Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan läsåret 14-15"

Transkript

1 Storängsskolan Likabehandlingsplan läsåret Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vision Vi på Storängens rektorsområde tar bestämt avstånd från alla former av kränkande behandling! Vi strävar efter att alla elever ska känna trivsel och trygghet. Detta är vårt gemensamma ansvar, personal, elever och vårdnadshavare. Alla vuxna ska känna ett gemensamt ansvar för skolans alla elever. Mål Med analys av nuläget formulerar vi ett antal tydliga mål för att främja trivsel och att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i vår skola. Begrepp Kränkande behandling Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principer om människors lika värde. Kränkningen kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt förekommande. Den kan utföras av och drabba såväl vuxna som elever. Det är den drabbade eleven eller vuxne som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Men alla som vistas i skolan bär ett ansvar att ingripa om man upplever att någon blivit kränkt/illa behandlad oavsett om den kränkta reagerat. Exempel på kränkning kan vara: Fysisk (spott, slag och knuffar) Verbal (t ex. bli hotad eller kallad bög, hora eller andra nedvärderande ord.) Psykosocial (t ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) Text - och bildburen (t ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, sociala medier)

2 Mobbing Med mobbing menas kränkning vid upprepade tillfällen, samt en obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt för mobbing. Det är en viktig grundinställning för oss att samarbeta med föräldrar och elever för att förebygga mobbing och öka medvetenheten. Mobbing definieras: En person är mobbad när hon/han upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. (Dan Olweus, professor i psykiatri.) Trakasserier Trakasserier är kränkande behandling som har samband med t ex: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning utseende social eller ekonomisk status Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en anhörigs sexuella läggning, funktionshinder etc. Kartläggning och nulägesanalys Vi har genomfört en enkätundersökning där samtliga elever och vårdnadshavare har haft möjlighet att svara. Under våren kommer samtliga elever och vårdnadshavare att få möjlighet att svara på en enkät i samband med att vi gör en kvalitetsmätning med hjälp av kommunens verktyg Qualis. Vid utvecklingssamtalen tas frågan om trivsel och trygghet upp. Förebyggande åtgärder I Qualisenkäten vårterminen 2014 har följande områden kommit fram som vi behöver arbeta med under läsåret: Att öka arbetsro på lektioner och motverka kränkande språk mellan elever och mot personal. Mål: Att elever och personal ska känna stor arbetsro och ha en nolltolerans mot kränkande ord. Åtgärd och uppföljning : Skolan har upprättat en handlingsplan för att främja arbetsro, Handlingsplan för trygghet och studiero på Storängsskolan, upprättad Handlingsplanen utvärderas årligen. Ansvarig: All pedagogisk personal Utvärdering: Vi utvärderar med hjälp av Qualisenkäten under vårterminen.

3 Förebyggande arbete Alla som arbetar i skolan utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. I det vardagliga arbetet ska alla visa respekt för den enskilde individen. Trakasserier och kränkningar av individer och grupper ska motverkas. Skolan ska främja förståelse för alla människors lika värde. Vi arbetar förebyggande på följande sätt: Vi har klassråd i alla klasser och ett elevråd där alla klasser är representerade. Vi har utvecklingssamtal med föräldrar och elever. Vi har ett välfungerande skolråd Etik och moral genomsyrar det vardagliga arbetet i skolan. Vuxna är ute på alla raster (med reflexväst) och finns med i matsalen. EHT (Elevhälsoteam) träffas två gånger i månaden. Skolan är anpassad för elever med fysisk funktionsnedsättning. Skolan har gemensamma trivselregler. Olika aktiviteter erbjuds på skolgården, t.ex. pingis, king, basket, cykelbana i skogen och motorikbana Vi har tankar på att erbjuda ledda rastaktiviteter i någon form. Alla elever ska efter sin förmåga vara delaktiga i arbetet mot kränkande behandling. De ska känna till och vara delaktiga i skolans likabehandlingsplan. De skall även känna till att det finns en lag om detta. Föräldrar har en viktig del i detta arbete genom att i hemmet lägga grunden för förståelsen för alla människors lika värde. Om en förälder får kännedom om en kränkande handling, ska denne genast meddela skolan, som startar en utredning. Konkreta åtgärder Kränkande behandling och trakasserier Vuxen kränker elev När en vuxen kränker eller diskriminerar en elev arbetar vi enligt följande: 1. All personal är skyldig att ingripa om någon vuxen kränker en elev. Vi talar om för den vuxne när vi ser/upplever att en elev blir kränkt. Vi uppmuntrar/uppmanar/stärker eleven att själv tala om när den känner sig kränkt. 2. Rektor informeras alltid då vuxen kränkt elev. Händelsen dokumenteras i blanketten: Blankett för dokumentation vid diskriminering och annan kränkande behandling. 3. Rektor informerar vårdnadshavare.

4 Elev kränker vuxen När elev kränker eller trakasserar vuxen arbetar vi enligt följande: 1. Den vuxne som känner sig kränkt kontaktar sitt arbetslag för råd och stöd. En vuxen har samtal med eleven och informerar vårdnadshavare. 2. Vid grov kränkning eller trakasserier kontaktas rektor. Rektor kontaktar vårdnadshavaren och informerar om det som har hänt. Rektor kallar till ett möte med elev och vårdnadshavare snarast. Händelsen dokumenteras i blanketten: Blankett för dokumentation vid diskriminering och annan kränkande behandling. Elev kränker elev När elev kränker eller trakasserar annan elev arbetar vi enligt följande: 1. All personal är skyldig att ingripa om någon elev kränker en annan elev. En vuxen har samtal med eleven och informerar vårdnadshavare. 2. Vid grov kränkning eller trakasserier kontaktas även rektor. Rektor kallar till ett möte med elev, vårdnadshavare och berörd personal snarast. Händelsen dokumenteras i gällande blankett. Se ovan. Vid upprepad kränkning (mobbing) kontaktas rektor, som utser de vuxna som ska arbeta efter följande modell: Information till vårdnadshavare sker snarast. Två vuxna möter berörda elever var för sig för att kartlägga situationen. De vuxna markerar tydligt allvaret i händelsen. Eleverna ska bli medvetna om allvaret i situationen. Uppföljningssamtal genomförs med eleverna inom två veckor. Om kränkningarna inte upphört kontaktas skolans elevhälsoteam för vidare åtgärder. Dokumentation Berörd personal har skyldighet att dokumentera gjorda insatser. Dokumentationen scannas in i programmet PMO. Uppföljning av planen Vi utvärderar och förändrar Likabehandlingsplanen v 44. Den reviderade planen träder i kraft v. 46. Presentation av likabehandlingsplanen

5 Likabehandlingsplanen kommer att läggas ut på Fronter och läggas ut på hemsidan. Om man vill som mentor också lämna ut i pappersformat till hemmen så de är medvetna om skolans rutiner. Personal på skolan och vuxna i hemmen är ansvariga för att eleverna görs medvetna om vad som gäller och hur rutinerna fungerar. Den förankras på närmaste skolrådsmöte.

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Gäller år 2012-2013 Vision Bäckagårdsskolan ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som bygger på positiv förstärkning

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer