Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun"

Transkript

1 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Engla Bertolino KSN Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommun Under valåret 2014 utsattes tre av tio förtroendevalda för hot, våld eller trakasserier. Uppdragsstyrning kommunstyrelsen Den här analysen är en del av arbetet med att utveckla förtroendevaldas säkerhet i kommun. Enligt Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 är arbetet med att se över och utveckla förtroendevaldas säkerhet ett prioriterat område. Resultatet av analysen kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen inom området. Brottsförebyggande rådet - Politikernas trygghetsundersökning (PTU) Brå har på uppdrag av regeringen genomfört tre kartläggningar av förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld. Den senaste kartläggningen genomfördes under supervalåret 2014 (publicerad 2015). Enkäten som kommer att ligga till grund för kommande kartläggning har under början av 2017 skickats ut till förtroendevalda i fullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige. Brås kartläggning är landsövergripande utan möjlighet att särskilja information på kommunnivå. Därför finns ett behov av att genomföra en analys även lokalt. Genomförande Undersökningen genomfördes under mars månad 2017 och omfattar förtroendevalda i kommun från Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, plan och byggnadsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden. Upplägg av analys Information från den lokala enkäten jämförs med motsvarande enkätsvar nationellt. De siffror som finns för nationellnivå kommer från Politikernas trygghetsundersökning (Brå rapport 2015:23). Demografi Av totalt 93 svarande var 50 män (54%), 42 kvinnor (45%) och 1 person definierade sig som annat än man/kvinna (1%). Denna 1% går tyvärr inte att följa genom analysen varpå endast kategorierna män och kvinnor kommer att användas framåt i analysen. Åldersmässigt återfinns flest svarande i ålderskategorin 60 år <(33%). Postadress: kommun, kulturförvaltningen, Telefon: (växel) E-post:

2 2 (10) Totalt Kvinnor Män Annat Totalt 100% 45% 54% 1% 39 år> 27% 29% 26% år 19% 17% 22% år 20% 19% 20% - 60 år < 33% 36% 32% - Av totalt svarande var män (57%), kvinnor (43%). Åldersmässigt återfinns flest svarande i ålderskategorin 60 år <(39%). Informationen kommer från Tabell 2. Svarsfrekvens, antal och andel av svarande samt andel av tillfrågade för olika redovisningsgrupper i PTU 2015 (Brå rapport 2015:23, sid.25). Totalt Kvinnor Män Annat Totalt 100% 43% 57% - 39 år> 16% år 20% år 25% år < 39% Det politiska uppdragets omfattning Av totalt antal svarande var 89% fritidspolitiker och 11% heltidspolitiker. Alla svarande hade under perioden för undersökningen ett uppdrag i Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, plan och byggnadsnämnden och/eller arbetsmarknadsnämnden. Totalt Kvinnor Män Heltidspolitiker 11% 8% 15% Fritidspolitiker 89% 92% 85% I Politikernas trygghetsundersökning (Brå rapport 2015:23) är den politiska församlingen som utgör statistiken bredare än i den kommunala undersökningen. Den nationella statistiken omfattar förtroendevalda inom landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och riksdag där förtroendevalda i kommunfullmäktige utgör den största gruppen svarande (92%). Ingen uppdelning mellan heltid och fritidspolitiker har gjorts. Informationen kommer från Tabell 2. Svarsfrekvens, antal och andel av svarande samt andel av tillfrågade för olika redovisningsgrupper i PTU 2015 (Brå rapport 2015:23, sid.25).

3 3 (10) Totalt Kvinnor Män Annat Totalt 100% Kommunfullmäktige 92% Landstingsfullmäktige 7% Riksdag 1,2% Utsatthet för hot, trakasserier, våld, skadegörelse, stöld Vid frågan om hur många gånger de som förtroendevalda har blivit utsatta för hot, trakasserier, våld, skadegörelse och/eller stöld svarar 53% att de aldrig har blivit utsatta och 47% att de har blivit utsatta. Aldrig blivit utsatt 53% 62% 45% 10% 61% 1 gång 1 % 5% 10% 0% 9% 2 5 gånger 29% 19% 39% 60% 23% 6 gånger < 10% 14% 6% 30% 6% Under valåret 2014 var nästan tre av tio utsatta för hot och/eller trakasserier (28%) (Brå rapport 2015:23, sid.30). Nedanstående siffror baseras på de 28% som har uppgett att de har varit utsatta. Totalt Kvinnor Män Aldrig blivit utsatt 72% gång 20% gånger 51% gånger < 29% 27% 31% Enligt PTU 2015 (Brå rapport 2015:23, sid.38) låg län 2014 nummer två på listan över andelen utsatta (32%) tillsammans med Gotland (32%) och Skåne (32%) Efter Blekinge och Stockholm som toppade listan över utsatta med 36%. Information från tabell 5. Andelen utsatta inom respektive län (2012 och) 2014 (Brå rapport 2015:23, sid.38). Län Utsatta 2014 Län Utsatta 2014 Län Utsatta 2014 Stockholm 36% Jämtland 29% Kalmar 24% Blekinge 36% Västra Götaland 27% Västerbotten 24% 32% Örebro 27% Jönköping 24% Gotland 32% Södermanland 27% Dalarna 24% Skåne 32% Västmanland 26% Östergötland 21% Gävleborg 31% Västernorrland 25% Halland 21% Norrbotten 29% Kronoberg 24% Värmland 20%

4 4 (10) Hot och trakasserier Av de 47% som har utsatts för hot och/eller trakasserier är de tre vanligaste formerna av händelser hot/påhopp via sociala medier (67%), hotfullt uttalande öga mot öga (53%) samt hotfull e-post (42%). Kvinnor (69%) och män (67%) är näst intill lika utsatta för hot/påhopp via sociala medier. När det kommer till hotfullt uttalande öga mot öga är det något fler män (59%) som har blivit utsatta än kvinnor (44%). När det gäller hotfull e-post är kvinnor (50%) mer utsatta än män (37%). Heltidspolitiker är mer utsatta för hot/påhopp (78%) och hotfull e-post (56%) än fritidspolitiker (hot/påhopp 62%, hotfull e-post 41%). Däremot är det fler fritidspolitiker (59%) som utsätts för hotfulla uttalanden öga mot öga än heltidspolitiker (33%). Hot/påhopp via sociala medier 67% 69% 67% 78% 62% Hotfullt uttalande öga mot öga 53% 44% 59% 33% 59% Hotfull e-post 42% 50% 37% 56% 41% Hotfullt telefonsamtal 40% 50% 33% 67% 38% Uthängd på internet 35% 38% 33% 78% 24% Hotfullt brev/vykort 23% 13% 30% 33% 21% Annan hotfull händelse 21% 13% 26% 22% 21% Olovligen fotograferad/inspelad 16% 25% 11% 33% 14% Hotfullt sms/mms 12% 19% 7% 33% 7% Obehagligt besök, förföljelser 12% 13% 11% 11% 14% Uthängd på affisch/pamflett 12% 6% 15% 56% 0% Falska anmälningar 7% 0% 11% 0% 10% Kapat internetkonto 7% 0% 11% 0% 7% Hotfull gåva 7% 0% 11% 0% 7% Oönskad vara beställd i ditt namn 2% 6% 0% 11% 0% Sammanlagt 27% av samtliga förtroendevalda uppger att de utsattes för hot eller trakasserier på grund av sitt förtroendeuppdrag under Det var ingen skillnad mellan kvinnor och män i utsatthet för hot och trakasserier totalt. Av de 27% som har utsatts för hot och/eller trakasserier är de tre vanligaste formerna av händelser precis som i hot/påhopp via sociala medier (13%), hotfullt uttalande öga mot öga (10%) samt hotfull e-post (5%). Information från Tabell 3. Andel utsatta för hot och trakasserier totalt och efter typ av händelse (2012 och) 2014 (Brå rapport 2015:23, sid.30).

5 5 (10) Hot/påhopp via sociala medier 13% Hotfullt uttalande öga mot öga 10% Hotfull e-post 5% Hotfullt telefonsamtal 4,8% Uthängd på internet 6% Hotfullt brev/vykort 2,7% Annan hotfull händelse 3% Olovligen fotograferad/inspelad 3,3% Hotfullt sms/mms 1,6% Obehagligt besök, förföljelser 2,1% Uthängd på affisch/pamflett 0,8% Falska anmälningar 1% Kapat internetkonto 0,6% Hotfull gåva 0,1% Oönskad vara beställd i ditt namn 0,8% Våld, skadegörelse, stöld Av de 47% som har utsatts för våld, skadegörelse och/eller stöld är de tre vanligaste formerna av händelser annan skadegörelse (45%), knuff eller liknande (36%) samt klotter (27%). De tre vanligaste händelserna kvinnliga politiker utsätts för är annan skadegörelse (50%), stöld (50%) och klotter (50%). De vanligaste händelserna för manliga politiker är knuff och liknande (44%), annan skadegörelse (44%) och klotter (22%). Bland heltidspolitiker är den vanligaste händelsen att utsättas för annan skadegörelse (100%) medan hos fritidspolitiker är det knuff eller liknande (33%), klotter (33%) och annan skadegörelse (33%). Knuff och liknande 36% 0% 44% 0% 33% Slag, spark eller liknande 9% 0% 11% 0% 17% Våld med vapen 0% 0% 0% 0% 0% Annan form av våld 0% 0% 0% 0% 0% Klotter 27% 50% 22% 0% 33% Anlagd brand eller sprängning 0% 0% 0% 0% 0% Annan skadegörelse 45% 50% 44% 100% 33% Stöld 9% 50% 0% 0% 17% De vanligaste händelserna nationellt var 2014 annan skadegörelse (2,5%), klotter (1,4%) samt knuff och liknande (2%). Våld mot person var lite vanligare hos män än kvinnor.

6 6 (10) våld mot person (2,9 procent), något som var marginellt vanligare bland män än bland kvinnor. Sett till enbart våld mot person var Knuff eller liknande den händelse som flest förtroendevalda uppgett att de utsattes för Information från Tabell 4. Andel utsatta för våld, skadegörelse och stöld totalt och efter typ av händelse 2012 och 2014 (Brå rapport 2015:23. sid. 31). Knuff och liknande 2% Slag, spark eller liknande 0,5% Våld med vapen 0,1% Annan form av våld 1,1% Klotter 1,4% Anlagd brand eller sprängning 0,2% Annan skadegörelse 2,5% Stöld 0,5% Orsak till händelse Av de 47% som någon gång har varit utsatta för våld, skadegörelse och/eller stöld var händelsen oftast förknippad med en särskild politisk fråga (50%), uttalande/opinionsyttring (48%) samt beslut (33%). De manliga politikerna (21%) upplevde i större utsträckning än de kvinnliga (6%) att uppmärksamhet som privatperson var en bakomliggande orsak. Beslut 33% 29% 34% 33% 34% Särskild politisk fråga 50% 59% 45% 78% 50% Uttalande/opinionsyttring 48% 59% 41% 56% 50% Uppmärksamhet som privatperson 15% 6% 21% 22% 16% Annat, vet ej 30% 18% 38% 22% 28% Av de som någon gång har varit utsatta för våld, skadegörelse och/eller stöld var händelsen oftast förknippad med en särskild politisk fråga (25%), uppmärksamhet som privatperson (22%) samt annat, vet ej (22%). Information från tabell 16. Vad utsatta förknippade händelsen med 2012 och 2014 (Brå rapport 2015:23, sid.52). Totalt Kvinnor Män Beslut 15% - - Särskild politisk fråga 25% - - Uttalande/opinionsyttring 16% 20% 23% Uppmärksamhet som privatperson 22% 14% 17% Annat, vet ej 22% - -

7 7 (10) Polisanmälan vid hot och trakasserier Av de 47% som har utsatts för hot och/eller trakasserier har 59% avstått från att polisanmäla, 26% har anmält händelsen till en säkerhetsansvarig, 15% har själv gjort en polisanmälan och 15% har fått hjälp av någon annan att göra en polisanmälan. Det är näst intill lika vanligt hos både kvinnor (57%) och män (60%) att händelsen/händelserna inte polisanmälts. I de fall där polisanmälan har gjorts är det vanligare bland männen (20%) än kvinnorna (7%) att själva polisanmäla. Kvinnorna (43%) rapporterar i större utsträckning händelsen till en säkerhetsansvarig än vad männen (15%) gör. Det är vanligare att deltidspolitiker (65%) inte polisanmäler händelse/händelser de har varit utsatta för än heltidspolitiker (25%). Det är fler heltidspolitiker (38%) än fritidspolitiker (9%) som svarar att det är någon annan som har polisanmält. Polisanmält själv 15% 7% 20% 25% 13% Någon annan har polisanmält 15% 14% 15% 38% 9% Vet inte om polisanmälan har gjorts 3% 0% 5% 0% 4% Händelsen/händelserna är ej polisanmälda 59% 57% 60% 25% 65% Rapporterat till en säkerhetsansvarig 26% 43% 15% 38% 26% 19% uppger att de har anmält den senaste händelsen till polisen. 63% av anmälningarna gjordes av den utsatta medan resterande polisanmäldes av någon annan. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnor i anmälningsbenägenhet utan skillnaden ligger i typ av händelse som den förtroendevalda utsatts för. Våld, skadegörelse och stöld, antingen av den utsatte själv eller av någon annan, anmäldes i mer än dubbelt så hög utsträckning (39%) som hot och trakasserier (16%). Hot och påhopp via sociala medier polisanmäldes i än lägre uträckning (9 procent). Den nationella undersökningen tror att en del av förklaringen ligger i att hot och trakasserier ofta är mer subtila, och det kan finnas en osäkerhet om vad som faktiskt utgör ett brott (Brå rapport 2015:23, sid.58). Polisanmälan vid våld, skadegörelse, stöld Av de 47% som har utsatts för våld, skadegörelse och/eller stöld har 54% avstått från att polisanmäla händelsen, 31% har själv gjort en polisanmälan och 31% har anmält händelsen till en säkerhetsansvarig. Det är vanligare hos män (58%) än kvinnor (43%) att händelsen/händelserna inte har polisanmälts. I de fall där polisanmälan har gjorts är det lite vanligare bland männen (43%) än kvinnorna (37%) att själva polisanmäla. Kvinnorna (43%) rapporterar i större utsträckning händelsen till en säkerhetsansvarig än vad männen (26%) gör.

8 8 (10) Det är vanligare att deltidspolitiker (63%) inte polisanmäler händelse/händelser de har varit utsatta för än heltidspolitiker (29%). Det är fler fritidspolitiker (13%) än heltidspolitiker (0%) som svarar att det är någon annan som har polisanmält. Polisanmält själv 31% 14% 37% 43% 25% Någon annan har polisanmält 8% 14% 5% 0% 13% Vet inte om polisanmälan har gjorts 4% 0% 5% 0% 6% Händelsen/händelserna är ej polisanmälda 54% 43% 58% 29% 63% Rapporterat till en säkerhetsansvarig 31% 43% 26% 43% 31% Totalt 46% av händelserna rapporterades till någon annan än polisen exempelvis en säkerhetsansvarig. En större andel kvinnor (48%) än män (44%) rapporterade händelsen. Det var vanligare att rapportera händelser av våld, skadegörelse och stöld (57%) än händelser av hot och trakasserier (43%) (Brå rapport 2015:23, sid.57). Skäl till att polisanmälan inte har gjorts De tre vanligaste skälen till att en polisanmälan inte är gjord är att den förtroendevalda upplever att det inte skulle leda någon vart (42%), att händelsen upplevdes som en småsak, bagatell (29%) samt att händelsen sågs som en del av uppdraget (37%). Det är näst intill lika många kvinnor (43%) och män (42%) som upplever att en polisanmälan inte skulle leda någon vart. Kvinnorna (50%) uppger i högre utsträckning än männen (17%) att de inte polisanmält på grund av att de upplevt händelsen som en småsak/bagatell. Betydligt fler fritidspolitiker (48%) än heltidspolitiker (14%) uppger att en polisanmälan inte är gjord är att den förtroendevalda upplever att det inte skulle leda någon vart. Det skulle inte leda någon vart 42% 43% 42% 14% 48% Jag upplevde händelsen som en småsak, bagatell. 29% 50% 17% 43% 22% Jag såg händelsen som en del av uppdraget. 37% 43% 33% 0% 48% Jag hanterade händelsen själv. 26% 36% 21% 29% 26% Jag ville undvika uppmärksamhet i media. 11% 7% 13% 29% 4% Jag saknar förtroende för polis och rättsväsendet. 5% 0% 8% 0% 7% Jag ville inte genomgå en rättsprocess. 0% 0% 0% 0% 0% Jag vågade inte. 3% 7% 0% 0% 4% Jag blev avrådd av säkerhetsansvarig. 8% 14% 4% 29% 4% Annat skäl. 18% 14% 21% 0% 22%

9 9 (10) De tre vanligaste skälen till att en polisanmälan inte är gjord är att den förtroendevalda upplever att det inte skulle leda någon vart (27%), att händelsen upplevdes som en småsak, bagatell (24%) samt att händelsen sågs som en del av uppdraget (20%). Lite fler män (30%) än kvinnor (22%) upplever att en polisanmälan inte skulle leda någon vart. Näst intill lika många kvinnor (23%) och män (25%) har uppgett att de inte polisanmält på grund av att de upplevt händelsen som en småsak/bagatell. Det är lite fler kvinnor (25%) än män (17%) som uppger att händelsen sågs som en del av uppdraget. Informationen kommer från figur 19. Varför den senaste händelsen inte polisanmäldes. Andel efter kön och samtliga 2014 (Brå rapport 2015:23, sid. 60). Totalt Kvinnor Män Det skulle inte leda någon vart 27% 22% 30% Jag upplevde händelsen som en småsak, bagatell. 24% 23% 25% Jag såg händelsen som en del av uppdraget. 20% 25% 17% Jag hanterade händelsen själv. 13% 15% 12% Jag ville undvika uppmärksamhet i media. 6% 5% 7% Jag saknar förtroende för polis och rättsväsendet. 1,9% 1,3% 2,3% Jag ville inte genomgå en rättsprocess. 1,8% 1,4% 2,1% Jag vågade inte. 0,7% 1% 0,6 Jag blev avrådd av säkerhetsansvarig Annat skäl. 5% 6% 4,4% Kännedom om vem som är säkerhetsansvarig i sitt parti 41% uppger att de vet vem som är säkerhetsansvarig i kommun medan 59% uppger att de inte vet. En större andel män (48%) än kvinnor (33%) uppger att de vet vem som är säkerhetsansvarig i sitt parti. Heltidspolitiker (60%) uppger i större omfattning att de vet vem som är säkerhetsansvarig i sitt parti än deltidspolitiker (42%). Ja 41% 33% 48% 60% 42% Nej 59% 67% 52% 40% 58% De förtroendevalda i den nationella undersökningen tillfrågas om det finns någon säkerhetsansvarig inom det egna partiet eller inom den politiska församlingen som den förtroendevalde kan vända sig till vid utsatthet för trakasserier, hot eller våld. Drygt tre av tio förtroendevalda (32 procent) svarade att de inte visste om det fanns en säkerhetsansvarig att vända sig till. Det var fler män än kvinnor som svarade att de hade kännedom om vem som är säkerhetsansvarig (Brå rapport 2015:23, sid ).

10 10 (10) Kännedom om vem som är säkerhetsansvarig i kommun 60% uppger att de vet vem som är säkerhetsansvarig i kommun medan 40% uppger att de inte vet. Upp till 90% av heltidspolitikerna uppger att de har kännedom om vem som är säkerhetsansvarig i kommun jämfört med 58% av deltidspolitiker. Det är några fler kvinnor (67%) än män (54%) som uppger att de vet vem som är säkerhetsansvarig i kommun. Totalt Kvinnor Män Heltid Deltid Ja 60% 67% 54% 90% 58% Nej 40% 33% 46% 10% 42% Kännedom om kommuns styrdokument om hot- och våld 44% uppger att de vet vem som är säkerhetsansvarig i kommun medan 56% uppger att de inte vet. 60% av heltidspolitiker uppger att de har kännedom om kommuns styrdokument om hot- och våld jämfört med 45% av deltidspolitiker. Strax över hälften av alla män (56%) och kvinnor (57%) uppger att de inte har kännedom om styrdokumentet. Totalt Kvinnor Män Heltid Deltid Ja 44% 43% 44% 60% 45% Nej 56% 57% 56% 40% 55% Samtliga förtroendevalda i undersökningen tillfrågades om de känner till någon handlingsplan för politiskt förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot eller våld. Nästan fyra av tio förtroendevalda (38 procent) svarade att de inte visste om det finns en handlingsplan eller inte. Det var fler män än kvinnor som uppgav att de känner till en handlingsplan (Brå rapport 2015:23, sid ).

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Rapport 2015:23. Politikernas trygghetsundersökning

Rapport 2015:23. Politikernas trygghetsundersökning Rapport 2015:23 Politikernas trygghetsundersökning 2015 Förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014 Politikernas trygghetsundersökning 2015 Förtroendevaldas utsatthet under valåret 2014 Rapport 2015:23

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser.

Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser. Vad ska en polis tåla? En undersökning bland poliser. Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 1 Några bakgrundsfakta Utvecklad av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet på uppdrag av och i samarbete med Polismyndigheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

k l - en kartläggning av landets kommuner

k l - en kartläggning av landets kommuner Tillgång till skolpsykolog? k l - en kartläggning av landets kommuner 2011-2011-09-27 Syfte och genomförande Psykologförbundet har kartlagt tillgången till skolpsykologer på grund och gymnasieskolor i

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn.

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn. Pendlande Ungdomar Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Sammanfattning Denna översikt över Gävleborgs

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer