En undersökning om samhällsservice i tätort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En undersökning om samhällsservice i tätort"

Transkript

1 En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d

2 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag av Posten undersökt vilka former av samhällsservice som är viktigast och hur nöjd man är med servicen. Våra kommunikationsvanor förändras i snabb takt. Sverige är ett av de länder som rankas högst i världen när det gäller Internetanvändning. 95 procent använder Internet regelbundet och surf i mobilen ökar snabbt. Under 20 angav två av tre svenskar att de använder mobilen för att koppla upp sig. Postens undersökning visar att vikten av att kommunicera oavsett om det är via Internet, mobil eller post rankas som viktigast för att få vardagen att fungera där man bor oavsett om mar bor i en tätort eller på landsbygden. Samtidigt som snabb bredbandsuppkoppling och bra mobiltäckning inte är verklighet för alla hushåll och företag i Sverige levererar Posten brev och paket till alla hushåll och företag varje vardag året runt. Undersökningen visar bland annat att Posten levererar en viktig och omtyckt service. Mer om svenskarnas uppfattning om olika former av samhällsservice och om Postens bidrag till denna kan du läsa om i denna rapport. 2

3 Postservice på landsbygd och i tätort Postens cirka 000 brevbärare delar varje dag ut cirka 20 miljoner försändelser till alla hushåll och företag i hela Sverige. Andel som tycker att brevbäring är mycket viktig för att vardagen ska fungera och de ska kunna bo där de gör Landsbygd Tätort Undersökningen bekräftar att utdelning av brev och paket är en mycket viktig service för att få vardagen att fungera där man bor och att svenska folket är nöjda med den service som Postens brevbärare ger. 80% 66% 80 procent av boende på landsbygd och 66 procent av boende i tätort anser att brevbäringen är viktig eller mycket viktig för att vardagen ska fungera där man bor. Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning/vet ej Andel som är nöjda med kvaliteten/service på brevbäringen bä där de bor Landsbygd 87 procent av boende på landsbygd och 84 procent av boende i tätort t är nöjda eller mycket nöjda med brevbäringen. % 54% 4% 50% Mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd ingen uppfattning

4 Topp 5 - viktigast samhällsservice Vikten av att kunna kommunicera med omvärlden är avgörande för att kunna ha en fungerande vardag där man bor. Mobiltelefoni l i (täckning) viktigaste t samhällsservicen oavsett var man bor. Brevbäring rankas som något viktigare av boende på landsbygden jämfört med boende i tätort. Mobiltelefoni, bredband, brevbäring och livsmedelsbutik är den viktigaste samhällsservicen både på landsbygd och i tätort. Viktigast samhällsservice för att vardagen ska fungera Landsbygd. Mobiltelefoni 99% (86%/%*) 2. Brevbäring 97% (80%/7%*). Bredband 96% (80%/6%*) 4. Livsmedelsbutik 90% (64%/26%*) 5. Grundskola 84% (65%/9%*) Tätort. Mobiltelefoni 98% (85%/%*) 2. Bredband 98% (8%/5%*). Livsmedelsbutik 96% (78%/8%*) 4. Brevbäring 94% (66%/28%*) 5. Vårdcentral 92% (67%/25%*) *(andel mycket viktig/ganska viktig) 4

5 Topp 5 mest omtyckt samhällsservice Mest omtyckt samhällsservice Postens brevbäring på landsbygden för det högsta betyget av de olika former av Landsbygd samhällsservice som ingick i. Brevbäring 87% (54%/%*) undersökningen. Brevbäring är den mest omtyckta servicen oavsett var man bor. 2. Fast telefoni 76% (48%/28%*). Livsmedelsbutik 74% (4%/%*) 4. Mobiltelefoni 7% (4%/7%*) 5. Bredband 7% (4%/7%*) 87 procent av boende på landsbygden och 84 procent av boende i tätort är nöjda eller mycket nöjda med Postens ( / ) brevbärarservice. 7 procent av boende på landsbygd är nöjda eller mycket nöjda med sin mobiltelefoni vilket rankas som den viktigaste samhällsservicen för att få vardagen att fungera där man bor. Tätort. Brevbäring 84% (50%/4%*) 2. Bredband d 84% %(49%/5%*) %*). Mobiltelefoni 84% (47%/7%*) 4. Livsmedelsbutik 8% (49%/4%*) 5. Apotek/ombud 77% (4%/4%*) *(andel mycket nöjd/ganska nöjd) 5

6 Postens brevbäring en viktig och omtyckt tjänst Posten har över 2 00 lantbrevbärarlinjer delar varje vardag ut post till cirka hushåll och företag utanför tätort

7 Brevbäring lika viktig som bredbandsuppkoppling Av de som bor på landsbygd anser 8 av 0 att brevbäringen är mycket viktig för att vardagen ska fungera. Topp 8 på landsbygden: Mycket viktig samhällsservice* Mobiltelefoni (täckning) 86% Det finns ingen väsentlig skillnad mellan hur unga och äldre boende på landsbygden ser på vikten av att ha tillgång till fungerande mobiltelefoni. 85 procent bland 8-29 åringarna och 82 procent bland de över 65 år anser att mobiltelefonin är mycket viktig. Brevbäring Bredband (uppkoppling) Grundskola Livsmedelsbutik Kollektivtrafik 52% 65% 64% 80% 80% När det gäller brevbäring så finns en viss skillnad mellan yngre och äldre. 68 procent bland 8-29 åringarna medan 84 procent bland de över 65 år anser att brevbäringen är mycket viktig. Endast 9 procent bland 8-29 åringarna ansåg att tidningsutdelning på morgonen är mycket viktigt medan 68 procent bland dem över 65 år tycker att det är mycket viktigt att få sin morgontidning. Vårdcentral Fast telefoni 50% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Landsbygd Tätort Invånare på landsbygd respektive tätort har fått svara på frågan Hur viktigt anser du följande samhällsservice vara för att din vardag ska fungera och du ska kunna bo där du gör. Frågor har ställts om 4 olika former av samhällsservice. Tabellen ovan avser de åtta servicefunktioner som flest boende på landsbygden svarat som Mycket viktig. * På sid 7 redovisas resultaten i sin helhet. 7

8 Den mest omtyckta samhällsservicen: Brevbäring på landsbygden Längs Postens cirka 2 00 lantbrevbärarlinjer finns över hushåll och företag. Dessa får post och paket levererade med hög kvalitet varje vardag året om. Topp 8 på landsbygden: Andel nöjda med servicen* Brevbäring 87% Fast telefoni 76% Livsmedelsbutik 74% Undersökningen visar att de boende på landsbygd d i mycket hög utsträckning t är nöjda med Postens service. Mobiltelefoni (täckning) Bredband Tidningsutdelnin g på morgonen 7% 7% 69% Med 87 procent som svarar att de är nöjda med Postens brevbäring på landsbygden är det också denna service som får det allra högsta betyget i undersökningen. Näst högsta betyg ges från boende i tätort där 84 procent anger att de är nöjda med brevbäring, bredband och mobiltelefoni. Postombud Grundskola 62% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Landsbygd Tätort Invånare på landsbygd respektive tätort har fått svara på frågan Hur nöjd är du med kvaliteten/servicen på följande servicefunktioner där du bor. Frågor har ställts om 4 olika former av samhällsservice. Tabellen ovan avser de åtta servicefunktioner som flest boende på landsbygden svarat att de är mycket nöjda och ganska nöjda med. * På sid 8 redovisas resultaten i sin helhet. 8

9 Fler än nio av tio på landsbygden är nöjda med avståndet till sin postlåda Posten ständigt över hur verksamheten både kan leva upp till de krav och förväntningar som finns samt hur den kan bedrivas på ett så effektivt sätt som möjligt. Hur och var post delas ut är en central del i detta arbete. Landsbygdsbors nöjdhet med avstånd till samhällsservice* Postlåda 76% 5% Brevlåda (för att posta brev) 55% 27% Livsmedelsbutik 45% 29% Kollektivtrafik (hållplats) I villaområden och på landsbygd har så Postombud kallade lådsamlingar installerats på många Apotek/ apoteksombud ställen. Dessa ger både kostnads och Bensinstation miljöfördelar eftersom det innebär färre körda mil och färre stopp. Bland de boende Grundskola på landsbygden som angett att de får sin Vårdcental 2% post i en lådsamling säger hela 86% att de Systembolag/ systemombud 27% är nöjda med brevbäringen. 28% Spelombud (Svenska spel) 4% 6% 5% 6% 42% 24% % % 29% 22% 29% 25% 20% Undersökningen visar att hela 76 procent är mycket nöjda med avståndet till sin postlåda. Även avståndet till brevlåda för avgående post och till postombudet får bra betyg i undersökningen. Mycket nöjd 0% 0% 20% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90%00% ganska nöjd Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Hur nöjd är du med avståndet till följande servicefunktioner där du bor. Ovan anges hur stor andel som är mycket nöjda och ganska nöjda med avståndet. * På sid 8 redovisas resultaten i sin helhet. 9

10 Avstånd till samhällsservice - landsbygd I Postens undersökning fick respondenterna uppskatta vilket avstånd man hade till de olika formerna av samhällsservice. Genomsnittligt avstånd till olika samhällsfunktioner* Systembolag/system 297 I ett beräknat genomsnitt så har man 68 meter till brevlådan och 2 kilometer till vårdcentralen Vårdcentral Apotek/apotekombud Postombud Bensinstation Spelombud 706 Livsmedelsbutik 9 procent är nöjda med sitt avstånd till brevlådan och 6 procent är nöjda med avståndet till vårdcentralen. Grundskola Brevlåda (för att posta brev) 2067 Kollektivtrafik (hållplats) Tillgång till en livsmedelsbutiken rankas som en mycket viktig samhällsservice för att få vardagen att fungera och 74 procent av boende på landsbygden är nöjda eller mycket nöjda med avståndet till närmsta livsmedelsbutik. Postlåda Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Hur långt uppskattar du att du har från din bostad till följande samhällsfunktioner. Ovan anges medelvärde. Då det förekommer en del extremvärden redovisas resultaten i sin helhet på annan plats i rapporten. meter * På sid 9 redovisas resultaten i sin helhet. 0

11 Var tredje landsbygdsbo handlar varor på Internet minst en gång i månaden Posten genomför regelbundet undersökningar om svenska folkets e- handelsvanor. Under 20 ökade e- handel med xx procent. 8% 6% 2% 0% Varje vecka Var tredje landsbygdsbo handlar på nätet minst en gång i månaden. I åldersgruppen 0-49 år finns de mest frekventa nätshopparna. Fyra av tio säger att de handlar på nätet minst en gång i månaden. % % 22% 2- gånger i månaden Någon gång i månaden Någon gång per kvartal Någon gång per halvår Någon gång per år Mer sällan Aldrig 28% Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Ungefär hur ofta handlar du varor på internet

12 Kläder, böcker och hemelektronik favoriter på nätet Kläder, böcker och hemelektronik toppar listan för vad man handlar oftast på nätet oavsett var man bor. Kläder Böcker 46% 44% Hemelektronik Undersökningen visar att man på landsbygden i något högre utsträckning handlar hemelektronik på nätet. Särskilt framträdande d är detta i åldersgruppen Filmer Tidningar/magasin CD-skivor 9% över 65 år. 8% Sport/fritid Heminredning I den yngsta åldersgruppen 8-29 Data-TV-spel 7% åringar anger nästan 6 av 0 att de Skor 6% handlar kläder på nätet. Biltillbehör 22% 20% 8% 5% 42% Landsbygd Tätort 0% 20% 40% 60% 80% 00% Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Vilka typer av varor har du handlat på internet det senaste året (bas: har e-handlat, 94%). Ovan anges de vanligaste. 2

13 Att kunna handla när de passar främsta drivkraft för e-handeln för boende på landsbygden Boende på landsbygd anger inte i lika stor utsträckning priset som viktigaste drivkraften för att handla i nätet, som boende i tätort. Istället är det möjligheten att kunna handla när det passar som anges som den enskilt viktigaste fördelen. Jag kan handla när det passar mig Billigare Vilken är den enskilt viktigaste fördelen med att handla varor på Internet istället för i en traditionell butik BAS: SAMTLIGA Att kunna handla på en tid som passar värdesätts allra mest bland dem som är över 0 år och bor på landsbygd. De som ännu inte fyllt 0 år är i större utsträckning ute efter ett större och bättre utbud. I jämförelse med jämnåriga i tätorter shoppar denna grupp oftare kläder och heminredning, lika ofta data och tv-spel men mer sällan hemelektronik och kosmetika på nätet. Större och bättre utbud Bekvämare Tidsbesparande Annat skäl, vad? Tveksam, vet ej ort >000 inv ort < 000 inv

14 Landsbygdsbor vill ha sina e-handlade varor i sin postlåda De som handlar på nätet helst ser att de får sina beställningar levererade i postlådan. Särskilt tydligt blir detta om man bor längs en lantbrevbärarlinje, där 7 av 0 gärna skulle få leverans av sin lantbrevbärare. Jag vill få den i brevlådan av brevbäraren Jag vill hämta den själv hos mitt ombud\serviceställe Annat, vad? Jag vill få den levererad hem på kvällstid, även om det kostar extra Jag vill hämta den själv i en fysisk butik Om du handlat en vara på internet, hur vill du generellt helst få den levererad? BAS: SAMTLIGA För försändelser som inte får plats i brevlådan är postombuden ett bra komplement. Bland de som bor längs en lantbrevbärarlinje anger hela 9 av 0 att de hämtar sina paket hos sitt postombud trots att de har möjlighet att beställa utkörning av paket. Vet ej ort < 000 inv ort >000 inv Jag vill få den i brevlådan av brevbäraren Jag vill hämta den själv hos mitt ombud\serviceställe Jag vill få den levererad hem på kvällstid, även om det 75 procent att de är önskar att få sina kostar extra 2 leveranser efter -5 dagar oavsett om Jag vill hämta den själv i en fysisk butik 0 2 det hämtas hos ett postombud eller om 2 det man får det hemlevererat. Vet ej, annat Om du handlat en vara på internet, hur vill du generellt helst få den levererad? BAS: BOENDE I ORTER MED FÄRRE ÄN 000 INVÅNARE De som har lantbrevbäring De som inte har lantbrevbäring 4

15 Hur viktig anser du följande samhällsservice vara för din vardag ska fungera? Mobiltelefoni 86 Brevbäring Bredband Grundskola Livsmedelsbutik Kollektivtrafik Vårdcentral Tidningsutdelning på morgonen Fast telefoni Postombud Bensinstation Apotek/Apoteksombud 8 4 Systembolag/systembolagsombud 9 8 Spelombud BAS: BOENDE I ORTER MED FÄRRE ÄN 000 INVÅNARE Mycket viktigt Ganska viktigt 5

16 Hur nöjd är du med kvaliteten/servicen på följande servicefunktioner där du bor? Brevbäring 54 0 Fast telefoni Livsmedelsbutik Mobiltelefoni Bredband Tidningsutdelning på morgonen Postombud, generellt Grundskola Apotek/Apoteksombud Bensinstation Vårdcentral Kollektivtrafik Systembolag/systembolagsombud y g Spelombud % 0% 20% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% BAS: BOENDE I ORTER MED FÄRRE ÄN 000 INVÅNARE mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd ingen uppfattning/vet ej 6

17 Hur viktig är olika former av samhällsservice för att vardagen ska fungera? Landsbygd* Tätort** Mobiltelefoni (täckning) 86 Brevbäring Bredband (uppkoppling) Livsmedelsbutik Grundskola Kollektivtrafik Vårdcentral Postombud Bensinstation Apotek/Apoteksombud 8 4 Tidningsutdelning på morgonen Fast telefoni Systembolag/systembolagsombud 9 8 Spelombud (Svenska Spel) Mycket viktig Ganska viktig * Med landsbygd menas i denna undersökning orter med färre än 000 invånare ** Med tätort menas i denna undersökning orter med fler än 000 invånare 7

18 Hur nöjd är du med kvaliteten/servicen på följande servicefunktioner där du bor? Landsbygd* d* Tätort** * Med landsbygd menas i denna undersökning orter med färre än 000 invånare ** Med tätort menas i denna undersökning orter med fler än 000 invånare

19 Hur långt uppskattar du att du har från din bostad till följande samhällsfunktioner - landsbygd Postlåda Kollektivtrafik (hållplats) Brevlåda (för att posta brev) Grundskola meter meter Livsmedelsbutik meter Spelombud (Svenska spel) Bensinstation km 6-0 km -0 km Postombud Apotek / Apoteksombud km Längre än 50 km Ingen uppfattning Vårdcentral Systembolag/systembolaget % 0% 20% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 9

20 Genomsnittliga avstånd till olika former av samhällsservice landsbygd och tätort (meter) Systembolag/system Vårdcentral Apotek/apotekombud k Postombud Bensinstation Spelombud Landsbygd Tätort Livsmedelsbutik Grundskola Brevlåda Kollektivtrafik Postlåda

21 Hur nöjd är du med avståndet till följande servicefunktioner där du bor? Landsbygd* Tätort** Postlåda eller motsvarande*** 76 5 Brevlåda**** Livsmedelsbutik Kollektivtrafik (hållplats) Postombud Apotek/Apoteksombud Bensinstation Grundskola Vårdcentral Systembolag/systembolagsombud Spelombud (Svenska Spel) mycket nöjd ganska nöjd * Med landsbygd menas i denna undersökning orter med färre än 000 invånare *** Med postlåda avses det egna hushållets postlåda där man tar emot post. ** Med tätort menas i denna undersökning orter med fler än 000 invånare **** Med brevlåda avses Postens brevlådor som man postar försändelser i. 2

22 Metod Undersökningen om svenskarnas e-handel i jul genomfördes med ett riksrepresentativt urval av privatpersoner i Sverige den november via TNS SIFOs webbpanel. Undersökningen är därmed representativ för de 92 % av svenska folket som har tillgång till internet. Undersökningen om landsbygdsbors e-handel och svenskarnas syn på brevbäring och olika samhällsservicefunktioner genomfördes i maj 20 via TNS SIFOs webbpanel. På orter med > 000 invånare gjordes 25 intervjuer och på orter med < 000 invånare gjordes 08 intervjuer. De samhällsservicefunktioner som omfattades av undersökningen var Grundskola, vårdcentral, livsmedelsbutik, kollektivtrafik, bensinstation, apotek/apoteksombud, systembolag/systembolagsombud, spelombud, fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, postombud, brevbäring och tidningsutdelning på morgonen Frågor, kontakta Per Ljungberg Kommunikationschef PostNord Sverige Tel: eller

PostNords landsbygdsundersökning

PostNords landsbygdsundersökning PostNords landsbygdsundersökning Emma Riblom 5 december 2013 Nordens ledande kommunikations och logistikföretag Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden Omsatte 39 Mdr

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22

Julhandeln på internet i Sverige 2013-12-22 Julhandeln på internet i Sverige 2013 2013-12-22 E-julklappar för 4,2 miljarder kronor PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2000 konsumenter om de har e-handlat julklappar i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Sverige

Sverige Julklappsinköp i Sverige 2015 2015-12-22 Kraftig ökning för julhandeln på internet + 25 procent METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 2 009 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet

Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet Julhandeln 2017 Så mycket handlar vi för på nätet 2017-12-22 Rekordjul på nätet - Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online SAMMANFATTNING - Svenska folket har fram till den 20 december

Läs mer

i Sverige 2014 2014-12-23

i Sverige 2014 2014-12-23 Julhandeln på internet i Sverige 2014 2014-12-23 Var fjärde julklapp är e-handlad i år METOD PostNord har låtit TNS SIFO fråga 1300 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen genomfördes

Läs mer

Julklappsinköp i Sverige

Julklappsinköp i Sverige Julklappsinköp i Sverige 2016 2016-12-22 Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online METOD PostNord har låtit Kantar SIFO fråga 1 993 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar!

PostNord rustar för framtiden. Fredrik Hammarqvist. Vi levererar! PostNord rustar för framtiden Fredrik Hammarqvist Vi levererar! PostNord i korthet 2014 40 mdr SEK OMSÄTTNING 351 MSEK RÖRELSERESULTAT, EBIT 38 000 MEDARBETARE PostNords organisation PostNord koncern PostNord

Läs mer

på julhandeln

på julhandeln PostNord tar tempen på julhandeln 2015 2015-11-27 E-handeln går mot kraftigt julrekord METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2002 respondenter genomförd den 23-25 november 2015 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut e-barometern Q1 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut »FÖRORD Den nya e-barometern P osten

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Nordborna planerar att e-handla julklappar för 19,9 miljarder kronor i år SAMMANFATTNING Den nordiska julhandeln är i full

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat.

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat. e-barometern Q1 2013 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Tema: Leveransen Svensk e-handel ökar explosionsartat. Den snabba utvecklingen kräver allt effektivare leveranser. »FÖRORD Det

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln i 2009 3 Förord Posten har under en rad av år varit starkt delaktig i utvecklingen av den

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Distanshandeln idag 2007. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2007. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - 1 Förord pressar priserna, ökar utbudet och stärker glesbygden. Så kan uppfattningen bland de svenskar som distanshandlar

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och second hand-marknad

Så ser vi på delningsekonomi och second hand-marknad Så ser vi på delningsekonomi och second hand-marknad Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-08 Sammanfattning En av tio svenskar har redan tagit steget in i delningsekonomin genom att hyra/hyra

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Norsjö kommun VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg? Dagligvaror?

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Norsjö kommun VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg? Dagligvaror? Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Norsjö kommun VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Dagligvaror? Kollektivtrafik? Bibliotek? Hälsovård? Barnomsorg? Brandförsvar? Mobil och bredbandstäckning?

Läs mer

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2010 - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2010 3 Fördubblad omsättning på fem år Att handla varor på distans är en

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten - Distanshandeln i 2010 3 Nordisk distanshandel med fortsatt växtkraft För andra året i rad kan Posten presentera

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg?

Pilotkommun. Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Barnomsorg? Sammanställning DIALOGTRÄFFAR SERVICEBEHOV 2013 Kommunerna Malå och Norsjö VILKEN SERVICE BEHÖVER DU OCH DITT SAMHÄLLE? Dagligvaror? Kollektivtrafik? Bibliotek? Hälsovård? Barnomsorg? Brandförsvar? Mobil

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Flygfrakt behövs. När postmängden ytterligare minskar, minskar också kostnaderna för och utsläppen från flygdistributionen.

Flygfrakt behövs. När postmängden ytterligare minskar, minskar också kostnaderna för och utsläppen från flygdistributionen. Till Näringsdepartementet N2016_02666_ITP SmåKom 2016-08-25 Yttrande över SOU 2016:27 Som ett brev på posten Regeringskansliets diarienummer N2016/02666/ITP Sammanfattning Utredningens förslag är inte

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2012 e-barometern Q2 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor är inne i en mycket expansiv

Läs mer

Postens service och kvalitet

Postens service och kvalitet Postens service och kvalitet Sammanfattning n Året runt delar Posten ut post till alla Sveriges hushåll och företag. Varje vardag hanteras omkring 8 miljoner brev. Brevbäraren är en viktig förmedlare av

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord Julen närmar sig och därmed årets mest intensiva månader för detaljhandeln. Som framgår av detta kvartals e-barometer tyder allting på att vi återigen går mot en jul med

Läs mer

Posten Meddelande AB 2013-03-14. Harald Andersson Per Roxne

Posten Meddelande AB 2013-03-14. Harald Andersson Per Roxne Posten Meddelande AB 2013-03-14 Harald Andersson Per Roxne 40 % av aktierna ägs av den danska staten, 60 % av den svenska. Rösterna delas 50/50 27 miljoner försändelser och 400 000 paket hanteras varje

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

Postens service 2007. - En rapport om Postens service på landsbygden

Postens service 2007. - En rapport om Postens service på landsbygden Postens service 2007 - En rapport om Postens service på landsbygden Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 6 1. Posten i förändring... 8. Stolt historia... 8. Posten sedan avregleringen...

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Vatten, el eller bredband

Vatten, el eller bredband Vatten, el eller bredband vad är viktigast? Februari 2014 Höga krav på bredbandsleverantörerna men låg kännedom om vad man själv kan påverka Svenskarna har höga förväntningar på sin bredbandsleverantör.

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Brevvanor 2010. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Brevvanor 2010 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Posten AB - Brevvanor 2010 3 Viktig information i brev även i digitaliseringens tidevarv De senaste

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar En studie bland ett riksrepresentativ urval April 2007 Metod 3 Syfte Att kartlägga vanorna och attityderna kring lagring av digitala ägodelar i hemdatorn.

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

Nielsen Netratings // Market Intelligence Rapport. Om besökaren. Hur gammal är du? Är du man eller kvinna?

Nielsen Netratings // Market Intelligence Rapport. Om besökaren. Hur gammal är du? Är du man eller kvinna? Nielsen Netratings // Market Intelligence Rapport Marknad: Sverige - SweClockers trafik Period: April 2007 Respondenter: 2 223 Sammanfattning SweClockers läsare är främst män mellan 18-30 år. Man studerar

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

Tonårsekonomi 2009 En undersökning om tonåringars fickpengar, konsumtion och sparande. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-11-12

Tonårsekonomi 2009 En undersökning om tonåringars fickpengar, konsumtion och sparande. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-11-12 Tonårsekonomi 2009 En undersökning om tonåringars fickpengar, konsumtion och sparande Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 2009-11-12 Sammanfattning Tonåringars ekonomi är sämre nu än. De har idag omkring

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer