Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare"

Transkript

1 Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014

2 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar, trakasserier och påtryckningar mot journalister. Svarsfrekvensen på 2014 års enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister blev 14,7 procent (jämförelse år 2013: 15,4 procent). Eftersom det inte är möjligt att göra någon bortfallsanalys, är det svårt att dra några långtgående slutsatser om resultatet. Samtidigt är varje hotad journalist en för mycket. Enkäten visar att kränkningar, trakasserier och påtryckningar är en del av vardagen hos alltför många av de totalt (2 417) journalister som deltog i enkäten. Skillnaderna mot förra årets enkät är överlag små. Men 2014 års undersökning visar att kränkningar, påtryckningar och trakasserier från publiken ökar mot de journalister som utsatts för dessa åtgärder fler än tio gånger. Där har skett en ökning med över två procentenheter från 5,7 procent 2013 till 8,1 procent i årets undersökning. Dessutom har kränkningar, påtryckningar och trakasserier från intervjupersoner ökat något jämfört med förra året. Även om dessa ökningar är små, visar det på att problemen kvarstår och måste åtgärdas. Till det kommer att fler än förra året har svarat att polisens förundersökning har lagts ned, från 51,9 procent år 2013 till 54,1 procent år Journalistförbundet December 2014

3 Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Mer än fyra av tio 41, 4 procent eller 934 journalister (38,2 procent eller 923 journalister) som besvarat undersökningen har någon gång blivit utsatta för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från sin publik under de senaste fem åren. Det kan jämföras med undersökningen 2009, där 822 journalister svarade att de utsatts för hot under sitt yrkesverksamma liv. Fråga 1: Under de senaste fem åren, har det hänt att du har blivit utsatt för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från publiken? Drygt åtta procent eller 150 journalister (5,7 procent och 137 journalister) uppger att de blivit utsatta för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från sin publik fler än tio gånger under de senaste fem åren. Det är en betydande ökning jämfört med förra året. Kränkningar, påtryckningar och hot sker ofta på ett personligt plan. Antingen via fysiska möten ansikte mot ansikte eller personligt riktad e-post, sms, brev eller telefonsamtal. Bland de medlemmar som besvarat vår enkät var det inte lika vanligt att de blev kränkta eller hotade via sociala medier, även om det ökat både 2013 och Fråga 2: Genom vilka kanaler blev du kränkt, utsatt för påtryckningar, trakasserad eller hotad av källor, intervjuobjekt eller publiken? Direktkontakt, ansikte mot ansikte Nej 1-2 ggr 3-5 ggr 6-10 ggr >10 gånger eller telefon? 42,8 % 45,9 % 6,7 % 1,4 % 3,2 % År ,9 % 5,9 % 6,1 % 1,8 % 1,4 %

4 Brev, e-post, sms? 28,4 % 45,2 % 12,4% 5,1 % 9,0 % År ,1 % 44,7 % 12,5% 4,6 % 6,1% Omnämnas i media? 82,8 % 12,6 % 1,9 % 0,7 % 1,9 % År ,8 % 10,3 % 2,5 % 0,5 % 0,8 % Via sociala medier? 61,0 % 22,9 % 6,6 % 2,8 % 6,6 % År ,5 % 22,5 % 6,9 % 1,3 % 4,8 % Av enkäten framgår inte om detta även skett i kommentarsfält. Förbundet överväger att ta med den frågan i nästa års undersökning. Kränkningar, påtryckningar och trakasserier från intervjupersoner ökar Var tredje journalist (32,8 procent) uppger att de vid något tillfälle utsatts för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från intervjupersoner. Det är en viss ökning från förra året (30,4 procent). Fråga 3: Under de senaste fem åren, har det hänt att du har blivit utsatt för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från källor eller intervjuobjekt? Däremot är det mycket ovanligt att en journalist utsätts för hot om våld från intervjupersoner (10,9 procent jämfört med knappt tio procent 2013).

5 Rapporteringen påverkas av kränkningar och hot Det är oroväckande att påtryckningar, trakasserier och hot enligt de som besvarat undersökningen påverkar den aktuella rapporteringen. 30 procent (29,3 procent 2013) svarar att det gör det på något sätt (från i liten grad till i mycket stor grad). Fråga 4: Påverkade påtryckningarna, trakasserierna eller hoten den aktuella rapporteringen? Svar Procent 2014 Procent 2013 Inte alls 70 70,7 I liten grad 18,7 19,0 I någon grad 8,3 7,7 I stor grad 1,3 1,5 I mycket stor grad 1,7 1,1 N Samma tendens finns i svaren på frågan om journalisten undvikit att skriva om vissa ämnen eller personer som en följd av att de blivit utsatta för påtryckningar, trakasserier och kränkningar. Totalt 25,1 procent (25,5 procent 2013) svarar att de gjort det från i liten grad till i mycket stor grad. Fråga 5: Har du i efterhand låtit bli att skriva om ämnen eller personer som en följd av att du blivit utsatt för påtryckningar, trakasserier eller hot? Svar Procent 2014 Procent 2013 Inte alls 74,9 74,5 I liten grad 15,3 15,3 I någon grad 7,4 7,5 I stor grad 1,8 1,5 I mycket stor grad 1,1 1,3 Antal Att journalister påverkas av kränkningar och hot på ett personligt plan är tillräckligt illa. När journalister som hotas också avstår från att täcka vissa ämnen eller personer blir det också ett problem för journalistiken och demokratin. Undersökningen visar vidare att det i dagsläget finns få möjligheter för journalister att byta ämne att rapportera kring. Tre av fyra journalister som utsatts för kränkningar och hot fick

6 ingen möjlighet alls att arbeta med andra ämnen som en följd av att de blivit utsatt för påtryckningar, trakasserier eller hot. Fråga 6: Fick du möjlighet att arbeta med andra ämnen som en följd av att du blivit utsatt för påtryckningar, trakasserier eller hot? Få polisanmälningar och många nedlagda förundersökningar Enkäten visar att det är sällan kränkningar och hot mot journalister polisanmäls. Bara 9,9 procent (8,8 procent 2013) av kränkningarna eller hoten anmäls till polisen. Men om kränkningar och hot mot journalister inte polisanmäls finns det heller inget att åtgärda för rättsväsendet. Då riskerar problemet att bli osynligt. Fråga 7: Har påtryckningarna, trasserierna eller hoten polisanmälts? Ett annat problem är att de fall som faktiskt anmäls till polisen sällan leder någonstans. Enligt undersökningen lade polisen ned förundersökningen i 54,1 procent (51,5 procent 2013) av de polisanmälda påtryckningarna, trakasserierna och hoten. Knappt 15 procent hade gått till åtal.

7 Fråga 8: Hur har polisväsendet följt upp ärendet? Ärendet har gått till åtal Polisen har lagt ned förundersökningen Polisen har inlett en förundersökning Vet ej Positivt är dock att andelen som svarar vet ej på frågan hur polisväsendet har följt upp ärenden har sjunkit med drygt fem procentenheter från 27, 9 procent år 2013 till 22, 5 procent Men att så pass många ändå svarar vet ej är oroväckande. Rutinerna för återkoppling från polisens sida angående förundersökningarna kan fortfarande förbättras. Vilka svarade på enkäten? Drygt hälften, 52,6 procent (52,5 procent 2013), av de som svarat på enkäten är kvinnor. De flesta är allmänreportar, och mellan år. 65 procent (63,3 procent 2013) av de som svarat är fastanställda. Andelen som arbetar med webben har ökat från 54 procent 2013 till 60 procent år 2014.

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer