Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE"

Transkript

1 Bankkundernas möjligheter att välja rätt

2 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat

3 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

4 Undersökningen är gjord av Silentium under perioden till antal svenskar i varierande åldrar från hela Sverige har tillfrågats. I det system som Silentium använder sig av görs nationella representativa urval helt automatiskt. Ett nationellt representativt urval i Sverige, exempelvis avseende ålder, bygger på följande Fördelningskvoter (för kön och region finns motsvarande automatkvoter): Åldersfördelningen i undersökningen: procent procent procent procent Observera dock att det inom åldersgruppen kan variera, exempelvis så kan det finnas fler 51-åringar än 49-åringar. Könsfördelningen i undersökningen: Kvinnor 49 procent Män 51procent

5 Frågeställningar 1. Vilken tidshorisont har du när du planerar din ekonomi? 2. Hur bedömer du att dina räknekunskaper är i förhållande till andra? 3. Hur bedömer du dina möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden? (Bolån, pensionen, kreditkort, sparande mm.) 4. Du har sparat 1000 kr/månaden från och med att du är 25 år i en privat pensionsförsäkring. Den årliga avkastningen är 5 procent och du betalar 1,5 procent i förvaltningsavgift på försäkringen. Räkna med en avkastningsskatt på 0,4 procent varje år. Hur mycket har du ungefär betalt i avgifter och skatter när du fyller 65år? 5. Du har ett bolån på kr och din arbetsgivare sätter in kr/månad i en tjänstepensionsförsäkring som har 5 procent avkastning i snitt per år. Du behåller samma bolån (utan att du amorterar) och samma årliga premie för din tjänstepension i 40 år. Räkna med att du får göra avdrag för dina räntekostnader med 30 procent och att avkastningsskatten för tjänstepensionen är 0,4 procent varje år. Vilket av följande erbjudanden är mest lönsam? 6. Du har ett bankkort, internetbank och ett bankfack samt sparar kr/år i en privat pensionsförsäkring. Pensionsförsäkringen har en förvaltningsavgift på 1,5 procent och en avkastningsskatt på 0,4 procent samt ger en årlig avkastning på 5 procent i snitt. Du betalar en årlig avgift på 250 kr för bankkortet, 140 kr för internetbanken och 400 kr för bankfacket. Du sparar samma årliga belopp i 40 år och under dessa år höjs avgifterna inte. Vilket är det mest lönsamma alternativet?

6 SAMMANFATTNING

7 Bankkundernas möjligheter att välja rätt Sju av tio bedömer att de har bättre räknekunskaper än andra och en majoritet att de har goda möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden. Männen tror i högre utsträckning än kvinnorna på sina räknekunskaper och på sina möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden. Det ekonomiska självbedrägeriet tycks dock vara stort i alla grupper, endast två av tio väljer det mest lönsamma alternativet i två fiktiva räkneexempel. De tillfrågade underskattar också kraftigt vad det kan kosta att spara pengar i en pensionsförsäkring. - Kunderna bör fråga sin bank vad olika alternativ kostar i kronor och ören istället för att enbart få priset i procent. Framförallt är det viktigt när det gäller beslut som är långsiktiga som pensionsförsäkringar och bolån, men ett problem är att många kunder är alltför kortsiktiga, säger Johan Talenti, vd på Silentium AB. Hälften av de tillfrågade har en tidshorisont på mindre än ett år när de planerar sin ekonomi och mindre än en av tio planerar sin ekonomi med en horisont på mer än tio år. Kvinnorna har en kortare tidshorisont än vad männen har och de yngre är mer kortsiktiga än vad de äldre är. - Det kan tyckas paradoxalt att de yngre har en kortare planeringshorisont än vad de äldre har, det kan möjligtvis bero på att de anser att de har gott om tid på sig att ordna sin ekonomi eller kanske på att de upplever att det är svårare att jämföra bankernas olika erbjudanden, säger Johan Talenti. På frågan vad en 25-åring har betalat vid 65-årsdagen för att spara i en pensionsförsäkring som har en förvaltningsavgift på 1,5 procent tror 50 procent att de betalar betydligt mindre i avgifter och skatter än vad de faktiskt gör. 42 procent svarar vet ej och det är endast 8 procent som inser att kostnaden uppgår till nästan kr i exemplet. - Fyra av tio är medvetna om att de saknar kunskap om hur mycket de betalar medan övriga kraftigt underskattar kostnaderna. Om bankerna lockar kunderna med erbjudanden om att få rabatter på tex bankkortet eller bolånet mot en högre avgift på pensionsförsäkringen är risken uppenbar att kunden tar erbjudandet. Detta beror dels på att kunderna har svårt att räkna ut en kostnad som anges i procent, men också på att människor tenderar att söka efter belöningar i nutid framför att få den längre fram, avslutar Johan Talenti.

8 Vilken tidshorisont har du när du planerar din ekonomi? 49 procent av de tillfrågade har en tidshorisont på mindre än ett år när de planerar sin ekonomi. Endast 6 procent har en tidsh dshorisont på mer än 10 år när de planerar sin ekonomi och 8 procent planerar inte sin ekonomi. 53 procent av de tillfrågade kvinnorna och 45 procent av männen har en tidshorisont på mindre än ett år när de planerar sin ekonomi. 8 procent av männen och 5 procent av kvinnorna har en tidshorisont på mer än 10 år när de planerar sin ekonomi. Det är såväl 8 procent av männen som av kvinnorna som inte planerar sin ekonomi. 61 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år, 58 procent i åldersgruppen år, 44 procent i åldersgruppen år och 36 procent i åldersgruppen år har en tidshorisont på mindre än ett år. 2 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år, 6 procent i åldersgruppen år, 7 procent i åldersgruppen år och 9 procent i åldersgruppen år har en tidshorisont på mer än 10 år. Sammanfattningsvis kan sägas att de yngre har en kortare tidshorisont än de äldre och kvinnorna har en kortare tidshorisont än männen.

9 Hur bedömer du att dina räknekunskaper är i förhållande till andra? 68 procent av de tillfrågade bedömer att de har bättre räknekunskaper än andra, 16 procent tror att de har sämre räknekunskaper er än andra och 16 procent svarar vet ej. 79 procent av de tillfrågade männen och 58 procent av de tillfrågade kvinnorna bedömer att de har bättre räknekunskaper än andra. Kvinnorna svarar vet ej i högre utsträckning än vad männen gör. De äldre är mer osäkra än vad de yngre är på hur deras räknekunskaper står sig i förhållande till andra. Det faktum att kvinnorna anser sig ha något sämre räknekunskaper än vad männen har kan sättas i relation till kvinnorna faktiskt i något mindre utsträckning anger rätt svar i de tre räkneexemplen.

10 Hur bedömer du dina möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden? (Bolån, pensionen, kreditkort, sparande mm.) 63 procent av de tillfrågade bedömer att de har goda möjligheter och 28 procent anser sig ha dåliga möjligheter att jämföra olik o lika bankers erbjudanden 71 procent av de tillfrågade männen och 56 procent av de tillfrågade kvinnorna bedömer att de har goda möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden. 23 procent av de tillfrågade männen och 33 procent av de tillfrågade kvinnorna bedömer att de har dåliga möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden, kvinnorna är något mer osäkra än vad männen är. 47 procent av de tillfrågade i åldersgruppen år, 60 procent i åldersgruppen år, 70 procent i åldersgruppen år och 73 procent i åldersgruppen bedömer att de har goda möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden. Sammanfattningsvis kan sägas att de yngre anser sig ha sämre möjligheter än de äldre att jämföra olika bankers erbjudanden och kvinnorna anser sig ha sämre möjligheter än männen. Detta kan sättas i relation till att de yngre har en kortare planeringshorisont än de äldre och kvinnorna har en kortare tidshorisont än männen när de planerar sin ekonomi. Det finns anledning att vidare undersöka vad som är orsak och vad som är verkan, när det gäller detta förhållande. Om svårigheter att jämföra erbjudanden skapar sämre förutsättning ingar för konsumenterna att agera långsiktigt eller om de grupper som har en mer kortsiktig syn på sina bankaffärer är mindre intresserade av att jämföra och därigenom upplever det som svårt i högre utsträckning än andra.

11 Du har sparat 1000 kr/månaden från och med att du är 25 år i en privat pensionsförsäkring. Den årliga avkastningen är 5 procent och du betalar1,5 procent i förvaltningsavgift på försäkringen. Räkna med en avkastningsskatt på 0,4 procent varje år. Hur mycket har du ungefär betalt i avgifter och skatter när du fyller 65år? Rätt svar - - Vet ej Endast 7 procent av de tillfrågade anger rätt svar som är ungefär kr. Det kan jämföras med att 23 procent av de tillfrågade svarar kr och 14 procent svarar kr. 42 procent av de tillfrågade svarar vet ej. 9 procent av de tillfrågade männen och 4 procent av de tillfrågade kvinnorna anger kr som är rätt svar. 30 procent av de tillfrågade männen och 56 procent av de tillfrågade kvinnorna svarar vet ej. De yngre svarar vet ej i högre utsträckning än vad de äldre gör men kunskapen är låg i alla åldersgrupper. Sammanfattningsvis kan sägas att 50 procent tror att de betalar betydligt mindre i avgifter än vad de faktiskt gör och 42 procent svarar vet ej. I den senare gruppen är de tillfrågade med andra ord medvetna om att de saknar kunskap om hur mycket de betalar i avgifter i räkneexemplet medan kunskapen är lika låg i den första gruppen, men den viktiga skillnaden att medvetenheten om kunskapsbristen saknas i den första gruppen. De tillfrågade i åldersgruppen år tror i högst utsträckning att avgifterna är lägre än vad de faktiskt är. Tidigare undersökningar visar att det är i just denna åldersgrupp som intresset för pensionssparande är störst. Det är också i denna grup g rupp som minst andel av de tillfrågade svarar vet ej.

12 Du har ett bolån på kr och din arbetsgivare sätter in kr/månad i en tjänstepensionsförsäkring som har 5 procent avkastning i snitt per år. Du behåller samma bolån (utan att du amorterar) och samma årliga premie för din tjänstepension i 40 år. Räkna med att du får göra avdrag för dina räntekostnader med 30 procent och att avkastningsskatten för tjänstepensionen är 0,4 procent varje år. Vilket av följande erbjudanden är mest lönsam? - En bank som erbjuder att sänka räntorna på bolånet med 0,5 procentenheter med bibehållen förvaltningsavgift på tjänstepensionsförsäkringen - En bank som erbjuder att sänka förvaltningsavgiften med 0,5 procentenheter med bibehållen bolåneränta - Rätt svar. - Båda alternativen är lika lönsamma 22 procent av de tillfrågade anger rätt svar som är en bank som erbjuder att sänka förvaltningsavgiften på tjänstepensionen med 0,5 procentenheter, 52 procent svarar vet ej. 31 procent av männen och 12 procent av kvinnorna anger rätt svar, 39 procent av a männen och 65 procent av kvinnorna svarar vet ej. Kunskapen är lägst i den yngsta åldersgruppen genom att 16 procent av de tillfrågade i gruppen anger rätt svar vilket kan jämföras med att 25 procent i åldersgruppen år gör detsamma. I åldersgrupperna år och svarar 59 procent vet ej vilket kan jämföras med att 45 procent i åldersgruppen år gör detsamma. Samtidigt som kunskapen är lägst i de yngsta grupperna är således medvetenheten om kunskapsbristen störst i de yngsta grupperna. Noterbart är också att det är betydligt fler i åldersgruppen år än i övriga grupper som tror att det mest lönsamma alternativet är en bank som erbjuder att sänka räntorna på bolånet med 0,5 procentenheter.

13 Du har ett bankkort, internetbank och ett bankfack samt sparar kr/år i en privat pensionsförsäkring. Pensionsförsäkringen har en förvaltningsavgift på 1,5 procent och en avkastningsskatt på 0,4 procent samt ger en årlig avkastning på 5 procent i snitt. Du betalar en årlig avgift på 250 kr för bankkortet, 140 kr för internetbanken och 400 kr för bankfacket. Du sparar samma årliga belopp i 40 år och under dessa år höjs avgifterna inte. Vilket är det mest lönsamma alternativet? - En bank som erbjuder dig att ta bort avgifterna på bankkortet, internetbanken och bankfacket på sammanlagt 790 kr/år men bibehåller förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen på 1,5 procent - En bank som erbjuder dig att ta bort avgiften på bankkort och bankfack på sammanlagt 650 kr samt sänker förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 1 procent - En bank som erbjuder dig att sänka förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 0,5 procent Rätt svar 18 procent av de tillfrågade anger rätt svar som är en bank som erbjuder att sänka förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 0,5 procent, 54 procent svarar vet ej. 24 procent av männen och 12 procent av kvinnorna anger rätt svar, 43 procent av männen och 65 procent av kvinnorna svarar vet ej. 19 procent av de tillfrågade tror att det mest lönsamma alternativet är en bank som erbjuder dig att ta bort avgiften på bankkort och bankfack på sammanlagt 650 kr samt sänker förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 1 procent. 23 procent av männen och 14 procent av kvinnorna anger detta svar. Följaktligen är kvinnorna i högre utsträckning än männen medvetna om sin kunskapsbrist medan kunskapen i praktiken inte med säkerhet kan sägas vara större hos männen. De tillfrågade i de äldre åldersgrupperna anger i högre utsträckning rätt svar, exempelvis svarar 24 procent i åldersgruppen år rätt vilket kan sättas i jämförelse med att 9 procent i åldersgruppen år gör detsamma. Det är betydligt fler bland de yngre som svarar vet ej.

14 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

15 Vilken tidshorisont har du när du planerar din ekonomi? 38% 35% 25% 24% 15% Total 11% 5% 7% 3% 3% 6% 8% 0-1 månad 2 månader 1 år 2-5 år 6-10 år år Mer än 20 år Vet ej Jag planerar inte min ekonomi

16 Vilken tidshorisont har du när du planerar din ekonomi? 45% 35% 36% 28% 25% 21% Man Kvinna 15% 13% 9% 8% 6% 8% 8% 8% 5% 0-1 månad 2 månader 1 år 4% 4% 3% 4% 2% 2-5 år 6-10 år år Mer än 20 år Vet ej Jag planerar inte min ekonomi

17 Vilken tidshorisont har du när du planerar din ekonomi? 5 45% 45% 45% 35% 25% 15% 5% 16% 13% 5% 34% 31% 19% 19% 26% 32% 5% 3% 9% 3% 6% 1% 1% 1% 5% 4% 3% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 0-1 månad 2 månader 1 år 2-5 år 6-10 år år Mer än 20 år Vet ej Jag planerar inte min ekonomi

18 Hur bedömer du att dina räknekunskaper är i förhållande till andra? 6 54% 5 Total 15% 13% 16% 3% Mycket bättre Bättre Sämre Mycket sämre Vet ej

19 Hur bedömer du att dina räknekunskaper är i förhållande till andra? % 6 5 Total 16% 16% Bättre/ Mycket bättre Sämre/mycket sämre Vet ej

20 Hur bedömer du att dina räknekunskaper är i förhållande till andra? % 5 5 Man Kvinna 21% 16% 22% 8% 9% 3% 2% Mycket bättre Bättre Sämre Mycket sämre Vet ej

21 Hur bedömer du att dina räknekunskaper är i förhållande till andra? % 6 57% 5 48% % 17% 15% 19% 14% 14% 15% 19% 18% 9% 7% 9% 2% 3% 3% 2% Mycket bättre Bättre Sämre Mycket sämre Vet ej

22 Hur bedömer du dina möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden? (Bolån, pensionen, kreditkort, sparande mm.) % Total 14% 6% 9% Mycket goda Goda Dåliga Mycket dåliga Vet ej

23 Hur bedömer du dina möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden? (Bolån, pensionen, kreditkort, sparande mm.) 7 63% % Total 9% Goda/Mycket goda Dåliga/ Mycket dåliga Vet ej

24 Hur bedömer du dina möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden? (Bolån, pensionen, kreditkort, sparande mm.) % 48% 27% Man Kvinna 18% 11% 8% 5% 6% 6% Mycket goda Goda Dåliga Mycket dåliga Vet ej

25 Hur bedömer du dina möjligheter att jämföra olika bankers erbjudanden? (Bolån, pensionen, kreditkort, sparande mm.) 6 57% 5 49% 51% 29% 27% % 19% 17% 16% 18% % 11% 7% 6% 7% 5% 4% 6% 6% Mycket goda Goda Dåliga Mycket dåliga Vet ej

26 Du har sparat 1000 kr/månaden från och med att du är 25 år i en privat pensionsförsäkring. Den årliga avkastningen är 5 procent och du betalar 1,5 procent i förvaltningsavgift på försäkringen. Räkna med en avkastningsskatt på 0,4 procent varje år. Hur mycket har du ungefär betalt i avgifter och skatter när du fyller 65år? 45% 42% 35% 25% 23% Rätt svar Total 15% 14% 5% 8% 5% 7% kr kr kr kr kr Vet ej

27 Du har sparat 1000 kr/månaden från och med att du är 25 år i en privat pensionsförsäkring. Den årliga avkastningen är 5 procent och du betalar 1,5 procent i förvaltningsavgift på försäkringen. Räkna med en avkastningsskatt på 0,4 procent varje år. Hur mycket har du ungefär betalt i avgifter och skatter när du fyller 65år? 6 56% 5 27% Man Kvinna 17% 7% 8% 3% 9% 4% kr kr kr kr kr Vet ej

28 Du har sparat 1000 kr/månaden från och med att du är 25 år i en privat pensionsförsäkring. Den årliga avkastningen är 5 procent och du betalar 1,5 procent i förvaltningsavgift på försäkringen. Räkna med en avkastningsskatt på 0,4 procent varje år. Hur mycket har du ungefär betalt i avgifter och skatter när du fyller 65år? % 36% % 22% 18% 15% 12% 9% 9% 5% 7% 7% 5% 4% 9% 8% 5% 4% kr kr kr kr kr Vet ej

29 Du har ett bolån på kr och din arbetsgivare sätter in kr/månad i en tjänstepensionsförsäkring som har 5 procent avkastning i snitt per år. Du behåller samma bolån (utan att du amorterar) och samma årliga premie för din tjänstepension i 40 år. Räkna med att du får göra avdrag för dina räntekostnader med 30 procent och att avkastningsskatten för tjänstepensionen är 0,4 procent varje år. Vilket av följande erbjudanden är mest lönsamt? % Rätt svar 17% 22% Total 9% En bank som erbjuder att sänka dina räntor på bolånet med 0,5 procentenheter med bibehållen förvaltningsavgift på tjänstepensionsförsäkringen En bank som erbjuder att sänka din förvaltningsavgift på tjänstepensionsförsäkringen med 0,5 procentenheter med bibehållen bolåneränta Båda ovan alternativ är lika lönsamma Vet ej

30 Du har ett bolån på kr och din arbetsgivare sätter in kr/månad i en tjänstepensionsförsäkring som har 5 procent avkastning i snitt per år. Du behåller samma bolån (utan att du amorterar) och samma årliga premie för din tjänstepension i 40 år. Räkna med att du får göra avdrag för dina räntekostnader med 30 procent och att avkastningsskatten för tjänstepensionen är 0,4 procent varje år. Vilket av följande erbjudanden är mest lönsamt? 7 65% % 31% Man 14% 12% 9% 9% Kvinna En bank som erbjuder att sänka dina räntor på bolånet med 0,5 procentenheter med bibehållen förvaltningsavgift på tjänstepensionsförsäkringen En bank som erbjuder att sänka din förvaltningsavgift på tjänstepensionsförsäkringen med 0,5 procentenheter med bibehållen bolåneränta Båda ovan alternativ är lika lönsamma Vet ej

31 Du har ett bolån på kr och din arbetsgivare sätter in kr/månad i en tjänstepensionsförsäkring som har 5 procent avkastning i snitt per år. Du behåller samma bolån (utan att du amorterar) och samma årliga premie för din tjänstepension i 40 år. Räkna med att du får göra avdrag för dina räntekostnader med 30 procent och att avkastningsskatten för tjänstepensionen är 0,4 procent varje år. Vilket av följande erbjudanden är mest lönsamt? % 59% 5 45% 49% En bank som erbjuder att sänka dina räntor på bolånet med 0,5 procentenheter med bibehållen förvaltningsavgift på tjänstepensionsförsäkringen 25% 24% En bank som erbjuder att sänka din förvaltningsavgift på tjänstepensionsförsäkringen med 0,5 procentenheter med bibehållen bolåneränta Båda ovan alternativ är lika lönsamma 15% 16% 14% 7% 21% 9% 16% 11% Vet ej

32 Du har ett bankkort, internetbank och ett bankfack samt sparar kr/år i en privat pensionsförsäkring. Pensionsförsäkringen har en förvaltningsavgift på 1,5 procent och en avkastningsskatt på 0,4 procent samt ger en årlig avkastning på 5 procent i snitt. Du betalar en årlig avgift på 250 kr för bankkortet, 140 kr för internetbanken och 400 kr för bankfacket. Du sparar samma årliga belopp i 40 år och under dessa år höjs avgifterna inte. Vilket är det mest lönsamma alternativet? 6 54% 5 Rätt svar 19% 18% Total 9% En bank som erbjuder dig att ta bort avgifterna på bankkortet, internetbanken och bankfacket på sammanlagt 790 kr per år men bibehåller förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen på 1,5 procent. En bank som erbjuder dig att ta bort avgiften på bankkortet och bankfacket på sammanlagt 650 kr per år samt sänker förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 1,0 procent. En bank som erbjuder dig att sänka förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 0,5 procent men som inte ger några rabatter på varken bankkort, internetbank eller bankfack Vet ej

33 Du har ett bankkort, internetbank och ett bankfack samt sparar kr/år i en privat pensionsförsäkring. Pensionsförsäkringen har en förvaltningsavgift på 1,5 procent och en avkastningsskatt på 0,4 procent samt ger en årlig avkastning på 5 procent i snitt. Du betalar en årlig avgift på 250 kr för bankkortet, 140 kr för internetbanken och 400 kr för bankfacket. Du sparar samma årliga belopp i 40 år och under dessa år höjs avgifterna inte. Vilket är det mest lönsamma alternativet? 7 65% % 8% 23% 14% 24% 12% Man Kvinna En bank som erbjuder dig att ta bort avgifterna på bankkortet, internetbanken och bankfacket på sammanlagt 790 kr per år men bibehåller förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen på 1,5 procent. En bank som erbjuder dig att ta bort avgiften på bankkortet och bankfacket på sammanlagt 650 kr per år samt sänker förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 1,0 procent. En bank som erbjuder dig att sänka förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 0,5 procent men som inte ger några rabatter på varken bankkort, internetbank eller bankfack Vet ej

34 Du har ett bankkort, internetbank och ett bankfack samt sparar kr/år i en privat pensionsförsäkring. Pensionsförsäkringen har en förvaltningsavgift på 1,5 procent och en avkastningsskatt på 0,4 procent samt ger en årlig avkastning på 5 procent i snitt. Du betalar en årlig avgift på 250 kr för bankkortet, 140 kr för internetbanken och 400 kr för bankfacket. Du sparar samma årliga belopp i 40 år och under dessa år höjs avgifterna inte. Vilket är det mest lönsamma alternativet? 7 64% % 47% 49% En bank som erbjuder dig att ta bort avgifterna på bankkortet, internetbanken och bankfacket på sammanlagt 790 kr per år men bibehåller förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen på 1,5 procent. En bank som erbjuder dig att ta bort avgiften på bankkortet och bankfacket på sammanlagt 650 kr per år samt sänker förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 1,0 procent. 12% 19% 9% 6% 14% 15% 19% 24% 8% 21% 21% En bank som erbjuder dig att sänka förvaltningsavgiften på pensionsförsäkringen till 0,5 procent men som inte ger några rabatter på varken bankkort, internetbank eller bankfack Vet ej

35 Kontakt: Johan Talenti,

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hur sparsam är svensken? Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 18-24 augusti 2011.

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer