Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE"

Transkript

1 Pensionsgapet stort hos företagare

2 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat

3 Fakta om undersökningen

4 Undersökningen är gjord av Silentium under perioden till företagare i varierande åldrar från hela Sverige har tillfrågats. Fördelningen i undersökningen: 1-5 anställda 48 procent 6-10 anställda 14 procent anställda 7 procent anställda 5 procent 21 anställda eller fler 26 procent Könsfördelningen i undersökningen: Kvinnor Män 39 procent 61 procent

5 Frågeställningar 1. Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension (ej eventuellt privat pensionssparande inräknat) om du går i pension vid 65 år? 2. Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 3. Har du något pensionssparande? 4. Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 5. Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 6. Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension?

6 SAMMANFATTNING

7 Pensionsgapet stort hos företagare Åtta av tio företagare svarar i en färsk undersökning att de pensionssparar och nära hälften säger att de sparar 1000 kr per månad eller mer.. Det innebär att betydligt fler företagare än privatpersoner sparar till sin pension och de sparar dessutom mer. - Företagarna tror att pensionsgapet kommer att bli lika stort som privatpersonerna tror, man tror i genomsnitt att de skulle behöva ha 83 procent av sin slutlön i pension men man tror att man kommer att få 66 procent. Däremot agerar företagarna i betydligt högre utsträckning genom att spara än vad privatpersonerna gör, säger Johan Talenti, vd på Silentium. De yngre företagarna är mer optimistiska men de är också mer osäkra än vad de äldre är när det gäller hur stor andel av sin slutlön som de tror att de kommer att få i pension. De yngre verkar också i högre utsträckning än de äldre tro att de kommer att få den pension som de kommer att behöva även om osäkerheten hos de yngre är påtagligt större. - De yngre företagarna sparar mindre än vad de äldre gör, däremot säger de yngre att de är avsevärt mer intresserade av att öka sitt sparande än vad de äldre är. Att leva mer sparsamt som pensionär eller att jobba längre är ett betydligt mer ovanligt alternativ för de yngre, fortsätter Johan Talenti. 39 procent av de tillfrågade tror att de kommer att gå i pension efter 65 år och småföretagarna tror att de kommer att gå i pension senare än vad företagarna med fler antal anställda gör. Småföretagarna är också betydligt mer positiva till att gå i pension efter 65 år jämfört med vad övriga företagare är. Det är likaså betydligt fler bland de äldre företagarna som tror att de kommer att gå i pension efter 65 år och som också är positivt inställda till det. -För många av de äldre företagarna verkar företagandet vara en livsstil, de tror att de kommer att jobba längre och de vill jobba längre samtidigt som fler äldre än yngre tror att de kommer att få den pension som de kommer att behöva.

8 Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension (ej eventuellt privat pensionssparande inräknat) om du går i pension vid 65 år? De tillfrågade tror i genomsnitt att de kommer att få 66 procent av sin slutlön i pension. 48 procent av de tillfrågade tror att de kommer att få 60 procent eller mindre av sin slutlön i pension. Endast 13procent tror att de kommer att få minst 80 procent av sin slutlön i pension och 17 procent svarar vet ej. Osäkerheten är störst bland de tillfrågade i de minsta företagen genom att 22 procent av de tillfrågade i företagen med 1-5 anställda svarar vet ej medan 12 procent av de tillfrågade i företagen med 21 anställda eller fler gör detsamma. Företagarna med flest anställda är mest pessimistiska, 55 procent av de tillfrågade med 21 anställda eller fler tror att de kommer att få 60 procent eller mindre av sin slutlön i pension och endast 10 procent av de tillfrågade i samma målgrupp tror att de kommer att få minst 80 procent av sin slutlön i pension. De yngsta företagarna är mest optimistiska genom att 20 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år tror att de kommer att få minst 80 procent av sin slutlön i pension och endast 32 procent i samma målgrupp tror att de kommer att få 60 procent eller mindre av sin slutlön i pension. Samtidigt är osäkerheten störst i den yngsta gruppen då 31 procent svarar vet ej vilket är dubbelt så många som i de två äldsta grupperna.

9 Hur stor del av din slutlön skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? De tillfrågade tror i genomsnitt att de skulle behöva ha 83 procent av sin slutlön i pension. 64 procent av de tillfrågade företagarna svarar att de skulle behöva ha 80 procent eller mer av sin slutlön i pension. Det kan jämföras med att endast 13 procent tror att de kommer att få minst 80 procent eller mer av sin slutlön i pension. Endast 7 procent av de tillfrågade tror att de skulle behöva ha 60 procent eller mindre av sin slutlön i pension vilket kan jämföras med att 48 procent tror att de kommer att få 60 procent eller mindre av sinslutlön i pension. Företagarna med minst antal anställda tycks ha minst behov genom att 61 procent av de tillfrågade svarar minst 80 procent av slutlönen vilket kan jämföras med att 68 procent av de tillfrågade med 21 anställda eller fler svarar detsamma. Osäkerheten är samtidigt störst hos företagarna med minst antal anställda. De yngre företagarna verkar ha ett mindre behov än företagarna med fler anställda. Exempelvis svarar 53 procent av företagarna i åldersgruppen år att de tror att de behöver 53 procent av sin slutlön i pension medan 68 procent i åldersgruppen år tror detsamma. Osäkerheten är betydligt större hos den yngsta målgruppen jämfört med övriga grupper genom att 30 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år svarar vet ej vilket kan jämföras med att 12 procent i den äldsta gruppen gör detsamma.

10 Har du något pensionssparande? 82 procent av de tillfrågade svarar att de pensionssparar. Det kan jämföras med att 58 procent av de tillfrågade privatpersonerna i en undersökning i september 2011 svarade detsamma. 45 procent av de tillfrågade svarar att de sparar 1000 kr per månad eller mer vilket kan jämföras med att 14 procent av privatpersonerna i september 2011 svarade detsamma. De tillfrågade företagarna med flest antal anställda, 21 eller fler, sparar i minst utsträckning 1000 kr eller mer genom att 38 procent svarar att de sparar minst 1000 kr per månad vilket kan jämföras med att 45 procent av de tillfrågade med 1-5 anställda svarar detsamma. Dock är det 84 procent av de tillfrågade företagarna med 21 anställda eller fler som har ett pensionssparande vilket kan jämföras med att 78 procent av de tillfrågade företagarna med 1-5 anställda gör detsamma. Företagarna i åldersintervallet år pensionssparar i högst utsträckning medan de yngsta sparar i minst utsträckning. 89 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år pensionssparar och 49 procent i samma åldersgrupp sparar 1000 kr per månad eller mer.

11 Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 30 procent av de tillfrågade tror att de kommer att få den pension som de kommer att behöva vilket kan jämföras med att 16 procent av privatpersonerna i en undersökning i september 2011 svarade detsamma. 20 procent av de tillfrågade företagarna svarar att de kommer att arbeta längre vilket kan jämföras med att 12 procent av privatpersonerna i en undersökning i september 2011 svarade detsamma. 19 procent av företagarna svarar att de kommer att öka sparandet under tiden som de jobbar vilket kan jämföras med att 33 procent av privatpersonerna i en undersökning i september 2011 svarade detsamma. Företagarna med 21 anställda eller fler tror i högre utsträckning att de kommer att leva mer sparsamt som pensionärer än vad småföretagarna gör medan småföretagarna i högre utsträckning tror att de kommer att arbeta längre. De äldre företagarna tror i högre utsträckning än de yngre att de kommer att få den pension som de behöver, att de kommer att arbeta längre och att de kommer att leva mer sparsamt som pensionärer. De yngre företagarna tror i högre utsträckning än de äldre att de kommer att öka sparandet medan de jobbar.

12 Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 39 procent av de tillfrågade företagarna tror att de kommer att gå i pension efter 65 år vilket jämföras med att 31 procent av privatpersonerna i en undersökning i september 2011 svarade detsamma. Småföretagarna tror i högst utsträckning att de kommer att jobba efter 65 år genom att 49 procent av de tillfrågade företagarna med 1-5 anställda svarar det vilket kan jämföras med att 34 procent av de tillfrågade med 21 anställda eller fler svarar detsamma. De tillfrågade i åldersgruppen 56 år eller äldre tror att de kommer att jobba längst genom att 48 procent i gruppen tror att de kommer att gå i pension efter 65 år vilket kan jämföras med att 33 procent i åldersgrupperna år och år tror detsamma.

13 Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension? 25 procent av de tillfrågade företagarna svarar att de skulle vilja gå i pension efter 65 år. Vilket kan jämföras med att 39 procent tror att de faktiskt kommer att gå i pension efter 65 år. 32 procent av de tillfrågade småföretagarna svarar att de skulle vilja gå i pension efter 65 år vilket kan jämföras med att 17 procent av de tillfrågade med 21 anställda eller fler svarar detsamma. De tillfrågade i åldersgruppen 56 eller äldre är mest positiva till att gå i pension efter 65 år genom att 37 procent i åldersgruppen svarar att de skulle vilja gå i pension efter 65 år vilket kan jämföras med att 14 procent i åldersgrupperna år och år svarar detsamma.

14 Undersökningsresultat

15 Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension (ej eventuellt privat pensionssparande inräknat) om du går i pension vid 65 år? % 4 21% 17% 1% 2% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej

16 Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension (ej eventuellt privat pensionssparande inräknat) om du går i pension vid 65 år? 6 52% 55% % 42% 45% Antal anställda % 23% 24% 24% 19% 22% 16% eller fler 12% 8% 8% 13% 12% 9% 3% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej

17 Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension (ej eventuellt privat pensionssparande inräknat) om du går i pension vid 65 år? 6 53% % 4 32% 31% Ålder år år 19% 11% 8% 23% 21% 21% 17% 16% 14% år 56 eller äldre 2% 1% 4% 1% 2% 1% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej

18 Hur stor del av din slutlön skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 35% 29% 18% 17% 13% 7% 5% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej

19 Hur stor del av din slutlön skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 4 35% 32% 33% 34% 28% 27% Antal anställda 5% 19% 19% 17% 16% 22% 18% 18% 13% 17% 14% 13% 13% 8% 8% 7% 6% 6% 18% 14% 12% eller fler 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej

20 Hur stor del av din slutlön skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 35% 29% 23% 21% 21% 18% 16% 18% 17% 17% 12% 13% 12% 11% 13% 12% Ålder år år år 56 eller äldre 9% 8% 5% 5% 5% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej

21 Har du något pensionssparande? 5 45% 45% 4 35% 24% 13% 12% 5% 6% Ja, kr per månad Ja, kr per månad Ja, 1000 kr eller mer per månad Vet ej Nej

22 Har du något pensionssparande? 6 57% 5 45% 52% 51% 4 38% Antal anställda 32% % 19% eller fler 14% 13% 13% 14% 12% 14% 7% 4% 7% 8% 6% 6% 2% Ja, kr per månad Ja, kr per månad Ja, 1000 kr eller mer per månad Vet ej Nej

23 Har du något pensionssparande? % 49% 46% 4 38% Ålder 29% 26% 29% år år år 18% 18% 56 eller äldre 14% 14% 14% 11% 11% 11% 7% 4% 6% 5% 8% Ja, kr per månad Ja, kr per månad Ja, 1000 kr eller mer per månad Vet ej Nej

24 Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 35% 19% 11% 5% Leva mer sparsamt när jag blir pensionär Öka sparandet under tiden jag jobbar Arbeta längre Jag tror att jag kommer att få det jag kommer att behöva Vet ej

25 Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 5 45% 43% 4 35% 29% 19% 19% 17% 13% 28% 26% 24% 21% 26% 14% 14% 29% 33% 31% 27% 13% 12% Antal anställda eller fler 8% 9% 5% 5% 4% Leva mer sparsamt när jag blir pensionär Öka sparandet under tiden jag jobbar Arbeta längre Jag tror att jag kommer att få det jag kommer att behöva Vet ej

26 Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 5 45% 45% 4 35% 36% 34% 27% 24% 22% 16% 14% 13% 12% 23% 27% 29% 13% 9% Ålder år år år 56 eller äldre 5% 6% Leva mer sparsamt när jag blir pensionär Öka sparandet under tiden jag jobbar Arbeta längre Jag tror att jag kommer att få det jag kommer att behöva Vet ej

27 Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 45% 4 41% 35% 26% 13% 13% 6% 5% Före 60 år år år år Efter 68 år

28 Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 6 53% 5 44% 45% 4 19% 17% 33% 4 28% 28% 22% 19% 21% Antal anställda eller fler 8% 8% 6% 4% 3% 7% 6% 6% Före 60 år år år år Efter 68 år

29 Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 5 45% 4 41% 38% 43% 41% 35% Ålder år år 16% 19% 14% 19% 14% 18% år 56 eller äldre 7% 9% 8% 11% 8% 5% 1% Före 60 år år år år Efter 68 år

30 Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension? 27% 27% 21% 14% 11% 5% Före 60 år år år år Efter 68 år

31 Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension? 4 35% 38% 33% 36% 29% 28% 5% 21% 14% 26% 23% 13% 19% 16% 16% 13% 11% 9% 7% 6% 4% Antal anställda eller fler Före 60 år år år år Efter 68 år

32 Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension? 45% 4 41% 35% 33% 35% 29% 28% 23% 23% 19% 23% 21% Ålder år år år 16% 56 eller äldre 11% 12% 8% 6% 5% 4% 4% Före 60 år år år år Efter 68 år

33 Kontakt: Johan Talenti,

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hur sparsam är svensken? Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 18-24 augusti 2011.

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Risk och Framtidstro

Risk och Framtidstro Risk och Framtidstro en rapport om 70 och 80 talisters agerande på bolåne aktie och fondmarknaden under finanskrisen Mika Burman Götz Privatekonom Nordnet Telefon: 08 506 332 18 Mobil: 076 765 44 88 E

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer