Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät om kränkningar och hot mot journalister"

Transkript

1 Enkät om kränkningar och hot mot journalister

2 Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar, trakasserier och hot mot journalister. Svarsfrekvensen på 2013 års enkät (som genomfördes i maj) om hot och våld mot journalister blev 15,4 procent. Det fanns inte möjlighet att göra någon bortfallsanalys. Därför är det svårt att dra några långtgående slutsatser om resultatet. Samtidigt är en hotad journalist en för mycket. Och alltför många av de totalt 2417 journalister som deltog i enkäten visar tyvärr att kränkningar, påtryckningar, trakasserier och hot är en del av en journalists vardag. Kränkningar och hot mot journalistens blir allt vanligare Nästan fyra av tio (38,2 procent eller 923 journalister) av de journalister som besvarat undersökningen har någon gång blivit utsatta för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från sin publik under de senaste fem åren. Det kan jämföras med Journalistförbundets undersökning 2009, där 822 journalister svarade att de utsatts för hot under sitt yrkesverksamma liv. Fråga 1: Under de senaste fem åren, har det hänt att du har blivit utsatt för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från publiken Dessutom uppger 5,7 procent (137 journalister) att de blivit utsatta för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från sin publik fler än tio gånger under de senaste fem åren. Kränkningar, påtryckningar och hot sker ofta på ett personligt plan. Antingen via fysiska möten ansikte mot ansikte eller personligt riktad e-post, sms, brev eller telefonsamtal. Bland de medlemmar som besvarat vår enkät var det inte lika vanligt att de blev kränkta eller hotade via sociala medier.

3 Fråga 2: Genom vilka kanaler blev du kränkt, utsatt för påtryckningar, trakasserad eller hotad av källor, intervjuobjekt eller publiken? Nej 1-2 gånger 3-5 gånger 6-10 gånger >10 gånger Direktkontakt, ansikte mot ansikte eller telefon? 44,9% 45,9% 6,1% 1,8% 1,4% Per brev, e-post eller sms? 32,1% 44,7% 12,5% 4,6% 6,1% Omnämnas i media? 85,8% 10,3% 2,5% 0,5% 0,8% Via sociala medier? 64,5% 22,5% 6,9% 1,3% 4,8% Rapporteringen påverkas av kränkningar och hot Det är oroväckande att påtryckningar, trakasserier och hot enligt de som besvarat undersökningen påverkar den aktuella rapporteringen. 29,3 procent svarar att det gör det på något sätt (från i liten grad till i stor grad). Fråga 3: Påverkade påtryckningarna, trakasserierna eller hoten den aktuella rapporteringen? Svar Procent Inte alls 70,7 I liten grad 19,0 I någon grad 7,7 I stor grad 1,5 I mycket stor grad 1,1 N 1208 Samma tendens finns i svaren på frågan om journalisten undvikit att skriva om vissa ämnen som en följd av att de blivit utsatta för påtryckningar, trakasserier och hot. 25,5 procent svarar att de gjort det (från i liten grad till i stor grad). Fråga 4: Har du i efterhand låtit bli att skriva om ämnen eller personer som en följd av att du blivit utsatt för påtryckningar, trakasserier eller hot?

4 Svar Procent Inte alls 74,5 I liten grad 15,3 I någon grad 7,5 I stor grad 1,5 I mycket stor grad 1,3 N 1199 Att journalister påverkas av kränkningar och hot på ett personligt plan är tillräckligt illa. När journalister som hotas också avstår från att bevaka och rapportera om vissa ämnen blir det också ett problem för journalistiken och demokratin. Här har samhället i stort ett problem som måste hanteras på ett effektivare sätt. Utgångspunkten måste vara att det aldrig ska kunna löna sig att försöka påverka vad en journalist väljer att bevaka och rapportera om. Undersökningen visar vidare att det i dagsläget finns få möjligheter för journalister att byta ämne att rapportera kring. Tre av fyra journalister som utsatts för kränkningar och hot fick ingen möjlighet alls att arbeta med andra ämnen som en följd av att de blivit utsatt för påtryckningar, trakasserier eller hot. Fråga 5: Fick du möjlighet att arbeta med andra ämnen som en följd av att du blivit utsatt för påtryckningar, trakasserier eller hot?

5 Få polisanmälningar och många nedlagda förundersökningar Enkäten visar att det är sällan kränkningar och hot mot journalister polisanmäls. Inte ens var tionde kränkning eller hot anmäls till polisen. Men om kränkningar och hot mot journalister inte polisanmäls finns det heller inget att åtgärda för rättsväsendet. Då riskerar problemet att bli osynligt. Fråga 6: Har påtryckningarna, trasserierna eller hoten polisanmälts? Ett annat, värre problem är att de fall som faktiskt anmäls till polisen sällan leder någonstans. Enligt undersökningen lade polisen ned förundersökningen i över hälften (51,9 procent) av de polisanmälda påtryckningarna, trakasserierna och hoten. Knappt 15 procent hade gått till åtal. Fråga 7: Hur har polisväsendet följt upp ärendet?

6 Att så pass många som 27,9 procent svarar vet ej är också oroväckande. Rutinerna för återkoppling från polisens sida angående förundersökningarna verkar tyvärr vara bristfälliga. Intervjuer bekräftar bilden av polisens brist på rutiner Journalistförbundet har intervjuat ett antal medlemmar som polisanmält trakasserier och hot. Polisens hantering av de anmälda hoten har i dessa fall varierat kraftigt. Några förundersökningar har lagts ned trots att det rör sig om uppenbara hot. Ofta har polisväsendets handläggningstid varit mycket långsam, vilket utsatt den hotade journalisten för fortsatt stress och press. Det har också hänt att en gärningsman identifierats snabbt och att förhör har kunnat hållas relativt kort tid efter att polisanmälan gjorts. Av de som intervjuats är det få som uppfattar att polisen prioriterar anmälan. Det förekommer inte sällan att det är redaktionen står för den initiala brottsundersökningen och tar fram identiteten bakom IP-numren. Det förekommer att hoten och trakasserierna upphör om gärningsmannen konfronteras antigen genom en polisanmälan eller att redaktionen visar att agerandet är oacceptabelt och i vissa fall brottsligt. Journalistförbundet November 2013

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-05-07 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Bakgrund och syfte 4 Genomförandet 5 Sammanfattning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Uppföljning av föreläggande vid vite, Lundsbergs skola i Storfors kommun

Uppföljning av föreläggande vid vite, Lundsbergs skola i Storfors kommun Skolinspektionen Uppföljningsbeslut Stiftelsen Lundsbergs skola Lundsbergs skola 688 91 Storfors info@lundsbergsskola.se Dnr 44-2011:5192 1 (12) Rektorn vid Lundsbergs skola Lundsbergs skola 688 91 Storfors

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer