It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där."

Transkript

1 It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

2 Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet 2

3 Vem styr era it-beslut? I vår senaste undersökning, i samarbete med TNS Sifo, har vi frågat 500 beslutsfattare på företag med fler än 50 anställda i Sverige hur de fattar beslut om it-investeringar. Kontorens it-landskap är i en konstant förändring vilket ställer nya krav på beslutsfattarna. I takt med att it-lösningarna fått allt bredare betydelse har it blivit mer relevant och väsentligt för personer utanför it-avdelningen. Tidigare har it-besluten främst fattats på it-avdelningarna, men nu ser vi att frågorna involverar allt fler på företagen. Tidigare har it-besluten främst fattats på it-avdelningarna. Vi gjorde den här undersökningen för att kartlägga i vilken grad beslutsfattare är delaktiga i it-besluten. De som svarat på undersökningen är vd, vice vd, ekonomichef, hr-chef, it-chef, marknadschef, inköpschef, försäljningschef, produktionschef och andra chefer med affärsansvar. It-beslutet 3

4 FRÅGA Hur delaktig har du varit i beslut gällande nya it- och telefonilösningar eller leverantörer? Har framfört önskemål om specifika lösningar. Har varit delaktiga i utvärdering av nya it-lösningar eller leverantörer. Har formulerat konkreta krav/önskemål på exempelvis funktionalitet. 30 % 35 % 64 % 66 % Har framfört synpunkter på dagens it-lösningar eller leverantörer. 4

5 1. Fler involverade När det kommer till it-besluten handlar det inte bara om att ge andra plats att vara med. Det gäller också för övriga att ta för sig och visa engagemang i frågorna som rör it. Och nu verkar det som att ansvaret blir allt mer fördelat. Närmare sju av tio beslutsfattare framför synpunkter på it-lösningarna eller leverantörer och nästan lika många formulerar konkreta krav eller önskemål. Det gäller att ta för sig och visa engagemang i frågorna som rör it. Drygt en av tre har varit delaktiga i utvärdering av nya lösningar på en sådan nivå att de påverkat val av it-lösningar eller leverantör. Något mindre vanligt är att proaktivt framföra önskemål om specifika lösningar, till exempel ett system eller en leverantör. Här är det bara tre av tio beslutsfattare som har gjort det. It-beslutet 5

6 2. Teknikkunskap och engagemang Ekonomicheferna har utvecklat en större it-mognad. Ekonomiavdelningarna är sedan länge hårt kopplade till itinvesteringar. På grund av det verkar ekonomicheferna ha utvecklat en större it-mognad och teknikkunskap än de flesta andra av de tillfrågade. Detta visar sig då de är mest engagerade i beslut kring it och telefoni. De har också i störst utsträckning formulerat konkreta krav och föreslagit specifika lösningar respektive leverantörer. Försäljnings- och affärschefer är överlag minst engagerade i beslut kring it och telefoni. 6

7 Så många ekonomi- respektive försäljningschefer har formulerat konkreta krav/ önskemål gällande nya it- och telefonilösningar. 74 % 58 % Ekonomichefer Försäljningschefer It-beslutet 7

8 FRÅGA Var ligger fokus när det gäller it- och telefonilösningar? Kostnadsfokus Produktivitetsfokus Strategiskt fokus 24 % 36 % 40 % 8

9 3. Produktivitet före strategi Det mest förekommande synsättet är att beslutsfattarna är beredda att investera lite mer i bättre lösningar, främst för att uppnå högre produktivitet. Fyra av tio chefer har det synsättet. Minst utpräglat produktivitetsfokus har marknads- och försäljningschefer. Beslutsfattarna är beredda att investera lite mer för att få bättre lösningar. Näst vanligast är ett strategiskt fokus, det vill säga att man ser bra it och telefoni som ett konkurrensmedel eller ett sätt att leverera mervärde. Mer än var tredje chef har det synsättet. Vanligast är den här synen bland roller nära kund och marknad, såsom försäljnings- och marknadschefer. Var fjärde chef har ett kostnadsfokus när det gäller it. Det innebär att de ser it- och telefoninvesteringar som en nödvändighet som bör kosta så lite som möjligt. Detta fokus är vanligast hos vd och vice vd. Marknadscheferna har minst kostnadsfokus. It-beslutet 9

10 4. Alla är inte nöjda Ekonomichefer är nöjdare än genomsnittet. Av de tillfrågade är det sex av tio som är nöjda med företagets itoch telefonilösningar. It-cheferna är mest belåtna, av dem är hela sju av tio nöjda. Även chefer med affärsansvar och ekonomichefer är nöjdare än genomsnittet. Mest kritiska är marknadscheferna där mindre än hälften är nöjda och en av tio är direkt missnöjda. Jämför vi branscher kan vi konstatera att företag inom handel och distribution är mindre nöjda än genomsnittet (drygt hälften). Men företag inom konsultverksamhet ligger över snittet. Här är mer än åtta av tio tillfreds med sina it- och telefonilösningar. 10

11 FRÅGA Vilket övergripande betyg skulle du sätta på era itoch telefonilösningar? Dåligt Varken bra eller dåligt Bra It-chef Annan chef med affärsansvar Ekonomichef Försäljningschef Vd/vvd Personalchef Produktionschef Marknadschef 6 % 30 % 62 % TOTALT* *2 procent vet ej och/eller har inte tagit ställning i frågan. It-beslutet 11

12 FRÅGA Vad är din uppfattning när det gäller ledningens syn på frågor kring it- och telefonilösningar? Annan chef med affärsansvar Ekonomichef Försäljningschef Vd/vvd Personalchef Produktionschef Marknadschef It-chef 3 % 33 % 62 % TOTALT* *2 procent vet ej och/eller har inte tagit ställning i frågan. Ledningen har dålig förståelse för frågorna kring it- och telekomlösningar och tar ofta fel beslut eller inget beslut alls. Ledningen har viss kunskap om it och har ibland svårt att ta beslut eller tar mindre bra beslut. Ledningen är väl insatt i it- och telekomfrågorna och tar väl avvägda och överlag bra beslut. 12

13 5. Åsikter om ledningen Sex av tio chefer anser att företagsledningen är väl insatta i de viktiga frågorna och att de överlag tar bra och välavvägda beslut. Chefer med affärsansvar, ekonomi- och hr-chefer har störst förtroende för ledningen i dessa frågor. Mest kritiska till ledningen är it-cheferna. En av tre chefer anser att ledningen ibland har svårt att ta beslut eller tar mindre bra beslut. Mest kritiska till ledningen är itcheferna där nästan en av tio ger ledningen ett direkt underbetyg när de uttrycker att ledningen har dålig förståelse och ofta tar fel beslut. It-beslutet 13

14 5. It-chef vs. vd En spricka mellan ledning och it-chefer. Sju av tio chefer anser att it-avdelningen har hög kompetens och förmåga att föreslå rätt lösningar för it och telefoni. Även här är chefer med affärsansvar, ekonomichefer och hr-chefer mest positiva. Mest kritiska till it-avdelningen är produktionschefer samt vd och vice vd. Tidigare fastslogs även att it-cheferna är mest kritiska till ledningen. Det verkar ha uppstått en spricka mellan de två. Vd och vice vd har ett kostnadsfokus som ofta går stick i stäv med it-chefens syn på it-lösningar. Ledningen anser i stor utsträckning att it bör kosta så lite som möjligt, medan många it-chefer istället vill ha bästa möjliga it-lösning. 14

15 FRÅGA Hur bedömer du it-avdelningens kompetens och förmåga att föreslå rätt lösningar för it och telefoni? Låg kompetens Varken eller Hög kompetens Vet ej It-chef Annan chef med affärsansvar Ekonomichef Försäljningschef Vd/vvd Personalchef Produktionschef Marknadschef TOTALT 4 % 18 % 71 % 7 % It-beslutet 15

16

17 Ge användarna vad de förtjänar Våra undersökningar visar att om användarna sätts i fokus vid itbesluten ökar både effektiviteten och medarbetarnas välmående. För alla verksamheters bästa ska tekniken tjäna användarna. Ta del av användaruppropet tdc.se/anvandaruppropet

18 FRÅGA Hur är användarnas it-mognad på din avdelning? En stor del av medarbetarna har svårt att använda våra it- och telefonilösningar effektivt. Vissa har svårt men de flesta klarar av att jobba i företagets olika it-lösningar. Några få har svårt, övriga klarar av lösningarna eller jobbar utan problem i dem. De flesta jobbar fullt ut effektivt, övriga klarar av it-lösningarna. I stort sett alla jobbar fullt ut effektivt. Annan chef med affärsansvar Ekonomichef Försäljningschef Vd/vvd Personalchef Produktionschef Marknadschef It-chef TOTALT* 2 % 13 % 28 % 42 % 14 % 18 *1 procent vet ej och/eller har inte tagit ställning i frågan.

19 7. Stor skillnad i it-mognad När det gäller medarbetarnas it-mognad ser vi relativt stora skillnader mellan olika funktioner på företagen. Ekonomicheferna har haft lång tid att bekanta sig med olika it-lösningar och därför skaffat sig stort kunnande på området. Något som visar sig då sju av tio är i en situation där de flesta jobbar utan problem i företagets olika lösningar. Marknadsavdelningen har lägst it-mognad. Marknadsavdelningen har lägst mognad, bara på drygt fyra av tio arbetsplatser jobbar de flesta helt effektivt. It-beslutet 19

20 8. It- och telefonisatsningar Vd:arna är minst angelägna att satsa mer resurser. Tre av fyra chefer anser att det satsas tillräckligt med resurser på it och telefoni. 16 procent tycker att satsningarna är otillräckliga medan 8 procent anser att det satsas mer än tillräckligt. Marknadscheferna är mest angelägna att öka resurserna till it. Vilket inte är särskilt konstigt eftersom undersökningen visat att en majoritet av dem har upplevt det som problematiskt att jobba i företagets it-lösningar. På andra sidan myntet har vi vd:arna, de är minst angelägna att satsa mer resurser. Resultatet ligger i linje med de olika rollernas syn på it- och telefonilösningar. Där märks att marknadschefen är den som har mest strategiskt fokus och ser it som ett konkurrensmedel, medan vd framförallt har ett kostnadsfokus. 20

21 FRÅGA Upplever ni att det satsas tillräckliga resurser för att kunna hålla en bra nivå på företagets it- och telefonilösningar? Mer än tillräckligt Tillräckligt Otillräckligt Annan chef med affärsansvar Ekonomichef Försäljningschef Vd/vvd Personalchef Produktionschef Marknadschef It-chef TOTALT* 8 % 74 % 16 % *2 procent vet ej och/eller har inte tagit ställning i frågan. It-beslutet 21

22 9. Säkerheten får tummen upp De flesta är överens om att deras data är säker. Majoriteten av beslutfattarna verkar överens om att deras data är säker, mot till exempel virus eller dataintrång. Generellt är det fler än åtta av tio som håller med om det. Cheferna tycker också att it-lösningarna är stabila och driftsäkra, vilket tillsammans med ovannämnda resultat tyder på att de i allmänhet är trygga med dem. Totalt är det sju av tio som håller med om det. På den här punkten är till och med vd/vice vd (76 procent) överens med it-cheferna (80 procent). Ett av de minst prioriterade områdena är miljösmart it. Bara 28 procent anser att deras it- och telefonilösningar är snälla mot miljön. Men ändå är det relativt få som faktiskt är missnöjda. 22

23 Åtta av tio tycker att deras data är säker. Sju av tio chefer tycker att it-lösningarna är driftsäkra. It-beslutet 23

24 10. Fler behöver involveras Få fler involverade i valet av lösningar. Att it- och telefonilösningarna bidrar till effektiva arbetsprocesser har enskilt störst inverkan på det övergripande betyget. Vilket stämmer överens med det tidigare konstaterade produktivitetsfokuset, som är vanligast bland beslutsfattarna. Endast 61 procent är nöjda med detta viktiga område och nästan en av tio är direkt missnöjd. För att få beslutsfattarna mer nöjda med företagens it-system bör man satsa på lösningar som verkligen bidrar till effektiva processer och bättre användarvänlighet. En sådan satsning skulle svara upp mot det fokus på produktivitet som många i den här undersökningen har. De ser lösningarna i första hand som verktyg, vars uppgift är att spara tid och öka effektiviteten. Men dagens it-lösningar lever inte alltid upp till den målbilden. En del av lösningen är att få fler involverade i it-besluten; de som ska använda dem, de med teknisk expertis och de som ansvarar för affären. Besluten som rör it- och telekomlösningar är nämligen strategiskt avgörande för långsiktig konkurrenskraft och framgång. 24

25 61 % Endast 61 procent av beslutfattarna tycker att deras it- och telefonilösningar bidrar till effektiva arbetsprocesser. It-beslutet 25

26 Information om undersökningen I undersökningen ingick beslutsfattare inom privat sektor på företag med fler än 50 anställda. De svarande var vd, vice vd, ekonomichef, hr-chef, it-chef, marknadschef, inköpschef, försäljningschef, produktionschef och andra chefer med affärsansvar. Urvalsstorlek 500 respondenter inom privat sektor. Fältperiod April Insamlingsmetod Telefonintervjuer gjorda av TNS Sifo.

27 Om TDC TDC erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till utveckling av effektivitet, relationer och affärer för våra kunder. I Sverige är vi representerade över hela landet. TDC Sverige AB är ett dotterbolag inom TDC-koncernen Nordens tredje största telekomföretag. TDC grundades i Danmark TDC Sverige AB Box Sollentuna Tel: tdc.se

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap European Employee Index Sverige 2012 - Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap Ledare Sverige har klarat de senaste årens

Läs mer

Personalchefsbarometern

Personalchefsbarometern Personalchefsbarometern kommuner maj 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Det här tycker SKTF... 4 Sammanfattning... 5 Fakta om undersökningen... 6 Resultat... 7 Viktiga personalstrategiska frågor...

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn?

Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Välfärd eller misär för chefer i välfärdssektorn? - En rapport om att jobba som chef i den offentliga sektorn i jämförelse med den privata. Innehållsförteckning Förord Inledning

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Talent management-barometern 2011»

Talent management-barometern 2011» Talent management-barometern 2011» foto peepo/istockphoto 20 personal&ledarskap #12 2011 Talent management eftersatt framtidsfråga Talent management är uttrycket på mångas läppar. Den som kan få alla HR-processer

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer

Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer Låt chefen vara chef En kartläggning av villkoren för välfärdens chefer Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer LÅT CHEFEN VARA CHEF LÅt chefen vara chef 3 den stora chefsutmaningen 4 långt

Läs mer

European Employee Index

European Employee Index European Employee Index Sverige 2011 - Årgång 11 Vägen till arbetsglädje Sverige håller greppet om arbetsglädjen Ledningen under hård press Duktiga er är mångsidiga Starka värderingar attraherar talanger

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö 2010. Ett systemfel?

Tjänstemännens IT-miljö 2010. Ett systemfel? Tjänstemännens IT-miljö 2010 Ett systemfel? Tjänstemännens IT-miljö 2010 Ett systemfel? Förord Sverige är en framstående IT-nation. Under flera decennier har vi tillhört de länder som gått i bräschen

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Ett stadigt grepp om arbetsmiljön ger välmående medarbetare och har ett stort strategiskt värde. Svenska företag är bra på att skapa en god fysisk arbetsmiljö,

Läs mer