Går det som det ska eller blir det som det blir?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Går det som det ska eller blir det som det blir?"

Transkript

1 Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara?

2 Alla beslut du tar får ekonomiska konsekvenser för företaget. Det absoluta viktigaste syftet med denna utbildning är att öka tydligheten och förståelsen för hur olika beslut och aktiviteter faktiskt påverkar den ekonomiska utvecklingen - och därmed i slutänden hur företagets finansiella värde påverkas. Vi menar att med rätt kunskaper om ekonomistyrning, får du en ökad medvetenhet som kan hjälpa dig att vända tillväxt- och lönsamhetskurvan uppåt! Dessutom påstår vi att ekonomi kan vara spännande, utvecklande och roligt! I våra tidigare utbildningar har vi konstaterat att många företagare/chefer inte har tillräckliga kunskaper i ekonomi för en framgångsrik styrning och utveckling av företagets lönsamhet. Det man istället oftast gör, är att konstatera hur det gick, genom att läsa resultat- och balansrapporterna. Därför är också effekten av utbildningen betydande, och kan skapa stort genomslag. Det kan gå ännu bättre när vi förstår de underliggande mekanismerna för ekonomisk utveckling! När du tar kontrollen över ditt företags ekonomi kan du också styra mot bättre tillväxt och lönsamhet, och företagets finansiella värde ökar! Piku AB inbjuder dig härmed till en högklassig utbildning! Under fyra dagar (sept-dec 2014) blir du som är ägare, vd och/eller ekonomiansvarig skickligare på ekonomistyrning! Effekterna du ska kunna märka när du använder kunskapen från vår utbildning är bl a att: Företagets finansiella värde ökar Du får en ökad ekonomisk medvetenhet Du blir skickligare på att förstå, tolka och använda ekonomisk information. Istället för att drunkna i siffror, fokuserar du på rätt information i de ekonomiska rapporterna Du fattar bättre beslut som får ekonomiska konsekvenser för företaget Konkreta råd och verktyg, dvs ekonomiska styrmedel, gör att du kan styra verksamhet och ekonomi effektivare Med en tydligare ekonomistyrning får du ett ytterligare verktyg att förankra förslag och motivera personal att arbeta mot samma mål Genom att öka den finansiella medvetenheten hos både dig själv och företaget skapar du större respekt och förståelse för företagets situation i förhållande till externa intressenter (banker, kunder, leverantörer etc.) En större förståelse för ekonomiska samband ökar möjligheterna till bättre kommunikation med ekonomiansvariga, bokföringsfirmor och revisorer

3 Utbildare PER ARVIDSON arbetar sedan 1986 som lärare och forskare med fokus på ekonomisk redovisning och ekonomistyrning och utsågs år 2006 till bästa lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet! Han är också författare till en av Sveriges mest använda lärobok i företagsekonomi och driver konsultbolaget Blueberry Hill sedan många år, där uppdragsgivare ofta är globala koncernbolag. I Pikus tidigare affärsutvecklingsprogram, såväl som i egen regi, är han en väldigt uppskattad utbildare! Utbildningen består av fyra viktiga delar som var och en bjuder på föreläsning varvat med diskussioner i gruppen som hjälper dig att applicera kunskaperna på ditt eget företag. Vi jobbar med Cases och Challenges där vi tar oss an viktiga problem kring ekonomistyrningen för att lära mer och hitta nya lösningar! Bäst effekt får utbildningen förstås om du praktiskerar kunskaperna på hemmaplan mellan dagarna. Vid sista tillfället har du tagit fram en strategi med ekonomiska styrinstrument som passar just ditt företag! För högsta kvalitet kommer vi att begränsa antalet deltagare i gruppen. Innehåll DEL 1 Att förstå och tolka ekonomisk information för ditt företag! Denna dag behandlar vi följande: Hur skapas finansiellt värde i företag/organisationer? Hur mår, i finansiella termer, ditt företag? Vilka områden/faktorer måste förändras, och med hur mycket, för att ditt företag ska öka sitt finansiella värde (marginaler, avkastning, prissättning, kassaflöde etc.)? Eftermiddagen ägnas åt finansiell analys och för att denna övning ska bli meningsfull för dig tar du med ert senaste bokslut. Vi diskuterar principiella och generella frågeställningar samtidigt som du applicerar dessa på ditt företag! Efter denna första dag har du förhoppningsvis bättre lärt känna, ur ekonomisk synvinkel, ditt företag!

4 Innehåll forts. DEL 2 Att använda ekonomisk information för att styra ditt företags verksamhet Nästa steg i utbildningen blir att diskutera och designa hur man på bästa vis kan använda ekonomiska styrmedel för en effektivare verksamhet. Exempel på områden som kommer att diskuteras är: Hur fördelas ekonomiskt ansvar? Budgetar eller inte? För-och nackdelar med budgetering! Benchmark? För- och nackdelar med jämförande styrning! Styrkort? För- och nackdelar med nyckeltalsstyrning! Belöningssystem? Bara för stora företag, eller? Det finns en mängd olika ekonomiska styrmodeller tillgängliga och vi botaniserar bland några! Vilken som är bäst för just ditt specifika företag beror bland annat på dess storlek och ekonomisk mognad. DEL 3 Att förstå och använda ekonomisk information för dina tjänster och produkter Ekonomisk information kan sägas beskriva ett företags ekonomiska status på olika nivåer, dels för företaget som helhet, dels för enskilda tjänster och produkter. Vid detta tillfälle fokuserar vi på frågeställningar som avser det sistnämnda d v s på tjänste- och produktnivå. Områden som kommer att beröras är bland annat följande: Kostnadsfördelning på produkt- och tjänstenivå modeller för produktkalkyler Prissättningsmodeller och prissättningsstrategi Lönsamhet på produkt- och tjänstenivå Lönsamhet för enskilda investeringar Kunskapen om dina enskilda produkter och tjänsters lönsamhet är absolut nödvändig och har stor betydelse för företagets lönsamhet som helhet. Frågor som Vad tjänar vi pengar på? och Vilka produkter/tjänster ska vi satsa på om vi har begränsad kapacitet? etc. måste därför kunna besvaras med rimlig säkerhet och precision!

5 Innehåll forts. DEL 4 Att utveckla och designa ekonomistyrningen för ditt eget företag Hela utbildningen syftar till att du applicerar de nyvunna kunskaperna på ditt eget företags ekonomi. Detta sker dels genom hemuppgifter mellan varje tillfälle, dels genom att vi den sista dagen diskuterar hur du vill arbeta med ekonomistyrningen framöver utifrån bland annat följande: Hur mår, ur finansiell synpunkt, mitt företag? Hur kan vi skapa större finansiella värden i mitt företag? Vilka ekonomiska styrinstrument behöver jag för att ta kontroll över företagets ekonomi? Praktiska upplysningar Tid 24 sept, 15 okt, 12nov, 9 dec, kl (Morgonfika finns från kl 08.30!) Plats Lokal i Malmö meddelas efter anmälan. Avgift kr exkl moms. I priset ingår även material, litteratur samt förtäring samtliga dagar. Anmälan Anmälan är bindande och görs till senast 15 augusti För din och vår kvalitetssäkring begränsas antal deltagande företag och platser fördelas efter anmälningsdatum. Välkommen till RULE THE ECONOMY 2014! förmodligen en av dina bästa investeringar.

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Gör ditt nästa drag framåt i karriären

Gör ditt nästa drag framåt i karriären Är du ekonomichef eller controller? Gör ditt nästa drag framåt i karriären Utbildningar hösten 2012 och våren 2013 Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Slutredovisning av projekt Affärstrappan

Slutredovisning av projekt Affärstrappan Slutredovisning av projekt Affärstrappan Genomförda aktiviteter och resultat av seminarieserien Affärstrappans seminarieserie blev till slut en 5- stegsraket som hanterade olika ämnen som ingår i företagande.

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer