RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013"

Transkript

1 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: Annelie Önnerud Åström Tel:

2 Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP Män och kvinnor år, dvs ca 7 miljoner Riksrepresentativt urval från Novus Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad GENOMFÖRANDE Intervjuerna har genomförts via Novus veckovisa webbomnibus Fältperiod augusti 2013 Antal intervjuer: 1034 intervjuer Deltagarfrekvens: 57% NEDBRYTNINGAR AV RESULTAT Kön Åldersgrupper (18-29 år, år, år, år) Utbildning (Grundskola, gymnasium, universitet) Sysselsättning (Studerande, Arbetare, Tjänsteman, Egen företagare, Pensionär, Arbetssökande, Annan) Sektor (Privat, offentlig) Civilstånd (Gift, sambo, annat) Hushållsinkomst (-200k, 200k-399k, 400k-599k, 600k-) Ort (storstad, mellanbygd, glesbygd) Region (Stockholm, Mellansverige, Småland och öarna, Sydsverige, Västsverige, Norrland) Kronisk sjukdomar/ej kronisk sjukdom Haft/har någon ögonsjukdom som givit nedsatt syn eller förlorad syn/blindhet/ej ögonsjukdom Markerade signifikanta skillnader i tabeller är jämfört mot totalen. Kommentarerna i rapporten är på kön, ögonsjukdom och ålder. 2

3 Novus Regionindelning Norrland Mellansverige Stockholm Västsverige Småland och öarna Sydsverige 3

4 Frågor 1. Har du en kronisk sjukdom? Med kronisk sjukdom avses diabetes, reumatism, hjärtkärlsjukdom, astma eller liknande 2. Vilka av följande sjukdomar är du mest rädd att drabbas av, förutsatt att de inte har en dödlig utgång? Vi ber dig rangordna dem från 1 till 3 där 1 innebär den du är mest rädd att drabbas av. 3. Vilket av följande skulle försämra din livskvalitet mest? Vi ber dig välja de tre som skulle försämra din livskvalitet mest och rangordna dem från 1 till 3 där 1 innebär den som försämrar mest. 4. Skänker du pengar till sjukdomsrelaterad forskning idag? Med sjukdomsrelaterad forskning avses till exempel hjärnforskning, cancerforskning, hjärt- och lungforskning, ögonforskning eller liknande. 5. Hur mycket, om något, skulle du kunna tänka dig att skänka till ögonforskning per år? Med ögonforskning avses vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar. 6. Har du eller har du haft någon ögonsjukdom/ögonskada som givit nedsatt syn eller förlorad syn/blindhet? 4

5 Undersökningen

6 Sammanfattning Drygt 2 av 10 av allmänheten har en kronisk sjukdom Varannan svensk är rädd att drabbas av ögonsjukdom. Nio av tio anser att kraftigt försämrad syn skulle påverka livskvaliteten allra mest. 1 av 3 skänker pengar till sjukdomsrelaterad forskning idag och nästan varannan kan tänka sig att göra det Nästan 3 av 10 svenskar kan tänka sig att skänka pengar till ögonforskning Drygt 10 % av svenska folket har eller har haft någon ögonsjukdom/skada som givit nedsatt eller förlorad syn

7 Drygt 2 av 10 av allmänheten har en kronisk sjukdom Fråga: Har du en kronisk sjukdom? Med kronisk sjukdom avses diabetes, reumatism, hjärt- kärlsjukdom, astma eller liknande 1% 22% 77% Ja Nej Vill ej uppge Åldersgrupperna år (30%) och år (36%) har i högre grad en kronisk sjukdom.

8 Fråga: Vilka av följande sjukdomar är du mest rädd att drabbas av, förutsatt att de inte har en dödlig utgång? Max 3 svar Få cancer 50% 21% 16% Få en stroke 19% 31% 29% Få en hjärtinfarkt 10% 25% 29% Få en ögonsjukdom/ögonskada så att du permanent mister synen 19% 17% 15% Få diabetes 2% 4% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Första hand Andra hand Tredje hand

9 Fråga: Vilka av följande sjukdomar är du mest rädd att drabbas av, förutsatt att de inte har en dödlig utgång? Sammanslagning av 1:a, 2:a och 3:e handsval Få cancer 87% Få en stroke 79% Få en hjärtinfarkt 64% Få en ögonsjukdom/ögonskada så att du permanent mister synen 51% Få diabetes 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Männen (67% jmf kvinnor 61%) är mest rädda för att drabbas av en hjärtinfarkt. Den yngsta åldersgruppen år är mest rädd att drabbas av en ögonsjukdom/ögonskada så man mister synen (63%) och att få diabetes (25%) Åldersgruppen år är i högre grad rädd att drabbas av en stroke (85%)

10 Att få försämrad syn skulle försämra livskvaliten mest följt av ett försämrat minne av följande alternativ Fråga: Vilket av följande skulle försämra din livskvalitet mest? Max 3 svar Att få försämrad syn så att du inte ens med hjälpmedel kan läsa, köra bil, orientera dig själv i en ny miljö, ta hand om ditt utseende etc. 41% 34% 15% Att få ett försämrat minne så att du får svårighet att komma ihåg vardagliga göromål, att planera, att lösa problem etc. 35% 25% 25% Att få en försämrad rörelseförmåga så att du inte kan gå obehindrat, träna fysiskt etc. 16% 24% 32% Att få försämrad hörsel så att du inte ens med hjälpmedel kan höra. 4% 13% 21% Att få en kronisk sjukdom som du behöver äta medicin mot resten av livet, såsom blodtrycksmedicin eller liknande 3% 3% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Första hand Andra hand Tredje hand

11 Följande påståenden som skulle försämra livskvaliten mest Fråga: Vilket av följande skulle försämra din livskvalitet mest? Sammanslagning av 1:a, 2:a och 3:e handsval Att få försämrad syn så att du inte ens med hjälpmedel kan läsa, köra bil, orientera dig själv i en ny miljö, ta hand om ditt utseende etc. 90% Att få ett försämrat minne så att du får svårighet att komma ihåg vardagliga göromål, att planera, att lösa problem etc. 85% Att få en försämrad rörelseförmåga så att du inte kan gå obehindrat, träna fysiskt etc. 73% Att få försämrad hörsel så att du inte ens med hjälpmedel kan höra. 38% Att få en kronisk sjukdom som du behöver äta medicin mot resten av livet, såsom blodtrycksmedicin eller liknande 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Männen anser i högre grad att få en kronisksjukdom skulle försämra livskvaliten (16% jmf kvinnor 6%) Kvinnorna anser i högre grad att få ett försämrat minne försämrar livskvaliten (87% jmf männen 85%).

12 1 av 3 skänker pengar till sjukdomsrelaterad forskning idag och nästan varannan kan tänka sig att göra det Fråga: Skänker du pengar till sjukdomsrelaterad forskning idag? Med ögonforskning avses vetenskaplig ögonoch synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar. Ja, skänker pengar idag 34% Nej, skänker inte pengar idag men skulle kunna tänka mig att göra det 48% Nej, skänker inte pengar idag och kan inte heller tänka mig att göra det 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kvinnorna (38% jmf männen 31%) och den äldsta åldersgruppen år (57%) skänker i högre grad pengar till sjukdomsrelaterad forskning Den yngsta åldersgruppen år kan tänka sig att göra det i högre utsträckning än övriga (75%) De som ha ren ögonsjukdom skänker pengar i högre grad. (44%)

13 Nästan 3 av 10 kan tänka sig att skänka pengar till ögonforskning Fråga: Hur mycket, om något, skulle du kunna tänka dig att skänka till ögonforskning per år? Öppet svarsalternativ som kodats kr 8% kr kr 501- kr 5% 7% 11% 540 kr är snittet som kan tänkas skänkas. Männen kan tänka sig att skänka upp till 586 kr i snitt och den yngre åldersgruppen år kan tänka sig att skänka 679 kr i snitt. Kan inte tänka sig att skänka något 1% Vet ej 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Drygt 10 % har eller har haft någon ögonsjukdom/skada som givit nedsatt eller förlorad syn Fråga: Har du eller har du haft någon ögonsjukdom/ögonskada som givit nedsatt syn eller förlorad syn/blindhet? 2% 13% Ja Nej Vill ej uppge 85% Åldersgruppen år (25%) har i högre grad haft/har någon ögonsjukdom som givit nedsatt syn eller förlorad syn/blindhet