Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionsgapet störst bland kvinnorna SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE"

Transkript

1 Pensionsgapet störst bland kvinnorna

2 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat

3 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

4 Undersökningen är gjord av Silentium under perioden september svenskar i varierande åldrar över hela Sverige har tillfrågats. Åldersfördelningen i undersökningen är följande: procent procent procent procent Könsfördelningen i undersökningen är följande: Kvinnor Män 50 procent 50 procent

5 Frågeställningar 1. Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension om du går i pension vid 65 år? 2. Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 3. Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 4. Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 5. Har du något privat pensionssparande?

6 SAMMANFATTNING

7 Pensionsgapet störst bland kvinnorna De tillfrågade i en färsk undersökning tror att de kommer att få 66 procent av sin slutlön i pension medan behovet är 85 procent ent.. Kvinnorna tror att de kommer att få 64 procent av sin slutlön i pension medan deras behov är 88 procent. Männen tror att de kommer att få 67 procent och deras behov är 82 procent. Kvinnornas pensionsgap är därmed 24 procent och männens är 15 procent. - Ett så stort pensionsgap är givetvis allvarligt och värst är det för kvinnorna som också har ett lägre sparande än vad männen har. Dubbelt så många män än kvinnor utnyttjar avdragsrätten fullt ut, samtidigt svarar fler kvinnor än män att de kommer att lösa pensionsgapet genom att öka sitt sparande, säger Johan Talenti, vd på Silentium. Ett ökat sparande är det vanligaste sättet att lösa pensionsgapet på genom att 33 procent av de tillfrågade svarar att de kommer att öka sparandet medan de jobbar om det krävs. Endast 12 procent svarar att de kommer att lösa pensionsgapet genom att arbeta längre. Det kan jämföras med att 31 procent av de tillfrågade tror att de kommer att gå i pension efter 65 år. - De yngre svarar i betydligt högre utsträckning än de äldre att de ska lösa pensionsgapet genom att spara mer medan de jobbar. Däremot är det få i den yngsta åldersgruppen som faktiskt sparar och som säger att de är intresserade att leva mer sparsamt när de väl går i pension, fortsätter Johan Talenti. I den yngsta åldersgruppen är det hela 41 procent som tror att de kommer att gå i pension efter 65 år vilket är dubbelt så många som i den äldsta åldersgruppen. Fler män än kvinnor tror att de kommer att gå i pension efter 65 år. - Risken för de yngre är att de har en övertro på sin förmåga att jobba efter 65 år, om de inte kommer igång att börja spara till sin pension kan de tvingas leva mer sparsamt när de går i pension, avslutar Johan Talenti.

8 Hur stor del av slutlönen tror man att man kommer att få i pension om man går i pension vid 65 år? De tillfrågade tror i genomsnitt att de kommer att få 66 procent av sin slutlön i pension. Nästan varannan av de tillfrågade tror att de kommer att få mindre än 60 procent av sin slutlön i pension. Männen tror i genomsnitt att de kommer att få 67 procent av sin slutlön i pension och kvinnorna tror i genomsnitt att de kommer att få 64 procent av sin slutlön i pension. De tillfrågade i åldersgruppen år tror i genomsnitt att de kommer att få 68 procent av sin slutlön i pension vilket kan jämföras med att de tillfrågade i övriga grupper i genomsnitt tror att de kommer att få 65 procent av sin slutlön i pension.

9 Hur stor del av slutlönen tror man att man skulle behöva ha i pension om man går i pension vid 65 år? De tillfrågade tror i genomsnitt att de skulle behöva ha 85 procent av sin slutlön i pension. Av de tillfrågade svarar 39 procent att de skulle behöva ha 90 procent eller mer av sin slutlön i pension. Männen tror i genomsnitt att de skulle behöva ha 82 procent av sin slutlön i pension och kvinnorna tror i genomsnitt att de skulle behöva ha 88 procent av sin slutlön i pension.

10 Hur tänker man lösa skillnaden mellan vad man tror att man kommer få i pension och vad man kommer behöva? Ett ökat sparande är det vanligaste sättet att lösa pensionsgapet på genom att 33 procent av de tillfrågade svarar att de kommer att öka sparandet medan de jobbar om det krävs. Det kan jämföras med att 23 procent av de tillfrågade svarar att de kommer att leva mer sparsamt om det krävs och endast 16 procent svarar att de tror att de kommer att få den pension de tror att de kommer att behöva. Kvinnorna svarar i högre utsträckning (37 procent)än männen (30 procent)att de kommer att lösa pensionsgapet genom att öka sparandet medan de jobbar. Männen svarar i högre utsträckning än kvinnorna att de tror att de kommer att få den pension som de behöver.

11 När tror man att man kommer att gå i pension? Av de tillfrågade svarar 31 procent att de tror att de kommer att gå i pension efter 65 år och 18 procent svarar att de tror att de kommer att gå i pension vid 62 års ålder eller tidigare. Endast varannan av de tillfrågade tror att de kommer att gå i pension mellan år. Av de tillfrågade männen tror 35 procent att de kommer att gå i pension efter 65 år vilket kan jämföras med att 28 procent av de tillfrågade kvinnorna tror detsamma. Av de tillfrågade i åldersgruppen år och åldersgruppen år tror 41 procent att de kommer att gå i pension efter 65 år.

12 Har man något privat pensionssparande? Av de tillfrågade svarar 42 procent att de inte har något privat pensionssparande. Endast 14 procent sparar 1000 kr per månad eller mer och utnyttjar därmed avdragsrätten fullt ut. Männen sparar mer än kvinnorna, exempelvis svarar 19 procent av de tillfrågade männen att de sparar 1000 kr per månad eller mer vilket kan jämföras med att 9 procent av de tillfrågade kvinnorna svarar detsamma. De äldre sparar mer än de yngre, exempelvis svarar 68 procent av de tillfrågade i den yngsta åldersgruppen att de inte har något privat pensionssparande och endast 2 procent i samma åldersgrupp utnyttjar avdragsrätten fullt ut genom att spara 1000 kr per månad. Det kan jämföras med att 21 procent i åldersgruppen år, 17 procent i åldersgruppen år och 10 procent i åldersgruppen år gör detsamma.

13 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

14 Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension om du går i pension vid 65 år? % % Totalt 9% 1% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Genomsnitt 66 procent Vet ej

15 Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension om du går i pension vid 65 år? % 49% % 27% Man Kvinna 12% 17% 15% 6% 1% 2% 1% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej Genomsnitt män Genomsnitt kvinnor 67 procent 64 procent

16 Hur stor del av din slutlön (lönen du har när du går i pension) tror du att du kommer att få i pension om du går i pension vid 65 år? 6 53% 52% 5 46% 4 34% 36% 3 15% 8% 9% 7% 12% 23% 21% 21% 24% 17% 16% % 1% 1% 1% 1% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej Genomsnitt år 68 procent Genomsnitt år 65 procent Genomsnitt år 65 procent Genomsnitt år 65 procent

17 Hur stor del av din slutlön skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 3 27% 25% 23% 18% 16% 15% Totalt 9% 7% 5% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej Genomsnitt 85 procent

18 Hur stor del av din slutlön skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 35% 3 29% 27% 25% 25% 19% 19% 21% 15% 14% 12% 16% Man Kvinna 5% 5% 4% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Vet ej Genomsnitt män Genomsnitt kvinnor 82 procent 88 procent

19 Hur stor del av din slutlön skulle du behöva ha i pension om du går i pension vid 65 år? 4 35% 33% 34% 3 27% 28% 25% 15% 23% 22% 19% 16% 14% 13% 19% 24% 12% 22% 14% 11% % 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 100 procent 90 procent 80 procent 70 procent 60 procent eller mindre Genomsnitt år 85 procent Genomsnitt år 86 procent Genomsnitt år 85 procent Genomsnitt år 84 procent Vet ej

20 Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 35% 33% 3 25% 23% 16% 16% 15% 12% Totalt 5% Leva mer sparsamt Öka sparandet under när jag blir pensionär tiden jag jobbar Arbeta längre Jag tror att jag kommer att få det jag kommer att behöva Vet ej

21 Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 4 37% 35% % 23% 23% 17% Man 15% 13% 11% 13% 15% Kvinna 5% Leva mer sparsamt när jag blir pensionär Öka sparandet under tiden jag jobbar Arbeta längre Jag tror att jag kommer att få det jag kommer att behöva Vet ej

22 6 Om det är någon skillnad mellan vad du tror att du kommer få i pension och det du kommer att behöva, hur tänker du lösa det? 5 49% 47% 4 37% 32% % 14% 14% 12% 13% 12% 9% 21% 17% 17% 15% 16% 15% 14% 9% Leva mer sparsamt när jag blir pensionär Öka sparandet under tiden jag jobbar Arbeta längre Jag tror att jag kommer att få det jag kommer att behöva Vet ej

23 Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? % % Totalt 12% 6% 8% Före 60 år år år år Efter 68 år

24 Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 6 55% 5 46% 4 3 Man 25% 22% Kvinna 7% 6% 12% 11% 6% Före 60 år år år år Efter 68 år

25 Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension? 7 64% % 43% 41% % 22% % 4% 6% 8% 5% 14% 12% 11% 11% 12% 7% 4% Före 60 år år år år Efter 68 år

26 Har du något privat pensionssparande? 45% 42% 4 35% 3 27% 25% Totalt 15% 8% 9% 5% 4% Nej Ja, kr per månad Ja, exakt 500 kr per månad Ja, kr per månad Ja, exakt 1000 kr per månad Ja, mer än 1000 kr per månad

27 Har du något privat pensionssparande? 5 45% 43% 42% 4 35% 3 31% 25% 23% Man Kvinna 15% 14% 5% 6% 8% 5% 4% 5% Nej Ja, kr per månad Ja, exakt 500 kr per månad Ja, kr per månad Ja, exakt 1000 kr per månad Ja, mer än 1000 kr per månad

28 Har du något privat pensionssparande? % % 34% 35% 32% % 8% 8% 7% 13% 14% 13% 8% 7% 6% 4% 3% 1% 1% 1% Nej Ja, kr per månad Ja, exakt 500 kr per månad Ja, kr per månad Ja, exakt 1000 kr per månad Ja, mer än 1000 kr per månad

29 Kontakt: Johan Talenti,

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Pensionsgapet stort hos företagare SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Pensionsgapet stort hos företagare Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat Fakta om undersökningen Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-28

Läs mer

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hur sparsam är svensken? Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 18-24 augusti 2011.

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer