Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben"

Transkript

1 Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20 påbörjades arbetet med SLU:s studentwebb. Först genomfördes en förstudie där SLU:s studenter och SLU:s organisatoriska delar fick komma till tals och dessutom tittade man på hur andra universitet byggt upp sina studentportaler/studentwebbar. I mars 202 påbörjades systemutvecklingen för studentwebben i det gemensamma webbverktyget Episerver. Parallellt med systemutvecklingen fylldes studentwebben med information av SLU:s administration. I början av november 202 öppnades de första delarna upp. Det som då var klart var i stort sätt alla redaktionella sidor (ej programsidorna) samt startsidan med delar från studentportalen och studentnyheter och studentkalendarium. Under utvecklingen av studentwebben har det även framkommit att en del av de prioriteringar vi gjorde för projektet behöver ses över. Dvs delar som vi valde att inte inkludera i projektet behöver nu utvecklas. 2. Syfte nytta med projektet Syftet med projektet är att fortsätta att utveckla studentwebben för att studentwebben ska bli ett så bra redskap för SLU:s studenter som möjligt. Syftet är även att avveckla och stänga ner studentportalen för att minska förvaltningsbördan av att ha flera system.. Mål resultat av projektet Målet för projektet är att utveckla så många av följande delar som möjligt: Programsidor Single Sign On Spegla sidor Visa informationen från kurshemsidor i Episerver Kartläggning av beroenden mellan Studentportalen och andra system Mina medgivanden (=avveckling av studentportalen) Mina meddelanden (=avveckling av studentportalen) SLU, Box 7070, SE Uppsala, Sweden tel: +46 (0) Org.nr

2 Söka gamla kurstillfällen Lediga examensarbeten Stipendier Mitt ramschema Min examen Se stycke 6. Genomförande för beskrivning av de olika delarna. 4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet Projektet kommer inte titta på eller utveckla de delar i Episerver som bör och ska utvecklas för alla tre webbarna (extern webb, intern webb samt studentwebben), utan endast de delar som är specifika för studentwebben. Mycket information om SLU:s utbildningar och information till studenter finns idag i systemen SLUkurs och SLUnik. Därför kommer utvecklingen ske i nära samarbete med systemansvariga för de två systemen. Avvecklingen av studentportalen bör även det ske i nära samarbete med SUS då avdelningen är systemägare för systemet. 5. Kritiska faktorer Projektet bör kunna fortlöpa utan några större störningsmoment, under förutsättning att de nyckelpersoner som finns inte blir borta från arbetet under en längre tid. Viktigt är att kartlägga de kopplingar som finns mellan funktioner i studentportalen och andra system så att avvecklingen inte skapar oväntade problem. Uppskattning av systemutveckling är alltid svårt och därför kan även det vara en kritisk faktor. 6. Genomförande Projektet inleds med en undersökningsfas. I denna fas ska systemarkitekturen ses över och bestämmas samt en plan för studentportalens avveckling tas fram. Under denna fas görs även en tidsuppskattning för de olika delar som ska utvecklas. De delar som först undersöks och sedan ska utvecklas finns det redan en prioritering för. Delarna är: Prioritering Del/funktion Förklaring av funktionen Programsidor Varje program har sin egna sida där information om programmet finns (utbildningsplan, ramschema, kontaktuppgifter mm). På sidorna kan även de som aktivt arbetar med programmet sprida information till de studenter som går på 2(5)

3 Single Sign On Spegla sidor Visa informationen från kurshemsidor i Episerver Söka gamla kurstillfällen Kartläggning av beroenden mellan Studentportalen och andra system Mina medgivanden (=avveckling av studentportalen) Mina meddelanden (=avveckling av studentportalen) Lediga examensarbeten Stipendier Mitt ramschema programmet. Tanken är att om studenterna loggar in på studentwebben ska de inte sen behöva logga in på e-post, Fronter eller Mina studier, som det är idag. De ska bara behöva logga in en gång för att nå alla funktioner. Kunna spegla sidor från externwebben/medarbetarwebben till studentwebben eller tvärt om. En funktion som innebär att de olika delarna från kurshemsidorna/slunik (meddelanden, schema, kursvärdering, litteratur mm) visas på kurstillfällessidan i Episerver. Att via kurssökningssidan söka fram gamla kurstillfällen, tillbaka i tiden. Nu kan man bara söka efter tillfällen innevarande termin och -2 år framåt. De funktioner som ligger kvar i Studentportalen behöver flyttas, nyutvecklas eller avvecklas på ett kontrollerat sätt. Om organisationer i närheten av SLU vill ta del av informationen om studenter från ladok måste slu:s studenter ge sitt medgivande för att SLU ska få lämna informationen vidare. Denna funktion möjliggör detta medgivande. Ett sätt att ge studenter på SLU information. Den som vill skapa ett meddelande kan välja att skicka till studenter på en viss ort, inom ett visst program, inom en viss fakultet eller/och som tillhör en viss studentkår. Meddelandet visas på startsidan av studentwebben och är inloggnings skyddat för att rätt meddelande ska visas för rätt studenter. På Mina meddelanden visas även meddelanden från studenternas kurser (Slunik). En funktion som möjliggör för institutioner (och externa intressentera) att marknadsföra ämnen som är lediga och passade för studenter att skriva sitt examensarbete om. Funktionen gör det även möjligt för studenter på SLU att söka bland lediga ämnen. En funktion som möjliggör för SLU att publicera stipendier som studenter på SLU kan söka (antingen interna stipendier eller stipendier SLU fått kännedom om). Funktionen gör det även möjligt för studenter på SLU att söka bland de stipendier som finns publicerade. En funktion där studenterna ser vilka kurser de har blivit antagen till, påbörjat och klarat av samt kan lägga in kurser som de planerar att ta, detta i (5)

4 5 Min examen liknande layout som ramscheman för våra program. Funktionen skulle ge studenterna en bättre överblick över sina studier och kunna planera dem bättre. En funktion där studenterna kan välja vilken examen de siktar mot och därefter ser hur mycket och vilka kurser de har kvar att klara för att nå den valda examen. Denna funktion kommer finnas via Ladok. De olika delarna kommer att utvecklas med de på SLU som arbetar med delarna. T.ex. kommer programsidorna att utvecklas och stämmas av med representanter från fakulteterna. Arbetet kommer att bedrivs agilt enligt ITavdelningens DSDM-modell, med ett fokus på succesiva releaser av färdiga delar i utvecklingen. På så sätt kommer projektets nytta studenterna till godo i ett tidigt skede. 7. Tidsplan Projektet påbörjas första januari 20 och förväntas vara klart i slutet av december 20. Undersökningsfasen förväntas pågå under januari Projektorganisation Styrgrupp: Marianne Fredriksson (Ledningskansliet, LK) Roger Pettersson (Jan Stockfors) (SUS) Cecilia Wolkert (IT) Tina Zethraeus (Kjell-Arne Nilsson) (Kommu.) Arbetsgrupp: Maria Starkenberg (SUS): Projektledare, leder projektet och ansvarar för kommunikationen med styrgruppen och SLU. Helen Alstergren (SUS): Assisterande projektledare, stödjer projektledaren i systemutvecklingen. Systemansvarig för Slunik och har bra insyn i IDIS och andra system som SUS är systemägare för, av vilka flera påverkar och påverkas av utvecklingen av studentwebben. Kalle Spångberg (IT): Intern projektledare på IT-avdelningen. Ansvarar för planeringen och uppföljning av den systemutveckling som krävs. Jimmy Jakobsson (IT): Systemutvecklare Episerver och Liferay Luisa Angarita (IT): Systemutvecklare Episerver Peter Lidström (IT): Systemutvecklare SLUkurs Pär Igsell (IT): Systemutvecklare Studentportalen 9. Resurser och budget 4(5)

5 Resursåtgången för projektet är den tid som IT-avdelningen behöver lägga för undersökningsfasen, systemutvecklingen samt drift och förvaltning av studentwebben under 20. Undersökningsfasen: Systemutveckling: Förvaltning: Totalt: kr kr kr (= 080 kr x 2 månader) kr 0. Kommunikation/ förankring under och efter projektet Projektledaren ansvarar för att kommunicera med styrgruppen och andra berörda parter.. Godkännande av projektplanen Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepteras av uppdragsgivaren och projektledaren. Signering PoU: Uppdragsgivare Ort och datum Projektledare Ort och datum 5(5)

Projektplan: Nilex-projektet

Projektplan: Nilex-projektet 1 (7) Projektplan: Nilex-projektet Projektledare: Björn Pettersson Uppdragsgivare: Stefan Lindkvist Datum: 28-1-25 1. Bakgrund och motiv IT-enheten har under en längre tid brottats med problem att få processer

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1

Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1 1(15) Kommunikationsavdelningen SLUTRAPPORT 2012-09-19 Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1 Projektansvarig: Tina Zethraeus, kommunikationschef Projektledare: Maria Widén, Art Director Uppdragsgivare:

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer