White paper Välskrivna texter för e-post

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "White paper Välskrivna texter för e-post"

Transkript

1 White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter

2 Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik. Det är lätt att hitta tips på hur e-post bäst når igenom filtreringen, eller på hur man utformar mobilvänliga meddelanden. Men textens utformning får sällan någon uppmärksamhet trots att den är så viktig för resultatet. Bra texter har en avgörande roll när det gäller att fånga uppmärksamheten och att övertyga läsaren att agera. Den här guiden visar dig hur du skriver bra texter för e-post och förklarar vad som är speciellt vid digital marknadsföring. Du har endast ett par minuter att fånga intresset av just DITT mail i inkorgen sedan är chansen borta! 2

3 Vad är bra e-posttext? Kort sagt: en bra text leder till resultat och är effektfull. Den leder läsaren genom hela kedjan, från att skapa uppmärksamhet till en konkret handling något som beskrivs bra i AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action). Antagligen vill du att din mottagare ska köpa en produkt eller tjänst, ladda ned information, läsa en artikel, ge en gåva, delta i ett event eller bara klicka på en länk. Texten du använder för att övertyga läsaren bör: Snabbt få läsaren intresserad Skapa intresse för ditt erbjudande Skapa ett begär av din produkt/tjänst Få läsaren att agera Men det finns stora utmaningar inte minst för att tablets- och mobilskärmar inte är optimala att läsa från. Du har kort om tid att fånga och behålla intresset. Dina läsare är otåliga och det finns mycket annat som kräver deras tid. Det betyder att du måste hitta kärnan i ditt budskap och presentera det så tydligt som möjligt. 3

4 Så bidrar bra texter till effektiv e-postmarknadsföring Låt oss titta på tre viktiga aspekter på hur man skriver texter som konverterar. 1. Presentera det viktigaste först Det är viktigt att presentera kärnan i ditt budskap först. Detta gäller för all e-postkommunikation. Om du ska rada upp olika fördelar med en produkt, börja med den allra mest slående. Ha alltid det viktigaste först i texten. Detaljerad information och historik passar bättre längre ner i texten eller på webbsidan. Ämnesraden och rubriken ska innehålla dina viktigaste nyckelord: Vårens nyheter i härliga färger från kända varumärken rabatteras med 50 % 50 % rabatt från kända varumärken. Nu i butik: vårens nyheter i härliga färger 2: Att skriva text som läses Ju tydligare du formulerar dig, desto större sannolikhet är det att din text läses. Detta är extra viktigt idag med tanke på att 50 % av alla mail läses i mobilen. Mobila läsare har oftast ont om tid, och skärmens storlek gör det ännu svårare att presentera ett tydligt budskap. Skriv kort och koncist Du ska skapa intresse, begär och handling men du ska inte säga allt. Använd så få ord som möjligt, utan att för den skull välja bort ord som har stor betydelse för att få läsarna att reagera så som du vill. Exempelvis: Vi kommer att ha en utförsäljning som börjar om två veckor, så notera i kalendern redan nu. OBS: Utförsäljning om två veckor! 4

5 Det finns ingen given längd för hur långt ett mail bör vara, eftersom det beror på ditt erbjudande och vem du riktar dig till. Ju mer information du har, desto större utmaning är det för läsaren. Ett mail eller en kampanj syftar till att läsaren så snart som möjligt ska klicka sig vidare till en webbsida, i stället för att läsa hela din text i ett utskick. Lagom textmängd beror helt på innehållet. En bra måttstock är ett eller två stycken, med en länk till den fullständiga artikeln eller rapporten. Produkterbjudanden bör ha ännu kortare text. Här kan du i stället arbeta med punktlistor eller rubriker, som länkar till en större produktöversikt. Undvik långa textstycken Långa meningar och tunga textstycken gör texten svår att läsa, framförallt i en smartphone. Dela upp din text i små stycken. En gyllene regel är att hålla sig till fem rader, och att det första stycket är ännu kortare. Använd mellanrubriker som förmedlar budskapet Väldigt få läser hela brevet från vänster till höger. De flesta skummar igenom texten för att se om det finns något intressant som lockar till fortsatt läsning eller handling. För att förenkla denna process, tänk på att: Börja varje avsnitt med en tydlig och intressant rubrik Markera intressanta ord eller uttryck Använd punktlistor, speciellt effektivt vid produkt- eller tjänsteerbjudande När du använder punktlistor, försök att hålla dig till ett ojämnt antal punkter, och inled varje punkt med olika ord och markeringar (se ovan). Om listan överstiger tre punkter, lägg informationen som är mest intressant i de första eller sista punkterna, eftersom dessa får störst uppmärksamhet. 5

6 3: Locka med en tydlig, omedelbar uppmaning (call-to-action) Uppmaningen beskriver vad du vill få läsaren att göra härnäst. Den ska tydligt tala om för läsaren vad det är du vill att denne ska slutföra, som att gå till din webbsida, ladda ner en fil, fylla i ett formulär etc. Innan du skriver en uppmaning till dina läsare, måste du bestämma vilket marknadsföringsmål du vill uppnå. Syftar utskicket exempelvis till att generera nya affärer, utbilda läsare, bygga kundlojalitet eller samla in data? Tänk på att din uppmaning ska vara relaterad till ditt mål. Den tydligaste uppmaningen använder aktiverande ord som: Ring Köp Registrera Prenumerera Även om dessa uppmaningar uppmuntrar läsaren till handling, är det ofta viktigt att det finns en tidsbegränsning. Exempelvis: Anmäl dig nu 25 % rabatt för de första 100 anmälda Erbjudandet gäller till och med 30 juni Beställ nu och få en gåva Var först Agera nu Endast idag 6

7 Definiera sammanhanget för din e-postmarknadsföring Innan du börjar utforma ditt e-postutskick, bör du göra en kort sammanställning över vad det är du vill säga och vilka ord du ska använda. När grunden är lagd kommer det att bli enklare att hitta rätt känsla i varje nytt mail. Din sammanställning kanske inte behövs inför varje utskick, men det är ett viktigt dokument att ha om någon annan skribent ska ta över arbetet. En sammanställning bör innehålla följande: 1. Mål och syfte med ditt utskick Vad vill du uppnå och vad vill du att läsaren ska göra? Lösningen är att vara tydlig på ett mätbart sätt. Var konkret och försök skapa en mätbar målbild: Få marknaden att besöka din hemsida E-postmarknadsföringens syfte för din nya övervakningstjänst är: att generera 200 prospekt, varav alla ska gå vidare till webbsidan. Av dessa 200, ska 100 titta på produktfilmen, och 20 ska bli intresserade nog att kontakta dig! Om du har flera syften eller utmaningar prioritera dem så att det är lättare för läsaren att fokusera om du har begränsat med utrymme. 2. Definiera din målgrupp Vem riktar du dig till, och vad vet du om dem? Du bör ta ställning till följande: Demografisk data Maildata (du kanske ska rikta dig till ett visst segment i din lista) Livsstil Var i köpcykeln befinner sig kunden Köp- eller läsvanor 7

8 Fundera speciellt över vad det finns som kan hindra läsaren att agera som du vill. Tänk igenom frågor och utmaningar på förhand. Du kan troligtvis inte få svar på detta genom några få rader, men denna kunskap kommer ge dig större insikt och ett mer riktat budskap. En del marknadsförare har väldigt specifik data om sin målgrupp (personas). Kom ihåg: du skriver inte till dig själv eller till dina kollegor. Sätt dig in i läsarens situation. 3. Definiera ditt erbjudande Vilken typ av information är det du vill förmedla? Hur kan du tillgodose läsarens behov, önskemål, eller utmaningar? Fokusera på att beskriva värdet för läsaren, i stället för en traditionell beskrivande text: 10,000:1 kontrast Skarpa bilder även i strålande sol med 10,000:1 kontrast 4. Definiera övrig relevant information Finns det annat som kan påverka din kommunikation? Vilka andra e-postutskick får mottagaren från dig (eller konkurrenter)? Är denna kampanj en del i ett större sammanhang? Är tanken att ditt utskick ska komplettera annat material? Kan du återanvända text från annat marknadsmaterial? När kommer mottagaren att få utskicket? Finns det företagsenliga riktlinjer du ska ta hänsyn till? 8

9 5. Definiera tekniska krav Slutligen vilka är de tekniska kraven för din text? Vad är gränsen för antal ord/bokstäver? Tänk på att text kan se fin ut i ett dokument, men kanske annorlunda i en e-postmall. Designen kan även skapa begränsningar. Se till att inte designen tar överhand så att eventuella behov av textanpassning sker på bekostnad av ditt syfte. 9

10 Förstå de olika delarna i ett e-postutskick Tre viktiga komponenter Bilden till höger visar de olika delarna i ett typiskt e-postutskick. Utmaningen för dig som skribent börjar med texten i ämnesraden. 1: Inkorg/Inbox: gör brevet tydligt och lockande Avsändaren: Apsis More Ämnesraden: Ladda ner vår nya rapport, e-post i mobilen I inkorgen hos Gmail så hänger oftast preheader ihop med ämnesraden. De här faktorerna är troligen de viktigaste i ditt brev, eftersom de ger läsaren ett första intryck, och lägger grunden för fortsatt intresse. 1. Preheader 2. Intromodul 3. Rubrik 4. Brödtext 5. Call to action 6. Sidfot 10

11 2. Avsändaren: Skapar igenkänning Den viktigaste funktionen med avsändarnamnet är att skapa någon form av igenkännande, och att intyga att denna avsändare är betrodd. Har du dessutom en bra kontakt med läsaren, signalerar även avsändarnamnet att mailet är värt att läsas. Undvik allmänna ord som sales, eller info. Använd i stället företagsnamnet eller namnet på nyhetsbrevet. En annan möjlighet är att använda en personlig avsändare, som t.ex. den kundansvarige till varje mottagare. Du kan även kombinera en personlig touch med en igenkänningsfaktor: Anders Larsson, Apsis Ladda ner vår nya rapport: mail i mobilen 3. Ämnesraden: väcker läsarens intresse Avsändaren är viktig, men blir oftast densamma när du har hittat ett bra koncept. Ämnesraden bör däremot vara unik för varje nyhetsbrev. Tänk på den som en sammanfattning av hela brevet. Orden du använder i ämnesraden ska väcka uppmärksamhet och skapa intresse. Ämnesraden, exempel 1: Beskriv vad brevet innehåller Det är viktigt att vara tydlig med vad brevet innehåller. Det ger dig en chans att väcka intresse hos dem som brevet är mest relevant för. Oftast läses inte hela ämnesraden i inkorgen. De flesta skumläser, letar efter personlig, värdefull och viktig information. Din ämnesrad ska intyga att ditt brev är intressant för läsaren. Var specifik. Om du säljer jeans till specialpris, skriv just det: Specialerbjudande på jeans Då fångar du intresset hos en avgränsad målgrupp direkt. 11

12 Om du har en otydlig ämnesrad kan du få problem: Ta del av våra specialerbjudanden Då kommer troligtvis inte alla som är intresserade av jeans att öppna mailet. Ämnesraden, exempel 2: Fokusera på värdet av ditt erbjudande eller innehåll Det är bra att beskriva innehållet i mailet. Försök få läsaren att läsa lite noggrannare genom att informera om värdet av din produkt eller tjänst. Hur kan läsaren dra nytta av ditt erbjudande? Om du har en tidsbegränsad kampanj, förklara det: Endast idag: 10 % rabatt på jeans (de försvinner snabbt!) Berätta vad som är nyttan med brevet. Det kanske löser ett problem eller tillgodoser ett behov för läsaren? Hitta mer kvalificerad personal Ämnesraden, exempel 3: Använd aktuella ord och rubriksättning Använd nyckelord som du vet klingar väl hos dina läsare. Ta inspiration från rubriker på bloggar och från inspirerande artiklar. Här kanske ämnesraden Hitta kvalificerad personal kan fungera bättre om den formuleras annorlunda? Söker du kvalificerad personal? Hur hittar du kvalificerad personal? Nio sätt att hitta kvalificerad personal Du kan även slå an en humoristisk ton: Psst! Är du inte nöjd med din personal? 12

13 Ämnesraden, exempel 4: Inled med ett kort och tydligt budskap Femtio tecken i ämnesraden är en oskriven regel, men begränsa dig inte i onödan. Det är dock endast de första orden av ämnesraden som syns i inkorgen. Lägg därför det viktigaste först om du har flera ämnen som berörs i utskicket. På så vis får du större chans att fånga läsarens intresse även om inte hela ämnesraden visas. Ämnesraden, exempel 5: Prova olika alternativ och metoder Att skriva intressanta ämnesrader är lika mycket vetenskap som konst. Testa olika alternativ för att se vad som passar för just din målgrupp! Väv in mottagarens namn i ämnesraden: Anders, nu får du 10 % rabatt på jeans Inkludera namnet på nyhetsbrevet eller avsändaren: (Hiring Research Nyhetsbrev) 9 tips för att hitta kvalificerad personal Använd symboler, versaler eller punktlistor: +++Du får ett kostnadsfritt skal vid varje beställning av en telefon+++ 13

14 10 steg till en mer slagkraftig e-posttext Låt oss presentera de huvudsakliga beståndsdelarna i själva mailet, utifrån ett textperspektiv. 1. Preheader: se till att ditt mail öppnas Precis som ämnesraden så ska en preheader sälja innehållet i brevet. Den ska inte vara en kopia av ämnesraden, eftersom de oftast visas bredvid varandra i inboxen. Några möjligheter kan vara att: 1. Presentera nyttan med erbjudandet, men använd andra ord eller fokusera på andra egenskaper än de som presenteras i ämnesraden 2. Presentera ett nytt erbjudande eller en egenskap, som inte anges i ämnesraden Ett bra sätt är att göra preheadern mer konkret, eller som en uppmaning, speciellt om ämnesraden är mer beskrivande, som tex: Ladda ner vår nya guide för text i e-post Köp en bok, och få en på köpet Anmäl dig till vårt kostnadsfria seminarium Det är en bra idé att placera länken till webbversionen högst upp i mailet. En sådan länk ger dig en säkerhet om mailet skulle se konstigt ut hos mottagaren. Länken genereras oftast av systemet, annars kan du inkludera den som en del av preheader-texten: Ladda ner våra nya SEO rapport / få 10 tips på vägen Läs mailet i webbversionen 14

15 2. Inledningen lyft fram intressant innehåll Många kommersiella nyhetsbrev, framförallt de med ett unikt produkterbjudande, hoppar över inledningen och går direkt till erbjudandet. En inledning är däremot ett bra alternativ i vissa fall. Vid långa nyhetsbrev med flera budskap När syftet är att bygga en relation till mottagaren Vid en mer informell och personlig typ av kommunikation Undvik långa inledningar. Syftet är att väcka intresse, så lyft fram det viktigaste först och länka viktiga ord eller fraser. Då kan läsaren direkt läsa vidare i rätt artikel (eller på webbsidan). En annan möjlighet är att presentera en meny med ett antal länkar som i exemplet vi visade tidigare med Apsis nyhetsbrev. Om du vill bygga en relation med dina läsare har du en större flexibilitet men du måste fortfarande förklara varför läsaren ska lägga sin värdefulla tid på ditt mail. Även i en personlig inledning behöver du beskriva nyhetsbrevets innehåll eller erbjudande, eller ge läsaren en text som är underhållande, humoristisk eller emotionellt engagerande. Det kan vara svårt, så håll dig till några få rader om du inte är en född berättare eller är väldigt säker på din publik! 15

16 3. Rubrik: samma koncept som för ämnesrader Varje artikel behöver en stark rubrik enligt samma koncept som för ämnesrader. En bra rubrik måste innehålla minst ett (oftast fler) av följande mål: 1. Tydlig beskrivning av ämnet eller erbjudandet 15 % rabatt på gräsklippare 2. Fånga läsarens uppmärksamhet Endast idag! 15 % rabatt på helt nya gräsklippare 3. Ge läsaren en anledning att läsa mer (kommunicera nyttan eller värdet i innehållet) Fem tips för att få fler prenumeranter 4. Försök få läsaren tillräckligt nyfiken för att läsa vidare Är detta lösningen för en renare tvätt? 4. Mellanrubriker ger en snabb överblick Intressanta mellanrubriker är viktiga för läsaren, eftersom de syns tydligt när man skummar en text. Mellanrubrikerna ska sammanfatta ditt budskap. Som alltid skriv så kort som möjligt, men med ett tydligt budskap Om du har ett flertal erbjudanden, kommunicera det viktigaste i mellanrubriken Använd ord som har ett bra gensvar hos dina läsare 16

17 Om du inte redan vet vilka de orden är, använd Google AdWords-verktyg och titta närmare på din statistik för att få fram: Vilka sökord som används för att hitta dina produkter, tjänster eller din webbsida Vilka sökord som främst förknippas med erbjudandet eller innehållet du marknadsför Använd starka adjektiv (med måtta!) och uppmaningar: Ställ en fråga: Hur skriver man säljande rubriker? Lura dina barn att äta mer spenat Ladda ner vår mobilguide Vill du få fler prenumeranter? Kan de här åtgärderna dubbla din prenumerantlista? Använd siffror och listor: Så här kan du öka klickfrekvensen med 50 % Sju sätt att få din gräsmatta grön 17

18 5. Text: Less IS more! Om du ska sälja en produkt så behöver du inte presentera all nödvändig information för att läsaren ska ta ett köpbeslut. Du skriver bara så mycket som behövs för att skapa ett intresse, ett begär och en nyfikenhet det som behövs för att gå vidare in i köpprocessen. Samma sak gäller om du lyfter fram en artikel, en rapport eller annat material från din webbsida. Var kortfattad och använd nyckelord som och uppmanar till handling. Ju fler erbjudanden och ämnen som finns i mailet, desto mindre text använder du till vart och ett. Huvudämnet i ett nyhetsbrev får kanske ett eller två kortare, sammanfattande stycken eller s.k. teaser. Andra ämnen ges ett kort stycke eller en enkel rad. Ett enda produkterbjudande ges en distinkt rubrik, några rader text och en punktlista. Om du har mycket bildmaterial, behöver du kanske bara en eller två rader text eller bara en kraftfull rubrik! Prova dig fram till vad som fungerar för just dig. 18

19 6. Uppmaning: locka med en tydlig, brådskande uppmaning Uppmaningen (call-to-action) ska vara en liten del i mailet som läsaren enkelt lägger märke till. I de flesta fall är detta en länk med texten läs mer, lägg i varukorgen eller klicka här. Designen och texten på länken har avgörande betydelse för hur många som klickar. Du uppmanar läsaren att lämna sin mailadress, eller läsa vidare därför är det extra viktigt hur du formulerar dig. De bästa länkarna innehåller ett eller flera ord med en tydlig design som indikerar: Du kan klicka här Vad händer om du klickar här Varför ska du klicka här Uppmaningen kan verka uppenbar, speciellt i fall där mailet marknadsför en enda produkt och läsaren direkt kan klicka Lägg i varukorgen. Men eftersom även små förändringar i text eller layout kan förändra resultatet, så är det värt att testa olika möjligheter. Beskriv värdet av att följa uppmaningen Använd dynamiska texter och belys värdet i varje ord. I en blogg som handlar om viktminskning kan en uppmaning se ut så här: Klicka här Läs mer Upptäck fem hemligheter för viktminskning Så här går du ner i vikt När det gäller ett specifikt erbjudande eller en produkt, är det viktigt att läsaren känner att uppmaningen är brådskande. Testa något av följande: Mer information Köp Gå till kundkorgen Köp nu och få 20 % rabatt 19

20 7. Bild eller text Överväg att byta länkar som består av enbart text mot knappar med text. Prova att lägga till ikoner eller >> -symbolen för att förstärka intrycket. Låt dock alltid länkar se ut som länkar, eftersom touchscreen-användare inte kan röra muspekaren över ord och bilder för att se vad som är en länk. 8. Placering Den bästa placeringen av en CTA (call to action) är där det är mest logiskt, dvs. där du vill att ögat ska fokusera. Ett förslag kan vara i slutet av en teaser eller i slutet av en produktinformation. Du kan även väva in relevanta klickbara ord i texten. En CTA ska sticka ut från resten av mailet, men samtidigt inte försvinna från sammanhanget. Ett utskick kan innehålla flera CTA s, som exempelvis en i början och en i slutet av en artikel. 9. Färg, form och storlek I sidfoten kan du samla viktig information. Kontaktinformation Juridisk information Avtalsvillkor Prenumerationslänkar Här är det extra viktigt att vara tydlig. Om läsaren har svårt att hitta avprenumerationslänken finns det en risk att mailet rapporteras som spam av läsaren. Se till att länken är synlig, med en tydlig kontrastfärg. Gör inte om länken till en bild, eftersom den då inte syns vid bildblockering. 20

21 Avslutningsvis Tanken med den här guiden är att hjälpa dig att skriva bra texter. Intuition, erfarenhet och rådgivning är inte alltid tillräckligt för att hitta en slagkraftig formulering. En av de viktigaste sakerna vi har pratat om är att alltid ha målgruppen i åtanke när du formulerar dina utskick. Om du är osäker på vilken ämnesrad eller rubrik som passar bäst testa olika alternativ. Har du några frågor kring innehållet eller generellt kring e-postmarknadsföring så är du välkommen att kontakta oss. Besök apsis.se för mer information. Lycka till! 21

22 Gillade du vad du läste? Tipsa gärna andra: Du hittar fler white papers här: APSIS International AB Stormgatan 11, Malmö

Kommunikation med medlemmarna

Kommunikation med medlemmarna DAGENS AGENDA Kommunikation med medlemmarna ATTENTIONS FÖRENINGSKONFERENS 2018 DAGENS AGENDA Genomgång Mailchimp Eget arbete med möjlighet till support FIKA Diskussion Facebook Diskussion Webb Eget arbete

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Bizwizard Tips och rekommendationer kring e-post marknadsföring. Uppdaterad 17/3 2017

Bizwizard Tips och rekommendationer kring e-post marknadsföring. Uppdaterad 17/3 2017 Tips och rekommendationer kring e-post marknadsföring Uppdaterad 17/3 2017 Vad är Bizwizard Bizwizard är Stockholmsmässans system för e-postmarknadsföring för utställare och besökare. Via Bizwizard skapas

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Nyhetsbrev Roll: Redaktör Hemsida, Huvudadministratör,Redaktör nyhetsbrev Nyhetsbrevsanmälan För att det ska gå att skapa nyhetsbrev behöver du först skapa

Läs mer

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter.

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter. Sid 1 (6) Skriva för webb Att skriva för webben handlar om att skriva kort och enkelt för att fånga läsaren. Relevant innehåll Fundera över vad läsaren vill veta. Skriv för målgruppen. Sovra i materialet.

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen TEXTER OCH BILDER SOM VÄCKER RESLUSTEN SKAPAR MER OCH BÄTTRE AFFÄRER Det är en konst

Läs mer

Skriv bättre i jobbet. En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre.

Skriv bättre i jobbet. En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre. Skriv bättre i jobbet En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre. Det viktigaste skrivrådet Vi börjar med det bästa och viktigaste skrivrådet av alla: Tänk på mottagaren! Nyckeln till en bra

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen 2 Logga in 3 Gränssnittet 4 Skapa nyhetsbrev 5 Moduler och utseende 6 Texter 7 Bilder 8 Skicka nyhetsbrev 9 Sammanfattning

Innehåll. 1 Välkommen 2 Logga in 3 Gränssnittet 4 Skapa nyhetsbrev 5 Moduler och utseende 6 Texter 7 Bilder 8 Skicka nyhetsbrev 9 Sammanfattning Bli proffs på apsis Innehåll 1 Välkommen 2 Logga in 3 Gränssnittet 4 Skapa nyhetsbrev 5 Moduler och utseende 6 Texter 7 Bilder 8 Skicka nyhetsbrev 9 Sammanfattning 1 Välkommen Info: I den här guiden lär

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland Prisma Västra Götaland En digital arena för människor, berättelser och platser med historia. Workshop: Att utveckla och förädla Prisma Västra Götaland Filippa Bohlin & Johan Lindblom, Västarvet Citat Vår

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

Cheat Sheet Nybörjarguide för Facebook och Instagram

Cheat Sheet Nybörjarguide för Facebook och Instagram Cheat Sheet Nybörjarguide för Facebook och Instagram Sätt i gång med Facebook Om Facebook Mer än hälften av Sveriges befolkning använder Facebook. Sverige är dessutom det land i Norden med flest antal

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER

SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER Joomla Guide 2.5.11 ARTIKLAR SKAPA EN ARTIKEL med publ.tider Sida 1 av 9 SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER En artikel kan ha en automatisk publiceringstid, både gällande sätta igång en

Läs mer

Skriva nyheter på sunne.se

Skriva nyheter på sunne.se Skriva nyheter på sunne.se, CMS 7.5 Sidan 1 av 6 Skriva nyheter på sunne.se Det är extra viktigt att skriva en intressant rubrik och en sammanfattande ingress för en nyhet. Rubriken och ingressen är dörren

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Så funkar det Att arbeta strategiskt med sin kommunikation kan kännas en smula krångligt ibland. Därför har vi tagit fram denna guide,

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Manual för administratör

Manual för administratör Manual för administratör Innehållsförteckning 1. Bloggar... 3 1.1 Byta Header- bild till blogg... 3 1.2 Ta bort/lägg till Kategori... 4 1.3 Byt Profilbild samt Lägg till Sociala Medier... 6 2. Publicera

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER 4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER FÖRENINGAR MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER SPONSORER REGERING, RIKSDAG & EU REGLER & FÖRORDNINGAR

Läs mer

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA

E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-TOOL EN IDÉ SOM UTGÅR FRÅN OSS SJÄLVA E-tool levererar ditt marknadsmaterial så som du vill ha det, när du behöver det! E-TOOL VARFÖR? Ditt varumärke på webben Trycksaker, profilreklam, giveaways och

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Checklista med Tips & råd för din webbplats

Checklista med Tips & råd för din webbplats Checklista med Tips & råd för din webbplats Din hemsida är navet i din marknadsföring. Den ska visa vem du är, vad du erbjuder och hur just du kan lösa dina kunders problem och den ska hjälpa dig sälja

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Lathund och inspiration. Så utformar du din föreningssida på celiaki.se

Lathund och inspiration. Så utformar du din föreningssida på celiaki.se Lathund och inspiration Så utformar du din föreningssida på celiaki.se Presentation - föreningens huvudsida Bilder Gör sidan levande och välkomnande. Ger ett ansikte på människorna i föreningen. Bli medlem

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Manual TMG isave. Version 1.1

Manual TMG isave. Version 1.1 Manual TMG isave Version 1.1 Innehållsförteckning Sida 2 1. Inledning 1.1 Om TMG isave 1.2 Inloggningsuppgifter 1.3 Mallar/Produkter/Leveranstider 1.4 Kontaktuppgifter/Support 2. Gränssnitt 2.1 Moduler/Funktioner

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN. Ta del av siffror om tillgång, användning, varumärken, beteenden, tidpunkter och trender

E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN. Ta del av siffror om tillgång, användning, varumärken, beteenden, tidpunkter och trender E-POSTBAROMETERN 2012 MAIL I MOBILEN Ta del av siffror om tillgång, användning, varumärken, beteenden, tidpunkter och trender TEMPOT FÖR E-POST ÖKAR Trenden må vara förutsägbar, men inte desto mindre tydlig:

Läs mer