Akutsjukvård ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutsjukvård 2009. - ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!"

Transkript

1 tre! för la eta yr ab Gå f Akutsjukvård ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! Triage grunden i bra akutsjukvård! Att kombinera triage med LEAN för mer effektiv vård! Hur ökas patientsäkerheten med labbanalyser direkt på akutmottagningen? Ta del av modellen AMLS! Prehospital vård vinsterna av ett ökat samarbete genom hela vårdkedjan SOS, ambulans och akutmottagning! Att frigöra tid till äldre, multisjuka och mångbesökare med befintliga resurser ta del av praktikfall som lyckats! Ordförande Maria Bellander, leg sjuksköterska Södersjukhuset talare: Maaret Castrén, professor Karolinska Institutet samt Stockholms prehospitala centrum Sven Lethvall, leg läkare Universitetssjukhuset i Malmö Göran Örnung, överläkare Capio S:t Görans sjukhus Catharina Sarlöv, överläkare Södersjukhuset samt Stockholms prehospitala centrum Erik Lexne, överläkare Länssjukhuset i Kalmar Lars Ottosson, leg sjuksköterska Universitetssjukhuset i Malmö Agneta Hägglöf persson biomedicinsk analytiker Universitetssjukhuset i Malmö Karin Båtelson, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jane Gustavsson, projektledare profdoc De 15 först anmälda till konferensen får boken triage på akutmottagning av Katarina Göransson, Ann Catrine Eldh och Anna Johansson Lars Stavenow, överläkare Universitetssjukhuset i Malmö Separat bokningsbara fördjupningsdagar: din kommunikation med patienten! Under ledning av Karin Idar 31 mars-1 april 2009, Stockholm Att våga leda ledarskap på sjukus Under ledning av Mia von Knorring och Sören Carlsson Sanz

2 Akutsjukvård 2009 Separat bokningsbara fördjupningsdagar Begränsat antal platser! Patienternas krav på ökad tillgänglighet och snabb vård samt ledningens krav på effektivare rutiner och mer patientsäker vård ger dig som arbetar inom akutsjukvården idag en utmaning. Samtidigt ska du kunna ge en bra vård, rätt vård och i rätt tid! På årets konferens står kostnadseffektivitet och patientsäkerhet i fokus hur ska du kunna arbeta mer effektivt men med ökad patientsäkerhet? Under konferensdagarna får du ta del av aktuella frågeställningar och praktikfall som lyckats! Du får höra Maaret Castrén tala om den prehospitala vårdens resurser och hur arbetet med triage samt medicinska åtgärder kan påbörjas redan i ambulansen. Att arbeta mot samma mål och hur samarbetet mellan SOS - ambulans - akutmottagning kortar väntetiderna för patienten. Lyssna även till fördelarna med att arbeta efter en triagemodell samt hur Universitetssjukhuset i Malmö förstärker triagen genom att arbeta med patientnära analyser de får provsvaren inom några minuter direkt på akutmottagningen detta genom ett unikt samarbete med kemlab! Sven Lethvall delger hur modellen Adapt är uppbyggd samt hur Universitetssjukhuset i Malmö kombinerar triage med LEAN för optimal organisation av sin akutmottagning. Vidare tar han upp hur arbetet organiseras med Fast track för att få undan de lindrigt sjuka. Göran Örnung berättar hur de skapat mer tid till patienterna och mindre stress för personalen på akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. De har halverat väntetiderna genom att sätta specialistläkaren i främsta ledet och dessutom fått ett bättre flöde genom hela vårdkedjan. I Malmö är det sjuksköterskan som gör den första triagebedömnigen av patienten medan det på S:t Görans sjukhus är läkaren vad skiljer sig och vad är vinsterna med de olika arbetssätten? Ställ dina frågor och ta del av paneldiskussionen mellan Sven Lethvall och Göran Örnung. Catharina Sarlöv delger hur AMLS-modellen ger förbättrat teamarbete och ett konkret systematiskt tillvägagångssätt i handläggningen av den akutmedicinska patienten - för ökad patientsäkerhet! Ta del av hur modellen är upplagd och vinsterna med den! Lyssna även till hur Länssjukhuset i Kalmar fick Guldskalpellens Hederspris 2007 då de minskat antal akutbesök genom att satsa på mångbesökarna. De fångar upp och hjälper dem genom ett speciellt sammansatt team som arbetar med förebyggande åtgärder - ta del av hur de organiserar arbetet och hur samarbetet med primärvården går till. Närsjukvårdsprojektet på Universitetssjukhuset i Malmö sätter patienten i fokus genom ett fantastiskt samarbete mellan primärvården och sjukhuset, då de arbetar med direktinläggning och närsjukvårdsteam som avlastar akutmottagningen och framför allt ger bättre vård till de sjuka! De fick Guldskalpellen 2007 för sitt arbete. Vidare får du ta del av Aktion avvikelse på Sahlgrenska som uppmanar alla läkare att skriva avvikelser på allt som behöver åtgärdas samt hur Akutliggaren ser ut och kan användas i praktiken. Detta och mycket mera behandlas under två inspirerande och utvecklande konferensdagar! Din kommunikation med patieten! Stärk din yrkesroll och lär dig kommunicera konstruktivt med dina patienter. Under ledning av Karin Idar får du ta del av modellen som hjälper dig att undvika missförstånd, som ofta är en källa till konflikter. Hur du ska möta och lyssna på arga, ledsna eller besvikna människor samt hur du bäst bemöter och lyssnar på människor i en krissituation. Karin går igenom modellen steg-för-steg och varvar föreläsningar med övningar. Att våga leda ledarskap på sjukhus - gruppdynamik, konflikthantering och engagerat ledarskap Det ställs höga krav på dig arbetar som chef eller ledare på sjukhus idag - krav på besparingar och bättre resultat, samtidigt som man ska ge sina medarbetare motivation och arbetsglädje - hur får du ekvationen att gå ihop? Under ledning av Mia von Knorring, leg psykolog och adjunkt i ledarskap och Sören Carlsson Sanz får du konkreta råd om hur du som chef och ledare ska kunna skapa en bra arbetsmiljö för ett bra patientbemötande. Välkommen! Ulrika Westling Leg sjuksköterska Projektledare Teknologisk Institut

3 Konferens tisdag 31 mars :30 Ordförande Maria Bellander inleder konferensen Maria Bellander, leg sjuksköterska, akutmottagningen, Södersjukhuset, Stockholm Maria har lång erfarenhet av akutsjukvård och har varit engagerad i den nationella grupp som arbetat fram Adapt. 09:40 Triage och patientnära analyser för ökad patientsäkerhet! Vad är triage? Vilka är vinsterna med att använda ett triagesystem? Triage Att avlasta och förbättra vården med triage på vilket sätt? Olika triagemodeller, fördelar och nackdelar, vilka används i Sverige idag? Processtyrning vikten av att arbeta mer standardiserat Samarbete med labb så här går det till rent praktiskt! Lars Ottosson triageansvarig sjuksköterska, Akutmottagningen och Agneta Hägglöf-Persson, biomedicinsk analytiker, Klinkem, Universitetssjukhuset i Malmö 10:30 Kaffepaus 11:00 Den akuta vårdkedjan: SOS ambulans akutmottagning att arbeta mot samma mål! Är akutmottagningen den optimala vårdnivån? Kan man redan i ambulansen ta beslut om att patienten bör få annan vård? Prehospital vård Pågående projekt med Adapt hur kan du redan i ambulansen arbeta med triage? Att arbeta med triage hela vägen från ambulans genom akutmottagning till vårdavdelning tydliga vinster! Samarbetet mellan ambulansen och akutmottagningen för ett bättre patientflöde Maaret Castrén, professor i akutsjukvård med inriktning på akut omhändertagande, Karolinska Institutet och Stockholms Prehospitala centrum 12:00 Lunch 13:00 Adapt och triage optimal organisation på en akutmottagning! Lean + Adapt 4 timmarsmålet köerna på akutmottagningen avspeglar patientflödena i hela sjukvårdssystemet Akutvårdsprocessen enligt LEAN bättre logistik och patientflöden på akutmottagningen Värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter på akutmottagningen Att arbeta enligt LEAN och samtidigt använda beslutstöd som ADAPT det ena utesluter inte det andra! Fast track Fast track ett sätt att få undan de lindrigt sjuka från akutmottagningen för att få mer tid till svårt sjuka patienter hur går det till rent organisatoriskt? 14:00 Akutprocessen enligt triagemodellen Adapt! Adapt, adaptiv processtriage ett logiskt system för att bedöma hur sjuk patienten är Adapt Adapt bygger på mätbara parametrar, symtombeskrivning och vitalhistoria samt ger förslag till fortsatta åtgärder så här ser modellen ut! Trace-and-trigger -system vad innebär det? Att arbeta med ADAPT i praktiken fördelar och vinster Sven Lethvall, leg läkare, specialist anestesi/intensivvård och internmedicin, Universitetssjukhuset i Malmö Sven var med och arbetade fram triagemetoden Metts 2004 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han har nu utvecklat Adapt, som används bl. a. på Universitetssjukhuset i Malmö, sjukhuset i Trelleborg och Kristianstad samt på Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm. Parallellt med utvecklingsarbetet arbetar Sven kliniskt på akutmottagningen. 15:00 Kaffepaus 15:20 Teamtriage med specialistläkaren i fronten har halverat väntetiderna på akutmottagningen! Teamet med specialistläkaren i fronten så här organiserar vi detta hos oss! Lean Hur identifieras tidsspillet i patientflödet och hur åtgärdas orsakerna? Att fortsätta triage-tänkandet genom hela vårdkedjan, från det att patienten kommer till akuten till dess att patienten skrivs hem, frigör resurser, skapar mer tid till patienterna och mindre stress för personalen! Göran Örnung, processägare akutmedicin, överläkare medicinkliniken Capio S:t Görans sjukhus Med Akutprocessen på S:t Görans sjukhus har man genom att införa LEAN och läkartriage med befintliga resurser kapat ledtiderna med 30 % samt halverat väntetiderna på akutmottagningen. 16:30 Paneldiskussion På universitetssjukhuset i Malmö sätter man sjuksköterskan i fronten att göra en första triage av patienten, på S:t Görans sjukhus sätter man specialistläkaren först vad skiljer sig i arbetssätten och vad är vinsterna med de olika? Ställ dina frågor till Sven Lethvall och Göran Örnung. 17:00 Dagen avslutas

4 Konferens onsdag 1 april :00 Omhändertagande av medicinskt svårt sjuka patienter enligt AMLS Vad innebär AMLS, Advanced Medical Life Support? Genomgång av modellen steg-för-steg AMLS AMLS ett systematiskt tillvägagångssätt i handläggningen av den akutmedicinska patienten för ökad patientsäkerhet Syftet att få ett förbättrat teamarbete kring den akut medicinskt sjuke patienten Vinster med att använda AMLS Catharina Sarlöv, överläkare och specialist i invärtesmedicin, Södersjukhuset samt ansvarig för AMLS kurserna Stockholms Prehospitala centrum 10:30 Kaffepaus 11:00 Aktion avvikelser för ökad patientsäkerhet Aktion avvikelser att arbeta med avvikelserapportering för att identifiera brister och ta tag i förbättringar! Avvikelsestickan checklista att ha i fickan, så här ser den ut! Resultat hur gick det till och vad kom vi fram till? Karin Båtelson, överläkare på avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, ordförande i Göteborgs sjukhusläkarförening och en av initiativtagarna till Aktion avvikelser. 12:00 Lunch 13:00 Visning av Akutliggaren Vad är Akutliggaren och hur fungerar den? Visning av hur programmet ser ut och hur det används i praktiken Jane Gustavsson, projektledare, Profdoc 13:30 Minskat antal akutbesök genom satsning på mångbesökare Patientsäkerhet Multidisciplinärt team bedömer patientens psykiatriska, omvårdnadsmässiga, sociala och farmaceutiska Praktikfall tillstånd hur går det till i praktiken? De olika yrkeskategorierna i teamet kring patienten arbetar mot samma mål - teamets uppbyggnad och ansvar! Patientens process så här ser omhändertagandet och uppföljningen ut! Att förebygga risker genom att se dem i tid det kan vara de små åtgärderna som hjälper patienten! Modellens utveckling - så här går vi vidare genom ytterligare samarbete med t ex primärvården! Erik Lexne, överläkare, akutkliniken Länssjukhuset i Kalmar, ordförande i Läkemedelskommittén Landstinget i Kalmar Län Modellen infördes 2005 och är nu inne på sitt tredje verksamhetsår fick modellen Guldskalpellens hederspris. 14:30 Kaffepaus 14:50 Närsjukvårdsprojektet Nisse för äldre och multisjuka direktinläggning avlastar akutmottagningen! Samverkansprojekt kring äldre och multisjuka att samarbeta för ett helhetsperspektiv och patientens bästa! Praktikfall Direktinläggning - hur sjuksköterskor och läkare i primärvård och kommun kan lägga in sjuka direkt på vårdavdelningen - så här organiserar vi detta hos oss! Snabbare inläggning ger bättre kvalitet i vårdplaneringen för patienterna samt nöjdare patienter, anhöriga och personal! Närsjukvårdsteam på akutmottagningen underlättar hemgång av äldre multisjuka patienter Nisse-sköterskor ger äldre gräddfil direkt in på avdelningen och slipper lång väntan på akutmottagningen Lars Stavenow, överläkare, verksamhetschef, medicinkliniken, Universitetssjukhuset i Malmö Lars är projektledare för Nisseprojeket som vann Guldskalpellen 2007 och visar på resultat som högre vårdkvalitet, kortare vårdtid på sjukhus, mindre vårdbehov, effektivare vårdplanering samt nöjdare och tryggare patienter. 15:50 Ordförande sammanfattar konferensen 16:00 Konferensen avslutas

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag 2 april 2009 Din kommunikation med patienten! Stärk din yrkesroll och lär dig kommunicera konstruktivt med dina patienter. Du får lära dig modellen som hjälper dig att undvika missförstånd, som ofta är en källa till konflikter. Vidare får du ta del av hur du ska möta och lyssna på arga, ledsna eller besvikna människor samt hur du bäst bemöter och lyssnar på människor i en krissituation. Modellen som står för observation, känsla, förväntan och önskemål! Giraffen symboliserar med sin långa hals och sitt stora hjärta överblick och ett empatiskt förhållningssätt. Giraffspråket hjälper oss att hantera vår egen och andras ilska och frustration. Det hjälper oss att se bakom fasader och se de verkliga orsakerna till motsättningar. Att se vad som egentligen ligger bakom uttalanden och beteenden. Det hjälper oss att lösa problem som uppstår utan att vi behöver gå till motattack eller bli offer för en annan persons vrede. Giraffspråket hjälper oss att överbrygga våra olika föreställningsvärldar så att vi förstår och blir förstådda. Risken för missförstånd minskar och möjligheten för lösningar i samförstånd ökar. Giraffspråket bidrar på så sätt till att arbetsklimatet förbättras. 09:00 dagen inleds Lär dig modellen Giraffspråket steg-för-steg! Lär dig identifiera språk som väcker motstånd vi tolkar det vi ser och hör på olika sätt! Hur kan du bemöta ledsna, arga och besvikna människor på ett konstruktivt sätt? Giraffspråket presentation av språkmodellen som syftar till en konstruktiv dialog och minskar risken för missförstånd Så förebygger och hanterar du konflikter! Stärk din yrkesroll lyssna utan att ta åt dig kommunicera konstruktivt med dina patienter! Hur nå fram till människor i kris uttryck dig så att du blir förstådd! Vanliga fallgropar och hur du bäst undviker dessa Öka din medvetenhet att kunna lyssna bakom orden och få en konstruktiv dialog Kommunikationsblockering hur uttrycker du dig så att du når fram? Förbättra dina relationer EQ betydelsen av emotionell och social kompetens Manlig och kvinnlig kommunikation så kan vi öka förståelsen för varandra och arbeta bättre tillsammans Under dagen varvas föreläsningar med övningsuppgifter du får träning i att uttrycka dig tydligt och att lyssna med inlevelse! 16:00 dagen avslutas Vi gör avbrott för lunch samt kaffepaus under för- och eftermiddagen. Karin Idar, utbildningskonsult, Idar & tham AB Karin är jur. kand. och har tidigare arbetat som åklagare i Stockholm. För femton år sedan sadlade hon om och satsade på utbildningar. Karin har stor erfarenhet av modellen Giraffspråket och har utbildat och föreläst mycket både inom sjukvården och inom näringslivet.

6 Separat bokningsbar fördjupningsdag 2 april 2009 Att våga leda ledarskap på sjukhus Det ställs höga krav på dig arbetar som chef eller ledare på sjukhus idag krav på besparingar och bättre resultat, samtidigt som du ska ge dina medarbetare motivation och arbetsglädje hur får du ekvationen att gå ihop? Hur ska du som chef kunna skapa harmoni och arbetsglädje på arbetsplatsen? 09:00 Att vara professionell i sitt ledarskap Hur kan vi förstå och hantera gruppdynamik och konflikter? Gruppdynamik och grupputveckling vad påverkar en arbetsgrupp? Hur kan du som chef och ledare stödja ett konstruktivt arbete i gruppen? Kan alla människor arbeta tillsammans? Hur får du medarbetarna att vara professionella på arbetet och att acceptera varandra även om de inte gillar varandra? Konflikter och konflikthantering hur kan du som chef bättre förstå och arbeta för att förebygga konflikter? Hur kan du som chef bli bättre på att hantera dig själv och din egen personlighet på ett mer professionellt sätt på arbetet? Besvärliga människor hur kan du som chef bättre förstå fenomenet både på individ och på gruppnivå? Mia von Knorring, leg psykolog, arbetar med utbildning och handledning för chefer. Hon är också universitetsadjunkt i ledarskap och organisations-utveckling, samt doktorand i Medical management på Karolinska Institutet. 12:00 Lunch 13:00 Engagerat ledarskap, medledarskap och medarbetarskap! Att minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen och att skapa meningsfullhet hur få medarbetarna motiverade att fortsätta arbeta på en akutmottagning? Att bara ta hand om offer kan i längden skapa en meningslöshet. Svaret kanske är att skapa förutsättning för projektarbeten med förebyggande arbete. På Södersjukhuset arbetar personalen med olika processer i arbetsgrupper, t.ex. antivåld-projektet, STRADA-projektet, brobryggargruppen, hot- och våldsgruppen, anhöriggruppen. Detta ger ett bättre arbetsklimat, mer delaktighet i arbetet och mindre sjukfrånvaro. Vad är speciellt med att arbeta på en akutmottagning? Utsattheten att aldrig veta vad du möter under ett arbetspass. Stressen, våldet och att dagligen möta människor i kris hur ska du som chef mitt i allt detta kunna skapa harmoni på arbetsplatsen? Hur skapar du bra arbetsmiljö för ett bra patientbemötande? Viktigt att våga leda och vara ärlig att vara tydlig, synlig och närvarande som chef! Att skapa delaktighet, engagemang och arbetsglädje på arbetsplatsen alla medarbetare ska vara engagerade och motiverade i sitt arbete alla yrkeskategorier ska känna sig stolta och nöjda över sig och sina arbeten Vikten av kontinuerlig handledning och spegling för personalen hur skapar du möjligheter och rutiner för det? Utan bra medarbetare blir man inte en bra chef att hinna se, uppmuntra och bekräfta alla anställda! Viktigt att ha en gemensam människosyn, kunskapssyn och samhällssyn vad innebär det i praktiken? Att etablera en kultur där medarbetarna strävar efter mer kunskap och delar med sig av den till sina medarbetare Chefens roll att låta inspiratörerna få komma med en idé och hjälpa till att skapa förutsättningar så att projektet blir genomförbart! Att uppmuntra och belöna sina medarbetare! Sören Carlsson Sanz, vårdchef, akutmottagningen, Södersjukhuset Det är norra Europas största akutmottagning med patienter/år. Sören blev 2001 utsedd till årets chef, nominerad av sina medarbetare. Dessutom blev mottagningen samma år utsedd till årets arbetsplats och tilldelades ALECTAS arbetsmiljöutmärkelse Sambandet. 16:00 dagen avslutas Vi kommer att göra avbrott för kaffepaus under för- och eftermiddagen

7 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar tid och plats Konferens: 31 mars-1 april 2009 Fördjupningsdagar: 2 april 2009 Teknologisk Institut Utbildingscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnebana: T-centralen pris Konferens: kr Fördjupningsdag: kr (Obs! Begränsat antal platser till fördjupningsdagarna!) Paketpris: konferens + fördjupning: kr (ord kr) Gäller vid samtidig anmälan. Priset Gå 4 betala för 3 gäller endast vid samtidig anmälan och ej vid bokning av endast fördjupningsdag. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila projektledaren Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

8 Teknologisk Institut AB Sverige Andra konferenser/seminarier i vår regi: Lean i sjukvården Patientnärmre vård Infektionsvård Motiverande samtal vid livsstilsförändringar Psykiatri för icke-psykiatriker Läkarsekreteraren Mindfulness - mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Intensivvård 2009 Ortopedisk vård Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Akutsjukvård 2009 Konferens kr (3647-2) Endast fördjupningsdag: Din kommunikation med patienten kr (3708) Endast fördjupningsdag: Att våga leda ledarskap på sjukhus kr (3661-5) Konferens + fördjupningsdag: Din kommunikation med patienten kr (3647-2, 3708) Konferens + fördjupningsdag: Att våga leda ledarskap på sjukhus kr (3647-2, ) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Namn Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap!

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Mötesplatsen som ger dig inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte! Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Så har LEAN effektiviserat arbetet på Hälsocentralen

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Så ger ökad delaktighet för medarbetarna minskad stress och större patientfokus Eliminera slöseriet! Att göra rätt från början

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Sören Sanz vårdchef Södersjukhuset Hasse Carlsson coach och inspiratör mål & mening

Sören Sanz vårdchef Södersjukhuset Hasse Carlsson coach och inspiratör mål & mening Chef i vården De 10 först anmälda till konferensen får boken Chef med känsla och förnuft Av Christer Sandahl, Erica Falkenström och Mia von Knorring Gruppdynamik och grupputveckling Hur skapar du delaktighet,

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Gå 3! r ö f la a t e 4b Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Samtalsprocessen metoden som kvalitetssäkrar dina bedömningar i telefonrådgivningen! När är det farligt med akut huvudvärk? Smärta i

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Förebygg stress och utmattning

Förebygg stress och utmattning Vänd den negativa trenden med hjälp av hälsofrämjande insatser! Förebygg stress och utmattning Konkreta verktyg och fungerande metoder för individ och organisation Återgång i arbete så vet du när det är

Läs mer

Framtidens Akutvårdsavdelning 2013

Framtidens Akutvårdsavdelning 2013 Grupprabatt vid fler än fyra anmälda! Framtidens Akutvårdsavdelning 2013 Samverkan Kvalitet Aktuell forskning Snabbare återkoppling av vårdresultat vikten av mätbarhet för optimerad kvalitet! Göran Örnung

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin INSPIRERAS AV ISLAND! Akutpsykiatri 2015 Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter Psykiatri och juridik tvångsvård, så påverkas du! Förändring av vårdkultur och nedstängning av bältesrum Suicidprevention

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård!

Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för fjärde året i rad! Akutsjukvård 2011 kompetenshöjande och inspirerande dagar för dig som arbetar inom akutsjukvård! Patientsäkerhet - hur identifiera brister i akutsjukvården

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

Att arbeta med KBT i primärvården

Att arbeta med KBT i primärvården Att arbeta med KBT i primärvården Socialstyrelsens nya riktlinjer om KBT hur påverkas du i primärvården? Hur kan primärvårdsteamet samarbeta och ha ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna?

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Controllerforum. - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare

Controllerforum. - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare Controllerforum - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare Ordförande: Sven Martin Åkesson Manager KPMG Talare: Ulrika Eriksson Business Controller AstraZeneca Sverige Kelly Odell Senior

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Ortopedisk vård 2011

Ortopedisk vård 2011 Gå 4, betala för 3! Kom hela teamet Ortopedisk vård 2011 Patientsäkerhet och vårdkvalitet! Lean och höftfrakturprocessen Smärta och smärtbehandling Äldre patienten i fokus Moderator: Kajsa Rosén, leg sjukgymnast,

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Infektionssjukvård i utveckling och förändring

Infektionssjukvård i utveckling och förändring dig en! r fö ik ar sklin g da ion å v T fekt in på Infektionssjukvård i utveckling och förändring Multiresistenta bakterier en växande utmaning för infektionssjukvården! Lär dig se de tidiga tecknen på

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Multisjuka äldre vård och omsorg i samverkan

Multisjuka äldre vård och omsorg i samverkan Multisjuka äldre vård och omsorg i samverkan Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 oktober 2011 LYSSNA TILL SKL och Stiftelsen Äldrecentrum Ulla Gurner Veronica Vicente Äldres Bästa, Blekinge Annika

Läs mer

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Kompetensutveckling för dig som arbetar med ledarskap Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Mobil hemtjänst vad innebär det och vad är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Coachande

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Psykosocialt stöd till unga

Psykosocialt stöd till unga Ny Konferens! Psykosocialt stöd till unga Samverkan mot psykisk ohälsa Uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa Talare Vägen till professionell och effektiv samverkan Anledningar till att barn inte avslöjar

Läs mer

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Gå 3! r ö af l a et 4b Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Målsökande läkemedel sk. targetläkemedel verkningsmekanismer, biverkningar och kombinationsmöjligheter Akuta symtom i cancervården

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga En konferens för hela BUP-teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga nya riktlinjer och senaste utvecklingen inom barn och ungdomspsykiatrin Diagnostik

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Välj mellan två unika fördjupningsdagar!

Välj mellan två unika fördjupningsdagar! Alla deltagare erhåller boken Chef med känsla och förnuft av Christer Sandahl, Erica Falkenström och Mia von Knorring Chef i vården Gruppdynamik och grupputveckling Hur skapar du delaktighet, engagemang

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4 Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer