Personer över 65 år och boende utanför storstäderna har oftare testat sin brandvarnare de senaste tre månaderna. Bland dem som på något sett uppmärksammat kampanjen har betydligt fler testat brandvarnaren den senaste månaden än bland övriga, 36% jämfört med 28%. Fler har även testat den för 1-3 månader sedan. 25

26 Något fler har agerat med anledning av årets kampanj Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? / 2013: Har informationen lett till att du gjort något av följande? Gjort något Testade brandvarnaren (genom att trycka på knappen) Bytt batteri i brandvarnare 3 6 Pratat med någon (vän, släkting, kollega) om brandsäkerhet 6 6 Informerat dig om brandsäkerhet 2 2 Köpt annan brandskyddsutrustning 1 2 Köpt brandvarnare 1 3 Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på facebook Något annat Exempel: Satt upp brandvarnare, planerar att köpa brandvarnare och/eller brandfilt % Bas: Samtliga, 1633 intervjuer (33 intervjuer 2013) 26

27 Små skillnader mellan män och kvinnor Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % Samtliga Man Kvinna Gjort något Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen 6 6 Bytt batteri i brandvarnare Pratat med någon om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på facebook Något annat Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 27

28 Äldre har oftare testat sin brandvarnare Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % Samtliga år år år 65- år Gjort något 14 Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen 6 6 Bytt batteri i brandvarnare Pratat med någon om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på facebook Något annat Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 28

29 Bostadsrättsägare har oftare testat och bytt batteri i sin brandvarnare Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård/Annat boende Gjort något Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen 6 6 Bytt batteri i brandvarnare Pratat med någon om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på facebook Något annat Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 29

30 Den specifika kampanjen effektiv Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? % Samtliga Uppmärksammat kampanjen på något sätt Sett specifik annons eller banner 0 22 Gjort något 14 Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Bytt batteri i brandvarnare Pratat med någon om brandsäkerhet Informerat dig om brandsäkerhet Köpt annan brandskyddsutrustning Köpt brandvarnare Bloggat, twittrat, gjort ett inlägg på facebook Något annat Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 30

31 Regionala skillnader Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? Testade brandvarnaren genom att trycka på knappen Samtliga 14 Mellersta Norrland 21 Småland och öarna 17 Östra Mellansverige 16 Sydsverige 15 Övre Norrland 14 Norra Mellansverige 13 Västsverige 13 Stockholm 11 Bas: Samtliga, 1633 intervjuer %

32 Regionala skillnader störst genomslag i Mellersta Norrland Har du gjort något av följande med anledning av kampanjen? Gjort något Samtliga 22 Mellersta Norrland 27 Småland och öarna 26 Västsverige 23 Östra Mellansverige 22 Övre Norrland 22 Sydsverige 21 Norra Mellansverige 21 Stockholm 19 Bas: Samtliga, 1633 intervjuer %

33 En av sju har testat sin brandvarnare efter att ha uppmärksammat kampanjen % - 22% - Har uppmärksammat kampanjen på något sätt Har gjort något som effekt av kampanjen 3 14% - Har testat sin brandvarnare efter att ha sett kampanjen 4 6% - Har testat brandvarnare och bytt batterier eller köpt en brandvarnare efter att ha sett kampanjen Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 33

34 Ingen effekt på vikten av brandvarnare, men de som sett kampanjen har mer nyligen kontrollerat sin varnare Hur viktigt tror du det är att ha brandvarnare för att skydda bostaden mot brand? Samtliga Uppmärksammat kampanjen Sett specifik annons eller banner % 20% 40% 60% 80% 0% 5 Mycket viktigt Helt oviktigt Ej svar När kontrollerade du, eller någon annan i hushållet, senast att brandvarnaren fungerar? Samtliga Uppmärksammat kampanjen Sett specifik annons eller banner % 20% 40% 60% 80% 0% För mindre än 1 månad sedan För 1 månad till mindre än 3 månader sedan För 3 månader till mindre 6 månader sedan För 6 månader till mindre än 1 år sedan För ett 1 år eller mer sedan Har aldrig kontrollerat Har ingen brandvarnare Vet ej/ ej svar Bas: Samtliga, 1633 intervjuer 34

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 20-0-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen 4 Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind

Undersökning matlåda Kantar Sifo Cecilia Perlind Undersökning matlåda 2017 Kantar Sifo Cecilia Perlind 2017-02-10 Hur vanligt är matlåda? 36% av befolkningen tar med sig matlåda till jobbet varje dag. 17% frekvent 3-4 dagar varje vecka. 23% säger att

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Unga och boende Hur ser kartan ut?

Unga och boende Hur ser kartan ut? Bakgrund Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland unga. Våra uppdragsgivare återfinns inom ett brett spektrum av branscher, och innefattar allt

Läs mer

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % %

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Vad anser du om regeln sist in - först ut i lagen om anställningsskydd, LAS? Mycket dålig ------------------------------ 6

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Allmänheten om passioner

Allmänheten om passioner Kund: FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Kontakt FRII: Maria Ros Jernberg Peter Blid Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 22 0739 40 39 18 peter.blid@novus.se viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03 Rapport 18-årsundersökning MSB 1-11-03 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20 UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING Datum: 2013-12-20 Genomförande MÅLGRUPP Allmänheten Sverige 18-79 år. GENOMFÖRANDE Webbintervjuer i Novus Sverigepanel under perioden 12-18 december 2013 Undersökningen baseras

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Attitydundersökning brandsäkerhet 211 Januari 212, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Svenskarnas ekonomi både sund och osund

Svenskarnas ekonomi både sund och osund Svenskarnas ekonomi både sund och osund Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-04-07 Sammanfattning Under de senaste sex månaderna har 20 % eller ca 1,5 miljoner svenskar förbrukat

Läs mer

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS easyliving Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern - år. Båstad Om studien Uppdragsgivare Metod st online-intervjuer i Sifos egen panel. Fältperiod Maj Målgrupp Män och Kvinnor,

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens.

Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 289 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 50% svarsfrekvens. Webbenkät resultat Frågeformulär Skickades ut till 576 respondenter med två påminnelser. Har fått in 89 genomförda och avslutade enkäter vilket ger 5% svarsfrekvens. Programområde Frequency Percent Valid

Läs mer

Kollega undersökning februari, 1197 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år % % % % % % %

Kollega undersökning februari, 1197 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Kan du tänka dig att tillfälligt försämra dina villkor för att det företag du jobbar på ska klara sig genom den ekonomiska

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2014 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning Sedan föregående mätning 2010 har det skett en tydlig förskjutning från gemensam ekonomi till olika former

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2014

SIFOs Telefonbuss 2014 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100%

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100% bg1 Är du..? Man 42% 100% Kvinna 58% 100% agegroups agegroups 15-17 7% 6% 7% 18-20 32% 31% 32% 21-25 62% 63% 61% TOTAL 101% 100% 100% q1 Uppfattar du att dina vänner ibland ger en förskönande bild av sig

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN... 1 MÅLGRUPPER OCH URVAL... 1 FRÅGEFORMULÄR... 1 FÄLTARBETE... 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen

Rapport. Ekologiska och svenska livsmedel. Livsmedelsföretagen Rapport Ekologiska och svenska livsmedel Livsmedelsföretagen 24-3-2 Om undersökningen Antal intervjuer 5 intervjuer Metod Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08 Rapport Skrotpeng Bil Sweden & MRF 0-04-08 Målgrupp och metod 4 Målgruppen var Allmänheten 18 år och uppåt i Sverige 4 Det har sammanlagt genomförts 1000 telefonintervjuer. 4 Intervjuerna genomfördes 31

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-11-27 Sammanfattning I år ökar vi våra planerade julutgifter både för julklappar, med 14 % och för övriga

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer