En undersökning om samhällsservice i tätort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En undersökning om samhällsservice i tätort"

Transkript

1 En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d

2 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag av Posten undersökt vilka former av samhällsservice som är viktigast och hur nöjd man är med servicen. Våra kommunikationsvanor förändras i snabb takt. Sverige är ett av de länder som rankas högst i världen när det gäller Internetanvändning. 95 procent använder Internet regelbundet och surf i mobilen ökar snabbt. Under 20 angav två av tre svenskar att de använder mobilen för att koppla upp sig. Postens undersökning visar att vikten av att kommunicera oavsett om det är via Internet, mobil eller post rankas som viktigast för att få vardagen att fungera där man bor oavsett om mar bor i en tätort eller på landsbygden. Samtidigt som snabb bredbandsuppkoppling och bra mobiltäckning inte är verklighet för alla hushåll och företag i Sverige levererar Posten brev och paket till alla hushåll och företag varje vardag året runt. Undersökningen visar bland annat att Posten levererar en viktig och omtyckt service. Mer om svenskarnas uppfattning om olika former av samhällsservice och om Postens bidrag till denna kan du läsa om i denna rapport. 2

3 Postservice på landsbygd och i tätort Postens cirka 000 brevbärare delar varje dag ut cirka 20 miljoner försändelser till alla hushåll och företag i hela Sverige. Andel som tycker att brevbäring är mycket viktig för att vardagen ska fungera och de ska kunna bo där de gör Landsbygd Tätort Undersökningen bekräftar att utdelning av brev och paket är en mycket viktig service för att få vardagen att fungera där man bor och att svenska folket är nöjda med den service som Postens brevbärare ger. 80% 66% 80 procent av boende på landsbygd och 66 procent av boende i tätort anser att brevbäringen är viktig eller mycket viktig för att vardagen ska fungera där man bor. Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig Ingen uppfattning/vet ej Andel som är nöjda med kvaliteten/service på brevbäringen bä där de bor Landsbygd 87 procent av boende på landsbygd och 84 procent av boende i tätort t är nöjda eller mycket nöjda med brevbäringen. % 54% 4% 50% Mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd ingen uppfattning

4 Topp 5 - viktigast samhällsservice Vikten av att kunna kommunicera med omvärlden är avgörande för att kunna ha en fungerande vardag där man bor. Mobiltelefoni l i (täckning) viktigaste t samhällsservicen oavsett var man bor. Brevbäring rankas som något viktigare av boende på landsbygden jämfört med boende i tätort. Mobiltelefoni, bredband, brevbäring och livsmedelsbutik är den viktigaste samhällsservicen både på landsbygd och i tätort. Viktigast samhällsservice för att vardagen ska fungera Landsbygd. Mobiltelefoni 99% (86%/%*) 2. Brevbäring 97% (80%/7%*). Bredband 96% (80%/6%*) 4. Livsmedelsbutik 90% (64%/26%*) 5. Grundskola 84% (65%/9%*) Tätort. Mobiltelefoni 98% (85%/%*) 2. Bredband 98% (8%/5%*). Livsmedelsbutik 96% (78%/8%*) 4. Brevbäring 94% (66%/28%*) 5. Vårdcentral 92% (67%/25%*) *(andel mycket viktig/ganska viktig) 4

5 Topp 5 mest omtyckt samhällsservice Mest omtyckt samhällsservice Postens brevbäring på landsbygden för det högsta betyget av de olika former av Landsbygd samhällsservice som ingick i. Brevbäring 87% (54%/%*) undersökningen. Brevbäring är den mest omtyckta servicen oavsett var man bor. 2. Fast telefoni 76% (48%/28%*). Livsmedelsbutik 74% (4%/%*) 4. Mobiltelefoni 7% (4%/7%*) 5. Bredband 7% (4%/7%*) 87 procent av boende på landsbygden och 84 procent av boende i tätort är nöjda eller mycket nöjda med Postens ( / ) brevbärarservice. 7 procent av boende på landsbygd är nöjda eller mycket nöjda med sin mobiltelefoni vilket rankas som den viktigaste samhällsservicen för att få vardagen att fungera där man bor. Tätort. Brevbäring 84% (50%/4%*) 2. Bredband d 84% %(49%/5%*) %*). Mobiltelefoni 84% (47%/7%*) 4. Livsmedelsbutik 8% (49%/4%*) 5. Apotek/ombud 77% (4%/4%*) *(andel mycket nöjd/ganska nöjd) 5

6 Postens brevbäring en viktig och omtyckt tjänst Posten har över 2 00 lantbrevbärarlinjer delar varje vardag ut post till cirka hushåll och företag utanför tätort

7 Brevbäring lika viktig som bredbandsuppkoppling Av de som bor på landsbygd anser 8 av 0 att brevbäringen är mycket viktig för att vardagen ska fungera. Topp 8 på landsbygden: Mycket viktig samhällsservice* Mobiltelefoni (täckning) 86% Det finns ingen väsentlig skillnad mellan hur unga och äldre boende på landsbygden ser på vikten av att ha tillgång till fungerande mobiltelefoni. 85 procent bland 8-29 åringarna och 82 procent bland de över 65 år anser att mobiltelefonin är mycket viktig. Brevbäring Bredband (uppkoppling) Grundskola Livsmedelsbutik Kollektivtrafik 52% 65% 64% 80% 80% När det gäller brevbäring så finns en viss skillnad mellan yngre och äldre. 68 procent bland 8-29 åringarna medan 84 procent bland de över 65 år anser att brevbäringen är mycket viktig. Endast 9 procent bland 8-29 åringarna ansåg att tidningsutdelning på morgonen är mycket viktigt medan 68 procent bland dem över 65 år tycker att det är mycket viktigt att få sin morgontidning. Vårdcentral Fast telefoni 50% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Landsbygd Tätort Invånare på landsbygd respektive tätort har fått svara på frågan Hur viktigt anser du följande samhällsservice vara för att din vardag ska fungera och du ska kunna bo där du gör. Frågor har ställts om 4 olika former av samhällsservice. Tabellen ovan avser de åtta servicefunktioner som flest boende på landsbygden svarat som Mycket viktig. * På sid 7 redovisas resultaten i sin helhet. 7

8 Den mest omtyckta samhällsservicen: Brevbäring på landsbygden Längs Postens cirka 2 00 lantbrevbärarlinjer finns över hushåll och företag. Dessa får post och paket levererade med hög kvalitet varje vardag året om. Topp 8 på landsbygden: Andel nöjda med servicen* Brevbäring 87% Fast telefoni 76% Livsmedelsbutik 74% Undersökningen visar att de boende på landsbygd d i mycket hög utsträckning t är nöjda med Postens service. Mobiltelefoni (täckning) Bredband Tidningsutdelnin g på morgonen 7% 7% 69% Med 87 procent som svarar att de är nöjda med Postens brevbäring på landsbygden är det också denna service som får det allra högsta betyget i undersökningen. Näst högsta betyg ges från boende i tätort där 84 procent anger att de är nöjda med brevbäring, bredband och mobiltelefoni. Postombud Grundskola 62% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Landsbygd Tätort Invånare på landsbygd respektive tätort har fått svara på frågan Hur nöjd är du med kvaliteten/servicen på följande servicefunktioner där du bor. Frågor har ställts om 4 olika former av samhällsservice. Tabellen ovan avser de åtta servicefunktioner som flest boende på landsbygden svarat att de är mycket nöjda och ganska nöjda med. * På sid 8 redovisas resultaten i sin helhet. 8

9 Fler än nio av tio på landsbygden är nöjda med avståndet till sin postlåda Posten ständigt över hur verksamheten både kan leva upp till de krav och förväntningar som finns samt hur den kan bedrivas på ett så effektivt sätt som möjligt. Hur och var post delas ut är en central del i detta arbete. Landsbygdsbors nöjdhet med avstånd till samhällsservice* Postlåda 76% 5% Brevlåda (för att posta brev) 55% 27% Livsmedelsbutik 45% 29% Kollektivtrafik (hållplats) I villaområden och på landsbygd har så Postombud kallade lådsamlingar installerats på många Apotek/ apoteksombud ställen. Dessa ger både kostnads och Bensinstation miljöfördelar eftersom det innebär färre körda mil och färre stopp. Bland de boende Grundskola på landsbygden som angett att de får sin Vårdcental 2% post i en lådsamling säger hela 86% att de Systembolag/ systemombud 27% är nöjda med brevbäringen. 28% Spelombud (Svenska spel) 4% 6% 5% 6% 42% 24% % % 29% 22% 29% 25% 20% Undersökningen visar att hela 76 procent är mycket nöjda med avståndet till sin postlåda. Även avståndet till brevlåda för avgående post och till postombudet får bra betyg i undersökningen. Mycket nöjd 0% 0% 20% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90%00% ganska nöjd Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Hur nöjd är du med avståndet till följande servicefunktioner där du bor. Ovan anges hur stor andel som är mycket nöjda och ganska nöjda med avståndet. * På sid 8 redovisas resultaten i sin helhet. 9

10 Avstånd till samhällsservice - landsbygd I Postens undersökning fick respondenterna uppskatta vilket avstånd man hade till de olika formerna av samhällsservice. Genomsnittligt avstånd till olika samhällsfunktioner* Systembolag/system 297 I ett beräknat genomsnitt så har man 68 meter till brevlådan och 2 kilometer till vårdcentralen Vårdcentral Apotek/apotekombud Postombud Bensinstation Spelombud 706 Livsmedelsbutik 9 procent är nöjda med sitt avstånd till brevlådan och 6 procent är nöjda med avståndet till vårdcentralen. Grundskola Brevlåda (för att posta brev) 2067 Kollektivtrafik (hållplats) Tillgång till en livsmedelsbutiken rankas som en mycket viktig samhällsservice för att få vardagen att fungera och 74 procent av boende på landsbygden är nöjda eller mycket nöjda med avståndet till närmsta livsmedelsbutik. Postlåda Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Hur långt uppskattar du att du har från din bostad till följande samhällsfunktioner. Ovan anges medelvärde. Då det förekommer en del extremvärden redovisas resultaten i sin helhet på annan plats i rapporten. meter * På sid 9 redovisas resultaten i sin helhet. 0

11 Var tredje landsbygdsbo handlar varor på Internet minst en gång i månaden Posten genomför regelbundet undersökningar om svenska folkets e- handelsvanor. Under 20 ökade e- handel med xx procent. 8% 6% 2% 0% Varje vecka Var tredje landsbygdsbo handlar på nätet minst en gång i månaden. I åldersgruppen 0-49 år finns de mest frekventa nätshopparna. Fyra av tio säger att de handlar på nätet minst en gång i månaden. % % 22% 2- gånger i månaden Någon gång i månaden Någon gång per kvartal Någon gång per halvår Någon gång per år Mer sällan Aldrig 28% Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Ungefär hur ofta handlar du varor på internet

12 Kläder, böcker och hemelektronik favoriter på nätet Kläder, böcker och hemelektronik toppar listan för vad man handlar oftast på nätet oavsett var man bor. Kläder Böcker 46% 44% Hemelektronik Undersökningen visar att man på landsbygden i något högre utsträckning handlar hemelektronik på nätet. Särskilt framträdande d är detta i åldersgruppen Filmer Tidningar/magasin CD-skivor 9% över 65 år. 8% Sport/fritid Heminredning I den yngsta åldersgruppen 8-29 Data-TV-spel 7% åringar anger nästan 6 av 0 att de Skor 6% handlar kläder på nätet. Biltillbehör 22% 20% 8% 5% 42% Landsbygd Tätort 0% 20% 40% 60% 80% 00% Invånare på landsbygd har fått svara på frågan Vilka typer av varor har du handlat på internet det senaste året (bas: har e-handlat, 94%). Ovan anges de vanligaste. 2

13 Att kunna handla när de passar främsta drivkraft för e-handeln för boende på landsbygden Boende på landsbygd anger inte i lika stor utsträckning priset som viktigaste drivkraften för att handla i nätet, som boende i tätort. Istället är det möjligheten att kunna handla när det passar som anges som den enskilt viktigaste fördelen. Jag kan handla när det passar mig Billigare Vilken är den enskilt viktigaste fördelen med att handla varor på Internet istället för i en traditionell butik BAS: SAMTLIGA Att kunna handla på en tid som passar värdesätts allra mest bland dem som är över 0 år och bor på landsbygd. De som ännu inte fyllt 0 år är i större utsträckning ute efter ett större och bättre utbud. I jämförelse med jämnåriga i tätorter shoppar denna grupp oftare kläder och heminredning, lika ofta data och tv-spel men mer sällan hemelektronik och kosmetika på nätet. Större och bättre utbud Bekvämare Tidsbesparande Annat skäl, vad? Tveksam, vet ej ort >000 inv ort < 000 inv

14 Landsbygdsbor vill ha sina e-handlade varor i sin postlåda De som handlar på nätet helst ser att de får sina beställningar levererade i postlådan. Särskilt tydligt blir detta om man bor längs en lantbrevbärarlinje, där 7 av 0 gärna skulle få leverans av sin lantbrevbärare. Jag vill få den i brevlådan av brevbäraren Jag vill hämta den själv hos mitt ombud\serviceställe Annat, vad? Jag vill få den levererad hem på kvällstid, även om det kostar extra Jag vill hämta den själv i en fysisk butik Om du handlat en vara på internet, hur vill du generellt helst få den levererad? BAS: SAMTLIGA För försändelser som inte får plats i brevlådan är postombuden ett bra komplement. Bland de som bor längs en lantbrevbärarlinje anger hela 9 av 0 att de hämtar sina paket hos sitt postombud trots att de har möjlighet att beställa utkörning av paket. Vet ej ort < 000 inv ort >000 inv Jag vill få den i brevlådan av brevbäraren Jag vill hämta den själv hos mitt ombud\serviceställe Jag vill få den levererad hem på kvällstid, även om det 75 procent att de är önskar att få sina kostar extra 2 leveranser efter -5 dagar oavsett om Jag vill hämta den själv i en fysisk butik 0 2 det hämtas hos ett postombud eller om 2 det man får det hemlevererat. Vet ej, annat Om du handlat en vara på internet, hur vill du generellt helst få den levererad? BAS: BOENDE I ORTER MED FÄRRE ÄN 000 INVÅNARE De som har lantbrevbäring De som inte har lantbrevbäring 4

15 Hur viktig anser du följande samhällsservice vara för din vardag ska fungera? Mobiltelefoni 86 Brevbäring Bredband Grundskola Livsmedelsbutik Kollektivtrafik Vårdcentral Tidningsutdelning på morgonen Fast telefoni Postombud Bensinstation Apotek/Apoteksombud 8 4 Systembolag/systembolagsombud 9 8 Spelombud BAS: BOENDE I ORTER MED FÄRRE ÄN 000 INVÅNARE Mycket viktigt Ganska viktigt 5

16 Hur nöjd är du med kvaliteten/servicen på följande servicefunktioner där du bor? Brevbäring 54 0 Fast telefoni Livsmedelsbutik Mobiltelefoni Bredband Tidningsutdelning på morgonen Postombud, generellt Grundskola Apotek/Apoteksombud Bensinstation Vårdcentral Kollektivtrafik Systembolag/systembolagsombud y g Spelombud % 0% 20% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% BAS: BOENDE I ORTER MED FÄRRE ÄN 000 INVÅNARE mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd ingen uppfattning/vet ej 6

17 Hur viktig är olika former av samhällsservice för att vardagen ska fungera? Landsbygd* Tätort** Mobiltelefoni (täckning) 86 Brevbäring Bredband (uppkoppling) Livsmedelsbutik Grundskola Kollektivtrafik Vårdcentral Postombud Bensinstation Apotek/Apoteksombud 8 4 Tidningsutdelning på morgonen Fast telefoni Systembolag/systembolagsombud 9 8 Spelombud (Svenska Spel) Mycket viktig Ganska viktig * Med landsbygd menas i denna undersökning orter med färre än 000 invånare ** Med tätort menas i denna undersökning orter med fler än 000 invånare 7

18 Hur nöjd är du med kvaliteten/servicen på följande servicefunktioner där du bor? Landsbygd* d* Tätort** * Med landsbygd menas i denna undersökning orter med färre än 000 invånare ** Med tätort menas i denna undersökning orter med fler än 000 invånare

19 Hur långt uppskattar du att du har från din bostad till följande samhällsfunktioner - landsbygd Postlåda Kollektivtrafik (hållplats) Brevlåda (för att posta brev) Grundskola meter meter Livsmedelsbutik meter Spelombud (Svenska spel) Bensinstation km 6-0 km -0 km Postombud Apotek / Apoteksombud km Längre än 50 km Ingen uppfattning Vårdcentral Systembolag/systembolaget % 0% 20% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 9

20 Genomsnittliga avstånd till olika former av samhällsservice landsbygd och tätort (meter) Systembolag/system Vårdcentral Apotek/apotekombud k Postombud Bensinstation Spelombud Landsbygd Tätort Livsmedelsbutik Grundskola Brevlåda Kollektivtrafik Postlåda

21 Hur nöjd är du med avståndet till följande servicefunktioner där du bor? Landsbygd* Tätort** Postlåda eller motsvarande*** 76 5 Brevlåda**** Livsmedelsbutik Kollektivtrafik (hållplats) Postombud Apotek/Apoteksombud Bensinstation Grundskola Vårdcentral Systembolag/systembolagsombud Spelombud (Svenska Spel) mycket nöjd ganska nöjd * Med landsbygd menas i denna undersökning orter med färre än 000 invånare *** Med postlåda avses det egna hushållets postlåda där man tar emot post. ** Med tätort menas i denna undersökning orter med fler än 000 invånare **** Med brevlåda avses Postens brevlådor som man postar försändelser i. 2

22 Metod Undersökningen om svenskarnas e-handel i jul genomfördes med ett riksrepresentativt urval av privatpersoner i Sverige den november via TNS SIFOs webbpanel. Undersökningen är därmed representativ för de 92 % av svenska folket som har tillgång till internet. Undersökningen om landsbygdsbors e-handel och svenskarnas syn på brevbäring och olika samhällsservicefunktioner genomfördes i maj 20 via TNS SIFOs webbpanel. På orter med > 000 invånare gjordes 25 intervjuer och på orter med < 000 invånare gjordes 08 intervjuer. De samhällsservicefunktioner som omfattades av undersökningen var Grundskola, vårdcentral, livsmedelsbutik, kollektivtrafik, bensinstation, apotek/apoteksombud, systembolag/systembolagsombud, spelombud, fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, postombud, brevbäring och tidningsutdelning på morgonen Frågor, kontakta Per Ljungberg Kommunikationschef PostNord Sverige Tel: eller