Undersökning om mailanvändningi jobbet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om mailanvändningi jobbet"

Transkript

1 Undersökning om användningi jobbet Genomförd av i-page 2009

2 Bakgrund & syfte i-page är ett konsultföretag inom e-postkommunikation. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att kommunicera via e-post. Varje år skickar vi miljontals e-postmeddelanden åt våra kunder till deras kunder och samarbetspartners. Det handlar om elektroniska nyhetsbrev och kundtidningar, inbjudningar till seminarier och mässor, samt produktinformation och undersökningar. Vi vet ju alla att en idag spelar en viktig roll i affärskommunikationen. På vårt företag sker ca 75-8 av all kommunikation med våra kunder och samarbetspartners via en. Vi vet även att vissa yrkesgrupper får extremt mycket, men vad är egentligen normalt eller genomsnittet? Hur vanligt är det att man även läser jobb i mobilen? Vilka program och vilka olika versioner av dessa använder företagen? Hur stort problem är egentligen den oönskade e-posten? För att få svaren på dessa frågor bestämde vi oss för att genomföra en undersökning. Dels för att vi själva är nyfikna och dels för att kunna hjälpa våra kunder skapa bättre förutsättningar för deras kommunikation. Urval och genomförande Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka användningen bland de yrkesgrupper där ingår som en del av den dagliga affärskommunikationen har vi koncentrerat urvalet till yrkesgrupper där datoranvändande ingår som en normal del av det dagliga arbetet. Urvalet speglar alltså inte samtliga förvärsarbetande människor, utan i första hand yrkesgrupper inom tjänstesektorn. Eftersom vi även ville att urvalet skulle spegla den normala användaren har vi även utelämnat extrema heavy users som exempelvis personer som hanterar kundtjänst eller kundsupport via, samt vissa grupper av journalister och opinionsbildare som får extrema mängder. I urvalet ingår Privata företag, från enskilda firmor med 1 anställd till storföretag med över 500 anställda Statliga bolag och myndigheter Kommun och landsting Undersökningen genomfördes under december januari 2009 och totalt deltog 561 personer. Vi gjorde ett slumpmässigt urval på ca 2000 personer ur ett flertal olika register både från olika adressleverantörer kombinerat med egna register. Undersökningen genomfördes via (såklart).

3 Ungefär hur stor del av din totala kommunikation i jobbet sker via? % % Under Ca Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 5 Ca 6 Ca 7 Ca 8 Ca 9 Hela 61% av de tillfrågade svarar att en står för 5 eller mer av den totala kommunikationen i jobbet. Bland de tillfrågade som har någon form av chefsbefattning är motsvarande siffra 6. Det råder inga större skillnader mellan könen. Däremot kan man se klara skillnader i olika åldersgrupper. I åldersgruppen år uppger 7 att en står för hälften eller mer av den totala kommunikationen, medan motsvarande siffra för personer över 60 år är 4. 3 Ungefär hur stor del av din totala kommunikation i jobbet sker via? % Under Ca Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 5 Ca 6 Ca 7 Ca 8 Ca 9 Samtliga Chefsbefattning VD

4 Hur många får du uppskattningsvis per dag i jobbet en normal arbetsdag? % Över 50 Genomsnittet för samtliga hamnar på ca 28 /dag en normal arbetsdag. Naturligtvis märks stora skillnader mellan befattning och storlek på företag. Anställda på större företag och myndigheter får betydligt fler än anställda på små företag. Även personer med chefsbefattning får betydligt fler. I denna grupp svarar nästan 5 att de får över 40 om dagen. Man bör även beakta att vi inte gjort någon skillnad på interna och externa. Anställda på större företag och myndigheter får ju även en större andel interna än anställda på mindre företag Hur många får du uppskattningsvis per dag i jobbet en normal arbetsdag? (Småföretag-storföretag) 8% 8% % 1 8% anställda Över 500 anställda Över Hur många får du uppskattningsvis per dag i jobbet en normal arbetsdag? (Personer med chefsbefattning) 1% Över 50

5 Hur stor andel av dessa betraktar du som skräpoch raderar utan att läsa? % 1 ca 1- ca ca 2 ca 3 ca 4 ca 5 över 5 Genomsnittet för samtliga hamnar på ca 18% av alla, vilket skulle innebära att vi nästan var 5:e är ett skräp. Små företag får betydligt större andel skräp än storföretag. Den huvudsakliga anledningen till detta är att små och medelstora företag oftast inte har rigorösa skräpostfilter och arbetar i betydligt mer oskyddade miljöer än större företag och myndigheter. En så pass stor andel som 2 av de som arbetar på företag med 1-10 anställa säger att minst hälften av alla de får är skräp. Även personer med chefsbefattning får större andel skräp. I denna grupp uppger 1 att minst hälften av en är skräp. Hur stor andel av dessa betraktar du som skräp och raderar utan att läsa? % % ca 1- ca ca 2 ca 3 ca 4 ca 5 över anställda Över 500 anställda Personer med chefsbefattning

6 Ungefär hur lång tid uppskattar du att du ägnar du åt att läsa och skicka e-post i ditt jobb under en normal arbetsdag? Under 5 minuter/dag ca 5-10 minuter/dag ca minuter/dag ca min/dag ca 1-2 timmar/dag ca 3-4 timmar/dag Över 4 timmar/dag Nästan hälften av de tillfrågade uppger att de ägnar minst en timme eller mer åt att läsa och skicka under en normal arbetsdag. Personer med chefsbefattning och personer på företag med fler än 500 anställda ägnar mer tid åt en en normal arbetsdag än övriga. Det råder inga skillnader mellan kvinnor och män Ungefär hur lång tid uppskattar du att du ägnar du åt att läsa och skicka e-post i ditt jobb under en normal arbetsdag? 1% Under 5 minuter/dag ca 5-10 minuter/dag 1 ca minuter/dag ca min/dag ca 1-2 timmar/dag ca 3-4 timmar/dag 8% Över 4 timmar/dag Samtliga Chefsbefattning Över 500 anställda

7 När på dagen ägnar du störst tid åt att läsa och skicka e-post? På morgonen På förmiddagen På eftermiddagen På kvällen Bas: De som ej svarat Ungefär lika mycket under hela dagen I undersökningen uppgav 5 av samtliga tillfrågade att de ägnar ungefär lika mycket tid hela dagen åt ade. Om vi exkluderar dessa svar och enbart redovisar övriga tidpunkter, så är morgonen den tidpunkt på dagen då flest läser och skickar. Personer med chefsbefattning ägnar mindre tid på eftermiddagarna och större tid på kvällarna, efter ordinarie arbetstidens slut, åt att läsa och skicka När på dagen ägnar du störst tid åt att läsa och skicka e-post? 48% % På morgonen På förmiddagen På eftermiddagen På kvällen Samtliga Chefsbefattning VD Bas: De som ej svarat Ungefär lika mycket under hela dagen

8 Vilken/vilka e-postprogram använder du på jobbet? % 28% % 1 1 1% Outlook 2000 Outlook 2003 Outlook 2007 Outlook Express Lotus Notes Mozilla Groupwise Annat Microsoft Outlook dominerar klart med 8. Outlook 2003 håller på att bli omkörd av 2007 års version. IBM s Lotus Notes har 1, men är betydligt starkare bland företag & myndigheter med fler än 500 anställda. I denna grupp använder nästan var tredje tillfrågad Lotus Notes. Värt att tänka på när man skickar nyhetsbrev via e-post och har många storföretag på sin e-postlista är därför att alltid testa hur nyhetsbrevet ser ut i Lotus Notes. Vilken/vilka e-postprogram använder du på jobbet? (Antal anställda) % 28% Outlook 2000 Outlook 2003 Outlook 2007 Outlook Express 2 1 1% Lotus Notes Mozilla Groupwise Annat 1-10 anställda anställda anställda Över 500 anställda

9 Läser du även jobb i mobiltelefon eller handdator? Nästan var fjärde tillfrågad uppger att man även läser jobb i mobiltelefon eller handdator, vilket är ett tydligt tecken på att användningen håller på att förflytta sig från datorn till mobila enheter, i takt med att den nya generationens mobiler som iphone och Blackberry får allt fler användare. Det råder inga större skillnader mellan könen eller olika åldersgrupper. Däremot kan man se att nästan var tredje person med chefsbefattning även läser jobb i mobiltelefon eller handdator. Även företag med anställda är överrepresenterade. 3 3 Läser du även jobb i mobiltelefon eller handdator? 3 31% Samtliga Chefsbefattning VD anställda

10 Prenumererar du på, eller brukar du få, nyhetsbrev via e-post i jobbet? Elektroniska nyhetsbrev har blivit en vanlig kommunikationsform och hela 9 av de tillfrågade i denna undersökning uppger att de prenumererar på, eller brukar få nyhetsbrev via e-post i jobbet. Bland VD:ar uppger samtliga att de erhåller elektroniska nyhetsbrev på jobbet Prenumererar du på, eller brukar du få, nyhetsbrev via e-post i jobbet? 10 98% % Samtliga Chefsbefattning VD

11 Ungefär hur många olika nyhetsbrev prenumererar du på/ får du? Ungefär hur många olika nyhetsbrev prenumererar du på/ får du? % 1-5 st 5-10 st st st Samtliga Chefsbefattning VD På frågan om hur många olika nyhetsbrev man brukar få svarar majoriteten 1-5 st. Personer med chefsbefattning får fler nyhetsbrev än övriga, vilket är ganska naturligt. Hur stor andel av dessa nyhetsbrev läser du regelbundet? På frågan om hur stor andel av nyhetsbreven man läser regelbundet är spridningen stor. 6 av de tillfrågade uppger att man läser 5 eller fler av de nyhetsbrev man prenumererar på eller erhåller. Hur stor andel av dessa nyhetsbrev läser du regelbundet? % % 1% ca ca 2 ca 3 ca 4 ca 5 ca 6 ca 7 ca 8 ca 9 10

12 I vilken utsträckning har du nytta av information i nyhetsbrev i ditt jobb? I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I ganska liten utsträckning I mycket liten utsträckning Samtliga Chefsbefattning VD På frågan om vilken nytta man har av informationen i nyhetsbrev i sitt jobb svarar ungefär hälften i mycket liten eller ganska liten utsträckning. Detta resultat visar att nyhetsbrev generellt borde bli betydligt bättre på att tillgodose mottagarnas behov genom att tillföra större värde och nytta för mottagarna. Hur föredrar du att få och läsa olika nyhetsbrev? Hur föredrar du att få och läsa olika nyhetsbrev? Nyhetsbrev i html-format (med bilder & grafik ) 51% 6 6 Nyhetsbrev i pdf-format 21% 2 3 Nyhetsbrev i text-format (utan bilder och grafik) Tryckt nyhetsbrev med posten 1% Samtliga Chefsbefattning Arbetar inom offentlig sektor De allra flesta föredrar att få nyhetsbrev i htlm-format med bilder och grafik, direkt i själva et. Den grupp som avviker är anställda inom den offentliga sektorn, där ca 1/3 föredrar nyhetsbrev i pdfformat (även om html-formatet även toppar denna grupp). En förklaring till detta kan vara att pdf-formatet överlag används mycket flitigt av myndigheterna och nästan blivit lite av en dokumentstandard inom den offentliga sektorn.

13 Använder ert företag/myndighet nyhetsbrev via som en del av er marknadskommunikation? Nästa hälften av de tillfrågade uppger att deras företag/myndighet använder nyhetsbrev som en del av sin egen marknadskommunikation. Detta visar att elektroniska nyhetsbrev, på bara några år, blivit en etablerad kommunikationskanal som är lika vanlig bland småföretag som bland storföretag och inom kommun, landsting och myndigheter. 6 Använder ert företag/myndighet nyhetsbrev via som en del av er marknadskommunikation? % % anställda anställda anställda Över 500 anställda Ja Nej Vet ej Kontakta oss gärna om du har frågor kring e-postmarknadsföring, e-nyhetsbrev eller undersökningar:

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer