Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE"

Transkript

1 Hur sparsam är svensken?

2 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat

3 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

4 Undersökningen är gjord av Silentium under perioden augusti svenskar i varierande åldrar över hela Sverige har tillfrågats. Åldersfördelningen i undersökningen är följande: procent procent procent procent Könsfördelningen i undersökningen är följande: Kvinnor Män 52 procent 48 procent

5 Frågeställningar 1. Tror du att du är mer eller mindre ekonomisk än andra? 2. Tror du att du är bättre eller sämre än andra på att spara pengar för framtida behov? 3. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Få 1000 kr idag Få 1250 kr om 5 år (motsvarar 6 procent ränta) Få 1350 kr om 7 år (motsvarar 6 procent ränta) Få 1550 kr om 10 år (motsvarar 6 procent ränta) 4. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? Få kr idag Få kr om 5 år (motsvarar 6 procent ränta) Få kr om 7 år (motsvarar 6 procent ränta) Få kr om 10 år (motsvarar 6 procent ränta) 5. Vad är lättast att motivera dig själv att spara till?

6 SAMMANFATTNING

7 Övertro på egen sparförmåga Sex av tio tror att de är bättre än andra på att spara pengar för framtida behov, lika många tror att de är mer ekonomiska än andra. De yngsta och de äldsta tror i högst utsträckning att de är bättre än andra på att spara för framtida behov, medan de tillfrågade i åldersgrup ruppen pen år tycks ha sämst självförtroende när det gäller sparandet. - Det finns ett gott självförtroende hos människor när det gäller sparande, men mycket tyder på att man överskattar sin egen förmåga. Exempelvis svarar sju av tio att de skulle välja att få kr idag framför att få pengarna längre fram, även om de erbjuds ett belopp i framtiden som motsvarar en ränta på 6 procent, säger Johan Talenti, vd på Silentium. Tre av tio i den yngsta gruppen väljer att få ett högre belopp längre fram som motsvarar en ränta på sex procent framför att få kr idag, vilket kan jämföras med att två av tio i de övriga grupperna gör detsamma. När samma fråga ställs men beloppet istället är 1000 kr väljer fler att få pengarna idag, framför att få dem längre fram med en ränta på 6 procent. - De yngsta tror att de är bättre än andra på att spara pengar. De svarar också i högre utsträckning än andra att de skulle välja ett högre belopp längre fram, framför att få kr idag, fortsätter Johan Talenti. Fyra av tio svarar att de har lättast att motivera sig själva att spara till en buffert, tre av tio svarar semesterresan och en av tio svarar att de har lättast att motivera sig själva att spara till sin pension. Män har lättare än kvinnor att motivera sig att spara till pensionen och till teknikprylar, medan kvinnor har lättare än män att motivera sig att spara till en buffert. - De tillfrågade i åldersgruppen år svarar i högre utsträckning än andra att de har lättast att motivera sig att spara till pensionen, men då är det ofta lite väl sent påtänkt. Bankerna behöver bli betydligt bättre på att kommunicera betydelsen av att börja spara i tid. De behöver också bli bättre på att hjälpa sina kunder att översätta vad små belopp kan betyda på lång sikt, avslutar Johan Talenti.

8 Tror du att du är mer eller mindre ekonomisk än andra? Sex av tio av de tillfrågade tror att de är mer ekonomiska än andra. Tre av tio tror att de är mindre ekonomiska än andra och en av tio svarar vet ej. Kvinnorna tror i något högre utsträckning än männen att de är mer ekonomiska än andra. De yngsta och de äldsta tror i högst utsträckning att de är mer ekonomiska än andra. Exempelvis tror sju av tio av de tillfrågade i åldersgrupperna år och år att de är mer ekonomiska än andra. Det kan jämföras med att sex av tio i åldersgruppen år och fem av tio i åldersgruppen år tror detsamma. De tillfrågade i åldersgruppen år tror därmed i minst utsträckning att de är mer ekonomiska än andra..

9 Tror du att du är bättre eller sämre än andra på att spara pengar för framtida behov? Sex av tio av de tillfrågade tror att de är bättre än andra att spara pengar för framtida behov. Tre av tio tror att de är sämre än andra att spara pengar för framtida behov och en av tio svarar vet ej. Männen tror i något högre utsträckning än kvinnorna att de är bättre än andra att spara pengar för framtida behov. De yngsta och de äldsta tror i högst utsträckning att de är bättre än andra på att spara pengar för framtida behov. Exempelvis tror sju av tio av de tillfrågade i åldersgrupperna år och år att de är bättre än andra att spara pengar för framtida behov. Det kan jämföras med att fyra av tio i åldersgruppen år och fem av tio i åldersgruppen år tror detsamma. De tillfrågade i åldersgruppen år tror därmed i minst utsträckning att de är bättre än andra att spara pengar för framtida behov.

10 Vill de tillfrågade ha pengar nu eller i framtiden? På frågan om de tillfrågade skulle välja att få 1000 kr idag, 1250 kr om fem år, 1350 kr om sju år eller 1550 kr om tio år, väljer åtta av tio 1000 kr idag. Endast två av tio väljer något av alternativen som motsvarar en ränta på sex procent. Det är inga signifikanta skillnader mellan könen. Det kan noteras att det färre i åldersgruppen år än i de övriga åldersgrupperna som vill ha 1000 kr idag framför alternativen som erbjuder en avkastning på sex procent. Dock är deras tidshorisont till övervägande del fem år.

11 Vill de tillfrågade ha pengar nu eller i framtiden? På frågan om de tillfrågade skulle välja att få kr idag, kr om fem år, kr om sju år Eller kr om tio år, väljer sju av tio kr idag. Endast två av tio väljer något av alternativen som motsvarar en ränta på sex procent. Endast en av tio väljer erbjudandet om att få kr om tio år. Det är inga signifikanta skillnader mellan könen. Tre av tio i åldersgruppen år väljer något av alternativen som erbjuder en ränta på 6 procent vilket kan jämföras med att två av tio i de övriga åldersgrupperna väljer detsamma.

12 Vad är lättast att motivera dig själv att spara till? Fyra av tio av de tillfrågade anger att det är lättast att motivera sig till att spara till en buffert. Det kan jämföras med att tre av tio anger att semesterresan ät lättast att motivera sig själv att spara till och en av tio anger pensionen. Kvinnor tycker i högre utsträckning än män att det är lättast att motivera sig att spara till en buffert, medan männen i högre utsträckning än kvinnorna tycker att det är lättast att motivera sig att spara till teknikprylar och till sin pension. De tillfrågade i åldersgruppen år tycker i högst utsträckning att det är lättast att motivera sig själv att spara till en buffert och till sin pension.

13 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

14 Tror du att du är mer eller mindre ekonomisk än andra? 6 55% Total % Total 7% 11% Mycket mer ekonomisk Mer ekonomisk Mindre ekonomisk Mycket mindre ekonomisk 3% Vet ej

15 Tror du att du är mer eller mindre ekonomisk än andra? % 53% % 23% Man Kvinna 8% 7% 11% 3% 2% Mycket mer ekonomisk Mer ekonomisk Mindre ekonomisk Mycket mindre ekonomisk Vet ej

16 Tror du att du är mer eller mindre ekonomisk än andra? 7 64% 6 58% 54% 5 48% % % % 6% 7% 17% 2% 4% 3% 1% 8% 7% 14% 11% Mycket mer ekonomisk Mer ekonomisk Mindre ekonomisk Mycket mindre ekonomisk Vet ej

17 Tror du att du är bättre eller sämre än andra att spara pengar för framtida behov? 6 Total % Total 6% 5% 11% Mycket bättre Bättre Sämre Mycket sämre Vet ej

18 Tror du att du är bättre eller sämre än andra att spara pengar för framtida behov? % 48% 4 27% 28% Man Kvinna 14% 7% 6% 5% 4% 9% Mycket bättre Bättre Sämre Mycket sämre Vet ej

19 Tror du att du är bättre eller sämre än andra att spara pengar för framtida behov? % % 41% 38% 32% 22% 12% 6% 4% 4% 2% 8% 9% 9% 6% 2% Mycket bättre Bättre Sämre Mycket sämre Vet ej 14% 11%

20 Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? 9 Total 8 78% Total 8% 7% 6% 1% Få 1000 kr idag Få 1250 kr om 5 år Få 1350 kr om 7 år Få 1550 kr om 10 år Vet ej

21 Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? % Man Kvinna 6% 7% 7% 7% 5% 1% 1% Få 1000 kr idag Få 1250 kr om 5 år Få 1350 kr om 7 år Få 1550 kr om 10 år Vet ej

22 Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? %78% 81% 75% % 7% 7% 8% 8% 5% 1% 2% 1% 1% 7% 5% 5% 5% 6% 6% Få 1000 kr idag Få 1250 kr om 5 år Få 1350 kr om 7 år Få 1550 kr om 10 år Vet ej

23 Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? % Total Total 12% 2% 4% Få kr idag Få kr om 5 år Få kr om 7 år Få kr om 10 år Vet ej

24 Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? 8 73% 72% Man Kvinna 12% 11% 4% 2% 3% 3% Få kr idag Få kr om 5 år Få kr om 7 år Få kr om 10 år Vet ej

25 Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja? % 71% 76% 74% % 15% 15% 12% 11% 8% 5% 7% 4% 5% 2% 3% 4% 1% 2% Få kr idag Få kr om 5 år Få kr om 7 år Få kr om 10 år Vet ej 2%

26 Vad är lättast att motivera dig själv att spara till? Total 4 35% 31% 36% 25% 15% Total 5% 2% 1% 6% 6% 3% 9% 6% En semesterresa Möbler till hemmet Kläder eller smycken Teknikprylar En kontantinsats till en bostad En buffert Körkort eller bil Pensionen Vet ej

27 Vad är lättast att motivera dig själv att spara till? 45% 4 35% 31% 31% 32% 4 25% 15% 5% 3% 1% 1% 2% 7% 5% 4% 2% 11% 6% 7% 5% Man Kvinna

28 Vad är lättast att motivera dig själv att spara till? 45% 42% 4 35% 36% 35% 38% 33% 25% 25% 26% % 5% En semesterresa 4% 1% 2% 2% 2% 1% Möbler till hemmet Kläder eller smycken 12% 9% 9% 8% 4% 2% Teknikprylar 4% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 1% En kontantinsats till en bostad En buffert Körkort eller bil 15% Pensionen 8% 6% 5% 5% Vet ej

29 Kontakt: Johan Talenti,