Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012"

Transkript

1 Rapport Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

2 Innehåll 1 Om undersökningen 03 2 Övergripande slutsatser 04 3 Effektmål 10 4 Prognos 13 5 Oro inför pensionen 28 6 Att söka information om och påverka pensionen 33 7 Appendix 49 8 Kontaktinformation 53 TNS

3 Om undersökningen Antal intervjuer: 2000 netto Fältperiod: 5 november 2 december 2014 Insamlingsmetod: Telefonintervjuer Svarsfrekvens: 34,2% TNS

4 Övergripande slutsatser De som väl gör en prognos upplever inga större svårigheter i att göra prognosen eller att förstå utfallet. För de flesta ger prognosen bättre förutsättningar att fatta beslut, och man har praktiskt nytta av att har gjort det. Den stora utmaningen ligger inte i att göra prognosen lättare att göra eller förstå, utan i att förmå fler att göra en prognos. TNS

5 Övergripande slutsatser Pensionsspararnas oro inför pensionen har inte förändrats jämfört med nollmätningen De stora skillnaderna mellan olika målgrupper kvarstår. Mer än var tredje kvinna känner oro, jämfört med en femtedel av männen. Ju lägre kunskap och intresse för pensionsfrågor desto större oro. Ju lägre förtroende för Pensionsmyndigheten och pensionssystemet desto större oro. En av fyra av dem som upplever oro uppger att de känner oro ofta eller mer eller mindre hela tiden. TNS

6 Övergripande slutsatser De främsta skälen till oron är att man inte vet om pensionen ska räcka till, och osäkerhet kring pensionens storlek. Ungefär en av tre uppger även samhällsrelaterade förklaringar till oron, som att pengarna i pensionssystemet inte kommer att räcka till, politisk utveckling och ändrade regler, samt en generell misstro mot staten och systemet. TNS

7 Övergripande slutsatser Känslan av oro eller trygghet inför pensionen, förtroendet för systemet, och osäkerheten kring pensionens storlek, vad som avgör den och hur man som enskild kan påverka den, är tre faktorer som är tätt sammankopplade och som avgör i vilken utsträckning pensionsspararen tar till sig information och agerar utefter den. TNS

8 Övergripande slutsatser Bland en betydande del av de äldre pensionsspararna som inte gjort någon prognos finns det en uppfattning om att det är svårt att göra prognosen för hela pensionen, och att de ändå inte kan påverka utfallet (detta utöver de självklara invändningarna om att man inte har tid, att det inte har blivit av etc). Fokus bör därför ligga på budskapet att det är lätt att göra prognosen, och att det faktiskt kan ha en viss påverkan på utfallet. TNS

9 Övergripande slutsatser Segmentet med lägst kunskap och intresse är mycket osäkra på vart de skulle vända sig om de skulle göra en prognos idag. Endast 8% av dem skulle vända sig till minpension.se, jämfört med 27% i segmentet med högst kunskap och intresse. Deras kanalval är mer analoga än andras -de föredrar personlig kontakt, skriftlig information, och de vänder sig gärna till anhöriga och vänner. De har lägre kunskap om digitala källor till information om pensionen än andra, och förlitar sig på traditionella kontaktytor. Gruppen behöver tydlig personlig proaktiv vägledning. I vilken utsträckning de har förtroende för Pensionsmyndigheten och pensionssystemet är avgörande för hur de tar till sig information och vilka val de gör. Personliga möten med myndigheten stärker sannolikt deras förtroende för systemet och ökar sannolikheten för att de gör en prognos och agerar på informationen. TNS

10 Effektmål I: Pensionssparare vet var de kan få information om hela sin pension Andelen pensionssparare som uppger att de vet var de kan få information om hela sin pension har ökat marginellt jämfört med nollmätningen från Äldre vet i större utsträckning vart de ska vända sig än yngre. En tredjedel av de tillfrågade tror att de kan få information om sin totala pension genom Orange Kuvertet. Något fler uppger minpension.se och något färre pensionsmyndigheten.se. De som uppger Orange Kuvertet är i synnerhet yngre och personer med låg kunskap och lågt intresse om pensionen. Andelen som uppger Orange Kuvertet har inte förändrats jämfört med tidigare mätningar. Jämfört med tidigare mätningar är det nu något färre som tycker att det är svårt att planera och göra val inför pensionen. Medelålders personer är den åldersgrupp som upplever störst svårigheter inför detta. Yngre personer och personer som närmar sig pensionsålder uppger i något mindre utsträckning att de tycker att det är svårt. TNS

11 Effektmål II: Pensionssparare upplever att deras pension är förutsebar 1 2 Pensionsspararnas uppfattning om storleken på deras framtida pension har inte förändrats jämfört med tidigare mätningar. Endast två av fem pensionssparare har mycket eller ganska god uppfattning om storleken på deras framtida pension. Av naturliga skäl har äldre en betydligt bättre uppfattning om detta än yngre. Män uppger i större utsträckning än kvinnor att de har mycket eller ganska god uppfattning om hur stor deras framtida pension kommer att bli. Osäkerheten kring pensionens storlek är en av de främsta anledningarna till pensionsspararnas oro inför pensionen. Osäkerheten hänger ihop med intresset för och kunskapen om pensionsfrågor och osäkerheten leder till oro för många. Endast en av tio uppger dock att skälet till att de inte gjort någon prognos är att de inte vet hur man gör eller att det är för svårt. I gruppen år uppger en av fem att de inte vet hur man gör eller att det är för svårt. 3 TNS

12 Effektmål III: Pensionssparare som gjort prognos upplever att de har bättre förutsättningar att fatta beslut i pensionsfrågor. 1 2 Att göra en prognos har en positiv effekt på de flesta pensionssparares upplevda förutsättningar att fatta beslut i pensionsfrågor. Undantagen är den yngsta målgruppen, och den grupp som har lägst kunskap och intresse om pensionsfrågor. I dessa två grupper svarar en övervägande andel att förutsättningarna inte blivit bättre. Det är mycket stora skillnader mellan de tre segmenten Intresse & kunskap när det gäller frågan om man gjort en prognos för hela sin pension eller ej. Men bland dem som gjort eller fått en prognos för hela pensionen upplevde den största andelen att det var ganska lätt att göra eller få prognosen, även om det även här finns skillnader mellan segmenten och olika delmålgrupper. Fyra av fem tycker inte att det var svårt, i segmentet med lägst kunskap och intresse tycker sju av tio att det var mycket eller ganska lätt. 3 Bland dem som tycker att det var svårt att göra eller få prognosen var det framför allt svårt att få tag på de olika uppgifter som behövdes, och en del begrepp var svåra att förstå. När det gäller den praktiska nyttan av prognosen svarar de flesta att de har nytta av den, äldre har av naturliga skäl större nytta av den än yngre. Personer som har lågt förtroende för Pensionsmyndigheten svarar dock i betydligt större utsträckning att de inte har nytta av prognosen. TNS

13 Prognos TNS 2012

14 Har du, under det senaste året, gjort eller fått en prognos för HELA din förväntade pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Ja, gjort prognos själv Ja, fått prognos Nej TNS

15 Vad är främsta anledningen till att du inte själv gjort en pensionsprognos? Uppföljning 2, (har ej gjort/fått prognos) 58% Ej intresserad Långt till pension Är för ung Inte aktuellt 14% Har inte tid Har inte blivit av 10% För svårt Vet ej hur TNS

16 Vad är främsta anledningen till att du inte själv gjort en pensionsprognos? Åldersgrupp år (har ej gjort/fått prognos) 26% Ej intresserad Långt till pension Är för ung Inte aktuellt 20% Har inte tid Har inte blivit av 20% För svårt Vet ej hur 10% Kan ändå ej påverka utfallet TNS

17 Hur gick du till väga för att få fram prognosen? Har gjort/fått prognos Annat sätt Minpension.se Fick hjälp av bank Pensionsmyndigheten.se Fick hjälp av försäkringsförmedlare etc. 8 Via arbetsgivare 4 Sökte på nätet Ringde Pensionsmyndigheten 3 3 Frågade anhörig, vän etc Pensionsmyndighetens servicekontor Annan webbplats TNS

18 Tycker du att det var lätt eller svårt att göra/få prognosen? Har gjort/fått prognos Lätt Vad tyckte du var svårt? 50% Att få tag på uppgifter från olika håll 40% Många begrepp som är svåra att förstå Prognosen använder en tillväxt på 2% per år. Om tillväxten blir mindre än 2%, hur bli det då? Det påverkades av hur jag la in avkastningar, så ändrade det slutsumman radikalt. Jag tycker det är svårt med matematiken och få ihop det. Man ska veta hur många år man ska fördela sin tjänstepension på TNS

19 Tycker du det var mycket/ganska lätt eller mycket/ganska svårt att förstå de olika delarna i prognosen och det de visade? Har gjort/fått prognos Lätt Svårt Uppföljning 2 Man Kvinna år år år år Grundskola Gymnasium Högskola/Univ. Vad tyckte du var svårt? 54% De olika delarna / hur de hänger ihop 22% Svårt att förstå hur man har räknat 16% Svårt språk / svåra begrepp 14% Veta om alla delar finns med TNS

20 I vilken utsträckning upplever du att prognosen gett dig bättre förutsättningar att fatta beslut i frågor kring din pension? Har gjort/fått prognos. Skala 1-5 Mycket stor utsträckning Inte alls 22 Uppföljning Högt I & K Medel I & K Lågt I & K 22 Negativa andelar Positiva andelar TNS

21 Hur väl tror du prognosen stämmer med vad din slutliga pension blir? Har gjort/fått prognos 28 Uppföljning 2 59 Har prognosen gett dig information som du kommer att ha praktisk nytta av? Uppföljning 2 7 Lågt förtroende för PM Ja Nej Tveksam/ vet ej Högt I & K Medel I & K Lågt I & K Mycket/ganska dåligt Mycket/ganska bra TNS

22 Var beloppet i din pensionsprognos/senaste pensionsprognosen... Har gjort/fått prognos 52% Segment Högre Lägre Lågt I & K 6 43 Medel I & K Högt I & K % Mycket högre än du förväntat dig 8% Ungefär som du förväntat dig Något lägre än du förväntat dig 8% 2% Något högre än du förväntat dig Mycket lägre än du förväntat dig TNS

23 På vilket sätt kommer du att ha praktisk nytta av informationen i prognosen? Har gjort/fått prognos Inser att jag måste spara mer Kan planera min ekonomi Hjälp att avgöra när jag ska gå i pension Vet vad jag får/har att inrätta mig efter Inser att jag måste spara mer Planera för livet som pensionär Mer aktiv med fondplaceringar Se hur jag ska ta ut pensionen Minska mina utgifter 3 Uppföljning 2 Män Kvinnor TNS

24 Pensionssparar du privat? Andel som svarat Ja. Källa: Orvesto Konsument. Målgrupp: år ,4 50,9 51,5 54,1 52,9 52,8 52, ,4 55,5 54, ,5 55, nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr 1 TNS

25 Har du diskuterat prognosen med någon annan? Har gjort/fått prognos Ja, med familjen Nej, har ej diskuterat med annan % i gruppen som endast har grundskoleutbildning har diskuterat prognosen med sina kollegor på arbetet. Ja, med kollegor på arbetet Ja, med pensions/försäkringsrådg. Ja, med kontaktperson på bank Ja, med vänner/bekanta % i gruppen år har diskuterat prognosen med sin familj. 52% av kvinnorna, och 41% av männen, har diskuterat prognosen med sin familj. Det är något större andel män än kvinnor som diskuterat prognosen med sina kollegor. Ja, med annan 2 Ja, med Pensionsmyndigheten 1 TNS

26 Om du skulle göra en prognos för din totala pension idag, VART skulle du då HELST vända dig? Uppföljning 2, totalt Till bank 20 Pensionsmyndigheten.se Minpension.se Söka på internet Till försäkringsförmedlare etc Ringa Pensionsmyndigheten Anhörig / vän Titta i Orange Kuvertet Segment LÅG skulle i mindre utsträckning än genomsnittet vända sig till minpension.se eller Pensionsmyndigheten.se. De svarar i större utsträckning Tveksam, vet ej än andra grupper. Yngre personer svarar i större utsträckning Tveksam, vet ej och att de skulle söka på internet. Högutbildade svarar i större utsträckning minpension.se och pensionsmyndigheten.se än lågutbildade. Arbetsgivaren Besöka PM:s servicekontor 2 2 TNS

27 Varför skulle du HELST vända dig till... för att få en prognos för din totala pension? Vänder sig helst till Pensionsmyndigheten.se Vänder sig helst till bank Personlig kontakt 1 Personlig kontakt 21 Har haft kontakt tidigare 2 Har haft kontakt tidigare 28 Oberoende, opartiska, går att lita på De har hand om mina pengar / min ekonomi 7 17 Oberoende, opartiska, går att lita på De har hand om mina pengar / min ekonomi 7 24 Där finns allt samlat 10 Där finns allt samlat 10 Det är de jag känner till 16 Det är de jag känner till 13 De kan / borde kunna det här / är experter 32 De kan / borde kunna det här / är experter 17 Enkelt, bekvämt, smidigt, lättillgängligt 33 Enkelt, bekvämt, smidigt, lättillgängligt TNS

28 6 Oro inför pensionen TNS 2012

29 Känner du dig idag, på det hela taget, lugn eller orolig när du tänker på storleken på din kommande pension? Uppföljning 2 (totalt) Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Orolig Lugn Mycket orolig Ganska orolig Varken orolig eller lugn Ganska lugn Mycket lugn Tveksam, vet ej TNS

30 Känner du dig idag, på det hela taget, lugn eller orolig när du tänker på storleken på din kommande pension? Andel mycket eller ganska orolig Män Kvinnor Grundskola Gymnasium Högskola/Univ Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Litet förtroende Stort förtroende Svårt att förstå för PM för PM p-system Lätt att förstå p-system Lågt förtroende för p-system Högt förtroende för p-system TNS

31 Oavsett om din oro för storleken på din pension är stor eller liten, vilket av följande beskriver bäst den oro du känner? Mycket eller ganska orolig 64% Oron dyker bara upp vid särskilda tillfällen eller i vissa sammanhang 8% Oron dyker ofta upp 18% Oron finns där mer eller mindre hela tiden 9% Inget av ovanstående beskriver oron TNS

32 Vad beror din oro på, tror du? Mycket eller ganska orolig Att din pension inte kommer att räcka till 47 Att du inte vet hur stor din pension blir 36 Samhällsutvecklingen/politisk utveckling/ändrade regler 14 Pengarna i pensionssystemet kommer inte att räcka till 12 Jag har arbetat för lite Att pension är krångligt och svårt 7 7 Annat Litar inte på staten/systemet/pensionsmyndigheten 5 5 Tveksam, vet ej Att du inte vet vart du ska vända dig för att få info/hjälp 3 3 Jag har sparat för lite TNS

33 7 Att söka information om och påverka pensionen TNS 2012

34 Vilka faktorer tror du påverkar hur stor din pension kommer att bli? Uppföljning 2, totalt Hur mycket jag tjänar Antal år som jag arbetar Privat pensionssparande Hur mycket jag arbetar (hel/deltid) Ekonomins/konjunkturens utv.* Hur länge jag arbetar Om jag har tjänstepension Politiska beslut* Börsens-/aktiemarknadens utveckling* Se över/byta premiepensionsfonder Annat svar Hur länge jag bott i Sverige Tveksam, vet ej Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 *Nya svarsalternativ för Uppföljning 1 TNS

35 Har du själv gjort något för att påverka storleken på din kommande pension? Uppföljning 2, totalt Hög kunskapsnivå Medelhög kunskapsnivå Låg kunskapsnivå år år år år Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Nej Ja TNS

36 Vad har du gjort? (För att påverka din pension) Har gjort något för att påverka storleken på pensionen Annat svar Anlitat förvaltare Jobbat extra Jobbat vitt Skaffat arbete med högre lön Valt arbetsgivare m tjänstepension Bytt premipensionsfonder / gjort aktiva val Gått upp i arbetstid / arbetar heltid Amorterat på bostadslån Investerat i hus/lägenhet Sparat i aktier / värdepapper Eget sparande i bank Startat privat pensionssparande Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

37 Hur lätt eller svårt tycker du det är att förstå och veta vad som är bäst för dig när det gäller att göra olika val och planera för din kommande pension? 0-10 Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Värdena i grafen visar andelen som tycker att det är lätt att göra val och planera för pensionen minus andelen som tycker att det är svårt. TNS

38 Har du sökt information om din pension det senaste året och i så fall var? Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Grafen visar andelen som svarat NEJ. TNS

39 Har du sökt information om din pension det senaste året och i så fall var? Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsmyndighetens webbplats Minpension.se Läst Orange Kuvertet Kontaktat bank Sökt på internet Talat med anhöriga TNS

40 Vilken information har du då sökt om din pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsprognos Info om hur pensionen fungerar När jag kan gå i pension Info om placeringar Info om hur mycket jag ska spara Info om värdeutv. på sparande Info om tjänstepension TNS

41 Vart vänder du dig HELST för att få information om din pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsmyndigheten Minpension.se Orangea Kuvertet Annan myndighet Arbetsgivare Facket Dagstidningar/Fackpress/TV Bank TNS

42 På vilket sätt föredrar du att få/skaffa dig information som rör din pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Ringa Söka på internet E-post Brev per post Personligt möte Skriftlig information 9 TNS

43 Har du idag den information och stöd du behöver för att kunna ta olika beslut inför och kring din pension? Uppföljning 2, totalt Nej Ja Högt I & K Medel I & K Lågt I & K Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning TNS

44 Vad saknar du? Ligger för långt fram i tiden 13 Tidsbrist 7 Information Kontaktperson att vända mig till/rådgivare 8 10 Saknar kunskap Helhetsbilden/min slutliga totala pension Intresse/engagemang Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

45 Vet du hur du kan ta reda på hur stor din totala pension blir? Ja 30 Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Nej TNS

46 Hur eller var kan du ta reda på det? [din totala pension] Vet hur man kan ta reda på den totala pensionens storlek Orange Kuvertet Minpension.se Pensionsmyndigheten.se Bank, f-bolag, etc) Arbetsgivare Vänner/kollegor etc Söka på nätet 9 Fackförening Ringa till PM 8 Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

47 Hur eller var kan du ta reda på det? [din totala pension] Svar: Orange Kuvertet Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Lågt I & K Medel I & K Högt I & K TNS

48 Hur pass god uppfattning har du om hur stor din framtida pension kan komma att bli? Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Mycket/ganska god Viss/ingen TNS

49 Appendix Click to insert presentation title TNS 2012

50 Vart vänder du dig HELST för att få information om din pension? Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsmyndigheten Minpension.se Orange Kuvertet Annan myndighet Arbetsgivare Facket Dagstidningar/Fackpress/TV Bank TNS

51 Vart vänder du dig HELST för att få information om din pension? Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Ringa Söka på internet E-post Brev per post Personligt möte Skriftlig information TNS

52 Vad har du gjort? (För att påverka din pension) Annat svar Anlitat förvaltare Jobbat extra Jobbat vitt Skaffat arbete med högre lön Valt arbetsgivare m tjänstepension Bytt premipensionsfonder / gjort aktiva val Gått upp i arbetstid / arbetar heltid Amorterat på bostadslån Investerat i hus/lägenhet Sparat i aktier / värdepapper Eget sparande i bank Startat privat pensionssparande Högt I & K Medel I & K Lågt I & K Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

53 Kontaktinformation Johan Orbe Caroline Theorell Axel Björneke TNS chart pack 16:9 TNS

Rapport. Imagemätning Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Rapport. Imagemätning Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012 Rapport Imagemätning 14 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe 14-12-18 TNS 12 Innehåll 1 Sammanfattning 03 2 Kännedom 06 3 Förtroende 12 4 Pensionssystemet 5 Kontakt med Pensionsmyndigheten 26 6 Bilden

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Oro inför pensionen och livet som pensionär Presentation Johan Orbe Caroline Theorell. Projektnummer:

Pensionsmyndigheten. Oro inför pensionen och livet som pensionär Presentation Johan Orbe Caroline Theorell. Projektnummer: Pensionsmyndigheten Oro inför pensionen och livet som pensionär Presentation -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: 9 Sammanfattning TNS SIFO Sammanfattning Andel som känner någon oro inför den

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet Anställda i staten Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet FÖRORD SPV gör återkommande undersökningar om kundernas syn på frågor som

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Imageundersökning 2013 Presentation. Johan Orbe Caroline Theorell Karin Schneller. TNS Sifo

Pensionsmyndigheten. Imageundersökning 2013 Presentation. Johan Orbe Caroline Theorell Karin Schneller. TNS Sifo Pensionsmyndigheten Imageundersökning Presentation Johan Orbe Caroline Theorell Karin Schneller TNS Sifo 0-0- Sammanfattning och TNS SIFOs kommentarer Sammanfattning Kännedomen om Pensionsmyndigheten fortsätter

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-08 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) följer

Läs mer

Utvärdering av ÅB Pensionssparare

Utvärdering av ÅB Pensionssparare Utvärdering av ÅB - Pensionssparare Uppföljning av det orange kuvertet -05-04 Caroline Theorell 1 Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten följer varje år upp hur det årliga orange kuvertet, årligt värdebesked

Läs mer

Utvärdering av ÅB 2013

Utvärdering av ÅB 2013 Utvärdering av ÅB 2013 Uppföljning av det orangea kuvertet till nya pensionssparare Version 2013-05-02/Bearbetad och reviderad av Christer Nordh, Pensionsmyndigheten Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Kunskapsmätning Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet -- Johan Orbe Caroline Theorell Projektnummer: Sammanfattning Bara knappt

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Uppföljning utskicket det orange kuvertet till pensionärer (ÅBP) Claes Falck TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Uppföljning utskicket det orange kuvertet till pensionärer (ÅBP) Claes Falck TNS SIFO Pensionsmyndigheten Uppföljning utskicket det orange kuvertet till pensionärer (ÅBP) 2012 2012-05-03 Claes Falck TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Vad är. Ingen försäljning Bara fakta.

Vad är. Ingen försäljning Bara fakta. Vad är Ingen försäljning Bara fakta www.gilladinekonomi.se 1 Pensionen en allt större del av livet Eventuell privat pension Tjänstepension/Avtalspension Allmän pension Inkomstpension Premiepension Vad

Läs mer

Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension

Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension Pressmeddelande 9 februari 2017 Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension.

Läs mer

Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare

Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Anita Bergsveen TNS SIFO Bearbetningar av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten Bakgrund

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-23 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) genomför

Läs mer

Utvärdering av ÅBP Pensionärer

Utvärdering av ÅBP Pensionärer Utvärdering av ÅBP 2014 - Pensionärer Uppföljning av det orange kuvertet 2014-02-25 Toivo Sjörén Caroline Theorell 1 Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten följer årligen upp hur det årliga orange kuvertet

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93

Unga och pension. Februari 2015. Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Unga och pension Februari 2015 Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93 Metod Undersökningen genomfördes i februari 2015 som en internetenkät i Norstats internetpanel. 1 005 personer besvarade

Läs mer

Undersökning om privatanställda arbetares attityder

Undersökning om privatanställda arbetares attityder Undersökning om privatanställda arbetares attityder Kort beskrivning av målgruppen privatanställda arbetare (övergripande) Ålder 21-35 år 36-50 år 40% 39% 51-64 år 22% Man 66% Kön Kvinna 34% 0% 20% 40%

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

2015-02-20 Av Christer Wikström

2015-02-20 Av Christer Wikström 2015-02-20 Av Christer Wikström Det orangea kuvertet Förfäras ej du lilla hop, så lyder inledningen till en psalmtext bearbetad av Johan Olof Wallin. Det kan också vara inledningen till artikeln om det

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Manual för applikationen. minpension.se. minpension.se

Manual för applikationen. minpension.se. minpension.se Manual för applikationen minpension.se minpension.se Manual för applikationen minpension Innehållsförteckning 1. Vad är minpension.se? 4 1.1 För vem är tjänsten? 4 1.1.1 Alla kan inte använda minpension.se

Läs mer

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert 1 Orange kuvert 2017 2 Orange kuvert till sparare 2017 Utskicksperiod: vecka 7-12 till sparare Antal: 5 670 000 sparare Kostnad pappersutskick inrikes: 3,05 kronor för ett kuvert med innehåll och porto

Läs mer

Aktuella utvecklingsfrågor höst 2012

Aktuella utvecklingsfrågor höst 2012 Aktuella utvecklingsfrågor höst 2012 1 Vårt uppdrag Administrera och tillhandahålla pensioner och pensionsrelaterade förmåner samt ge generell och individualiserad information om dessa. 2 1 Vi har konkretiserat

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2016 Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 7 år Statistik, aktuella frågor, trender

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Ungdomsbarometern 10/11:

Ungdomsbarometern 10/11: Ungdomsbarometern 10/11: urval av frågor kring privatekonomi och pension Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Onlineundersökning via sju respondentkällor 28 september 25 oktober 2010

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet stort hos företagare Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat Fakta om undersökningen Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-28

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2013

Eftermätning av orange kuvert till pensionärer (ÅBP) 2013 1 Bakgrund och syfte Pensionsmyndigheten följer årligen upp hur det årliga orange kuvertet till pensionärer (ÅBP), uppmärksammas och används. Undersökningarna är en viktig del i arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo 1 Genomförande Urvalet Fondsparare Fondsparare Privat Metod 1 500 intervjuer personer i åldrarna 18-76 år med deklarerad inkomst 1 500 Sparar i fonder via premiepensionen 993 Sparar i fonder privat

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsavdelningen Dokumentets ursprung Namn/Författare Roll/Befattning 2014-06-23 Anna Ryberg Kommunikationsstrateg Godkännande och fastställande Namn Roll/Befattning Katrin Westling Palm Generaldirektör

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? Flyttrapport 216 Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? FLYTTRAPPORT 216 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 12 sid 13 Sammanfattning Kollektivavtalade tjänstepensioner Flyttutvecklingen

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2016

Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2016 Finansinspektionen Ungas kunskaper om vardagsekonomi 2 Innehåll Sammanfattning 3 Syfte och metod 5 Totalresultat 6 Resultat per gymnasieår 9 Markörs slutsatser 29 Bilagor Bilaga : Tabeller Bilaga 2: Öppna

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande Stjälvbetjäningstjänster Attityder och användande Målgrupp: Statligt anställda Metod: Telefonintervjuer Period: 8 23 februari 2013 Antal intervjuer: 1 000 INLEDNING SPV gör kontinuerligt undersökningar

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Logga in på minpension.se för att få en helhetsbild av pensionen och gör en prognos.

Logga in på minpension.se för att få en helhetsbild av pensionen och gör en prognos. 02 05 2016 Faktablad Avtalspension SAF-LO i siffror Totalt betalades det in drygt 14 miljarder till ca 1,2 miljoner personers tjänstepension 2015. Norrbottningarna fick mest inbetalt till sin tjänstepension

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Information till pensionssparare och pensionärer om pensionen

Information till pensionssparare och pensionärer om pensionen Information till pensionssparare och pensionärer om pensionen Uppdraget Regeringen gav i januari 2008 Försäkringskassan och PPM i uppdrag att, efter samråd med Finansinspektionen och Konsumentverket, ta

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 213 213-4-2 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden En rapport om unga kvinnors syn på livet, ekonomin och pensionen. Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Movestic Liv och Pension. 1 INNEHÅLL

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet störst bland kvinnorna Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 21-27

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer