Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk"

Transkript

1 Planera och följa upp projekt: resurs, kvalitet, risk Anneli Linde , Projektdirektiv Projektplan Slutrapport TG0 TG1 TG2 TG3 TG4 Beslut att starta initieringsfasen Beslut att genomföra planeringsfasen Beslut att genomföra projektet enligt projektplanen Godkännande av projektets resultat Beslut att avsluta Beslut om överlämning projektet av projektets resultat Initiering Planering Genomförande Avslut Under initieringsfasen kan en eller flera förstudier genomföras Under genomförande fasen görs kontinuerlig avrapportering till styrgruppen 1

2 Breakdown Structures WHAT? HOW? WHO? PBS WBS OBS Product Breakdown Structure Work Breakdown Structure Organizational Breakdown Structure Detaljerad beskrivning av vad som skall levereras Aktivitetslista skapas, dvs vad skall göras för att projektet skall kunna slutföras Vem, vilka delar av organisationen måste vara inblandade i projektet (vilka resurser behövs) Aktiviteter - Beroende Aktivitet kan ha sekventiella eller parallella beroende Logiska beroende/samband kan beskrivas som (se s126): Färdig-till-start Färdig-till-färdig Start-till-start Start-till-färdig Vitkigt att bestämma hur detta skall illustreras /föremedlas till projektets medarbetare och övriga berörda intressenter 2

3 Gantt-schema Kritisk linje Definieras utifrån projektets kortaste sluttid/ledtidaktiviteter längs en linje utan glapp. Om en aktivitet i projektets kritiska linje ändras, ändras hela projektets sluttid i samma omfattning. OBS att det normala är att ett stort antal aktiviteter INTE ligger längs denna linje utan kan flyttas i tid, förkortas eller förlängas ngt utan påverkan på projekttiden. Viktigt att identifiera de kritiska aktiviteterna. Resursplanering Information från WBS, tidplan samt nätplanen: lägg in beräknad resursåtgång (planerad förbrukning av mantimmar) i tidsaxel. Vid resurplanering tas hänsyn till samband/beroende mellan aktiviteter dessutom måste ofta praktisk hänsyn tas till hur arbetstid kan delas upp på individbasis vilket kommer ge återkopplingar till tidplan och troliga omplaneringar- nya samband påverkan på tidsutsträckning Se sid 130 3

4 RISK Risk Management Risk Management: refers to the way in which risks faced by the business are dealt with. Risks may arise from the nature of the business operations and/or the way in which the business is financed. The purpose of (Project) Risk Management is to minimize the risk of not achieving the objectives of the project. Riskanalys -osäkerhetsanalys Riskhantering: Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande MEN ofta bättre att se det som risk och MÖJLIGHETS identifiering dvs osäkerhetsanalys 4

5 The Risk Management Process Riskidentifiering Att identifiera alla händelser som kan påverka projektet (i första hand) i negativ riktning Bra sätt: brainstorming Använd så många källor om möjligt som inspiration tex : Uppdragsbeskrivning, SWOT, kravspecar, nulägesanalyser, intessentanalyser, etc.. Olika typer av osäkerhet Operationell osäkerhet skillnaden mellan den information som är nödvändig för att utföra uppgiften och den information som finns till hands Kontextuell osäkerhet skillnaden mellan den kunskap och de premisser som används vid projektes planering och de som används vid dess utvärdering 5

6 riskkategorier Exempel på riskkategorier kan vara: Teknisk Proj.ledning Organisatoriska Externa riskvärdering Att utvärdera hur stor sannolikhet det är att riskhändelsen inträffar och Om den inträffar vilken konsekvens detta då kommer att få Risk Evaluation Likelihood Low Consequence High High Medium risk High risk Low Low risk Medium risk 6

7 Mini (maxi) riskmetoden Brainstorming in the project group Write it down in a list Evaluate risk (1-10)..how likely to happen Evaluate consequence (1-10)..how severe for the project if.? Risk x cons= risk evaluation measurement attend to risks with highest score how to prevent them, what to do if they happens Calculating severity / minirisk metoden Problem Expectation Impact Severity Staff Late delivery of hardware Communication and Networks problem Project severity = expectation (1-10) * impact (1-10) (Man kan ha skalan eller 1-5 också) Expectation: hur stor risk är det att X inträffar? Impact: OM X inträffar hur stor är då påverkan!? 7

8 Maxi-risk gör på samma sätt men varje konsekvens bedöms då också i dimensionerna kvalitetspåverkan, påverkan på tid påverka resurs!..obs i denna metod ingår också det som vidare diskuteras dvs åtgärder och ansvarig riskåtgärdsplanering Att utfärda en åtgärdsplan (för de risker med högst värde): Strategi för riskåtgärder: Undvika (ta bort risken, alt minimera konsekvensen) Förflytta (låta ngn annan ta risken, tex UE, försäkring etc) Minska (införa åtgärder som minskar konsekvensen eller dess följder) Acceptera (kanske åtgärder för att minska eliminera inte är ekonomiskt försvarbara eller har mkt låga riskvärde) För varje identifierad risk skall åtgärd anges samt ansvarig för denna åtgärd 8

9 riskbemötande Riskanalysen är levande dokument som ständigt uppdateras (PL ansvar): Hur bra plan man än har kommer det oväntade inträffa- riskhändelser inträffar riskbemötande är att ha en strategi och förmåga att hantera detta som PL,: -att välja handlingsalternativ. -hitta tillfälliga lösningar Övningsuppgift: risk hemsidan) (finns på Kvalitets styrning 9

10 Bestårav: Kvalitetsplanering Kvalitetssäkring Kvalitetsuppföljning Kvalitetsstyrning Kravspec. styr ofta kvalitetsnivån och feltorelansen. liksom mål/kvalitet/tid triangeln Starkat kopplat till kvalitetsstyrning i projekt är ändringshantering vilket alltid har en egen punkt i en projektplan. Riskhantering och riskbemötande är också detta starkt relaterat till kvalitetsuppföljning Bestäm alltid hur ni avser hantera och kommunicera ändringar i projekten (både internat såväl som externt) 10

11 Vad kan gå fel Supply failures Failures inside the operation Design failures Facilities failures Customer failures Staff failures Ngr sätt att visa /analysera kvalitetsaspekter Input/output analysis Flowcharts Scatter diagrams Input Output x x x x x x x x x x x Cause effect diagrams Pareto diagrams Why-why analysis Why? Why? Why? 11

12 Ständiga förbättringar Kvalitet ses inte som enbart kontroll utan ett instrument för att bli effektivare, möta kunders krav bättre, att öka lönsamhet etc. (kopplat till ideér om double loop learning, dvs att inte bara korrigera fel utan göra aktiva förändringar så att de inte inträffar igen eller att var proaktiv) The Deming Cycle or PDCA Cycle ACT Adopt the change as a permanent modification to the process, or abandon it. PLAN Plan a change to the process. Predict the effect this change will have and plan how the effects will be measured CHECK Study the results to learn what effect the change had, if any. DO Implement the change on a small scale and measure the effects To Accompany Krajewski & Ritzman Operations Management: Strategy and Analysis, Seventh Edition 2004 Prentice Hall, Inc. All rights reserved. Hjälp till case: - mall / ex på innehåll/rubriker i en projektplan - progress rapport - slutrapport Handledning: indeks hus,1tr höger, (knacka) 12

13 schema Inga mer föreläsningar denna vecka! Läs in planeringskap. Nästa två föreläsningar ekonomi/budget uppföljning. (viktigt!) Tiden denna vecka skall läggas på projektet som tar mkt tid. Handledning i zingzing indeks hus, 1tr till höger. Info finns på dörren/ alt knacka 13

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt.

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt. Projektets faser: förstudie, initering, planering Project Life Cycle Concept Definition Planning Execution Closing Anneli Linde Define the problem Alternatives best solutions What must be done? By whom?

Läs mer

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan agenda Me 2015, projektledning Anneli Linde anneli.linde@gmail.com Tel 0702-282875 Kursens upplägg, examinationer schema Projektuppgiften /case projekt, vad är det? Projektfaser Roller i projekt Projektets

Läs mer

Projektplanering del 1

Projektplanering del 1 Planering - Subjektivitet Projektplanering del ME05 Föreläsning nr Anneli Linde Projektplanen (projektets viktigaste dokument) Projektdirektiv Projektplan Slutrapport Avgör: vad som måste göras vem som

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet Datum Material Projektplan Kursexaminator Betygsgränser Poäng Betyg 5 Övrig kommentar

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL

ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL MOSTAFA ALA KHALIL KENNETH JOHANSSON MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2010 ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL HUR OCH VARFÖR SKILJER

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker.

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker. PIE. IEI. Linköpings universitet. 1 Artikel A3 i serien Att komma igång och bli klar i tid Att starta ett projekt målorienterat Komplett material finns på : http://www.iei.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=672&a=4984&dir=/projekt_och_grupp

Läs mer

Projektplanering. Planering - Subjektivitet. Projektplanen Early planning is important! Varför är defintion av mål och planering så viktigt?

Projektplanering. Planering - Subjektivitet. Projektplanen Early planning is important! Varför är defintion av mål och planering så viktigt? Planering - Subjektivitet Projektplanering Anneli Linde Projektplanen Early planning is important! Avgör: vad som måste göras vem som skall göra det hur långt tid det kommer att ta samt hur mycket det

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningarna

Sammanfattning av föreläsningarna Sammanfattning av föreläsningarna Jag har primärt tagit fram det här dokumentet för mig själv för att kolla vad som sagts på samtliga redovisningar utan att behöva gå tillbaka varje gång. Jag rekommenderar

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Syfte med föreläsning:

Syfte med föreläsning: Planering och styrning av tider i projekt Syfte med föreläsning: Att få förståelse hur man uppskattar tiden och resurs. Att kunna planera s ordningsföljd och beroende Att planera för hur schemastyrningsplan

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Logical Framework Approach (LFA)

Logical Framework Approach (LFA) JANUARI 2003 METODENHETEN En sammanfattning av LFA-teorin Logical Framework Approach (LFA) Innehåll 1. Vad är LFA?... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Vad leder till framgång i ett projekt?... 4 2. LFA-metodens

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA metoden

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA metoden Foto: percom 2015 Mål- och resultatstyrning (RBM) enligt LFA-metoden Kari Örtengren En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA metoden (The Logical Framework Approach) FÖRORD Vill

Läs mer