Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE"

Transkript

1 Hög avkastning viktigare än låg risk

2 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat

3 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

4 Undersökningen är gjord av Silentium under perioden till svenskar i varierande åldrar från hela Sverige har genomfört undersökningen. I det system som Silentium använder sig av görs nationella representativa urval helt automatiskt. Ett nationellt representativt urval i Sverige, exempelvis avseende ålder, bygger på följande fördelningskvoter ( för kön och region finns motsvarande automatkvoter): Åldersfördelningen i undersökningen: procent procent procent procent Observera dock att det inom åldersgruppen kan variera, exempelvis så kan det finnas flera 51-åringar än 49- åringar. Könsfördelningen i undersökningen: Kvinnor Män 50 procent 50 procent

5 1. Vad är viktigast för dig när du väljer bolag som ska förvalta din tjänstepension, premiepension eller privata pension? 2. I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en god avkastning? 3. I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en tillfredsställande pension? 4. I vilken typ av förvaltning tror du att du vanligtvis betalar högst avgifter? 5. Hur har du själv valt att placera din tjänstepension, premiepension och privata pension?

6 SAMMANFATTNING

7 Hög avkastning viktigare än låg risk Fyra av tio anser att hög avkastning är viktigast vid val av pensionsbolag vilket kan jämföras med att två av tio anser att låg risk är detsamma. Dubbelt så många tror att de har störst möjligheter att få en god avkastning i en fondförsäkring jämfört med en traditionell försäkring samtidigt tror fyra av tio att avgifterna oftast är högre i en fondförsäkring. - Resultatet kanske är en tankeväckare för pensionsbolag som förespråkar traditionella försäkringar med lägre risk och därmed mindre möjligheter. Argumenten för att välja traditionella försäkringar riskerar att bli ännu svagare vid ett fortsatt lågt ränteläge.men vill man ha låg risk och accepterar en låg avkastning kan traditionella försäkringar vara ett bra alternativ, säger Johan Talenti. De tillfrågade har en större tilltro till fondförsäkringar jämfört med traditionella försäkringar. I gruppen år finner mandet största förtroendet för fondförsäkringar, medan störst tilltro till traditionella försäkringar finns i den äldsta gruppen. Fler tror att avgifterna vanligtvis är högre i fondförsäkringar än vad de är i traditionella försäkringar. - Männen prioriterar högre avkastning och låga avgifter mer än kvinnor. Trots att de i större utsträckning än kvinnor tror att detvanligtvis är högre avgifter i fondförsäkringar är de mer benägna att välja fondförsäkring. Männens förväntningar på en högre avkastning i fondförsäkringar motiverar sannolikt detta val, fortsätter Johan Talenti. Fler har valt att placera sin pension i en fondförsäkring jämfört med en traditionell försäkring men det vanligaste är att man har valt att placera sin premiepension, tjänstepension eller privata pension i både en traditionell försäkring och i en fondförsäkring. - Även de äldsta tror att det är störst möjligheter att få en god avkastning i en fondförsäkring. Däremot tror de inte att möjligheterna att få en tillfredsställande pension är större i fondförsäkringar än i traditionella försäkringar. Det beror sannolikt på att de äldstai större utsträckning än andra tror att avgifterna är högre i fondförsäkringar, vilket därmed påverkar pensionen negativt, avslutar Johan Talenti.

8 Vad är viktigast för dig när du väljer bolag som ska förvalta din tjänstepension, premiepension eller privata pension? (flera svarsalternativ möjliga att ange) 41 procent av respondenterna svarar att hög avkastning är viktigast när de ska välja bolag som ska förvalta premiepensionen, tjänstepensionen och den privata pensionen. Hög avkastning anses därmed vara det viktigaste kriteriet vid val av pensionsbolag följt av låga avgifter vilket 35 procent av respondenterna anser vara viktigast. 19 procent av respondenterna svarar att bra service är viktigast, 18 procent att hög etik är viktigast och 17 procent av respondenterna svarar att låg risk är viktigast vid val av pensionsbolag. Hög avkastning står i konflikt med låg risk och det är därmed dubbelt så många som prioriterar hög avkastning framför låg risk. 44 procent av männen svarar att hög avkastning är viktigast vilket kan jämföras med att 37 procent av kvinnorna svarar detsamma och 39 procent av männen anser att låga avgifter är viktigast, vilket kan jämföras med att 30 procent av kvinnorna gör detsamma. 23 procent av kvinnorna anser att hög etik hos fondbolaget är viktigast vilket kan jämföras med att 13 procent av männen gör detsamma. Kvinnorna är mer osäkra än männen genom att 27 procent av kvinnorna svarar vet ej vilket kan jämföras med att 16 procent av männen gör detsamma. Låga avgifter och låg risk anses vara viktigast av respondenterna i åldersgruppen år och hög avkastning anses vara viktigast i åldersgruppen år, osäkerheten är störst i den yngsta åldersgruppen.

9 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en god avkastning? 35procent avrespondenterna tror att de har störst möjligheter att få en god avkastning i en fondförsäkring medan 15 procent av de tillfrågade tror att de har störst möjligheter till en god avkastning i en traditionell försäkring. 10 procent svarar ingen skillnad 40 procent svarar vet ej. Männen tror i högre utsträckning än kvinnorna på att de har störst möjligheter till en god avkastning i en fondförsäkring genom att 41 procent av männen svarar fondförsäkring vilket kan jämföras med att 30 procent av kvinnorna gör detsamma. 15 procent av såväl männen som kvinnorna tror på en traditionell försäkring, osäkerheten är större hos kvinnorna genom att 47procent av kvinnorna svarar vet ej och 33 procent av männen gör detsamma. Respondenternai alla åldersgrupper tror mer på fondförsäkring jämfört med traditionell försäkring och störst är tilltron till fondförsäkring i åldersgruppen år. Tilltron till traditionell försäkring är störst i den äldsta gruppen och lägst i den yngsta gruppen. Osäkerheten är störst i den yngsta gruppen när det gäller vilken typ av förvaltning som har störst möjligheter till att generera en god avkastning.

10 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en tillfredsställande pension? 28 procent av respondenterna tror att de har störst möjligheter att få en tillfredställande pension i en fondförsäkring medan 19 procent av de tillfrågade tror att de har störst möjligheter i en traditionell försäkring. 10 procent svarar ingen skillnad 43 procent svarar vet ej. Männen tror i högre utsträckning än kvinnorna på att de har störst möjligheter att få en tillfredsställande pension i en fondförsäkring genom att 34 procent av männen svarar fondförsäkring vilket kan jämföras med att 23 procent av kvinnorna gör detsamma. 19 procent av männen tror på en traditionell försäkring och 18 procent av kvinnorna gör detsamma, osäkerheten är större hos kvinnorna genom att 50 procent av kvinnorna svarar vet ej och 36 procent av männen gör detsamma. Respondenterna i åldersgrupperna år och år tror mer på fondförsäkring jämfört med traditionell försäkring. I åldersgruppen år är tilltron till traditionell försäkring i stort sett lika stor som till fondförsäkring och i den yngsta åldersgruppen är det ingen skillnad mellan tilltron till fondförsäkring eller traditionell försäkring. Osäkerheten är dock väsentligt mycket högre i den yngsta gruppen jämfört med övriga åldersgrupper.

11 I vilken typ av förvaltning tror du att du vanligtvis betalar högst avgifter? 39 procent av respondenterna tror att de vanligtvis betalar högst avgifter i en fondförsäkring medan 10 procent av de tillfrågade tror att de vanligtvis betalar högst avgifter i en traditionell försäkring. 7 procent svarar ingen skillnad 45 procent svarar vet ej. Männen tror i högre utsträckning än kvinnorna på att de vanligtvis betalar högst avgifter i fondförsäkring genom att 46 procent av männen svarar fondförsäkring vilket kan jämföras med att 32 procent av kvinnorna gör detsamma. Det kan jämföras med att 13 procent av männen och 6 procent av kvinnorna svarar att de tror att de vanligtvis betalar högst avgifter i en traditionell försäkring. Kvinnorna är mer osäkra än männen genom att 57 procent av kvinnorna svarar vet ej och 33 procent av männen gör detsamma. Tillfrågade i alla åldersgrupper tror att de vanligtvis betalar högst avgifter i en fondförsäkring jämfört med en traditionell försäkring. Det är dock stora variationer genom att exempelvis 46 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år svarar fondförsäkring vilket kan jämföras med att 23 procent av respondenterna i åldersgruppen år gör detsamma. Även när det gäller denna fråga är osäkerheten störst i den yngsta åldersgruppen.

12 Hur har du själv valt att placera din tjänstepension, premiepension och privata pension? 18procent av respondenterna svararatt de har valt att placera sin tjänstepension, premiepension och privata pension i en fondförsäkring medan 12 procent svarar traditionell försäkring. 37 procent av respondenterna svarar att de har valt att placera sin tjänstepension, premiepension och privata pension i både en fondförsäkring och i en traditionell försäkring. 27 procent svarar vet ej. Männen har i högre utsträckning än kvinnorna valt att placera sin pension i en fondförsäkring, 21 procent av männen svarar fondförsäkring vilket kan jämföras med att 14 procent av kvinnorna gör detsamma. 39 procent av männen och 35 procent av kvinnorna svarar att de har valt att placera sin tjänstepension, premiepension och privata pension i både en fondförsäkring och i en traditionell försäkring. 14 procent av kvinnorna och 11 procent av männen har valt att placera sin tjänstepension, premiepension och privata pension i en traditionell försäkring. 30 procent av kvinnorna och 24 procent av männen svarar vet ej. 24 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år svarar att de har valt att placera sin tjänstepension, premiepension och privata pension i en fondförsäkring vilket kan jämföras med att 15 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år svarar detsamma.

13 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

14 Vad är viktigast för dig när du väljer bolag som ska förvalta din tjänstepension, premiepension eller privata pension? 45% 41% 35% 35% 25% 18% 19% 17% 21% Total 5% Hög avkastning Hög etik hos fondbolaget Låga avgifter Bra service Låg risk Vet ej

15 Vad är viktigast för dig när du väljer bolag som ska förvalta din tjänstepension, premiepension eller privata pension? 5 45% 44% 35% 37% 39% 27% 25% 23% 19% 18% 18% 17% 16% Man Kvinna 13% 5% Hög avkastning Hög etik hos fondbolaget Låga avgifter Bra service Låg risk Vet ej

16 Vad är viktigast för dig när du väljer bolag som ska förvalta din tjänstepension, premiepension eller privata pension? 5 45% 35% 46% 44% 41% 41% 38% 35% 43% % 18% 17% 22% 24% 22% 18% 16% 17% 12% 21% 13% % Hög avkastning Hög etik hos fondbolaget Låga avgifter Bra service Låg risk Vet ej

17 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en god avkastning? 45% 35% 35% 25% Total 5% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring Ingen skillnad Vet ej

18 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en god avkastning 5 47% 45% 41% 35% 33% 25% Man Kvinna 11% 8% 5% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring Ingen skillnad Vet ej

19 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en god avkastning? 6 57% 5 43% 39% 34% 34% 31% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring 24% 21% Ingen skillnad Vet ej 11% 8% 8% 14% 14% 9% 13%

20 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en tillfredsställande pension? 5 45% 43% 35% 28% 25% Total 19% 5% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring Ingen skillnad Vet ej

21 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en tillfredsställande pension? % 36% 23% Man Kvinna 19% 18% 11% 9% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring Ingen skillnad Vet ej

22 I vilken typ av förvaltning tror du att du har störst möjligheter att få en tillfredsställande pension? % 5 44% 37% 36% 38% I en traditionell försäkring 31% 24% 26% I en fondförsäkring Ingen skillnad Vet ej 17% 17% 17% 16% 8% 8% 9% 13%

23 I vilken typ av förvaltning tror du att du vanligtvis betalar högst avgifter? 5 45% 45% 39% 35% 25% Total 5% 7% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring Ingen skillnad Vet ej

24 I vilken typ av förvaltning tror du att du vanligtvis betalar högst avgifter? 6 57% 5 46% 32% 33% Man Kvinna 13% 6% 8% 6% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring Ingen skillnad Vet ej

25 I vilken typ av förvaltning tror du att du vanligtvis betalar högst avgifter? % 5 46% 44% 46% 37% 39% I en traditionell försäkring I en fondförsäkring 23% Ingen skillnad Vet ej 13% 5% 6% 9% 8% 7% 7%

26 Hur har du själv valt att placera din tjänstepension, premiepension och privata pension? 37% 35% 27% 25% 12% 18% Total 6% 5% Traditionell försäkring Fondförsäkring Traditionell försäkring och i en fondförsäkring Jag har vare sig någon tjänstepension, premiepension eller privat pension Vet ej

27 Hur har du själv valt att placera din tjänstepension, premiepension och privata pension? 45% 39% 35% 35% 25% 21% 24% Man Kvinna 14% 14% 5% 11% 6% 7% Traditionell försäkring Fondförsäkring Traditionell försäkring och i en fondförsäkring Jag har vare sig någon tjänstepension, premiepension eller privat pension Vet ej

28 Hur har du själv valt att placera din tjänstepension, premiepension och privata pension? % 42% 33% 28% % 24% 21% 17% 17% 22% % 11% 8% 4% 2% 4% Traditionell försäkring Fondförsäkring Traditionell försäkring och i en fondförsäkring Jag har vare sig någon tjänstepension, premiepension eller privat pension Vet ej

29 Kontakt: Johan Talenti,