Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo"

Transkript

1 Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Läkemedelsverket har undersökt köpbeteenden gällande receptbelagda läkemedel på internet. Få uppger att de har handlat receptbelagda läkemedel utan recept, men en relativt större andel uppger att de kan tänka sig köpa receptbelagda läkemedel utan recept vilket är en potentiell risk. Därför arbetar Läkemedelsverket långsiktigt tillsammans med andra aktörer för att upplysa allmänheten om hur man handlar läkemedel säkert på internet. Om undersökningen Internethandeln växer snabbt och inkluderar även receptbelagda läkemedel. Idag finns flera svenska godkända apotek (apotek med tillstånd av Läkemedelsverket) som bedriver distanshandel på internet, där man på ett säkert sätt kan handla sina receptbelagda läkemedel efter att man har uppsökt läkare och fått ett recept utskrivet. Godkända apotek på internet står under samma tillsyn av Läkemedelsverket som apoteksbutiker. Hos godkända distansapotek som bedriver distanshandel på internet, det vill säga internetapotek, får konsumenter en översikt över sina recept, hur många uttag som finns kvar och lagersaldot på närmaste apotek. Läkemedlen levereras hem till beställaren eller till valt avhämtningsställe. Denna service innebär en ökad tillgänglighet av läkemedel för den enskilde konsumenten. Tyvärr finns det aktörer på internet som säljer receptbelagda läkemedel utan krav på recept. Om man handlar receptbelagda läkemedel från något annat än ett godkänt apotek så finns risk att man får ett förfalskat läkemedel eller ett på annat sätt felaktigt läkemedel. För att patienten ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel bedriver Läkemedelsverket ett långsiktigt arbete med att upplysa om hur man handlar receptbelagda läkemedel säkert från godkända apotek - och om riskerna med att handla receptbelagda läkemedel från osäkra källor. Syftet med arbetet är att värna den svenska folk- och djurhälsan. Som ett led i detta arbete har Läkemedelsverket undersökt den svenska befolkningens köpbeteende gällande receptbelagda läkemedel på internet. Undersökningen avser receptbelagda läkemedel. De har en större riskprofil och är läkemedel som kräver samråd mellan patient och förskrivare. Undersökningen har gjorts i samarbete med TNS Sifo. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om köpbeteenden och attityder till köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet. Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet: 2 (9)

3 Fakta om undersökningen Urvalet har bestått av TNS Sifos webbpanel, ett riksrepresentativt urval av slumpmässigt rekryterade personer över 16 år intervjuer har genomförts. Datainsamling skedde under hösten Deltagarfrekvensen är 42%, vilket är normalt för denna typ av undersökning. Undersökningen har fokus på receptbelagda läkemedel Köp av receptbelagda läkemedel på internet Befolkningens köpbeteende har förskjutits från konventionell handel över disk mot ökad näthandel. Idag är det möjligt att på ett säkert sätt handla receptbelagda läkemedel från godkända apotek på internet efter att man har träffat läkare och fått ett recept. 12 % av de tillfrågade uppger att de har köpt ett eller flera receptbelagda läkemedel på internet de senaste åren. De som uppger att de köpt receptbelagda läkemedel på internet har köpt antibiotika (5 %), hosta/luftrörspreparat (4 %), potensmedel (4 %), läkemedel mot smärta och värk (4 %) samt sömn/insomningsmedel (3 %) (diagram 1). Det är en större andel män än kvinnor som köpt receptbelagda läkemedel på internet, 58 % män mot 42 % kvinnor. Merparten i undersökningen har haft recept och träffat en läkare, men en mindre del har handlat receptbelagda läkemedel från aktörer utanför den legala kedjan utan recept eller utan läkarkontakt. Andelen som har köpt receptbelagda läkemedel mot hosta/luftrörsbesvär (1 %), smärta och värk (1 %) samt potensmedel (1 %) via internet utan att ha haft recept eller träffat läkare (diagram 1). Diagram 1. Fråga: Har du köpt något av följande receptbelagda läkemedel på internet de senaste åren? 3 (9)

4 Kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel utan recept Vi har inte enbart undersökt i vilken mån man köpt receptbelagda läkemedel på internet, utan även om man kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel utan recept. Även om det är en liten grupp som de senaste åren uppger att de köpt receptbelagda läkemedel på internet utan vare sig recept eller läkarbesök så finns det en relativt stor andel som kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel utan recept (diagram 2). Resultatet visar att 40 % av de tillfrågade kan tänka sig att köpa något eller några av de angivna receptbelagda läkemedlen på internet utan recept. Det är receptbelagda preparat mot hosta/luftrörsbesvär, smärta/värk samt antibiotika som man i störst utsträckning både köpt och kan tänka sig köpa utan recept. Diagram 2. Fråga: Kan du tänka dig att köpa följande typer av receptbelagda läkemedel på internet, utan recept från sjukvårds- eller tandvårdspersonal? Nästan var tredje person (27 %) kan tänka sig köpa receptbelagda läkemedel mot hosta/luftrörsbesvär utan recept. Det motsvarar ca 2,1 miljoner personer i Sverige. Fler än var femte (22 %) motsvarande 1,7 miljoner personer i Sverige - kan tänka sig köpa receptbelagda läkemedel mot smärta/ värk på internet utan recept. I denna läkemedelsgrupp är merparten av preparaten narkotikaklassade. Sömn- och insomningspreparat kan 13 % tänka sig att köpa utan recept och även i denna läkemedelsgrupp finns många narkotikaklassade preparat. Bland dem som kan tänka sig köpa receptbelagda läkemedel via internet utan recept och konsultation kan vi konstatera följande: 4 (9)

5 åringar bosatta i storstadsområden är överrepresenterade - Merparten har inte barn Få uppger att de har handlat receptbelagda läkemedel utan recept på internet, men en relativt större andel (olika stor beroende på typ av läkemedel) uppger att de kan tänka sig köpa utan recept vilket är en potentiell risk. Apotek är det vanligaste inköpsstället Först och främst kan vi konstatera att de tillfrågade helst av allt går till en apoteksbutik i Sverige för att köpa receptbelagda läkemedel. På andra plats kommer ett svenskt apotek på internet (diagram 3). Diagram 3. Fråga: Var kan du tänka dig köpa receptbelagda läkemedel? Bidragande faktor till att man föredrar butik och tvekar att köpa via internet är att 79 % tror att det i någon utsträckning är vanligt med försäljning av förfalskade läkemedel på internet. Hela 62 % anser att det är vanligt eller mycket vanligt att det förekommer icke godkända apotek på internet. Män är mer positiva än kvinnor till att köpa läkemedel från internetsidor som inte drivs av godkända apotek, från utländska apotek som finns på internet och i vanliga butiker. 5 (9)

6 Förmågan att bedöma lämplighet och risk Många anser sig ha en liten förmåga att bedöma lämplighet och risker på egen hand, vilket visas i diagram 4, där vi frågat i vilken utsträckning man bedömer att man själv kan avgöra vilka risker som är förknippade med att använda receptbelagda läkemedel utan råd från medicinsk personal. Diagram 4. Fråga: Hur bedömer du din förmåga att utan hjälp från medicinsk personal avgöra vilka risker som är förknippade med att använda receptbelagda läkemedel? 6 (9)

7 Anledningar till läkemedelsköp via internet Anledningarna till köp av receptbelagda läkemedel via internet, oavsett om man har handlat med eller utan recept, är främst att det är enkelt och bekvämt (34 %), att det är billigare (18%), samt att man kan vara anonym (16%). När vi ställde frågan om vad som är viktigt om man köper receptbelagda läkemedel på internet uppgav de tillfrågade att det viktigaste var (diagram 5): - att det framgår att sidan drivs av ett godkänt svenskt apotek (55 %) - att sidan är svenskspråkig (35 %) - att det är ett läkemedel man känner igen (26 %) - att nätföretaget använder en välkänd betalningstjänst (21 %) Diagram 5. Fråga: Vad är viktigt för dig om du köper receptbelagda läkemedel på internet? På frågan om vilken eller vilka informationskällor som använts för att ta reda på fakta om de receptbelagda läkemedel som man tidigare angivit att man köpt, uppgav de tillfrågade: - FASS (28 %), Vårdguiden (22 %) samt - personal på apotek (13 %). 10 % uppger dock att de inte sökt någon information medan 19 % inte vet var de hittat informationen. 55 % uppger att de inte känner igen symbolen för godkänt apotek i Sverige, dvs. ett apotek som har fått tillstånd av Läkemedelsverket. Vi kan konstatera att det finns behov av intensifierad information om att titta efter symbolen vid köp av receptbelagda 7 (9)

8 läkemedel eller kontrollera om apoteket finns med på listan över godkända apotek på Läkemedelsverkets hemsida. Diskussion E-handel ställer höga krav på konsumenten Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på internet, visar E-barometern 2014 som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Bara under 2014 ökade näthandeln med 16 % och den står för 6,4% av svensk detaljhandels totala omsättning, visar rapporten. Samhällets digitalisering påverkar alla branscher, så även hälso- och sjukvård, apotek och myndigheter. Idag har digitaliseringen börjat gå in i en ny fas och förutsättningarna och strukturen för all handel har förändrats. E-handel har påverkat när, var och hur vi konsumerar. Konsumenterna blir allt mer vana vid att handla på internet och allt mer tekniskt kunniga, vilket gör att handeln måste anpassa sig. Allt fler av de godkända apoteken i Sverige väljer att lansera möjligheten till e-handel av läkemedel. Det är positivt, då det ger en ökad tillgänglighet av läkemedel för den enskilde patienten. Stort risktagande vid köp av receptbelagda läkemedel utan recept En ökad tillgänglighet till läkemedel på internet ställer högre krav på den enskilde konsumentens förmåga att fatta riktiga beslut. Det är oroande att en liten andel uppger att de köpt receptbelagda läkemedel utan recept, samtidigt som att det finns en stor andel som anger att de kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel, däribland narkotiska läkemedel, utan recept och läkarkontakt. Resultatet tyder på att risktagandet är stort när det gäller köp av receptbelagda läkemedel på internet utan recept. Att andelen som kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel utan recept är väsentligt större än de som har handlat, kan bero på hur frågan har uppfattats. Möjligen kan vissa svar ange en viljeinriktning, d.v.s. den svarande anser att det vore enkelt och bra om fler läkemedel vore receptfria. Det är också osäkert hur den svarande uppfattat vad som är att handla utan recept. Idag finns det internetapotek i andra EU-länder som säljer receptbelagda läkemedel i samband med så kallad onlinekonsultation, utan att det behöver vara i strid med gällande regler. Köparen får fylla i ett antal frågor om sin hälsa på internetsajten i samband med läkemedelsköpet och i paketet som sedan kommer hem i brevlådan 8 (9)

9 följer det med ett recept utskrivet från internetapotekets läkare. Även i Sverige förekommer numer förskrivning av läkemedel på distans via internetsajter, även om Läkemedelsverket inte sett något samarbete mellan sådana förskrivare och godkända apotek. Det är oklart hur vanligt förkommande onlinekonsultation är och om företeelsen påverkat utfallet i undersökningen. Den som väljer att köpa receptbelagda läkemedel utan att först ha uppsökt vården och fått ett recept riskerar att få fel läkemedel eller fel dos. Dessutom är risken stor att produkterna är tillverkade och förvarade på ett felaktigt sätt. Det kan medföra att produkterna har oönskat innehåll (ex. bakterier eller föroreningar) som kan orsaka infektioner och ge bestående hälsoproblem. Då vården inte är involverad finns risk att diagnos uteblir eller är felaktig. Tydlig information främjar säker e-handel av receptbelagda läkemedel Läkemedelsverket arbetar långsiktigt med att upplysa om hur man handlar receptbelagda läkemedel på rätt sätt och om riskerna med att handla från andra än godkända apotek. Vi informerar till exempel på vår webbplats läkemedelsverket.se och samverkar aktivt med andra viktiga aktörer så som myndigheter, förteg/organisationer och hälso- och sjukvården för att informationen ska spridas på så bred front som möjligt. Säker e-handel med receptbelagda läkemedel ger fler möjligheter för patienterna att få tillgång till säkra och effektiva läkemedel om man inte har tid eller möjlighet att besöka ett apotek. En förutsättning för säker e-handel med receptbelagda läkemedel är att konsumenten själv kan avgöra vad som är ett godkänt apotek. Undersökningen visar att många inte känner igen den nationella apotekssymbolen och att det därför är viktigt att informationen kring symbolen intensifieras. I juli 2015 kommer en ny symbol att lanseras som omfattar godkända internetapotek och anmälda försäljningsställen av receptfria läkemedel inom hela EU, vilket kommer underlätta för konsumenten att själv avgöra om ett apotek eller ett försäljningsställe är godkänt. 9 (9)

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer